onsdag 26 oktober 2016

Miljöpartiets problem är inte slut, tvärtom de har funnits en längre tid och Fridolin har varit ovanligt osynlig den senaste tiden.
Jag förstår läget. Det är inte alls obegripligt, tvärtom det är fullständigt naturligt, Jag känner Carl Schlyter väl sedan tiden i EU-parlamentet då han var sekreterare åt Per Gahrton och  en mycket engagerad och välinformerad sådan. Vi hade ett gott samarbete i Davidgruppen med EU-kritiker från olika partier som också skrev fram egna voteringslistor i EU-parlamentet, Där var det lättare för honom än för mig. Han följde partiets linje, jag och Paavo Väyrynen var ju avvikare från den liberala ELDR-gruppens ofta mycket EU-vänliga linje.

I sakfrågan om EU:s handelsavtal är jag positiv till dem. De betyder mycket för  en stärkt ekonomi, men miljökraven och arbetsrätten måste tillgodoses och företag ska inte kunna stämma regeringar, regioner och kommuner hur som helst.
Det är här frågan ligger just nu både när det gäller Ceta-avtalet mellan EU och Kanada och TTIP-avtalet med USA som Cecilia Malmström arbetar med. Här ligger hela frågan kring Vallonien. Lätt att se och förstå de sakliga invändningarna. Sedan är det ofta personrelationer som avgör hur de hanteras.

Visst blir man förvånad över statssekreterarens utlandsresor för 829 000 kronor och att ministern inte tycks veta någonting.
Det gäller infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare Erik Bromander som lyckats besöka 29 länder och göra av med 829 000 kronor utan att hans chef tycks ha en aning om vad han gjort och varför. Lite underligt är det, minst sagt,

tisdag 25 oktober 2016

 Fyra Fd landshövdingar säger nej till storregioner. Men motiven är att statens roll försvåras inte ett ord om stärkt regional demokrati. dn.se/debatt.
Det är kända ansikten Ingemar Eliasson, Per-Ola Eriksson, Birgit Friggebo och Björn Rosengren som har en hel del poänger i kritiken mot storregioner. Regeringen har tänkt lägga fram ett förslag om tre storregioner, Norrland, Svealand och Västra Götaland redan  i vår.

Sverige blir en federation av delstater med stark koncentration av statliga myndigheter, en stark centralisering där 15 län försvinner . Det skulle splittra nationen och lämna stora delar av Sverige utan statlig förvaltning. Det är den försämrade statliga styrningen landshövdingarna kritiserar, men inte ett ord om att stärka den regionala demokratin.
Jag håller med om en hel del, t.ex Norrlandslänet som blir större än halva Sverige, Tänk ett varv till.

Skottland, Nordirland och Wales vill ha egna förhandlingar med England om Brexit och kanske också egna folkomröstningar för att stanna.
Englands premiärminister Theresa May har ett svårt uppdrag. Storbritannien har sagt Nej till EU i en folkomröstning, Skottland och Nordirlands folk sa ja till att stanna och är nu rädda för försämringar i handel, EU-stöd mm när Brexir ska genomföras. Storbritannien kan bli Lillbritannien.

Fortfarande inget ja till Ceta, EU:s handelsavtal med Kanada. Vi behöver mer tid. Håller EU på att krackelera?
måndag 24 oktober 2016

Smart av Löfven att tala om framstegen i stället för att kritisera situationen jämfört med Sverige. 
Det var ett bra sätt att hantera resan och kraven som riktats mot honom för att kritisera dödstraff kvinnoförtryck mm. Det ger kanske också större utdelning att möta frågorna den vägen än att återigen kritisera. Men av statsministerns egen rapport till  media efter mötena har han tagit upp de känsliga frågorna som spöstraff och mänskliga rättigheter. Det är också bra att beskriva verkligheten där Sverige och Saudiarabien är två olika länder med olika kultur, men ändå peka på en utveckling i rätt riktning.

EU har stora problem, pessimismen dominerar och hela projektet ifrågasätts av allt fler både länder, partier och enskilda. Lyssna på medborgarna, mer samarbete - mindre EU-stat.
Kritiker eller inte, det är inte alltid roligt att få rätt. Men EU-projektet ifrågasätts av allt fler på flera nivåer. Alla nya nationalistpartier är en allvarlig varning där toppen nu är Brexit som kan följas av flera.

Närmast ligger EU:s förhandlingar om nya handelsavtal med USA och Kanada där avtalet med Kanada gått in i väggen för att EU prioriterar handel till varje pris för miljö, arbetsrätt och demokrati.
Hela EU-samarbetet bygger på handel och fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer.Det är vad handelsavtalen gör också. De innehåller dock svaga avsnitt om brister i miljökraven, arbetsrätten och rätt för företag att stämma stater, regioner och kommuner som driver på för t.ex högre miljökrav om företagen ser problem. Det kan vi inte acceptera och där gör Vallonien rätt. Stå på er.

söndag 23 oktober 2016

Nu har Löfven bestämt sig för att resa till Saudiarabien och då måste han visa både vad Sverige tycker och diplomati. Han måste helt enkelt vara en bra statsminister,
Jag skrev i går att Stefan Löfven kunde ha valt ett annat land för sin utrikesresa där han bland annat hänvisar till att Sverige snart ska bli ordförandeland i FN:s säkerhetsråd och måste ha goda kontakter.
Det är inget fel att ha kontakter och dialog, tvärtom det blir aldrig några bra lösningar om man inte pratar med varandra. Han ska tala om vad Sverige står om demokrati, mänskliga rättigheter, feministisk utrikespolitik, men han ska göra det på ett diplomatiskt sätt, Han ska självfallet föra fram syftet med hela resan om handel och ekonomi och kunna återföra till media och allmänheten vad han sagt vid besöket.

Bra Söndasgskrönika av Peter Wolodarski i dn.se/ledare. Demokratin hotas av Trumps dumheter.
Valet är "riggat", Hillary Clinton har "stulit" det från honom. På frågan om han kommer att acceptera valresultatet fick moderatorn svaret "Jag kommer att titta på det då." Jag ska hålla dig i ovisshet." Han accepterar helt enkelt inte demokratin. Han vill inte ge  besked om han respekterar om hans motståndare vinner valet. Han undergräver legitimiteten i hela valet. Antingen inser han att han redan har förlorat eller så är han bara odemokratisk eller helt enkelt dum i huvet. Jag tror det finns inslag av alla dessa komponenter i den mannen.
För övrigt åker jag nu in till Stockholm Open där Stoffe och jag ska se finalmatcherna i dubbel och singel. Jag har varit där varje år sedan 1968, inte dåligt vá?

lördag 22 oktober 2016

Vallonien, mitt ursprung, stoppar frihandelsavtalet Ceta med Kanada?
På min morfars sida har jag ett ursprung i Vallonien fick jag höra när jag var pojke. Morfar hette Gustaf Gutke och namnet Gutke var en försvenskning av  namnet Guiche son var en invandrarsläkt som arbetade i och med järnbruk i Vallonien på 1600-talet och flyttade till Gästrikland och Dalarna.
Morfar bodde i Norrsundet 3-4 mil norr om Gävle och senare i staden.

Nu ser det ut som om regionen Vallonien i södra Belgien med sina 3,5 miljoner invånare skall stoppa ett handelsavtal som berör uppemot 550 miljoner människor.
Jag har som "gammal" EU.parlamentariker följt processerna med EU:s handelsavtal med Kanada och USA, hyggligt. Valloniens motiv  är detsamma som kritiken mot TTIP. avtalet med USA. Miljöskydd och arbetsrätt försämras och det finns risk att privata investerare ska stämma stater, kommuner och regioner som inför lagar eller regler som hindrar företagens export. Nej, den risken finns inte säger vår statsminister och hänvisar till  vad EU-kommissionen sagt i en "deklaration". Jag skulle också vilja ha full klarhet i dessa tre frågor innan jag skrev på något avtal.

Nej, det blev inga nya sanktioner mot Ryssland för att stoppa de ryska bombningarna och kriget mot civila i Aleppo.
Lite svårt att införa fler sanktioner trots att EU:s toppländer som Frankrike, Tyskland och Storbritannien föreslog sådana. Vi ska tala med Ryssland sa Italien och fick flera länder med sig och i slutdokumentet heter det att EU ska "överväga alla alternativ" om inte grymheterna i Syrien upphör. Diplomatiskt, men totalt ofarligt för Ryssland som kommer att återuppta bombningarna kl 19.00 i kväll efter  ågra dagars vapenvila. Tragiskt. Dialog, ja men oskyldiga människor dör nu. fredag 21 oktober 2016

Jag hade besökt ett annat land än Saudiarabien om jag varit Stefan L.
Jag förstår inte riktigt vad Stefan Löfven ska till Saudiarabien och göra. Någon förstärkning av den feministiska utrikespolitiken blir det ju inte. Och där står statsministern och utrikesministern på varsin sida. Han hänvisar till Sveriges inträde i FN:s säkerhetsråd och att det är viktigt med dialog om ekonomin. Visst, men det finns 19 länder till i G20. Varför just en diktatur och ett kvinnoförtryckande land. Det är ju direkt att skapa problem,

Jag tror Trump inser att slaget är förlorat, men förstår inte varför han drivit frågor som lett åt det hållet.
Att ifrågasätta USA:s demokrati är väl det dummaste man kan göra om man redan som kandidat har gjort uttalanden som inte direkt stödjer demokratin som att kasta ut invandrare, bygga murar....Och om han nu skulle vara en bra förhandlare, eller en framgångsrik affärsman som alltid vinner... Varför ska republikaner gå och rösta på hmonom om valet redan är riggad av andra och förlorat? Goodbye Trump.

Nordens länder ligger högst på listan över ledande rättsstater.
Det är verkligen imponerande att se att Danmark, Norge, Finland, Sverige ligger överst i en lista gjord av organisationen World Justice Project, WJP. Flera centraleuropeiska länder som Nederländerna, Tyskland, Österrike och Storbritannien kommer sedan och Grekland, Ungern och Bulgarien sist.

Ett stärkt nordiskt samarbete mot en nordisk union, skulle bli en oerhörd kraft i det alltmer söndersplittrade EU
Det är ett projekt att arbeta på. Inte omedelbart utan med eftertanke och som mål lite längre fram i tiden, men som startas upp nu.

torsdag 20 oktober 2016

Hillary Clinton vann den sista debatten mot Donald Trump också och nu borde det inte vara någon tvekan vem som  vinner den 8 november.
Jag såg hela debatten i natt på TV och gratulerar Hillary till segern. Hon var bäst i både sakfrågorna och uppträdandet. Debatten var också något bättre än de tidigare debatterna. Det blev fler diskussioner i sak tack vare ordföranden som fick debattörerna att i huvudsak hålla sig till ämnet den första halvan.

Sedan kunde inte Trump hålla sig längre utan återgick till de ständiga kommenterandet i motkandidatens inlägg och följde inte uppmaningarna från moderatorn.
I sak, vann Clinton de flesta debatterna som aborter, invandrar-, och gränsfrågorna, sjukförsäkringen och ekonomin. Hon fick problem med den privata mailen och utrikespolitiken men de blev aldrig särskilt allvarliga för Trump hoppade in med ännu dummare påståenden och rena lögner om att han aldrig varit oförskämd eller störande mot kvinnor. Han försökte hela tiden få Clinton ansvarig för att ISIS finns, att ekonomin är hennes fel, att skatterna är för höga, men det gick nog inte hem.

Två haverier i slutet dödade definitivt Trumps chanser att vinna presidentvalet.
1. På den sista frågan från moderatorn om Trump avser att respektera valutslaget, svarade han att, vi får se. Jag kommer att tala om det, men han sa att hela valet var riggat av Clinton och media. Oj, det var som att sparka på väljarna. Du är riggad sa han till varje väljare. Goodbye Trump.
2. Det andra haveriet var "den sista minuten" där Clinton gjorde en fantastisk bra avslutning och vände sig till hela amerikanska folket och Trump vände sig till Clinton och kritiserade henne, som inte hade någon talartid kvar. Goodbye Trump.