fredag 31 oktober 2008

Ja, det växlar snabbt mellan de politiska arenorna. I två dagar har ELDR:s konferens pågått i Stockholm om framtidens Europa.ELDR står för European Liberal Democrat Reform Party där centerpartiet och folkpartiet är svenska medlemmar. Det handlar om EUropa och vilken framtid vi vill bygga tillsammans för fred, välstånd och utveckling. Över 300 delagater och 650 deltagare från alla 27 EU:s medlemsländer, med inslag även från Ryssland och Georgien.
Några nedslag från konferensen som påverkar den svenska politiken.
På seminarier och i plenum har folkpartiet med Jan Björklund drivit tre frågor som avviker från det Alliansen gått till val på. Det är kärnkraften, euron och Nato. Det är direkt utmanande mot centerpartiet och tror jag, stora delar av svenska folket. Folkpartiet vill ha euron, de vill ha mer kärnkraft och de vill ha svenskt medlemskap i Nato. Det hotar det goda samarbetet i Alliansen nu när det är stora problem för Mona Sahlin och oppositionen. Varför? Och varför just nu?
Jag pratade med både Jan Björklund och Maud Olofsson under kongressen och detta inverkar negativt på samarbetet. Centern driver på för klimatsamarbetet och miljön. Det är där EU nu kan visa handlingskraft och det är där vi borde sätta in den största kraften mot omvärlden. Det är där vi kan göra stora insatser under det svenska ordföranedeskapet i EU nästa år.
På hemmaplan har mittenpartierna ett bra samarbete. Mycket bra. Vi vill skapa en mer öppen dialog med varandra, oppositionen, personalen i kommunen och medborgarna. Vi vill stärka mittensamarbetet i Alliansen och det är också centerns önskemål. Moderaterna är också öppna för en bättre dialog. En dialog inriktad på att förbättra skolan, trafiken, barnomsorgen, äldreboendet och kontakten med företagen. Det är bara så vi kan skapa förtroende bland Värmdöborna. Jag är övertygad om att det också är vad socialdemokraterna och oppositionen vill. Vi måste visa att vi kan samarbeta och förbättra vardagen för de som röstat på oss utan politisk pajkastning. Visa ansvar och ledarskap. Det skapar förtroende.

onsdag 29 oktober 2008

Mycket Värmdö och kommunalpolitik hemma. Börjar med ett 08.00-möte om förhandlingarna efter Jonas Nilssons avgång. C, fp, kd diskuterar inför möte med moderaterna i Alliansen på torsdag. Vi måste kräva mer inflytande och det kommer vi att få, både i fråga om organisation och företrädare. Vi måste följa huvudregeln från riks. Alla skall bidra och alla skall känna att man får ut något. Relationen till personal, opposition och medborgare måste bli bättre.
Mycket intressant heldag i går om bättre lokalutnyttjande och fastighetsstrategi. Slutsats; Vi behöver inte bygga så mycket nya förskole- och skollokaler. Med enkla åtgärder som bättre organisation mellan skolor och förskolor, ute- och innegrupper och små tillbyggnader på redan befintliga lokaler kan vi spara miljoner genom att slippa bygga nytt.
Lunch om överförmynderiet med kso Monica Petterson, kommundirektören Magnus Hedenfalk, socialchefen Carin Flemström, jag och mina två ersättare som överförmyndare Clarence Öhrhammar och Anna-Lema östman. Öf skall inte höra under socialnämnden och socialförvaltningen. Det är fel och lite unikt för Värmdö. Öf skall ligga under kf eller ks som en självständig enhet styrd av föräldrabalken och kontrollerad av länsstyrelsen och JO. Det var detta lunchen handlade om. Och så kommer det att bli.
Planeringsfrågorna diskuterades på bygg- och exploateringsgruppens möte i kväll. Det är kris på planenheten med folk som slutar och planer som inte kommer fram. En fråga om resurser, prioritering, organisation och ledning. Vi måste göra ngt och tydligt tala om vad vi gör, vad vi prioriterar och vad som får vänta.
I morgon skall jag på ELDR-kongress på Clarion hotell och diskutera EU-frågor. Roligt att träffa gamla kamrater från EU-parlamentet. Roligt också att få tala om varför vi skall säga ja till mer samarbete men nej till en utveckling mot en EU-stat.

måndag 27 oktober 2008

Nu lägger vi in överväxeln för att få upp Lissabonfördraget till diskussion innan riksdagen klubbar igenom fördraget med ökad makt till EU "under stötsta möjliga tystnad". Pinsamt för regering, opposition och demokrati. Hur kan man klubba igenom ett fördrag med sådan kraftig maktförskjutning till EU och sedan tro att när maktfrågan till EU är avgjord folk skall gå och rösta i EU-valet sex månader senare? Var är centerpartiet? Vad säger sanna liberaler?
En annan fråga och det gäller Västerleden eller förbifart Stockholm. Centerpartiet, med Knut Nilsson i ledningen, sa nej till denna vansinninga bilsatsning redan för 15 år sedan i samband med Dennispaketet. Vad har hänt sedan dess? Klimat, energi, miljö? Centern har fått rätt. I dag är det bara ännu mer omotiverat att lägga 26 mrdr kronor, som om några år kommer att vara 40-50 mrdr på Förbifart Sthlm. Vi måste våga säga det i landstingsgrupp och distriktsstyrelse. Gustav och Kerstin, vad säger ni?
Lars-Erik Alversjö ( m ) gjorde i kväll debut som nominerad kso på det allmänna medlemsmötet med Alliansen i Värmdö. Ökad öppenhet, mer av medborgardialog, mer av samarbete både i Alliansen och i relation till oppositionen och personalen. Den just nu viktigaste frågan är Gustavsbergs fabriker, enligt Alversjö. Diskussionen om öppenhet och demokrati, nämndorganisation, arbetsutskott/beredningsutskott och skolan blev positiv. Det bidrog inte minst Centern och mittenpartierna till. Det skall vi fortsätta med för medborgarnas bästa.

söndag 26 oktober 2008

En familjehelg i Hemmesta och Hagaberg. Kristoffer och Stina kommer ut från Vasastan på lördag em och Micke, Åsa och lilla Emma kommer över till oss från Hagaberg. Vi äter en italiensk antipasto som förrätt. Sedan blir det röding och öring från sommarfisket med Fjällfistets vänner i östra och västra Vattnsjön där vi har vårt "vattenhål" sedan några år. Gott,gott. Grabbarna sitter verkligen mitt i fiananskrisen med statsobligationer och bostadsobligationer för Kristoffer och fonder för Micke på Danske bank.
I dag på söndag tar vi en liten promenad med Emma till Dalstugans dagis och gungar och rider på hästar. Vi åker hem till Micke och Åsa i Hagaberg och flyttar en säng som Emma skall ha. Micke och jag spelar tennis. Inomhus för första gången sedan i våras. Ja, det blev ingen seger denna gång heller, 1-6,-1-1 men tycke jag spelade riktigt bra tidvis....Men jag har ju tiden för mig...
Ser med stor förtvivlan att den 20 november närmar sig då Sveriges riksdag "under största möjliga tystnad" skall säga ja till Lissabonfördraget på regeringens förslag och med oppositionens stöd. Utan debatt, utan diskussion och utan att svenska folket har en aning om vilken maktöverförelse till EU det handlar om med EU-president, EU-utrikesminister och EU-armé. Ett demokratiskt haveri.

lördag 25 oktober 2008

Jag har alltid haft ett gott öga och stort förtroende till Tage G Pettersson. Hans inlägg på Brännpunkt, SvD om Sveriges deltagande i Afghanistan tror jag många svenskar instämmer i. Jag gör det. Vi ska inte delta i krig. Vi ska medla i krig mellan talibaner och andra afghaner. Regeringen bör söka brett stöd i riksdagen för att dra tillbaka våra trupper från kriget i Afghanistan och i stället ta initiativ till att FN inrättar en fredstribunal där Sverige aktivt bör ingå.
Lars-Erik Alversjö har av modereterna i Värmdö nominerats till ny ordförande i kommunstyrelsen. Övriga allianspartier fick beskedet i torsdags kväll på möte med Alliansen i A 12.
Lars-Erik pekar redan i sitt första pressmeddelande på ökad öppenhet och dialog med medborgarna. Det är bra. I denna öppenhet lägger vi också samarbetet inom Alliansen och relationen till opposition och personal. Det är oerhört viktigt nu att Värmdö kommun får en positiv start i andra halvlek av mandatperioden. Det har värmdöborna rätt att begära. Vi kommer nu i de vidare förhandlingarna från centern och mittenpartierna i fråga om organisation och representation i nämnder och styrelser att lägga förslag som stärker denna inriktning.
Jag har alltid haft ett gott öga och stort förtroende för Tage G Pettersson. Hans inlägg på Brännpunkt om Sveriges deltagande i Afghanistan tror jag många svenskar instämmer i. Jag gör det. Vi skall inte delta i ett krig. Vi ska medla i krig mellan talibaner och andra afghanistaner. Regeringen bör söka brett stöd i riksdagen för att dra tillbaka våra trupper från kriget i Afghanistan och i stället ta initiativ till att FN inrättar en fredstribunal där Sverige aktivt bör ingå.
Lars-Erik Alversjö har av moderaterna i Värmdö nominerats till ny ordförande i kommunstyrelsen. Övriga allianspartier fick beskedet i torsdags kväll på möte med Alliansen i A12.
Lars-Erik pekar redan i detta första pressmedelande på öppenhet och dialog med medborgarna. Det är bra. I denna öppenhet lägger vi också samarbetet inom Alliansen och relationen till opposition och personal. Det är oerhört viktigt nu att Värmdö kommun får en positiv start i andra halvlek av mandatperioden. Det har värmdöborna rätt att begära. Vi kommer i de vidare förhandlingarna att presentera förslag från centern och mittenpartierna som stärker denna inriktning både i fråga om organisation och fördelning av platser i nämnder och styrelser.

torsdag 23 oktober 2008

Så har då EU fått sin egen FRA-lag om flygplatskontroll. Otroligt. Var kommer allt ifrån? Finns det ingen som kan stoppa kommissionen innan den presenterar dumheter. Medlemsländerna måste nu säga ifrån. Sverige måste agera kraftfullt och har också chans att få genomslag eftersom Sverige är ordförandeland i EU från den 1.7 2009.
Bra riksbanken med räntesänkningen. Ett rejält besked som i ljuset av den förra sänkningen också med en halv procent visar hut viktigt det är med en egen valuta och en självständig riksbank. Alla de som gapat över den fallande kronkursen kan också ta igen sig lite.
Gratulerar Lars Carlsson till goda förslag i Regionplane- och trafiknämnden om fraktbidrag och spårbilar. En stjärna i himlen också till centerns landstingsgrupp(där jag själv ingår) och främst skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson som fått igenom extra pengar till Waxholmsbolaget (där jag är ersättare i styrelsen) för de skenande oljepriserna. Nu kan taxehöjningarna begränsas till Djurgårdsfärjorna och fritidsboende.
Har i dag tagit upp frågan om en kompletterande utredning om spårbilar från Gustavsberg- Hamnen-Charlottendal till Hålludden. Kommer upp i ks i november.

onsdag 22 oktober 2008

Gör ett sista försök att få till stånd en folkomröstning om Lissabonfördraget. En stor gemensam manifestation den 9 nov med EU-kritiker från hela landet. Jens-Peter Bonde arbetar med ett alleuropeisk parti för EU-kritiker och demokrater som skall ställa upp i alla 27 medlemsländer. Bra idé men det blir svårt för många att vara med i flera olika partier....
Roligt att riksdagsgruppen tyckte det var en positiv resa vi gjorde till spårbilsbanan i Uppsala. Nästa resa skall vi göra med trafikutskottet. Det är droppen....
Tog fasta på mer av öppenhet och dialog i Alliansens förslag i Varberg. Alldeles utmärkt med en medborgarsajt med löpande synpunkter och förslag från allmänheten. Precis så måste vi göra hemma på Värmdö också om vi skall bli trovärdiga med mer av medborgarkontakt och lyhördhet. Agneta Erikssons motion i kf i kväll om stärkt lokal demokrati blev till slut ett gemensamt beslut om att utveckla och stärka medborgardialogen i hela kommunen. Bra och ytterligare ett steg mot bättre samarbetsklimat. Framtids- och klimatberedningen har här gått före med den öppna utredningsprocessen mot allmänhet och skolor. Vi fortsätter med det.

tisdag 21 oktober 2008

Jag är ingen borgerlig samlare varken nationellt eller lokalt. Däremot tycker jag det är viktigt att hålla ingångna uppgörelser. Alliansen skall ha ett erkännande för att man lyckats bra med att hålla ihop samarbetet, det är verkligen mer än vad man kan säga om s, v och mp. Visst, det är bra med denna sammanhållning men det stärker blockpolitiken kraftigt, särskilt som det triggar vänsterblocket att göra på samma sätt. Det förstärker blockpolitiken och inriktningen mot ett tvåpartissytem som förminskar och förenklar demokratin.
Hemma på Värmdö hade vi i går ett bra möte med Alliansens fyra partier och medlemmar. Det var ett allmänt möte där vi öppet diskuterade det fortsatta Allianssamarbetet i andra halvlek efter kso Jonas Nilssons avgång för drygt en månad sedan. Det är bra och det är något Värmdöcentern föreslagit och vill fortsäta med. Men, samarbetet utgörs av de fyra partierna med olika identitet och prioriteringar. Det är avdelningar och kommunkretsar i de samarbetande partierna som är de fyra demokratiska hörnpelarna i Alliansen. Att ställa block mot block leder fel. Nyanserna försvinner och demokratin blir fattigare. Det gäller naturligtvis också oppositionen. Medborgare och väljare vill ha bredd och flera alternativ, men de vill också ha samarbete. Det kan försvåras av en alltför fyrkantig blockpolitik. Vi måste vara öppna både inåt mot varandra och utåt mot medborgare och opposition för goda förslag.
För övrigt tyckte Emma att det var jätteroligt när farfar stannade och lekte med barnen på Vikingens förskola när han hämtade Emma i dag. Hon ville inte riktigt gå hem men när jag tog det där med glassen då följde hon med. Men det är Emma som styr, talar om var vi skall åka, göra och äta... Hon lindar mig runt sitt finger och jag tycker bara det är roligt.

söndag 19 oktober 2008

Riksdagsman Jörgen Johansson och kanske någon till i centerns riksdagsgrup vll införa euron och ha en ny folkröstning så fort som möjligt. Det är ingen bra idé. För det första kan man inte gå på en tillfällig försvagning av kronan som gäller just nu mot euron. Det kommer alltid att fluktuera upp och ner. För det andra är centerns och Sveriges väljare emot ett införande av euron i alla opinionsmätningar med god marginal.
Maud Olofsson bör därför inte uttala sig om en omprövning av euron i Sverige utan stå fast vid svenska folkets tydliga nej vid folkomröstningen 2003. Det är också vad centerns väljare önskar sig. I annat fall hade man inte röstat fram tre tydliga EU- och EMU-kritiker så högt som man gjort i centerpartiets medlemsomröstning inför EU-parlamentsvalet.

fredag 17 oktober 2008

Glad över positiva mail, sms och telsamtal över framgången i USA, Ithaca om spårbilar. CNN, BBC och 276 amerikanska tidningar som noterat spårbilskonferensen i Ithaca och KOMPASS.
Det känns som ett genombrott även om det inte riktigt nått Sverige än. SIKA-rapporten om spårbilar var ett stort steg framåt i Sverige, men media, regering och omgivning har inte riktigt förstått vilka möjligheter ny modern transportteknik, som spårbilar är. Extra glad över BabyBjörn och hans arkitent Tony Heaps positiva uttalande om spårbilar till deras Konsthall på Hålluden häromdagen på Värmdö kommuns företagsträff på Säby gård. Avanti.
Lokalt; Mittenpartierna måste spela en större roll i Värmdö. Vi skall förhandla nu inför beslut om andra halvlek med Alliansen och jag tror moderaterna inser läget. Värmdöborna förtjänar bättre och vi måste finna dialogen med dem och med alla partier i kommunen Jag har några uppslag och det skall vi diskutera de kommande veckorna. Viktigt att alla medlemmar i partierna får säga sin åsikt. Därför är Alliansmötet på måndag kväll något riktigt bra där vi kallar alla medlemmar i Allianspartierna att delta och diskutera framtiden. Vi måste kunna ta vara på goda uppslag också från oppositionen. Blockpolitiken blir lätt förödande destruktiv.
Öppenhet, dialog och lyhördhet handlar det om.
Ett fantastiskt bra seminarium i dag i Framtids- och klimatberedningen. Tack Carin och Marita för upplägget och tack alla deltagare i en bra diskussion om Värmdös framtid. Mer av fungerande lokalsamhälle i kommunen, mer klimat-, energi och miljökrav i kommunens planering och framför allt mer av dialog med dem som skall bo och leva i morgondagens Värmdö.
Ser också fram mot EU-valet. Skall bli roligt att åka runt i landet och prata om samarbete över nations- och kontinentgränserna. Den ekonomiska krisen får dock inte krympa kraven på en uthållig glob. Ekonomi är trots allt bara ett medel. Världen är mer än en fungerande marknad.
Godnatt.

onsdag 15 oktober 2008

Just hemkommen från Uddevalla och möte med KOMPASS och kommunstyrelsen om en spårbilsbana från Uddevalla till handelscentrat i Torp. Det handlar om en sträcka på 6-7 kilometer och en handelsplats med 6-7 miljoner besökare per år. Fantastiskt roligt. Vi hjälper till med en utredning om detaljplan, bansträckning och finansiering och byggstart beräknas till 2010.
Vi kommer att ge in en ansökan till delegationen för hållbara städer för att finansiera ett projekt om standardisering av spårbilar för att undvika olika spårbredder och andra problem som kan försvåra samarbetet över gränser och mellan länder.
Har fått flera glada tillrop ï dag om framgången i medlemsomröstningen till EU-parlamentsvalet.
Tack för det men ännu roligare vore om svenska folket fick rösta om Lissabonfördraget.
På hemmaplan skall jag i morgon på ett företagarmöte på Säby Gård. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ta hand om våra företagare med mark och planering.
Skyskrapan i Gustavsbergs hamn tycker jag inte passar i kommunen. Och är det verkligen rätt använda skattepengar att folkomrösta om den frågan? Säg nej direkt till bygglovet.

måndag 13 oktober 2008

Eur0ländernas beslut om kraftfulla insatser för att stoppa finanskrisen med krediter, garantier och säkerheter för låntgare var ett bra beslut. Det visar reaktionen i dag med höjda börskurser och positiva kommenterer över lag. Det var också ett beslut i samarbetsanda, utan överstatliga regler. Att också EU-länder utanför euron, som Sverige ställer sig bakom beslutet visar att det var rätt.
Det är bara att tacka medlemmarna i centern som i medlemsomröstningen till EU-parlamentsvalet placerat mig på 4:e plats av det dryga 80-tal som deltog i medlemsomröstningen. Att Lena Ek skulle toppa var det väl ingen tvekan om. Mycket glädjande att av de sju första i medlemsomröstningen var tre tydliga EU-kritiker som Sven Bergström, Hans Lindqvist och Håkan Larsson. Vi behövs för att matcha Sverigedemokraterna och Junilistan satsa på ett smalare men vassare EU och förhindra en utveckling mot EU-staten.
På rmdö måste centern och mittenpartierna nu stärka sin ställning i majoriteten och också visa lyhördhet mot oppositionen som underlättar ett demokratiskt arbete inriktat på medborgarnas bästa. Mer av öppenhet, dialog och medborgarkontakt, precis som vi beslutet att arbeta i den nya framtids- och klimatberedningen, som jag fått förtroendet att leda. Där går vi nu ut till allmänhet och skolor för att få förslag i utformningen av ett uthålligt Värmdö och så måste vi arbeta också i det vardagliga politiska arbetet.

söndag 12 oktober 2008

Direkt från Tv-rutan till datorn och bloggen. Maria Wetterstrand vann debatten. Bäst på att förklara. Bäst på att peka på vad klimatkrisen kräver med omställning från fossila bränslen och drivmedel till förnybara alternativ. Men varför talar ingen om spårbilar; Maud hade chansen, men tyst. Regeringen hade chansen men tyst. Miljöpartiet hade chansen men tyst. Jobben klarade regeringen bra men Alliansen måste komma med tryggare förslag på a-kassa.
Finanskrisen går i spinn. Lärdomen är internationella krisplaner, precis som kommunerna har för bränder, översvämningar och andra katastrofer. FN och Världsbanken måste formulera krisplaner för framtida kriser. Tankarna om ett förstärkt FN med en "världsregering" och ett folkvalt världsparlament kan låta långt fram i tiden men måste ställas.
I den "lilla världen" har Värmdö i dag ägnat sig åt skärgården. Skärgårdsskolorna, där svaret är ett ökad samarbete över kommungränserna. Distansundervisning från Sofia Distans kan bli ett alternativ. Waxholmsbolaget, där jag är ersättare i styrelsen, måste få täckning för ökade kostnader pga oljepriserna för att undvika kraftiga taxehöjningar. Här måste Alliansen i landstinget visa handlingskraft. Landshövding Per Unckels och Skärgårdslandstingsrådet Gustav Anderssons förslag att skapa ett nytt gemensamt skärgårdsråd i länet med landsting, länsstyrelse, Siko, WÅAB, RTN, och Skärgårdsstiftelsen och andra intresseorganisationer är en bra idé för ett stärkt samarbete.
Deltog i helgen i två roliga möten inom centern. Ett om hållbara samhällen, som verkligen är ett måste, där spårbilar, hållbart byggande och en samhällsplanering för minskat resande är måsten för framtiden.
Det andra var en CUF-konferens i Lännersta där jag var inbjuden för att tala om EU-frågan från mitt EU-kritiska perspektiv. Tror att en del av mitt budskap om samarbete ja, EU-stat Nej fick visst fäste; Nej till militarisering av EU, nej till mer av EU-stat och ja till folkomröstning om Lissabonfördraget samtidigt som EU-valet fick visst fäste. Klimat, energi. miljö kräver överstatliga lösningar. Spårbilar är ett positivt förslag för att minska klimatkrisen. Regionalisering, dvs rätt för regioner som Östersjöregionen att stärka samarbetet på egna villkor, är rätt väg att stärka samarbetet.

tisdag 7 oktober 2008

Kanske kan det bli lite EU-debatt i alla fall om media är intresserade, hänger på och förstår vilka stora förändringar Lissabonfördraget medför; EU-president, EU-utrikesminister, fler majoritetsbeslut, ökad militarisering och ökad makt till alla EU-institutioner. Tre centerpartister Sven Bergström, Per Lodenius och Eva Selin Lindgren ( 4-5 står bakom men tillåts inte motionera) har nu lämnat in en motion till riksdagen med förslag om folkomröstning eller som ett minimum ett riksdagsbeslut med två val emellan. Det skulle betyda att frågan kan beslutas före valet 2010 i en första läsning med en rejäl debatt i riksdagsvalet och sedan antas eller avslås i en andra läsning därefter.
Ja, det är det minsta man kan begära av vår regering och s-oppsitionen. Allt annat vore ett demokratiskt haveri och en utmaning mot alla medborgare som sätter dialog och demokrati högt. Vi vill inte ha ngt riksdagsbeslut den 20 november under "största möjliga tystnad."
För övrigt saknar jag idédebatten om EU:s och FN:s roll när världskriser som den nuvarande finanskrisen får grepp om banker ich finansieringsinstitut. Är det inte för sådana kriser vi behöver ett globalt samarbete över gränserna? Vi har krisplaner i kommunerna för översvämningar, bränder och anedra katastofer. Borde vi inte ha krisplaner globalt när hela världen skakar?

måndag 6 oktober 2008

Var har EU-debatten, det globala ansvaret och den internationella agendan tagit vägen i den nationella svenska politiken? Visst blir man förvånad. Det är naturligtvis bra att vi diskuterar det nära och lokala men det europeiska och det globala kommer hela tiden närmare och vi är alla en del av en allt närmare glob. Jag har funderat mycket på att förändra FN mot en världsorganisation med starkare folklig förankring och med ngn form av världsregering. FN är inte starkt som det är nu och det utnyttjas av de stora och starka regionala världsmakterna USA, EU, Ryssland och Kina. Är det en möjlig fråga att aktualisera i EU-valet. Är det något som centerpartiet kunde ta upp? Det är väl inget fel om ngn av de regionala "stormakterna" själv tar tag i frågan och något av partierna i Sverige är föregångare?
Miljöpartisternas besked om att ta bort utträdeskravet ur EU är en anpasssning till verkligheten. EU-kritiska Centernätverket har också tagit bort detta krav. Men, det får inte betyda att det är fritt fram mot EU-staten. Tvärtom är det ännu viktigare att vi som medlem driver på för ett samarbete mellan självständiga stater och stoppar alla ambitioner på att göra EU till en regional stormakt med EU-president, utrikesminister, fler majoritetsbeslut och militära ambitioner.
Låt folket bestämma EU-s inriktning. Folkomrösta om Lissabonfördraget. Hur skall man få folk att rösta i EU-valet om den stora frågan om mer makt till EU redan avgjorts ett halvår innan?

söndag 5 oktober 2008

Är i Italien. Pisa, Livorno, Firenze, just nu i Valtrona. Pratar spårbilar och framtidens transportpolitik och vandrar i bergen. En del amerikanare har hängt på. Det är en fantastiskt rolig utveckling som pågår. Häromdagen gav kommunstyrelsen i Umeå förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till spårbilar i Umeå och medlemskap KOMPASS. Nästa vecka åker vi till Uddevalla och träffar kommunledningen där för en spårbilsbana från Uddevalla till marknadscentrat i Torp 4-5 km från staden.
Den 14 okt informerar Christer Lindström och jag riksedagsgruppen om läget i världen och inför besöket senare i Uppsala och testbanan där.
I Värmdö måste vi ta nya tag nu i andra halvlek och verkligen tala om vad Alliansen har gjort men framför allt vad vi vill göra de närmaste åren. Det budskapet är tillämpligt också på andra politiska fora som regeringen... dialog, demokrati och medborgarkontakt handlar det om. Då duger det inte att säga nej till folkomröstning om Lissabondfördraget och med Mona Sahlins stöd driva igenom ett beslut med största möjliga tystnad i riksdagen den 20 nov.