söndag 30 juni 2013

Blockpolitiken överlever valet, men gör alla partier det....?
Om man ska tro DN/Ipsos Amedalsmätning vill 53 procent  av väljarna att partierna går fram var för sig och 33 vill ha blockpolitik. Bland Alliansväljarna vill 43 procent ha fortsatt blockpolitik.
Själv har jag aldrig varit förtjust i blockpolitiken. Jag tycker att varje parti ska gå till val på sin egen politik inför valet. Det är hederligast och tydligast mot väljarna. Att skriva ihop sig i ett block före valet gynnar alltid det största partiet i blocket, i Alliansens fall moderaterna.

Centern och Kd kommer i bakvatten av blockpolitiken
Två val med blockpolitik i rad...och nu ett tredje. Mätningen visar att också väljarna är lite trötta på det...
Centern måste slå vakt om vår egen gröna identitet. Den riskerar annars att drunkna i Alliansens blågråa kompromisser - före valet, med gemensamma valprogram som suddar ut Centerprofilen. Nu har partiledningen ställt upp på en tredje runda blockpolitik så..

För att väljarna ska veta vad Centern tycker måste vi tala om det nu - väldigt tydligt - i god tid före nedskrivningen i ett nytt gemensamt valprogram. Avveckla två kärnkraftverk under mandatperioden, 100 procent förnybar och uthållig energi till 2040, en ny landsbygdspolitik, modern miljövänlig transportteknik som spårbilar, människan i centrum med livsbalans och mer samarbete och mindre EU-stat.

Och får vi inte igenom tillräckligt av våra förslag så...Då går vi fram som ett grönt självständigt parti och slår omgivningen med häpnad den 14 september 2014.

För övrigt ska Micke och jag nu spela tennis och i kväll åker jag till Almedalen. Det är roligt, det är intressant, det är många man träffar och i mitt fall arrangemang med centern,spårbilar och Mälardalsrådet.

lördag 29 juni 2013

Landsbygden, korna, jordbruket, jobben - temat för centern i Almedalen
Ibland behöver man fokusera. Bara fokusera. Inte sprida ut. Svårt, men då vet man att det som skrivs handlar om det man fokuserat på eftersom man inte sagt något annat.
 Jag skulle vilja föreslå att centern satsar på min rubrik. Och bara talar om landsbygden. Det handlar om väldigt mycket; mat, infrastruktur, service, mobiltäckning, skatteutjämning, avfolkning,, småföretag, skogen, miljlön, klimaet, ekonomin....

Ja, landsbygden är den utan tvekan största delen aav Sverige till ytan. Ett par miljoner invånare, en fjärdedel eller femtedel av Sveriges invånarantal. Vad betyder jorden, skogen, vattenkraften för vår ekonomi? Alla människor har ett förhållande till landet. Ingen tycker om att åka mil efter mil utan att se några levande kossor efter vägen. Vi importerar mest mat i hela EUropa. Så ska det inte vara, av miljlöskäl, klimat,energi, jobb....

Låt hela talet handla om landsbygden Annie, på lördag kl 15.00, och du sätter spår fram till den 14 september nästa år.

EU blir mer och mer Tyskland
Jag har skrivit om det flera gånger tidigare och gör de nu igen. Tyskland håller på att ta över EU. Merkel ringer till ordförandelandets premiärminister Enda Kenny och säger att hon inte ville ha upp frågan om skärpta avgasregler för bilar till 95gr/km från 2020. Medlemsländer och parlament muttrar men...Se upp för Tyskland. Stå upp för demokrati.

För övrigt var det en trevlig kväll i går om var Hemmestakörens cykeltur ska gå på eftersommaren. Åland, Möja och Lofsdalen runt Lofssjön ligger i stöpsleven.


fredag 28 juni 2013

Välkommen Kroatien, Welcome Croatia, Willkomen... Bien venu, bienvenuto...
Mitt under folkomröstningen om EU i Sverige pågick Balkankriget, eller vad kroaterna kallar självständighetskriget 1991-1995. EU har drivit på i fredsförhandlingarna med Serbien och Bosnien-Herzegovina. Den aggressiva nationalismen har långsamt tonats ner och EU har under tio års förhandlingar tvingat Kroation att samarbeta med de tidigare fienderna och garantera folken minoritetsrättigheter.

Nej, det är inte över - det tar generationer, men det underlättas av Kroatiens ursäkter och EU:s arbete för freden i EUropa.
De 4,4 miljonerna kroater är inte eniga. Många är emot medlemskap. Hur går det med våra jordbruksprodukter som nu stoppas? Hur går det med nationalklenoden, det populära dessertvinet prosek? Turismen, när ryssarna stängs ute med visumtvång? Korruptionen, den svaga ekonomin? Valutan, kona, som är knuten till euron och inte kan devalveras vid en kris? höga underskott? Hög statsskuld? Hög arbetslöhet?. Blir det bättre eller sämre?

Timingen är väl inte den bästa
när Kroatien blir EU-medlem nr 28 och EU-ledarna diskuterar eurokris, bankkris, ungdomsarbetslöshet, Men kroaternas EU-kritik förefaller vara sund och konstruktiv. Man är mest orolig. Välkommen Kroatien och nu kan ni hjälpa till i det fortsatta fredsarbetet på Balken.

För övrigt ska Sonja och jag nu gå till Benke och Gilla och diskutera cykelturen med Hemmestakören.

torsdag 27 juni 2013


Pressmeddelande 130626
Hans Lindqvist EU-kandidat ( C )
kommun och landstingsledamot
tel 070/ 5485819

-Roligt och bra att så många centerpartister ställer upp i EU-valet som blir helt avgörande för kommun-, landstings- och riksdagsvalen i september

Det säger Hans Lindqvist, tidigare EU-parlamentariker för centern och nu ånyo nominerad inför EU-valet den 25 maj nästa år.

EU ska ägna sig åt de stora livsavgörande frågorna mellan länder som fred klimat, energi, miljö och sammanhållning för ett bättre Europa och en bättre värld.
Lika viktigt är att EU inte lägger sig i frågor som medlemsländer och nationer ska besluta själva som skola, välfärd  och trygghet och frågor som medborgarna uppfattar som lokala, regionala och nationella.

-Jag vill arbeta för ett flexibelt EU-samarbete där länder ska kunna bestämma själva i vilka frågor man vill underkasta sig ett gemensam beslutsfattande och vilka frågor man vill bestämma själva, som euron och Schengen.

-Precis som EU lagt under sig allt fler politikområden ska det också finnas en rättighet att återta beslutanderätt till medlemsländer, som t.ex i jaktfrågor.

Ett 90-tal centerpartister som nominerats ställer nu upp i EU-valet och det stärker deltagandet, ökar intresset och medverkar till ett högre valdeltagande,
säger Hans Lindqvist.

För övrigt packar vi nu ner badbyxorna och tennisracketarna och åker hem till Värmdö för att planera cykelturen med Hemmestakören...och sedan blir det Almedalen.onsdag 26 juni 2013

Roligt och bra att så många centerpartister ställer upp i EU-valet den 25 maj nästa år - som blir avgörande för kommun-, landstings- och riksdagsvalen i september.
Det är roligt och bra men också nödvändigt att vi får många aktiva kandidater från centern i EU-valet. Det blir en ovanligt lång valrörelse som sträcker sig från vårvintern febr/mars till september. Det gäller nu att ta fram frågor där väljarna känner igen centern under hela valrörelsen, Klimat, energi, miljö, jobb och infrastruktur ska gå som en grön tråd genom hela valperioden.

Ingen ska heller vara okunnig om centerns prioriteringar om vad vi vill att EU ska göra - och vad vi inte vill att EU ska lägga sig i, som vi ska besluta om hemma. Precis som EU har fått allt fler ansvarsområden ska vi också ha rätt att förhandla om att återta beslut från EU till medlemsländerna.

Ett färskt och bra exempel på vad vi verkligen ska satsa på gemensamt i EU och internationellt är forskning och innovationer för en bättre värld.
Här har vår EU-parlamentariker Kent Johansson gjort ett grovjobb. Som ende svensk har Kent drivit på i förhandlingsgruppen mellan EU-parlamentet, kommissionen och det irländska ordförandeskapet i rådet och nu fått en överenskommelse till stånd om EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.
Och det är inga småpengar det handlar om - 600 miljarder kronor. En särskilt post har också avsatts för små- och medelstora företag. En grön centerpolitik av bästa märke.

För övrigt regnar det på Västkusten men utsikten från ön in mot fastlandet är densamma....

tisdag 25 juni 2013

Jag vill ha ett formellt undantag från EMU i en omförhandling av EU-avtalet mellan Sverige och EU. Centern måste tydligare tala om inför EU-valet att vi fick rätt om EMU och inte vill ha någon överstatlig ekonomisk och politisk union.
Stärk demokratin där frågor måste kunna återföras från EU till medlemsländerna. Flexibel integration i EU är det bästa sättet att stärka sammanhållningen i EU och Europa. Det betyder att varje medlemsland ska ha rätt att själv bestämma på vilka områden landet vill medverka och på vilka områden man vill stå utanför, som i fråga om EMU och Schengen. Det stärker inte samarbetet i EUropa att tvinga in alla länder i samma fålla.

Förslaget om en subsidiaritetsombudsman från Hanna Wagenius i Centerns ungdomsförbund är ett utmärkt förslag som centern bör driva i EU-valet.

Turkiet och Serbien måste visa att de respekterar demokratiska krav.
Det har Turkiet nyligen visat att man inte gör och Serbien måste  skapa helt andra och bättre relationer till Kosovo innan det kan bli fråga om medlemskap i EU. Jag tror dock att det är bra att fler blir medlemmar i EU. Då blir det lättare att skapa ett flexibelt samarbete och svårare att bygga upp en EU-stat.

För övrigt lämnar jag nu datorn och går ner och tar en simtur vid badhusviken....


måndag 24 juni 2013

Nämndemännen ska vara kvar och utökas: Bra MP förslag om ett starkare lokalt och folkstyrt rättsväsende.
Jag har tidigare på bloggen reagerat mot förslag att minska eller avskaffa nämndemän vid våra domstolar.Det har genom århundradena varit en viktig princip att ha en folklig förankring i rättsväsendet. Det principen ska vara kvar och stärkas.

MP föreslår i dag i SvD www.svd.se att  antalet nämndemän utökas för att stärka den folkliga kontakten och lokalkännedomen. Men principen att utse  nämndemän i allmänna domstolar och förvaltningsrätter måste stärkas.

Jag är representant för centerpartiet i landstingets valberedning som utser många nämndemän till förvaltningsdomstolarna. Det är svårt att få tag i folk, det blir ofta en skev åldersfördelning i domstolarna det blir många bordläggningar innan någon kan väljas.

Utländska medborgare som har rösträtt till kommun- och landstingsvalen bör även vara valbara som nämndemän. En öppen  nominering som inte behöver gå över de politiska partierna kan också vara ett sätt att bredda både intresset och kompetensen.

Öppna nomineringar kan också stärka demokratin och folkstyret i allmänna val där partierna får allt färre medlemmar. Jag har därför föreslagit att Värmdöcentern ska pröva detta i kommunvalet 2014.

För övrigt åker vi nu till Kungshamn, Smögen och Nordens Ark på en liten dagstur.

söndag 23 juni 2013

Turkiet - Brasilien .....och nästa land för stora demonstrationer
Demonstrationerna i Turkiet hade sin början i ett beslut att riva och bygga på ett omtyckt torg. De förstärktes av att de första demonstranterna möttes med starkt överdimensionerade och brutala polisinsatser. De förstärktes ytterligare av att den turkiska politiska ledningen med Erdogan i spetsen mötte demonstranterna med nonchalans. Facebook och andra sociala medier spred snabbt ut information om demonstrationerna. Nu kan krisen bli hans. Oproffsigt helt enkelt.

Brasilien - handlar om något helt annat med har ett liknande förlopp och en lika obegripligt tafatt statsledning
Här började det med en föreslagen höjning av avgiften till kollektivtrafiken, som möttes med demonstranter, som jämförde med alla miljarder som satsas på nya arenor för fotbolls VM och OS. Där ska den brasilianska eliten stå i rampljuset och visa upp den snabba ekonomiska utvecklingen i Brasilien, som nu lika snabbt tycks ebba ut. Korruption, byråkrati,en växande ekonomisk elit, och polisstyrkor som redan vid första demonstrationen tar till övervåld. Oproffsigt igen. Varför lär man sig inte...?

Sverige var inte bättre vid demonstrationen i Göteborg 2001 mot EU, euron, Bush...
och jättestora polisinsatser med brutalt polisvåld som slutade med skottlossning mot demonstranterna.
Presidenten i Brasilien, den omåttligt populära Dilma Rouseff, borde ha lärt  sig, men reagerade alldeles för sent... med krismöte i regeringen., återkallad höjning av kollektivtrafikavgiften... Med sociala medier går det på några timmar. Lyssna, lär, gör om, gör rätt...

För övrigt lättar regnet nu över stenhuggarön lagom till utelunchen...

lördag 22 juni 2013

Svensk midsommar på Schabraket med glada släkten, Schabrakfolket och den härliga utsikten över havet i Bohuslän. Från sillen och snapsen till midsommarstången och folkets Park där Fredrika och jag dansade smågrodorna varv på varv...med 4-500 andra midsommarfirare

Visst har vi hunnit med de flesta snapsvisor, gamla som nya, sommarsånger, Taube-valser, Bellman, men den psalm som sitter närmast hjärtat denna tid är

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dalar och ängar
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunnar sommartiden

Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden
från blommorna och träden

För övrigt önskar jag fortsatt glad Midsommar

fredag 21 juni 2013

Äntligen Midsommarafton - ja, så ser nog många på dagen - jag också. Och roligt kommer det att bli med sill, snaps och räkor och fram med dragspelet, resning av midsommarstången och sedan små grodorna.

Det är skönt också att få koppla av från vardagsfrågorna och träffa barn,läkt och vänner. Det är ändå gemenskapen med varandra som är viktigast i livet. Hur vi människor har det. Hur vårt liv ser ut. Hur vi ser på vardagen. Hur vi vill att vardagen ska bli. Hur blir det i framtiden?

Att arbeta med samhällsfrågor handlar om jorden, naturen, människorna och det liv vi lever och vill leva.
Vårt liv måste vara så att vi inte förstör för oss själva och för de som kommer efter oss. Jorden vi ärvde...Vi måste ha ett liv med mening. Där är arbetet, möjligheten att försörja sig och sina nära livsavgörande.

Det handlar också om hur vardagen levs. Om jag ska säga något annorlunda på midsommarafton så är det kanske att vi har ägnat oss för litet åt hur människorna har det. Livsbalans alltså. Att känna att livet går ihop; arbete, mycket eller lite i olika tidsperioder som jag själv kan lägga upp och ansvara för, barn, fritid, skola, farmor och farfar...

Nej, nu räcker det med visioner, nu kommer snart Zari, Olle, Maria, Pär, Nina, Fredrika,, Lisa Albin...och Sonja och jag och Börje, Gunilla, Malin och alla barnen på Schabraket. Leve Midsommaren.

För övrigt blir det nu ett försenat morgonkaffe, sedan....

torsdag 20 juni 2013

Obama vid Brandenburger Tor i Berlin: Mycket starka ord och önskemål - färre förslag
Det är naturligtvis omöjligt att dela ut konkreta löften till världen i ett enskilt tal där frågor och svårigheter hopar sig. Ändå ett bra tal - i ord, men så bra man kan begära. En" beredskap" att minska kärnvapnen i en uppgörelse med Ryssland med en tredjedel var det mest tydliga. Stöd till hbtq personer, stärkt "kamp" mot klimatförändringarna, ökad "respekt" för invandrare, och "fördubblade ansträngningar" att stänga Guantanamo. Det var ingen tvekan om att Obama menade vad han sa. Jag uppfattade det snarast som att han var irriterad på sig själv för att han inte lyckats bättre.

Kd  griper tag i starkare försvar för att stärka partiet
Vad är motivet - eller lite snällare,viket motiv är starkast - att stärka försvaret eller att stärka partiet.
Det är intrycket av Kd;s plötsliga försvarsintresse. Det behöver inte stå emot varandra. Men riktigt seriöst känns det inte.

Jag kommer att sakna PJ Anders Linder, men är lika nyfiken på Sanna Ryman som chef för ledarredaktionen på SvD.
En genomtänkt socialkonservativ företrädare slutar nu efter 26 år som ledarskribent. Jag är en riktig tidningsfrejk och har läst mycket av hans alster. Håller naturligtvis inte med om allt, men han får mig att tänka.
Nu också i avslutningsledaren. Vi måste se bortom vardagen. Vi som samhällsföreträdare måste ha ett längre perspektiv. Rätt. Vilka är de största utmaningarna. Klimat, energi, miljö, jobb, fred och sammanhållning. Några svar; Modern miljövänlig transportteknik som spårbilar, livsbalans i tillvaron, medborgartjänst i försvar och gemensam sektor för sammanhållningen, avveckling av kärnvapen och kärnkraft.

För övrigt sitter jag nu på Bohus-Malmön med utsikt över Åbyfjärden och har just köpt fyra makrillar från  Henriks mopedflak. Henrik är bara 93 år....

onsdag 19 juni 2013

Sitter i en campingstuga i Villingsberg vid Våtsjön på väg till Bohus-Malmön på Västkusten
En vacker näckrossjö några meter från stugan. Sonja och jag kom hit i går kväll och efter ett bad i den ovanligt varma sjön åt vi en liten middag på camgingstugans lilla veranda.
För övrigt tar vi nu ett bad igen med fåglarna kvittrande runt öronen, äter frukost och åker vidare mot Bohus-Malmön och Midsommaren.

tisdag 18 juni 2013

Catharina Håkansson Boman är en stor tillgång för Centern i förhandlingarna om T-baneutbyggnaden i Stockholm
I går hade vi ett mycket givande möte med Catharina Håkansson Boman som tillsammans med HG Wessberg skall förhandla med kommunerna, landstinget och staten om den framtida utbyggnaden av T-banan i Stockholm. Att det behövs råder det ingen tvekan om. Inget nytt har hänt på flera år.
De är många stora frågor som T-bana till Nacka, Barkarby, Hagastaden, Täby, nya bostäder och höjda trängselavgifter som ska fram.

Centern är T-banepartiet i landstinget och har hårt drivit utbyggnad av T-bana där Hagastaden och Nacka ligger främst
Bygger man ett nytt specialistsjukhus i världsklass som NKS, Nya Karolinska Sjukhuset är det bra om man kan ta sig dit....T-bana är det absolut bästa, jämför med buss och spårvagn. T-bana till Nacka är en nödvändig förbättring av förbindelserna österut som kan minska trängseln på infarten till Slussen från Nacka och Värmdö.

 Ett måste från oss i Värmdö är att bussarna fortsätter att gå till Slussen och att det inte blir dubbla avgifter för bilister med både broavgift på Skurubron och höjda trängselavgifter.
Det finns sex olika alternativa dragningar där T-banan kommer mest till sin rätt där det finns mycket folk. En dragning som påverkar Nationalstadsparken med en östlig förbindelse kommer inte att bli aktuell, men kan kopplas på en T-banedragning närmare Slussen.

En ringled med T-bana runt Stockholm diskuterades liksom att ta sig från de nya bostadsområdena i t.ex Finnboda, Kvarnholmen och Henriksdal med modern miljövänlig transportteknik som spårbilar.

För övrigt ska jag nu in till vårens sista landstingsstyrelse och sedan ställer vi om tankarna mot Midsommar med sol, bad sill och .... 

måndag 17 juni 2013


Iran: dålig, sämre, sämst - Nja, se positivt på saken - rätt man vann, Hassan Rohani
Världen slipper en andra valomgång i Iran. Den bäste, eller minst dålige, kandidaten Hassan Rohani, fick över 50 procent av rösterna.
President Mahmoud Ahmadinejad har varit en katastrof för utvecklingen i världen och för Iran självt, särskild den totalt havererade ekonomin. Om Rohani håller sina - försiktiga - löften kommer Iran att få en öppnare attityd mot omvärlden. Det är vad både omvärlden och Iran behöver. Risken för konflikt eller krig med Israel bör rimligen minska.

Sjöstedt tar fram det tunga artilleriet - Med vem vill S och Mp regera om det blir regeringsskifte? Med vem? Med ve...
Vänstern är "nyckelpartiet", säger V-ledningen, för väljare som vill bryta med Reinfeldt och Alliansregeringen. V är "garanten" mot borgerliga partier vid ett skifte efter valet 2014. "Vi kan och vill ingå i en regering med S och Mp", säger Jonas Sjöstedt. Frågan är om S och Mp vill det. Jag tror inte man vill riskera en repris på valkatastrofen med Mona Sahlin.

Jag tror S och Mp är öppna för en blocköverskridande regering
och ser att en sådan kan splittra Alliansen. Folkpartiet säger nog inte nej. För Centern kan det bli mycket allvarligt. Det kan vem som helst se vid sämsta schenariot - valförlust, utanför riksdagen och utanför regeringen.... Nu blir det inte så. Vi kommer att visa det, men...då krävs

För övrigt åker jag nu in till ett möte om T-baneutbyggnaden på landstinget med Katarina Håkansson.


söndag 16 juni 2013

Klöver Dam bjuder på trevlig båtresa och prisutdelning till kvinnlig ostmakare på Rindö.
Det var en riktig skärgårdstur med Rödlöga från Nybroviken på lördagen. Arrangör var Klöver Dam, en avdelning av Centerkvinnorna i länet, med ordföranden Mia Wallgren, Nacka i spetsen. Ina Ununger och Gia Andersson har gjort grovjobbet med planeringen av turen med 30-talet deltagare och prisutdelningen.
Från båten i Vaxholm gör vi en liten promenad till Rådhuset där ostmejerskan Anna Kälvestrand fick ta emot Klöver Dams pris som kvinnlig företagare av Mia Wallagren och centerns landstingsråd för skärgårdsfrågor Gustav Hemming. Där var också en skärgårdsmarknad med flera andra kvinnliga företagare.

Ostmakeriet är ett mejeri där det i första hand, småskaligt och hantverksmässigt, ystas ostar med olika karaktär. Mjörken kommer från glada busiga kossor på Öster Gytinge Gåd och lika glada getter på Sälna Uppgård. Ostarna bär namn från skärgården som Möjaosten, en brännvinsost kryddad med Möja Taffel.

Från Vaxholm åkte så Rödläga vidare till Rindö där pristagaren Anna med personal tog emot och bjöd på "ostlunch" med vitt vin eller skärgårdsöl. Ett mycket uppskattad arrangemang och ett bra sätt att träffa och lyfta kvinnliga företagare.

På vägen hem berättade Liza Eriksson,VD och grundare från Ingarö om företaget Ecoresan. Företaget arbetar med att ta fram en elbåt som ska köra i Stockholms skärgård, kanske från Värmdö, via Nacka till Slussen. Miljövänlig, attraktiv och med arbetsplats ombord för datorer och skrivplattor. Vilken lyckad dag.

För övrigt blir det nu tennis med Micke och Sara och Hanna brukar hänga med....

lördag 15 juni 2013

Cecilia Malmström ska ha en eloge för sitt arbeta med ett gemensamt asylsystem i EU - men..
Det ska Cecilia ha. Jag tänkte redan i de första debatt vi hade inför folkomröstningen för sådär 20 år sedan att den här tjejen skojar man inte bort. Påläst, engagerad - för EU, trevlig. Det var en svår motståndare i EU-debatten. Hon tog inte i mer än hon behövde och kunde även få EU-kritiker att nicka instämmande. Jag t.ex ibland...

Nu är det ibland..
Cecilia har gjort ett fantomjobb med en fråga som diskuterades djupt inför folkomröstningen. Jag var emot eller i varje fall mycket tveksam till en gemensam EU-politik om asylpolitiken. Varför? Jo, därför att det skulle betyda en utslätning med en minsta gemensam nämnare där länderna med de lägsta ambitionerna skulle bli de som lagstiftningen baserades på. Sverige hade redan då den kanske mest generösa asylpolitiken och har så i dag också.

Beslutet är ändå en stor framgång - men än så länge är det bara på papperet...
Det är EU:s skyldighet att ta emot flyktingar och ge dem skydd. Juridiskt och moraliskt. Skillnaderna mellan EU-länderna är enorm i dag. Fem av 27 länder tog förra året emot 70 procent av de 332 000 flyktingarna till EU-länder förra året. Sverige tog emot 12.600,eller 17 procent. Estland tog emot 20 personer...

Inga flyktingar i fängelser och baracker, bättre mottagningsregler,rätt till tolk och juridiskt ombud. Inget återsändande enligt Dublinförordningen om risk finns för övergrepp, våld eller förnedring. Särskilt skydd för barn. Bra, bra...men jag har mina tvivel. Tre länder är inte med Danmark, Storbritannien och....Den stora frågan; kommer detta att bli verklighet? Kommer de 22 länder som inte tagit...Ja, vi får se. Men det är ett steg i rätt riktning. Och bra jobbat Cecilia.

För övrigt ska jag nu till Nybroviken och åka ut i skärgården och dela ut ett pris tillsammans med Klöver dam

fredag 14 juni 2013

Så har då Folkinitiativet för folkomröstning om glesbygds- och skärgårdsskolorna i Värmdö lämnat över 3800 namnunderskrifter till kf ordföranden Mari Bladholm och kso Monica Pettersson
Det var ett väl samlat pressuppbåd som deltog i överlämnanden i kommunhuset i Gustavsberg i går.
Det såg lite trögt ut för några veckor sedan med namn men  när insamlingsdatum närmade sig gick det mycket bättre. Det handlar om neddragning på Kyrkskolan och skärgårdsskolorna som på sikt kan betyda att glesbygdsskolorna i kommunen läggs ner och alla barn ska gå på stora skolor.
Det är viktigt nu att folkomröstningen får ett högt valdeltagande. En bra tidpunkt är tillsammans med EU-valet den 25 maj nästa år. Då kan de två frågorna dra upp varandra och valdeltagandet kan bli högt.

Det är viktigt för att koalitionen i Värmdö med m,fp.kd och Mp ska följa beslutet
om det blir ett klart utslag för att inte dra ner på Kyrkskolan och skärgårdsskolorna. I andra folkomröstningar med lågt valdeltagande finns flera exempel på att den politiska majoriteten har hänvisat till just detta och inte följ beslutet.

Det har varit flest lokala folkomröstningar om nedläggning av skolor
Sedan lagändringen om kommunala folkomröstningar infördes 2011 har sju sådana genomförts och 5-6 står på tur. Mest har det handlat om just nedläggningar eller neddragningar av glesbygdsskolor. Resultatet har ofta blivit ett klart Nej för nedläggning. Skolor har räddats men andra har lagts ner ändå.
Vi vill ha kvar glesbygds-och skärgårdsskolorna i Värmdö.

För övrigt ska jag nu läsa lite handlingar till landstingsstyrelsen och fundera på hur jag ska göra med nomineringen till riksdagen.

torsdag 13 juni 2013

Alldeles för lite diskussion  bland allmänhet och media om vad som görs och beslutas i landstinget
Så är då landstingsfullmäktiges budgetdagar och kvällar avslutade. 80 miljarder är fördelade med 51 på sjukvård och så där 15-20 på trafik, beroende på om man räknar in vad vi medborgare betalar, kultur, regionplanering, forskning, funktionshindrade...
Pratade själv om trafik i ostsektorn, Framtidens Hälso- och sjukvård samt om satsning på jobb för funktionshindrade. Går att läsa i tidigare bloggar.

På sjukvården lyfte jag fram vad centern särskilt har drivit och fått igenom i förhandlingarna:
Närsjukvården ska byggas ut, med näraukter närmare människorna. Öppenvård, akutvård och rehab ska mer ske utanför de stora akutsjukhusen. Vi ska bygga ut nätverksvården där patienten ska följas från första besöket till friskrivning i en sammanhållen vårdkedja. Mer IT och Etjänster och ökad samverkan mellan forskning och sjukhus för att förbättra vården.

Hur mycket vi än talar om att du ska gå till rätt vårdnivå så kommer människor - Du och jag- ändå att gå till sjukhusen och då ska det finnas lättakuter som kan ta hand om lättare sjukdomar direkt.

Grön hälsa med ökad samverkan mellan somatik oich psykiatri, tex i fråga om stressjukdomar, vårdcoacher som hjälper dig rätt och hälsomottagningar för att minska alkohol, rökning och stress är andra C-förslag som nu blivit verklighet.

Själv är jag mest nöjd över att en plan tas fram och pengar satsas på att få fler funktionshndrade anställda i vården.

För övrigt ska jag nu till kommunen och överlämna 3498 namnunderskrifter för folkomröstning om att behålla glesbygds- och skärgårdsskolorna i Värmdö.

onsdag 12 juni 2013

Trafiken stor fråga i landstingsbudgeten. Moderaterna med Christer G Wennerholm börjar närma sig Centern om T-bana till Hagastaden
Centern är spårpartiet i landstinget. Det sa finanslandstingsrådet Knut Nilsson redan på 70-talet och det höll i sig hela tiden han var aktiv till mitten av 90-talet. Jag var pol.sek hos Knut när han, för det var han, drev igenom Tvärbanan, som ingen trodde på och som sedan länge är en succée.
Vi var partiet för utbyggd kollektivtrafik och mot nya stora motorleder som Österleden och Kungshattsleden, senare Västerleden nu Förbifarten som bara alstrar ny biltrafik. För mig är det detsamma i dag om Förbifarten.

De stora frågorna var T-bana till Hagastaden, eller spårvagnar, där trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm var ovanligt återhållsam. Tätare trafik på Roslagsbanan var ett annat huvudämne där Bosse Andersson och  Lars Carlssson pressade socialdemokraterna som helst pratade om T-bana till Täby.
Det går att göra både och., men i rätt ordning.

Själv tog jag upp trafiken mot ostsektorn. Vi driver på för T-banan till Nacka, men i Värmdö är det viktigaste att vi kan behålla och utveckla busstrafiken in till Slussen. Egna bussfiler, BRT-banor och fler turer. en stor fråga blir att få trafiken att flyta när reparationer och nya investeringar vid Danvikstull, Slussen, Stadsgården och ny Skurubro kan komma att skapa trafikkaos i 6-8 år. Landstinget  och SL måste här ha beredskap för att uppehålla förtroendet från både bilister och kollektivresenär.

För övrigt  åker jag nu in för andra dagen som handlar om sjukvården, där budgeten omsätter 50 miljarder med 35 miljarder i invsteringar de närmaste åren, bl a i Nya Karolinska Sjukhuset,NKS. Denna Framatidens hälso och sjukvård ska jag tala om.
För övrigt har Hacke nu fått ungar i sitt runda bo i aspen.

tisdag 11 juni 2013

Jag har blivit nominerad till riksdagsvalet och funderar på att acceptera. Så här kan mina svar se ut på följande tre frågor från distriktet

1. Vilka frågor vill du driva i i riksdagen
2.Vad gör just Dig till en bra riksdagskandidat
3.Hur kommer du att arbeta för att skapa engagemang kring centerpartiets politik i valrörelsen?

1. Klimat, energi, miljö, jobb och livsbalans. Centern ska stå upp för sitt Nej till  kärnkraft och föreslå avveckling av två kärnkraftverk per mandatperiod med början 2014-2018. Vi stärker satsningen på förnybart. Satsa på modern miljövänlig transportteknik som spårbilar. Nej till Förbifart Stockholm. Bygg ut kollektivtrafiken och en spårring runt Stockholm för de fyrtio miljarderna. Livsbalans - rätt att under olika perioder arbeta mer,mindre eller längre utifrån egna behov och förutsättningar. Ett friskt, vågat och självständigt Centerparti.

2. "Gammal" centerpartist som står stabilt för den gröna centerideologin. Både erfarenhet och förnyelse.

3.En gedigen valrörelse. Ute i länet så mycket som möjligt. Tempo, sammanhållning, ha roligt.Vinna.

För övrigt är jag nu på väg till landstingets budgetmöte som börjar i dag och fortsätter i morgon. 80 miljarder i budgeten med 50 på sjukvård, 15 på kollektivtrafik,  regionplanering, funktionshindrade, kultur.... 

måndag 10 juni 2013

Budtgetdebatt i landstinget: Jag ska tala om Framtidens hälso- och sjukvård och satsningar på funktionshindrade - vi måste bli bättre på att ordna jobb åt funktionshindrade i landstinget

Femtio miljarder ligger i budgeten för sjukvården 2014. Alliansen har tagit beslut om en plan för Framtidens hälso- och sjukvård som kommer att diskuteras på budgetmötet i landstinget tisdag och onsdag. Vi bygger NKS, Nya Karolinska sjukhuset för 15,7 miljarder kronor och vi rustar upp de gamla sjukhusen Karolinska i Huddinge, SÖS, Danderyd, Sabbatsberg, Sollentuna, Nacka. St Göran för 35 mdr kronor de närmaste åren.

Men Framtidsplanen är ett nytänk där vård som inte kräver akutsjukhusens resurser styrs närmare patienterna
Centerpartiet har drivit på för att stärka närsjukvården där närakuter som Nacka, som kommer att få nya resurser. I budgeten blir närakuternas uppdrag tydligare och bredare med röntgen och provtagningar om det inte redan finns och ökat öppethållande. De patienter som ändå söker sig till de stora akutsjukhusen kommer att kunna gå till lättakuter i samma hus för snabbare vård. IT och E-hälsa ska stärka den utvecklingen.

Extraresurser satsas för att erbjuda funktionshindrade jobb i landstinget
Det kan syns som en liten fråga i relation till alla miljarder som satsas på sjukvården. För de personer det gäller är det inte det. Vi stärker färdtjänsten med ökad resetilldelning. Jag är också glad för att en plan och nya pengar ska tas fram för att anställa fler funktionshindrade i vården och att vi ska involvera handikapporganisationerna i det arbetet.

För övrigt ska jag nu gå igenom budgeten och mina inlägg ett varv till....
söndag 9 juni 2013

Annika Ström Melin har rätt om tre bra EU-beslut: fiske, gränser och asyl
Rätt ska vara rätt och bra ska vara bra. Fiskebeslutet i EU mellan parlamentet och rådet att i princip inte mer ska fiskas upp än vad vetenskapen anser godtagbart för att ett behålla fiskebestånden, var en framgång.. Max nio procent av fisken får kastas över bord. Hittills har inga regler funnits.
Ländernas hot om att sätta upp gränskontroller och passkontroller har nu stoppats och för detta ska Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström ha en stjärna i himlen.
Också om asylpolitiken finns nu en uppgörelse med skärpta regler för mottagning och prövning av asylsökande som EU-parlamentet ska rösta om. Vackert.

Nej, någon euroregering ska vi inte ha
På fullt allvar diskuteras nu mellan Tyskland och Frankrike, Merkel och Hollande, en euroregering med euroländerna. Styrningen av euron ska "stärkas" och samarbetet om euron ska "fördjupas". Det ska bli en politisk union mellan euroländerna som inledning till en federal EU-stat. En "särskild ordförande" med långgående befogenheter ska tillsättas av euroländerna som regelbundet ska träffa uppgörelser med euroländernas finansministrar.

Euron har skapat oerhörda problem för hela EUropa, inte bara euroländerna.
Var finns demokratin i de byråkrat och Ty-Fr lösningar som nu diskuteras.Vi är glada att vi inte är med i eurohaveriet men vi bör som medlemsland i EU säga ifrån om de planer på en euroregering som ingång till en politisk union och federal EU-stat som nu diskuteras.

Bra förslag från Johan Linander om en nationell polisenhet mot människohandel
Vi stärka såväl de nationella som de europeiska och internationella samarbetet mot den omänskliga människohandeln världen över.

För övrigt  åkte vi till Björkvik i går och badade med Stoffe i hans nya öppna, svarta audi. Härligt.

lördag 8 juni 2013

Jag tror Erdogan missbedömer läget- det är allvarligre än han tror, eller vill tro
Demonstrationerna i Turkiet är betydligt större och allvarligare än vad premiärminister Erdogan tror.
Och  oavsett detta är hans oproffsiga utskällande av demonstranterna något som bara förvärrar läget. Att säga"att de olagliga protesterna måste upphöra omedelbart", säger mer om den som säger det än protestanterna. Han hotar demonstranterna. Han säger att demonstrationerna är olagliga, att demonstranterna bryter mot lagen. Med sådana hot ökar bara demonstrationerna när folk bli förbannade.

Erdogan har gjort mycket bra under tio år i Turkiet med avskaffad generalsmakt, stärkt demokrati, ökad öppenhet och stärkta rättigheter för kurder.Det är synd att dessa framgångar nu kan svärtas ner.

Och inte blir det bättre av att han vill skriva om konstitutionen för att skapa ett mäktigt presidentämbete som han själv skulle axla. Lyssna och prata och stoppa rivningarna och det nya byggprojektet på Taksimtorget.

Tillsätt en nationell samordnare för att stoppa avfolkningen i Norrland; Centern bör ta till sig och agera.
Norrlandsförbundets ordförande Ewa Back vill att regeringen tillsätter en sådan samordnare när drygt två av tre kommuner i Norrland minskar befolkningen. Gör som Ewa Back säger, men utvidga uppdraget till hela landet för att stärka landsbygd och glesbygd.

För övrigt har vi nu sågat färdigt vinterförrådet av ved. Nu ska jag läsa lite landstingshandlingar inför landstingets budgetmöte tisdag och onsdag.

fredag 7 juni 2013

Folkomröstning om kyrkskolan närmar sig - nu mycket nära 3000 underskrifter
Ja, så ser det ut när vi träffas och diskuterar frågan under nationaldagen. Det betyder att frågan kommer upp kommunfullmäktige. Då kan det bara bli nej till folkomröstning om mer än två tredjedelar står bakom det. Frågan handlar om våra glesbygdsskolor, främst Kyrkskolan, om klass 4 och 5 ska stängas till hösten och även om nedskärningar på skärgårdsskolorna. Följden kan bli att Kyrkskolan läggs ned.

De större skolorna i Hemmesta och Gustavsberg blir ännu större och de mindre blir ännu mindre. Beslutet om den nya skolorganisationen togs på ett bristfälligt underlag av Koalitionen i Värmdö med m,fp,kd och Mp som vägrade lyssna på elever, föräldrar,lärare och rektorer.

Viktigt hur frågan ställs
Hur frågan i folkomröstningen exakt ska formuleras bestäms först när de 3000 namnen som behövs lämnats in. Så är reglerna. Det är viktigt att den blir tydlig för att behålla glesbygdsskolorna, t.ex "ska Värmdö behålla och utveckla glesbygdsskolorna i kommunen". Det täcker att man inte ska dra ner, enligt det beslut som m.fp,kd och Mp koalitionen tagit och det omfattar också att de ska utvecklas, inte avvecklas.

Folkomröstningen bör hållas i anslutning till valen näsa år, antingen i maj i samband med EU-valet eller i september när riksdags-landstings, och kommunval hålls. Det är viktigt att få ett högt valdeltagande för att majoriteten inte ska vifta bort resultatet.

För övrigt ska jag nu hämta motorsågen och sätta igång att såga upp allt fallvirke som samlats in från den hårda vintern att värma oss till nästa..

torsdag 6 juni 2013

Nationaldagen - en dag för alla i Sverige - gammelsvenskar och nysvenskar....
Det är nationaldag i dag. Den skall vi fira "du gamla du fria...- Alla ska vara välkomna. Gamla som ny svenskar. Själv får jag väl räkna mig som "gammal"...Men svensk har jag bara varit sedan 1600-talets mitt då mina förfäder vandrade in från Vallonien i Norra Frankrike. Som hantverkare,och järnbruksfolk var de med att bygga upp Sverige...precis som våra invandrare och nysvenskar i dag...från Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien...

En nation är en förening av folk - FN består av 196 länder/nationer eller föreningar av folk.
Norrlands nation är en förening av studenter från samma trakt vid Uppsala Universitet. Vi har något gemensamt. Vi håller ihop. Vi vill leva och utvecklas i nationen och vi vill tillsammans utveckla den.

Medborgarskap är ett bevis på att du är en del av nationen.
Medborgarskap får vi efter fem år med rättigheter och skyldigheter. Förslag finns att de som snabbt lärt sig svenska ska få en "bonus" och kunna få medborgarskap snabbare än andra som inte lärt sig svenska lika snabbt. Det är inget bra förslag. En 16-17 årig flicka som går i skolan och snabbt får nya kamrater i Sverige lär sig svenska snabbt. Det gör inte hennes mormor som bor ensam, utan jobb och kontakter i en lägenhet med andra invandrare. Den som har jobb lär sig snabbare än den som inte har jobb hur mycket den senare än pluggar svenska.

 Tanken är god, men det är inget bra förslag...
För övrigt ska jag nu gå och fira nationaldagen på traditionellt vist i Värmdö med samling i Gustavsbergs hamn och en marsch till kyrkbacken med tal, och sång "Du gamla du fria...

onsdag 5 juni 2013

Här är några förslag som kan rycka upp Centern och skapa framtidstro.
Centern är så mycket mitt i man kan komma. Idéprogramgruppen förstod det men hade helt missat vilka frågor vi skulle driva. Det blev uppmärksammat,men åt fel hål. Partiet drogs ner i stället för upp.
Och vad sa Voltaire nu igen "Åsikter är som spikar, lätta att slå i men såra att dra ur. Och det är precis vad som drabbat Centern.
Här kommer några förslag jag tycker vi ska fundera på. Nej, säger någon direkt, inte det. Men om inte alla. så kanske några. Vi måste ut...

1.Kräv ett formellt undantag för euron genom omförhandling av EU-avtalet. Tillsätt en subsidiaritetsombudsman som Hanna Wagenius föreslog.
2.Livsbalans med frihet att arbeta mycket eller lite under olika perioder i livet och en lagstiftning som underlättar detta
3.Avveckla två kärnkraftverk per mandataperiod. Börja 2014-2018
4.Dubbbla satsningen på solpaneler och inför nettodebitering - elöverskott ska kunna säljas på marknaden
5.Satsa på modern miljövänlig transportteknik som spårbilar, skytrain, tråd- och elbussar
6.Nej till Förbifart Stockholm - Satsa de 40 miljarderna på miljövänlig kollektivtrafik
7.Enhetstaxa i kollektivtrafiken - men på en sådan nivå att SL inte stärker servicenivån
8.Finn en modell för återföring av resurser till vattenkraft-, gruv och skogskommuner

Det går inte att sitta still i båten om du ska komma framåt. Du måste ro eller sätta på motorn.

tisdag 4 juni 2013

Kommundirektörens budgetförslag; oförändrad skatt, målet är 2% resultat, räknar med långsam återhämtning av ekonomin.
Ja, det är telegramtexten av kommundirektörens budgetförslag. Skatteprognosen för Värmdö beräknas till 3,4 procent. Halvbra ungefär. Resultatet beräknas till 49.0 milj, då är skatteutjämningen inte inräknad. Prioritering av volym. Inga ambitionshöjningar förutom en stor satsning på Porslinsbutiken genom det nya Porslinscentrum. Investering 175.0 milj och driftkostnad 10 milj. Ökar naturligtvis kommunskulden som redan är för hög enligt revisorerna.
Budgeten är räknad på en befolkningstillväxt på 350 personer per år,lägre än beräknade 500. Bra med konjunkturreserv 13.0 milj och volymreserv lika stor. Nu är det vår tur att gripa tag i förslaget.

En fråga? Borde vi inte försöka få klarhet i vilka som bor här i Värmdö och ska betala skatt här?

Intressant trafikseminarium med Stockholmscentern om framtidens T-bana
Landstingsrådet Gustav Andersson hälsade välkommen och beskrev centerpartiet som tunnelbanepartiet i Alliansen i landstinget. Han välkomnade Catharina Håkansson, tidigare statssekreterare hos Maud Olofsson, nu statlig utredare av tunnelbana och bostadsbyggande tillsammans med H G Wessberg, också han tidigare statssekreterare i Allinsen hos Fredrik Reinfeldt. T-bana till Hagastaden, Nacka och Barkarby med avgrening till Gullmarsplan och nya bostäder är uppdraget. T-banan till Nacka kan kombineras med Österleden eller Östlig förbindelse, men "det är T-banan som styr sträckningen", sa Catharina. T-banan ska gå där folk bor, inte bland björnarna på Skansen.

Höjda och utvidgade trängselavgifter ska betala utbyggnaden.
Men det borde vara självklart att detta beslutas i regionen och inte i Stockholm. Förbifart Stockholm tonades kraftigt ned mot ändrad åsikt av både Gustav Andersson och Lucas Forslund.
Vi vill ha ett fungerande trafiksystem, sa tunnelbanan MTR:s företrädare, med t.ex spårbilar som matarbanor till T-banestationerna.

För övrigt åker jag nu in till möte med produktionsutskottet om bland annat arbetsmiljön i sjukvården, med stress mm.

måndag 3 juni 2013


Pressmeddelande 130603
Hans Lindqvist ( C )
landstings-,och kommunfullmäketigledamot ( C)
EU-kandidat
070/ 5485819

Centern chans är att satsa på EU-valet - fram med mer konstruktiv EU-kritik, avveckla euron

-Vi måste nu satsa alla krafter på ett bra EU-val med konstruktiv EU-kritik och konstruktiva EU-kritiker.
-EU får inte fortsätta i riktning mot den federala EU-staten med ökad, överstatlighet, byråkrati och nedmonterad demokrati.
-Centerns kris är allvarlig med usla opinionssiffror men vår chans är att satsa alla krafter på ett bra EU-val där EU-kritiken och EU-kritiker hörs och syns.

Det säger Hans Lindqvist, tidigare EU-parlamentariker för Centern och nu åter kandidat i EU-valet.
 Dagens DN/Ipsos med en nedgång på 1,6 procent för Centerpartiet till 3.2 procent är en allvarlig varning. EU-valet i maj nästa år blir en opinionsmätare inför riksdags-, landstings- och kommunvalen drygt tre månader senare. Ett bra EU-val öppnar för nya framgångar, ett dåligt EU-val blir en svår uppförsbacke.

Centern var på Nej-sidan i euroomröstningen i Sverige 2003.
-Vi måste ju tala om att vi tragiskt nog fåt rätt och också kräva en omförhandling och ett formellt undantag från euron i vårt EU-avtal

Trycket ökar nu också från forskare, ekonomer och politiska företrädare att helt avveckla euron.

- Eftersom Centern Röstat Nej och fått rätt bör vi föreslå att den havererade euron avvecklas när arbetslöshet och motsättningar kraftigt ökar i Europa.
-Vi ska också kräva omförhandling av EU-avtalet och återföra makt från EU till medlemsstaterna, som t.ex jakten.
-EU ska driva på för de stora frågorna  som fred, demokrati och mänskliga rättigheter.
-Centern ska gå i bräschen för detta liksom för klimat, energi, miljö och jobb och ett sammanhållet EU.

För övrigt ska jag nu in till ett budgetmöte på kommunen och sedan blir ett möte med MTR om T-banans framtid

söndag 2 juni 2013

Stor framgång för uthålligare fiske - men vem ska följa upp och kontrollera?
Det var verkligen roligt att rådet och parlamentet kom överens i veckan om att medlemsländerna måste lyssna på forskarna när det tas beslut om fiskekvoter. Det har man inte gjort hittills. Tvärtom har man givit nya EU-pengar till nya fiskebåtar utan hänsyn till marginaliserade fiskebestånd, på i Nordsjön, i medelhavet och utanför Afrikas kuster.
Du får heller inte dumpa fisk. Nu kan du kasta hur mycket fisk du vill över bord. Sådan fisk som man inte fiskat efter...eller som är för liten, eller...-Nu får max 9 procent kastas och senare bara 5 procent.
Baksidan är att reformens genomförande flyttades fram från 2015 till 2020.I sju år till får du fortsätta med rovfisket. Finns det någon fisk kvar till 2020....?

Eskil Erlandsson och Isabella Lövin ska ha i alla fall ha ordentlig kredit för de stor insatser de gjort.

Vår CUF-ordförande Hanna Wagenius ska också ha en stjärna i himlen för sitt förslag att inrätta en subsidiaritetsombudsman i EU. Detta för att se till att subsidiaritetsprincipen följs, dvs inga beslut på EU nivå som bättre kan tas  och skötas i medlemsländerna - ingen federativ EU-stat alltså. Vackert.

Och den "gamle" EU-journalisten Rolf Gustavsson gör reklam för en EU-kritisk bok om varför Maastrichtfördraget med EMU blev en tillbakagång för Europasamarbetet.
Boken heter "Från Monnet till Maastricht" (Santérus) och är skriven av departementsrådet Lars Lundberg, på finansdepartementet som nära följt EMU-projektets  haveri.

För övrigt blir det nu lite trädgårdsarbete och tennis med Micke där Sara och Hanna ville vara med och spela...


lördag 1 juni 2013

Så har vi då genomfört en trevlig och lärorik dag i Göteborg kring trafik, samhällsplanering och sjukvård. Möte mellan gruppstyrelsen i landstinget i Stockholm med Gustav Andersson, Bosse Andersson, flera politiska sekreterare och undertecknad och centern i Västra Götaland med Christina Jonäng, Cecilia Andersson och  Maria Andersson.

Samhällsplanering och trafik tog mycket tid i anspråk. Vi måste stärka kollektivtrafiken, planera så att bostäder och arbetsplatser kommer närmare varandra.Ta fram en plan fört tätortsnära samhällsplanering nära en större stad. Kanske kan vi minska trafiken genom fler gemensamma arbetsplatser i förorter och ytterområden, nära där folk bor.

Vilken fantastiskt ö Brännö är med stor ö-bebyggelse med goda förbindelser till Göteborgs stad och en liten båttur på 45-50 minuter.
Där kan du få ditt morgonkaffe, läsa av mailen, skriva på bloggen och Facebook och planera dagen.
Göteborg ligger före oss i Stockholm om planering för pendelbåtar och turistresor runt staden.

i dag blir det
studiebesök på på Institutet för stressmedicin och genomgång av aktuell forskning.. Medarbetare pås Grön Rehab tar emot oss. nästa program punkt är Grön Rehab där medarbetare från  Botaniska Trädgården tar emot oss och vi får en rundvandring i trädgården.

För övrigt är det nu natt och dags att sova några timmar....