torsdag 31 oktober 2013

Barack Obama och Torbjörn Rosdahl bör tala med varandra om informations-och styrningsproblem i stora administrationer
Det är ingen slump att det inträffar informationsbrister i stora administrationer. De blir lätt en stat i staten, eller till och med staten själv. Barack Obamas närmaste medarbetare säger att han inte fått någon information om NSA spaningen på sajter i EUropa och andra delar av världen, inklusive Angela Merkel...! Vilket svar han än ger själv blir det hård kritik.
Har han känt till men inte reagerat så tappar han och USA ännu mer av redan förlorat förtroende från budgetkris och finanskris. Har han inte känt till så har han inte kontroll över sin egen administration och det är nästan ännu värre. Vad är det mer han inte känner till?

Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahls situation är densamma om säkerhetsluckorna i journalsystemet Take Care.
Han har inte informerats från landstingsförvaltningen, säger han. (Detsamma säger oppositionsrådet (S) Helene Hellmark Knutsson, men hon har inte det yttersta ansvaret). Miljoner elektroniska sjukjournaler har legat exponerade och oskyddade i landstinget. IT-folket i förvaltningen och Landstingsdirektöreren Toivo Heinso har inte bara känt till utan också diskuterat problemet, men inte informerat det högsta ansvariga landstingsrådet.
Torbjörn och Barack; Stärk greppet om information, ledning, styrning och kontroll av växande administrationer. Vad händer nästa gång som ni inte känner till?
För övrigt blir det nu ett tandläkarbesök, sammanträde med landstingets pensionärsråd och sedan bio med Sonja och Emma på Gustavsbergsteatern - Lasse-Majas detektivbyrå. Roligt.

onsdag 30 oktober 2013

It-teknikens baksida: insynen ökar, sekretess  och integritet hotas
Vad som nu synes ha skett i USA med övervakningen av stora delar av allmänheten och också av politiska företrädare i Europa och andra länder är en konflikt mellan sekretess och integritet och ena sidan och öppenhet och ny teknik å den andra. Samma sak gäller diskussionen i Storbritannien om de stora tidningarnas efterforskning genom moderna it-program om politikers kontakter och åsikter via egna hemliga register.

Nu visar dagens media att Stockholms läns landsting har brustit i sin It-säkerhet genom intrång i sjukjournaler
En allvarlig säkerhetslucka  i servern har gjort det möjligt för obehöriga att komma åt miljoner svenskars sjukjournaler. En brandvägg har saknats och det var stor risk att patientinformation hade stulits. Det hela har upptäckts flera månader senare. Kritiken mot datasystemet Take Care ökar. Man förstår vidden av frågan när det handlar om att över 100 vårdgivare med 40 000 anställda använder systemet. Risken för intrång eller tjuvläsning hotar integriteten.

Är de sammanhållna journalsystemen för stora? Är kontrollsystemen för dåliga? Vem har helhetsgreppet över verksamheten. Vilka skador kan dessa brister förorsaka den enskilde? Är lagstiftningen med patientdatalagen för oklar? Vi måste kunna ge besked.

För övrigt ska jag nu in till landstinget och träffa våra utredare om T-baneutbyggnaden i Stockholm

tisdag 29 oktober 2013

Centern måste ta fram ett EU-program som visar att vi vill komma tillrätta med det demokratiska underskottet, stärka demokratin genom minskad makt för EU och kunna återföra frågor till nationell nivå.
EU-valet blir annorlunda i år jämfört med tidigare. EU-kritiken är stark i hela EUropa mot den havererade euron och den efterföljande finanskrisen. Miljoner människor i Grekland, Spanien, Italien, Portugal, Irland, Finland, Danmark, Österrike, Nederländerna, Frankrike, Ungern, Belgien och Sverige kommer att rösta på EU-kritiska partier. Det tragiska är att dessa partier samtidigt är mycket invandrarfientliga och i flera fall är eller står på gränsen till att vara fascistiska.

Vi måste skilja på EU-kritik och invandrarfientlighet. Centern ska stå för mer samarbete, mer demokrati och minskad EU-makt men ökad rörlighet, invandring och solidaritet.
Självklart måste beslut kunna återföras till nationalstaterna, det är decentralisering. Jag kan se många områden där Sverige skulle vinna på att få fatta besluten själv som jakt och fiske, upphandlingsregler, vissa jordbruksfrågor, starkare regionalpolitik. På den centrala nivån gäller det en minskad EU-budget med kraftigt neddraget jordbruksstöd till stora franska herrgårdar... Vi måste kräva en stärkt invandrar-, flykting och asylpolitik, ett öppet EUropa och inga stängda Frontexgränser. Höga krav på klimat, energi, miljö- och uthållighet är helt avgörande gränsöverskridande frågor.
Vi ska satsa på ungdomen och öka möjligheterna att studera i andra EU-läder. Det skapar samhörighet och ökar kunskaperna.

Låt inte Sverigedemokraterna få öppet mål i EU-valet som öppnar dörrarna i valen i september.
Vi i Centern ska ta debatten mot främlingsfientligheten. Vi i Centern ska kräva ett demokratiskt EU med minskad EU-makt.

För övrigt  blir det nu lite inre tjänst med sådant som fått växa på hög under tiden i Amerikat.måndag 28 oktober 2013

Så var jag då hemma igen från en mycket lyckad spårbilskonferens 
Utveckling av MoC, Memorandum of Cooperation med USA och bildandet av ett KOMPASS international är två områden vi ska utveckla.
Det är också viktigt att vi breddar diskussionen till mer än bara spårbilar. Det är också vad vi gjort under hela konferensen där stadsutveckling, hållbara städer och breddning av modern miljövänlig tranportteknik diskuterats. Allt detta är ett måste om vi ska leva upp till klimat, energi, miljö och uthållighetskraven och om vi ska minska trängseln.Därför vet jag att automatbanor som ATN, GRT, PRT och allt vad de beskrivs som kommer.

Hård kritik i USA mot de egna företrädarna i Kongressen
Det var en verklighet som gick igen var man än befann sig i USA- Vi hann ju me många ställen som Chicaco, Washington, West Virgina med Morgantown och New York. På landsbygden i Morgantown och Harrisburg läste jag amerikanska tidningar med stenhårda kritiska ledare mot sina politiska företrädare både inom republikanerna och demokraterna. Kritiken mot Obama är också stor och i växande.Han pratar vacketr men gör lite låter det. Inte riktigt rätt tycker jag men så lät det.

För övrigt har jag nu sovit igen några timmar och nu återgår livet till vardagen i Sverige...sådär.

söndag 27 oktober 2013

Så har vi då åkt på värdlens första spårbilsbana i Morgantown  West Virginia
Det var en upplevelse. Ett tiotal av deltagarna på spårbilkonferensen åkte i går till Morgantown för att prova världens första spårbilsbana. Den började byggas 1969 och stod klar 1971. Varför i Morgantown? Jo, där finns 30 0000 studenter vid West Virginia Universtity tillsammans med lika många som bor i staden. Men det är studenterna som nyttjar banan. Den är 7 kilometer lång går mellan fem institutioner. Vagnarna tar12 sittande och 8 stående. Den transporterar 15.000 studenter i genomsnitt per dag. Banan har kört 83 miljoner passagerare under de 40 åren utan en enda olycka.

Systemet är enkelt med en station med beställarramp. Du ser vilka andra stationer som finns och trycker på knappen för den station du vill åka till.
Du kan åka ensam,eller med upp till 20-talet andra personer. Spårbilarna anpassar sin hastighet efter banans lutningar och som mest 55 km i timmen.. Konstruktionen från 70-talet håller nu på att moderniseras. Våra kunskapare på resan säger att samma bana gå att bygga i dag med 1/4 så mycket material, mindre skakningar, snabbare om man så önskar och med bättre konfort. Spårbilen kommer.

För övrigt har vi sedan åkt bil från Morgantown till New York,en resa på sex timmar genom West Virginia, Maryland, Harrisburg ( med kärnkraftsolyckan), Pennslvania och till Intercontinental hotell. I morgon ska jag träffa Sonjas syster Berit på lunch. Klockan 16.00 ses vi på Penn station, 18.55 går planet och 07.40 på måndag morgon landar vi på Arlanda.

lördag 26 oktober 2013

Så har vi då åkt fyra timmar bil från Washington DC till Morgantown i West Virginia.
Och här var det kallare och bergigare. Har precis checkat in på hotellet med Bosse Andersson, Magnus Hunhammar och Gösta Norén med motorvägen vägg i vägg.
Är mycket nöjd med Spårbilskonferensen och nu diskuterar vi nästa års...Italien, London, Sydkorea...eller varför inte Arlanda om vi kan säkra att spårbilsbanan blir verklighet.

Nu blir det lite läsning av mail
och sedan några timmars sömn och i morgon vid 08.00 ska vi åka på världens älsta ATN.bana, sådär 40 år gammal. Sedan till New York där jag ska hälsa på Berit Stanton på söndag morgon innan vi åker tillbaka till Arlanda.

För övrigt har jag sovit i bilen och är inte särskilt trött och så hör jag motorvägen utanför rummet...
Godnatt

fredag 25 oktober 2013

Imponerande engagemang och kunskap om modern miljövänlig transportteknik på Spårbilskonferensen i Washington
Det är inte bara spårbilar. Det är ett imponerande engagemang och kunnande om vilket samhälle vi vill planera för i framtiden. Det handlar mest om just detta. Vi måste planera samhället utifrån att minska transporterna med arbete-bostad-handel-fritid nära varandra. Flera talare hade centerns lokalsamhälle i ryggraden och för framtiden.

Och det var inte bara spårbilar
Det handlade om ATN. Automatic Transit Networks, det handlade om GTS, General Transit Networks, om PRT, Public Transit Networs, om logistics, social planning,, driverless cars, klimat, energi, miljö, uthållighet, jobb, export. Ja,hur vi skapar ett bra samhälle nu och för framtiden.

Där var talare från England, Italien, Japan, Mexico... 10-15 universitet och forskningscentra i USA och 20 deltagare från Sverige och KOMPASS
Bosse Andersson från Sigtuna, drivande kommunalråd som kommit långt med ett samarbete med Arlanda flygplats, Gösta Norén från Upplands Väsby som nu tar fram en spårbilsstudie, Fredrik Saweståhl,Tyresö, Christer Lindvall, Umeå, båda med i KOMPASS styrelsen, Innovatum, Trafikverket, GTS, Staffan Bergsström Sundbyberg, Håkan Jansson, näringsdepartementet, Ingmar Andreasson, LogistikCentrum, och inte minst Christer Lindström och Magnus Hunhammar från IST som arrangerat och hållit i konferensen tillsammans med de amerikanska värdarna.

Spårbilen kommer
För övrigt är det nu frukostdags och konferensen går in på den avslutande dag tre

torsdag 24 oktober 2013


Här kommer  mina välkomsthälsningar på spårbilskonferensen i Washington som öppnade i går onsdag. Fantastiskt roligt och tro mig...spårbilen kommer

Podcar City Conference Washington 23-25 october 2013
Welcoming Remarks by Hans Lindqvist
Chariman of the KOMPASS Network Sweden

A new Green transportation Deal  

Good morning ladies and gentleman
My name is Hans Lindqvist, chairman of the KOMPASS Network for podcars in Sweden,
Last Year we were in Berlin, targeting mayors, councillers, senior city staff, planners and transport  authorities from nine countries in the World.

My headline for that conference was  A new Green Transportation Deal.
That is still valuable.

First of all, we are very glad to be with you all here in Washington on Podcar City 7 Conference. This conference is the worlds largest meeting on this topic, the seventh since the first gathering in Uppsala, Sweden 2007.

But this is more than a conference.  It is a design for tomorrows lifestyle. It is a planning for the next generation of new sustainable cities in USA, India, Germany and Sweden. It is a planning for innovation in transport in to the ideas of Automatic Transit.  It is an important step into the future.        

KOMPASS is a network for podcars in Sweden. We have 12- 15 cities and municipalities as members who have gone far in planning. (picture 1) We cooperate with plans, opinion work, exhibitions and seminars. We are at a stage to start up the first pilot lines where Uppsala and Sigtuna/Arlanda (Picture 2) are in the front.
We need to cooperate with other cities and regions that develop the idea like  You here in Washington, San José, Heathrow, Masdar, Suncheon and Amritsar in India and many other places.

Dear Friends,
Climate threat, accidents, congestion, and valuable space are swallowed by roads and parking places. Today´s transportation system is bleeding. We need a new transportation ideology. 
 ATN- systems like  podcars  are utilizing the best in the private car system as well as in the public transportation one.
Low construction, energy and operating costs, can be solar-and wind powered, climate friendly, adjusted to disabled and elderly people, no waiting time, no congestion, no accidents.

On this Conference we will discuss our plans for the future. What is a better time than now for governments and mayers to invest in a new modern transportation system, to complement and improve what we have today. Meeting the climate change, new jobs and a more sustainable world. Making life easier and environment and climate to feel better.

Let us start our work for a new green transportation deal to the world

Very much Welcome all to the 7th Podcar City Conference in Washington

Thank You       

onsdag 23 oktober 2013

Nu åker jag till Washington och spårbilskonferensen och sänder iväg detta pressmeddelande.
Spårbilen kommer.

pressmeddelande 131022
KOMPASS-Nätverket för spårbilar
Hans Lindqvist, ordf tel 070/5485819
Magnus Hunhammar, IST,  070/5304164
Christer Lindström, konferensansvarig 073/5459179

Stort intresse för spårbilskonferensen i Washington
USA satsar stort på spårbilar

-Det är verkligen roligt att se vilket intresse som finns i världen för modern miljövänlig transportteknik som spårbilar/podcar, säger Hans Lindqvist, ordförande i Nätverket KOMPASS för spårbilar i Sverige. KOMPASS är ett nätverk med 15-talet kommuner som planerar för spårbilsbanor.

Den 23-24 oktober genomförs den sjunde internationella spårbilskonferensen, denna gång i Washington, USA som inriktas på utveckling av automatbanor med modern klimat-, miljö och energiteknik.
Spårbilar finns på flygplatsen Heathrow i London och en bana har nyligen invigts i Suncheon i Sydkorea. I dagarna har en motsvarighet till det svenska KOMPASS bildats i Silicon Valley i Californien.

På konferensen finns företrädare för myndigheter, universitet, trafikföretag, stadsplanerare och politiker från ett stort antal länder. Från Sverige kommer 20 deltagare från kommuner, högskolor och forskningscentrum samt Trafikverket, Jernhusen och Näringsdepartementet. En av huvudfrågorna är att utveckla det MoC, Memorandum of Cooperation, kring miljövänlig trafikteknik som finns mellan Sverige och USA.

Transporterna i världen står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser och skapar trängsel och köer.
-Vi behöver  "A new Green Transportation Deal", säger Hans Lindqvist  och det är detta vi ska diskutera i Washington.


tisdag 22 oktober 2013

 Inte acceptabelt när drogproblemen ökar i kommunen                   

 Interpellation till Socialnämndens ordförande Stefan Dozzi angående den ökade droganvändningen i kommunen
Från såväl media, föräldrar och kommuntjänstemän kommer nu illavarslande uppgifter om att narkotikaanvändningen ökar i kommunen. Oro finns för att en mer drogliberal inställning breder ut sig, främst på skolorna och i Gustavsbergs centrum. Framför allt gäller det droger som cannabis som fått en stämpel som "mjukare" och mindre farlig.
I maj i år ställde jag en fråga till Socialnämndens ordförande om vi har erforderliga resurser för att hjälpa ungdomar och minska droganvändningen i kommunen.
Jag fick ett svar som jag tolkade som att det har vi och vi har utvecklingen under kontroll

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till Socialnämndens ordförande Stefan Dozzi.

1. I mitten på september ska socialtjänsten ha tagit emot 15 anmälningar om droganvändning från olika högstadieskolor i kommunen. Framför allt gäller det drogerna cannabis och spice.
Stämmer detta? Om så är fallet vilka åtgärder vidtas för att stoppa missbruket?

2. Droganvändning bland ungdomar är ofta symptom på bakomliggande oro eller problem. Vilka mer långsiktiga insatser görs för att komma till rätta med både symptomen och de orsaker som ligger bakom droganvändningen.

Värmdö den 30 september 2013

Hans Lindqvist ( C )

måndag 21 oktober 2013

Några tankar direkt från ryggmärgen för att stärka Centern i valrörelsen

x Företag och jobb är ett måste, styr till områdena klimat, miljö, energi , koppla till export och starkare ekonomi
x Men, det måste också bli mer fokus på de som inte är företagare, den stora majoriteten av svenska folket och väljarna.Vi måste prata med om vardagen, förskolan, skolan, jobben  - livsbalans. Rätten att själv bestämma hur mycket du vill arbeta under olika skeden i livet.
x Och varför tal om livsbalans. Jo, många människor känner igen sig och det är detta som är att nå människorna. Sjukskrivningarna ökar i Sverige - kraftigt. Stress och psykisk ohälsa ökar mest. Det måste vi tala om och varför. Där är livsbalans avgörande.

x Vi måste hålla uppe klimat och miljö hela valrörelsen.
Redan några dagar efter IPCC-rapporten har klimatet försvunnit i debatten. Se på moderatstämman
x Välfärden blir en stor fråga. Vi kan inte prioritera allt, men vi måste kunna svara på frågorna. V kommer att press S om vinster i välfärden. Den debatten är deras med Mp, men centern måste svara på frågan med riskkapitalbolag och vinster. Det har vi inte gjort tydligt än. En naturlig fråga att ställa är hur många ska sägas upp om vinsterna försinner. Men det måste också komma ett besked hur skattepengar ska användas.
x Till välfärden hör sjukvården
Ett bra EU-val blir en öppning. Ett dåligt EU-val blir en svår uppförsbacke i september.

För övrigt åker jag nu in till samrådsgrupp med handikapporganisationerna i landstinget.

söndag 20 oktober 2013

Akta så att inte glorian på Carl Bild åker på sned
Det är lite många historier  nu runt Carl Bildt. Den senaste är  nog den allvarligaste. Han har en otrolig förmåga att låta kritiken rinna av, men det går inte hur många gånger som helst. Nu är det 2 miljarder som UD själv granskat och hårt kritiserat hur de förmedlats till sin uppgift,. "Den inre effektiviteten är låg", står det i rapporten. Carl Bildt angriper budbäraren. Det håller inte när sex biståndsorganisationer och oppositionsföreträdare kritiserat hanteringen av pengarna. UD bör fråntas uppgiften och den bör läggas på SIDA - som Gunilla Carlsson så hårt kritiserat....Oj, Det måste svida och det gör det också för Bildt vill inte ändra på något.
Hur var det nu med ordning och reda på finanserna? Det måste väl gälla alla pengar. Alliansen och moderaterna har inte råd att se Bildts gloria trilla på sned.

Förståndigt att ta bort RUT-avdraget för läxhjälp - den hjälpen var lätt att kritisera
Nu har M-stämman i stället sagt att "alla skolor som ger läxor ska också ha läxhjälp". Det är något helt annat och bra. Moderaterna ska också "se över" vilka möjligheter det finns att överklaga betyg. Ett bra förslag men som innehåller risker för både rättssäkerhet och ökad administration.

För övrigt ska jag nu spela tennis, men det krockar med finalen i dubbel med Björkman/ Lindstedt och då får Micke och jag spela en timme tidigare...ute. Och Hanna och Sara är redan här.

lördag 19 oktober 2013

Press från Urban Bäckström och näringslivet på S - men inte säkert det gynnar Alliansregeringen
I en artikel i dag på DN debatt dn.se/debatt driver Svenskt Näringsliv på Socialdemokraterna. Det krävs  "djärva tag " för att nå målet om lägst arbetslöshet i Europa 2020. Avreglering av arbetsmarknaden, konkurrensutsatt arbetsförmedling, sänkta marginalskatter och kapitalskatter, kärnkraft? måste garanteras och mer regelförändringar.
Hotet är Miljöpartiets lastbilsskatt, flygskatt, höjd kärnkraftsskatt och höjd dieselskatt.
Alliansen har ju en gång talat om näringslivet som särintresse. Det var väl inte såväl valt då. Att få näringslivet som lobbyist för Alliansregeringen är heller inte ett självklart plus.

Borg håller också inne med fler jobbskatteavdrag och  prioriterar välfärd och offentliga satsningar.
Fler timmar i skolan, fler karriärtjänster för lärare, fler lärlings-och yrkesintroduktionsplatser, forskning och infrastruktur prioriterar Anders Borg före sänkta skatter. Hans motiv är att det ekonomiska utrymmet är för litet. Det är samma grunduppfattning som Reinfeldt och det är samma problem för S. Välfärd mot skattesänkningar håller inte längre.

För övrigt åker jag nu in till ett C-seminarium om hälso- och sjukvård på landstingshuset. IT-minister Anna-Karin Hatt pratar om E-hälsa för vård och omsorg och vice partiledaren Anders W Jonsson pratar om välfärdsfrågor som kommer att stå i centrum i valet. Intressant, viktigt och roligt.

fredag 18 oktober 2013

Amerika i sista stund: Obama vann den ur ett större perspektiv tragiska striden om budgeten och skuldtaket, men för hur länge...?
Det är den enkla sammanfattningen av USA-kriget mellan demokraterna och republikanerna. Staten och de anställda där får sina löner och skuldtaket höjs. Detta gäller till i februari. En kongresskommitte ska ta fram en budgetplan för tio år, men....En vinst år rätt håll, men ingen seger att jubla åt...

Moderternas kovändning vrider valrörelsen till mycket mer om välfärd, vardag, livskvalite och livsbalans.
Inga fler löften om skattesänkningar i valrörelsen från Nya Moderaterna. Det kräver ett helt nytt valupplägg från socialdemokraterna som hade "välfärd i stället för skattesänkningar"som det glasklara valtemat. Visst blir det jobb, och visst blir det om arbetslöshet men det blir mycket mer om hur vardagen ser ut, i skolan, på äldreboendet, när vi blir sjuka och balansen mellan arbete och annat vi tycker är viktigt. Om livet alltså.

Och det kommer inte att gå att bara tala om småföretag...
Det är det kanske ingen som gör heller men för oss i centern är det nödvändigt att bredda oss. Vad vet väljarna om centerns skolpolitik, omsorgspolitik, vård, äldre...
Men det ger oss också utrymme för landsbygd, miljö, infrastruktur, hållbarhet där vi vet att vi har förtroende och där vi naturligtvis ska  prioritera.

Nu åker jag till kommunhuset och i kväll blir det Stockholm Open på kungliga tennishallen. Varje år sedan starten 1967...nästan.

Ja, så här kan det också bli. Glömde att lägg in gårdagens blogg när telefonen började ringa. Men hör kommer den

Tysklands förfärade stater: Tyskland har tagit över EU.

Det räcker med ett telefonsamtal från Angela Merkel för att få det ena EU-landet efter det andra att ändra uppfattning i Tysklands riktning. Beroendet av Tyskland har blivit så stort att bara ett Tyskt hot kan räcka för att göra som Tyskland vill.

Tyskland stoppade hårdare miljöregler på stora bilar som Mercedes och BMW.
I juni kom EUparlamentet och de 28 EUregeringarna överens om hårdare krav på utsläpp med max 95 gram koldioxid på stora bilar som Mercedes och BMW. Det skulle slagit hårt mot den tyska bilindustrin inför det tyska valet. Merkel ringde runt och det irländska ordförandeskapet ändrade sig och tog bort förslaget. Det samma gjorde Litauen som tog över som ordförandeland efter Irland, mot att BMW lät Litauens regering låna 180 bilar gratis under sitt  EU-ordförandeskap. Portugal fick bättre lånevillkor om dom...

Helt otroligt. Politisk korruption, mutor och många länders  beroende av Tyskland har skapat ett tyskt EU. Eller, eurokrisen har stärkt ett tyskt EUropa.

Moderaterna slutar skattesänka och satsar på Välfärden. Oppositionen får ändra taktik
Det ser ut som ett smart drag. Inga nya jobbskatteavdrag. Nu satsar vi på skola och välfärd, säger M.  S:s hela valupplägg om ett Sverige i kris måste ändras. S har ju gått med på allt och nu har man inget at kritisera i framtiden. Är det Schlingman?

Bra av Annie med den bruna råsopen mot Sd

För övrigt åker jag nu in till lite personliga möten med banken och sedan trafikgrupp och landstingsgrupp i kväll.

onsdag 16 oktober 2013

Styrd och pratig medborgardialog om EU i stadshuset. 
Igår var jag på medborgardialog om "EU i framtiden" på stadshuset där tre huvudpersoner fanns på podiet. Det var vice ordföranden i EU-kommissionen Viviane Reding, EU-minister Birgitta Ohlsson och EU-parlamentarikern ( S) Olle Ludvigsson.
Ett omfattande förarbete hade föregått med utskick,  säkerhetskrav och vilka frågor jag vill ställa om EU:s framtid.

Sorry, det var ett stort PR-möte med frågor till den 350-hövdade publiken
att besvara med dosor som fanns i stolarna. Vad sägs om denna ledande  och oklara fråga: "Vill ni ha ett närmare politiskt samarbete i EU?".
Svar 69 ja och 31 nej. Vad är närmare politiskt samarbete? Vad ligger i politiskt. Och denna fråga som ställdes efter det det att Viviane Reding talat om ökat folkligt inflytande; Vill ni att EU-kommissionens ordförande ska väljas direkt av folket. Ja, svarade 53 procent och nej 47.

Visst, frågor ställdes också direkt från publiken
under de två timmarna, men Reding tog alldeles för lång tid på sig och var alltid den som av EU-moderatorn först fick svara på frågorna.
Nej, ingen höjdare.

Stort intresse för spårbilskonferensen i  Washington nästa vecka
I går hade vi möte med Kompass styrelsen. Närmare 150 delegater kommer att medverka på spårbilskonferensen i Washington 23-26 oktober. Från Sverige deltar 19 personer från KOMPAS medlemskommuner, statliga verk och myndigheter. Roligt. Spårbilen kommer.
För övrigt åker jag nu in till bidragsgrupp i landstinget.

tisdag 15 oktober 2013

Centern ökar och det har vi gjort rätt för; positiv stämma, landsbygd, miljö, migration, kemikalier, och nu ursprungsmärkning av kött
Det är roligt att se att vi nu ökar i Centern  och det ordentligt i AB United Minds opinionsmätning med hela 2,5 procent till 5,9. Moderaterna minskar kraftigt och s ökar men inte så särskilt mycket. Stämman betyder nog mer för oss internt i partiet än för väljare som får en fråga i telefonen. Men underskatta inte en positiv stämning inåt som smittar av sig utåt.

Miljöprogrammet och frågan om kemikalier har varit positiva inslag.
Landsbygden har fått utrymme i nästan varje sammanhang där våra främsta företrädare medverkat och utmaningen av S med debatter är en fullträff som vi ska fullfölja. Solidaritet och medmänsklighet leder vårt migrationspolitik där förslag om asylcenter utomlands och resevisum eller motsarvande på ambassaderna utomlands mötts positivt och nu tagits upp i EU.

Lena Ek har gjort bra insatser mot kemikalier i vardagslivet
och nu senast idag ställt högre krav på utsläpp av partiklar när tyska företrädare i stället vill gynna bilindustrin.

Eskil Erlandssons helomvändning av ursprungsmärkning av kött  och andra livsmedelsprodukter
är centern när vi är som bäst på vår hemmaplan.
Fortsätt med sånt som vi är bra på och där folk känner igen centern. Lite mer om livsbalansen i vardagen och om frågor kring välfärden som skola, sjukvård och äldrefrågor. Slåss för glesbygds- och skärgårdsskolorna och inget förstatligande av sjukvården.
För övrigt ska jag nu in till Stadshuset på medborgardialogen med  bl.a kommissionären Viviane Reding.måndag 14 oktober 2013

FRA-lagen: ingen förebild för lagstiftning i Sverige - vare sig i innehåll eller i demokratisk process
Det var omfattande debatt om FRA-lagen om rätt för Försvarets radioanstalt (FRA)att spana i kabel och granska telefon- och internettrafik. S-förslaget 2005 skjöts upp - kritiken mot rättssäkerheten var motivet. Alliansregeringen tar upp lagen och föreslår signalspaning i kabel. Bordläggning 2007. Lagen tas 208 efter hård debatt där många borgerliga riksdagsledamöter, inklusive flera centerpartister, sagt, aldrig i livet. Efter vissa mycket osäkra garantier är det bara en folkpartistisk riksdagsledamot som lever upp till vad hon sagt.
C, FP och kritikerna till lagen kan själva kräva en allsidig utredning hur lagen kom till  - med eller utan beställning av främmande makt.

Inget fel att lyfta upp frågan i EU och internationellt
men vi ska ha en svensk lagstiftning och EU ska inte bestämma över vår öppenhet, eftersom man inte har något motsvarande...

Skolan kommer som nummer ett bland valfrågorna hos allmänheten - moderaterna vill också stå längst fram liksom fp, v, Mp, S...
Betyg redan från tredje klass, ökad undervisningstid,  främst i matte, sommarskola och tioårig skolplikt, är moderaternas bud som nu ska diskuteras på m-stämman i Norrköping i veckoslutet. Hårdare tag alltså...men jag tror lärarlöner, mindre läraradministration, minskad klasstorlek och läxhjälp åt alla i skolan är viktigare.
Centern måste ta ett steg framåt.

För övrigt blir det lite inre tjänst i dag med förberedelser inför KOMPASS-styrelsen i morgon dr vi bland annat ska diskutera spårbilskonferensen nästa vecka i Washington.


söndag 13 oktober 2013

EUrokrisen handlar om ekonomier som havererat men som drabbat miljoner vanliga människor
EUrokrisen är inte över. Grekland har svårast och kommer att tvinga skriva ner sina skulder ytterligare om man ska hålla sina löften om nedskärningar. Ska den offentliga skulden minskas drabbas den offentliga sektorn och människor som redan har det svårt får det ännu svårare.
Och hur ska det gå när de överstatliga förslagen om bankunion införs och Grekland och andra drabbade länder också berövas sin självständighet och tvingas lämna över beslutsmakten om ekonomin till Bryssel?
Hur mycket växer faschistpartiet Gyllene Gryning  då?

Frankrike och Italien har också stora problem
med sin svaga konkurrenskraft kring pensioner, arbetsmarknad och skatter.Innan Tyskland fått  en ny regering händer inget nytt. Men sedan kommer Eurokejsarinnan Merkel tillbaka igen och då...

För övrigt åker nu Sonja och jag till Gustavsbergsbadet och badar med Micke, Sara och Hanna.

lördag 12 oktober 2013

OPCW bra val för fredspriset  från norska Nobelkommitten
Visst, det kanske blir mera känsloladdat om en person får priset än en organisation. Förra årets pris till EU var ingen hjdare I detta fall är det en organisation som bevakar Konventionen om kemiska vapen från 1997 och som nu uppnått att mer än 80 procent av världens arsenal av kemiska vapen förstörts. Det är 189 av 195 länder som nu undertecknat avtalet som förbjuder framställning och användning av stridsgas.
Vi har nu internationella regler som hindrar utveckling av kärnvapen och regler mot kemiska vapen. Konventionella vapen som kulvapen är svårare, men om man tar några vapenslag i taget så...

Jonas och Vänstern  lyckas både pressa och samarbeta med S - och har alla vägar öppna.
Jonas är smart och det vet jag efter att ha samarbetat med honom under flera år när han var vice ordförande och jag ordförande i Nej till EU inför och under folkomröstningen 1994. Hans och vänsterns huvudkrav: "Vi kommer inte att sitta i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitk".

Vänstern vet att stopp för vinster i välfärden enligt opinionsmätningar har stöd av 80-90 procent av svenska folket. Om V ska vara med i regeringen måste S och Mp bli tydligare mot vinster. Nej till vinster kan - oavsett om S och Mp ändrar sig eller inte- samtidigt gynna hela den rödgröna oppositionen, särskilt S.Vi kan få en ny regering. Med V innanför blir den riktigt röd. Med V utanför blir den mindre röd men får en illröd stödkamrat med förstärkt opinionsstöd. I båda fallen är Jonas Sjöstedt och Vänstern vinnare.

För övrigt blir det nu lite skogshuggning av fallvirke som bygger på vedtraven lite...


fredag 11 oktober 2013

Sjukvården blir en stor fråga i valrörelsen med eller utan vinster
Vinster i vården är huvudtemat för vänstern i vården. Jonas Sjöstedt vet att det också är en fråga som berör många långt utanför vänstern. Socialdemokraterna ligger närmast och kommer att bli hårt angripna av vänstern och tvinga försvara sig. Alla möjliga åtgärder som stärker de offentligas granskning, kontroll och uppföljning kommer att föreslås men vinsterna blir kvar. På den arenan ska också övriga partier befinna sig.

Göran Hägglund har tillfört en ny dimension med sitt prat om att avskaffa landstingen
Jag skriver prat, för det verkar mer vara ett hugskott än ett genomtänkt förslag. Man hade nog väntat sig lite mer än bara denna enda mening. Ska det bli som i Norge där akut- och universitetssjukhusen överförs till staten och primärvården och husläkarna blir kvar kommunalt och regionalt, eller....?
Vad svaret än blir så är sjukvården kärnan i välfärden och Centerpartiet måste ha ett svar på långa väntetider, brist på vårdplatser och sjuksköterskor.

Detta diskuterar vi nu i på Centerns fortsatta möte på landstingshuset med med landstingspolitiker från hela landet.
För övrigt är det just vår vice partiledare Anders W Jonsson som inleder dagens möte med  just de frågorna - vården och omsorgen, eller välfärden i valrörelsen och i framtidens Sverige. Nu cyklar jag till Hemmesta vägskäl.

torsdag 10 oktober 2013

Bra att regeringen och Beatrice Ask tar tag i partibidragen med ny lag dn.se/debatt 
Tragiskt att inte oppositionen vill vara med och diskutera utformningen av en ny lag om gåvor och bidrag till partierna. Det är en viktig demokratifråga, som alla partier bör stå bakom. S får underkänt.
Regeringen kommer att ställa krav på partierna att årligen redovisa uppgifter om intäkter till Kammarkollegiet.
Vem bidragsgivaren är ska också redovisas över ett visst tröskelvärde. Kontroll och sanktioner kommer att finnas med i lagen. Lagen ska även gälla lokala partiorganisationer och partidistrikt liksom bidrag till kandidater i kommun- och landstingsval. Det står inget i DN om EU-parlamentsval men jag utgår ifrån att lagen ska gälla där också.

Anonyma bidrag ska utredas
med inriktning att de ska helt kunna förbjudas. Här kommer regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning med syfte att klarlägga kopplingar till näringsliv och fackföreningar. Då tvingas socialdemokraterna vara med och också tala om vad  de tycker.

Det tar 32 minuter från Strandvägen till  Ålstäket på Värmdö med en snabbgående pendelbåt
Vi i Värmdöcentern vill nu ha pendelbåtar från Värmdö till Slussen
Vår båttur i går med företrädare för centern på Värmdö och i landstinget, flera andra partier och allmänt trafikintresserade visade att det går att pendla mellan Värmdö och Stockholm. Det var detta vi ville visa eftersom landstingets trafikförvaltning sagt att det tar för lång tid till Värmdö. NEJ, det gör det inte.
Sätt igång.
För övrigt åker jag nu in till en träff med landstingsfolk från hela landet, partisekreteraren Michael Arthursson, vice partiledaren Anders W Jonsson med flera. Roligt. Det handlar om valrörelse.

onsdag 9 oktober 2013

Cecilia Malmström ska ha en stjärna i himlen för sitt aktiva flyktingarbete: fartyg och spaning i Medelhavet kan minska flyktingkatastroferna
Jag minns en debatt inför EU-folkomröstningen på Uppsala Universitet för sådär 20 år sedan. Bland alla deltagarna var en ung tjej som hette Cecilia som nyss disputerat i statskunskap. Hon var på ja-sidan förstås i EU-omröstningen och det tog bara några minuter innan jag sa till mig själv. Oj...hon angrep mig och Nej-sidan hårt men respektfullt. Hon var påläst in till sista kommatecken på EEC, OECD, EFTA, Maastrichtfördraget. Hon var bra då och det har hon visat länge, nu som EU-kommissionär för migrations- och flyktingfrågor.

Fartygs-och spaningsutrustning från Cypern till Spanien,
föreslår hon för att rädda flyktingar. Mer pengar från medlemsländerna till Frontex, EU:s gränsskyddsmyndighet. De som hittills mest arbetat för att stoppa flyktingar men som nu ska arbeta för att hjälpa och rädda flyktingar. Mycket bra, men det är Medelhavet det...sedan gäller det att öka insatserna i medlemsländerna för att ta emot fler flyktingar och det blir nog det svåraste...Där alla måste visa ansvar och om nödvändigt till sist med tvingande beslut.

Och Eurokrisen är inte löst, har bara drunknat...
Flyktingkrisen har dränkt euron...tillfälligt. Men Grekland måste snart förnya sina lån, bankunionen finns där med krav på medlemsländerna att lämna över beslutsmakt på ekonomiområdet till Bryssel. Nu är det tyst, men när det klarnat i Tyskland efter valet kommer vi att få höra EU- kejsarinnan Merkel igen.

För övrigt tar jag nu snart en egen båt mellan Stockholm och Värmdö  där vi i Värmdöcentern  vill visa att det går att på en normal busstid ta sig vattenvägen in till Slussen.

tisdag 8 oktober 2013

Steno Diabetes Center: Fantastisk Dansk sjukvård
Det var en lärorik och i högsta grad inspirerande dag i går strax utanför Köpenhamn på Steno Diabetes Center. Diabetesklinik, forskning, utbildning. Kring 220 anställda, 5-6000 patienter per år. Inga vårdplatser, allt på dagbesök.186 milj danska kronor finansierat av Köpenhamns stad med en tredjedel och återstoden med olika fonder och små avgifter. Jon Nolan , en Irisk professor var chef och höll ett inspirerande inledningsanförande

Amputeringarna har minskat både diabetes 1 och 2 med 70- 80 procent
Dödligheten har gått ner med 90 procent och risken att bli blind med lika mycket. Behandlingskostnaderna är hälften av våra. Vi åkte dit med landstingets Forsknings- och utvecklingsutskott för att se om detta kunde vara något också för oss. Stig Nyman,utskottets ordförande, Kd, vice ordföranden Anders Lönnberg, S och andra ledamöter verkade alla engagerade för att att skapa något liknande i Stockholm. Utredningspengar finns avsatta.

Enhetstaxan är enkel, lätt att använda och förbilligar långa resor i länets ytterområden och glesbygd
Enhetstaxan är rätt  tänkt. När den gällde 2006-2007 var den dock alldeles för låg, 20 kronor per resa gav ett stort underskott för SL. Idén är fortfarande bra och det nya priset som diskuteras på 35 kronor skulle skapa ett överskott för SL. Vad väntar vi på?
För övrigt cyklar jag nu in till landstingsstyrelsen

måndag 7 oktober 2013Tycker nog att Reinfeldt och Alliansen var bäst i debatten.
 Jobben och regeringsfrågan blev avgörande. Annie var bra och fick in landsbygden i nästan varenda replik och Åsa Romson hade svårt att svara på skattehöjarfrågorna
Stefan Löfven var mycket taggad och hade en bra start. Jag hatar arbete var välregisserat hemifrån och alla förstod att det var inläst i en repetition före debatten. Det hade kommit vad motståndaren än sagt. Löfven har särskilt svårt med två frågor; Klimat och energi/kärnkraft. Det är inga bra svar på vad s vill göra om klimatet. Det är dåliga svar att tala om en blocköverskridande uppgörelse om energi och kärnkraft. Vad vill Löfven i den uppgörelsen? Det får vi aldrig veta.

Tror nog att centern gjorde en bra debatt men var försiktig med eviga smile i TV-rutan som kan uppfattas som hånleenden av publiken - gällde också Reinfeldt som dock var mycket övertygande i jobb och regeringsfrågan.

För övrigt åker jag nu till Arlanda och vidare till Köpenhamn för överläggningar med danska politiker om forskningen inom sjukvården. Roligt

söndag 6 oktober 2013

Utmärkt artikel om vad som gjorts från Alliansregeringen i dn.se/debatt i dag - men 5:e jobbskatteavdraget var ett för mycket
Det är en riklig sammanfattning av vad som hittills gjorts i Alliansregeringen som står att läsa DN Debatt  i dag. Jobbsatsningarna dominerar men det går inte att komma ifrån att det gjorts många bra saker på många områden. Reagerar kanske lite på att det står en enda mening om pensionärerna "Vi vill fortsätta sänka skatten för pensionärer". Det är lite tunt.

 "Vi vill skydda klimatet" är allt som står om jordens kanske allvarligaste fråga för framtiden. Men, men...det är mycket bra som gjorts med ökade resurser till skola, sjukvård. äldreomsorg....Höjd brytpunkt är bättre än jobbskatteavdrag och det är där resurserna ska sättas in inför valet

Tycker fortfarande det hade varit bättre att de 12 miljarderna på det 5:e skatteavdraget hade satsats på något annat.
Det jag sagt tidigare på bloggen är en uppdelning på tre områden med fyra miljarder vardera; Klimatet, pensionärerna och sjukvården. Det hade varit mycket smartare politiskt, avlöfvat (ser du vitsen) Socialdemokraterna och förbättrat valrörelsen på tre centrala områden för  Alliansen. Inte bara jobb utan också välfärd och jorden framtid.

För övrigt ska Sonja och jag nu cykla till Värmdövallen och heja på Emma som tävlar i fri idrott.

lördag 5 oktober 2013

Pressmeddelande 13-10-05
Hans Lindqvist ( C )
EU-parlamentskandidat
tel  070/ 5485819
hemmestahasse.blogspot.com

-Om det är något EU gemensamt ska ta  ansvar för så är det att rädda liv
-Öka överstatligheten på flyktingområdet
-Alla 28 medlemsländer måste ta emot flyktingar utifrån sin storlek

Det  säger Hans Lindqvist, EU-parlamentskandidat för Centerpartiet efter flyktingkatastrofen vid Lampedosa i Italien.
-Det kan synas märkligt att en EU-kritiker som jag kommer med ett så drastiskt förslag, men när ska EU agera gemensamt om inte för att rädda liv. Då krävs överstatliga beslut.

EU-murar med Frontex, Schengen, Dublinkonventionen och transportörsansvar har skapat  hårda gränskontroller som i praktiken gjort det omöjligt att lagligen ta sig till EUropa i dag och rättmätigt utnyttja asylrätten.

-Jag vill inte se fler utsatta, och livshotade människor dö på grund av krig och förföljelse i hemländerna och profiterande  flyktingsmugglare.
-Den dödshotande flyktingindustrin måste stoppas.  
Alla medlemsländer måste ta ett gemensamt ansvar och ta emot det antal flyktingar som motsvarar ländernas storlek.
- För detta krävs en ny EU-lagstiftning och jag är inte främmande för att det här krävs överstatliga beslut. Medmänsklighet och solidaritet måste garanteras.

Sverige tar emot 1 800 kvotflyktingar per år. Om alla länder tog emot lika många skulle det bli 100 000 flyktingar.  Frågan kan lösas genom ett samarbetsavtal mellan EU och FN:s flyktingorgan UNHCR som undertecknas av alla medlemsländer.

-Asylcenter måste kunna upprättas utanför EU eller asyl kunna sökas på EU:s och medlemsländernas ambassader.

-Låt inte de invandrarfientliga partierna Lega Nord, Front National, Gyllene Gryning, UKIP, Dansk folkeparti, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna styra EU.

För övrigt sänder jag nu iväg detta prespapper och går ut och hugger lite ved


fredag 4 oktober 2013

Är det något EU ska syssla med så är det att rädda liv. Gör om flyktingpolitiken. Ställ krav på medlemsländerna. Öppna för asyl på ambassaderna i utlandet.
Man blir bedrövad när olycka efter olycka inträffar med flyktingar som drivs i händerna på flyktingsmugglare.
Först tar smugglarna betalt, massor med pengar. Sedan får de åka, alldeles för många i farliga och osäkra båtar över Medelhavet där man riskerar sina liv och många dör.

Flykingkommissionärer Cecilia Malmström säger att det saknas politisk vilja. Sverige och Norden kan ta ett gemensamt initiativ
Det måste kunna gå att ansöka om asyl utanför EU. Det måste gå att upprätta asylcenter i flyktingarnas hemländer. Asyl måste gå att söka på medlemsländernas ambassader i de länder där flyktingarna kommer ifrån. Gör någon Reinfeldt. Eller, varför inte ett gemensamt initiativ från centern och folkpartiet....?

Både S och V verkar har bestämt sig. Det blir inget regeringssamarbete s-mp-v vid en valseger för oppositionen
Det är bara att titta på vänsterns budgetförslag., där det inte stämmer överens med s. Det är på varje politikområde; höjd skatt från 30 000, höjt tak på a-kassan, höjd bolagsskatt, höjd krogmoms, slopat rutavdrag, dubbelt så mycket som s till sjukvården,, dubbelt så mycket som s till skolan, 9 miljarder mer till järnvägar, höjd koldioxidskatt, 3 mdr mer till bistånd....
Nu är det klart. S och Mp är regeringsalternativet. Inget annat. Men v  kan gå fram...
För övrigt åker jag nu in och pratar om polissamarbete kring det ökade drogmissbruket i Värmdö

torsdag 3 oktober 2013


En lång men konstruktiv budgetdebatt i Värmdö

Det blev en rejäl budgetdebatt i kf i går. Först en allmänpolitisk debatt där alla partier förmedlade sina viktigaste förslag och sedan en genomgång nämnd för nämnd. Koalitionens budgetförslag gick naturligtvis igenom med några små justeringar. Värmdöcentern står i huvudsak bakom budgeten med 17 öres skattesänkning Stor debatt om s- och c-förslagen att minska administrationen med 10.0 miljoner. Men det ska gå och Värmdö hör till de kommuner i länet som har högst antal "administratörer" enligt en sammanställning. Värmdöcentern satsar på skolan med pengar för höjd skolpeng och kompetensutbildning av lärare.
  
På tre punkter fick vi igenom våra förslag enligt nedan efter korta förhandlingar med koalitionen och med vissa små justeringar.

Kommunstyrelsen får i uppgift att stimulera villa- och fastighetsägare att investera i förnybar energi som t.ex solpaneler

Kommunstyrelsen får i uppdrag att att i samråd med finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ta fram en plan för att minska antalet avhopp av värmdöungdomar från gymnasiet samt hur fler ungdomar ska klara behörigheten till gymnasiet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att öka andelen kollektivresenärer för minskad trängsel och ökad framkomlighet i trafiken.

För övrigt ska vi diskutera lokalt polisarbetet i morgon med polisen i Värmdö.
Vi måste stoppa den allt ökande droganvändningen bland ungdomar.

onsdag 2 oktober 2013

Värmdöcentern ställer sig i huvudsak bakom koalitionens förslag till budget för 2014
I dag har vi heldag i Gustavsbergsteatern med  kf-möte om budgeten för 2014. Värmdö ligger bland de högsta i länet i kommunalskatt och det måste vi försöka få ner. Värmdöcentern stödjer därför i huvudsak Koalitionens budget. Vi vill spara 10.0 miljoner extra på administration.

10.0 milj i besparingar på administrationen satsar vi på skolan särskilt skärgårdsskolorna och sänkt skatt med 17 öre.

Vi vill bygga bostäder för ungdomar på vatten genom pråmar och båtar som föreslås byggas av arbetslösa ungdomar.Vi vill erbjuda näringsriktig, ekologisk och närproducerad mat i förskola, skola och omsorg. Vi vill stimulera villa-och fastighetsägare att investera i förnybar energi som solpaneler genom sänkta byggavgifter. Fler och bättre cykelparkeringar.
Kommunstyrelsen ska verka för nej till broavgifter på den nya Skurubron, ja till Slussen Plan B och nej till bussterminal i Katarinaberget. Vi vill satsa på miljövänliga, gärna eldrivna pendelbåtar från Värmdö till Slussen genom krav på landstinget.
Minskat antal  avhopp från gymnasiet, en plan för fler arbetsplatser i Värmdö för minskad pendling och en strategi ökad andel kollektivresenärer är andra av våra förslag.

Och Kyrkskolan och skärgårdsskolorna ska vara kvar och utvecklas
För övrigt åker jag nu in till kf-mötet. Inga problem att få dagen och kvällen och... att gå alltså

tisdag 1 oktober 2013

Varför inte tillmötesgå romernas krav på en oberoende granskningskommission?
Det som hänt med polisregistret om romer i Skåne och som kommit fram om ett register i Stockholm borde vara skäl nog att tillmötesgå romernas krav på en oberoende granskning. Rosita Grönfors som företräder romerna säger att hon är besviken över både Beatrice Ask och Erik Ullenhag, mest över den förra. En oberoende granskningskommission kan inte vara så märkvärdigt att tillmötesgå. Tvärtom, det vore helt naturligt.

En oberoende granskningskommission ska ha ett bredare uppdrag
En sådan kommission ska inte bara utreda hur omfattande polisens register är eller har varit utan också granska andra myndigheter och offentliga företrädare. Det är väl bättre att detta görs än att romska företrädare känner att de inte har något förtroende för den svenska statsmakten.

Jag gratulerar Kent Johansson till segern i medlemsomröstningen till EU-parlamentet
Det var inget snack om saken. Kent, som nu är EU-parlamentariker, fick 7318 röster och tvåan Fredrick Federley 2822. Trean Kristina Yngwe fick 2509. Vi kan inte ha två män i toppen så det naturliga är att Kristina Yngwe eller Kerstin Lundgren står som nummer två på den slutliga listan.
Och det blir ett annat EU-val än tidigare med mycket mer EU-och eurokritik och vi måste göra ett bra EU-val som ingång till valen i september.
För övrigt åker jag nu in till möte med produktionsutskottet om bland annat kvalitetsarbetet på KS