fredag 31 oktober 2014

Mycket roligt och mycket viktigt att IPCC har ett enat dokument från Köpenhamn med 350 deltagare från 125 länder om klimatförändringarna.
Det är forskarnas samlade kunskaper om läget som samtliga ställt sig bakom. Det blir ett oerhört tungt dokument inför klimatförhandlingarna i Paris om ett år. Det ger förutsättningarna för ett bättre utfall än det i Köpenhamn år 2009, där jag själv deltog i utställningen av spårbilar och modern miljövänlig transportteknik.

Vargen: Det viktiga är att besluten om vargen inte tas av EU utan av människor lokalt och regionalt i landet i samråd med länsstyrelserna.
EU har med art- och habitatdirektivet alldeles för stor inflytande på hur medlemsländerna ska hantera frågor om  rovdjur. Nu har vi ett riksdagsbeslut om en stam på 270 vargar grundat på på en godtagbar bevarandestatus. Låt nu de människor i de delar av landet som lever med vargen besluta hur många som som ska skjutas i lokala och regionala samråd med länsstyrelserna. Låt inte EU komma in igen och ställa till det.

Vattenfall är verkligen en skamfläck på svensk energimarknad med 19,9 mdr i förlust för tredje kvartalet i år. Total nu 50 mdr i nedskrivningar på grund av Nuon-affären.
Det räcker nu med Vattenfall. Svenska folket vill inte ha några fler baklängesbeslut med brunkol, kärnkraft och miljardförluster. Ser ett öppning nu i satsning på mer vindkraft.
För övrigt åker jag nu in till landstinget för en avtackning av Stig Nyman, kd:s landstingsråd under många år. En i bästa mening hedervärd politiker. Av mig får han min bok "Som jag ser det" med några viktiga politiska frågor i början av 2000-talet.


torsdag 30 oktober 2014

Jag har varit mycket tveksam till regeringens godkännande av Palestina som stat. Inte så mycket i sak som sättet - utan kontakt med andra partier och utrikesnämnd.
Det behöver inte vara fel att erkänna Palestina för att gränserna inte är fastställda och landet saknar kontrollen överdelar av territoriet. Det gjorde vi gjort med båda Kroatien och Kosovo. Det kan vara rätt och det kan vara en väg som minskar konfliktrisken och driver på mot samarbete och en tvåstatslösning. Ett erkännande kan skapa en ny verklighet där båda länderna koncentrerar sig på att leva i fredlig samexistens och får säkra och erkända gränser. Ett erkännande tvingar också på en utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter i Palestina.

Men sättet måste kritiseras. Det är kutym att i utrikespolitiska frågor ha kontakt med andra parter och diskutera frågan brett i utrikesnämnden. Den kritiken kommer regeringen inte ifrån.

Vänta med Natoutredning och satsa på att stärka det svenska försvaret och återinföra värnplikten eller någon form av medborgartjänst.
Förre ambassadören i Moskva Tomas Bergelman föreslår en utredning av Nato-medlemskap helst tillsammans med Finland. Nej, ingen Nato-utredning men stärk försvarssamarbete med Finland och övriga Norden och Baltikum. Behåll den militära alliansfriheten men stärk det svenska försvaret. Återinför värnplikten eller inför en medborgarplikt, som jag motionerat om till centerstämman, där kvinnor och män kan välja mellan militärtjänstgöring eller insatser i det offentliga Sverige med t.ex miljö-, säkerhets-och sårbarhetsfrågor.

Det här är inte rätt råga att ta en stor strid med regeringen om.
För övrigt åker jag nu in till landstingets pensionärsråd och diskuterar aktuella färdtjänstfrågor

onsdag 29 oktober 2014

0 procents ränta. Har aldrig hänt förut. Ingen vet om inflationen stiger och ekonomin ökar farten. Men Ingves har tvingats tänka om.
Ja,det blir en snabbreflex på Riksbankens beslut i går. Kritiken mot Riksbanken har varit stor. Varför har man inte prioriterat sin huvuduppgift att hålla ekonomin på kring 2 procents inflation. Man har hållit en för hög ränta för att man varit rädd för svenskarnas belåning, men det är inte Riksbankens huvuduppgift. Nu sänker man till noll och vill tala om för världen att man ändrat sig. För hög ränta har givit för hög arbetslöshet när farten i ekonomin varit för låg.

Två synpunkter:
1.Den alltför höga upplåningen måste dämpas för att undvika en bostadsbubbla. Nu blir det problemet helt regeringens.
2. Varför talar man om att den låga räntan blir kvar till mitten av 2016. Ingves har haft alldeles för många fel i sina prognoser tidigare. Håll käft.

Har ni hört den förut...: Arbetsförmedlingen ska bli bättre
Nja, det vill jag se först. Arbetsförmedlingen ska reformeras. Nu ska man stärka kontakterna med arbetsgivarna...Oj..Man ska prioritera de som står närmast arbetsmarknaden, men utan att försumma de som står långt ifrån. Om man prioriterar allt prioriterar man inget.

De nya politiska samarbetskartorna i kommuner och landsting kommer att skapa nya kartor också på riks - Allianspolitiken är inte alls självklar och det behöver inte vara dåligt.
Se på dagens svd.se/nyheter om minoritetsstyren och blocköverskridande majoritetsstyren i 28 kommuner i Skåne. Ungefär lika många av varje. C är med i 6 minoritetsstyren med Mp i 3. C är med i 12 majoritetsstyren med Mp i 8.
Finns också i Stockholms län, ett ex är Sundbyberg med Stefan Bergström som vice kso med C, Kd, V och Mp.
Framtiden? Varför inte ett ökat grönt samarbete C -Mp också på riksnivå. Det skulle förändra.

tisdag 28 oktober 2014

Ett utmärkt förslag att inrätta ett miljöpolitiskt råd direkt under statsministern.
Den 16 oktober skrev Miljöforskningsberedningen med ett antal forskare i spetsen, bland andra professor Christian Azar från Chalmers  att ett miljöpolitiskt råd bör inrättas direkt under regeringschefen. Miljöpolitik bör genomsyra all politik. Sverige ska fortsätta att gå före på miljö- och klimatområdet. Detta förslag finns nu i en rapport till klimat- och miljöminister Åsa Romsson.

Det är ett förslag med många goda motiv och ett brett innehåll
Miljöpolitiken ska inte betraktas som isolerad från andra samhällsområden. Tvärtom måste miljöpolitiken vägas in i hela samhällsarbetet både nationellt och internationellt. Det handlar om goda livsvillkor och ansvar för processer i naturen. En miljöpolitik som bygger på rättvisa och...

Men Romsson och Löfven får kritik för dålig miljöpolitik - inga bensinskatter och klantigt skött klimatpolitik
Ja, jag tror också det är många som undrat vad de stora miljösatsningarna före valet tog vägen, som bensinskatten som skulle höjas med 70 öre. Det blev inget för det var problem med beredningen av ärendet, sa Åsa Romsson i Agenda i söndags kväll. Nehej. Mp ställer ut löften, men... Vi får se?

Och  " Statsministerns farliga signaler"
var rubriken på AB:s ledare i går där statsministern "sitter och velar om klimatmålet i tv", sådär ja. Att som upplyft toppförhandlare komma med två helt olika bud i klimatfrågan till EU-nämnden och EU till en förhandling....Nja. 

För övrigt leker Sara, jag och Hanna nu kurragömma och Sonja letar efter oss men vi är bra på att gömma oss.

måndag 27 oktober 2014

Så hittade jag lite gammalt undangömt Centermaterial i går från 70-talet med en artikel i Ung Center från januari 1975 med rubriken "Folket säger".
"SIFO har på uppdrag av kraftproducenternas samarbetsorgan, CDL undersökt svenska folkets inställning till kärnkraften. Undersökningen gjordes i januari 1974.Undersökningen visar att hela 81 procent av de tillfrågade är beredda att sänka sin materiella standard för att minska energi konsumtionen och därmed undgå kärnkraften. Låt folket bestämma." Vad har hänt sedan 1974?
Avveckla kärnkraften.


Men så hade också Centern gjort sitt bästa val någonsin några år tidigare 1973 med 25,1 procent där nej till kärnkraft var en tung fråga.
Men inte bara kärnkraften. Där fanns decentraliseringen som en ideologisk huvudlinje med lokalsamhället för både bostad, arbete, fritid och rekreation. Där fanns den växande kritiken mot tillväxtsamhället och misshushållningen med naturresurser. Samma år väcktes en fråga om en utredning om hur vi ska bruka i stället för förbruka naturresurser, som CUF-ordföranden Karl-Erik Olsson, senare min kollega i EU-parlamentet, drev hårt.

1979 tillsatte centern en sådan utredning av jordbruksministern Anders Dahlsgren
där jag var sekreterare och Karl-Erik och Lennart Daléus var ledamöter i utredningen. Ett av huvudförslagen var den naturresurslag som togs fram och som gäller ännu i dag. Lite roligt med historia. Börjar man läsa gamla skrifter kan man inte sluta.

Och Europeiska Centralbanken, ECB underkänner 25 banker av 130 undersökta för att ha för lite eget kapital. Skräcken för en uppblossad eurokris skrämmer.
ECB kommer att bli tillsynsmyndighet för de största bankerna i  euroländerna som en del i processen i den nya bankunionen. En centralisering av finanspolitiken till Bryssel som vi ska vara glada att vi slipper som inte är med i euron.
För övrigt åker jag nu in till möte med bidragsgruppen i landstinget där ett 60-tal organisationer som Afasiföreningen, döva, synskadade och andra föreningar får stöd. Verkligen något mycket positivt.söndag 26 oktober 2014

Bo Rothstein vill ha en ny maktutredning för att "kartlägga det nya Sverige". Bättre med en demokratiutredning. dn.se/debatt.
Fundamentala förändringar har skett i Sverige sedan maktutredningen lämnade sitt slutbetänkande för 25 år sedan. Ingvar Carlsson tillsatte utredningen som mer blev ett forskningsprojekt än en utredning med konkreta politiska förslag. Några kom dock om en mer individualiserad demokrati än den kollektivistiska som Sverige hade. "Den svenska modellen" fick sig också en törn.

Ska man nu göra en ny stor och bred utredning bör det vara en demokratiutredning
som granskar  de politiska partiernas försvagning med allt färre medlemmar och hur civilsamhällets roll, det vill säga det dagliga livet i förskola, skola på jobb, föreningar och organisationer kan stärka demokratin. Belys ockå  det  nya  data-och och It-samhället med ständigt ökande sociala medier och minskad tidningsmakt.

Jean-Claude Juncker har fått igenom sin nya EU-kommission i EU-parlamentet men ännu syns inte något direkt av hans mycket klara federalistiska uppfattning.
Jag har inte sett något sådant än men det kommer. Joschka Fischer och J C Juncker är två av de ledande EU-förespråkarna som drivit på för EUropas Förenta Stater. Fischer skriver det fortfarande i sina krönikor men vi får noga bevaka hur Juncker utnyttjar sin nya roll.

Mälardalsrådet måste stärkas om det ska ha något politiska inflytande.
Jag är ledamot i Mälardalsrådets Närirngslivs- och FOU-utsksott. Vi kommer sådär 15-17 personer på mötena medan ett 70-tal är ledamöter i utskottet. Det duger inte. Rådet och utskotten måste få frågor att besluta om, som t.ex krav på regeringen om det ska ha någon framtid. Regionfrågan tycks död.
För övrigt genomförs två mycket viktiga val i världen i dag i Ukraina och Brasilien. Fortsatt Porosjenko hoppas jag och fortsatt Dilma i Brasilien.

lördag 25 oktober 2014

Klimatuppgörelsen i EU - bra att det blev något men storförhandlaren Löfven får nog fundera lite
Först missar  Löfven totalt att få igenom regeringens förslag i EU-nämnden. Att ha  två olika förslag med sig till ett sammanträde är väl inte så fiffigt - ett med högre utsläppskrav och ett med lägre.Det blev inget av regeringens förslag utan Alliansens. Löfven missade. Nu blev det ändå en uppgörelse i Bryssel med siffrorna  40 procent minskade utsläpp, 27 ökat förnybart och 27 energibesparing, Men, brasklappen är att allt kan rivas upp om inte USA, Kina och andra länder gör motsvarande åtaganden. Vad är det? Morot eller piska. Hoppas det håller till Paris 2015.

Politik och moral: Inte något för S och Mp-regeringen
Oj, vilken kritik Alliansregeringen fick av S och M när den tog 4,7 mdr från biståndsbudgeten till asylsökande. Det var inte nådigt. Nu tar den nya regeringen 8 miljarder från biståndsbudgeten. Moral, politik, etik??

Putins ande svävar över valet i Ukraina
Putin vill hota, skapa kaos, styra från Kreml. Putin har satsat pengar i östra Ukraina i vad Ryssland kallar folkrepubliken Donetsk som ska ha ett eget Ukrainaval. Tala om korruption, aggression eller låtsasval som dn.se/ledare skriver.

Mycket positivt om regeringen vill stärka samarbetet i Norden
Nya framtidsministern kristina Persson vill satsa på ett utökat och djupare nordensamarbete. Hon är inte min favorit, för mycket prat, men ett stärkt Nordiskt samarbete i FN, EU, IMF och Världsbanken där också baltstaterna ingår är mycket positivt. Försvar, energi och klimat är naturliga samarbetsområden.
För övrigt blir det inre tjänst i dag. Ska skriva en motion om spårbilar som jag hoppas någon C-riksdagsledamot vill ta till sig nu under den allmänna motionstiden,och gå igenom lite ärenden till bidragsgruppen i landstinget. På C-gruppens möte i Mälardalsrådet i går i Strängnäs var vi överens om att stärka rådets arbete.

fredag 24 oktober 2014

Några nedslag om budgeten och debatten
Oj, vad mycket negativt från finansminister Magdalena Andersson i budgetdebatten
Nej, det är inte roligt och tror jag heller inte vare sig effektivt eller intressant att lyssna på en så negativ beskrivning av Sverige. Först börjar MA med hur bra Sverige är att leva i men sedan....
Det är stora hål i statens finanser. Vi ärver ett underskott på 90 miljarder, varav 75 är ett strukturellt underskott. Vi står över 100 miljarder från det finanspolitiska ramverket. Det var också motivet till att överskottsmålet inte uppnås under mandatperioden för det kräver en så stor åtstramning.... Det är väl ingången för de flesta nya finansministrar, men MA ligger högt i ligan av utskåpning av föregångaren.  Det är inte "en seriös beskrivning" av ekonomin, sa finanspolitiska rådet häromdagen. Trots utskåpningen av Alliansens ekonomiska politik behålls ändå jobbskatteavdragen. Det är något som inte går ihop här....
Vår  ekonomiska politik innehåller något mer än jobb, sa MA : en fungerande välfärd, skola barnomsorg, äldrevård, heltid, kvinnor.

Högre skatter och satsning på offentlig sektor, är huvudinriktningen på budgeten
-men högre skatter ger färre jobb och mindre pengar till välfärden sa Centerns nya ekonomisk politiska talesperson Emil Källström, som ska ha en stjärna i himlen för en bra start.
"Vill ni minska det kvinnliga företagandet" frågade Emil K, Magdalena Andersson, om kvinnor i hemtjänsten, sjukvården, RUT. Hur många jobb försvinner med den dubblerade arbetsgivaravgiften för ungdomar? Nej, inga bra svar, för såna finns inte. Dyrare jobb blir inte fler jobb.
Mp tvingas nu satsa mer pengar på försvaret, som de varit emot. Vänsterpartiet är vinnaren i regeringsbudgeten.
För övrigt åker jag nu till Strängnäs och möte med Centergruppen i Mälardalsrådet. Uppföljning av valet och trafiken i Mälardalen ska vi diskutera. Hej då.


torsdag 23 oktober 2014

EU-parlamentet ger grönt ljus åt den  nya EU-kommissionen men  frihandelsavtalet med USA som Cecilia  Malmström ska förhandla fram blir den första stora uppgiften.
Det är kanske den största och viktigaste uppgiften för EU-parlamentet under hela mandatperioden. Det är också centralt för de frågor parlamentet ska hålla på med - att stärka frihandeln och underlätta handel och samarbete i världen. Men det är ingen lätt uppgift.

Jag är för att vi ska komma fram till ett frihandelsavtal med USA,
precis som vi kommit fram till sådana mellan många andra länder tidigare. Jag har svårt att förstå de som redan innan vi börjat förhandla sopat undan hela avtalet. Men inte avtal till varje pris. Sverige och EU måste slå vakt om de krav vi har på miljö, klimat, matsäkerhet, gifter och konsumentens rättigheter. Vi måste kunna visa att vi både kan upprätthålla de miljö och säkerhetskrav vi har och öppna för ett handelssamarbete som skulle gynna en stor del av världen och kanske bli en förebild för andra.

En av de svåra knäckfrågorna är modellen för investeringsskydd, ISDS som ska förhindra att företag gör förluster när regler skärps eller ändras i EU eller enskilda medlemsländer som påverkar risk och vinst för företag.

ISDS hanterar handelskonflikter mellan företag och stater i särskilda skiljedomstolar i stället för vanliga domstolar. Men varför det? Företagande betyder att man tar en risk för att få en vinst. Varje företag måste själv göra bedömningen om vinstmöjligheterna är större än riskerna. Till riskerna hör naturligtvis beslut och förändringar i andra länder som påverkar företaget och vinsten. Det är detta man vill friskriva sig från i USA. Företag ska kunna stämma stater som ändrar sina regler och företagen gör förluster, t.ex genom högre miljökrav eller säkerhetskrav.  Nej, det låter inte rätt, men det blir en av  Malmströms nötter att knäcka.
För övrigt blir det tandläkaren i dag som ska sätta in några nya tänder. Vackert va.

onsdag 22 oktober 2014

"För djävligt", säger vår ÖB Sverker Göransson om intrånget på svenskt territorialvatten. 
Det gör han efter ett nästan två timmar långt möte med försvars- och utrikesutskotten i riksdagen i går. Hårda, lite ovanliga men befogade ord från överbefälhavaren. Det viktigaste var kanske inte detta utan mer hans allmänna besked om Sveriges inställning och reaktioner.  Sverige signalerar "att vi reagerar och agerar med de resurser vi har direkt när vi får en här typen av indikationer".Bra talat, men han skulle inte ha sagt "med de resurser vi har", det tolkas lätt som att det inte är tillräckliga och att det alltså är ganska ofarligt för en inkräktare att fortsätta med kränkningar.

Så har då landstinget valt landstingsstyrelse och landstingsråd efter en hel del tumult med en rejäl debatt och efter ajournering.
Ett ovanligt landstingsmöte. Orsak: landstinget består av Alliansen 72 mandat, rödgrön opposition 68 och Sd 9,alltså med utslagsröst. Hur skulle det nu hanteras? Torbjörn Rosdahl(TR), som av M nominerades till finanslandstingsråd med 22-20 röster mot Filippa Reinfeldt, inledde debatten med att föreslå 20+20 ledamöter i landstingsstyrelsen(LS), 20 ordinarie och 20 ersättare. TR menade att den utslagsröst M skulle få då endast skulle användas i undantagsfall och såg det som en utsträckt hand till oppositionen.  Vi får inte bli handlingsförlamade menade TR.

Erika Ullberg som tagit över oppositionsrollen från Helen Hellmark Knutsson, som blivit forskningsminister, föreslog 19+19, som under denna mandatperiod.Vi ska inte ge Alliansen någon fri biljett, tyckte hon, det har väljarna inte gjort och det blir odemokratiskt att fixa och trixa för att få utslagsröst i landstingsstyrelsen.

Därefter kom en debatt om mandattiden, där Alliansen ville ha fyra år som i dag men oppositionen ville ha ett år. Nej, kom det fram, det gick ine med ett år enligt kommunallagen.

Efter ajournering och ett nytt upptagande av mötet kom Allians och opposition överens om
att lagen ska gälla (intressant), att valen ska vara för fyra år, men att en överenskommelse skall tecknas mellan Allians och opposition att ledamöter ska avsäga sig sitt uppdrag efter ett år och väljas på nytt.

Två frågor jag ställde mig
Varför lade Sd ner sina röster och släppte fram 20+20  och tappade eget inflytande?
Varför hade inte Allians och opposition kollat kommunallagen innan mötet?
För övrigt blev det i alla fall en riktigt rolig tillställning,inte minst för oss ersättare och journalister som satt på läktaren och skrattade.


tisdag 21 oktober 2014

U-båtsjakten kräver svensk omplanering av försvaret -mer invasionsförsvar och mindra insatsstyrkor i världen. Nato-frågan är redan uppe men tänk först.
Visst är det allvarligt, oroande, tungt och riskfyllt. En u-båt i den svenska skärgården? Vad gör den här? Vad är syftet? Det verkar ju inte vara någon tillfällig liten operation om det finns en oljetanker i närheten om kan "ta ubåten ombord" och dölja hela operationen. Allt tyder på ett noga planlagt övergrepp på Sverige. Och varför måste man fråga. Är Sverige extra intressant? Är Sverige extra viktigt som land att ha koll på? 

Putin vill att vi ska vara rädda säger flera media i dag. Han vill skrämmas. Han vill tala om att han kan angripa och ta Sverige.
Ja, så kan det visst vara. Han visar musklerna, men det är väl igen bravad att erövra Sverige? Det är naturligtvis ingen hemlighet för Putin, med sitt förflutna i KGB:s spionage-och säkerhetsarbete, att Sverige har rustat ner invasionsförsvaret.

Vad är syftet med Putins hot? Om han vill skrämma Sverige kommer ju naturligt  frågan om Nato upp till ytan och det förvärrar ju bara Rysslands situation.
Nu hörs försvarsutskottets ordförande Allan Widman (Fp) tala om Nato-medlemskap igen, liksom Kd:s Göran Hägglund och DN, medan förvarsministern Peter Hultqvist säger att vi inte ska gå med i Nato, men vi ska samverka med Nato inom partnerskapet.

Inte är det väl särskilt förståndigt att gå med i Nato i ett läge som bara ytterligare skulle provocera Putin och försämra säkerhetsläget, med Krimkriget, Ukrainakrisen, flyg- och ubåtshot. Tänk först noga igenom läget och samarbeta med Finland och övriga Norden.
För övrigt var det ett intressant förslag om Slussen som Ola Andersson skrev i går på kultursidan i DN. Rekonstruera och rusta upp det Slussen som finns i dag och har "tjänat oss väl" i 80 år. Det liknar plan B, går fortare, är billigare och blir bättre.
måndag 20 oktober 2014

Den nye regeringen och försvarsministern får allt ta itu med försvars- och säkerhetsfrågorna kring Östersjön som en prioriterad fråga.
Det är bara att konstatera att Sverige saknar ubåtsjakthelikoptrar och annan specialutrustning för att jaga utbåtar som kränker svenska gränser. Det är att ta nya tag och satsa på mer av invasionsförsvar i stället för insatsstyrkor utomlands. Ett försvar ska väl i första hand handla om att försvara det egna landet...eller....

Det är rätt att erkänna Palestina som stat men processen för beslutet får underkänt - och det av en regering som säger sig vilja vara en samarbetsregering - vad var utrikesnämnden?
Ett erkännande av Palestina kommer att driva på den den tvåstatslösnig som de flesta säger sig vilja se. Allt fler länder går också i den riktningen och kommer att påskynda processen för att fastställa frågan om gränser som är det största hindret parallellt  med att säkerheten kan garanteras för både Israel och Palestina.

Lanstingsgruppen omvalde i går Gustav Hemming som gruppledare och landstingsråd med Stefan Bergström som vice ordförande. Bra och enhälliga val.
I går fick landstingsgruppen information om förhandlingarna i landstinget efter valet och gick igenom plattformen för den politiska organisationen. Ett välbesökt möte med över 25 deltagare som var mycket nöjda med resultatet av förhandlingarna.

Gruppen valde enhälligt om Gustav Hemming, där jag själv valdes till ordförande för mötet.Gustav ska ha kredit för ett mycket gott förhandlingsresultat. Centern får bland annat får ordförandeskapet för den nya regionplane- och tillväxtnämnden, Miljöberedningen och Sjötrafikberedningen. Centernpartiets uppdrag i landstinget ökar från 30 till 45.
 Situationen med Sd som vågmästare diskuteras nu med Alliansen och oppositionen.
Val av presidium och landstingsråd sker i morgon den 21.10,den 11.11  beslutas om den politiska organisationen och den 18.11 sker återstående val. Vi tar nya tag med en bra start för Centern.
söndag 19 oktober 2014

U-båtskrisen förvärras med de nya uppgifterna om nödsamtal från en rysk u-båt till Kalinin grad
Det påminner om 80-talet och det bekräftas av personer som medger att det förekommit incidenter också i nutid som inte förmedlats vidare till allmänheten. Varför inte? Det är inte några trevliga informationer men de måste komma till allmänhetens kännedom om inte annat för att medborgarna ska göra riktiga avvägningar när försvar och utrikespolitik diskuteras.

Jag gjorde repmånad i oktober 1982 på Korsö som kustartillerist och fick hämta ut skarpladdade vapen i Myttinge som ingen då förstod varför.
Det var overkligt. Vi skulle rycka in till Myttinge. Det gjorde vi och det första vi fick var vapen med skarpladdad ammunition. Vi frågade förstås men fick inga svar. Ni får det på båten på resan ut, vi ska till Korsö. Då fick vi höra om marinens jakt på en u-båt i Hårsfjärden och att det var en allvarlig verklighet samma dag som vi ryckte in.

Det som är allvarligt är helheten med Krim, Ukraina, flygkränkningar och nu u-båtar
För oss som bor i Värmdö blir det extra känsligt med full militär aktivitet i skärgården utanför Stavsnäs.

Sverige måste se över sin beredskap och stärka skyddet mot kränkningar av gränsen i luft och vatten..
Här måste det till gemensamma satsningar från partierna i försvarsutskottet, regeringen och riksdagen. Det inledda samarbetet med Finland är också rätt väg. Det bör utvidgas till Baltikum och Polen för att stärka det gemensamma försvaret av Östersjön.
För övrigt blir det nu tennis med Micke, inomhus i dag och sedan blir det landstingsgrupp på eftermiddagen. Men hur kan man lägga den mitt i finalen i Stockholm Open....ha?

lördag 18 oktober 2014

En mycket allvarlig incident om det är verklighet med ny ubåtsjakt nu i Kanholmsfjärden.
Regeringen har konstaterat ett rejält försämrat läge i Östersjön, säger kommendör Jonas Wikström i DN dn.se/nyheter. Den insats som nu görs är nödvändig, säger vår nye försvarsminister, som jag måste säga jag har förtroende för - en pragmatisk samarbetsperson som inte överilar. Illa är det vad som än blir resultatet.

Och eurokrisen är inte över om någon nu trodde det. Frankrike och Italien struntar i stabilitetspaktens regler gränser för budgetunderskott och statsskuld. Euron försvårar återhämtning.
Så ser det ut i Euro-EUropa. Det är nya kriser men de kommer från den gamla verkligheten. De länder som hade svårast att klara euron som Grekland, Italien, Spanien har växande problem igen. Tyskland tycker att de har gjort nog. EUrokrisen kommer att fortsätta så länge euron finns.

Reinfeldts snabba avgång och Åkessons plötsliga sjukskrivning kan rädda den nya svaga regeringen
Illa och tråkigt för Åkesson naturligtvis med utbrändheten och sjukskrivningen till minst i slutet av november. Det är den mest kritiska tiden för regeringen med budgeten. Vilket parti vill gå in i en valrörelse med en utbränd partiledare. Nej, Sd kommer nog att ligga lågt så länge partiledaren är borta.

DN och även andra media har varit väldigt dåliga på att följa Slussendebatten kanske för att de inte är insatta i frågan -det visar DN i dag igen när man talar om fyra förlorade år när Slussenbygget stoppas. Läs på. Tala om sakfrågan i stället.
För övrigt är det alltid trevligt på Stockholm Open, särskilt för en Veteranmästare i tennis på Bohus-Malmön...ha. Dimitrovs bollkonster är något man kommer att skratta åt länge.


fredag 17 oktober 2014

Ingen bra start för finansminister Magdalena Andersson som innan hon presenterat ett enda förslag får unik kritik från Finanspolitiska rådet.
Finansministern bryter mot reglerna för finanspolitiken, säger Finanspolitiska rådet, en oberoende myndighet med experter som ska granska regeringens finanspolitik."Det är tomt i ladorna" sa den nya finansministern. Nej, "det går inte att säga att det är tomt i ladorna"säger rådets ordförande John Hassler. Finansministerns utspel om budgeten, att inte uppnå överskottsmålet, eller helt överge det är ett brott mot ramverket.

Det påverkar inte direkt politiken, men det påverkar trovärdigheten och förtroendet för den ekonomiska politiken, det som var Alliansregeringens paradgren.
Det har aldrig hänt att rådet kraftigt kritiserat en regering med "ett uppenbart brott mot det finanspolitiska ramverket" innan regeringen lagt ett enda förslag. Nu kan ju regeringen ändra sig till budgetpropositionen läggs, det är ju någon vecka kvar, men starten....??

Båda Reinfeldtarna avgår i halvt vredesmod efter politiska förluster-nu var det Filippas tur efter att ha förlorat voteringen om finanslandstingsråd med 22-20 mot Torbjörn Rosdal.
Jag ska säga att jag gärna sett Filippa. Jag har inte direkt jobbat ihop med henne, men vi har ju träffats i landstingsstyrelsen och i landstingsfullmäktige och bytt ord och åsikter under flera år. Hon har skött sjukvårdspolitiken alldeles utmärkt, med tydliga besked och ofta besk kritik mot oppositionen.

I dagens läge med SD som vågmästare
bedömde nog landstingsgruppen i moderaterna att det behövs  någon som kan samarbeta med oppositionen och det både säger och kan Torbjörn Rosdal som en mer "pragmatisk politiker".
För övrigt hade vi ett bra kretsmöte i går med Värmdöcentern, gick igenom processen i förhandlingarna och valde Ina Ununger som vår företrädare i kommunstyrelsen. 

torsdag 16 oktober 2014

Fler och fler frågor hamnar på framtidsbänken och i osäkerhetslogen i den nya S-Mp regeringen; Kärnkraften, Förbifarten, Bromma flygplats är några.

Så blir det när man inte kommit överens i förväg.
utan tvingas förhandla om frågorna först efter valet. Mp vill avveckla Kärnkraften och börja med två reaktorer denna mandatperiod, ett utmärkt förslag. S vill det inte utan vill skjuta på besluten genom "gemensamma, långsiktiga förhandlingar över blockgränsen".Långsiktiga förhandlingar som också kan ta lång tid, eller inte bli av alls. Allt för att få tiden att gå. Illa för företag och jobb att inte veta.

Detsamma gäller Förbifarten som är ett gammaldags, felaktigt  tänkande som ökar miljöproblemen. De pengarna 30-40-50 miljarder, ska naturligtvis satsas på modern miljövänlig kollektivtrafik, En spårbilsring runt Stockholm på  3-4 mil kostar 4-5 miljarder kronor. Lägg till det nya T-banelinjer som förbinder norr och söder. Bra att 20-25 miljarder i trängselavgifter går till kollektivtrafiken, men stoppar det Förbifarten?

I går kom beskedet från den nya majoriteten i Stadshuset, S-Mp-V och Fi att Bromma flygplats ska läggas ner ock det långt fram i tiden, 2022. Reservationer om jobb och tillväxt och mycket stark kritik från näringsliv,opposition, fack och inte minst S-företrädare i glesbygd och städer utanför Stockholm.

Centerpartiet drev tidigare på för nedläggning av Bromma av miljö-och bullerskäl.
Det behövs bostäder i Stockholm och Bromma ligger bra till. Men det måste planeras och skötas så att folk vet vad som gäller. Det kommer nu olika bud från de nya regeringarna i Stadshuset och Rosenbad. Statsministern har olika svar före och efter valet. Inte bra för trovärdigheten för företag, jobb och turism.
För övrigt ska vi ha kretsmöte i kväll och gå igenom läget efter förhandlingarna och lite nomineringar. onsdag 15 oktober 2014

Illa att "Cattis" säger Nej till till att ställa upp som M-ordförande efter Reinfeldt. Cattis var finanslandstingsråd och nu har hon hållit i förhandlingarna i landstinget med oppositionen. Jag känner Cattis väl och tycker beskedet var tråkigt.
Catharina Elmsäter Svärd hade varit en utmärkt person att samarbeta med från Moderaterna med stor förtroende i hela landet. Inte bara i riksdagen och bland ledningen utan i kommuner och landsting från norr till söder. Anna Kinberg Batra känner jag inte mer än att man blir påmind om hennes uttalande om att "stockholmare är smartare än lantisar". Det ska inte ligga henne i fatet efter 16 år men Anna K B är oerhört stockholmscentrerad.

Det har förts en kampanj för henne sedan Fredrik R slutade.
Hon har lyfts fram  av toppfolk i moderaterna som gruppledare och  ekonomisk talesperson som i verkligheten blivit både partiledare och finansminister när Reinfeldt och Borg är borta. Tror samarbetet med Cattis hade varit både lättare, roligare och givit mer C-inflytande är med Anna K B. Men...vi får se...

Värmdöcentern har inte ställt sig bakom Förbifart Hemmesta eller Förbifart Gustavsberg. 
Det Centern drev i valet 2010 var fler reversibla körfält som på Grisslingerakan, fler infartsparkeringar,rondeller och förbättrad kollektivtrafik. Förbifarten löser heller inga problem eftersom bilarna genom Storskogen skulle komma fram vid Ålstäket i alla fall.

Smart lösning av regeringschefen Artur Mas i Katalonien att genomföra "folkomröstningen" om självständighet i alla fall men göra det"inofficiellt" eller rådgivande i stället för beslutande som enligt Madrid-regeringen är emot grundlagen.
För övrigt  var det ett bra möte i går med landstingsgruppen om förhandlingarna i landstinget där Centern gått fram och där vi nu ställer krav på bättre utdelning.

tisdag 14 oktober 2014

Kurderna drabbas hårdast av IS angrepp i Kobane och Turkiets skräck för ökad kurdisk självständighet
IS måste naturligtvis stoppas. Allt annat vore att ge upp mot mördare och våldsterrorister. IS framfart är ett hot mot mänskligheten och det gäller inte bara Mellanöstern. Angreppen i Kobane slår hårt mot kurderna som gör motstånd med självförsvarsstyrkan YPG  med USA-bomblyg som stöd men utan stöd av den närmaste grannen Turkiet. Det är en för  ånga obegriplig situation att Turkiet inte stödjer en av de stora folkgrupperna i sitt eget land.

Förklaringen är skräcken för ökat kurdiskt självstyre och PKK som lever kvar sedan Abdullah Öcalan på 80 och 90-talen.
Den första stora fråga vi röstade om när jag kom in i EU-parlamentet 1995 var tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet. Jag röstade Nej eftersom jag ansåg att Turkiet först måste erkänna kurdernas språk och kamp för ökat självbestämmande innan EU kan skriva på något avtal med en sådan regim.

PKK har stämplats som en terroristorganisation och den stämpeln lever kvar
trots att Öcalan har suttit i fängelse i 10-15 år och det finns en överenskommelse om vapenvila som följd av den turkisk-kurdiska fredsprocessen för några år sedan. Erdogan är livrädd för att stödja PKK om han stödjer kurderna.  IS förstärker gamla konflikter. Vad är FN?

Magdalena Andersson försvårar för att inte säga stoppar alla möjligheter till samarbete med C och FP med sitt tal om tomma lador och avdukade bord
Nej, det var en dålig start på arbetet efter valrörelsen och S-övertagandet. Det var bara en fortsättning på valrörelsen. S och Magdalena ar ju gått med på alla jobbskatteavdrag och tar inte bort dem nu heller. Sverige går mot onödig konflikt.
För övrigt åker jag nu nu in till landstingsstyrelsen och lägger ett ersättaryttrande att jag inte hade deltagit i beslutet  med en ny plan för bussterminalen i Katarinaberget om jag varit ledamot.

måndag 13 oktober 2014

Vad är Suhonens syfte med boken?Han  är journalist, en lika mycket insyltad persson i Juholt-affären som de han skriver om men från andra hållet som hans förespråkare och talskrivare.
Det är tur att inte boken kommer ut en månad  före valet. Är de medvetet att boken kommer ut nu en månad efter valet? Bara Suhonen kan svara och han har sagt så. Men han måste ju förstå att det skadar S kraftigt oavsett när den kommer. Så länge inga av de utpekade personerna kommenterat boken ligger frågorna från Suhonen kvar.

Varje gång Damberg, Jämtin, Sahlin,Östros, Österberg, Lundby-Wedin visar sig
kommer de att få frågor om Juholt och bli mer och mer irriterade på media.  Samma VU som möttes den 11 oktober med Juholt bortkopplad borde nu svara gemensamt så inte detta ligger och pyr under den viktiga budgethösten. Juholt har sig själv att skylla i hög grad men...media och hans höger kritiker till höger i partiet har hjälpt till. "Håkan Juholt var en sällsynt olycka som ordförande för socialdemokraterna", skriver t.ex DN i dag,dn.se/ledaren. Suhonen har själv bidragit extra hårt med sina totalt fördömande uttalanden om den "mycket dåliga" partisekreteraren Carin Jämtin.

Men frågan är vad vill Suhonen? Vill han bara komma i rampljuset? Har han egna politiska ambitioner? Det blir väl inte lätt såvida inte Juholt återkommer som partiledare....
Är han en sådan demokratisk förkämpe för öppenhet som han säger sig vara. Två och ett halvt år, hundratals protokoll, bandinspelningar och handlingar och 600 sidor bok har han skrivit. För att finnas med i historieskrivningen? Eller något annat....Någon?
För övrigt åker jag  nu in till Europahuset för att prata lite om ett seminarium på 20-årsdagen av folkomröstningen om EU den 13 november. Börjar plocka i gamla skrifter.

söndag 12 oktober 2014

Helen Hellmark Knutsson bör ta till sig den forskning som sker i hennes eget landsting kring klinisk sjukvård, det blir en bra start för en folknära forskning
I förrgår på landstingets avslutningsfest för mandatperioden pratade jag lite med Helen som nyutnämnd forskningsminister i Löfvens regering. Vi är bänkgrannar i landstinget, eller var, får vi väl säga nu när hon blir minister och lämnar landstinget och jag blir ersättare. Helen är en lugn person, inte högljudd men vet vet vad hon vill i både talarstolen och i besluten.

Hon saknar forskningserfarenhet men det kan hon få på sitt specialområde sjukvården om hon tar ett samtal med Sig Nyman, som varit ordförande i Forsknings- och utvecklingsutskottet i landstinget, där jag varit ledamot.

Ta med patienterna och personalen i den kliniska forskningen och lyssna på personalens och patientens erfarenheter.
Det är en av de frågor jag drivit i forskningsberedningen och det är ett bra sätt att få höra direkt från de personer som arbetar och vårdas vad som kan görs bättre. Nu är det massor av synpunkter som inte har med forskning att göra, men säg att deg bara är några procent som kan utvecklas vidare i forskningen...så

Förvånad över att Margot Wallström hade så lite att säga om Rysslands provokationer i regeringsförklaringen
Jag hade väntat mig mer.Erkänna Palestina,, men knappt ett ord om det som ligger närmare vårt land, Ryssland och dess provokationer.Tvärtom sa hon före valet att hon hade förståelse för att Moskva såg Ukrainas handelsavtal med EU som "en provokation". Oj, säger jag. Sverige ska bestämma sin politik om Palestina själv, inte USA, men Ryssland ska få bestämma Ukrainas. Oj,oj.

För övrigt cyklar vi nu till Värmdövallen och tittar på Emma som kör KM i dag med 60 m,längd, kula,höjd och 400 m. Ett gediget program.


lördag 11 oktober 2014

Ett pris till den norska Nobelkommitten för sitt val av Fredspristagare Malala Yousafzai och Kailash Satyarthi för deras kamp för barns rätt att gå i skola och mot barnarbete.
Man blir glad när man hör Nobelkommittens val av fredspristagare. Barns rätt att gå i skola tar vi som en självklarhet och barnarbete har vi inte haft i vårt land på jag vet inte hur länge.. Det är ändå tragiskt att båda företeelserna finns i vår moderna värld. För två år sedan blev Malala skjuten i huvudet i Pakistan för sin kamp för att flickor skulle få gå i skolan. Hon sköts av talibaner. Man tror inte det är sant, men så var det.
Bara att gratulera den norska Nobelkommitten och hoppas att priset leder världen och utvecklingen åt rätt håll.

Nya siffror visar att priset på det dåliga förslaget Nya Slussen gått upp med sådär 1,5 miljard
Har man följt projektet var detta ingen nyhet. Tvärtom det "gamla" priset på 8 miljarder är det bara Sten Nordin i stadshuset som har trott på. Nu har han avgått men vill ändå inte medge att han haft fel.
Hans egna experter i exploateringskontoret har räknat upp priset och det är massor med "om inte" som överklaganden, felräkningar, förseningar i det nya budet.  Och ändå är inte Nacka-Värmdöbornas kostnader för förseningar och omvägar inräknade. som med överklaganden kan koma att pågå i tio år.

För övrigt var det en väldigt trevlig avslutningsfest för mandatperioden på Fest och Konferens med landstinget i går och mycket prat mellan borden om vem som blir finanslandstingsråd - Filippa Reinfeldt eller Christer G Wennerholm. Jag håller på Filippa.

fredag 10 oktober 2014

Margot Wallström får inte hand om EU-frågorna, bara utrikespolitiken. EU tar Löfven hand om. Säkert en besvikelse för Wallström.
Ja, det är säkert en besvikelse för Margot Wallström som har en stor del av sin politiska historia i EU som kommissionär under två mandatperioder. "Löfven behåller greppet om EU" har DN som rubrik
dn.se/nyheter. Det är ingen ändring i regeringskansliet från den förra regeringen med Reinfeldt  och Bildt men det kunde kanske ha varit motiverat med tanke på Wallströms bakgrund. Känns säkert lite underligt att varje gång det kommer en EU-fråga är det inte hon utan Stefan Löfven som ska ta hand om den. Det var Göran Persson som flyttade över EU-frågorna från UD till statsrådsberedningen och sig själv.

Makten över EU-frågorna  stannar kvar i statsministerns kansli och det blir hans statssekreterare Hans Dahlgren som sköter EU-frågorna i regeringen.
S-Mp regeringen har ingen egen EU-minister. Också det lite underligt på samma sätt som regerinen saknar migrations-, och integrationsminister.EU-frågorna har ju haft två framträdande EU-ministrar i Alliansregeringen med Cecilia Malström, nu EU-kommissionär och därefter Birgitta Ohlsson. EU-frågorna har ju också ökad i betydelse med euro-krisen, klimatpolitiken och Ukrainakrisen, men det är kanske just därför som Löfven inte vill släppa iväg dem. Utrikesministrarna får heller inte delta på EU:s toppmöten, Europeiska rådet, som de fick tidigare.
Man skulle kunna säga att Wallström blir en avlöfvad utrikesminister....ha,ha.

För övrig är det i år 20 år sedan folkomröstningen om EU-medlemskap 1994. Den 13 november blir det ett seminarium om 20 år i EU där jag, Ulf Dinkelspiel, m fl från ja- och Nej-sidan kommer att medverka. Har just plockat fram min dagbok "240 dagar" som sträcker sig från från den 18 mars, dagen då tidpunkten för folkomröstningen presenterades, till den 13 november då den avhölls. Ska bli roligt. 

torsdag 9 oktober 2014

Fredrik Reinfelds plötsliga avgång var oväntad och är  svår att förstå.
Jag minns en debatt jag hade med Hadar Cars, Mona Sahlin och några till på Bromma Gymnasium 1993 eller 94 inför EU-folkomröstningen, där jag var ordförande för Nej-sidan.. Från Moderaterna kom en ung gosse som var ordförande i MUF, Fredrik Reinfeldt. Det tog inte många sekunder förrän jag insåg att han var en mycket farligare motståndare för Nej-sidan än den högljudda och självsäkre Hadar Cars från Folkpartiet. FR analyserade, ställde frågor till sig själv, undrade över alternativen och provocerade ingen. De från början mycket EU- kritiska ungdomarna blev mer och mer osäkra och det var FR man vände sig till när vi gick ut. Jag sa, till mig själv, oj se upp för den där killen både i EU-frågan och vad han än tar för sig, Han blir farlig. Det blev han också men nu har tiden gått.

Vi vet att FR avgick på valnatten både som statsminister och som partiledare för moderaterna. Jag befann mig på Centerns valvaka i staden och såg allt på TV och blev riktigt förbannad när SVT bytte inslag mitt under hans avslutnings- och tacktal.
Jag kan förstå hans besvikelse och att han förlorade makten i Sverige, men det är ändå inte riktigt "socialt" att lämna sin uppgift så brådstörtat. Det var kanske bra för honom att snabbt byta roll men det var definitivt inte bra för hans parti och den politiska Allians han arbetat med och för i åtta år.

Alliansen blir en "lame duck" ända fram till den 7 mars då M väljer en ny partiledare.
Jan Björklund och Annie Lööf har redan tagit på sig var sin ledartröja, men det är huvudmotståndaren, statsministerkandidaten väljarna vill se om regeringen faller på budgeten i december och det blir nyval. Och det är där FR satt Alliansen på pottkanten. Anna Kinberg Batra eller Catharina Elmsäter-Svärd är två utmärkta M-företrädare men det inte lätt att börja uppdraget med ett nyval....
För övrigt har nu Alliansen formerat sig på Värmdö och C ersätter Mp som lämnar samarbetet. Majoriteten är knapp men mycket handlar om personrelationer i kommunpolitiken.

onsdag 8 oktober 2014

Högtidlig och värdig avtackning av Reinfeldt i riksdagen. Annie höll ett engagerat tacktal och avslutade med "Du är en fantastisk människa Fredrik."
Fredrik tackade för sina 24-25 år i politiken, 11 år som moderatledare och 8 år som statsminister. Det är imponerande. Han betonade EU, "som inte får ifrågasättas", och det vet jag som debatterade med honom inför folkomröstningen om EU för mer än 20 år sedan.
Tre stora samhällsförändringar har skett under min tid, sa FR. Sverige har den starkaste ekonomin sedan 40 år, jobbskaparmaskinen Sverige imponerar jämfört med andra länder. Öppenhet och tolerans har varit ledord, t.ex diskuteras nu hbtq frågorna öppet vilket det var helt tyst om när jag inträdde i politiken.
"Bli inte vi eller dom, bara vi" avslutade Reinfeldt som gick direkt in i våra hjärtan.

Stefan Löfven startade med en massa kritik mot regeringen, mindre lämpligt tycker jag.
Men han sa att "han hade stor respekt för människan Fredrik".Åsa Romsson underströk Migrationsuppgörelsen med regeringen. Annie tog arbetslinjen som exempel. Jonas sa att vi tycker olika men du är en motståndare vi respekterar.Du är "världens bästa kompis", sa Jan Björklund, och Göran Hägglund talade om "en unik politisk gärning"av en person som "kunnat samla" och bygga lag. Fredrik fick ett verktygsbälte för sina nya uppgifter i framtiden.
För övrigt har jag nu sett till att jag kan lyssna på partiledardebatten i riksdagen där Annie nu talar om skogen och landsbygden.

tisdag 7 oktober 2014

Ett stort och obegripligt misstag att avskaffa migrations- och integrationsministrar - det öppnar dörren ännu mer för Sd
Det är faktiskt svårt att förstå. Ett nytt invandrarkritiskt parti går fram kraftigt i riksdags-, landstings-, och kommunvalen och får 13 procent av väljarna. Huvudfrågan är invandringen, som de anser vara för stor och integrationen i Sverige som de anser vara för dålig. Då blir det obegripligt att inte ha någon invandrar-, eller migrationsminister och inte heller någon integrationsminister. Vem ska ta hand om de problem som Sd får röster på? Ska Sd fördubblas till nästa val? Ylva Johansson hade också stora problem att bevara frågorna från Alliansens förra integrationsminister Erik Ullenhag i morse.

Sverige är bland de sämsta i EU att få in invandrare på arbetsmarknaden. Behövs det inte någon minister som tar tag i den frågan.
Flyktingar från Afghanistan, Syrien, Irak och Somalia har svårt att få jobb i dag. Vi ska vara öppna för fler flyktingar och det blir väl inte lättare att skapa jobb åt ännu fler i morgon om ingenting görs, om ingen har övergripande ansvar för dessa frågor på nationell nivå. Personerna finns ofta på gamla industriorter där arbetslösheten redan är hög.

 Är det någon som blir förvånad om de som redan bor där känner hur livet blir ännu svårare
om det kommer dit ännu fler människor som vill ha jobb? Någon? Vi får både utländskt och inhemskt utanförskap och ingen som tar itu med det i regeringen. Illa.
För övrigt åker jag nu in till möte med  Mälardalsrådets Näringslivs- och  FOUU-utskott och diskuterar samarbetet mellan skola, utbildning, Universitet och näringsliv.  


måndag 6 oktober 2014

Regeringen och V överens om att "stoppa vinstjakten" i välfärden. Men utredning klar först i mars 2016. Det är många frågor och det kan slå hårt mot sjukvården i Stockholmsregionen.
Så kom då uppgörelsen alla väntat på, den mellan S-Mp och V om vinster i välfärden. Den kom snabbt bara några dagar efter den nya regeringen. Vinnare är Jonas Sjöstedt. Förlorare vet vi inte riktigt än eftersom frågan ska utredas till mars 2016.
Så här lät presskonferensen i dag kl 11.00. "Regeringen kommer att stoppa vinstjakten", och "Vi ska ha ordning och reda i välfärden", sa Stefan L,. "Vi tar bort vinstintresset i välfärden", sa Jonas S.

"Ingen ska berika sig på mormors omsorg", sa Ulla Andersson, V.
"Vinster ska återinvesteras i välfärden, Sa Ulla A, men det fanns en bisats. "..."gäller inte vinster med låg ränta".
Mp har öppnat för mångfald i välfärden, "men det blev fel", sa Gustav Fridolin. Det ska inte vara i syfte att tjäna pengar" och offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla.

Resultatet låter vänta på sig till mars 2016 och efter remissbehandling och riksdagsdebatt är vi framme vid valet 2018 och får kanske börja om....om... Löfven-regeringen faller.
Förslaget ska gälla förskola,skola,gymnasium, vårdcentraler. hemtjänst, sjukvård. Bolag ska tillståndsprövas. I Bolagsordningen ska stå att syftet inte är vinst. Bemanningskrav ska finnas. Detaljstyrningen ökar.

Kan slå hårt mot framgångsrika privata vårdcentraler, sjukhus, friskolor och hemtjänstföretag och hela valfriheten i välfärden
"Ett hårt slag mot stockholmsvården", säger Gustav Hemming, Centerns landstingsråd i Stockholm.
För övrigt fortsätter vi våra diskussioner om hur Värmdö ska styras.söndag 5 oktober 2014

Budgeten blir nästa pilsner för Löfven och det är ingen lätt uppgift för den nya regeringen. Viktigt att Alliansen har en väl samlad budget som alternativ som man lovat - så skillnaderna blir klara.
Det är ingen lätt uppgift för Stefan Löfven och hans nya arbetslag. Han har lyckats bra, från sin utgångspunkt, med sammansättningen av regeringen, ung, gammal,svenskt, utländskt stad,land, erfaren, oerfaren, olika bakgrund. Men det stora problemet kommer nu med budgeten. Först måste han få med V på vagnen att rösta ja till budgeten, Vinster i välfärden är knäckfrågan. Om Sd röstar med regeringen i steg 1 om ramarna förlorar regeringen och nyval blir troligt. Två förutsättningar, alltså i steg 1, att V står bakom budgeten och att Sd inte röstar för Alliansens budget.

Budgeten kan falla i steg två  i alla fall då det är möjligt för oppositionen att i utskotten fälla detaljer i budgeten bara man håller sig inom budgetområdenas olika utgiftstak. 
I ett sådant läge måste Löfven bedöma om en förändring är acceptabel eller inte, tex att anslagen sänkts för ett förslag.

Nu tänker jag högt
Jag känner Jonas, Han är hård men han vill ha resultat. Vi vill "ha bort" vinsterna, S-Mp vill "reglera vinstuttagen,säger Jonas i dag i DN, dn.se/nyheter, det är skillnaden. Vi måste hitta en gemensam ståndpunkt, och"det hoppas vi göra ",säger Jonas. Vad tyder det på? Han vill till varje pris komma fram i en uppgörelse. Förhandlaren Löfven vill till varje pris också lyckas visa upp att han kan förhandla. Men efter V-uppgörelsen kommer nästa pilsner att Sd inte röstar för Alliansens budget. Här har Löfven mycket mindre inflytande om han inte lägger in några invandarkritiska förslag förstås....oj
För övrigt kommer Emma, Sara och Hanna hit nu och Micke och jag åker och spelar tennis.
lördag 4 oktober 2014

Regeringsförklaringen:
Allt åt alla, guld och gröna skogar, precis som DN skriver men rätt och ingen överraskning i en regeringsförklaring. Det är ett förhandlingsbud och inte ett förhandlingsresultat, dn.se/nyheter.
Det är S-MP:s förhandlingsbud. V ska med med och där har det bara börjat. Vinstjakten ska stoppas, men det står inget om förbud mot vinster, står "begränsas".. Nästan inget om skatter och ekonomi, utlovade inkomstskattehöjningar,skatt på klimat- och miljöskadlig verksamhet, flygskatt, vägslitageavgift, höjd bensinskatt?

Nya Regeringen: En väl samlad mix av ministrar, 12 män, 12 kvinnor, utlandsfödda.erfarna och oerfarna, kommunpolitiker, facket,ugomsförbunden, Bryssel.men...
Vad är socialministern och socialpolitiken? Vad tog prioriteringen av landsbygden vägen? Vad gör sjukvården och idrotten i  samma departement? Vem är Anna Johansson och Sven-Erik Bucht, infrastruktuminister och landsbygdsminister? Jag kan ha fel, men vet inget. Vad är en kunskapslyftsminister? Vad är en minister för strategi och framtidsfrågor? Näringsdepartemenets chef Mikael Damberg får tre, biträdande ministrar för infrastruktur-, bostads-. och landsbygdsfrågor. Är det bra, eller nedprioriterat? Det är några ryggmärgsreaktioner.

Ministrarna:
Min bänkgranne i landstingssalen Helene Hellmark Knutsson blir "Minister för högre utbildning och forskning", som själv saknas akademisk examen och forskarutbildning. Hon är duktig, inte det, men kunskap och erfarenhet...Margot Wallström hade jag lite kontakt med under Brysseltiden. Väldigt överreklamerad, Inte särskilt lyckad som EU-kommissionär. Ett namn. Ibrahim Baylan som energiminister? Vad kan han om det? Det ligger under Miljödepartementet så det kommer Åsa Romsson att sköta. Jag kan ha fel. Allt jag skrivit får svar i framtiden.
För övrigt ska vi nu titta på Sara och Hanna när de tränar tennis och sedan följa med Emma till Gustavsbergsbadet och simma. Roligt.

fredag 3 oktober 2014

Kärnkraften, krogmomsen, bredband, miljöbilar, inget tak på rut-avdraget är några frågor där Löfven och Mp flirtar med Centern. Bra naturligtvis att man lägger  fram C-förslag. men.en pilsner i taget....avvakta budgeten.
Uppgörelsen om kärnkraften följer den linje som Centern drivit i regeringen att kärnkraften ska avvecklas och den avvecklar sig själv om det kommer bättre, billligare och miljövänligare alternativ med förnybar energi från sol och vind. Den avvecklas enklare om kostnaderna ökar genom höjda säkerhetskrav och ökade kostnader för hantering av kärnavfall. Det är Centern som lagt grunden för  avveckling av kärnkraften och det ska vi naturligtvis tal om.

Att S-Mp regeringen behåller den halverade krogmomsen är också en seger för Centern som drivit den frågan hårdast från första början tillsammans med Mats Eriksson.
Hur många gånger har vi inte hört att den sänkta krogmomsen ger lite jobb och kostar för mycket. Mp har sagt att den ska vara kvar men har inte särskilt hårt drivit frågan. Ändå ställer sig nu båda partierna bakom att ha kvar den sänkta krogmomsen. Roligt, men lite underligt.

Inga höjda tak på rutavdraget är också positivt
liksom satsningarna på bredband och miljöbilar med ett Bonus-Malus system som Centern drivit. Tala om det nu. Hur kunde S-Mp vara så dumma att de kritiserade så många bra C-förslag i valrörelsen som de nu ställer sig bakom?
För övrigt hinner jag se en liten stund  klockan 09.00 om regeringsförklaringen och ministrarna innan jag åker in till kommunala sektionen med Centern.

torsdag 2 oktober 2014

Centern driver redan på för avveckling av kärnkraften genom att göra den obehövlig och olönsam - kan vi förstärka det genom en uppgörelse med nya regeringen ska vi göra det.
Maud Olofssons uppgörelse om att kunna bygga 12 nya kärnkrafterk på platsen för de gamla verken fick många centerpartister att hoppa av. Jag vet för jag talade själv med många. Uppgörelsen var ett svek  mot den gröna Centerideologin. Jag kritiserade uppgörelsen hårt och gör det än i dag. Jag ska ändå erkänna att det sätt på vilket centern drivit energipolitiken efter uppgörelsen varit lyckosam. Kärnkraften ska stå för sina egna kostnader och storsatsningen på förnybart skall göra kärnkraften olönsam. Den politiken har varit framgångsrik. Den politiken ska vi fullfölja.

Man kan faktiskt säga att det är centerpartiets politik med ekonomiska krav på kärnkraften, inga statliga försäkringspengar och satsning på förnybart som lagt grunden för en avveckling.
Miljöpartiet träder in till ett dukat bort, dörrmattan är rean utlagd och nu behöver man bara fullfölja den inriktningen så dör kärnkraften svältdöden.

Men, det är detta Centern borde tala om. Vi är emot kärnkraft, vi har kämpat mot den i 40 år och vi har nu medverkat till att den dagen närmar sig då kärnkraften kommer att avveckla sig själv.
Vi ska ju berätta det för alla de som röstat på centern nu och röstat på Centern tidigare för att tala om detta. Miljöpartiet fullföljer nu den linjen, att kärnkraften ska bära en större del av sina samhällsekonomiska kostnader, säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften ska höjas.
Om  Centern hade stöttat min motion om avveckling av två kärnkraftverk under mandatperioden hade vi nu tagit ledningen i den processen.Nu vill Mp tala om att det är dom som gör det och Centern förlorar ännu fler väljare på den frågan. Låt det inte ske.
För övrigt fortsätter vi förhandlingarna i Värmdö och i kväll har vi kretsmöte om frågan. 

onsdag 1 oktober 2014

Den nya svaga regeringen stärker riksdagen men den får också många andra konsekvenser. Nedan följer några.

Blocköverskridande 
Vad man än säger i dag på riks kommer det att ske. Tiden läker alla sår, men också gamla uttalanden . Det som inte gick att samarbeta om kommer att gå att samarbeta om. Det handlar om måste för att få majoriteter och det handlar om ansvar om man inte vill ha hela befolkningen emot sig. Centern bör som ett erkänt samarbets- och ansvarsparti för Sverige söka få igenom så mycket C-politik som möjligt med regeringen och med Alliansen. Vad har vi annars partier till?

Samarbete med SD
Det kommer att se annorlunda ut efter en tid. Redan i dag verkar halva svenska folket enligt DN tycka att partierna ska samarbeta med SD. Det var verkligen en snabb övergång och den stämmer ju inte alls med vad partierna säger. För Centern är det ju glasklart vilka frågor vi inte ska samarbeta om. Men svenska folket har valt Sd och vare sig vi vill det eller inte finns de i kommuner, landsting och riksdag. Men ansvar naturligtvis.

Allianspaus.
Det sa Fp-ledaren Jan Björklund i går och så kommer det att bli, oavsett vad han säger.Det var inget brott, det var inget svek, det var verklighet för att Allianspartierna ska kunna arbeta mer fritt såväl i opposition som i olika majoriteter och driva sina egna linjer och göra upp efter egna förutsättningar. Men inför 2018...

Regeringskriser
Det kommer vi att få se många, den första kanske redan om några månader om obligatorisk gymnasieskola. Vad sägs om förslaget om en statlig skola? Centern säger Nej, men S närmar sig med Thorwaldsson i dag, Fp, V, Sd vet vi.... C ska driva avveckling av två kärnkraftverk och pressa regeringen, särskilt nu när säkerheten minskar,förlusterna ökar och förnybart växer. Gör det nu Annie.
För övrigt blir det  kf-handlingar nu inför kf i kväll, sista före bytet, om Slussen, om byggen utanför detaljplan, om GC-vägar i Värmdö.