måndag 31 augusti 2015

Är det verkligen nödvändigt att mobilen ska registrera och i sex månader lagra vanliga människors uppgifter som nu sker. Registrering av vad du befinner dig var 25:e minut
Jag de är vad DN granskar kommit fram till dn.se/granskar . Jag blir både förvånad och oroad. Integriteten sätts helt ur spel.  Vad händer om någon får tag i informationen. Eller tvärtom, kommer det inte att bli fler och fler med brottsliga syften som vill ha tag i  informationen och som kan öka i stället för minska brottsligheten?

En sådan omfattande registrering ökar också handeln med personlig information som redan är en miljardindustri. Vad säger alla de som kraftigt stred mot FRA?

Peter Hultqvist går nu vidare med sitt och regeringens ökade samarbete med USA och använder Alliansfriheten som motiv. Nja,
Jag har sagt tidigare på denna blogg att jag tycker Peter Hultqvist hittills  visat goda egenskaper i försvarspolitiken. Stärkt svenskt försvar, öka internationellt och särskilt nordiskt samarbete och Nej till Nato. Nu beskriver han modellen i dn,se/debatt och den är ungefär som jag skrev ovan; stärkt eget försvar, fördjupat militärt samarbete "är den naturliga utvecklingen av alliansfriheten". Nja, säger jag, kanske inte. Men som alternativ eller till och med för att få bort debatten om Nato.medlemskap är det nog en inriktning som många accepterar.

Frågan om att ta upp värnplikten kommer att fortsätta. Jag vill återigen slå ett slag för medborgartjänst,
en möjlighet att göra "värnplikt" i antingen försvaret, i välfärdssektorn eller med säkerhetsfrågor kring miljö och naturkatastrofer..
För övrigt tycker jag Värmdö kommun ska vara nöjd med satsningen på båtmässan. Många besökare, kring 20 000 per dag och bra reklam för Gustavsberg och kommunen. Jag vet inte hur många människor jag talade med men också detta är något positivt.

söndag 30 augusti 2015

Bra att regeringen minskar dieselskatten för bönderna med 300 miljoner kronor. Det är naturligtvis också en i högsta grad politisk satsning som stärker regeringen.
Visst är det bra med sänkt dieselskatt. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht får ett plus i kanten. Det har inte varit så många sedan han tillträdde. Hela regeringen och både Miljöpartiet och Vänstern stödjer förslaget. Det betyder 1,70 i reducerad dieselskatt per liter.
Men krisen är internationell och sveper över hela EU. Den 7 september blir det krismöte i EU om saken.

Jag tror fortfarande på idén att LRF eller Centern skapar en opinionsrörelse
där allmänheten tillfrågas om man är beredd att betala en krona mer för mjölken. Det tror jag 90 procent är.

SD:s förslag om folkomröstning om invandringen är bara ett politiskt spel, men tyvärr  kan det ge ytterligare Sd stöd i opinionen.
Sd talar om ett tillfälligt stopp för asylinvandring som ett förslag i folkomröstningen. Det är omöjligt om vi inte vill lämna FN- och EU samarbetet. Men det bryr sig inte Sd om, eller rättare sagt det ger dem bara mer stöd i opinionen om folk förstår att vi inte kan bestämma det själv.

Nej till Förbifart Gustavsberg, eller Östra Ekedal var en återkommande fråga i går på båtmässan. Vad är det för utredning som görs? 
Vem håller i den? Och finns det någon parlamentarisk kommitté som styr utredningen? var följdfrågor som Centern och även Folkpartiet fick. Vad händer?
För övrigt åker jag nu in till Båtmässan dag två och ser fram mot nya dialoger med besökarna vid centermontern.


lördag 29 augusti 2015

Anders Ygeman och regeringen får i stort godkänt för kampen mot terrorismen, och det tycker jag de ska få också eftersom de flesta förslagen är bra och genomtänkta.
Det handlar om att stoppa terrorismen, men det handlar också om att slå vakt om integriteten. Vi kan ju inte avlyssna varenda medborgare.... Förebygga, förhindra och försvåra, vilken ny Schlingman har sammansatt detta poem. Men det är bra, mycket bra. Hederlighet, proportionalitet och nykterhet skriver dn,se/ledare. Och Centern bidrar med bra förslag om tillfälliga, och billigare asylboenden.

Ojnareskogen på Gotland ser ut att överleva som skog och vattentäkt och gotlänningarna har själv bidraget till detta, nu senast länsstyrelsen på Gotland som nu i praktiken säger nej till kalkbrytning.
Det är en stor seger i en kamp som pågått i 10 år. Tillväxt har ställts mot bevarad natur och vattentäkt och jag gläds åt en sådan seger.

Det är naturligtvis inte bra att SL ska spara på kollektivtrafiken med glesare turer, mindre nattrafik, och nedläggning av linjer som nu kommer från Alliansen. Det ökar trycket på bilismen .
Och det minskar kollektivtrafiken. Det är inte bra för miljön och kan i längden stoppa upp den inriktning mot mer och bättre kollektivtrafik som jag tror det finns en majoritet för bland regionens invånare.
Jag har inte sett detaljerna än i budgetförslaget, hur det t.ex slår på ostregionen i Nacka och Värmdö.
Jag återkommer på bloggen.
För övrigt åker jag nu in och står vid Värmdöcenterns monter på Båtmässan i Gustavsbergs hamn och kommer säkert att få svara på frågor om trafiken,

fredag 28 augusti 2015

Bra att regeringen med Anders Ygeman skärper lagstiftningen mot terrorism och kriminaliserar resor, träningsläger och insamling av pengar för terrorhandlingar.
Sveriges nya strategi handlar om att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Det säger Inrikesminister Anders Ygeman i dn.se/debatt i dag. Nu ska det bli hårdare tag inom dessa tre områden och kommunerna ska också stödjas med förebyggande insatser. Kontrollen ska förbättras bland annat ska missbruket av svenska pass minskas. Den som reser för att delta i terrorhandlingar ska veta att det blir åtal och fängelse när de kommer hem. Bra Anders. Och jag har bara hört positiva kommentarer från alla håll i dag.

Sd ökar igen i DN/Ipsos till 17,8 men centern går också framåt stadigt. Mycket positivt.
Man kan tyda det så här. Fp, Kd och M backar. Samtliga dessa partier har anpassat sig till Sd.
Centern ökar med 0,8, som inte har gjort det. Vad tyder det på? Bra, fortsätt med det.

Nu sitter jag här och skriver på en ny men starkare, snabbare och lite mindre dator, HP. Snåla inte på arbetsredskap fick jag höra i barndomen.
Men det är alltid en massa nyheter även om man överför de gamla programmen så intakt som möjligt. Men Sami Värmdö IT kan det och har bra service när man vill fråga och återkomma. Kan verkligen rekommenderas,
För övrigt blir det nu båtmässa i helgen och vi i  Värmdöcentern har vårt bord mitt i hamnen. Alltid roligt att tala med folk om aktuella frågor.

torsdag 27 augusti 2015

S-budget med satsningar på det mesta men det är jobben som är temat med 8,5 miljarder på den sk jobbagendan, men är svårt att verkligen se skillnaden mellan partierna.
Alla partiledare har haft eller ska ha sina sommartal och nu kommer regeringens budgetförslag och partiernas kommentarer till alla nya paket, agendor, upprustning, nya spår.... Och miljarderna, är det per år per mandatperiod eller fram till 2020. Det är nästan omöjligt att följa och framför allt jämföra och därmed bedöma och döma. Ta skolan. Kan någon skilja på alla insatser från alla partier om gymnasiet.folkhögskolan, traineejobb, yrkesvux, komvux, yrkeshögskola.lärarlöner, Grattis.

Det är rubriker, miljarder och politiska sakområden. Det måste till ordentliga debatter under hösten för att verkligen se, höra och förstå skillnaderna
Lite lättare är det faktiskt att se skillnaderna i invandrings- och flyktingpolitiken. SD, säger nej, M, Fp och Kd anpassar sig försiktigt till Sd, Centern flyttar sig inte en millimeter åt Sd-hållet och Mp och V är liksom centern öppna för asyl och humanitära insatser. Det ska Centern ha heder av.

Ökad jämlikhet måste prioriteras skriver Daniel Suhonen och Per Sundgren på dn.se/debatt
Och det har vi inte hört så mycket om. Men det kommer många rapporter, svenska och internationella, som visar att skillnaderna ökar mellan rika och fattiga i Sverige och inte  minst är det barnfattigdomen som ökar. Här finns mycket att bita i...

Klimatet är det också alldeles för tyst om, men FN:s Gröna fond kan både öka intresset och prioritera hela frågan inför det viktiga Parismötet i december. Centern kan ta fram en klimatagenda inför Paris. Det skulle skaka regeringen och Mp.
För övrigt fyller Kjell Disheden 70 i dag och jag håller just på och skriver några visor till festen på Malma. Skoj.


onsdag 26 augusti 2015

Nu kommer regeringens jobb, skola och klimatpaket, saftigt, men är det 10 miljarder eller 10 miljarder per år. Oklart i dn.se/debatt
Visst, det är ett saftigt miljardpaket från regeringen där V också är med. Men är det 10 miljarder om året som det står i artikeln eller 10 miljarder totalt som det står i rubriken? Och den miljard om året som ska satsas på förbättringar av bostäder i miljonprogramsområdena, är den med där?

Nu krävs "tuffa prioriteringar" skriver finansministrarna  Magdalena Andersson och Per Bolund
på DN debatt. Bostäder, infrastruktur, aktiv näringspolitik, kunskap, matchning, klimat. Man täcker in alla centrala politikområden.Det här är regeringens tunga budget när man nu får lägga en egen. Arbetslösheten ska falla till 6,2 procent 2018, , men räcker det till EU:s lägsta arbetslöshet...?

Annie och Centern fick god kritik i går där skolan dominerade kommentarerna eftersom vi inte hörts så mycket på det området tidigare.
Grunden för fler jobb är en bra utbildning. Fyraårigt yrkesgymnasium , två år teori och två år praktik på företag.Bra och därtill en renodlad lärlingsutbildning efter den mycket lyckosamma tyska modellen..

Och i dag kom förslag på "böter" för kommuner som inte tar sitt ansvar och tar emot flyktingar efter storlek och tidigare insatser. Och kommunerna ska ta över flyktingboendet.
Det kommer säkert att möte kritik, men det visar allvaret och ambitionen att alla måste ställa upp. Att decentralisera flyktingboendet från Migrationsverket till kommunerna är ett mycket bra förslag som borde gjorts för länge sedan.
För övrigt blir det nu Socialnämnd i dag där de ökande underskotten i nämnden på 13 miljoner är en tung fråga.


tisdag 25 augusti 2015

Och nu tar jag mig upp till Hagaparken och lyssnar på Annies sommartal. Ska bli roligt och det blir bra.
Kommer på bloggen i eftermiddag

Och nu är det lunchtid och jag har just kommit hem från ett mycket bra och väl avvägt tal av Annie, också med känsla och beröring när hon tog upp de utsatta flyktingarnas situation.

Annie började med ett det i dag var ett år sedan orkanen Katarina. Stormen Gudrun lämnar fortfarande tydliga spår och klimatkriserna kommer att fortsätta. Åsa Romson lovade en höjning av ambitionsnivån om klimatet efter valet. Var är den? Vad ska Mp heta i nästa val om ingenting händer....? I höst har vi det stora klimatmötet i Paris och regeringen har inga förslag. Vi vill ha ett Bonus-Malus system för och energideklarationer på bilar och det kommer vi att presentera på C-Stämman om en månad. Sveriges miljö, plus tillväxt, plus jobb = sant.

Annie lyfte också skolpolitiken och kopplade ihop  den med jobb. Ett nationellt utvecklingsinstitut för lärare ska stärka hela skolan.
Och det ska var möjligt att välja skola i hela landet också i glesare delar.. Vi vill också satsa mer på fjärrundervisning för att folk ska kunna bo kvar på landsbygden.

Annie blev riktigt rörd när hon beskrev den fruktansvärda situationen för flyktingar,Skall vi blunda för människors rätt till asyl? Nej, aldrig, blev svaret och det rev ner dagens längsta applåd från det överfulla tältet.
Bra avvägt,rätt frågor, fokus på centern och berättigad kritik  mot regeringen om t.ex klimatet och landsbygden, där regeringen tar mer pengar än man satsar. Lagom långt också.måndag 24 augusti 2015

Mycket positivt och viktigt att få en gemensam artikel om företag, jobb och klimat från tre viktiga organisationer som LRF, LO  och Svenskt näringsliv
Och det är ledarna i organisationerna som skriver, Helena Jonsson, LRF, Karl-Petter Thorvaldsson, LO och Carola Lemne, svenskt näringsliv. De svenska företagen ska gå före med effektiv produktion och klimatsmarta produkter och tjänster för att minska de globala utsläppen. Sverige ska driva på för ett globalt klimatavtal och föregå med egna goda exempel. En sådan satsning ger också jobb och vi slår två flugor i en smäll. Centern har redan tagit upp dessa samband och bör fortsätta göra det. Kommer kanske i Annies tal i Hagaparken i morgon.

Visst, det var ett bra sommartal av Björklund, med betoning på sommar.
De konkreta tio förslagen om fler bostäder kom redan i går, Men i övrigt ... Vem vill inte ha en sansad och nyanserad debatt om integrationen...och ökad rörlighet för varor och tjänster...det är väl huvudskälet till samarbetet i EU...
Björklund har bestämt sig. Han satsar på 2018 och han blir omvald i höst. Men det är tre år dit...Räcker det att  "ge liberala svar på frågeställningar andra ryggar undan för." Det var hans avslutning. Han sa inget om Nato, kärnkraft och euro är det förnyelsen....? Bra i så fall, men jag hörde inte allt.

Nu ropas det på lagstiftning mot mobbning på nätsajter. Men Nej, säger jag. Det är attityderna, relationerna och beteendena vi ska påverka.
Här är det bara att ge kulturminister Alice Bah Kunkhe rätt när hon tar upp frågan om nätsajten Ask.fm. Det går inte att lagstifta mot alla dumheter som sägs och skrivs. Ett sådant samhälle vill ingen ha. Det är hur vi behandlar varandra vi skapar ett bra samhälle och det måste vi göra tidigt i förskolan,skolan, idrottsrörelsen och det övriga civilsamhället.
För övrigt hade vi en mycket trevlig eftermiddag och kväll i går Sonja, jag och Inger  med båt till Fjäderholmarna och god middag i solnedgången. Roligt.


söndag 23 augusti 2015

En hel del bra förslag i Folkpartiets 10 punkter för mer och bättre bostadsbyggande.
Men, jag tycker att huvudlinjen för alla bör vara att bättre nyttja den naturresurs som en bostad är. dn.se/debatt

Bostadsbyggandet ligger högt i alla partier. Alla vill bygga fler bostäder, men förslagen varierar. Folkpartiet vill sänka kostnaderna för att flytta och byta bostad, reavinstskatten ska sänkas. Bra, naturligtvis. Det är en av de regler som effektivt stoppar rörligheten på bostadsmarknaden. Om det blir lättare och billigare för pensionärer att lämna sin bostad blir det fler unga som kan flytta in. Fler ägarlägenheter, ok, men inte så stort intresse hittills. Fri hyressättning när man bygger nytt. Ja, det minskar krånglet.Färre och snabbare överklaganden går ett införa.

Men rätt för byggherrar att själv utarbeta detaljplaner tror jag inte på.
Det vore som att ge en rätt till någon som är missnöjd med en lag att skriva en egen...

Viktigast och mest effektivt är att få så många hus som möjligt att bli bebodda så mycket som möjligt; hyreslägenheter,bostadsrätter och inte minst fritidshus.
Alliansregeringen införde friare regler för hyra vid andrahandsuthyrning. Bra, men den linjen kan fullföljas mera, t.ex genom minskad skatt på andrahandsuthyrning.
Jag har i Värmdö kommun tagit upp möjligheten att underlätta uthyrning av våra 13-150000 fritidshus som står tomma i sådär 45- 50 veckor om året till t.ex ungdomar och studenter.
För övrigt har Morris nu varit ute på egen hand och lärt sig lite om omgivningen och skogen och kommer också hem själv. Duktig kisse.

lördag 22 augusti 2015

Det blir nästan lite tjatigt att blogga om Grekland men det nya partiet som brutit sig ut från Tsipras parti Syriza ställer till nya problem.
Det händer ju saker varje dag som förändrar läget. Nu finns det nya partiet inför valet den 20 september och ingen vet vad som händer nu. Möjligen kan man säga om det bara gäller siffror att de 25 från Syriza som gått över till "folklig enighet" är färre än de 43 som röstade mot Tsipras om överenskommelsen. Kanske får han stöd från medelgreken och kan rida ut regeringsstormen, men han har ju euro och EU-stormen kvar ....som inte bara gäller Grekland utan hela EUropa.

Finansminister Peter Hultqvist vill stärka försvarsbanden med USA på fem områden. Det är annat än Olof Palme det....
Stridskrafter ska kunna fungera bättre tillsammans, mer materielsamarbete, gemensamma övningar, forskningssamarbete, internationella satsningar. Där är de fem områdena. Inget fel i detta,särskilt som flera av dem också handlar om samarbete med Norge. Nato-ivrarna kanske tycker att det räcker....

Förvånansvärt lite om integration och migration i S-budgeten så långt. Men skattehöjningar på 20-25 miljarder ser det ut att bli.
Oppositionen kritiserar också regeringen för att inte tala om hur kostnaderna för sjukförsäkring och migration ska hanteras. Det frågar Ulf Kristersson, M, Erik Ullenhag, Fp liksom Centerns Martin Ådal. Alla efterlyser sänkta trösklar in på arbetsmarknaden. Ja, men det är investeringar i bostäder, trafik, miljö, eneri och klimat som ger de nya jobben.
För övrigt så har vår nya katt Morris, som bara är 12 veckor, nu smitit ut och vi är ute och ropar, men han kommer säkert, vi har ju så god fisk....fredag 21 augusti 2015

Modigt och utmanande av Tsipras att avgå och utlysa nyval. Det är 50-50, seger eller förlust. Seger då fortsätter avatalet med långivarna, förlust då avgår Tsipras för gott och det kan bli Grexit och drachmen om högern tar över.
Tsipras sätter allt på spel, sig själv och sitt eget land. Men det är också helt logiskt. Det är Tsipras och hans vänsterparti som hållit i förhandlingarna och som är ansvarig för resultatet. Nu har Tsipras en tredjedel av sina parlamentsledamöter emot sig och då kan han inte regera. Avgång och nyval är enda vägen. Det vill säga eurokrisen och krisen för EU fortsätter.

Hur mycket skattehöjningar får vi räkna med när regeringens budget läggs fram om en månad? 10-20-30-40 miljarder? Och på vad då?
Så ser läget ut. Magdalena Andersson har ju följt Borgs linje, krona för krona. När hon har tyckt att han inte levt upp till den själv har hon snabbt varit framme och kritiserat. Nu är det ett måste att hålla löftet.

Och kostnaderna stiger dramatiskt för sjukskrivningar, ränteavdrag och migration.
Det handlar om 15-talet miljarder för sjukskrivningarna fram till 2018,14-15 för migrationen och lika mycket eller mer för ränteavdraget. Säg 45-50 miljarder fram till 2018 och valet. Sänkt a-kassa, en ny karensdag efter 14 dagar, och billigare migrationsboenden säger moderaterna.Och Löfven ska helst ha samtalston med både M och V. Lycka till.

För övrigt är det ett tragiskt beslut om Slussen som nu inte går att överklaga. Nya Slussen är ett uselt förslag, särskilt för oss o Nacka-Värmdö. Illa att Federley, vår nye distriktsordförande går ut  och hurrar för domstolens besked. Han har inte följt och kan inte frågan.

torsdag 20 augusti 2015

USA-senatorn Mc Cain varnar för Putin. Det gör han rätt i. Men Mc Cain är en militärhök så vi ska noga överväga vad han säger.
Det är klart att vi måste följa vad som sker i Ryssland och under Putin med stort allvar. Det utgår jag ifrån redan sker. Vi har en i mina ögon kompetent försvarsminister i Peter Hultqvist som också träffade Mc Cain (MC) i går. MC är hök i försvarsfrågor och har velat stanna kvar i både Irak och Afghanistan och vill gå fram med amerikanska styrkor i Syrien. Han vill att vi ska gå med i Nato men det ska vi inte och det bestämmer vi.

Att utöka försvarssamarbetet med Amerika som Löfven föreslår kan vara en väg. men stor försiktighet med det, för det  blir väl i praktiken Nato-medlemskap bakvägen.
Men Putin är en aggressiv ledare som vill återupprätta det ryska imperiet och säkert har en plan för det. Att Baltikum med Estland, Lettland, Litauen men även Finland finns med där är säkert. Att Ryssland finansierar 40% av det  nya kärnkraftverket i Pyhäjoki är ett sätt att göra Finland beroende. De fortsatta striderna,trots Minsköverenskommelsen,i Ukraina visar att Krim inte var en tillfällighet.
Hoten mot Baltikum skrämmer.

Fortsätt stärka det svenska försvaret och samarbetet med Finland, de nordiska länderna och Baltikum. Ha bra kontakter och dialog med EU, Nato och USA men gränsen mot Nato går vid medlemskap.

Hur länge ska Donald Trump finnas med i toppstriden som president i USA.
Det är det nog många som undrar. Men i senast mätningen närmar han sig Hillary Clinton som nu bara leder med 51 mot 45. Otroligt, säger jag och obegripligt.
För övrigt blir det lite mer läsning i dag och lite kontakter inför nästa Socialnämnd om knappt en vecka. Vi måste lösa personalkritiken mot övertid och stress.


onsdag 19 augusti 2015

Det nya nödlånet tär på Merkels popularitet i Tyskland och kan öka turbulensen både kring euron och EU. Allt fler kristdemokrater röstar  Nej.
I dag röstar det tyska parlamentet om det tredje stora nödlånet till Grekland. Det blir ett ja, men allt fler röstar nej. När frågan om att ta upp förhandlingar var uppe i somras röstade 60 av 311 kristdemokrater nej. Det blev ändå ett tydligt ja eftersom nästan alla socialdemokrater röstade för lånet. Det kan fresta på Merkels popularitet om nu ännu fler kristdemokrater röstar nej. Eurofrågan lever vidare och hela EU  krisar vidare.

Björklund ser ut att slippa motkandidater till landsmötet i höst när Birgitta Ohlson nu meddelar att hon inte ställer upp
Tycker nog att hon gör rätt. Hon har framtiden för sig och hinner komma tillbaka. Förr eller senare blir det ett sådant läge. Jag tror inte Björklund kommer att lyfta Fp särskilt mycket över 4 procent och då blir det en naturlig avgång för Björklund.

Bra artikel på dn.se/debatt  av Alfred Askeljung nyvald ordförande för Centerstudenter och Kristin Öster, ordf i Saco Studentråd om starkare internationalisering av utbildningen. Alfred gjorde ett utmärkt jobb på landstingskansliet och har en god politisk erfarenhet med sig.Sänk trösklarna för tredjelandsstudenter att komma till Sverige, skriver  debattörerna. Det har jag drivit i Mälardalsrådet och faktiskt fått igenom i en skrivelse till förra regeringen. Bra Alfred.

En enkel Kickoff är ett bra sätt att starta en ny termin och det visade både Centerns kickoff i landstinget och Alliansens kickoff på Björkvik på Värmdö.
Mingel eller enkla träffar där alla kan träffa alla och lyssna och ta upp aktuella frågor inför höstens politiska arbete. Bra på båda ställena.
För övrigt blir det nu lite inre tjänst och genomgång av post och handlingar som jag inte hunnit läsa, lite mat till Morris som jamar här bakom och lite bad naturligtvis.

tisdag 18 augusti 2015

Bra om Ojnareskogen räddas från kalkexploatering, men det vet väl Carl Schyter och Annika Lillemets, båda Mp redan när de ställer kravet i dn.se/debatt i dag
Så är det säkert. Men man vill få det att se ut som att Mp påverkar regeringen in i det sista. Frågan har beretts av regeringen sedan i mars och det är självklart att Carl Schlyter,som dessutom är Gotlandsansvarig! i Mp känner till hela beredningsprocessen, eller ännu mer varit direkt involverad i den. Jag känner Carl sedan 20-25 år under tiden han var sekreterare åt Mp i EU-parlamentet. Det är en hedervärd opinionsbildare och miljöpartist, men den här artikeln andas, titta det blev som vi sa, fast man vet det redan när man skriver. I sak är det naturligtvis rätt. Miljöriskerna är för stora, främst för vattnet.

Bristen på vårdplatser är ett stort problem också i Stockholm och sköterskebristen är huvudorsaken. Kommer säkert att diskuteras på kick-off med landstingsgruppen om några timmar.
Vi ska diskutera RUFS och regionplaneringen men självklart kommer vårdfrågorna att finnas med. Frågan är akut i hela Sverige, I Stockholm handlar det om 1000 vårdplatser som är stängda inom akutvård och geriatrik. Vi måste utbilda fler sjuksköterskor och betala bättre.

Sedan blir det en ny kick-Off i kväll nu med Alliansen i kommunen i Björkvik på Ingarö.  En fråga som vi diskuterade i veckan och som måste lösas är den hårda pesonalbelastningen på IFO, Individ och Familje Omsorgen.
Ett beslut fattades om detta i Socialnämnden som både Alliansen och oppositionen står bakom. Det var positivt. Goda relationer är viktigt även om man har olika lösningar. Det gäller inte minst i kommunpolitiken där man träffar varandra så ofta.
För övrigt så tar jag snart cykeln och cyklar till vägskälet och vidare till landstingsgruppens kick-off.
måndag 17 augusti 2015

Löfven öppnar med sommartal om aktuella frågor, våld, knivdådet i Västerås, gängkriminaliteten råa tongångar i sociala medier, EU-migranter, IS, flyktingkatastrofer. 
Jag känner stor oro, säger Löfven, de gör nog ni också. Han vänder sig till publiken och åhörarna om vad de sett och hört i sommar. Ett bra sätt att komma nära. Förslagen var tunnare, men det har nog ingen större betydelse. Det räckte med att utlova hårdare tag mot brottsligheten.och skärpt lagstiftning mot organiserad brottslighet.

Konkret var det nysatsning på yrkeshögskolorna.
2500 platser 2016 och sedan 6000 nya om året fram till 2020. 2 mdr kronor. Bra. men "för lite och för sent" som Östros brukade säga. "Det är inte brist på jobb, det är brist på utbildning.", sa L. Nja, De måste skapas jobb också. Det är huvudfrågan.

Löfven fick ganska positiva kommentarer men det var ju också ganska "ofarliga" förslag.

Jonas, V vill ha 230 miljoner mot psykisk ohälsa i budgten och det kan inte vara svårt att få, men pengar från minskat RUT-avdrag från 50 till 30 procent, det får han inte.
Jons kritiserade också regeringen för "att våga för lite" i klimatpolitiken. EU:s krav inför Parisförhandlingarna är för svaga. Sverige måste våga mer.Bra men inget som skrämmer regeringen.Han talar om minskade ränteavdrag, förmögenhets-arvs- och gåvoskatt men inga sifferbud. Han måste behålla förhandlingsläget. Men den politiska hösten har börjat.
För övrigt ska jag nu köpa en större (högre) kattlåda till Morris  så inte hela huset blir nedsandat. Stora frågor....

söndag 16 augusti 2015

Hela DN:s ledare dn.se/ledare ägnas åt svårigheterna för mjölkbönderna och Eskils Erlandssons förslag om tillfälliga stödköp av mjölk i EU för att höja priset.
Det är en tragisk utveckling men det är verklighet och något måste göras. Eskil föreslår att Sverige ska ta upp frågan i EU och föreslå att EU köper mjölk och smör för att hålla priset uppe. Och då behövs nog ganska stora mängder. Problemet är inte priset i sig utan att bönderna i Sverige inte får betalt för vad de säljer, dvs mjölk med de hårdaste kraven på djurvård i EUropa. Det kostar mer att få fram mjölken i Sverige helt enkelt och för det får inte bonden mer betalt.Jag tycker inte om förslagen om att minska sommarbetet och öka innekossorna. Det är det som är djurvård och det är det som är sommarsverige.

Till dig Eskil och till oss i centern.
Varför inte gå ut med ett förslag som lyder. Är du beredd att ge en krona mer för mjölken för att få behålla mjölkkor i Sverige. Sätt en organisation på det i mejeri- och livsmedelsbranschen och vi kommer att få stöd i hela landet, massor av stöd....Och bönderna, korna, svenska folket och centern vinner på det.

Gustav Hemming om bostadsbyggandet: Visst bygg tätt. Förtäta där det redan finns bostäder men vi måste bygga bostäder i hela landet, inte bara i storstäderna. Decentralisering heter det på centerpartistiska. dn.se/debatt
Folk ska flytta in från städernas utkanter till städernas centrum.Bygg i centrum inte i utkanterna. Där vill folk inte bo,skriver Gustav. Skulle jag ha bott i Hemmesta i Värmdö då, 3,5 mil från stan utan att vilja det i snart 50 år?Nja. Men visst, vi i Värmdöcentern har drivit att i första hand bygga nya bostäder i befintliga centralorter som Gustssberg, Brunn, Dhjrö och Hemmesta. Detta för att inte bygga sönder skärgården, skogs- och grönområden. Nu är det främst Stockholms bostadsmarknad Gustav skriver om så....

För övrigt är det bara att hålla med 28 miljöorganisationer som kräver totalstopp för ålfiske inom EU. NU. NU.

lördag 15 augusti 2015

Vilken härlig sollördag med Stoffe, Linda, Smillan, Murre, Sonja och jag. Solen skiner och vi åker till Kastmyratjärn på förmiddagen och badar, badar, badar....
Vad säger man om en sådan fantastisk dag. Stoffe, Linda och vovven Smillan kom hit i går efter jobbet och vi åt en god måltid med mina fiskar, rödingar och öringar från Östra Vattensjön med lite gott tilltugg att dricka, Först blev de en förrätt med min nya specialitet, mousarella med tomater och proschuto och sedan rödingen och sist en god paj med jordgubbar till som Sonja bakat.

Det riktigt roliga var att Smillan som väger 25 kilo och lilla katten Murre, 12 veckor,
som vi fick häromdagen kom riktigt bra överens trots hund och katt och trots skillnaderna i storlek. Det höll i sig till i förmiddags där vi efter frukosten cyklade och gick till Kastmyratjärn och badade.Också fantastiskt. Smillan hoppade i vattnet på vägen till badplatsen flera gånger innan vi var framme bara hon såg vatten. Sedan blev det nog 25-30 hopp till när Stoffe kastade i tennisbollen i vattnet och Smillan hoppade i. Jag simmade över Kastmyratjärn två gånger och Sonja en gång i en riktigt varm tjärn.

Sedan blev det hemgång och hemcykling och vi äter skinka och melon och kycklinggryta
i eftermiddagssolen med tallen som naturlig parasoll på framsidan. Vi avslutar med hallon köpta i Hemmesta Vägskäl och glass innan Stoffe, Linda och Smilla åker hem i sin öppna audi mot söder. Nu blir det fem minuters vila sedan åker vi in till staden igen och ser Linda springa midnattsloppet . Vi ska heja på henne från Mose backe torg alldeles intill där Stoffe bor på Högbergsgatan. Och vi hinner säkert ta en öl innan dom springer förbi strax före midnatt.

En härlig sommardag som inte är slut än.
Om någon timme åker vi in till staden. Tycker inte det passar med politik i dag på bloggen.Jag återkommer om det.
För övrigt vekar Murre trivas riktigt bra hos oss efter bara 3- dagar. Snart kan vi släppa ut honom. Tack för en härlig dag.

fredag 14 augusti 2015

Inte så många kommentarer på Moderaternas förslag om "förstajobbet-anställningen. Men DN är modest positiva. dn.se/ledaren
Lite förvånande kanske att det inte är fler kommentarer på Moderaternas utspel i går om förstajobbet-anställningen. Det var ett tag sedan M tog upp något större, men AKB flaggade ju för detta redan i Almedalen. Lite nytt är i alla fall att arbetsgivare och anställd själva bestämmer, utan avtal mellan arbetsmarknadsparterna, om hur arbetet ska kompletteras med utbildning. Vad säger parterna om det? Bra om man hängde på så att reglerna blir så få som möjligt.

Forskningsinstitutet mot rasism, Segerstedtinstitutets verksamhet, invigs i dag men hundratals forskare deltar inte. dn.se/debatt.
Det är för mycket kopplat till dagens politik, om jag förstod artikeln rätt, eller vad betyder denna formulering  Fokus på bekämpning av våldsbejakande extremism "innebär att universitet underordnas en politisk diskurs som utgår från enskilda riksdagspartiers agendor....högst problematiskt...om politiskt oberoende....och kritiskt tänkande." Ja, kanske, men lite svårtytt.

Bra att Centern nu reagerar på mjölkböndernas svåra situation med stödköp. Det är en extraordinär situaution och något måste göras.
Ungefär så säger också Eskil Erlandsson i sin kommentar i går.Också han säger att det egentligen inte är politikens uppgift att ingripa, men om alternativet är att bli av med mjölkproduktion, så ....
För övrigt kommer Stoffe och Linda ut i kväll och äter lite fjällfisk. Det blir gott och trevligt.

torsdag 13 augusti 2015

Moderaterna vill ha ny anställningssform "Första jobbet-anställning" med förstajobbet avdrag och delvis bibehållet försörjningsstöd. dn.se/debatt
Det har varit tyst om moderaterna och om Anna Kinberg en lång tid. Inte så mycket nya förslag och inte så mycket om M överhuvudtaget. Nu kommer ett förslag i DN Debatt om en "första jobbet-anställning." Min första reaktion var, blir det inte lite mycket olika former av anställning för att minska arbetslösheten? Kan folk, företag och olika sammhällsinstitutioner hålla reda på alla olika utbilningar i komvux, yrkesutbildning, lärlingsjobb. Det känns som om man kommit med något för att komma med något.

Var är något för något?
Deg ska blir mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. För det behövs en sådan anställning.Första jobbet anställning ska få ett förstajobbet-avdrag som skulle ge 2000 kr mer per år. För att ytterligare bryta bidragsberoendet ska man kunna behålla en större del av försörjningsstödet när man får inkomst av arbete. Det skulle ge ytterligare 1000 kr per månad. Anställningen ska vara 18 månader. En utbildningsplikt ska införas för de som kommer hit från andra länder och inte har någon utbildning.

 Låter kanske bra, men vem är det som ska ge "första jobbet-anställningen?" Ser lite krångligt ut både för den som söker och för den som ska erbjuda jobb.Men jag vill inte döma ut någonting som kan bryta utanförskapet som arbetslöshet innebär.Så varsågod och försök..

Ett bra extra möte i går med Socialnämnden om situationen inom IFO, Individ- och Familje Omsorg skapade enighet mellan Allians och opposition om vad som måste göras.
Både majoriteten med ordföranden Elisabetn Dingertz och v ordf Fredrik Sneibjerg liksom oppositionen med 2:e vice ordföranden Sandro Wennberg ska ha en eloge för ett sansat möte inriktat på resultat.Så blev de också med ett beslut "att  återkomma till nästa ordinarie nämnd med mer omfattande redovisning av situationen avseende ärenderedovisning mm..." och till nämnden den 23 september redovisa statistik kring ärendemängd, bemanning mm. Bra och tack till ledningen. Nu ska det göras också.
För övrigt blir det bad och sim i dag med och nu blir det nog Evlinge. Sean ska jag se på Emma Sara och Hanna som tränar tennis i Hagabarg och sedan äta lite kräftor.

onsdag 12 augusti 2015

Tredje stora krispaketet till Grekland på 86 mdr euro eller 824 mdr svenska kronor är framförhandlat, men löser det krisen? Nej, är mitt svar. 
Visst, det är inte bara besparingar och åtstramningar som Grekland tvingas till det är också reformer som ska förhindra liknande kriser och ekonomiska haverier. Långivarna känner vi igen, EU-kommissionen, ECB och IMF. Och vilken summa! Greklands  skulder är nu på 320 mdr euro, 175 procent av BNP. Gränsen är 60 procent enligt stabilitetspakten.

Visst reagerar men på att euron skapat en situation där grekerna får finna sig i att andra styr landet med nya skatter på grekiska rederier, avregleringar och skärpta pensioner. Tala om detaljstyrning. Men vad är alternativet? Vi var många som varnade för det som nu inträffat, men löser ständigt nya krispaket problemet? Svar Nej. Tyskland har lånat ut 90 mdr. Tål Tyskland mer? Tål tyska väljare mer? Tål Merkel det? Krisen är djup i EUropa.

Och mest utmanande. Greklands premiärminister Tsipras säger att han ska genomföra kraven, men att han inte tror på dem. Oj,oj, vilken hög ambition?

Tragiskt och illa att Japan börjar återstarta kärnkraft igen efter Fukushima. 
En kärnkraftsrektor återstartades i dagarna och av de 43 kärnkraftverken finns ansökan om återstart för 25. Japan, fullt av kärnvapen och kärnkraftselände och folk är emot.Satsa på förnybart. Nu.
För övrigt hämtade Sonja och jag vår kattunge hemma hos Bosse Anderssons dotter, Marie Tegnefjord i går på Skalmsta gård. En härlig liten rackare som nu jagar kottar i stora rummet. Emma, Sara, Hanna bli glada.

tisdag 11 augusti 2015

Pagrotsky har helt rätt. Fortsätter krispaketen från EU, IMF och ECB så får vi fem fortsatt svåra år. dn.se/debatt. EMU försvagar och försvårar hela samarbetet i EU. Hitta en ny väg.
Jag har inte svaret på hur den vägen ser ut, men att fortsätta nuvarande policy med nya stödpaket och ny åtstramningar i det oändliga leder bara utför,som Pagrotsky säger. EMU har försvagat hela EU-samarbetet och skapat konflikter mellan rika och fattiga länder främst mellan nord och syd.Det är hela EU och vi EU-medborgare som förlorar på krisen.

Jag har inte svaret på frågan vad man gör i stället och inte Pagrotsky heller.
Han belyser dock vad som cirkulerar i olika EU-kretsar om mer makt till EU och institutionerna och mindre makt till medlemsländerna och medbortgarna. Ju längre krisen får hålla på ju troligare är det att folk till slut ger upp och säger ok då med EU-regering, finansdepartement, ett tyskt EUropa och minskad makt för medlemsländerna.Det vill jag inte ha och jag tror det gäller många med mig. Vad är lösningen? Någon? Grexit?

Tragiskt och mycket illa för freden i EUropa att fredssamtalen mellan Turkiet och PKK nu helt brutits. Turkietoch Edogan bär det största ansvaret för detta.
Samtalen har hållit på i fem är efter 40-50 år av strider. Öcalan, PKK:s ledare sitter sedan 20 år  i fängelse i en cell på ön Imrali men har ändå övervakat fredssamtalen därifrån.Erdogan vill stämpla det prokurdiska partiet HDP som vann valet i somras som terrrorister så att det inte kommer över de 10 procent som krävs i nyvalet som väntas i höst. Erdogan vill ha hela makten, göra om grundlagen och honom själv till både president och premiärminister - total makthavare.
För övrigt ska Sonja och jag nu ta emot skorstensfejaren och kolla vår  murstock och spis och sedan åka och titta på den katt vi pratat om och se om....


måndag 10 augusti 2015

Det blir simning i dag med och nu handlar det om Jennie Johansson som tog guld på 50 meter bröstsim. Har aldrig sett en sådan glad tjej i vattnet. "har jag vunnit"?-
Det är verkligen roligt när det går bra som för Jennie. Man såg när hon gick i mål och tittade på namnen och tiderna att hon nästan blev chockad.Har jag vunnit? Ja, det hade hon och hon kastade sig bakåt i bassängen och vilket härligt leende i TV-rutan.
Och vad ska kan säga om fem medaljer för Sara Sjöström, guld, guld, silver,, silver, brons. Vem gör om det? Roligt och härligt för tjejerna och för svensk simning.

Lite stiltje i politiken innan sommartalen och budget, men media gör vad dom kan för att finna skräckbilder och kriser, och det missade underhållet på järnvägen tycks tåla hur många repriser som helst.
Vi åkte det spåret för några dagar sedan med Fjällfiskets vänner från Stockholm norrut till Undersåker. Vi såg inte på träsliprarna när vi klev ombord på nattåget inte på morgonen heller i Undersåker. I TV gick det dock bra att se de sönderruttnande träsliprarna och bultarna och klamrarna som lossnat.

Ytterst är det regeringen och Löfven som har ansvaret. Trafikverket och facken har kommenterat men inte regeringen, vad jag sett. Vad finns det för planer? Är det inte dags att både säga och göra någonting som syns, hörs, märks och förbättrar läget.
För övrigt tänker jag skjuta upp min höftoperation eftersom träningen gjort att jag blivit bättre och nu går utan kryckor. Det går ju alltid att komma tillbaka.

söndag 9 augusti 2015

Lite ovanligt men  jag kan inte låga bli att börja med Sarah Sjöström som vann 50 meter fjäril också. Det är andningen säger DN i en kommentar dn.se/sport
Så kan det säkert vara, men det räcker inte som förklaring. Det är Sarah, säger jag, Sarahs hela person som lyser framgång nu med guld,guld, silver och två chanser kvar på 50 meter fritt och 4x100 meter medley. Heja Sarah.

Jag simtävlade själv som grabb och var väl bäst sådär 13-15 år och tog några DM-titlar i Sundsvall. Vi tränade med Sundsvalls simsällskap i badhusbassängen på 12,5 meter...Man dök i, crawlade några tag slog i huvet i bassängkanten, vände och crawlade några tag till..Sedan kom den nya simhallen i Timrå, men då blev det för långt att åka och träna och simkarriären var över om man inte räknar kandidaten, magistern på Alnön och senare 14 Vansbrosim....ha.

Svenskt näringsliv visar i en rapport att privat välfärd är lika bra eller bättre än offentlig.
Det tror jag inte många människor har tvivlat på heller. Kvaliteten är bättre eller lika bra, privatanställda är nöjdare, lönerna är desamma eller högre och vinstnivåerna är förhållandevis låga. Frågan handlar om utmanande vinster i välfärden och dom ska bort. Att följa Jonas Sjösteds väg och helt ta skrota välfärdsföretag är naturligtvis helt fel och kommer aldrig att bli verklighet.

De utmanande vinsterna hemma eller i skatteparadis ska bort, men privata välfärdsföretag ska finnas kvar och utvecklas.Och visst kan offentliga sektorn säkert lära sig en del som skribenten Mikael Wetterblad skriver, men man kan kanske lära av varandra för en totalt bättre välfärd.
För övrigt blir det nu fortsatt trädgårdsarbete och sedan ett litet bad   någonstans i den fantastiska Värmdö kommun som har allting inom räckhåll.


lördag 8 augusti 2015

Madrid gör nu allt för att förhindra ett katalansk utträde ur Spanien och flaggar för nya eftergifter för ökat katalanskt självstyre.
Det är inte svårt att förstå. En seger för de katalanska självstänighetsivrarna kan skapa stora problem för inte bara Spanien utan för hela EU och Europa. Uppgradering av Kataloniens redan starka självstyre till  nivå med Baskien och Navarra står på programmet. Detta för att hindra att 68 av 135 i det katalanska parlamentet röstar för utträde. Jag minns tiden som reseledare i Callellelja och Caldetas nära Barcelona i Katalonien på 60-talet. Det var många fester och kulturarrangemang för Katalonien redan då. Katalaner ville man vara inte spanjorer. Det blir en uppgörelse av något slag. Inget utträde.

Bra förslag av Magnus Nilsson på  dn.se/debatt om att införa avdragsrätt för personer och företag som skrotar utsläppsrätter.
Magnus Nilsson är nog den fristående miljökonsult jag har störst respekt för. Vi jobbade mycket tillsammans inför kärnkraftsomröstningen 1980 då han skrev en argumentbok för Folkkampanjens räkning som fortfarande gäller. Varför inte ta tag i förslaget från Centern? Något att ta upp inför stämman.

Finland skadar samarbetet i Norden med sitt nya kärnkrafterk i Pyhäjoki. Ryssland får inflytande över Nordens energisförsörjning.
Det är klart det har säkerhetspolitiska följder. Rysslands deltagande och andel på 34 procent är inte till för energifrågan utan för att får just ekonomiskt och säkerhetspolitiskt inflytande i Finland som i sin tur påverkar Sverige. Kärnkraftverket är fel satsning som sådant. Rysk finansiering gör det dubbelt fel.
För övrigt blir det lite inre tjänst i dag och sedan cykel till Kastmyratjärn med en simrunda och lite medhavd lunch.fredag 7 augusti 2015

Regeringens beslut att utreda återinförande av värnplikten är bra men bör breddas till medborgartjänst med möjlighet att arbeta också inom den gemensamma sektorn.
Det är innebörden i min motion till centerstämman i Falun i slutet av september. Värnplikten handlar om att stärka den folkliga förankringen och det skulle arbete inom den gemensamma sektorn göra också.
Många röster höjs nu för att stärka Sveriges försvar. Hur får vi frågor om försvar, säkerhet, krishantering, sammanhållning och en värld i fred att bli en del av hela svenska folkets vardag?
En bredare "värnplikt"  eller medborgartjänst skulle stärka sammanhållningen i landet. Kanske den naturligaste och viktigaste av alla frågor som handlar om en nation, en samhörighet, en gemenskap,

Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar i 19-10 års åldern får göra medborgartänst på förslagsvis 6 månader. Man väljer själv om det ska vara inom försvars- och säkerhetsområdet, civilförsvaret, hemvärnet eller i någon annan offentligfinansierad verksamhet i kommun, landsting eller stat. Det kan också vara något område som stärker krisberedskapen vid miljö- och naturkatastrofer, terrorhot, eller teknologiska hot som IT-attacker och utslagning av försörjningssystem som livsmedels-, el och vattenförsörjningen.

Medborgartjänsten ska gälla både män och kvinnor. Frihet bör finnas att flytta medborgartjänsten mellan olika samhällsområden efter en eget intresse och önskemål.Någon form av ersättning ska utgå för de insatser och det arbete som görs. Medborgartjänsten kan vara obligatorisk, men frivillighet kan vara ett alternativ.
En medborgartjänst skulle stärka sammanhållningen för det som är gemensamt i landet.Den skulle ge viktiga kontakter med arbetslivet, försvaret, sjukvården,skolan, socialtjänsten och äldrevården.
För övrigt blir det nu bad igen och nu kanske i Grills och sedan bjuder Sonja och jag Micke, Emma, Sara och Hanna på lunch, pannkaka eller fjällfisk.

torsdag 6 augusti 2015

70 år sedan atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Nej,vi ska inte gå med i någon kärnvapenklubb som Nato. Det är det starkaste argumentet emot medlemskap.
Vi ska stärka vårt försvar i vårt land som försvar Sverige och våra gränser.Vi ska också vara öppna för fortsatta internationella insatser i FN-regi när världen behöver vårt stöd. Om Sverige blir medlem Nato måste vi ställa upp på doktrinen om att Nato har rätt att använda kärnvapen även om motståndaren inte gjort det. De betyder att Sverige kan bli indraget i ett kärnvapenkrig som natomedlem vilket naturligtvis ökar risen för anfall mot vårt eget land.

Att finnas med som medlem i en kärnvapenallians som har den möjligheten att använda kärnvapen blir också ett tungt ansvar mot omvärlden. Sverige kommer inte att ha mycket att säga till om i  ett läge där frågan allvarligt diskuteras och då får vi ta konsekvenserna av det. Vill vi det? Svar Nej?

SSU-ordförande är en  naturlig språngbräda till statsråd, eller andra viktiga politiska uppdrag skriver DN i dag.dn.se/nyheter.
Det är rätt och det är bara att se på DN:s lista hur det gått de senaste 50 åren. Det kommer säkert att se så ut också i huvuddrag de kommande åren,men jag tror att posten inte är lika säker som tidigare.
För det första är socialdemokratin mindre ,t.o.m halverad jämfört med på Erlanders och Olof Palmes tid. Från kring 50 procent till 25 och det kommer att gå fortsatt nedåt. S som parti har också sin framtid bakom sig politiskt, eftersom folkrörelsen inte längre är lika stark.Nya partier växer också upp lättare i dag med sociala medier, där SD är ett sådant exempel.

Medlemsantalet minskar i partierna och ungdomsförbunden och andra  faktorer och opinionsrörelser tror jag kommer att få större inflytande. Demokratin är inte hotad men den kommer att utvecklas med nya metoder och rörelser.
För övrigt åker vi nu till till Grisslinge med Micke, Emma, Sara och Hanna och badar.

onsdag 5 augusti 2015

Utmärkta förslag från Obama om klimatet och rätt i tiden när han är på väg upp och när det stora FN-mötet i Paris väntar i december.
Obama har inte lyft miljö-, energi- och klimatfrågor så det märkts under presidentperioden hittills.
Han har haft sjukvårdsreformen som lyckats och förhandlingarna med Iran om minskad risk för kärnvapen som också lyckats.

Clean Power Plan heter förslaget som handlar om förnybar energi. Koldioxidutsläppen ska minska med 32 procent fram till 2030. Och det är kolet Obama främst riktar in sig på, som står för 35-40 procent av elförbrukningen.

USA drabbas just  nu av torka, regn, bränder och stormar i Californien och i andra delar av landet. Obama behöver inte hänvisa till verkligheten, den talar för sig själv. Folk tänker och fler och fler amerikaner, som tidigare inte ansett klimatfrågan särskilt viktig, ändrar nu inställning. Den förnybara elen ökar, förhandlingarna med Kina om minskad fossilanvänding bidrar liksom att åtagandena är frivilliga..

Jag var i Köpenhamn under klimatkonferensen 2009. Det var ett misslyckande, men ett misslyckande som jag tror alla insåg. Det ska inte upprepas igen. Uppladdningen hittills är positiv. Sverige och Centern kan ge tydligare ge besked om att grön tillväxt med  miljö- och klimatsatsningar också skapar fler jobb. I  förlängningen blir en vinst för både den enskilda och för världen. Mer sådant och vi kan applådera Paris i december.

Om regeringen kunde enas om att stoppa Förbifarten skulle vi som land bli trodda på att "byta ut källan till ohälsan, dvs trafiken" som Åsa Romsson uttryckte sig i går.
Det är bra med mer kollektivtrafik och fler cyklister, men det är inte bra att bygga en motorväg för sådär 20-25 miljarder, som säkert blir mer om häsoriskerna ska minska. Hur mycket bostäder kommer inte att byggas runt motorvägen?
För övrigt ringde Emma och vill att vi ska åka och bada igen och det gör vi så klart Gustavsbergsbadet eller Grillsbadet?.

tisdag 4 augusti 2015

Jag har varit emot en gemensam invandrings-och flyktingpolitik sedan folkomröstningen 1994 och motivet har varit att Sverige då skulle få anpassa sin politik ndåt till en betydligt hårdare gemensam EU-politik.
Men..
nu har jag ändrat mig med vissa krav men motivet till detta är följande. Med den väldiga flyktingsituation vi har i dag måste alla EU-länder ta ett gemensamt ansvar om det är en gemensam solidarisk union vi ingår i. Vi kan inte ha några länder som Tyskland och Sverige som tar emot många och andra länder som Finland och Estland som knappt tar emot några.

Om en gemensam flyktingpolitik införs måste den bygga på miniminivåer för  mottagning men rätt att ta emot fler för det enskilda medlemslandet. Miniminivån ska bygga på landets storlek, befolkning och ekonomiska situation. Alla länder måste ta emot flyktingar för att uppnå miniminivån. Alla länder ska ha rätt att ta emot fler.

I dag har varje medlemsland egna system, krav, grunder och motiv för invandrings- och flyktingpolitiken. Det bord gå att finna en modell byggd på solidaritet och mänskliga rättigheter där ingen ska behöva känna sig som förlorare, utan alla blir vinnare i ett mänskligt perspektiv.

Ett minimisystem kan kanske sägas vara  ett tvångssystem, men om miniminigränsen sätts på en sådan nivå att en uppgörelse kan ingås, så blir det mycket bättre, rättvisare och mänskligare än det system vi har i dag.
För övrigt ska Sonja och jag nu ut med Mickes båt med Sara, Hanna och Emma och bada vid någon skärgårdsklippa.

måndag 3 augusti 2015

Så har då Fjällfiskets Vänner kommit hem från Ajvin Sijte och Fjällfuran  efter fem härliga dagar och nätter med mycket fisk, mycket diskussioner, mycket god mat och alla sorters väder.
Jag åt middag med Micke, Åsa,Sara, Hanna, Sonja och Stoffe på onsdag kväll och Stoffe körd in mig till nattåget. Vi brukar alltid ses och ta en öl först Raymond, Svensson, Bengt Hellman, Bosse Jonsson och Ulf Eklund, som dock inte var med i år. I år blev det en öl på O´Learys på centralen innan nattåget 22.40.

Jag delar ut mina dagboksanteckningar på 26 års fiske till Raymond och Bengt och Bosse får dem senare eftersom han kliver på i Gävle. Vi ljuger lite om vad som hänt och tar en salami och lite tilltugg..På kvällen äter vi  nyfångad enrishalstrad röding med smörslungad potatis och lite godsaker.
Frukost fredag i Järpen på tåget och vi handlar som vi brukar på ICA i Undersåker när vi kommer fram på morgonen. Taxi över Välliste, Trillevallen, Ottsjsö, Vålådalen och fram till skogsplaten där Per-Erik från samebyn hämtar oss med fyrhjuling. Transport 6-7 kilometer till Ajvin Sijte, Östra Vattensjön och Fjällfuran med utsikt över Anarisfjället från vår stuga. Vi fiskar i två båtar med drag. Bengt och jag i en båt och Raymond och Bosse i den andra. Vi får tre rödingar  per båt, och det är kvoten per dygn.

Två fisketurer på fredagen. Bengt och jag ända till Västra vattensjön, ror omväxlande med motor till Storån där vi fiskar med långspö och får flera öringar. Det blåser"som fan " står det  dagboken, det är kallt och regnar "disddugg" hela dagen. Men bra med fisk. På kvällen blir det medhavda kräftor till middag....lite underligt kanske mitt i fjällvärlden men gott....

Solen skiner på lördag och det är medelhavstemperatur. Bosselagar  havregrynsgröt som vanligt med lingonsylt och Bengt äter morötter med lite rött vin kvar sedan i går...ha. Vi badar i sjön sådär 12-14 grader och sedan blir det bastu som är uppsatt i våras med utsikt över Östra Vattensjön Kan det bli härligare.

Söndag och vi fiskar på förmiddagen,Vi samlar ihop oss framåt tre och blir hämtade av Per-Erik och äter en god middag på Fjällsätern i Undersåker  innan nattåget går 20.28. Bosse stannar i Undersåker. Vi kommer till Stockholm 0710 delar fisken och fördelar utlägg och tackar varandra för i år. Kan man ha det bättre.