fredag 28 februari 2014

Nationalekonomen Joakim Rust: Rörlighet och öppna gränser inom EU ger ekonomiska fördelar för  både de som rör sig och de som tar emot.
Ja,så låter det i den rapport som denne ekonom tagit fram och som han fick Myrdalspriset för 2013 med motiveringen årets bästa artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt. Rörligheten är också bra för den som rör på sig, eftersom det ger jobb och det ofta är därför man flyttar eller migrerar. Skatteinkomsterna blir alltså högre för Sverige och har beräknats till 12 000 kronor per person eller en vinst för Sverige på 500 miljoner kronor per år. Nu  är det beräkningar, men ändå.... Jimmy Åkesson får  nog tänka efter lite....

Mikael Sjöberg ny Gd för Arbetsförmedlingen: Han blir lite svårare för S att kritisera som tidigare S-statssekreterare
Fyndigt, kan man säga. Regeringen utser en erkänt duglig statstjänsteman till generaldirektör för den ständigt kritiserade Arbetsförmedlingen. Bara 46 år men lyssna: Arbetat på tre olika department för tre olika S-departementschefer sedan 1994, Gd på Arbetmiljöinstitutet, och nu senast Gd för Arbetsmiljöverket, kusin till statsminister Göran Persson... Ylva Johansson, S talesperson i arbetsmarknadsfrågor som alltid haft högt tonläge, får kanske fundera lite...

Många nya ungdomar har blivit medlemmar i Värmdöcentern. Mycket roligt. Dags att verkligen bredda vägen och backa upp på kf-listan
Mycket roligt och positivt att många nya ungdomar nu sökt sig till Värmdöcentern. Ungdomsfrågor som samlingslokaler, skola och bättre kollektivtrafik, inte minst lokalt är viktiga frågor. Nu ska vi sätta upp en lista till kommunfullmäktige där vi hoppas få med många nya. Själv har jag meddelat medlemmarna och valberedningen inför medlemsomröstningen att jag gärna står på listan men inte på valbar plats.
För övrigt tar jag nu fram lite handlingar inför forskningsberedningen och landstingsstyrelsen.

torsdag 27 februari 2014

DN uppmärksammar framtidens transportmedel som spårbilar och linbanor. Mycket intressant och mycket rätt. dn.se/kommentar
Det är roligt att DN nu uppmärksammar vad om kommer att hända i anslutning till den stora T-baneutbyggnad som Alliansen i landstinget och regeringen nu kommit överens om. Det är nio nya stationer och 19 kilometer ny tunnelbana som verkligen behövs. Men det kommer att behövas fler tvärförbindelser i framtiden säger Anders Sundström i sin ledarkommentar, som kanske inte käver T-bana och tar spårbilar och linbanor som exempel. Det är alldeles rätt.

Nyligen invigde KOMPASS,  nätverket för spårbilar en permanent spårbilsutställning  vid Nybygget på Arlanda där vi ska ha seminarier, styrelse- och pressträffar. Detta års stora internationella spårbilskonferens som förra året var i Washington, USA, kommer i år att förläggas till just Arlanda den 3-5 september. Då kommer vi också att få besked från partierna inför valet vad de vill satsa på för att utveckla modern miljövänlig transportteknik med automatbanor.

Bra av Anna-Karin om satsning på mobilt bredband. Efterlängtat för mobiltelefoni i städer och landsbygd i hela landet för jobb och tillväxt.
Det är en välkommen satsning efter debatten om dålig mobiltäckning över både land och stad. Alltfler förväntar sig att den mobiltelefon man köper ska fundera överallt och dit är vi nu på väg. Sverige uppmärksammas som en ledande telekomnation, och det är precis vad vi är, där centern och Anna-Karin kan ta åt sig en del av äran. dn.se/debatt
För övrigt ska jag nu till tandläkaren och dra ut och sätta in....inte så roligt, men det behövs.

onsdag 26 februari 2014

Nej, till bistånd till Uganda
Att sätta homosexuella i livstids fängelse och livstid för försök att begå homosexualitet är i en upplyst värld obegripligt. Men det är vad den nya antigaylagen, undertecknad av presidenten Yoweri Museveni i Uganda går ut på. Nej till alla former av bistånd till Uganda. Anders Borg har sagt ifrån på plats och det ska regeringen nu göra hemifrån.

Ny utredning om att få lugn och ro i skolan: Man skrattar på sig åt Björklund
Det är ju Björklund själv med sina ständigt nya förslag som skapat oro,stress och dåliga resultat i skolan. Ska han nu utreda sig själv. Nej, en bra lärare med en bra utbildning och rätt attityd till "bråkmakare"  klarar det utan handbok från skolministern. Stäng av Björklund.

Ett i stort sett ok tobaksdirektiv från EU där inriktningen är det viktigaste. Minskad rökning framför allt att förhindra att ungdomar börjar röka.
Hur många år har man hållit på? Men tobaksindustrin är en av de starkaste lobbygrupper som finns. Sverige får behålla undantaget för att sälja snus och också  reglera innehållet i snuset, vad det ska lukta och smaka. Tack,snälla EU,men
om man närmare tänker efter så är det otroligt att EU överhuvudtaget lägger sig i vilka regler Sverige har om snus...men...
För övrigt ska EU-parlamentet i dag också rösta om vi får behålla  strejkrätten... sant, javisst och klåfingrigt, obegripligt, odemokratiskt och dumt.
tisdag 25 februari 2014

Alliansen gör rätt som satsar på paradgrenen - ansvarsfull ekonomi, med enprocentsmål och överskott "redan" 2018
Det är ekonomi, jobb och ansvar som är Alliansens paradgren. Så här låter ordlistan; skifte till ny fas, balans och överskott, skyddsvallar, krona för krona, skatt på alkohol, tobak, fordon och sänkt avdragsrätt för pensionssparande, minskade bidrag till studiemedel, stärkt konkurrens, samla i ladorna, ansvar för Sverige, ansvarsfull ekonomisk politik. Så här beskrivs oppositionen: En oenig opposition, lovar allt till alla, stora hål i sina budgetar, höjda skatter på jobb och företagande.
Det har gått förut och kan gå igen, men ta bort minskade bidrag till studiemedel och lägg till ökad skatt på miljöutsläpp.

Bra artikel, med utmärkt rubrik "EU bör sätta högre klimatmål" från Lena Ek och Anna-Karin Hatt i svd.se/brannpunkt i dag. Men Centern bör sätta ännu  högre mål.
Om någon fråga är gränsöverskridande så är det klimatet, inte bara i EU utan i hela världen. Det är också vad artikeln säger. Först hårda krav i EU sedan press på världen vid FN:s stora klimatmöte i Paris 2015. Höjda krav på minskning av utsläpp av växthusgaser med 50 procent till 2030, 40 inom EU och 10 till globalt och uppbackning av förslaget om 27 procent förnybart.

Oklart vad de 10 procenten handlar om och här blir det kritik. Vore bättre att ha alla 40 procent på EU. Den sista delen om "eventuella nya målsättningar för energieffektivisering", är det svagaste kortet både från EU och i C-artikeln. Här finns oerhörda möjligheter, här finns massor med jobb. Centern bör som parti sätta 40, 30 och höga krav på energieffektivisering inför EU-valet.
För övrigt ska jag nu formulera om några motioner om Slussen och medborgartjänst som jag föreslog i går på kretsmötet med Värmdöcentern och sända in till distriktet.

måndag 24 februari 2014


Motion till Värmdö kommunfullmäktige  angående alternativ till
”Nya Slussen”

Slussen har tjänat oss väl men  en ny trafik- och bussterminallösning är nödvändig. Enligt det
förslag som ligger skall den nuvarande bussterminalen vid tunnelbanan ersättas med en terminal
i ett bergrum inne i Katarinaberget.

Sedan förslaget om bergrumsterminalen presenterades har beslut fattats att dra ut tunnelbana
till Nacka Forum. Detta förbättrar avsevärt kommunikationerna för boende i Nacka och Värmdö som
pendlar till Stockholm. Nacka Forum blir med tunnelbaneutbyggnaden en viktig omstigningsplats.

Vi i Värmdö ska ha kvar direktbussarna till Slussen men enligt SL kommer busstrafiken till
Slussen minska markant, vilket gör den stora bussterminal inne i Katarinaberget  överdimensionerad och onödig. Mark- och miljödomstolen beslöt den 6 december 2013 att upphäva Stockholms kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för Nya Slussens bussterminal inne i Katarinaberget. Det innebär stora  möjligheter för staden att ändra inriktning och göra ett omtag i frågan. För bussresenärerna från Nacka – Värmdö innebär en bergrumsterminal 200-300 meter längre  gångavstånd till tunnelbana, stora nivåskillnader, 24 meter rulltrappor till en beräknad
kostnad av 2 miljarder.

När Stockholm stad lade fram förslaget Nya Slussen 2011 ingick en modern bussterminal i direkt
anslutning till Slussen. Kort därefter ändrades förslaget att flytta terminalen till ett  bergrum i Katarinaberget. Detta för att tillåta mer kommersiella ytor på Slussen bland annat  för en galleria, som inte längre är aktuell. Det möjliggör en återgång till det första förslaget från 2011 som då av Stockholms stad ansågs uppfylla alla krav.

Mest negativt för Värmdö-och  Nackaborna, är de provisoriska trafiklösningar som ska gälla då
”Nya Slussen” byggs:

•Stadsgårdsleden får bara två filer, Skeppsbron stängs av helt i 6 år, avfart till
munkbron från stadsgårdsleden försvinner i 4 år.
•Katarinavägen stängs av helt i fyra år för all trafik, inklusive fyra busslinjer ,
varav två är stombusslinjer som ska gå via Folkungagatan.
•Saltsjöbadståget ska stanna i Henriksdal för ombyte till bussar som ska ta sig igenom
den ansträngda trafiken fram till en provisorisk bussterminal vid
Slussen, vilket också  negativt påverkar Värmdöborna. Detta  ska pågå i sex år.
•Några restidsberäkningar för bil- och kollektivtrafiken från Nacka - Värmdö till Slussen under
byggtiden har inte presenterats.
 Bussterminalen i Katarinaberget beräknas öka ombytestiden med 5 minuter. Att en
så stor infrastrukturinvestering med negativ effekt för medborgarna
beslutats är i sig mycket
anmärkningsvärt.

T-korsningarna. ”Nya Slussens” ljusreglerade T-korsningar som ersätter Slussens planseparerade
trafikeffektiva och säkra klöverbladsrondeller kommer enligt stadens analyser medföra ständig
kö i den nya stadgårdsledstunneln.

Bussterminalen innebär stora risker. Att inrymma en bussterminal inne i ett bergrum är mycket
olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Mycket få sådana anläggningar har byggts i världen, bl.a. på grund av säkerhetsriskerna. Till skillnad från vad som är fallet i tunnelbanan
har bussar explosionsmotorer. Ett slutet bergrum leder till att rök- och ett stort antal människor måste kunna utrymmas snabbt. Det är svårt att göra från den nivå under havsvattennivån som
Katarinaterminalen kommer att ligga på. Stadsgårdsledstunneln  innehåller en ljusreglerad T-
korsning inne i tunneln, inklusive kraftiga lutningar. Olycksfallsrisken är betydande och
konsekvensen av olycksfall inne i stadsgårdsledstunneln är stor.

Stockholms stads plan ”Nya Slussen” är mycket negativ för Värmdöborna samt för ostsektorns
näringsliv där lokaler redan står stor tomma på grund av de dåliga lösningar för trafiken som
Nya Slussen innebär.

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade att kommunfullmäktige beslutar att kontakta
Stockholms stad och föreslå

att staden ska stå fast vid det besked staden uttalat att inte börja bygga ”Nya Slussen” innan
det finns en helhetslösning för Slussen, det vill säga då det finns en laga kraft vunnen
detaljplan också för bussterminalen

att bussterminalen ska läggas på nuvarande läge för omstigning till T-bana och stadsbussar.

att Stadsgårdsleden ska vara öppen med fyra filer under hela byggperioden

att av- och påfart till Skeppsbron från Stadsgårdsleden ska vara öppen under hela byggperioden

att säkerheten i bussterminalen och den nya Stadsgårdsleden granskas objektivt och att den
granskningen blir offentlig.

att en genomförandegrupp med företrädare för staden, landstinget, Nacka och Värmdö kommuner
inrättas för att lösa gemensamma problem  under byggtiden.

att Saltsjöbadståget ska gå fram till nuvarande slusstation under hela byggperioden för att
inte öka trängseln med bussar ytterligare.

att alternativförslaget Slussen Plan B noga studeras och prövas

Värmdö den 21 februari

Hans Lindqvist ( C )

Svd i dag: svd.se/nyheter Oron sprider sig i Centerpariet: Det går att rätta till om vi vill..rim och rätt
Visst, idéprogrammet spökar fortfarande, som den kloke Lars Vikinge säger i artikeln. Eller som Voltaire sa: "Åsikter är som spikar, lätta att slå i men svåra att dra ur." Och det kan jag säga med säkerhet som när någon vill prata med mig på bussen så är det alltid frågor kring Centerns idéprogram som återkommer.Var kom det ifrån? Men hur kunde ni.. Men vi måste bort från de nu.

Vi måste tillbaka till våra kärnväljare och skaffa nya som känner igen centern som parti.
Börja med att kräva avveckling av två kärnkraftverk under nästa mandatperiod. Vindkraften har ökat till .8 Twh per år. Det är en fantastisk utveckling tack vare centern i regeringen. Finns det då något bättre läge nu än att avveckla några kärnkraftverk, särskilt som Oskarshamn 1 redan har stora problem.. Och det strider inte mot energiuppgörelsen att föreslå detta från centern inför nästa mandatperiod. 
För övrigt ska vi ha styrelse- och kretsmöte i kväll i Värmdöcentern och diskutera valrörelsen. Centern kommer...

söndag 23 februari 2014

Mycket positiv utveckling med avsatt Janukovytj - men Ryssland det allvarligaste hotet för demokrati och positiv utveckling i Ukraina
Det är positivt det som hänt. En avsatt J, oppositionen har majoritet i parlamentet, nyval den 25 maj och Tymosjenko frigiven.Över tre månaders kamp på Majdan med många döda och skadade,men seger till slut. Gratulerar Ukrainas befolkning.

Den stora frågan är hur Ryssland reagerar och agerar. De högljudda kommentarerna bådar inte gott, men Sotji måste ta slut först, innan....
Ungefär så bedömer jag läget. Rysslands utrikesminister Lavrov som verkat vara lite av en diplomat trots allt sa att oppositionen leds av "beväpnade extremister" och "folkmördare". Det är precis vad Janukovytj och hans regering varit. Han och den ska nu ställas inför rätta  för folkmord och brott mot den mänskliga rättigheterna. Allt annat är uteslutet..om han inte tar med sig sina korrumperade miljoner och lämnar landet.
Putin som ser Ukraina som sin lekpark kanske anser att landet måste "räddas" med rysk trupp. Det kan bli allvarligt, mycket allva...FN, Europarådet, OECD och EU måste nu direkt gripa in för att hindra en sådan utveckling. Dialog, diplomati och öppenhet är nu vad som behövs.

Gnossjöandan - temat i intervju med Annie i svd.se/ledare.
Bättre villkor, lättare att anställa och flexibilitet för småföretagen. Öppenhet mot omvärlden och Gnosjö på hemmaplan, det blir valåret för Annie 2014.
För övrigt blir den nu en liten promenad igen i Hemmestaskogen och sedan måste vi se på Sverige-Canada. Heja Sve...

lördag 22 februari 2014

Bra uppgörelse om Ukraina med återgång till den gamla författningen, minskad makt för presidenten och kanske frisläppande av Tymosjenko - men Janukovytj måste avgå.
Ungefär så ser det ut. Bra, men J måste lämna över makten. Ingen litar på honom. Han har tappat förtroendet i landet med högt uppsatta personer som lämnat honom och hans parti. Så ser ett politiskt slut ut.
Han måste ställas inför rätta.

Nu lyssnar jag på ekot och där sägs att det går rykten att han lämnat landet.
Han är borta. Ingen vet vad han är. Ny talman och ny inrikesminister är utsedd, nyval skall hållas. Oppositionen har majoritet i parlamentet.
Janukovytj tid är över. Nu gäller det att skapa fred och dialog i landet. Ryssland och EU måste medverka till det, men se upp för ryskt maktövertagande.


Till kommunfullmäktige i Värmdö kommun

Motion om giftfri kommun

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga
kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter och vattnet vi dricker.

Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte barnleksaker innehåller bisfenol A, att vattnet vi dricker är säkert eller att suddgummin i skolan innehåller ftalater och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan innehåller gifter. Likaså att våra 
barn i våra förskolor leker i säkra lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck eller gammal elektronik på lekplatser/lekmiljöer. 

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. 

Regeringen har även presenterat en propositionen ”På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken”. I propositionen redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Strategin består av de åtta etappmål om farliga ämnen som regeringen tidigare har beslutat, de insatser som behövs för att nå etappmålen samt övriga insatser som behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
och vägen mot en Giftfri vardag.

Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss som bor i Värmdö kommun. Vi måste på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i
vardagen. 

Undertecknad yrkar: 

att Värmdö kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri
att kommunstyrelsen får i uppdrag 

att göra en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas

att göra sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter

att ställa krav på giftfria produkter vid upphandling t.ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger

att agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss

Hans Lindqvist ( C )    
För övrigt blir det nu en promenad i Hemmestaskogen mellan tremil och herrslalom i OS i Sotji

fredag 21 februari 2014

Bra med sanktioner som inreseförbud och frysta ekonomiska tillgångar i EU men det måste till en dialog med politiska krav på författningsändringar och Janukovytj måste avgå.
J har blod på sina händer, sa Carl Bildt  och i går mötte 60 till döden från krypskyttar och kravallpolis. EU har ändrat strategi, säger media. Nej, EU har skärpt och lagt till saker till den strategi om dialog man redan har. Fortsätt på den linjen.

Borg och regeringen spelar högt med "omslaget". Försämringar för studenter och pensionärer är oproffsigt. Jag tror det är försöksballonger och att studentförslaget om minskade studiemedel med 300 kronor i månaden kommer att tas tillbaka i budgeten.
Sju miljarder får regeringen in på skattehöjningarna på tobak, alkohol, bilskatt, studiemedel och pensionärer.
Inte mycket i pengar, men studiemedlen och pensionärerna och löftet om att det är slut med skattesänkningar kan vara stora kostnader i politik. Särskilt som C vill sänka kostnaderna för småföretag och Kd för pesionärer. Det som blir dyrt för oss i C och för Kd kan bli ännu dyrare för Borg och moderaterna. Verkar inte riktigt som man tänkt...

Bra initiativ av Eskil med tre arbetsgrupper som ser över grispolitiken. Häng på i den debatten nu under hela valrörelsen. Släpp det inte som Centern alltför ofta gör.
Det finns någon procent jordbrukare i landet men det finns 90-100 procent svenskar som tycker att det är fel att transportera livsmedel över hela världen när de kan produceras "av närmaste grannen", som tre forskare på dn.se/debatt skriver i dag. Detsamma gäller självförsörjningsgraden och ödeläggelse av jordbruk i Sverige. Här har vi stöd av hela svenska folket. Bra Eskil, och mera....
För övrigt säger nu Janukovytj att det blir nyval i Ukraina och förslag på minskad makt för presidenten. Tro det den som vill, men upproret tar inte slut förrän J avgår. 

torsdag 20 februari 2014

Hård kritik mot kso och Koalitionen i Värmdö på kf igår.

På gårdagens kommunfullmäktige riktades hård kritik mot kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson och koalitionen för dålig kontakt med vad som händer med SLussenutbyggnaden och den insprängda bussterminalen i Katarinaberget från Värmdöcentern och socialdemokraterna. S ville ha svar på en fråga om det stämmer att det finns förslag om att Värmdö skall delbetala terminalen, men fick ett luddigt svar. Jag ville ha svar på om kommunledningen tycker att bussterminalen i Katarinaberget är en bra lösning för Värmdöborna. Det fick jag inte.Okunskapen i frågan var bedövande. 
Lång diskussion och hård kritik var det också mot kommunledningen om resultatet av ett antal medborgarundersökningar som visar att Värmdö får stor kritik från medborgarna i fråga om service, möjligheter till kontakt, långsam handläggning och inflytandet i kommunen.
Brukarundersökningen ställd till företagarna ger mycket dåliga resultat där företagen i Nacka får 56 i betyg av 100 och i Värmdö bara 32 i fråga om service,kontakt och inflytande.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson om miljö-och reseförsämringar för 
Värmdöborna  med den föreslagna bussterminalen i Katarinaberget


Stockholms stads förslag om en bussterminal i Katarinaberget som en del i förslaget om "Nya 
Slussen" har fått hård kritik. 

x  bussterminalen i Katarinaberget ska ta emot 30-40 000 dagliga resenärer
x 50-60 diesel-, etanol- och gasbussar, fyra meter under havsytan
x stor säkerhets- och brandrisk för chaufförer och resenärer
x en Säckläsning, där man kör in utan genomfart och ska backa ut, hög halk-, stress- och 
olycksrisk
x lång byggtid, 4-6 år
x tusentals ton sprängsten med  3-400 lastbilar per vecka med buller, partikelutsläpp, 
försämrad miljö och ökad trängsel
x beräknad kostnad 3-4 miljarder kronor
x 2-400 meter längre att gå till stadsbussar och T-bana med rulltrappor och hissar.
x 5-10 minuter längre resor, särskilt svårt för funktionshindrade, barnvagnar, packningar och 
äldre

Anser kommunstyrelsens ordförande att bussterminalen i Katarinaberget är en bra lösning för 
värmdöborna, eller ska alternativ tas fram?

Hemmesta den 15 febr 2014
Hans Lindqvist (C)
För övrigt ska jag nu gå på en skolföreställning där Emma och hennes klass i Viks skola ska vara med. Emma gillar teater.

onsdag 19 februari 2014

Nu är det slut med Janukovytj: Ukraina vid en vändpunkt med dödandet och 100-tals skadade. Putin riskerar tragisk avslutning på Sotji
Putin och Janukovytj får ta på sig ansvaret för dödandet i Kiev. Janukovytj mest. Han har använt sig av sina diktatoriska befogenheter enligt författningen, säger han och de har han verkligen. Nu har säkerhetsstyrkorna slagit till brutalt mot hans eget folk. Han har backat, han har förhalat, han har träffat och pratat med Putin, han har försökt införa ännu hårdare demonstrationslagar, han har visat sig som den  diktator han är. Han har misslyckats.

Nu måste Ukraina vända. EU, FN och världssamfundet måste först kräva ett omedelbart möte med Janukotytj och kräva stopp för dödandet. Går han inte med på det måste det komma sanktioner som pengastopp, handelsstopp, riktade mot Janukovytj och hans oligarker.


Inför kf i kväll - Bussterminalen i Katarinaberget
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson om miljö-och reseförsämringar för 
Värmdöborna  med den föreslagna bussterminalen i Katarinaberget

Stockholms stads förslag om en bussterminal i Katarinaberget som en del i förslaget om "Nya 
Slussen" har fått hård kritik. 

x  bussterminalen i Katarinaberget ska ta emot 30-40 000 dagliga resenärer
x 50-60 diesel-, etanol- och gasbussar, fyra meter under havsytan
x stor säkerhets- och brandrisk för chaufförer och resenärer
x en Säckläsning, där man kör in utan genomfart och ska backa ut, hög halk-, stress- och 
olycksrisk
x lång byggtid, 4-6 år
x tusentals ton sprängsten med  3-400 lastbilar per vecka med buller, partikelutsläpp, 
försämrad miljö och ökad trängsel
x beräknad kostnad 3-4 miljarder kronor
x 2-400 meter längre att gå till stadsbussar och T-bana med rulltrappor och hissar.
x 5-10 minuter längre resor, särskilt svårt för funktionshindrade, barnvagnar, packningar och 
äldre

Anser kommunstyrelsens ordförande att bussterminalen i Katarinaberget är en bra lösning för 
värmdöborna, eller ska alternativ tas fram?

Hemmesta den 15 febr 2014
Hans Lindqvist (C)tisdag 18 februari 2014

Omslaget: Reinfeldt och Borg satsar allt på ekonomin och omsorgen om finanserna. Frågan är om svenska folket tror dem med skattehöjningarna.
Tala om "Nya moderaterna", eller "Omvända moderaterna." Nu har vi kommit till en vändpunkt sa Anders Borg och Fredrik Reinfeldt på ett presseminarium i går i riksdagen. Nu har vi sänkt skatter tillräckligt nu ska vi ta några återställare tillbaka till överskottsmålet på en procent.
Det är vågat. Hela tanken är att s inte längre ska kunna använda vapnet om skattesänkningar före välfärd.

Magdalena Andersson skrattade sig nästan igenom kommentarerna i går. Inte trovärdig, inte trovärdigt, inte...
Frågan blir vad svenska folket tycker är trovärdigt... Satsningar från regeringen ska finansieras krona för krona, säger Borg, antingen skattehöjningar eller utgiftsminskningar. Tobak, alkohol och fordon är redan utpekade som skatteobjekt. Ofarligt, kan man nog säga, men hur mycket pengar ger det.

En debatt med ekonomin och trovärdigheten i regerandet påverkar också välfärden och alla andra viktiga områden som klimat, energi, miljö, trygghet, sjukvård och skola.
Men hela tanken är att plocka bort oppositionens motargument om skattesänkningar före välfärd. Tala om att S har ställt upp på det mesta i stället och fråga vad S vill tillsammans med Mp och V.
För övrigt åker jag nu in till landstingsmöte med interpellationer om skärgårdstrafiken och stängda vårdplatser...

måndag 17 februari 2014

Det är lättare att få stöd för "Nya" partier i EU-valet än i riksdagsvalet.  
EU-valet är ett annorlunda val. Det kan jag säga som varit med  sedan första valet 1995. Nya partier som inte finns med i de vanliga valen gör det lättare för folk att rösta annorlunda. Att rösta på ett annat parti i EU-valet påverkar inte heller regeringsmakten i Sverige. Miljöpartiet och vänstern fick som EU-motståndare stort stöd i det första EU-valet, liksom den C-lista jag själv stod först på med tydlig E-kritisk uppsättning. Därefter har Junilistan, Piratpartiet och nu kanske Fi och Sd en sådan position. Se upp, säger jag.

Junilistan ställer nu upp igen med tre bra toppnamn...
Junilistan är en tvärpolitisk lista vallista för personer som vill uttrycka sin kritik mot vart EU är på väg. Det är bristen på demokrati, den ökade överstatligheten på väg mot en federation, den bristande kontrollen och insynen. Jörgen Appelgren, chefsekonom på Nordea,  Camilla Lindberg, tidigare riksdagsledamot för Fp och den enda som stod emot och röstade Nej av regeringspartiernas företrädare om FRA-lagen och Philip Lerulf, journalist.

...och tre bra förslag som kommer att locka väljare.
1. Fridlys euron. Svenska folket röstade ett tydligt Nej till euron 2003. Vi har inget formellt undantag som Storbritannien och Danmark och nu kräver JL det.  Detta för att i strid med folkviljan inte tvingas in i euron.
2. Återför makt från EU till nationerna i ett nytt EU-avtal, precis som Storbritannien, Nederländerna och Tyskland har krävt.
3. EU-veto till folket mot ny maktflytt till Bryssel genom en lagstiftning om krav på folkomröstningar.
Jag har själv lagt fram samma tre förslag i olika sammanhang i Centern men inte....
För övrigt åker jag nu in på ett seminarium om EU-valet och civilsamhället med Raymond Svensson och Kent Johansson. Bra gossar.


söndag 16 februari 2014

 Igen rolig läsning i dagens SvD/Sifo Alliansen måste byta väg. Vi i Centern måste vända oss mer till kärnväljarna med igenkännande, beröring och känsla.
Alliansen ligger 16,8 procent efter de rödgröna och det är mycket jämfört med inför valet 2010. Inget är omöjligt men det krävs något annat än det som varit. Reinfelds och Borgs artikel i svd/debatt i dag är ett sådant försök. Det är en tung artikel av stats- och finansministrarna som då kommer ut samma dag som M minskar med 2,6 procent ner till 22,8. Artikeln är "gammal" på det sättet att det är ekonomi, jobb och ansvar som är värderingarna, men den är helt ny om inriktningen. Vi är inne i ett skifte, "en ny fas". Man erkänner dagens underskott (bara det ) som ska ersättas med överskott, genom stopp på skattesänkningar och höjningar av tobak och alkoholskatter. Välfärden ska proriteras men jobb och ansvar ska vara kvar. En ny väg, men räcker det...?

Vi i centern måste återgå till kärnväljarna och vi behöver visa mer av beröring och känsla.
Här kommer några förslag jag tycker vi ska driva.
x Nej till euron och krav på formellt undantag från euron i en omförhandling med EU.
x Varför? Jo, euron har skapat mycket av det kaos, fattigdom, arbetslöshet och  minskade sammanhållning vi ser i EUropa i dag., med främlingsfientliga faschistpartier. EU-motståndet hänger ihop med eurokrisen och försämrad välfärd.
x Livsbalans i vardagen, med rätt att bestämma hur mycket och hur lite vi vill arbeta under olika perioder i livet
x Avveckla två kärnkraftverk under nästa mandatperiod
x Samhällstjänst i 6 månader för alla medborgare, kvinnor och män som ersättning för den avskaffade värnplikten.
För övrigt ska jag nu se på herrstafeten och väntar mig ett nytt g...sedan blir det EU-möte i Haninge med  Kent, Raymond med flera.  

lördag 15 februari 2014

EU:s bankunion är en underlig institution som man frågar varför den ska behövas?
Euron skapar problem och då ska euroländerna lösa problemen - inte länderna som står utanför och inte medborgarna i länder som har euron - utan bankerna och i sista hand de medlemsländer som infört euron.
Det måste vara huvudinriktningen i fråga om bankunionen. Det är också vad Gunnar Hökmark (M) föredömligt föreslagit som rapportör i frågan i EU-parlamentet. Ägarna ska stå för den första smällen om en bank krisar. Staterna ska endast träda in i sista hand om det krävs för att undvika en "systemdrabbande bankkris."
EU:s toppmöte ställde sig i princip bakom detta i december
men detta har nu skapat oro i euroländerna. Beslut om avveckling föreslås nu ske centralt i EU/euro länderna. En särskild avvecklingsfond ska inrättas dit bankerna ska tvingas betala avgifter,en sorts bankskatt. Sverige står utanför bankunionen men deltar som observatör i diskussionerna.

Min fråga till mig själv och alla medborgare i EU är varför krävs en särskild bankunion över huvudtaget och varför krävs en särskild avvecklingsfond för euroländerna? Hörs det inte bara på förslagen att något har gått djupt snett...mycket djupt snett.
Det är vansinne att sända svenska grisar till Polen för gödning och slakt. Också här är det något allvarligt fel på hela EU-systemet.
650 smågrisar har sänts från en gård i Sverige till Polen. Ingen halm, boxar med hål i golvet, stor risk för smittor och risk för att dö, säger Svenska djurhälsovården AB. Grisarna sänds sedan tillbaka till Sverige och konkurrerar ut de svenska grisarna som har hårdare uppfödningskrav. Gör något Eskil. Kräv importavgifter på livsmedel som inte uppfyller svenska krav.
För övrigt har jag inte skrikit så på länge framför TV:n som i förmiddags när Kalla och Sverige vann damstafetten. Otroligt. Idrott är härligt. 

fredag 14 februari 2014

Nej, vi ska inte satsa på skiffergas. Det är verkligen att gå baklänges in i framtiden med mer fossilbränslen när hela verkligheten talar för mindre.
Tycker det är tragiskt och svårt att ta till sig den satsning som nu sker i USA och på andra håll i världen på brytning av skiffergas och skifferolja. Med en borr först djupt och sedan horisontellt ner i marken kan man utvinna gas och olja som finns i sprickor i skiffer. Massor av vatten blandat med kemikalier och pumpas ner i borrhålet och spräcker upp skiffret så att olja och gas kan strömma ut.

Det blir mer utsläpp av koldioxid och metan.
Det är en storskalig och svåröverblickbar energiform Den kräver enorma mängder vatten, som sedan blir förorenat och måste tas om han så att det inte hamnar i grundvatten och dricksvatten. Vi ska fortsätta med satsning på förnybar energi och inte börja om med nya former av fossilbränslen. Säg Nej nu.

Italien behåller topplaceringen i spräckta regeringar - i dag lämnar Enrico Letta in sin avskedsansökan.
Det är väl ingen som är förvånad,men det är tragiskt och sorgligt att ingen italiensk regering tycks få den tid som behövs för att få landet på fötter. Matteo Renzi verkar vara en ny Berlusconi, karriärist, ego, makt och streber där också 80 procent av italienarna enligt mätningar ogillar honom. Den nya regeringen är liksom Lettas inte heller baserad på valresultat. Renzi vill inte ha nyval. Hur länge sitter den? Ska vi gissa, fram till hösten. Någon däremot?
För övrigt ska vi nu prata val med Värmdöcentern hela dagen och hälsa flera nya medlemmar välkomna.

torsdag 13 februari 2014

Bra val kick-off med  Fredrick Federley  till EU-valet - Kent och Fredrick vänder sig till olika grupper och kompletterar varandra utmärkt i valet - Två mandat är fullt möjligt.
Så var det då kick-off med Fredrick Federley i går på Hotellet på Linnegatan 18 i Stockholm. En lättsam tillställning med mycket folk mest från hans egen generation, och det är ju roligt att se. Inga så många stolar att sitta på, alla går runt och där finns en bar och enkla smårätter att förtära. Enkelt men du hinner träffa och prata med mycket folk.

Hannes Hervieu  som håller i Fredricks personvalskampanj inledde och beskrev läget, syftet, upplägget och Fredrick presenterade sina tre viktigaste valfrågor - migration, integritet och djurskydd.

Den fria rörligheten är redan en stor fråga i valet och den blir ännu större nu efter Schweiz beslut häromdagen att minska invandringen till alplandet med olika kvoter för asyl och arbetskraftsinvandring. De halv-, eller helfascistiska partierna i Grekland, Nederländerna, Frankrike Storbritannien....kommer att dominera mycket i valet och den inre marknaden med den fria rörligheten blir en huvudfråga. Det blir också frågor om övervakning kontra öppenhet, integritet, insyn  och offentlighet, som EU:s ständiga tummande på vår offentlighetsprincip. Nej datalagringsdirektivet,säger Fredrick, med sex månaders övervakning av alla människor av mail, sms, mms "av säkerhetsskäl".Centern säger Nej till överakningssamhället och ja till öppenhet.

Djurskyddet är en fråga om hur vi behandlar levande varelser, som djurtransporter i EU, och det berör många människor. 

Kent vill "vända på EUropa" och driver miljö, klimat, jordbruk, regionalt och lokalt samarbete i civilsamhället som tillsammans med Kristina Yngwe väl kompletterar Fredrick.
För övrigt åker jag nu in till andra dagen med Mälardalsrådet, nu med näringslivs- och FOU utskottet. 

onsdag 12 februari 2014

Lågt intresse för EU-valet -  inget nytt men öka intresset då för f-n.
Ekots opinionsmätning om EU-valet visar lågt intresse. Förra valet röstade 45 procent av svenskarna, men i år skulle faktiskt 55 procent rösta. Supervalåret. Det kan hänga ihop med detta. Ett bra val i EU-valet blir en bra ingång i septembervalen och tvärtom.
Men den stora fråga för att öka intresset är att tala om vilka frågor i Sverige som direkt påverkas av beslut i EU. 60 procent säger SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Visst, miljöfrågor som vattendirektivet, rovdjursfrågor i skogsbygder,upphandling, närmat och ekologisk mat på våra skolor och äldreboenden.
Centern ska ta fram en sådan lista som visar vilka områden det handlar om. Det ökar intresset för EU-valet.

Här arbetar vår nuvarande EU-parlamentariker Kent Johansson  helt rätt. Vi måste "Vända på Europa" säger Kent och talar om samarbete mellan människorna, folkrörelserna, vardagslivet, kommuner, regioner, civilsamhället. 

Men det handlar också om vilka frågor vi ska påverka i, alltså vilka frågor EU ska besluta om.
EU ska inte besluta om hur många vargar vi ska skjuta, inte heller om vi får servera närmat och ekologisk mat på våra skolor. Jag har därför föreslagit att
liksom nya frågor kan tillkomma i EU-samarbetet ska medlemsländer också kunna återföra frågor tillbaka från EU till medlemslandet
En sådan fråga är de försämringar i vår urgamla offentlighetsprincip och yttrandefrihet som datalagringsdirektivet medför. Sverige måste kunna omförhandla frågor om inskränker på svenska gundlagar, eller som vi uppfattar som urgamla svenska traditioner. Det är därför sådana krav nu ställs i Nederländerna, Tyskland, Storbritannien
För övrigt ska jag nu åka in till Mälardalsrådet och diskutera Life Scinence. I högsta grad en fråga för oss gemensamt i EUropa och världen.

tisdag 11 februari 2014

Sverige första nationella Expo för spårbilar invigs i dag vid Arlanda - Spårbilen kommer
Nätverket KOMPASS inbjuder i dag till offentligt öppnande av vår permanenta spårbilsutställning. Paviljongen i form av en spårbilsstation är uppställd på Nybygget - en husexpo vid avfartsvägen från E4 mot Arlanda.

Klimat, energi, miljö, transporter och uthållig stadsbyggnad
dominerar diskussionen om vårt långsiktiga ansvar för framtidens samhälle. KOMPASS företräder ett 15-tal kommuner som tagit framförstudier kring modern miljövänlig transportteknik som spårbilar. Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Vi vill visa att spårbilen är en möjlighet att minska utsläppen, öka alternativen till bilen, minska trängseln, öka framkomligheten och utveckla ny teknik för nya jobb.

Spårbilar,eller olika former av automatbanor, växer nu fram i USA, Sydkorea, Arabemiraten, Storbritannien, Indien och Mexico. Det visade inte minst den senaste internationella spårbilskonferensen i Washington i oktober. Just nu sker utvecklingen mycket med matarbanor till centralstationer, marknadsplatser, flygplatser och universitetsområden. I Masdar går en bana i stadsmiljö, i Morgantown i West Virginia finns en som förbinder campus. I London en på Heathrow och I Suncheon i Sydkorea i ett naturvårdsområde.
Paviljongen på Nybygget är en spårbilsstation med spårbil, filmrum och plats för möten och seminarier.

Jag inviger som ordförande för KOMPASS tillsammans med Bosse Andersson, kommunalråd i Sigtuna som planerar en spårbilsbana till och kring Arlanda, Ann-Christin Frickner, kommunalråd, Upplands-Väsby och Stefan Bergström, kommunalråd, Sundbyberg
För övrigt cyklar jag nu iväg till bussen och sedan till Arlanda för invigningen.


måndag 10 februari 2014

Schweiz ja till att "stoppa massinvandringen" är ett utslag av den ökade främlingsfientligheten i EUropa -tragiskt för den fria rörligheten
Eftersom jag bott i Schweiz vet jag hur det ser ut, eller såg ut för 40 år sedan när vi bodde där. En stor andel invandrare, eller icke-Schweizare är italienare, fransmän och tuskar. Det är inte så konstigt med ett land  mitt i Europa. Inte med i EU, inte med i EES, men associerad i Schengensamarbetet med passfrihet.
Där kan problemen bli störst om Schweiz nu inför invandrar-, och asylkvoter med endast 50,3 procent för minskad invandring. EU kan att svara med samma mynt - och båda förlorar, för att inte tala om alla människor som förlorar.

Jag är faktiskt förvånad. Det finns inget Nationella Fronten, Gyllene gryning eller UKIP i Schweiz men det stora Folkpartiet SVP som i grunden är ett högerparti har påverkats av vindarna i övriga EUropa. Det finns en rädsla för för många människor i landet och i propagandan har SVT varnat för "en majoritet av utlänningar" om några tiotals år. Argumenten om att "ta våra jobb" och leva på "våra socialbidrag" har uppenbart fått fotfäste.

Det mest underliga är att Schweizarna är minst lika beroende av att få åka ut i EUropa som tvärtom i det avtal som finns med EU sedan 1999 och nu kan rivas upp. Frågan är hur stor påverkan folkomröstningen i Schweiz får på EU-valet. Risken är att de främligsfientliga partierna går framåt, vilket redan hörs på deras kommentarer.
För övrigt åker jag nu in till Samverkansråd med organisationerna som företräder personer med funktionsnedsätting, oj vilken lång beskrivning - eller handikapporganisationerna som man fick säga förut....

söndag 9 februari 2014

Dagens text: Härligt silver av Kalla, jämn folkomröstning i Schweiz om invandringen och Värmdöcenterns huvudfrågor i kommunvalet.
Det går inte att låta bli att skriva om Charlotte Kallas härliga insats i går i skiatlon. Friskt vågat, hälften vunnet. Hon tog chansen och fick en bra OS start, men Björgen var för bra.
Och hu är det idrott som gäller i Sotji och inte politik. Lite skönt faktiskt, även om baksidan alltid finns där.

Jämn folkomröstning i Schweiz om invandringen, men jag tror och hoppas nej-sidan vinner. Ett kvotsystem för arbetskraftsinvandring och asyl vore en dålig ingång för EUropa och EU-valet.
När detta skrivs pågår folkomröstningen för fullt i Schweiz. Det stora nationalistiska folkpartiet SVP har alltid varit kritiskt till den höga invandringen, där Schweiz ligger bland de högsta i EUropa, och nu krävt och fått folkomröstning.
Jag forskade i Genève efter jur.kand och tingstjänstgöring  Sverige. Det var på Institut Haut études International och Institut Européennes i början av 70-talet. Skrev en motsvarande lic.avhandling i politique industrielle, men fick åka hem till Sverige när Sonja blev gravid...hennes fel, ha. Det var för dyrt att föda barn i Schweiz. Det blev "ett tillfälligt jobb" för Centern under valet 1973 och det tillfälliga jobbet fortsätter....

Nu med valrörelsen 2014 framför näsan och Värmdöcenterns huvudfrågor inför kommunvalet
Vi har fyra starka frågor inför valet. Nej till nedläggning och nedskärningar på Kyrkskolan på norra Värmdö, pendelbåtstrafik från Värmdö till Slussen, inga avgifter på den nya Skurubro som ska byggas och gör Nacka sjukhus till akutsjsukhus med förlossning och BB.
För övrigt blir det nu OS, tennis och lite förberedelser inför invigningen av spårbilsstationen på Arlanda på tisdag.

lördag 8 februari 2014

Sotji invigt av Putin - korruption, miljöförstöring och obetalda löner går nu över i idrott och där tar Putin igen. Invigningen var lagom "rysk" med 1000 års historia och inget om kommunisttiden.
Nu ändrar Sotji inriktning. Det har hittills varit mer negativt än positivt för Putin och Ryssland. Sociala medier gör ju att allt kommer upp i ljuset, från de som berörs, luras på pengar, misshandlas eller känner sig förödmjukade för sin religion, politik eller sexuella läggning.Ibland får jag en känsla av att vissa makthavare inte förstått de sociala mediernas sprängkraft. Putin hör dit. Endast två västeuropeiska stater har företrädare i Sotji. Det tror jag inte Putin bryr sig om

Hur var det i Kina 2008? Jag kommer inte ihåg riktigt, men visst var kritiken kraftig mot diktaturen, polisvåldet, övergreppen. Också där tog de Olympiska spelen över och efteråt var det som vanligt...
Jag skulle önska att man kunde ägna sig åt just idrott vid Olympiska spel, Världsmästerskap och andra stora idrottsarrangemang. Det är ju därför de anordnas. Idrott och politik ska inte blandas ihop. Så heter det,ja men så fungerar inte verkligheten. Du kan aldrig koppla bort hur du känner mot en diktatur som misshandlar,fängslar och avrättar människor som tycker annorlunda. Du måste få säga ifrån, men du kan också göra det på ett värdigt sätt, men ändå tydligt. Och du behöver inte säga det varje sekund.

Hur var det i Berlin 1936  vid sommarolympiaden tre år före andra världskrigets utbrott. Jag vet naturligtvis inte, men det vore intressant att få en beskrivning. Var kritiken mot Tyskland och Hitler stor? 
Vet inte, men min far var där med min morbror och två andra kompisar 23 år gamla. Han har berättat lite, men inte allt. Jag frågade som pojke men kände att det inte var så bra...Idrott och politik...
För övrigt har Kalla nu fått en silvermedalj på skiatlon efter ett lysande lopp..Björgen är det inget att göra åt. Gläds åt Norge också.

fredag 7 februari 2014

LO:s pengar och gratis valarbetare sticker ut när vi pratar om partistöd - LO-stödet är inte anonymt men stort, mycket stort
LO ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson lovar 20-25 miljoner till valrörelsen och 100 000 valarbetare, eller 2,5 miljarder kronor om de jobbar en månad var med en månadslön på 25.000 kronor....Men nu tar du väl i Lindqvist...ja det gör jag, men halvera arbetstiden, det blir 1,25 mdr, halvera den igen det blir 612,5 miljoner, eller halvera igen de blir 306,25 miljoner...Vilket parti kan ställa upp en sådan valbudget, förutom S. Lek med siffror men verklighet.
LO talar också om vad man vill ha av S, mångmiljardsatsningar på bostäder och infrastruktur, högre a-kassa och sjukförsäkring och mer pengar till kommuner och landsting. .

Hur kommer detta att uppfattas av väljarna? Transportarbetarförbundet ger inga pengar och säger Nej. Det är fel, säger Transport, att man ska tala om hur vi ska rösta, när hälften av LO:s medlemmar röstar på andra partier än S.
Där har S problemet. Det som M hade med anonyma bidrag men som nu kommer att försvinna har S dragit på sig mångfalt.
Jag säger inte att det är korruption. Allt sker ju offentligt. Men det är oanständigt, omoraliskt. Tänk om Företagarna skulle ge lika mycket stöd till moderaterna? Vilket liv....
S vinner pengar, men vinner man sympati och vinner man verkligen röster?
För övrigt var det roligt att Centern kom högst i en omröstning bland just företagarna om vilket parti man tycker är bäst. Men vi behöver röster från den stora majoriteten som inte är företagare också.

torsdag 6 februari 2014

Löfven tar in på Reinfeldt i statsministerkampen på mer känsla - lagarbete och solidaritet går hem bättre än att tala om bra ledarskap
Det är den korta telegramförklaringen. Reinfeldt har tappat på alla fem områden i DN/Ipsos mätning, men behåller ändå ett starkt grepp över att företräda Sverige utomlands, leda Sverige i kris och leda regeringens arbete. Löfven ingjuter mer hopp för framtiden. Inte oviktigt om trenden fortsätter. Mer av känsla, framtid och visioner, Alliansen.

Bra artikel av Alliansledarna om att stärka arbetsförmedlingen - en rejäl översyn ska göras
Bättre stöd till de med störst behov, effektivare förmedling och organisation och kanske viktigast fler arbetsförmedlare som bättre känner verkligheten. Här kan Centern och Annie själv ta åt sig en del av äran. Det kan vara fackliga arbetsförmedlingar eller privata aktörer som nischar in sig på specifika områden. Bra.

M viker sig om anonyma bidrag och säger nu Nej - ett klokt beslut i en känslig fråga.
I går skrev S, Mp V, att om man inte säger nej till anonyma bidraga får man heller inga statsbidrag. M har varit mest emot att tvingas släppa på anonymiteten. Nu ställer man sig snabbt bakom oppositionsförslaget och den känsliga frågan är borta för Alliansen men inte för S där LO givit S 70 miljoner i stöd sedan 2008. Och detta i ett LO där 50 procent av medlemmarna röstar på ett annat parti än S. Tala om glashus...

Bra av EU-parlamentet att höja kraven på klimatpolitiken - Centern och Kent Johansson har drivit detta hårt , M har ett uselt facit både i EU-parlamentet och hemma
Detta beslut gör EU-valet viktigt och intresset kan öka i en av de viktigaste frågorna för EU. 40 procents minskning av utsläpp, 30 mer förnybar energi och 40 procent energieffektivisering, allt bindande mål.Vackert
Här ska Centern sätta in stöten, särskilt mot M.
För övrigt blir det en sista runda med landstingets valprogram och förberedelser för invigningen av spårbilsutställningen på Arlanda nästa vecka. 

onsdag 5 februari 2014

Svårt att veta vad Bildts besök har gett, eller kommer att ge, men det är alltid bra att ha en dialog och en personlig kontakt, också med diktatorer, och  tala om vad vi tycker.
Inget land vill bli uthängt över världen, (kanske med Nordkorea som undantag) precis som de flesta människor vill också länderna och deras ledare bli, om inte omtyckta, så respekterade och accepterade. Iran arbetar också på det, åtminstone utåt, sedan Hassan Rouhani blev president. Islossning eller inte. De fyra viktigaste frågorna som jag ser det är, dödsstraffet och det hemska antal människor som blir hängda offentligt för att de tycker annorlunda,  mänskliga rättigheter som saknas, öppenheten som inte finns och "den nukleära frågan" som Bildt kallar Irans kärnkrafts- och kärnvapen politik. Bildt ska ha beröm, inte kritik.

S, V och Mp skriver en motion i riksdagen om förbud för anonyma bidrag till politiska partier, annars får man inga statsbidrag. En finurlig väg att pressa moderaterna
Detta skriver  Peter Eriksson,MP, Björn von Sydow, S och Mia Sydow Mölleby på dn.se/debatt i dag.Och det finns en politisk majoritet i riksdagen för stopp för anonyma bidrag. Sverige har fått internationell kritik i flera år för risken för korruption. Det ska framgå vems intressen ledamöter och partier företräder, skriver motionärerna? Är det ett företags eller någon annans intressen? Det gör frågan klarare. Och hur ser det ut med Socialdemokraternas bidrag från fackföreningsrörelsen. Är allt verkligen offentligt.?

Detta har man tänkt att diskutera i riksdagen under våren och få igenom före valet
när regeringens proposition kommer upp. Och vilka står bakom den? Ska man tro artikeln var bara moderaterna med på det regeringssammanträdet i januari som tog beslutet. C , Fp och Kd bör stödja öppenheten.
För övrigt var det en bra diskussion i går på sjukvårdsgruppen om sjukvården och valet. Vi ska vara ute, på sjukhusen, vårdcentralerna, skriva insändare och understryka valfriheten, men också resurser för fler barnmorskor och sjuksköterskor. Landstinget får inte bli det glömda valet.

tisdag 4 februari 2014

Bra att EU belyser korruptionen men..
Det är bra att EU-kommissionären Cecilia Malmström belyser den omfattande korruptionen i EU. Omkring 120 miljarder euro varje år eller 1000 miljarder svenska kronor. Tre av fyra EU-medborgare anser att korruptionen är utbredd. Förvånande är att 44 av svenskarna anser att korruptionen är utbredd. Sverige borde öka öppenheten i det offentliga, straffen för mutbrott bör skärpas och anonyma bidrag till politiska partier förbjudas. Det sista blir en strid med den egna regeringen i Sverige.

...underligt att korruptionen i EU-apparaten och i EU-institutionerna inte granskas
Maktmissbruk och korruption i EU skulle också ingå i utredningen men drogs tydligen tillbaka för bara några dagar sedan.Underligt, förvånande och korkat, särskilt som kritiken mot fiffel och båg med EU-bidrag är omfattande.
Men det finns en förklaring. Den 25 maj är det EU-val. Kritiken mot den ständigt ökande EU-makten är redan stor. EU-kritiska partier växer fram över hela EUropa. Att Grekland, Spanien ... ska spara och strama åt blir inte lätt att kräva om EU försnillar 1000 miljarder kronor själv varje år.....

Kristoffer Thomssons brev både oproffsigt,oförsiktigt och okunnigt
Moderaten Kristoffer Thomssons brev till de anställda i landstinget på landstingets brevpappar om att deras jobb hotas om oppositionen vinner landstingsvalet var inte så genomtänkt, om det var tänkt alls. Har han inte pratat med finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdal? Eller...Det här blir gratispoäng för Helena Hellmark-Knutsson, och Håkan Jörnehed.
Visst, det är en sajt som flera partier använder, men han blandar ihop valrörelsen med rollen som arbetsgivare.
För övrigt åker jag nu in till landstingsstyrelsen på dagens möte där det nog kommer att viskas lite i korridoren....
måndag 3 februari 2014

Sotji är redan ett tragiskt kapitel i Olympiska Spelens historia - Korruption, terror, tortyr
Det är sorgligt att behöva läsa Dagens Nyheters reportage dn.se/världen om den torterade byggnadsarbetaren Mardiros Demertjan. Blåst på sin lön, klagade och blev torterad och våldtagen med ett ett spett. Han fick bara ut första  månadslönen, klagade och blev själv anklagad för att ha stulit några el kablar och polisförhörd och torterad. Vilka signaler ger det om Rysslands storslagna vinter-OS på 330 miljarder kronor, sex gånger högre än de senaste vinterspelen i Vancouver.

Human Rights Watch brukar veta vad de talar om.
Tragiskt för idrotten, tragiskt för Olympiska Spelen, tragiskt för deltagarna och för alla som blivit misshandlade, lurade, torterade och bedragna. Och någon opinionsframgång för Putin blir det inte, hur mycket fyrverkeri som än kommer att satsas på invigningen...

Löfven kan vara nöjd med sin "terpeut-intervju" i går.
Intervjuerna krockar visserligen med Så ska det låta, det är en hård konkurrens, men jag tror ändå många tittar på dessa mer personliga intervjuer som ger bra bakgrundsbeskrivningar av partiledarna. Reinfeld fick ut sitt ansvarstagande och Löfven sin solidaritet. Löfven lutade sig framåt och såg riktig engagerad ut i beskrivningen av sig själv som arbetargrabben från Ådalen.Vilket utgångsläge med 14 procent upp för oppositionen, men...

För övrigt har vi just haft ett telefonsammanträde om KOMPASS invigning av spårbilsutställningen på Nybygget i Arlanda. Spårbilen kommer.


söndag 2 februari 2014

Carl Bildt ska ha credit för sitt besök till Iran och försök att påskynda islossningen med världen utanför, i detta fall med Europa.
Det är ett officiellt besök Carl Bildt gör. Den nu ettårige presidenten Hassan Rohani har öppnat dörrarna för en mer naturlig relation vill omvärlden. Hur mycket vi kan lite på det vet vi inte, men om det kan förlängas och förstärkas så är det en framgång, och Carl Bildt kan medverka till det. Det handlar om mänskliga rättigheter och Iran som ett av de länder i konkurrens med Kina som har flest avrättningar, oftast offentliga.

Amnesty kräver att Bildt driver på...
och det är ju därför Bildt åker dit. Att journalister sedan vill veta vad Bildt ska säga, visar bara vad lite de vet om sociala relationer, artighet och diplomati, alltså hur man kommer framåt....

Jag har också förvånat mig över varför Sverige inte utnyttjar juridiken och rättsvapnet för att räta upp rättsvidriga eller orättfärdiga EU-beslut  - här blev det mycket rätt...
Det finns massor med tillfällen då enskilda personer, organisationer eller EU-parlamentariker försökt ändra på rättsvidriga EU-beslut. svd.se/nyheter. Isabella Lövin har krävt att lagligheten i fiskeriavtalet med Marocko måste granskas. Carl Schlyter och Margareta Ulvskog har ifrågasatt EU-beslut om kvicksilver och ftalater med flera farliga miljögifter. Naturligtvis ska vi som medlemsland utnyttja alla vägar att stoppa farliga, okloka, dumma och olagliga EU-beslut. Tänk om, regeringen.

För övrigt är jag nu tillbaka till vardagen...Vi ska vända på opinionsmätningarna och kommer att överraska på valdagen.Just nu blir det tennis med Micke...


lördag 1 februari 2014

Annies öppningstal på kommundagarna i Malmö på fredagen: Vi ska vara rasistens värsta fiende och  landsbygdens bäste vän i hela valrörelsen.
Så inledde  Annie kommundagarna. Skäms Göran Persson för din sociala turism för tio år sedan.  Men vi har fått 3000 dataspecialister från Indien sedan du talade om att invandrare bara ville ha våra socialbidrag och vi har fått 5000 kineser som jobbar i... Stefan Löfven har nu tagit över manteln och vill ransonera solidariteten. Den ska bara gälla arbetare med svenska pass...
Vi vill att folk också ska bestämma ner själva. Inga pekpinnar från Stockholm eller Bryssel  om sånt vi kan lösa själva vid köksbordet. Vi vill ha en närodlad politik... Det var dagens budskap för valrörelsen. Bra tycker jag.  Folk kommer säkert att fråga men då får vi ju chansen att beskriva.. beslut nära Dig...

Satsa på jobbskaparna med riktiga jobb i livskraftiga företag. Entreprenörer måste få göra vinst. Mer om kvalitet i vården än vem som driver vårdcentralen. Och flytta inte skolan till staten. Den ska vara nära lärare, elever och föräldrar
9 av 10 vårdföretag har färre än 20 anställda sa Annie med direktkoppling till Jonas Sjöstedt och V. 8 av 10 drivs av kvinnor. Där är det inga Caymanöar.... Vi vill ha mångfald, konkurrens och valfrihet med tydliga krav på uppföljning och kvalitet.

Det behövs en närodlad politik också  mot Bryssel.
Nej till euron. Sverige växer bäst med svenska pengar, blev det tydliga budskapet. Tiden har givit oss rätt och det ska vi tala om....
Vi är bra på spurt sa Annie med syftning på dagagens dåliga opinionssiffror. Hon ska ha kredit för att hon håller humöret och fanan högt. Men visst diskuterades dagskursen på kafferasterna...Men nu handlar det om framåt och uppåt.

För övrigt sitter jag nu på hotell  Confort efter dagens avslutade seminarier och den väntande alltid lika roliga banketten...