torsdag 28 februari 2019

Så kommer man direkt från TV-apparaten och kan tala om att Damerna tog guld i VM i damstafett i Seefeldt i Österrike.
Vilken fantastisk spurt av Stina Nilsson som slår Johaug i spurten efter att ha fått ett 18-sekunders försprång av Charlotte kalla på den 3:e sträckan. Emma, Frida, Charlotte och Stina heter tjejerna som nu har gjort de svenska damerna till världsmästare i stafett. Härligt..

Världen i övrigt har handlat om Trump och Kim Jung-Un som för andra gången eter mötet i Shanghai i våras förhandlar om nedrustning av kärnvapen. Det blev inget sådant besked i dag heller.Mötet avslutades snabbare än planerat bl a därför att Nordkorea ville att sanktionerna mot landet skulle hävas, som inte Donald Trump gick med på. Nu ska nya förhandlingar och möten ske senare på lägre dignitet men med samma tema.

Jag tror mötena mer handlar om att synas på hemmaplan än att verkligen komma överens om nedrustning..Båda personerna, särskilt Trump som nu har utredningen om eventuellt samarbete med Ryssland över sig måste visa att han r så stor som han säger. Nej, han kommer inte att sitta tiden ut.

Swedbanks samarbete med oligarker och storherrar som Ukrainas avsatte och brottsdömde president Janukovytj dominerar svarta sidorna i media.
Undrar bar hur lång tid det tar innan Swedanks vd Birgitte Bonnesson avgår. Det är en riktigt allvarlig 40 miljarder grådaskaffär, men det är långt kvar till Danske Banks 2000 miljarder. Tycker lite  synd om Stoffe som jobbar i den här smeten nu. Men i dag har vi lilla Juni hos oss  som nu sover i vagnen på framsidan efter promenaden hon och jag gjorde före skid VM.

onsdag 27 februari 2019

Här är min motion som jag skrivit till centerstämman i Karlstad 26-29 september och som behandlats på  Värmdöcenterns årsmöte och bifallits. Lite lång men... Roligt


Motion till Centerpartiets riksstämma den 24-27 september 2019 i Karlstad
Utarbeta en Regelbok som uppnår Parisavtalets klimatmål.

Klimatfrågan gäller jordens framtid. Den jord vi lever på och den värld vi lever i. Vi är alla ansvariga som världsmedborgare, men vi folkvalda har ett större ansvar. Vi är ansvariga för oåterkallelig miljöförstöring, förlust av biologisk mångfald och katastrofala klimatförändringar som leder till värmeböljor, översvämningar, vattenbrist, lidande, förödelse och massmigration. Detta i sin tur leder till konflikter mellan människor och länder om inte tillräckligt görs för att stoppa utsläppen av växthusgaser. Och detta måste ske nu. Nu.

I oktober 2018 kom FN-rapporten som slog fast att det är stor skillnad på en uppvärmning med 1,5 grader jämfört med 2 grader. De gäller försvunna korallrev, nedsmälta havsisar och biologiska arter som växter, djur och insekter som skulle försvinna. Det handlar om mer än dubbla procentsiffror.

För att nå den nollnivå som krävs senast till 2050 måste de svenska utsläppen av växthusgaser minska med mellan fem till tio procent per år. Sedan 2005 har minskningstakten varit omkring två procent och för de utsläpp som sker på svensk mark. Utsläppen från svensk konsumtion totalt är ungefär dubbelt så stora och har under motsvarande period knappt minskat alls.

Enligt forskarna krävs att våra svenska medelutsläpp minskar från 10 till 3,5 ton per person och år. Det ska ske genom innovationer och ny teknik och genom en förändrad livsstil kring boende, transporter, matvanor, fritid…. Produktion och konsumtion måste mer bygga på cirkulär ekonomi med effektivisering, bytessystem, förnybarhet, reparation, återbruk och återvinning. Industrikliv, klimatkliv, godsstrategier och lagrad koldioxid är goda exempel på samarbete mellan näringsliv, fack, politik och myndigheter.

Staten kan föregå med gott exempel och föra fram Sverige som ett av världens första fossilfria länder. Förändringarna måste upplevas som rättvisa för att det engagemang i klimatfrågan som finns i dag från politik, industri, företag och enskilda ska upprätthållas och stärkas. Det kan ske genom koldioxidskatter, fler uppmuntrande system som Bonus-Malus, klimatkompensation och återbäring. I den världsutveckling  vi har för klimatet kommer dessa satsningar också att vara konkurrenskraftiga och positiva för näringsliv och välfärd. Försurnings- och ozonkriserna löstes med handling och engagemang. Så kan klimatkrisen lösas också.

Att klimatförändringen är verklighet råder det ingen tvekan om.  Förra året sattes tragiska rekordnoteringar världen över som visar vad som pågår.

Antalet orkaner över haven på norra halvklotet var över genomsnittet. Förra året rapporterades mer än 70 mot i genomsnitt 53. Värmen i haven har varit den högsta eller de näst högsta som uppmätts. Den globala havsnivån låg under första halvåret i genomsnitt 2 till 3 millimeter högre än under 2017.
Utbredningen av havsisen i Arktis har legat långt under genomsnittet under 2018. De tolv minsta utbredningarna av havsis i Arktis har inträffat de senaste tolv åren.

Skyfall och översvämningar har drabbat stora delar av världen. Indiska delstaten Kerala drabbades i augusti av de värsta översvämningarna sedan 1920-talet, där över 1,4 miljoner människor fick lämna sina hem. I västra Japan omkom 230 personer och tusentals hem förstördes i månadsskiftet juni/juli. Kenya och Somalia som tidigare hade lidit av torka drabbades av kraftiga översvämningar i mars och april.
Värme och torka drabbade östra Australien, särskilt i södra Queensland där nederbörden var hälften av den normala. Både Japan och Sydkorea satte nya värmerekord med över 41 grader. Kalifornien kämpade med flera stora skogsbränder där ”Camp Fire” krävde drygt 80 dödsoffer.

Här kan vi lägga till värmeböljan i Sverige . Stockholm hade en medeltemperatur under sommaren med 22,5 grader i månaden, den högsta notering som har uppmätts i stadens 262-åriga mäthistoria. Torkan orsakade rekordstora skogsbränder där totalt 25 000 hektar brann. Sveriges högsta punkt glaciären på Kebnekaises sydtopp smälte fyra meter och blev en sorglig symbol för hela klimatförändringen.

 Vad handlar det om? Vad kan göras? Och hur och av vilka? Fossila bränslen som kol, olja och naturgas måste sluta subventioneras och ersättas med fossilfria och  ny teknik med förnybara och effektiva processer inom byggande, transporter, uppvärmning och konsumtion måste fram. Återanvändning och återvinning måste öka.

Teknikomställningen måste påskyndas. Ekonomi och marknad måste stimuleras med koldioxidskatter och skatteväxlingar som gör de dyrare med klimatutsläpp och billigare att använda det gröna miljövänliga. Handeln med utsläppsrätter måste skärpas. Konsumtionen måste få samma inriktning och livsmönstren stimuleras att minska överkonsumtionen. Nya gröna framsteg måste belönas. Exportera vår gröna kunskap ut i EU, FN och världen.

Insatserna måste ske från internationella överenskommelser över nationell lagstiftning, men kanske mest genom att tillvarata och uppmuntra det engagemang som finns, inte minst bland unga. Människor har rest sig. En av dem var då 15-åriga Greta Thunberg. Så fort det finns handling finns det hopp, sa Greta i Katowice.

Enligt klimatforskningen har vi tio år på oss att nå klimatmålen

Vi vill ha fred på jorden, men vi vill också ha fred med jorden.

Undertecknad föreslår att stämman uppdrar åt partistyrelsen

Att  utarbeta en ”Regelbok” enligt beslut på FN:s klimatmöte i Katowice om hur Parisavtalet från 2015 ska bli verklighet.
Att den gröna Regelboken ska visa hur vi, Sverige och Världen, uppfyller hur Parisavtalet från 2015 ska uppnå målet om att jordens uppvärmning ska hejdas vid max 2, helst 1,5 grader.
att Regelboken ska utgå från åtgärder som säkrar ambitionsnivån på alla nivåer globalt, nationellt, lokalt och i företag, organisationer och bland enskilda medborgare.
att minskade klimatutsläpp öppet ska kunna mätas, redovisas och utvärderas
att åtgärderna ska ha som inriktning att uppfylla egna mål som bygger på att de samlade, gemensamma ländermålen uppfylls som leder till max 2-graders-,eller helst 1,5 gradersmålet. Målen kan uppnås genom allt från forskning internationella överenskommelser, lagstiftning och frivilliga insatser.

Värmdö i februari 2019
Hans Lindqvistmåndag 25 februari 2019

Nu börjar det blåsa runt öronen för Viktor Orban i Ungern. Allt fler vill att hans parti Fidesz ska lämna den konservativa gruppen  EPP  där M och Kd är med.
I den stora gruppen finns också CDU och CSU från Tyskland. Bägaren rann nog över när Orban angrep EU-kommissionens ordförande Jean- Claude Juncker med budskapet att Bryssel vill slösa en massa pengar på invandrare. Vi ska stimulera fler ungerska kvinnor att föda fler ungerska barn, var hans alternativ. Fler kvinnor hemma ungerska barn ska födas i stället för invandrarbarn.

Hans lista på "illiberal demokrati" och inskränkt demokrati är lång och han och hans parti hör inte hemma i EPP-gruppen låter det. Senast i går gick Ulf Kristersson ut och uttalande det högt.
Den akademiska friheten har inskränkts. Det Centraleuropeiska universitetet, CEU som grundades av George Soros gillas inte av Orban där universitetet har kurser i genusvetenskap och öppnar dörrarna för flyktingar. CEU
tvingats slå igen.. Pressfriheten har drabbats hårt, där public service nu styrs helt av regeringen. De privata medierna försöker Orban styra genom statligt stöd till dem han gillar. Freedom House, demokratiinstitutet, klassade inte Ungern som en fullvärdig demokrati i sin senaste utvärdering.
Men det finns ett problem. Om Orban utesluts kommer han att se till att Ungern ansluter sig till extremistgrupper och han har nog inget emot att vara  ledare i den växande främlingsfientliga och högerextremistiska gruppen i EU-parlamentet.
Den gruppen kan bli om inte störst så bland de tre stora tillsammans med  EPP, S. Hur kommer EU att se ut då?

söndag 24 februari 2019

Vill lägga till kommentaren om MP att Max Andersson som var sekreterare till Per Gahrton i EU-parlamentet nät jag var EU-parlamentariker och nu är EU-parlamentariker själv sedan 2014, nu byter parti.
Han säger att de gröna har svikit sina ideal och "blivit som Socialdemokraterna. Vi har en regering, säger han, som är beroende av "högerpartierna C och L för att driva son politik då går det inte att få igenom ordentliga klimatåtgärder", Max arbetade jag mycket när under tiden 1995-1999 och han var en mycket seriös person. Han har nu beslutat sig för att dra tillbaka sin kandidatur till EU-valet i maj - i protest mot hur partiet utvecklats.

Max kommer nu att engagera sig i det nya partiet Vändpunkt som nyligen bildats av  Carl Schlyter som vid samma tid var sekreterare i EU-parlamentet för MP och senare också EU-parlamentariker och riksdagsledamot.
Han motiverar beslutet med att Mp gått allt mer åt höger. "Det behövd ett parti som både tar klimatkrisen på allvar och som arbetar för ökad ekonomisk rättvisa."

I dag har jag också skrivit under offerten på solceller på taket på Backvägen 8. Ca 100 000 med vissa avdrag och installation v 21 kring 20 maj. Ska verkligen bli roligt att ytterligare minska fossilenergi.
Har Vattenfall och vindkraft från Utellus i dag som också kommer att installera solcellerna på vårt tak. Räknar med att spara in 8-10 000 kwh per år med start redan från i år då.Säljer överskottet som köps av Utellus. Ska bli roligt.

lördag 23 februari 2019

Som "gammal" EU-parlamentariker ser man med skräck på hur EU-parlamentet kan komma att se t efter EU-valet den 26 maj. Stoppa det.
Det är inge nyhet att de stora EU-ropadominerande partierna S och M (motsvarande) tappar kraftigt i opinionen. Här kommer nu in främlingsfientliga och högerextrema partier som tar för sig och kraftigt kommer att förändra kartan i EU-parlamentet och rent av kan bli tredje största parti.
Ungerns Victor Orban ser ut att liera sig med extremledare som Marine Le Pen och Italiens Mateo Salvini om han utesluts från EPP-gruppen( där kristdemokrater och M och KD är med.  "Vi kommer att kräva att Orban utesluts ur EPP-gruppen" säger M-ledaren Ulf Kristersson.

Och vad är orsaken. Allmänt missnöje, oro osäkerhet,kritik mot etablissemanget. För Vad då? Ja, en sak vet man och det är kritiken mot EU som har fått allt större makt och inflytande.
De gula västarna i Frankrike har skakat Macron som bara för ett år sedan var den nya Napoleon i Frankrike efter som storseger i presidentvalet. Men hans förslag med en stark militarisering av EU med en egen EU-armé visar åt vilket håll han vill riva Unionen. Han vill ha en EU-finansminister för euro-gruppen och det är en federal EU-stat han vill bygga. Se upp, säger jag, eller bättre säg ifrån och ta striden.
De största frågorna i EU-valet är klimatet, freden, demokratin och att stoppa inflytandet för extrempartierna,

fredag 22 februari 2019

Jagskriver i dag om Miljöpartietes verklighet och framtid. Det är väl konstigt.Varför skriver jag  inte om Centerns?
Jo, det är väl det jag gjort i över 11 år i denna blogg. Nu ligger Centern på 8-9 procent men Miljöpartiet på 3-4 och vi har i många hänseenden en liknande politik. Om jag ska säga något kritiskt om Mp som driver en hård miljö-klimat,fri invandringspolitik, ungefär som Centern är det att man är för okänslig. Ta Daniel Hellden Mp:s nya miljöborgrarråd i Stockholm.

 Hård krav och hårda förslag på  fler elcyklar och snöskottade cykelbanor,
medan gångbanorna snöar igen och folk halkar och bryter  benen.. Många av Mp:s förslag är okän sliga. Jag tänker inte räkna upp några fler men kan inte undvika flyget. Att sluta flyga, eller stoppa flyget för höghstighetståg kan låta bra men varför så hårt och fyrkantigt.

Nu gror jag Mp kan vända om man byter Fridolin som språlrör, behåller Isabella Löfvin , och för Per Bolund som nytt språkrör. Varför
Han tänker först, djupare och längre, Han provocerar ingen. Rättvis grön skatteväxling säger nu Bolund. Han vill kombinera den gröna skatteväxlingen med höjda miljö- och klimaskatter med sänkta inkomster för dem med de lägsta inkomsterna. 90 procent av klimatavgifter ska återföras direkt till medborgarna med lägst inkomst. Utmärkt. Då slår inte förslaget mot de svagaste, som det annars lätt gör eftersom de med höga inkomster har lättare att betala höjda klimatskatter på flyg, transporter, mat.De med lägre inkomster kan också lättare acceptera förslaget och Mp stärks som parti Återbäring är ledordet. Smart och rätt.Klimatskatterna måste slå fördelningspolitiskt rätt.Tack för i dag. Har varit på SOS för återbesök och där tyckte läkaren Carl Lybäck att hans operation lyckats bra och det tackar jag honom för.

torsdag 21 februari 2019Så var det fvab,
farfar vård av barn, och Linda och Stoffe behövde lite hjälp i dag. Här får jag kaffe av Olivia från restaurangen när jag kommer, vi sjunger, där imse vimse spindel är favoritlåten och leker. Här var det högtryck.

Det är verkligen härligt att få vabba hos Olivia och Juni mellan möten och egna aktiviteter. Visst undrar jag hur världen ser ut om 20 år när dessa flickor nu drygt 2 och ett halvt år vuxit upp.
Det är en fröjd att lägga pussel, leka,med leksakerna och läsa barnböckerna. För att inte sjunga omse vimse spindel, ekorrn satt i granen, bä,bä vita lamm där Olivia nu börjar läsa sig texten och vill sjunga med. Härligt.


tisdag 19 februari 2019Klimat och fred sätter jag främst i EU-valet. Klimatet gäller jordens framtid. Den jord vi lever på och den värld vi lever i. EU måste sluta med de stora subventionerna på fossila bränslen och höja priset på klimatutsläpp och Sverige måste driva på.

Freden och friheten är avgörande för framtiden.Stärk samarbetet kring de stora frågorna, demokrati, migration, terrorism,rättsstat, säkerhet men ingen EU-armé och ingen EU-stat. Helt fel. Stärk det nordiska samarbetet i stället mot en nordisk Union. De två viktigaste frågorna i EU-valet är fred på jorden och fred med jorden.

Det skriver jag i dag på Facebook och det är som jag ser det de viktigaste frågorna i EU-valet. mer demokrati, mindre EU-byråkrati och klåfingrighet.Handel, fri rörlighet, samverkan, samarbete men inte bygga upp något som skapar misstro och missnöjespartier. som EU-staten gör.

söndag 17 februari 2019
Så hör skrev jag när flickorna föddes och melodin är flickorna från småland eftersom Mamma Åsa är smäländska.

Flickorna från Hagaberg
Den 19:e  i månaden halv nio ungefär
Vi är i februari  dom är lika såsom bär
Då kommer de små flickorna tillsammans båda två
Där står vi bakom glaset, ja vi har just hälsat på

För det är flickorna från Hagaberg som nu har blivit tre
Lilla Emma har fått syskon, vi vill alla flickor se
Ja, det är flickorna från Hagaberg, som lyser upp vår dag
Säger, mamma, säger pappa säger ni och säger jag

Nu har det gått en månad och dom växer sakta opp
Vi räknar varje gram som kommer till i deras kropp
Och Emma får va hemma nu så mycket som hon vill
Nu höjer vi vårt glas och önskar alla lycka till

Och så här skrev jag till tioårsfesten i går, roligt, och tio verser däremellan förstås

Och nu så blir det jämna år på tio var och en
Och dom vinner när dom springer och dom korsar mållinjen
Och se fotboll kan dom spela, dribblar bort och skjuter skott
Det är flickorna från Hagaberg, det har alla förstått.  


lördag 16 februari 2019

Ceilia Malmström. Mats Persson, Johan Persson, Erik Ullenhag, Nyamko Sabuni -ny partiledare för Liberalerna.
På nätet, i media, insändare, högtryck i eftersnacket om Jan Björklunds efterträdare, och också när valet ska ske, till våren eller på rikstinget i november. Det är ett viktigt val för l, med tanke på utförsbacken de senaste 15 åren, nästan sedan Lëijonborgs 13 procent i valet 2002. I en ganska ny Novusmätning fick L 2,7 procent. Häromdagen blev valanalysen färdig som hår kritiserar partiet för oklarheten kring regeringsfrågan som man menar har gjort partiet otydligt.

Någon av gossarna Person Mats eller Johan, Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag är väl de fyra som står i topp.
De båda Persongossarna har varit med hela tiden de senaste 4-5 åren när frågan har börjat diskuteras. N. Sabuni och E Ullenhag har varit borta från politiken helt mellan 6 och 3 år. Båda Persson pojkarna kritiserade L väg att stödja en S-regering. N Sabuni är en hårdare och tydligare person än E Ullenhag som är mer samtalande och  resonerande.

Jag minns att jag tyckte N Sabuni var lite för hård, fyrkantig och säker på sin sak och det var därför hon avgick.E Ullenhag hade i mina ögon ett övertag som mer resonerande. Nu är det just detta L kritiserar, att partiet varit för otydligt, särskilt i integrations-, och regeringsfrågan. Att ta någon av Persongossarna taror jag vore fel eftersom de har alldeles för mycket smet från valrörelsen och regeringsförhandlingarna.

Jag gissar på N Sabuni, någon som är tydligare, bestämd och vågar. Jag tro valet kommer tidigare än i november för att inte riva sönder partiet helt. Ja vi får se.fredag 15 februari 2019

Det här skrev jag på FB i dag efter artikeln av vår mycket kompetenta EU-kommissionär i DN

Cecilia Malmström, vår EU-kommissionär skriver i DN i dag att vi måste stoppa de främlingsfientliga partierna i EU-valet. Bra, men då är det en dålig idé att kräva överstatliga beslut inom utrikespolitiken, det spär ju bara på dessa partiers kritik av etablissemanget.

Klimatet är vår viktigaste gemensamma fråga.
Följ upp beslutet i Katowice i Polen där varje land ska ta fram en "regelbok" för att uppfylla Parisavtalets krav på max 1,5 graders uppvärmning. Sverige kan börja och driva på EUropa och världen.Det driver jag i EU-valet.

Vill bara säga att Cecilia, som jag debatterade med inför folkomröstningen, bl a på ett möte i Uppsala Universitet, gissar 93 eller 94, hade förslag på koldioxidskatt också i EU. Här blir det inge så enkelt.Vi ska inte ha överstatliga EU-skatter. Börjar man med en så har man brutit vallen och då blir det snart flera, Kom ihåg vad Gunnar sträng sa när momsen infördes år ?. Det var en procent eller så och det var ett engångsbeslut, inget högre skulle det bli När Stäng dog hade vi,kommit upp 25 gånger högre till 25 %.

Om det är någon fråga som  handlar om EU:s och världens överlevnad förutom kärnvapen så är det klimatet. Då kanske man får släppa lite på det principiella motståndet mot EU-skatter ochdriva fram en C02 skatt i EU. det kanske är det viska göra och visa vägen för resten av världen? Nej, ett bättre förslag, som också Cecilia tog upp i artikeln, är att,några länder, helst många, slår sig samman och inför C02 skatter nationellt som ett första steg Det blir alltså en frivilliglinje, flexibel integration, dvs alla länder behöver inte vara med på allt.Det förslaget tycker jag är bättre och här kunde också Sverige ta täten och försöka få med sig några andra länder.

torsdag 14 februari 2019

En intressant vändning med Vändpunkt, det nya partiet som Carl Schlyter startat efter det att han tingades lämna Miljöpartiet.
Vi jobbade tillsammans under EU-folkomröstningen och ännu mera när Carl blev sekreterare åt Sören Wibe i EU-parlamentet i Bryssel. E gediget kompetent, engagerad och envis miljöpartist som jag tycker man behandlat illa i Miljöpartiet. Nu bildar han ett nytt parti Vändpunkt tillsammans med flera andra miljöpartister och många utanför partipolitiken, varav 4 står bakom artikeln i DN i dag.

Vi vill skapa ett parti som förenar goda ambitioner men också har förståelse för situationens allvar, skriver debattörerna på DN. Fyra  huvudreformer skisserar man.
1. En helt nu klimatpolitik
En investeringsplan ska göra Sverige fossilfritt till 2030 Utsläppsminkningar, koldioxidskatter som ska gå tillbaka till medborgarna med särskild glesbygdsbonus De som flyger ska betala mycket, liksom de som bor stort och de som gör av med mycket energi
2. Ett nytt näringsliv. Bort från kortsiktiga kvartalsrapporter till långsiktig hållbarhet och nya bolagsformer. Nuvarande offentliga bolag gös om till allmänmintressebolag, by
gdebolag, gemenskapsbolag, medarbetarägda bolag
3.En progressiv skattereform: Större del av skatterna ska komma från miljöskadlig verksamhet. Arvsskatten ska återinföras, en bankskatt, fastighetsavgiften ska, differentieras och höjas
4. Återvitalisering av demokratin. Bort från New Public Management, ett folkligt veto mot riksdagsbeslut, medlemsombud  styrelsen för det egna partiet.
Och så ställer partiet upp redan i EU-valet den 26 maj.
Lycka till säger jag Tycker verkligen det finns många intressanta förslag med stärkt medborgardemokrati, där mycket faktiskt ligger n ära Centern. Kanske lite orealistiskt, men bra med den debatt som kommer  nu redan i EU-valet.

måndag 11 februari 2019

Brexit kommer aldrig att ta slut. Om Mays förhandlade avtgal går igenom före den 29 mars så ska det tolkas och genomföras. Om det inte gör det och vi får en hård Brexit så ska något annta komma i stället Vadå?
Så ser läget ut, eller det är inget läge, det är hundratals olika  lägen. Vi vet inte engelsmännen vet inte heller De visste inte när de gick till folkomröstning på midsommaren 2016 och de vet inte i dag heller, och inte den närmaste tiden heller, där tiden an handla år...

Att då tala om Swexit som SD har gjort fram till nu visar bara hur fel SD har tänkt.Nu förstår man det och drar tillbaka förslaget om att Sverige ska lämna EU.

Men du då Hans som var ordförande för Nej-sidan i  folkomröstningen 1994 och inte ville att Sverige skulle gå med i EU, är inte Swexit bra då, att Sverige går ur. Jag som demokrat respekterar folkomröstningens resultat 1994,  med ca 53-47 i folkomröstningen för Ja till EU. EU är något helt annat i dag än vad vi röstade om 94. Mer överstatlighet större byråkrati, mindre demokrati...EU diskuterar i dag ett gemensamt försvar, en EU-arme´ EU-skatter, en EU-finansminister...Först måste vi förhindra att EU-staten växer och att detta blir verklighet, först måste vi se vad som blir av Brexit innan vi funderar på något liknande. Det är att börja i fel ända, Sk vi också hålla på i flera år och lägga ner energi, pengar tid och konflikter..Nej bygg satsa på de fyra friheterna, den inre marknaden och stärk samarbetet kring gränsöverskridande frågor som fred, handel, klimat. det är detta vi ska ägna vår tid till. Mer samarbete - mindre EU-stat.

söndag 10 februari 2019

Dagens Nyheter med chefredaktören PeterWolodarski skriver själv om Medias kris men också medias positiva framtid.
Visst märker man och vi att media ändrad karaktär och vi som använder media också. Som tidningsnörd har vi ju märkt hur DN och SvD kraftigt ändrat karaktär de senaste åren. Tidningarna är tjocka och både infotäta och kulturbreda på helgerna men måndagens tidning är bara några sidor tunn och innehåller nästan ingenting.

Jag köper och läser också Expr och AB varje dag
och där är det mest politik, svensk och internationell jag är intresserad av. Måste erkänna att jag inte är lika bra på kultursidorna, men sporten det kan jag bättre. Läser också på nätet, både telefonen och datorn,internationella media och sådan media som jag under åren fått kontakt med som informerar om dagskursen.

Ser vad Peter W skriver att DN nu har 159.000 digitala prenumeranter och det kommer naturligtvis att öka. 
Jag frågar mig ibland om jag är den siste tidningsläsaren på bussen. När jag åker in på något sammanträde i staden och sätter mig och läser DN på morgonen är jag nästan ensam Alla andra runt omkring läser och knappar på sin dator. Hur länge finns papperstidningarna. När är DN och Svd Borta.
Betyder Bonniers köp av Mittmedias 28 lokaltidningar med min gamla hemstads Sundsvalls tidning att de nu kommer att succesivt läggas ner? Nej, jag vill ha papperstidningarna kvar.

fredag 8 februari 2019

Ja. jag är en tidningsnörd, där DN kommer högt och i dag har ledaren temat "Nu är det dags för operation rädda EU".
Hela ledaren beskriver EU:s kris och resonerar fram och tillbaka vad som är fel och vad som ska göras.Man börjar med att beskriva SD:s nya linje i sin plattform inför EP-valet att inte lämna EU men att i stället  dra "ännu mer nytta av EU och sedan får man se".Åkesson citeras när han säger på SD:s presskonferens att "det man ser är partier som är starkt kritiska till överstatlighet har växt väldigt kraftigt och bildat regering i ett antal länder i Europa". Det är precis det som SD eftersträvar.

Det passar också väl ihop med Sverigedemoraternas tankar på ett konservativt block
i Sverige med SD, M och Kd. Detta har kommit närmare nu också om man ser till opinionsmätningarna där Novus gav dessa tre partier en majoritet i riksdagen i senaste mätningen där SD är det största blocket i den majoriteten.
Olyckligtvis har SD rätt om EU ska förstås inte bara som ett ekonomisk intressegemenskap utan också en politisk, skriver DN. Sedan kommer följande SD vill "urholka, underminera, försvaga, urvattna, splittra, förgifta, ta död på"EU. Varför ger man SD hela ledarsidan? Man ger ju SD gratis reklam och Åkesson skrattar.

Sedan skriver DN, att aldrig har EU framstått som så livsviktig som nu och aldrig har den framstått som så bräcklig.
Sedan beskrivs de nationalistiska partierna och länderna Ungern, Polen, Italien, Österrike som flyttat in i regeringskanslierna. Men DN säger ingenting om orsakerna till denna utveckling- Varför växer nationalistiska partier? Varför är folk missnöjda? Varför växer Alternativ för Tyskland i Frankrike,Le Pen  i Frankrike och Åkesson i Sverige, och varför har vi Brexit i Storbritannien?

Svar EU har vuxit och går alltmer mot en federation, en EU-stat, med egen armé. egna skatter där fler och fler politiiska områden läggs under EU. Samarbete Ja- i ett nytt EU, säger jag. Ta fram ett reformprogram för demokrati, åteföring av frågor till medlemsländerna,minskad överstatlighet och byråkrati. Gör det innan EU krdisar ännu mer och fler länder vill lämna Unionen. Vi behöver ett Europasamarbete - i ett nytt EU.

torsdag 7 februari 2019

Så avgår då Jan Björklund efter tolv år som L-(Fp) ordförande. Det är inte oväntat inför deras riksmöte i höst, men kom ändå lite plötsligt.
Jag hörde honom i ekot i går kl 12.30 och där kritiserade han hårt förslagen från den nya "Reformism" föreningen i S att höja arvs- och gåvoskatterna skatterna på fastigheter, förmögenhet, kapital, Plötsligt några timmar senare 15.00 kom beskedet att han inte ställer upp till omval på höststämman. Jag tror, eller gissar att han helt enkelt fick kritik inifrån för att gå ut med något så stort som inte var förankrat i partistyrelse och riksdagsgrupp och då blev han förbannad och avgick.

Plus och minus sätter jag på Björklund.
Jag hade många debatter med honom när han inför folkomröstningen om EU, där han ju är en fanatisk EU-vän, Nato- och eurofantast. Det var hårda tag, men upplevde honom ändå som en trevlig person.Har tydligt noterat att han mer eller mindre varit assistent åt Annie under hela senare delen av förhandlingarna för en ny regering. Alldeles för mycket upp- och ner och ständigt nya förslag i skolan.

En viktig fråga är efterträdare
Blir det någon av personerna Mats, eller Johan Persson som varit för Kristersson som statsminister och mot samarbetet med S så kan detta S,Mp,S, L samarbete få problem och regeringen i värsta fall spricka. Detta kommer snart att visa sig. och i media sägs att valberedningen redan börjat arbeta. Synd om detta skulle bli följden, det drabbar inte minst Centern och Annie Lööf som varit så lyckosamt pådrivande i den processen. 

tisdag 5 februari 2019

Så läser man en insändare i DN av entreprenören Jan Wogel om "Magnettåg skulle kunna ersätta stor del av inrikesflyget i Sverige". Aldrig hört talas om.
Och detta trots att jag jobbat så mycket med transportfrågor kring spårbilar,självgående, höghastighetståg. Detta var verkligen något helt nytt, men självklar intressant om det inte bara är ett vinterskämt.

Det är samma tanke som spårbilar, där en räls går några meter upp i luften på stolpar. En prefabricerad magnetbana på pelare kostar mindre än två tredjedelar av kostnaden för en snabbtågsbana att bygga och underhållskostnaderna blir ungefär en tiondel så stora, står det i artikeln.
Och det är flera fördelar. Högre hastighet, snabbare uppbyggnad. Lägre kostnad, större säkerhet.
Ja, vad säger den nya infrastrukturministern Thomas Eneroth (S) Fel, eller rätt.Oavsett.Utred.

söndag 3 februari 2019

Kommundagarna är över och Centern och Annie har fått stor uppmärksamhet. Välförtjänt för vi har varit deet pådrivande partiet i regeringsförhandlingarna. Vår EU-parlamentariker Fredrick intervjuas om läget i DN.

Fredrick är andre vice ordförande efter Annie och Anders W Jonsson
och han är EU-parlamentariker med stort ansvar för samarbetet i EUropa. Jag har väl inte alltid tyckt som Fredrick, särskilt inte under hans tidiga ungdom där han vara för allt som EU hette och jag var EU-kritiker och ordförande för Nejsidan i Sverige.Han tillhör också den nyliberala eller libertarianska delen av Centern som vuxit fram med honom och Annie i t.ex det kritiserade idéprogrammet, där jag inte varit med.

Tycker ändå att han har samlat sig och han gör ett gediget arbete i EU-parlamentet
kring bl a stopp för antibiotika, matsäkerhet och djurskydd och en mer "liberal demokrati". Han säger i intervjun i DN att han är skeptisk till SD:s plötsliga omsvängning i EU-frågan där man inte längre vill lämna EU  Det kan jag säga att jag är också. Det är nog mer till för att passa in i samarbetet i det "nya högerblocket" med M och KD. J

Jag tycker själv att vi först ska ta fram en plan för vilka frågor vi vill återföra till Sverige
som jaktfrågor, skogspolitik, upphandling, och säg nej till nya förslag som inte ska ligga på EU-nivå som skatter, arbetsmarknad, aborter, sociala frågor,tv-tjänster  innan vi börjar diskutera en Swexit. Se bara vilken kraft, energi och tid Brexit tagit i Storbritannien. Kräv ändringar i EU, inifrån när vi nu är medlemmar.

lördag 2 februari 2019

Så här skrev jag på Facebook  alldeles nyss som en kommentar till avslutningen på Centerns kommundagar i Umeå som handlade om EU-valet, med Federley, Abir , Emma Wiesner och Gustav Hemming

Vi behöver samarbeta i EUropa och världen för fred, frihet, demokrati , medmänsklighet, klimat och öppenhet för att stoppa nationalismen och främlingsfientligheten, Men vi vill inte ha ett federalt EUropa och en EU.armé som Macron föreslagit.Mer samarbete - mindre överstat.
EU ska inte utvecklas till en statsbildning. Nej också till Macrons förslag om en EU-finansm
inister, Stärk demokratin, minska byråkratin, och stärk samarbetet om migration, terrorism, brottslighet, miljö men ingen detaljstyrning. Förhandla om återförande av frågor till Sverige som vargfrågan, skogspolitiken, sociala frågor.

fredag 1 februari 2019

Nu kommer diskussionen upp igen om en sammanslagning av Centern och Liberalerna. 
Folkpartiet hette det då 1973 när Centern hade förtroenderåd och Torbjörn Fälldin inledde med att tala om en sammanslagning av Centerpartiet och Folkpartiet. Jag var där som ombudsman för Centern. Gunnar Helén, som var partiledare för Folkpartiet och Torbjörn Fälldin hade diskuterat frågan och den skulle nu föras vidare. Ner från Centerns Ungdomsförbunds möte i Östersund kom ordföranden Karl Erik Olsson till mötet i Uppsala och talade om att CUF fattat beslut om att säga nej till en sammanslagning.

Torbjörn blev väldigt missnöjd,besviken och säkert arg och det blev en stor debatt på förtroenderådet.
Det visade sig att det Torbjörn trots sin popularitet som partiledare inte hade så starkt stöd, Ungdomsförbundets beslut var glasklart och det hade varit svårt att driva igenom en sammanslagning mot CUF. Det blev inget av det och det var klokt det

Vad säger vi i dag då. Jag säger, låt det beslutet stå kvar. Det finns ingen opinion vare sig i Centern eller Liberalerna för någon sammanslagning.
Även om L skulle göra ett dåligt EU-val är det inget motiv för en sammanslagning av partierna, även om samarbetet i regeringsförhandlingarna  med S, Mp har stärkt också samarbetet mellan C och L.
Ta bara några stora frågor, Nato, kärnkraft och euro och det blir ganska klart....