onsdag 31 augusti 2011

Bra satsning på tågen och många goda skäl
Bra att regeringen satsar 5.0 mdr på infrastrukturen och då främst järnvägen och främst underhåll. Det finns många skäl. De kortsiktiga; tågkaos, att komma fram, trafikflödet, de arga resenärerna, konjunkturen, oppositionens kritik. Långsiktigt: miljön, klimatet, nya jobb, det måste ändå göras.

För övrigt ska jag nu till centerns landsbygdsdag på riksdagen och återkommer senare.

tisdag 30 augusti 2011

Khadaffi: Afrikas Hitler
Vi har 30 augusti 2011. Det är 60-70 år sedan gaskamrarna i Hitlertyskland. Men nu ser vi nya tortyr- och dödsläger i Libyen. I tortyrkammaren i Zawiya har 60 brända människokroppar med upprorsmän hittats. Khadaffis kvinnliga soldater tvingas skjuta ihjäl "rebellråttor" i bunkrarna. Gör de inte det blir de skjutna själva... 60 000 upprorsmän har gripits, endast 10 000 har släppts. Var är de andra...? Khadaffi är Afrikas Hitler.

Bilen ska finnas kvar - men kollektivtrafiken måste öka
Bilen behövs. Bilen ska finnas kvar. Jag använder min och har inte tänkt sluta. Men vi måste erbjuda bättre kollektivtrafik så att vi själva föredrar den i stället för bilen - ofta, ibland, då och då...Se SvD, www.svd.se och www.svd.se/brannpunkt .
Det är dålig samordning mellan Stockholms stads vägreparationer och landstingets nyinvesteringar. Det behövs inga överföringar av beslut, det behövs bara samordning så att inte vi trafikanter blir lidande.

För övrigt ska jag nu iväg och diskutera en nygammal idé, en kommunal sektion som vi framgångsrikt hade för 20-talet år sedan. En sådan behövs...för"samordning"...kommuner och landsting.
måndag 29 augusti 2011

I huvetUsain Bolt
En obegriplig black-out. Att tjuvstarta i VM. Han hade kunnat starka några tiondelar efter och ändå vunnit. Han har tränat just start. Han har sagt att det är guldet han vill ha, inte tider. Allt han ville ha sänkte han på någon hundradels sekund. Varför, varför, varf...?

Nej inga förhandlingar med Khadaffi
Hur kan han tro att världssamfundet vill förhandla med honom när han besegrats? Det är väl ingen som vill förhandla med en diktator. Ännu mindre med en diktator som fölrlorat...

Varför slutar Eva-Britt
Svensson som EU-parlamentariker ( v ) mitt under mandatperioden? Av hälsoskäl, säger hon. Tråkigt och synd på en i bästa mening konstruktiv EU-kritiker. Eva-Britt och jag var båda ordförande i Nej till EU åren kring folkomröstningen. Hon är otroligt engagerad i det hon gör, tog uppdraget på största allvar och har stärkt jämställdhetsarbetet i EU. Men hon kommer, liksom jag, att se att det finns mycket annat att arbeta med än EU-parlamentet...närmare människorna.

Bra Filippa Reinfeldt med egna coacher för multisjuka
Vi har drivit det i landstinget och Filippa har i högsta grad varit pådrivande. Det har blivit lyckosamt och ska nu utvidgas. En person som har många sjukdomar får en specialistsjuksköterska som coach som hjälper till att navigera i vården. Mer av personlig vård alltså. Precis som vi vill ha.

För övrigt ska jag nu skriva på inledningstalet till spårbilskonferensen nästa vecka...roligt

söndag 28 augusti 2011

Centern har chansen
Allt tyder nu på att Annie blir ny partiordförande för Centerpartiet med 24 av 27 distrikt som nu stödjer henne. Annie är klok nog att inse att stärka huvudfåran i den gröna centeridentiteten. Hon har också tydligt markerat miljö-och klimatfrågorna sista tiden. Det kan då bli Annie som ordförande, Anders W Jonsson som 1:e vice och Anna-Karin Hatt som 2:e vice med Lena Ek och Eskil Erlandsson i VU. Det blir en bra lösning av lite gammalt och mycket nytt och olika intresse- och kunskapsområden med miljön, hela Sverige, välfärden, EU-och internationellt och landsbygden.
MP:s tapp av Maria Wetterstrand och Mikaela Valtersson öppnar också för centern.

Grattis till s-kvinnorna för valet av Lena Sommestad
Det blir ett lyft för s-kvinnorna och det måste centern också möta. Nalin Pekgul skulle inte ställt upp. Nu gjorde hon det och förlorade till en bättre kanditat. Hennes totala stöd för Mona Sahlin är en orsak... Lena Sommestads person en annan._

Forskare: Bilen kan vi vara utan...nej säger jag,
Det skapar onödiga motsättningar. Bilen behövs också. Sverige är stort och ser olika ut. Men bilen måste ge plats för mer kollektivtrafik i storstäderna. Där har forskarna rätt, www.svd.se

Det är också vad vi säger i centern, men inte alltid följer. Förbifart Stockholm och höjda avgifter på SL-kortet är några exempel. Centern borde föreslå en kollektivtrafikavgift på alla nya bilar på någon promille. Den skulle gå till kollektivtrafiken och fördelas regionalt till landsting och regioner för infrastruktur och nya trafikslag som light rail, bussfiler, trådbussar och spårbilar eller luftgondoler.

För övrigt har jag precis spelat tennis och när jag åkte hem i min bil fick jag höra att Usain Bolt dikvalificerats. Illa för honom men också synd för VM-tävligarna.

lördag 27 augusti 2011

Borg försäkrar sig -men var är visionerna
Borg varnar för skuldstormen. Ansvar, återhållsamhet, svångrem och hängslen. Bra. Det är detta Alliansregeringen( mest moderaterna) vunnit på. Bra att sätta in tillfälliga stimulansåtgärder 2012 och 2013 för jobben. Den svåraste frågan för regeringen är arbetslösheten som i den nya prognosen ökar med 1 procent 2012 och 2 procent 2013 till totalt 7,7 procent. Där ska insatserna sättas in.

Förslag:
Dela upp sänkningen av restaurangmomsen på två år, dvs 5,5 mdr på två år i st för ett år. Ge också Kd pensionärsspengar(totalt ca 2,5 mdr) på två år. Det visar återhållsamhet, men samtidigt lyhördhet.
Ta fram ett program för visioner om framtida investeringar i miljöteknik, transporter, byggande och forskning så att vi, får något annat än dagens plånbok att tänka på.

Bra svar från Annie till Schlaug - men ta fram ett nytt tillväxtmått på värdehöjande tillväxt.
Centern borde ta fram ett förslag om förändring av BNP som tar hänsyn till miljö-, energi- och klimatkostnader, dvs baksidan av fel tillväxt. Då kan ett system som ger "värde" som Annie skriver tas fram, alltså värdehöjande tillväxt, dvs hur värdet kommit till. Där ska baksidan på tillväxten också räknas in eller räknas av.

SL-kortet: Kollektivresandet ska öka inte minska
Vi har i Centern i landstinget gått med på en höjning med 100 kr till 790 på SL-kortet. Det minskar resandet säger konsulten Göran Tegnér med 4-5 procent i år. För mycket säger jag. Inga fler höjningar under mandatpersioden och kollektivtrafikresandets andel av trafiken ska öka, inte minska.

För övrigt ska Sonja och jag nu gå och bada på Grillsbadet

fredag 26 augusti 2011

bryter vi centerns uppförsbacke
Det är ingen rolig läsning med 3.8 procent i DN/Synovates väljarbarometer. Enda trösten är att det gäller tre partier till v, kd, sd som också ligger under spärren.
Moderaterna vinner på krisen - ansvar, åtsttsmninh, långsiktighet, trovärdighet.
Men vi kommer att ta oss upp för uppförsbacken efter stämman och partiledarvalet. De fem programområdena ökar fokusen på centern. Det som kommit fram ser bra ut.

Oavsett vem som vinner partiledarvalet så går de andra två
in som 1:e vice och 2:e andre vice. Lena Ek och Eskil Erlandsson väljs in i VU. Programarbetet med idé-programmet ska fortsätta till höststämman 2012 och vi ska naturligtvis ha stämma både 2013 och inför valet 2014.
Nya personer, ny genomtänkt och väl förankrad politik där den gröna centeridentiteten stärks ska ta oss uppför backen.

Juholt och Waidelich: En totalt utslätad pratartikel i DN
Att skriva bara för att synas. Det verkar vara syftet med Juholts och Waidelich:s otroliga pratartikel i DN. Vi ska ta oss ur krisen med utbildning, infrastuktur och bostäder... någon däremot..?
Att tala är silver att....

För övrigt har jag nyss kommit hem från en fantastiskt lyckad tvådagarskonferens med landstingsgruppen på Idöborg utanför Nämdö. Bra program, bra information, nya, bra idéer och bra diskussioner... roligt och trevligt...stärker sammanhållning, visioner och ambitioner.
torsdag 25 augusti 2011

För övrigt blir det nog inget större blogginlägg i dag när vi åker ut med centerns landstingsgrupp till Idöborg vid Nämdö och konferenser några dagar. Det handlar om framtidens sjukvård, IT-utvecklingen, allt fler äldre och trafiken, med utbyggd T-bana, spårvagnar och spårbilar...

onsdag 24 augusti 2011

Bra kandidat utfrågning i Trångsviken
Det var en bra utfrågning av partiledarkandidaterna i Trångsviken, säger Håkan Larsson, tidigare riksdagsledamot mmm(med mycket mera) från Rödön, Krokom. Ett hundratal personer var närvarande och frågorna smattrade. Men tyvärr samma trista modell med skriftliga frågor som går igenom en "granskning" innan de presenteras. Det borde centern centralt ta bort inför de sista intervjuerna.

Annie tonar ner
sin "Ny"liberalism, och talar om frihet i stället och tron på den enskilda människan. Ingen plattskatt, visst kärnkraften ska avvecklas, Natomedlemskap "ska utredas". Ett tydligt återtåg. Men med vilken trovärdighet? Ett utmärkt besked från samtliga var nej till uranbrytning som ska förbjudas med lagstiftning. Svagt att inte någon kandidat kan ge ett rakt svar på att delar av vinsterna från vattenkraften ska gå tillbaka till de kommuner där den produceras. Hedrande var att ingen kandidat backar ur om man inte blir partiordförande, dvs de ställer upp på andra poster om stämman så föreslår och beslutar.

Heja Tommy Waidelich: Ingen euro så länge jag lever.
Många år på ja-sidan. Flera diskussioner har vi haft. Åtskilliga år har vi verkat i EU-parlamentet med olika syn på euron bl a. Nu säger TW som ekonomisk-politisk talesperson för (S) att han utesluter ett svenskt medlemskap "under sin livstid". Vackert. Då är vi nog en bit över 2050...

För övrigt ska jag nu iväg till ett möte på SL om sjötransportupphandlingen...mycket viktigt för skärgårdstrafiken.


tisdag 23 augusti 2011

Khadaffi måste gripas levande och föras till Internationella domstolen i Haag
Det är slut med Khadaffi. I varje fall hans diktatur. FNs resolution nr 1973 om att kunna ingripa mot regimer som angriper och dödar sina egna medborgare var ett stort steg framåt för mänskligheten. Trots väldiga militära resurser från oljepengar hjälper inte det när hans garden flyr diktatorn och ser att spelet är förlorat.
Sverige och omvärlden är nu skyldiga att hjälpa Libyen in mot demokrati. Humanitär hjälp från Sverige, möjligen militärpolis för att undvika klanstrider, men inga militära truppinsatser om jag får råda.

Annie borde driva på för att justera BNP-begreppet
Annie får kritik av Birger Schlaug på dagens Brännpunkt i Svenska Dagbladet, brannpunkt@svd.se . Annie försöker frikoppla tillväxten och hur den sker från klimatfrågan med mindre gott resultat. Hon glömmer bort hur mycket av tillväxten som är konsumtion.
Annie kunde med detta ta upp en debatt om ett annat tillväxtbegrepp som också tar med baksidan med utsläpp som tillväxten förorsakar. Där kunde centern göra en stor insats. Det skulle verkligen uppmärksammas.

Gustavsbergs framtid
Roligt att planerna för Gustavsberg framtid nu kommit så långt att de ställs ut. Tycker i en första ryggmärsreaktion att det ser bra ut med blandat med hyres- och bostadsrätter, gröna parker och strandpromenader. Lars Alenfalk har varit med för centern i arbetsgruppen och det känns tryggt....

För övrigt ska vi n ha kretsstyrelse och diskutera ordförandevalet...

måndag 22 augusti 2011

Juholt: Svensk social demokrat med mycket pengar
Ja så kan telegramtexten se ut efter Juholts tal. Världskrisen i ekonomin i Europa och i USA fanns inte i Juholts perspektiv . Skuldkrisen som naturligtvis påverkar Sverige fanns inte med i hans plånbok. Det var otroligt mycket han vill göra: mer T-bana, sommarjobb, bostäder, pensioner, skola. Men inte en mening om vad det kostar. Inte trovärdigt. Lögner om Alliansens skattehöjningar för pensionärerna. Inte sant. Tvärtom två skattesänkningar. Lena Mellin talar om det för honom i Aftonbladet.
Nej, det var inte trovärdigt.

Det måste vara möjligt att ställa muntliga frågor till C-kandidaterna
Det är jättebra med den öppna processen till centerordförande men det måste vara möjligt att ställa muntliga frågor direkt till kandidaterna. Att tvingas skriva ner sina frågor är oproffsigt och opersonligt. Gör om till nästa utfrågning.

Bra artikel om klimat- och miljö av Annie
Det är en bra artikel om klimat och miljö på Brännpunkt i dagens Svd www.svd.se från Annie.
Hon vill ha ett miljöpolitiskt omtag: mer grön skatteväxling, fler marknadsmekanismer i klimatarbetet, ställ om transportsektorn med höghastighetståg och elhybridbilar och upprustad järnväg. Men spårvagnar, trådbussar och spårbilar...?

För övrigt ska jag nu till en minnesstund i Gustavsberg på dagen en månad efter de fruktansvärda händelserna på Utöja.

söndag 21 augusti 2011

Reinfeldt tackar Maud för sammanhållningen i Alliansen
Ansvar, ekonomi, jobb för ungdomar och sänkt restaurangmoms var Reinfeldts budskap på Strandvik i Gustavsberg i går. Jag var där några meter från podiet. Han gör inte till sig, försöker inte vara något annan än han är. Allvarlig, men inte tråkig eftersom man då lyssnar på innehållet och inte på vilket sätt det framförs
Tack till Maud för Högfors och sammanhållningen i regeringen och en förhoppning om fortsättning när den nye centerledaren väljs. Jag gissar vem han tänker på....

Restaurangmomsen - Centern borde se till att få kredit
När nu Reinfeldt och moderaterna presenterar sänkt restaurangmoms så blir det lätt deras fråga. Jag skulle vilja att centern mycket tydligare tar till sig att det är vi som drivit detta Inte minst Maud. Jag också som backat upp Cateringföretagaren Mats Eriksson på Värmdö för sin långa kamp och sin blogg "momspromenaden". Här är en person som ska ha en stjärna i himlen för att långsiktigt arbete som nu burit frukt och ger tusentals jobb till ungdomar och invandrare. Grattis Mats.

Eurokrisen - många förslag till lösning men inget tycks hjälpa
När vi människor känner att något inte är bra springer vi åt ett annat håll. I dag med världens snabbaste mediabrus går det fort. När regeringar, banker, köpare, säljare, investerare, aktie- och fondhandlare ser att något inte är bra springer alla åt andra hållet - samtidigt. Då kommer olika förslag till lösningar.

Det finns bara en hållbar lösning
Debet och kredit måste gå ihop. Det är ett enskilt lands ansvar likaväl som vi människor ansvarar för vår egen ekonomi.
Det senaste förslaget för att rädda euron är att ECB trycker nya pengar i samma hastighet som euroländer får problen och garanterar att inget euroland ställer in betalningarna. Någon som hört talas om inflation?

För övrigt blir det nu tennis och Emma ska spela med Sonja...vilken match


lördag 20 augusti 2011

Det är klart att DN förordar en stark marknadsliberal åt höger
före en "varm och grön socialliberalism". Det vill säga Annie före Anna-Karin, www.dn.se
Så här låter sista meningen i ledaren."Det vore märkligt om Centerns sökande inte slutar med att partiet väljer Annie Lööf till partiordförande". Nej, DN vill inte ha någon stark socialliberal med stark grön identitet. Men det tror jag många centerpartister vill.

DN har också ställt ett antal frågor
till kandidaterna där Anna-Karin svarar bäst. Hon vill ha en obligatorisk a-kassa för ekonomisk grundtrygghet åt alla. Annie är tveksam. Anna-Karin vill halvera den statliga skatten för de med lägre inkomster som lärare, poliser och sjuksköterskor. Rovdjurspolitiken ska ha en lokal förankring och inte avgöras i Bryssel, säger Anna-Karin också. Jag märker att Annies svar är betydligt mer "avrundade" i denna intervju än tidigare....Hon har kanske fått goda råd.

MP vill "samtala " med regeringen - ta vara på det.
En positiv inbjudan från MP till samarbete står att läsa på DN Debatt, debatt@dn.se. Infrastruktur, bostäder och skola är tre områden Mp vill samarbeta med regeringen om.
MP vill vara "en konstruktiv opposition". Ta vara på det. Jag känner Gustav väl. Det går att lita på honom. Han och Åsa kan bidra med något bra.

För övrigt ska jag om en timme gå och lyssna på statsminister Fredrik Reinfeldt som sommartalar i Gustavsberg...fredag 19 augusti 2011

Annie Lööf klar favorit, skriver DN
Att tillfråga riksdagsmännen som SvD gjort om partiledarvalet är en värdemätare, men ingen bra sådan. Det är 23 personer, som inte ens har rösträtt på stämman. Där är avdelningar, kretsar och enskilda medlemmar som ska avgöra valet.
Annie vill ha plattskatt, avskaffa las, sälja ut SVT och SR, gå med i Nato, bygga ut kärnkraften?, ha euron, men inte nu?, vill inte ha ökad jämställdhet med delad föräldraförsäkring. På alla dessa området har jag rakt motsatt uppfattning...Centerns värdegrund...?

Anna-Karin Hatt är min favorit
Står för traditionella Centervärderingar, slår vakt om svaga grupper, socialliberal framtoning, nej till euron. Mina frågor handlar mer om brist på folkvald politisk erfarenhet, men är inte innehållet viktigare...?

50 procent privatvård ( C ). Jag satte i halsen
Först trodde jag att det var journalisterna som satt en provocerande rubrik, men det var ett konkret förslag från centerpartiets välfärdsgrupp och också partistyrelsen. Mindre lyckat är den mjuka formuleringen. Oproffsigt, dumt, fel och obegåvat är den rätta. Jag vill ha bra vård för de skattepengar jag betalar - offentlig eller privat spelar ingen roll. Vilka får vi röster från med detta? Inte vårdpersonalen i alla fall. Inte de som vill ha bra vård heller. Skall vi ta fram ett privatiseringsprogram nu för att öka från 7-8 procent till 50 i hela Norrland...eller ska vi ha 80-90 procent i Stockholm för att genomsnittet ska bli 50....Finn 50 fel.

För övrigt var Sonja och jag i samma kyrka i dag som i lördags. Nu var det vännen Ewa Waldenströms begravning. Vackert, stämningsfullt men tragiskt.


torsdag 18 augusti 2011

Euroländerna bildar en "ekonomisk regering"
Ja, hur nära är vi nu ett EU där euroländerna går före och närmar sig en Ekonomisk Union. Den gamla eurogruppen läggs ner. Den ekonomiska regeringen ska ledas av EU-rådets ordförande Herman van Rompuy. Euroländerna talar också om att euroländerna ska skriva in en övre skuldgräns i sina författningar. Vi får också en EU-skatt på finanstransaktioner. Risken är där stor att affärerna görs upp i anda länder som Storbritannien i stället och dämpar tillväxt och utveckling i EU.
Med dessa förslag har Frankrike och Tyskland definitivt valt väg. Euron ska räddas till varje pris. EUroobligationer skjuts på framtiden, men det är nog just bara en tidsfråga....
Tack igen för att vi står utanför och tack Anna-Karin Hatt för ditt tydliga euro-nej.

EU har helt tagit över vår jaktvårdspolitik.
Hotet med EU-domstolen fick miljöminister Andreas Carlgren att ändra sig. Det blir ingen licensjakt. Vargfrågan har kostat på för centern. Där har vi tappat i många grupper, trots att syftet var det motsatta att vi skulle tillfredsställa både jägare, miljöorganisationer och "vanligt folk." Beslutet nu är det enda rätta annars tar EU över viltvården helt. Vad var det vi sa, Andreas och andra på ja-sidan...

Baltikum: Firar 20 år av frihet
Jag var ofta själv på Norrmalmstorg på måndagsmötena med Gunnar Hökmark och andra. Jag minns att jag saknade centerpartister på barrikaden för Baltisk frihet. Här ska moderaterna ha en stjärna i himlen även om de inte var ensamma.

För övrigt hade jag problem med att skriva på bloggen i dag som min duktiga datasupport Sami nu har fixat...tack för det

onsdag 17 augusti 2011

Bra Centerutfrågning med Annie - och bättre svar än väntat
Det var ett välbesökt möte på SV på Eriksbergsgatan i Stockholm i går med utfrågning av Annie Lööf. Riksdagskollegan Per Lodenius höll i mötet med stringens. Många frågor hann ställas och många svar ges. Generellt bättre än vängat från det jag sett i media från Annie. Mina frågor var fyra. 1. Vill du avveckla kärnkraften? 2. Vill du införa euron? Vill du ha plattskatt? Driver du på för spårbilar?.

Svar
1. ja, med hänvisning till energiuppgörelsen, 2. Nej,instämde med kandidatkollegan Anna-Karin Hatt, att det inte är aktuellt med någon förändring på tio år, 3. Nja. Hon hänvisade till att c vill ha "en plattare" skatt redan, men inte vad som vanligtvis avses med "plattskatt". Lite svårt att förstå kanske.4. Är för ny teknik och höghastighetståg, light rail och också spårbilar, men tror att det tar lite tid. Ganska bra.

Rätt med nej till jobbskatteavdrag
Helt rätt. Rätt också att hålla inne med sänkt skatt för pensionärer och höjd nivå för statlig inkomstskatt. Centerns krav på grön omställning tycker jag verkligen vi ska driva hårt liksom de ändringar i sjukförsäkringen som vi föreslagit och som nu är på väg. Restaurangmomsen kan bli svårt.

Fp vill ha öppet för euron
EU-minister Birgitta Ohlsson och EU-parlamentarikern Olle Schmidt vill hålla öppet for euron och kritiserar Anna-Karin Hatt som inte ser ngn förändring angående euron de närmaste tio åren. Det  var ett tag sedan vi hörde Carl B Hamilton om "euron nu"...

För övrigt blir det gruppstyrelse i dag i landstinget inför gruppkonferensen nästa helg.


tisdag 16 augusti 2011

Borg stärker moderaterna om ekonomin
Tre moderater finansminister Anders Borg, Finansmarknadsminister Peter Norman och finansutskottets ordförande Anna Kinberg Batra stärker nu moderaterna ytterligare i dagens artikel i DN. debatt@dn.se. De  högre krav på banker och finansinspektion om skydd mot framtida ekonomiska kriser.Hårdare kapitaltäckningsregler, mer pengar till Finansinspektionen och tydliga överskott i goda tider.
Det  är svårt att slå nu när hela världens ekonomi gungar. Moderaternahar de tunga uppdragen.

Nej inga euroobligationer
Förslaget om euroobligationer betyder att länder som slarvat eller misskött sin ekonomi drar nytta av länder som skött sin ekonomi. Grekland, Irland, Italien ...som nu har 15,10, 4 procents ränta ungefär skulle få en lägre ränta som ett genomsnitt av euroländerna och därmed kunna fortsätta att missköta sin ekonomi. Är det rätt och rättvist? Bara för att rädda euron som valuta.

Anna-Karin Hatt blir allt fleras favorit som ny centerordförande
Tycker det känns att Anna-Karin Hatt stärker sin position som  centrordförande. Hon är den som tar med sig centertraditionen om decentralisering, trygghet, uthållig utveckling, en solidarisk välfärdspolitik i en socialliberal ram. Inga nya euroförsök på tio år och ingen plattskatt.

För övrigt ska jag nu försöka hinna med att lyssna och kanske ställa lite frågor till Annie...

måndag 15 augusti 2011

Anders W Jonsson: Nej, inte min kandidat
Han vill ha plattskatt. Han vill ha euro och kärnkraft. Nej, Anders W Jonsson är inte min kandidat. Artikeln i Dagens Nyheter i dag debatt@dn.se är också märklig på flera sätt. Han skriver. "Ett parti tynar bort när all kraft går åt till att föreverkliga idéer..." Är det inte detta samhällsarbetet går ut på; att föreverkliga de idéer som jag eller partiet blivit vald på. "Även om klimatdebatten har tystnat...". Det säger mer om vad AWJ läser och prioriterar än verkligheten.
Att se över välfärdens långsiktiga finansiering är bra. Men det behöver man inte vara partiledare för att göra. Nej, Anders W Jonsson. Anna-Karin Hatt är min kandidat.

SvD vill ha mer konflikter - nej, men mer kamp och klargörande skillnader
Det är inte fler konflikter vi vill ha mellan partiledarkandidater i centern som SvD vill svd.se/ledarbloggen.  Men gärna mer kamp och debatter som klargör skillnader. Nu har det gjorts ganska bra ändå för den som följer debatten. Med Annie för euron, kanske för plattskat och kärnkraft vet jag inte. Anders W som är för euron, kärnkraften och plattskatten... och Anna - Karin för de grundläggande c-värderingarna om nej till euron, nej till plattskapp, en bredare centerprofil men gärna tydligare om kärnkraften.

Medlemsomröstning - ja, men då ska den följas
Samma tidning SvD beskriver på nyhetsdebatt den större öppenheten i partierna efter socialdemokraternas partiledarhaveri. Medlemsomröstningar, ja. Men då ska de också följas och inte ändras av någon överkuku till valberedning. Eller plockas bort kandidater som kommit högt på listan som förekommit i ett mig närstående parti, med samma valberedningsordförande som i dag...

För övrigt blir det nu vardag efter tre dagars bröllopsfirande, och i kväll blir det musik på slottet.

söndag 14 augusti 2011

Ett fantastiskt bröllopp mellan Stoffe och Stina
Ja, det blev det verkligen i går. Bröllopsgäster på en liten förfest på fredag. Vigsel i Värmdö Kyrka på lördag eftermiddag med Emma, Sara och Hanna som brudnäbbar.En både allvarlig och seriös men samtidigt lite rolig präst och med min Broder Håkan vid pianot för några underbara sånger med "Så skimrande var aldrig havet.."
Buss och bilar till Wermdö Golf and Country Club och ett fullmatat festprogram med massor av roliga, deltagande och rörande tal från släktingar och kamrater till Stina och Stoffe, Och lite visor från "gummens far"
med Brudeparets vals på melodin Ålefiskarn. Ett vackert toastmasterteam med Krisse och Peppe höll i kvällen.
Dans till 02.00 och sedan åkte brudparet och.....i dag är de på skärgårdsresa. Hjärtat får aldrig rynkor...

Ingen tvekan: Nu stödjer jag Anna-Karin Hatt
"Frågan om euron är död" och skjut på femte jobbskatteavdraget, skriver Anna-Karin i dagens Svenska Dagblad. Nu är det ingen tvekan. Anna-Karin är min kandidat till partiledare i centerpartiet. Centern har fått mer rätt om våra antaganden om euron än vi hade önskat, skriver hon. "Att säga nej till EMU var ett framsynt och klokt beslut". Sverige bör de närmaste tio åren avföra tanken på ett svenskt eurointräde. Bra och tydligt.
Satsa på sänkt arbetsgivaravgift och restaurangmoms i stället för ett nya jobbskattteavdrag.
Ingen tvekan. Anna-Karin har mitt och många centerpartisters stöd.

För övrigt har nu bröllopsgästerna åkt hem och Sonja och jag är nöjda och tillfreds efter en helg vi inte kommer att glömma.

lördag 13 augusti 2011

Treklöver gör upp i ( C )
Så lyder rubriken i dagens Svenska Dagblad www.svd.se ,med två helsidor med Anna-Karin, Annie och Anders. Mycket bra och efterlängtat och egentligen självklart att a-kassan görs obligatorisk som Anna-Karin vill. Åter till visionerna och ett "bredare" centerparti, säger Anna-karin också och självklart nej till en ojämlik plattskatt.
 Anders säger ja till detta och det är obegripligt som centerpartist. Han har i övrigt inget att komma med förutom att han en gång i månaden arbetar som läkare.
Annie vill att vi ska  bli "kaxigare" och också profilera oss på de mjuka frågorna. Bra men lite tunt, men att behålla en del av försörjningsstödet vid arbete är bra. Inget Nja till plattskatt, Annie. Det ska vara nej.

För övrigt har Sonja och jag nu varit och hämtat brölloppstårtan till Stoffes och Stinas Bröllopp om två timmar i Värmdö kyrka och sedan på Wermdö Golf & Country Club. En brölloppstårta för drygt 80 personer på 90x60 cm som precis gick in i bilen...ha, vad roligt.


fredag 12 augusti 2011

Agiza och Alzery - ett rättshaveri efter 11 september
Det är ingen tvekan. Den 11 september 2001 spelade stor roll när s-regeringens haveri med utvisningen av Ahmed Agiza och Mohammed Alzery verkställdes i december samma år. En otrolig flathet mot USA som på svensk mark i Bromma infångade, klädde av ,satte på blöjor och tvingade in personerna i amerikanskt flyg till Egypten där de torterades. Ett oförsvarligt brott mot alla rättsprinciper. Tragiskt är också att det var Anna Lindh som utrikesminister som godkände och genomförde aktionen. Inget man vill komma ihåg men inte mindre sant för det.

Felaktigt avvisade från svensk mark -  ska få komma tillbaka
En sådan felaktig avvisning bör göras om. Utred anklagelserna och finns inga skäl ska de naturligtvis få stanna i Sverige. Regeringen och s bör samråda i frågan och lösa den gemensamt.

Göran Rosenberg om EMU: Fel från början
Jag är inte alltid förtjust i vad Göran Rosenberg skriver men nu är han ytterligare en i raden som beskriver EMU som fel från början: "Européerna har alltför länge tillåtits leva i den verklighetfrämmande fantasin att ett samhälle kan ha en gemensam valuta utan en gemensam finanspolitik". Vackert, men tragiskt.

För övrigt ska jag nu komplettera mat lite mat och dryck innan de långväga brölloppsgästerna kommer.

torsdag 11 augusti 2011

Jonas och Ulla - ett vackert par farliga för s och Mp
Först ska jag be om ursäkt om Jonas och Almedalen. Det har efter en uppringning av TT om han ställer upp som ordförandekandidat som han ånyo svarade ja, eftersom han skrev om detta redan i april. Det var alltså inte Jonas själv som gick ut med en presskommuniké samma dag som Lars Ohly talade.
Vi går till framtiden. Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson ligger bäst till. Mycket talar för att det blir delat ledarskap. Socialdemokraterna och Miljöpartiet får två mycket duktiga företrädare på i mycket samma planhalva. Jonas kommer att driva en kraftfullare grön politik och det kan påverka centern också, särskilt i hur unga ställer sig. Vi måste bli bättre helt enkelt.

Anders Ferm och Tage G Petersson: Smygvägen in i NATO
Det skriver AF och TGP på DN Debatt i dag. Visst är det så. Sverige har närmat sig Nato i tio år, men inte gått med. Det har skett utan politiska diskussioner och utan debatt med medborgarna. Detta trots att bara en av fem svenska anser att vi bör gå med.
Jag har stor respekt för Tage G Petersson. Han driver linjen om alliansfrihet och medlemskap i Nato är då uteslutet, Men är Sveriges stöd för befrielsekriget i Libyen tillsammans med andra länder och Nato verkligen något som vi inte bör delta i? Vi bör ha handlingsfrihet från fall till fall.

onsdag 10 augusti 2011

Lars Ohly avgår  - lite plötsligt
Det blev kanske lite plötsligt med tanke på vad Lars Ohly sa när jag var i Almedalen. Jonas Sjöstedt anmälde sig som partiledarkandidat samma dag som Lars Ohly talade i Almedalen. Inte så smidigt skulle jag vilja säga. Lite olikt Jonas. Lars Ohlys största dumhet var att kalla sig kommunist så länge. Det har han också medgivit nu, men det har suttit kvar hos många människor.
Lars Ohly var lätt att samarbeta med på nej-sidan inför folkomröstningen om EU.  Det var Jonas Sjöstedt också som vice ordförande i Nej till EU där jag var ordförande. Vi hade ett gott samarbete också i EU-parlamentet i övergripande frågor för att minska EU-makten och stärka demokratin.

Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson kommer?
Det är mitt tips. Jonas är mycket duktig, populär och drar mycket personröster. Majoriteten av de distriktsordförande som tillfrågats vill ha Ulla Andersson som ordförande. En stor del av vänsterns väljare
vill ha en kvinna som ordförande. Det lutar åt ett delat ledarskap med Jonas och Ulla. Jonas ligger höger/mitten i vänstern och Ulla är en kunnig vänsterpolitiker som inte stöter bort någon.
Det blir en hård press på socialdemokraterna och även Miljöpartiet.

BNP måste justeras som mått på ekonomisk tillväxt med miljö, energi, klimat och hälsa
Det försökte jag få igenom redan när jag var sekreterare i Naturresurs-och miljökommitten i slutet av 1970-talet. Det var alldeles för tidigt. Det som nu är roligt är att det är en SEB ekonom som Klas Eklund som pektar på att BNP inte mäter kostnader för tillväxten på miljön, energin och klimatet. Här har vi vår chans i centern att sätta vår prägel på ett mått för långsiktigt uthållig tillväxt. Följ den internationella debatten i Frankrike, Storbritannien och i FN, tillsätt en svensk utredning och lägg ett förslag före valet 2014.

För övrigt ska Emma, Sara och Hanna vara brudnäbbar på Stoffes och Stina bröllop på lördag...

tisdag 9 augusti 2011

Finanskrisen - alla springer åt samma håll
Vet inte om globaliseringen eller internationaliseringen av information och marknader gör att alla nu kan springa snabbare och att alla nu också springer snabbare åt samma håll. Börsutvecklingen sista veckan tyder på det.

Nej till euroobligationer
Nej vi vill inte ha några euroobligationer som ekonomerna Harry Flam och Anders Vredin föreslår på debatt@dn.se i dag. Då har vi tagit ytterligare steg mot en finansiell union. Finanskrisen är inte eurons fel säger Flam och Vredin. Samtidigt säger man att Tysklad och Frankrikes brott mot euroreglerna om statsskuld och budgetunderskott inledde krisen. Men brotten mot stabilitetspaktens regler handlar just om euron.... Visst, det är inte bara euron som är orsaken men euron har försvårat att lösa krisen när så många olika länder har samma valuta och euron därför inte ingår i något optimalt valutaområde.
Ska en valuta behöva både tillfälliga räddningsfonder, permanenta räddningsfonder och egna obligationer för att överleva...?

Klas Eklund SEB: Antingen Europas Förenta Stater eller - upplöst union
En gemensam valuta kräver gemensamma finansinstrument, en finansinspektion, möjlighet att låna. "Antingen får man skapa Europas förenta stater eller upplösa unionen", säger Klas Eklund, senior ekonom på SEB.
Hur många gånger ska man få rätt....?

För övrigt förbereder Sonja och jag nu brölloppet mellan Kristoffer och Stina på lördag, med tal, visor, fler gästsängar och....Vigsel i Värmdö kyrka från 1320 och fest på Wärmdö Country club

måndag 8 augusti 2011

Finanskrisen skakar världen - ta upp frågan i FN
Nu råder hela havet stormar eller hela världen skakar. Finanskrisen sätter djupa spår i regeringar, börser och vanliga människor. Det är lite övermaga att tala om vad som ska göras nu. För framtiden tror jag att vi måste försöka få vissa grundregler för nationella ekonomier i FN när det gäller stastssskuld och budgetunderskott. Det har inte fungerat EU men det får inte vara något hinder. Ett svenskt initiativ. Vi skulle kunna ta det som har en välskött ekonomi.

Centerkandidaterna fyller media - positivt.
Det är roligt att se att centerns öppna nomineringsprocess till partiledare skapat ett sådant stort intresse i media. Det är bra för centern att synas ordentligt. Det är också bra för medlemmar och väljare att få en bild av vad centerkandidaterna vill.

Alla tre kandidaterna presenteras i DN
i dag www.dn.se och Annie har DN Debatt debatt@dn.se. Jag vet inte vad Anders W Jonsson är för frisk fläkt, men det kanske media kan tala om. Annie och Anna-Karin har tydligare profiler och  det är roligt att se deras välfyllda turnéscheman.
Anna-Karin har nu också svarat på de fyra internationella frågor jag ställt till alla tre kandidaterna på facebook. Korta,bra, raka svar tycker jag
Annies upplägg i DN-artikeln med centerns teman frihet, trygghet och hållbarhet är också bra.

För övrigt var Sonja och jag på en fantastiskt fin Taube och Bellman afton i går med Ulf Bagge, Axel Falk och Gisela Nordell. I dag har jag klättrat uppför en stege och målat vindskivor...  söndag 7 augusti 2011

Standard & Poor sänker USA?
Nja, det är inte riktigt så. USA har sänkt sig själv. Det är kreditvärderingsföretaget som  ger betyget. Det skapar ytterligare svårigheter för världsekonomin. Lite underligt att betyget sänks precis när en uppgörelse kommit till stånd. Riskerna för välrdsekonomisk recession ökar.
Otroligt att ett enskild värderingsinstitut kan få ett så stort inflytande på världsekonomin. Kina skrattar och håvar in USA:s havererade världsförtroende.

Pridefestivalen en ny framgång
Det är lika roligt varje år att följa Pridefestivalen med glädjen, öppenheten och den berättigade lyckostämning festivalen sprider. Fortsätt, det behövs mer för att stärka toleransen och allas lika värde.

Glädjer mig åt att al-Shabaab
lämnar Somalias huvudstad Mogadishu Jag skrev om det i går och kanske har vi ett problem mindra för stöd till Somalia och Afrikas horn.

För övrigt ska Sonja och jag nu gå en Taube-vandring från järntorget och lyssna på en Taubkonsert där Taube möter Bellman...det blir roligt

lördag 6 augusti 2011

Somalia och Afrikas horn: Vårt dåliga samvete
Katastrofen på Afrikas horn främst i Somalia sätter djupa spår i vår vardag. Jag mår riktigt illa när jag äter middag och vet att 3,2 miljoner människor behöver omedelbar hjälp för att överleva. Sverige ger pengar som land, många svenskar ger pengar och vi tar emot många flyktingar men det räcker inte. Att sända pengar är heller ingen säkerhet för att de kommer fram när islamistiska Al-Shabaab stoppar hjälpsändningar. Regering och myndigheter måste själva ta itu med Al-Shabaab så att mat, tält och mediciner kommer fram. Sverige kan ta initiativ genom FN och EU.

Tänkt om
de 7-800 miljarder euro som nu sätts in för att rädda EMU i stället kunde gå till Somalia och andra länder där människor hungrar och dör.

Nordiska statsministrar vill stärka det nordiska samarbetet
enligt en artikel på DN Debatt i dag www.dn.se. Terorhoten mot öppenhet och sammanhållning ska mötas med mera öppenhet, sammanhållning och demokrati. Den djupt nordiska gemenskapen ska stärkas. Besöket på scoutlägret utanför Kristianstad med 40 000 deltagande ungdomar från 200 länder är ett led i att stärka ungdomens engagemang för framtiden. Bra Fredrik. Partiledarna i Sverige bör också uttrycka sitt stöd för Norge och det öppna samhället efter vad som hänt.. Här kunde partiledaren och partiledarkandidaterna från centern ta ett initiativ.

För övrigt har jag efter morgonträningen just druckit te, ätit en rostad macka och läst morgontidningarna i Sonjas Hammock. Varmt med svag sol, mitt favoritväder.
i

fredag 5 augusti 2011

Pressmeddelande 2011 - 08 - 05

Hans Lindqvist 070/ 5485819
Vice gruppledare landstinget i Stockholm
Fd EU-parlamentariker ( C )

Var finns det globala engagemanget i den öppna C-processen inför ordförandevalet?
Fyra frågor till kandidaterna.


Den öppna nomineringsprocessen inför valet av ny centerordförande är föredömlig. Vi visar att det går att genomföra en öppen process. Centermedlemmar, media och medborgare är intresserade av vilka kandidater som ställer upp och vad det tycker att centern ska göra.

Vad jag saknar är den totala tystnaden i internationella och europafrågor. Centern har inte haft någon internationell företrädare som synts men det är ett måste att vi får en partiledare som gör det. Nu skakar världen av terror- och finanskriser men vad vill ni som centerledare göra åt det?

Jag har därför fyra frågor till partiledarkandidaterna Annie Lööf, Anna-Karin Hatt och Anders W Johnsson.

1.Vad vill ni göra åt eurokrisen som går i riktning mot haveri eller en finansiell union? Ska Sverige införa euron?

2.Vad har ni för förslag för att minska riskerna för nya terrorhot i Sverige och världen? Vad kan en folkrörelse som centern bidra med?

3. Katastrofen vid Afrikas horn är förödande för hela mänskligheten. Tusentals människor dör i svält och umbäranden. Vad vill ni att centerpartiet ska göra?

4. Norra Afrika skakas av krig mot den egna befolkningen. Människor dör nu varje dag i Syrien. Vad är centerns internationella engagemang här?

Pressmeddelandet är översänt till kandidaterna
Stärk det svaga FN
Äntligen har FN:s säkerhetsråd fördömt våldet i Syrien. Det är "för lite och för sent", som brukar vara oppositionens huvudbesked på regeringens åtgärder. Två stormakter som själva våldtar sin befolkning, Kina och Ryssland har bromsat. Länderna har hittills utnyttjat sin vetorätt med motivert att inte lägga sig i "länders interna angelägenheter. Stoppa handeln med olja; ett EU-initiativ om oljebojkott mot Syrien? Eller ett C-förslag att Sverige bör ta ett initiativ?

En nationell handlingsplan mot extremism
Ett bra förslag från Fredrik Reinfeldt, Birgitta Ohlsson och Beatrice Ask. Vad säger centerpartiets kandidater till ordförandeposten om vad man gör för att minska terroristhotet?

Euron sänker världsekonomin
Ska vi ha en europeisk valuta som kräver en permanent räddningsfond med 500 mdr euro och en tillfällig räddningsfond på 440 mdr euro.... Och där detta inte räcker. EU-kommissionens ordförande Barroso vill nu har ännu mer pengar av euroländerna. Sverige står utanför...Tacka svenska folket för det.

Bra C-förslag om bibehållen tredjedel av socialbidraget vid jobb
Det är ett bra förslag som ökar intresset att gå ut i arbete. Men det tycks komma från en av ordförandekandidaterna, Annie Lööf. "Jag skulle vilja titta på en modell...". Jag..Bör kunna få ett allmänt stöd på centerstämman i Åre.

För övrigt har Sonja och jag just sprungit....och gått skogsrundan med lite hallon och blåbär.

torsdag 4 augusti 2011

Frihet är det nya slagordet i politiken
Gustav Fridolin använde sig av  "frihet" i artiklar och uttalanden om Miljöpartiet när han valdes till språkrör.
Ordförandekandidaterna för centern, både Annie och Anna-Karin, talar om frihet och frihetlig som motsats till auktoritär.

Jytte Guteland har samma tema
Nu säger avgående ordföranden i SSU Jytte Guteland detsamma i sin "avskedsartikel" i DN i dag www.dn.se . Hon får med ordet i både början och slutet av artikeln "Vårt parti grundades som en frihetsrörelse. Vi var det parti som upplevdes befria människor från hinder. SSU har inte glömt vår frihetslängtan." Hon avslutar med "Det måste bli tydligare för svenska folket att Socialdemokraterna är frihetens parti.". Det tyder väl ändå på att det inte är det i dag. Modeord eller något nytt innehåll? Centern kan ta bollen.

USA, euron, ekonomin och börsen - allt går neråt
Krisen i världen har plötsligt blivit uppenbar. USA:s sproblem är bara ytligt och tillfälligt lösta. EUrokrisen sprider sig nu med full kraft till Spanien och Italien där räntorna stiger på deras statsobligationer och investerarna är rädda att köpa dem. Kina har hög inflation och Japan hög statsskuld. Börserna går ner och ekonomin stannar av.
"Antingen måste eurozonen skapa Europas Förenta Stater eller upplösa eurosamarbetet", säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist. Hört det förut? Någon eurokritiker kanske? Jag, kanske?

För övrigt blev det en fin statspromenad till middag, med en öl på Flyt, mat på Mälartorget i solen och kaffe på Järntorget i går för Sonja och mig.

onsdag 3 augusti 2011

Fas 3 bättre än väntat
Arbetsförmedlingens rapport om Fas 3 visar bättre resultat än väntat. Närmare 8 av 10 av de 1500 slumpvis tillfrågade  uppgav att arbetsuppgifterna kändes meningsfulla. Tre av fyra var nöjda med praktikplatsen. Det är ett bra resultat jämfört med de åskmoln av kritik som oppositionen och även allianspolitiker, som jag, riktat mot systemet.

Facket
är som intresseorganisation inte oväntat kritisk till rapporten. Frågan är om inte också Arbetsförmedlingen i detta fall kan räknas som intresseorganisation. Vem vill beskriva sitt eget arbete som misslyckat? Låt en fristående instans utreda saken, gärna efter ett gemensamt uppdrag från regeringen och oppositionen eller regeringen och facket.

För övrigt lyses solen och det blir snart en simtur igen...

tisdag 2 augusti 2011

Anmäl  Syriens diktator till internationella domstolen i Haag
En militär intervention vore lika berättigad i Syrien som i Libanon. Nu finns inte förutsättningarna till det på samma sätt. Gör nu med Syriens diktator  Bashar-al - Assad som med Khadaffi anmäl honom till internationella domstolen i Haag för brott mot de mänskliga rättigheterna. Det skulle sätta press på honom och hela regimen. Sverige kunde gott ta ett initiativ eller centern - varför inte någon av ordförandekandidaterna, eller alla tre tillsammans med Maud Olofsson? Det skulle skapa...

EU mot  EU-Staten: Ett nytt EU är fött skriver Joschka Fischer
i DN www.dn.se . Han talar om eurokrisen som leder till en stark federation med den europeiska valutafonden som stommen i en ekonomisk regering där euro-länderna går före. Det leder till "kännbara suveränitetsförluster" där bl a de statliga budgetarna underställs EU:s granskning. Tack igen svenska folk för Nej till EMU 2003. Låt stå.

Centerval: Värnamoliberalism mot Mosshultliberalism
skriver samma tidning DN i dag. Annie Lööf, nygift i helgen och Grattis, med ren marknadsliberalism som Adam Smith och Margret Thatcher eller Anna-Karin Hatt, med "En varm och grön socialliberalism".
Varför inte ett centerparti med återskapad grön centeridentitet för en hållbar miljö-, energi och klimatpolitik, mot privat och offentlig maktkoncentration, för decentralisering och en stark och solidarisk välfärd.

För övrigt uppdaterar jag mig med  post, mail och annat som legat nere under fisketuren.

måndag 1 augusti 2011

Hem från fjällfiskets Vänner
Så kommer jag då hem från 4-5 dagars fiske i Ajvinsijte, Östra och Västra Vattensjön vid Anarisfjällets fot med Raymond, Bosse, Bengt och Uffe i Fjällfiskets vänner. Fantastiskt roligt och trevligt, hyggligt med fisk men vi har fått bättre. Glada middagar och roliga upplevelser med lemlar, lommar och andra fjälldjur.
Vi har varit avskärmade från yttervärlden några dagar. Det är nyttigt. Världen överlever utan oss. Utan våra facebook kommentarer, utan våra bloggar och utan våra telefoner.
Möter mediaartiklar om gäddans och abborrens kris i skärgården som nu ska mötas med olika åtgärder. Fisken är en del av vår natur. Låt den få leva i alla vatten....

USA:s budgetkris på väg att lösa sig
Är det första som möter mig med morgontidningen i dag. Lånetaket höjs med en kombination av nedskärningar och möjliga skattehöjnungar. En kommission tillsätts med republikaner och demokrater som ska föreslå ytterligare besparingar på 2 biljoner dollar.Antalet biljoner och åtgärderna i sig är mindre viktiga.
Det viktiga är uppgörelsen som sådan, där mycket har skjutits upp också efter presidentvalet november 2012. Klokt att en amerikansk väljarkår då får säga sitt.

För övrigt har familjen Micke, Åsa, Emma, Sara, Hanna nyss varit här och ätit röding. öring och hjortron från fjällvärden....gott.