måndag 30 november 2015

Jag börjar med det positiva. Tror att det kan bli ett riktigt bra klimatmöte i Paris. Det är fantastiskt bra med deltagandet från 195 länder och 147 stats- och regeringschefer
Det är också ett förståndigare upplägg denna gång än jämfört med Paris.Jag deltog där inom området transporter som ordförande i KOMPASS, nätverket för spårbilar, och minns hur segt förhandlingarna gick. Alla väntade på att presidenterna och statsministrarna skulle komma och lösa upp mötet, men det,blev tvärtom. Det blev ingen uppgörelse..

Nu inleder stats- och regeringscheferna och nu har länderna själva bundit sig vid åtaganden i stället för med tvång.
Världen behöver en positiv utgång av Paris. Det är fem år till nåsta stora klimatmöte.

Låt inte Turkiet lura EU med en flyktinguppgörelse där Turkiet ska behålla flyktingar för att Europa ska avlastas och få betalt för det.
Risken är stor att Turkiet får fria händer att fortsätta med krig mot kurderna, fängslade journalister, stoppad yttrandefrihet när det passar, ett rättsväsende som staten styr....
Jaa, du kan fortsätta. Och för att behålla flyktingar från Syrien får Turkiet betalt också med minst 3 mdr euro, eller 30 mdr kronor i ett första steg... och förhandlingarna om medlemskap i EU ska återupptas.

Jag tror inte ett ögonblick på Erdogan. Låt inte Erdogan lura hela EU. 
Eller som DN skriver i sin rubrik på dn.se/ledare i dag "EU får inte sälja sin själ".
För övrigt blir det nu lite inläsning inför RUFS-konferensen i Kista om nästa plan för regionens framtid.

söndag 29 november 2015

Tragiskt. allvarligt och provocerande mord på kurdiske människorättsadvokaten Tahir Elci i går i Dyarbakir. Turkiet är inte ett rättsäkert land med Erdogan.
Det är ett allvarligt brott mot mänskligheten att kallblodigt skjuta en framstående människorättsaktivist i huvudet under en demonstration för fred i Dyarbakir. Det är utmanande och kan få allvarliga följder i relationerna mellan Turkiet och PKK, precis om den fråga där Tahir talade om fred.  Tahir anklagades för att i en talkshow ha sagt att "PKK inte är en terrororganisation, snarare är det en väpnad politisk organisation som har ett brett stöd". Och så tror jag det är också, även om också PKK också gjort sig skyldig till övergrepp. Erdogan måste sluta attackera kurderna.

Centern står fast vid den öppna flyktingpolitiken där flyktingströmmarna ska hanteras men inte hindras.
Johanna Jönsson ska ha en eloge som centerns flyktingpolitiske talesperson. Fram med enkla jobb, lättare starta företag. Vi har ju brist på en massa yrken som byggjobbare, restaurangfolk, undersköterskor. Mottagningssystemet måste förbättras. Det är väl bättre med en lägre lön än ingen alls.Och du lär dig språket bäst med arbetskamrater. Håll inne medlemsavgiften till EU, eller delar av den om inte alla EU-länder tar emot flyktingar.

Mycket intressant artikel på dn.se/debatt , i dag om 35-timmarsvecka. Kanske inte vad jag helst skulle,vilja se men....prova. Livsbalans är bättre med rätt att arbeta olika mycket under olika skeden i livet.
Gör om arbetsrätten till ökad frihet för den enskilda att arbeta mycket när man precis gjort färdigt studierna, lite mindre när man får familj, mer när barnen växer upp och sedan successivt trappa av men kanske jobba längre.
För övrigt var det en trevlig Julsångsafton med Hemmestakören i går som alltid hos Clarre och Lena på Lillängsdal.


lördag 28 november 2015

Åldersbestämning i flyktingranskningen påminner för mycket om granskningen av människor om de var arier eller inte...sluta med det.
Det finns många utmanande förslag i regeringens, S och Mp:s nya flyktingpolitik. Ett av de mest utmanande är förslaget om medicinsk åldersbestämning av flyktingbarn. De ska granskas för att om de är äldre och myndiga kan de avvisas. Det är ingen bra metod att försöka fastställa åldern med medicinska undersökningar på händer och tänder. Det påminner om hur vi delade in människor i arier, judar, samer, eskimåer och indianer för några generationer sedan för att ta emot de rätta och stoppa de "oäkta".

Jag tycker regeringen ska ta bort denna granskning omedelbart. Det är också vad medicinska experter säger eftersom det heller inte är tillförlitligt.

Gahrton i dn.se/debatt varnar S för att tvinga Mp över gränsen i flyktingpolitiken så att regeringen spricker. 
Politiken måste rättas efter verkligheten inte partiprogrammet, skriver Gahrton i DN. Visst, det finns många frågor om regeringen spricker. Blir det en humanare flyktingpolitik om S tvingas göra upp med M i stället? Nej, knappast. Om det blir regeringskris och kanske nyval, vilket parti är det som vinner mest på det? Sd bara väntar på sin chans med i dagens mätning 19 procent. Men visst är det svårt för Mp som i dag har den lägsta opinionssiffran på mycket länge. Men man har heller inte skött sina kort bra.
För övrigt åker jag nu in till Stockholmskonferensen där Centern i stad och län ska diskutera gemensamma frågor om Stockholmsregionens framtid.

fredag 27 november 2015

Nedskjutningen av det ryska flygplanet från Turkiet är en händelse som kunde ha skapat en världskris med t.ex en annan generalsekreterare för Nato än Jens Stoltenberg.
Flykting och terrorkrisen har dränkt frågan men det kunde ha blivit en världskris. Det kan det fortfarande bli om nya liknande kriser inträffar och Ryssland fortsätter sina bombningar av  i Syrien. Vi får se nu vad uppgörelsen mellan Hollande och Putin betyder. Där sägs att Ryssland ska sluta att bomba andra motståndare till Assad och bara bomba IS. Vi får se om det håller. Det tror jag vad jag vill om.

Om Nato haft en annan mer "krigisk" generalsekreterare än Jens Stoltenberg som omedelbart reagerat militärt för Natos räkning och inte bara för Turkiet, kunde vi haft en världskris.

Jan Björklund sa att " terrorister ska inte placeras i bostadskön utan i fängelse.
Han menar att de som tar om hand personer som krigar för IS inte ska få någon bostad när de kommer hem utan sättas i fängelse.  Förebyggande och efterbyggande är inget för Björklund, men det är ju där de största och bästa insatserna kan göras.

Sjukskrivningarna ökar och det är stressen som sjukskrivning som drabbas flest.
Arbetslivet måste förändras till mer av fria val med rätt att arbeta olika mycket under olika skeden i livet. Det blir för hårda och långa arbetsdagar som tvingar folk till sjukskrivning, Skapa en arbetslagstiftning som ger oss den rätten. Livsbalans heter det.
Fört övrigt ska jag nu till bilprovningen i Mölnvik för första gången och kolla Note...


torsdag 26 november 2015

Tragiskt och illa att regeringen lämnar walk over i flyktingpolitiken. Det är 180 grader bara inom några månader. Sverige har verkligen försökt men EU har misslyckats.
Det är slutsatsen tills vidare i flyktingfrågan. Men det är bara början på en lång process. Krigen är det som orsakar att människor flyr från sina hem och söker trygghet och säkerhet i andra länder.

Jag vet inte om man an säga att EU har gjort vad man kunnat för att stoppa krigen heller. Tryckt på FN och säkerhetsrådet t.ex. Har man det? Nej. EU har misslyckats både att stoppa krigen som orsakar att människor flyr och misslyckats att ta hand om de människor som tvingats fly för att krigen inte kunde stoppas. Unionen har inte agerat som en union, när det verkligen behövts.

Sahlin föreslår kunskapshus som ska ta emot människor och förhindra terrordåd.. Allt som kan stoppa eller minska radikaliseringen måste nu prövas.
Jag vet inte riktigt vad förslagen går ut på men inte heller det är viktigt. Pröva och se. Men varför bara storstäderna? Ok, ta en sak i sänder. Pröva.

Fullsatt 1:a kammarsal i går på Natodebatten. Folk i kö för att komma in. Mycket stort intresse och engagemang både från podiet och övriga deltagare.  Varför ska vi gå med i Nato?
Först beröm. Kvinnor för fred, Aktionsgruppen Nej till Nato och Vänsterpartiet stod som arrangörer. Utmärkt att frågan kommer upp när världsläget nu är spänt. Sedan kritik. Varför bara Nej-sägare? Nästa gång måste det bli en debatt med både Ja. Nej och Jasså.

Hans Blix, Maj Britt Therorin och Laura Lodenius från Finlands Fredsförbund inledde. Vill du ha kärnvapen i din kommun inledde Maj Britt? Och så kan det blir om vi går med i Nato, kanske redan om vi skriver på det sk Värdlandsavtalet.
Jag, Jonas Sjöstedt, V, Valter Mutt, Mp, Gudrun Schyman, Fi deltog i debatten med Carl Tham som,moderator.
För övrigt blir det nu lite  Minnen igen...roligt


onsdag 25 november 2015

Lägger här in mitt anförande på Nato-debatten i dag i riksdagens första kammare

Anförande Hans Lindqvist  Nato-debatt riksdagen 25.11. 15
Först, tacka för inbjudan
förflutet i EU-parl, landstinget många år, kom.råd V-ö
aktiv många alternativrörelser, v ordf FMK. Ordf NEU inför folkomr

-Och, jag är C-partist sedan 1912, Nja…länge
-Jag talade för ett nej, C-stäm två mån, sedan
Där stäm röstade ja till ansökan om Nato.medl med 2/3 maj
En dryg 1/3 röstade Nej
-Jag företräder Nej-sidan i Centern eller rättare mig själv, eftersom ngn Nej-organisation inte är bildad…än.

-Neutraliteten och allianfriheten har hållit oss utanför krig i 200 år. Varför ska vi ändra på det?
-Finns det någon seriös bedömare som tror på ett militärt angrepp bara mot Sverige? Nej.
-Säkerhetsproblemen har ökat i Europa med Rysslands annektering av Krim och kriget i Ukraina.
- Men, går vi med i kärnvapenklubben Nato ökar bara spänningarna.
-Om en stormaktskonflikt utbryter, och vi är med i Nato, är risken större att Sverige blir indraget i krig.
En fråga? Har Sverige större inflytande som en småstat i militäralliansen Nato eller som självständig bilateral nation?
-Om Sverige söker medlemskap i Nato betyder det då att vi betraktar Ryssland som motståndare ?
- och inte längre en stat som vi kan utveckla goda och stabila relationer med?
Vid ett medlemskap skulle vi ingå i Natos kärnvapenparaply och tvingas ge upp  vårt sedan 50-talet traditionella nej till kärnvapen
- och vår politik för kärnvapennedrustning.
(Strax innan valet 2014 slöt den dåvarande regeringen ett Värdlandsavtal med Nato för stationering av Nato-trupper på svensk mark under krig, övningar eller kriser.)
Värdlandsavtalet
Natos vapen, inklusive kärnvapen, skulle då kunna stationeras på svensk mark --och automatiskt bli ett mål för ryska kärnvapen.
- Sverige kan säga nej till medverkan men pressen kan bli stor i en krissituation
- Och, det är inte Sverige som beslutar över användningen av kärnvapen på vår mark.
Vi skulle oxå tvingas ingå under Natos kärnvapenparaply.

Vad är alternativet då?
Diskussioner om fred ska inte bara föras utifrån militära insatser
- utan med fredliga medel som dialog, förhandlingar, samarbete och diplomati.

-Vi ska stärka det svenska försvaret och det säkerhetspolitiska samarbetet med omvärlden
som Finland, Norden, Baltikum, FN, OSSE, EU, Nato och Europarådet
- utifrån att vi står fast vid vår militära alliansfrihet.
- en klok linje som skapar goda relationer,
-inger förtroende hos grannar och omvärld
-bidrar till fred och stabilitet i vår del av Europa.
 -visar respekt för insikten om vår historia byggd på alliansfrihet och neutralitet.
- Det stärker vårt land också i fråga om militära insatser för att förebygga konflikter och terrorangrepp – inte minst aktuellt nu.

-Sverige ska stärka samarbetet i Natos Partnerskap för fred där också Ryssland är med
Slutsats
Ett medlemskap i Nato ökar spänningen i vårt närområde,
- ökar risken att bli angripen vid en storkonflikt
- ökar risken att bli indragen i krig.
- Det minskar Sveriges säkerhet.
- Den svenska politiken mot kärnvapen är oförenlig med Natos.
 Vi överger den militära alliansfriheten och neutraliteten som hållit oss utanför krig i 200 år.

- Nej till medlemskap i Nato.

tisdag 24 november 2015

Parismötet om klimatet kan bli en framgång med nationella åtaganden från 150 länder där de stora växthusutsläpparna ingår, men...
Avtalet om minskade utsläpp av växthusgaser för att klara klimatet håller på att arbetas fram av experter och forskare. Förslaget har utökats från 25 till uppåt 50 sidor men det ser ganska lovande ut. Sverige ligger i topp i både utsläppsminskning och när det gäller ambitioner. Tror absolut att ett litet land som vårt här kan vara inspirerande.

Maldiverna och Tuvalu är två länder som kan försvinna genom vattenhöjningen om inte tvågradersmålet kan nås.
Jag minns Maldivernas representanter på klimatmötet i Köpenhamn 2009 där jag deltog som ordförande i KOMPASS, nätverket för modern, miljövänlig transportteknik som spårbilar.Precis när man kom in i lokalen fick man se en jättebild av ön och hur den långsamt äts upp av höjd vattennivå. Tuvalu är en annan liten ö i Stilla havet vars högsta punkt är fem meter...Fortsätter det kommer nivån att ha stigit med mellan 28-98 centimeter till år 2100, och då....och däremellan drabbas ön av både torka och orkaner. dn.se/nyheter. Kiribati är en annan ö som hotas.

Då blir det obegripligt att höra att bland annan Australien mitt inför klimatmötet i Paris planerar att öppna nya kolgruvor.
En skrivelse från Kiribatis president har sänts till världens länder med en uppmaning att besluta om ett moratorium,(tillsvidare stopp) för nya kolgruvor. Jag hoppas att Sverige ställer sig i täten och driver den frågan i Paris se dn.se/debatt.
För övrigt blir det  nu lite fler förberedelser inför Natodebatten i morgon i riksdagens 1:a kammarsal. 

måndag 23 november 2015

Det är inte Säpo som ska ha kritik det är media som lämnat ut personuppgifter och talat om terrorist innan åklagare beslutat i fallet. 
Säpo har i media och av allmänheten fått kritik för hanteringen av terrorbedömningen i Boliden. Stort pådrag, stor uppmärksamhet i hela landet. Agerandet gick för fort, underlaget för dåligt. Så frias den misstänkte och Säpo får mer kritik. Terrorjakten misslyckades. Ett lugnt omhändertagande. Mannen gjorde inget motstånd.. Säpo får sluta med terrorlarm som inte har har någon grund för sig, låter det.
Dumt, oproffsigt och okunnigt.

Veckans terrorjakt "ser ut att ha slutat i fiasko", skriver dn.se/nyheter i dagens tidning. Hur dum får man bli? 
Det är väl inget fiasko att det inte var någon terrorist, det är väl en framgång. Det är väl bara bra att upptäcka att det inte var ett terrorhot. Det kunde ju varit tvärtom? Det är väl bara bra att inte Säpos misstro är korrekt varje gång.

Folkpartiet blir Liberalerna. Björklund stärker sin ställning och får lite andrum under våren. Men stiger inte siffrorna så....
Namnbytet blev den stora frågan. Är det rätt fokus? Det får vi se så småningom. Just nu är det Björklund som har fokus...på sig. Beslutet om en skattereform med sänkt katt på arbete och höjd skatt på miljöförstöring, konsumtion och bostäder kan bli riktigt bra. Centern bör tala om för Björklund att vi vill vara med i förhandlingarna. Han har ju inbjudit också. Gör det.
För övrigt ska jag nu förbereda lite inför debatten om Nato på onsdag i riksdagen.


söndag 22 november 2015

Jessica Stern, en av de främsta experterna på terrorism, talar om hur vi bekämpar den. Ingen lösning är möjlig förrän vi får slut på kriget i Syrien.
Det är enkelt att säga, men svårt att nå. Nu pågår förhandlingar mellan USA, Frankrike och Ryssland som kanske kan leda till något. Men Assad måste bort.

Det är bara ett brett internationellt samarbete som kan stoppa terrorn,
eller minska den. Det samarbetet måste inkludera  sunnimuslimska länder eftersom IS är sunnitiskt. Infrastrukturen måste förstöras militärt i IS-kontrollerade områden, säger JS. Vi får inte låta oss provoceras är en annan viktig linje för att inte ge terrorn segrar. Övervakning och underrättelse är viktigt för att hindra attacker.
Hon glömmer det förebyggande arbetet bland alla de muslimer som är emot IS, och i skolor, på arbetsplatser och i familjer där man kan se radikalisering växa fram.

Jag vill lägga till att det inte är minskat flyktingmottagande som löser terrorproblemen. Visst, det kan finnas terrorister bland flyktingarna och granskningen och kontrollen måste vara skärpt, men det öppna samhället får inte stängas, då har IS vunnit.

Heder åt Federley och Centern som nu fått en viceordförande i den liberala ALDE-gruppen i EU-parlamentet.
Det är roligt för både Fredrick och Centern som parti. Det ger också stärkta möjligheter att driva centerfrågor i EU-parlamentet, miljö, klimat, öppenhet,stärkt samarbete men med mindre av statsbygge.
För övrigt hade vi ett trevligt födelsekalas för Sonja i går med Micke, Åsa, Stoffe Linda, Emma, Sara, Hanna, jag och vovven Smilla och katten Morris.

lördag 21 november 2015

Folkpartiet går sin egen väg och vill göra upp med regeringen och S om en ny skattereform .Alliansen verkar inte vara prio ett längre för"Förnyelsen" av Fp.
Folkpartiet har alltid varit opålitligt.- Man vet aldrig säkert var partiet finns. Det saknas inte exempel i historien där Fp plötsligt ändrar kurs. 0ch  nu verkar man vara beredd att göra det igen. Någon information att tala om till övriga allianspartier tycker man heller inte behövs. Fp vill nu göra upp med regeringen om en ny skattereform -utan de andra allianspartierna.

S och Fp har gjort upp tidigare 1990.
S med finansminister Magdalena Andersson svarar "intressant" och jag förstår. Man splittrar alliansen och och sätter lite press på regereringskollegan Mp att ställa upp. Men det tror jag inte blir så svårt eftersom Fp-förslaget går ut på sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljöutsläpp och moms, så som Mp har drivit länge.Vänstern vill säkert inte vara med på sänkta skatter och får nog inte heller.

Upplägget med sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljö och konsumtion är inte dumt. Inte heller samarbete över blockgränsen.
Björklund säger att han "tycker att alla partier ska sitta med vid förhandlingsbordet, sedan får man se...".Det är Björklund som tar initiativet, det är han som behöver det mest. Jag tycker centern ska samarbeta. vi är ett samarbetsparti men vi ska inför förhandlingarna tala om hur vårt förslag till skattereform ser ut så att det tydligt når ut till medborgarna och väljarna inför valet 2018 då reformen sannolikt har spikats i riksdagen. Vi vinner på det. Svenska folket vinner på det.
För övrigt var det en mycket hedrande avtacknings"fest", i går i stadshuset på Lidingö när Kent Ivarsson efter 25 som gruppledare nu lämnar över och mer ägnar sig åt sjukvård och regionplanering i landstinget.Tack Kent,

fredag 20 november 2015

Kent Ivarsson avgår efter 25 år som gruppledare på Lidingö men stannar kvar som senior och fortsätter med sjukvården i landstinget. Kent avtackas på stadshuset i eftermiddag.


Till Kent på avtackningsfest på stadshuset den 20 november i nådens år 2015
25 tror jag visst att han sá (Mel. 14 år tror jag visst att hon va…)
När jag fråga hur många år det vá
Han har must, han har kraft, han har stil
Ja, så är Centerns Lidingöprofil
Tra, la. La, la     tra,la,la,la, så sjunger Kentas gäster
Tra, la,la,la   tra, la, la la så går det till på avskedsfester

Han var mé redan sjuttiotre
Då han blev förbundssekreteraré
CUF tog hans tid många år
Se´n kom Lidingö, och nu senior
Tra,la,la,la…tra,la,la,la, så sjunger Kentas gäster
Tra,la,la,la….tra,la,la,la så går det till på avskedsfeser

Du får säga till oss hur man gör
Hela Lidingöcenterns valcharmör
Kan man få ihop 17 procent?
Eller måste man byta namn till Kent
Ta,la,la,la….tra,la,la ,la, så sjunger Kentas gäster
Tra,la,la,la…tra,la,la,la så går det till på avskedsfester

Nu vi firar din avslutningsdag
Allihopa härinne… också jag
Och vi tackar för allt som Du gjort
Men vi tyckte du sluta lite fort
Tra, la,la, la….tra,la,la,la så sjunger Kentas gäster
Tra, la, la, la…tra,la,la,la så går der till på avskedsfester
Skål  och tack Kent /HL


torsdag 19 november 2015

Tragiskt och allvarligt med ökat hot mot Sverige från 3 till 4, eller högt hot. Självklart måste alla resurser sättas in för att förhindra terroråd i Sverige.
Hotbilden är hög. En person har gripits och anhållits i sin frånvaro för förberedelser till terrorbrott. Han ska ha kopplingar till IS. Nu är det "bara" mediauppgifter, men att hotet ökat också i Sverige är klart.

Det positiva - om det nu finns något positivt i det som nu sker - är att samarbetet mellan partier, myndigheter och enskilda har ökat.
Den svenska säkerhetspolisen och underrättelsearbetet har stärkt samarbetet med polisen och civilsamhället. Det politiska pajkastandet har också nästan försvunnit. I går presenterade moderaterna krav på nya lagförslag mot terrorism. Inrikesminister Anders Ygeman ställde sig bakom förslagen direkt och ska skynda på arbetet med kriminalisering av terrorresor och skärpa laganar om pass och vapenlagar.

Detsamma tycks gälla också internationellt när USA, Frankrike och Ryssland nu träffas.
Frankrikes president F Hollande åker till både Washington och Moskva för samtal både med Obama och Putin. Positivt, mitt i all skräck för nya tererrordåd.. Putin vill naturligtvis vinna internationellt erkännande och ha bort sanktionerna mot landet efter Krim och Ukraina, men försök att se också det positiva.

Koncentrera operationer till färre men bättre akutkliniker så kan vi rädda 500 liv om året. dn.se/debatt
Det är vad en utredning nu föreslår och det var precis vad vi talade om på centerns landstingsgrupp i går. Flera av våra 18-19 närakuter når inte upp till kraven på en bra akutklinik och därför diskuteras att banta ner till 14-15 men där alla ska vara av hög kvalitet. ordentlig info ska gå ut till allmänheten.
För övrigt blir det lite Minnen i dag och i efterrmiddag åker Sonja och jag in till Circus och ser på Christina från Dufvemåla med broder Håkan och Eva. 3 tim o 50 minuter. Puh, men roligt.

onsdag 18 november 2015

Svenska kopplingar till islamisterna i Molenbeck måste naturligvis utredas och det är också vad Säpo nu gör. Vi är ju inte utanför världen.
Det är en tragisk utveckling. Man undrar naturligtvis vad det finns innanför människor som kan ställa sig och skjuta på hundratals oskyldiga andra människor instängda i en konstlokal. Det går dock inte att avskärma IS och andra terrorgrupper till bara ett visst land.  Det är illa att det ska behövas men det handlar  om att skydda människor , det som Säpo nu gör. Finns det svenska islamister som har kontakt med terrorkolleger i Molenbeck?

Visst ska alla EU-länder ställa upp solidariskt och ge Frankrike den hjälp de behöver men Sverige ska i första hand ställa upp med annat än militär hjälp, liksom Finland redan sagt.
Alla EU:s försvarsministrar ställde upp och förklarade att de är beredda att hjälpa Frankrike när landet nu begärt hjälp. Det är första gången det sker enligt den sk 42.7 artikeln i Lissabonfördraget. Där står att om ett land angrips militärt på sitt terrirorium,och begär hjälp av andra EU-länder ska medlemsländerna bistå "med alla till buds stående medel",

Sverige har också meddelat att man är beredd att ställa upp
och avvaktar vad Frankrike vill ha hjälp med. Det är första gången denna artikel  tas i bruk- men vi får se upp så att vi inte blir indragna i mililtära konflikter.

Förbifart Hemmesta är ett enda stort haveri. Den löser inga trafikproblerm, det är inte ens syftet med motorvägen genom Storskogen. Syftet är att bygga bostäder i skogen. Hela idén håller på att stoppa sig själv.
För övrigt åker jag nu in till Miljömålsutredningen heldags semimarium om samhällsplanering för låga utsläpp i riksdagshuset.


tisdag 17 november 2015

Frankrike kommer att förgöra IS. Vi ska utrota terrorismen, säger Frankrikes president Hollande inför franska nationalförsamlingen  Mycket om hårda motåtgärder, mindre om sociala insatser på hemmaplan.
Det är en hemsk attack. Den måste mötas med alla tänkbara insatser och åtgärder, politiska, diplomatiska, militära, Hollande nämner hårdare säkerhetskrav, mer fokus på underrättelsearbete och cyberförsvar. Hårdare gränskontroller, både yttre och inre i EU, snabbare utvisningar. Återkommande bombningar av IS ställningar i Syrien.
Utmärkt att Hollande vill kalla in FN:s säkerhetsråd för att diskutera gemensamma insatser mot terrorismen och IS. Gör det NU.

Allt detta är naturligt men det behövs också andra åtgärder, mer sociala och lokala  insatser i civilsamhället, i bostadsområdena, i skolan.
Det gäller att finna vägar som minskar radikaliseringen. De gäller att skapa nätverk mellan de familjer, ofta mammor, som drabbats av barn som åkt till IS, Detta så att de som råkar ut för det kan få några att tala med och få stöd och hjälp av. Arbetslöshet. utanförskap, meningslöshet, måste minska genom att ungdomar får plats i samhället, där de känner sig  behövda. Jobb är viktigast.
och, som jag skrev i går, de allra flesta muslimer är emot terror. Finn vägar där dessa kan tala med muslimska ungdomar som riskerar att radikaliseras ,

Liberalerna, blir Folkpartiets nya namn efter landsmötet om några veckor. Räcker det för att lyfta? Nej, men partiet har faktiskt väldigt många programgrupper och kommittéer på gång.
Men mycket handlar om Björklunds överlevnad...
En liberal reformagenda för framtiden med globalisering, välfärd, försvar, bostäder, jämställdhet skatter, främlingsfientlighet  är några,områden som nämns i dn.se/debatt i dag. Men inte ett ord om miljö, klimat, energi, jobb...
För övrigt hade vi ett bra möte med Värmdöcenterns styrelse i går och den 7 december blir det julbord för hela kretsen som kommer att inledas med två timmars fri framtidsdiskussion.

måndag 16 november 2015

G20- mötet blev ett Paris-möte och ett flyktingmöte. Kanske kan det komma ut något positivt av halvtimmesmötet mellan Obama och Putin. Nu krävs gemensamma insatser under FN-ledning,
Ban Ki-moon tog också upp Syrienförhandlingarna i den gamla fredsförhandlingsstaden Wien och sa att de hemska attackerna i Paris skapat "ett sällsynt tillfälle" att med diplomatiska medel få stopp på kriget i Syrien och inleda fredsförhandlingar. EU-rådets ordförande Donald Tusk vill också ha konkreta åtgärder mot IS och stopp för deras finansiering.

Sarkozy, den tidigare franske presidenten som vill komma tillbaka,
ville skjuta upp klimatmötet om några veckor i Paris. Hur dum kan man va? Det spelar bara IS i händerna och stoppar upp ett möte viktigt för hela världen. Glöm presidentvalet Sarkozy,eller tänk först.

Carl Bildt fångar in en viktig mycket viktig synpunkt. Samarbeta med den stora majoritet muslimer som tar avstånd från IS och "bygg länkar som skapar förtroenden." dn.se/debatt
Här tror jag vi har den kanske viktigaste öppningen för stopp på IS. Att få med alla muslimer i arabvärlden men också i EUropa för förhandlingar och försoning.Den islamiska konferensen OIC fördömer Paris-attackerna och vill ha gemensamma åtgärder mot terrorismen. Precis så. Ta vara på det. Lyssna på generalsekreteraren Iyad Madami.
För övrigt blir det nu lite förberedelser för landstingsmötet på onsdag och senarel styrelsemöte med Värmdöcentern.


söndag 15 november 2015

Liberté, egalité, fraternité, Vi stödjer Frankrike i sorg och gemensam kamp.
"En krigshandling utförd av IS..." "Frankrike kommer att svara skoningslöst mot barbarerna i IS"- 
Det var  något av vad Frankrikes president Francois Hollande sa i går efter den fruktansvärda attacken motoskyldiga fransmän på teater,fotboll och på caféer.
Det är självklart, naturligt och helt rätt att presidenten i det land som attackerats talar om vad han känner och säger vad som måste göras. Det gjorde USA:s president, Busch, också  efter 11 september också. Men det blev inte så framgångsrikt med militära motattacker. Det drog ut på tiden, det drog ut p .....

Sådana behövs naturligtvis, du måste ju, möta våldet, men för att komma åt orsaken, inte bara symptomen måste vi gå djupare. 
Det handlar då om politiska insatser, gemensamma sådana från världens stater. FN, som tappat alldeles för mycket i kraft, måste engageras nu. I går skrev jag att FN:s säkerhetsråd måste inkallas, NU, och det borde alltså vara gjort men så är det inte. Gör det. Om det är någon gång ett säkerhetsråd omedelbart ska inkallas så är det väl nu för att säkra säkerheten... När 100-tals människor dött och IS som dödat dem säger " Frankrike kommer att stå kvar i toppen av listan över över mål så länge de deltar i korståget."

Låt inte fler terrordåd explodera och döda.Sverige har ett stort förtroende och kan ta ett initiativ.

 Vill ändå komma med en svensk inrikes synpunkt och ett stort Grattis till Stefan Bergsström i Sundbyberg
som nu drivit på för en ny majoritet i  staden som räddar Kymlinge från exploatering och tar fram en spårbilsstudie för modern miljövänlig transportteknik i Sundbyberg.
För övrigt blir det inre tjänst i dag och lite förberedelser inför miljömålsberedningen.

lördag 14 november 2015

Ett fruktansvärt terrordåd i Paris.  Nu måste det till samlade internationella insatser under FN mandat med både politiska, diplomatiska och militära insatser för att stoppa IS terror.
Nu säger Frankrikes president att "detta är en krigshandling" precis som jag sitter vid datorn, och att IS ligger bakom. Och det är väl inte oväntat.

Det son hänt påverkar hela världen. Beredskapen och riskbilden höjs runt hela jorden, 
flyktingarna får det svårare när gränserna stängs, kontrollen av människor höjs, polisinsatsernas stärks, rädslan för terror ökar runt om oss, öppenheten hotas. Vi måste kunna slå vakt om demokratin och samtidigt ta till de medel som krävs för att den inte ska hotas, Civilsamhället och lokalsamhällen runt om i länderna måste öka beredskapen, så att det inte bara blir polis och militär.

Frågan måste angripas på alla nivåer, internationellt, nationellt, lokalt och till de enskilda människorna. 
Precis när jag skriver detta hör jag vår nationella samordnare Mona Sahlin prata om förebyggande insatser med nätverk med personer och familjer som har erfarenhet från egna barn som radikaliserats,
Dit folk kan ringa som är oroade på hemmaplan.

Vi måste också möta och se upp för att det finns länder och personer som vill utnyttja tragiken till sin egen fördel, men själva har blod på händerna. Både Assad i Syrien och Rysslands utrikesminister Lavrov har redan uttalat sig i riktningen av "stöd oss" så vi kan stärka kampen. 

För övrigt anser jag att  FN:s säkerhetsråd  omedelbart bör inkallas som tar  gemensamma initiativ, politiska, diplomatiska och militära med  kamp mot IS-terrorn.

fredag 13 november 2015

Sveriges beslut om gränskontroller satte tryck på hela EUropa och fick förståelse på EU-mötet på Malta. Att just det öppna Sverige gör det visar också hur svår situationen är. Det sätter tryck på alla EU-länder.
Inget roligt beslut, men asylrätten har värnats om man ska tro de rapporter som lämnats nu efter ett dygn med gränskontroll. Några enstaka personer har tvingats återvända och det är hemskt för en familj med sex barn som varit på resa i  veckor och nu får uppleva problem som inte fanns när de lämnade Syrien, men det verkar som de flesta har haft förståelse för Sveriges problem.

Sveriges beslut har också givit Löfven tillfälle att komma med nya förslag som att ersätta Dublinförordningen med ett system där flyktingar fördelas mellan medlemsländerna.
Det har stöd av Tyskland, och de skulle kunna lösa svagheten i att bara ett fåtal länder medverkat till att fördela de 160 000 personer från Grekland och Italien som EU-ledarna enats om. Bra Löfvén säger jag om detta blir verklighet.

Adaktussons förslag i dag på dn.se/debatt är också bra och har framförts på min blogg åtskilliga gånger.
Om det är någon fråga som kan försvara överstatliga beslut så är det att rädda liv. Om det ställs gemensamma, ekonomiska krav på medlemsländer som inte vill medverka till det så går det att försvara. Antingen genom att Sverige, Tyskland ensidigt minskar sina höga medlemsavgifter, för Sverige 40 miljarder om året. Alternativt att EU inte betalar ut några medel till t.ex strukturfonderna till EU-länder som inte tar emot några flyktingar. Bäst vore om EU inte betalar ut.
För övrigt går jag nu igenom lite frågor inför Natodebatten på riksdagen om några veckor och håller precis på att lära Morris gå in och ut genom den nya kattluckan...ha.

torsdag 12 november 2015

Det får inte handla om hårdare tag, det måste handla om bättre tillsyn och ordning om gränskontrollen som införs nu om 45 minuter när detta skrivs. Gör Migrationsverket den bedömningen vore det tjänstefel av regeringen om man inte lyssnade.
Men det får under inga villkor försvåra rätten att söka asyl och här är jag är lite oroad, hur asylsökande kan tas emot. Om det handlar om att få kontroll på invandringen så att man får veta vilka som kommer in i landet går det att förstå, så att vi inte importerar andra problem med kriminella och terrorister till exempel. Det är också därför  Anders Ygeman,. som jag jobbat med i Bryssel och har stort förtroende för som inrikesminister, nu gått ut med att rederierna blir skyldiga att kontrollera legitimation för inresande. Det är väl inget konstigt. Men rör inte det öppna samhället, rör inte de...

En mer organiserad och fördelad invandring gör det också enklare att klara av en bra integration i landet med språk, skola, bostad, jobb. Sverige ska vara att öppet land.
Allra viktigast är naturligtvis att se till att alla  EU-länder tar sitt ansvar och att flyktingar fördelas mellan länderna efter storlek och ekonomi. Det borde vara en självklarhet om man pratar om samarbete,solidaritet och medmänsklighet i en union.

Jag tycker EU borde skaffa egna transportbåtar som tar folk över Medelhavet utan att riskera livet och allra bäst vore om människor kunde söka asyl direkt vid ambassaderna i hemlandet.

Jag blir också både förvånad och förbannad när jag hör att tillförordnade partiledaren Anders W Jonsson förbjudit riksdagsledamoten Staffan Danielsson att delta i riksdagsgruppens möten för att han har egna åsikter i flyktingfrågan. Öppenhet....?

Fyra års försening av Skurubron. Känns nästan som alla djävlas med Värmdö när det gäller trafiken.
För övrigt har Morris nu fått,en kattlucka i dörren men han verkar inte riktigt förstå vad det är för något.

onsdag 11 november 2015

Så kom då Storbritanniens premiärminister David Cameron till slut med sina krav inför förhandlingarna med EU som ska ge ett Ja eller Nej  till EU i en folkomröstning senast 2017
En bra idé är det för både Storbritannien och EU-samarbetet.

EU har blivit något helt annat än det vi röstade om för 20 år sedan. Vi har fått tre nya fördrag, Nicefördraget, Amsterdamfördraget och 2009 Lissabonfördraget efter Maastrichtfördraget som var det fördrag som låg till grund för Sveriges folkomröstning 1994. Alla fördragen har gått i riktning mot mer EU med ökad makt och ökade befogenheter, inom utrikes-, säkerhets-, ekonomi- och flyktingområdet för att ta några exempel.

Cameron ställer fem krav som måste uppfyllas i förhandlingarna med EU för att han själv ska rösta ja till ett fortsatt EU-medlemskap
1.Storbritannien , Sverige och andra länder som står utanför euron får inte missgynnas av "euromaffian", Bryssel ska heller inte lägga sig i för mycket på Londons finansmarknader.
2.Cameron vill ha ett undantag från EU-fördragens text att EU ska gå mot "en allt fastare sammanslutning" av medlemsländerna, dvs mer av överstatliga EU-beslut.
3, Vikten av ökad konkurrenskraft ska genomsyra hela EU och det handlar om att samarbetet ska koncentreras på att stärka den inre marknaden.
4.De nationella parlamentens roll ska stärkas mot EU och  "en grupp" medlemsländer ska kunna stoppa EU-lagstiftning.
5, Cameron vill begränsa rätten  för arbetskraft från andra länder att få tillgång till sociala förmåner under fyra år för att minska invandringen.

Nr 5 kommer att bli svårast att tå igenom, sk stopp för social turism. Det var detta socialdemokraterna och Persson försökte införa när Centern och Maud Olofsson stoppade det för 4-5 år sedan.
För övrigt är det inte roligt att se att vi har ett budgetläge i Värmdö som går mot ett underskott på minst 50 miljoner kronor. Jag sitter själv i Socialnämnden och ser hur underskottet ökar främst inom olika boenden som HVB hem.

tisdag 10 november 2015

Moderaterna får stå för sitt stoppförslag själva. Att avvisa asylsökande vid gränsen och ännu värre sända tillbaka asylsökande från Sverige till andra länder är inte humant. Är det lagligt?
Vad säger Centerledningen?

Dublinförordningen, att söka asyl i det första land man flyr till, följs inte. Krigen och flyktingkatastrofen har visat att när krisen blir för stor då sviker medlemsländerna. Sverige ska fortsätta att driva på för att den följs så länge den finns. I grunden måste den göras om.Sverige ska också fortsätta driva på för att alla EU-länder tar emot flyktingar efter sin storlek och ekonomi, Asylrätten måste värnas, men den får heller inte missbrukas, Vad säger Centerledningen? Tyst?

Jag hoppas verkligen att Aung San Suu Kyi och NLD-partiet får regeringsansvaret efter valsegern och att inte militärregimen ställer till något. Men jag litar inte för ett ögonblick  på dem.
Vi har inte sett de slutliga valsiffrorna, men det verkar handla om 70 procent av rösterna och om det håller i sig i den fortsatta valräkningen kan NLD få egen majoritet. Det är ett val i Burma, men jag tror de flesta ser det som jag, som ett val för hela världen.

Och nu kommer nya bud från Cameron om folkomröstning i Storbritannien om EU redan i juni 2016. Senare i dag får vi höra kraven i omförhandlingarna.
Jag tycker det är viktigt att Storbritannien är kvar i EU, men då måste EU-ledningen tillmötesgå kraven på återförande av makt från EU till medlemsländerna.

Uteslut Ryssland från OS om dopinguppgifterna stämmer. Allt annat vore ett haveri för idrotten,måndag 9 november 2015

Cameron ökar kraven på EU för "Ett reformerat EU", Inte säkert att EU är rätt för oss säger han  inför beskedet om Storbritanniens krav i förhandlingarna på tisdag,
Nu hotar Cameron med att kampanja för att lämna EU om han inte får igenom sina krav i förhandlingarna med EU. Det handlar främst om detta:Storbritannien ska vara undantaget från formuleringen i Lissabonfördraget om att EU ska vara en "allt fastare sammanslutning" mellan EU-länderna. Blir svårt eftersom det står i fördraget. Men helt rätt sakligt.

Länder som står utanför euron ska få garantier för att inte missgynnas
Helt rätt. De nationella parlamenten ska få ökat inflytande. Också bra. Medborgare från övriga EU ska inte kunna ta del av det brittiska välfärdssystemet lika mycket som i dag. Tveksamt och det bestämmer väl britterna själva? Folkomröstningen ska ske  2017. Om Storbritannien förhandlar om hur mycket makt EU ska ha är det naturligt att också fler länder gör det, som Sverige.

EU:s problem är stora med euron i kris, kraven på återtagande av EU-makt från Storbritannien och andra länder och flyktingkrisen
Det är hård press på EU och det påverkar hela samarbetet i Unionen. Länderna står inte bakom den uppgörelse de själva ingått om flyktingkrisen, euron har havererat som gemensam valuta med Grekland och andra länder och EU;s allt tydligare väg mot en EU:stat får medlemsländer att tveka.
Mer samarbete - Mindre union, är en bättre väg.

Folkpartiet vill reformera skatten och det är inga små förändringar. Läs
Avskaffa värnskatten, sänk marginalskatten, hög brytpunkten, sänk bolagsskaten, sänkt skatt på lägre inkomster och enklare jobb, höj momsen, höj miljöskatterna, höjt tak för fastighetsskatten, sänk flyttskatten..... Har FP glömt något?.dn,se/debatt
För övrigt blir det lite skrivande på Hans-boken och senare besök på NKS, Nya Karolinska Sjukhuset med landstingsgruppen.

söndag 8 november 2015

Neutraliteten och alliansfriheten har hållit oss utanför krig i 200 år. Varför ska vi ändra på det?
Om någon visste något om krig så var det Jean Baptiste Bernadotte. Redan i mycket unga år tog han värvning i den franska armén och levde med krig och krigets fasor under största delen av sitt liv. I Napoleons armé fram till han blev svensk kronprins, sedan för Sverige och de allierade mot Napoleon fram till unionen mellan Sverige och Norge 1814.

Genom vad som har beskrivits som 1812 års politik med tillbakadragande från krigen i Europa och med syfte att skapa en god relation till Ryssland grundlade Bernadotte den svenska neutralitetspolitiken. Den har också hållit oss utanför krig sedan dess.

Centerpartiet har genom hela sin historia ställt sig bakom den politiken. Gunnar Hedlund ansåg att ett medlemskap i Nato inte överensstämde med den svenska neutralitetspolitiken och den militära alliansfriheten. Ett medlemskap i Nato skulle öka spänningarna i vår del av världen och tvinga in Sverige i Natos kärnvapendoktrin.

Vår alliansfria politik har varit framgångsrik.  Varför ska vi då ändra på den? Är det någon seriös bedömare som tror på ett militärt angrepp som bara skulle riktas mot Sverige?

Diskussioner om fred ska inte bara föras utifrån militära insatser utan med fredliga medel som, dialog, förhandlingar, samarbete, diplomati och goda relationer med våra grannar.

Intressant att Miljöpartiet talar om samarbete med näringslivet för fler jobb.
Förslagen kanske inte är så märkvärdiga men ambitionen som sådan är bra och lite ny.Snabba beslut om asyl och uppehållstillstånd är regel ett. Vilket slöseri är det inte att gå och vänta i ett år eller mer på att få stanna. Fler ruttjänster och ta vara på företagare som snabbt kan börja jobba.dn.se/debatt.
För övrigt ska Emma och jag nu åka in till en guidning  på riksdagen som jag lovat henne, som är mycket intresserad av politik. Roligt, roligt.

lördag 7 november 2015

Stärk det svenska försvaret och det säkerhetspolitiska samarbetet med  omvärlden som Finland, Norden, Baltikum, FN, OSSE, EU, Nato och Europarådet utifrån att vi står fast vid vår militära alliansfrihet.
Det är en klok linje som  skapar goda relationer, inger förtroende hos grannar och omvärld och bidrar till fred och stabilitet i vår del av Europa. Det visar också respekt för insikten om vår historia byggd på alliansfrihet och neutralitet.

En sådan politik  gör det också lättare att värdera effekten av varje nytt steg som tas och skapar samtidigt handlingsfrihet i en eventuell krissituation. Det stärker ytterligare vårt land som en erkänd partner i internationellt freds- och säkerhetsarbete också i fråga om militära insatser  för att förebygga konflikter och terrorangrepp. Gemensamma övningar, utbildning, informations-, och materialsamarbete förstärker detta. En sådan linje har brett stöd i riksdagen och det svenska folkdjupet.

Rysslands annektering av Kreml och aggressionen mot Ukraina ska bemötas kraftfullt med europeisk och internationell enighet utifrån demokrati, mänskliga rättigheter och folkrättens princip om varje nations suveränitet,

Samarbetet med Nato kan utvecklas ytterligare inom ramen för Sveriges och många andra länders, inklusive Rysslands, medverkan i Partnerskap för fred.
För övrigt bygger mycket av det jag sagt ovan på en artikel i dag i dn.se/debatt av försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström.

fredag 6 november 2015

Hela EUropa har missat kraften i flyktingfrågan och Tyskland och Sverige får nu bära det tyngsta lasset. Men migrationsminister Morgan Joansson gör det enda rätta och signalerar allvaret och svårigheterna.
Man kan tycka att det borde ha gjorts för länge sedan, Men ingen har ju riktigt förstått kraften i flyktingkatastrofen. Tänk själv 160 000, 180,000 eller 220 000 är de siffror som nu flödar omkring bara i år... Det är inte osolidariskt eller omänskligt att tala om hur verkligheten ser ut. Tvärtom, det vore omänskligt att inte tala om att vi nu saknar "tak över huvet". Alla EU länder måste ta ansvar. Om det är någon gång det krävs överstatliga beslut är det för att rädda liv. Kanske måste kraven höjas på alla länders medverkan.

Men att tvingas ta emot flyktingar är ju symptom på problemet orsaken är krigen
och här har hela världssamfundet totalt misslyckats att få stopp på krigen i Syrien, Afghanistan och Irak. FN och säkerhetsrådet har det största ansvaret men kanske kan något komma ut från de förhandlingar som nu förs. Slutsats. Det är alldeles för lite fokus på att stoppa krigen.

Ensidigt Ja till Nato möte i länet som lämnade för lite plats till en seriös diskussion om riskerna som ökad spänning, minskad i stället för ökad säkerhet, och där Sverige bryter med sin antikärnvapenlinje.
Det var tre ja-förespråkare för Nato medlemskap som inledde, Mest då Kerstin Lundgren från partistyrelsen, Alfred Askeljung,centerstudenter och Magnus Ek, ordförande i CUF. Ingen inledare från kritikerna och publiken fick bara ställa frågor till inledarna. Blir spänningen i närområdet större eller mindre vid ett Natomedlemskap? Ska Sverige gå med i en kärnvapenklubb? Avskaffa kärnkraften men införa kärnvapen?
För övrigt blir det inre tjänst i dag och lite förarbete inför nästa vecka.

torsdag 5 november 2015

Aung San Suu Kyi är en framgång för demokratin i Burma och hon ser också ut att vinna valet på sändag efter en politisk kamp sedan barnsben med 14 års husarrest.
Men jag litar inte ett ögonblick på  den militärstödda regeringen som haft maken i princip sedan 1948 då Burma blev fritt från Storbritannien., Jag var med i EU-parlamentet 1996 när hon fick Parlamentets fredspris. Det är en fantastisk person. Seger till slut...

Bra initiativ av Sverige och Åsa Romsson inför Pariskonferensen om klimatet att visa upp företag som lyckats minska utsläppen under parollen "Fossilfritt Sverige".
Svenska företag som ABB, Preem, H&M,liksom 4:e AP-fonden med 300 miljarder kronor som satsas på företag med små utsläpp får tala om hur de arbetat. Det är ett bra sätt att visa att det går att minska växthusgaserna som inspirerar andra..

Och EU:s ordförande polacken Donald Tusk stöder Sveriges begäran att omfördela flyktingar från  Sverige till andra länder som tar emot mindre.
Bra, och det är inget att skämmas för, säger jag. Tyskland och Sverige har kommit till ett läge där länderna måste få hjälp och det ställer bara krav på andra länder, vilket är hela syftet med flyktinguppgörelsen i EU.

Bra diskussion på Centerns trafikgrupp i landstinget i går om framtidens kollektivtrafik byggd på Trafikverkets framkomlighetsplan
GPS med snabb info var köerna är lägst kommer att bättre fördela trafiken över dygnet, Infartsparkeringar med bilservice, spårbilar, linbanor, elpendelbåtar med IT-service ombord och mer hemarbete var några bra förslag som kom fram
För övrigt ska jag nu in till en Guidning av Cirybanan med landstingsgruppen och sedan blir det en debatt om Nato i kväll.onsdag 4 november 2015

Det är bra att regeringen utbildar kurdiska peshmerga soldater i kampen mot IS.  Något annan mål än att stoppa IS framfart kan man inte ha. Obegripligt att IS finns överhuvudtaget.
Sveriges insats är ingen stridsstyrka. Det är 35 personer, officerare och utbildare som ska hjälpa de kurdiska styrkorna på plats och inte delta i några strider. Utbildningen är både militär och civil. Det civila arbetet går ut på stöd till demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet, Och Sverige är inte ensamt. Vi har sällskap med flera både stora och små länder som USA, Tyskland, Kanada, Storbritannien också Finland, Norge och Nederländerna. Det är bra och visar på bredden.

Processen bakom deltagandet har också varit bra genom riksdagsbeslut där hela styrkan också står under svensk kontroll.
Sverige räknar med att genom vårt deltagande i kampen mot terrorismen kunna få militärt stöd av USA/Nato i en krissituation. Det kan vara ett argument för att inte gå med i Nato, men det ska inte lyftas fram son något avgörande för vårt deltagande. Vi tackar för stöd av Nato i en krissituation men vi har inga planer på att gå med i Nato och lämna den militära alliansfriheten som hållit oss utanför krig i 200 år.

Flyktingbeslutet att dela på ansvaret mellan EU-länderna har inte varigt framgångsrikt. Endast 14 av de 28 medlemsländerna har förklarat att de är beredda att sammanlagt ta emot 1375 flyktingar.
Vad är det om inte ett stort misslyckande för hela humaniteten och medmänskligheten i EU.
Beslutet handlar om att omplacera 160 00 flyktingar från Grekland och Italien till alla EU-länder efter deras storlek och förmåga. Var är solidariteten?
För övrig åker jag nu in till möte med Socialnämnden, där bl a vårt prognosticerade underskott på 16 miljoner ska diskuteras och orsaken; främst dyra boenden av olika slag.

tisdag 3 november 2015

EU får inte låta sig köpas av Erdogan. Något EU-medlemskap för Turkiet kan det inte bli så länge inte demokrati, rättssäkerhet, yttrandefrihet och säkerhet för kurderna skapats.
Det var en oväntad och i mina ögon tragisk utgång av valet i Turkiet. Svårförståeligt också.EU måste nu se till att man inte släpper på kraven för medlemskap och köeper sig fri med pengar till Erdogan. Det är farligt nära ren korupption. Läser dock kommissionens rapport om Turkiet från 2014 och blir lite mindre oroad. Turkiet fick där mycket hård kritik på just de områden jag har i rubriken, brister i yttrandefriheten, förtryck av kurderna och politisering av rättsväsendet.

2015 års rapport sägs vara ännu hårdare men har inte publicerats i avvakten på valet, vilket också är en eftergift åt Erdogan, som kanske inte hade vunnit om rapporten kommit ut tidigare.
I rapporten skrivs att utvecklingen har gått ännu mera bakåt sedan 2014 och de lagar som införts i Turkiet "följer inte europeisk standard", dn.se/världen. En underlig formulering. Standards? Är oacceptabla ska det heta. Turkiet håller på att bli en diktatur, eller åtminstone en halvdiktatur.

Sossarna, men mest vänstern får backa om vinster i välfärden. Regeringen drar tillbaka granskningen av den sk tvångs LOV från den utredning om vinster i välfärden som ska vara klar nästa år.
Det är både bra och begripligt. Det är klart att vårdcentraler måste kunna drivas privat eller av stiftelser och kooperativ.Det är begripligt eftersom socialdemokraterna och även vänsterpartister i te.x Stockholms läns landsting gått med på att nu över hälften av vårdcentralerna i länet är privata.
Kan ni tänka er en valrörelse där s och v kräver att 57? vårdcentraler i Stockholms län ska och läggas ner?
För övrigt kan man ju vända på saken och fråga varför inte alla privata tandläkare, tandhygienister och tandtekniker också borde vara samhällsägda om de ska vara konsekventa.


måndag 2 november 2015

Tragisk, farlig och oförklarlig utgång av valet i Turkiet. Är det verkligen inte fusk? Hur kan Erdogan efter så många övergrepp på kurder, journalister och domare få egen majoritet?
Ja, det är inte lätt att förstå, om det inte är valfusk någonstans. Men Erdogan släpper inte in några valkontrollanter...AKP får 49 procent av rösterna och 316 av 550 mandat i det turkiska parlamentet.
Nu blir det ännu hårdare för, oppositionella partier, domare, tidningar och enskilda journalister. Och så ska Erdogan få 10-tals miljarder från EU för att stoppa, flyktingar från att fly till Europa....

Positivt var i alla fall att det prokurdiska och mer självständiga partiet HDP tog sig över 10-procentsstpärren och fick 10,7 procent, men tappade ändå en miljon röster, något som är omöjligt att förklara. Skulle kurder som Erdogan sänder den turkiska armén emot ha lämnat sitt eget parti? Nej. Det är något som inte stämmer. Eller har Erdogans militära attacker och skrämseltaktik mot kurderna. lyckats?

Oacceptabla ryska flygprovoceringar vid svenska gränsen mot Blekinge i somras och då går Fp-Björklund genast ut och kräver Nato.medlemskap igen. Det är ingen lösning. Det bara ökar spänningarna.
Björklund har vid sidan om skolan tre ben, Nato, EMU och kärnkraft. EMU, talar inte ens han om längre efter det totala, haveriet i Grekland och andra länder. Kärnkraften håller på att avveckla sig själv och då återstår Nato som växer fram som en stor fråga, där centern obegripligt nog ställde sig bakom ett medlemskap på stämman i september.Neutraliteten och alliansfriheten har hållit oss utanför krig i 200 år .Varför ska vi ändra på det? Svara Björklund och andra Nato-anhängare.
För övrigt åker jag nu in till kommunen på några småärenden inför socialnämnden på onsdag

söndag 1 november 2015

Merkel är EU;s okrönte ledare och det handlar främst om de senaste årens krig och kriser som Ryssland och Ukraina, euron och Grekland och flyktingkrisen.
Det är ingen tvekan om vem som styr EU. Merkel  gör det,och har gjort det i flera år. Hon gör det mer i kraft av sin person än utifrån sin roll som förbundskansler. Hon har också skött uppgiften så bra att kritiken från övriga EU har varit i det  närmaste obefintlig.

Det är inifån sitt eget land hon nu får kritik för den alltför generösa flyktingpolitiken, och det är CSU Bayern som leder den. Men Löfven gör rätt som backar upp Merkel.
Och det är också bra att ha en god relation till EU:s "ledare". Tyskland och Sverige är öppna för att ta emot flyktingar mer än de flesta länder och det ger respekt. Men gränsbevakningen utåt ska inte vara EU:s uppgift, det är  något för varje EU-land och här har Löfven rätt. Vi vet att det finns långtgående förslag från olika tyska företrädare om en federation, ungefär som i det egna landet, och med ännu mer makt till EU, så här måste vi se upp.

Vad ska man tro om den tragiska flygkatastrofen med det ryska planet över Sinai? Olycka? Terrordåd?
De svarta lådorna undersöks nu och vi kanske får ett svar. IS, har redan meddelat omvärlden att de låg bakom haveriet, eftersom Ryssland bombat IS ställningar i Syrien. Visst är det något fel i världen när någon försöker ta åt sig "äran" av 224 oskyldiga människors död.
För övrigt hoppas jag nu att den internationella delegation som förhandlar om fred i Syrien ska komma fram till något efter fem år...., fem år...Så länge kriget pågår och flyktingar flyr borde FN, EU och UNHCR stå för båttransporterna och inte flyktingsmugglare.