lördag 31 augusti 2013

Obama bör undersöka alla andra möjligheter först innan någon attack - som de egna uppgifterna om al-Assad regeringens gasattacker mot barn och civila som bör konfronteras med den syriska regeringen
Ingen vill starta ett nytt krig med Vietnam, Irak och Afghanistan i färskt minne. Carl Bildt uttrycker det på ett belysande sätt på sin blogg: "Den första bomben är alltid enkel. Sedan börjar det oväntade." Och det är precis det som är risken. Att kriget drar ut och att rebellerna i Syrien som ska försvaras visar sig vara "av mycket olika slag"... Gör allt annat först, Obama, som jag skrev igår.

Camerons nederlag i parlamentet gör inte en militär attack enklare. Ingen premiärminister har förlorat omröstningar om krig och fred sedan 1782...
Det är inte avgörande för USA och Obama, men det försvårar en militär aktion. Endast Frankrike är med från Europa...och starka folkopinioner i många länder är emot, inte minst i USA.

Reinfeldt och Nordens ministrar kan komma i världspolitikens centrum under Obamabesöket i veckan.
Presidenter har tryckt på starknappen till krig tidigare utan att vara i hemlandet. Heder åt statsminister Reinfeldt som bjudit in också Finlands president och statsministrarna från Danmark, Norge och Island till Obamamötet. Om avtryckaren ännu inte dragits åt kan Norden påverka världshistorien.

För övrigt blir det nu Figaros bröllop  i Hagaparken med Bellman och Gustav 111., om det inte börjar regna...

fredag 30 augusti 2013

Gör allt som går med förhandlingar och påtryckningar innan eventuell militärinsats i Syrien
I går kväll förlorade David  Cameron en votering om militära insatser mot Syrien. Labour var emot och flera av hans egna. Det var ett hårt nederlag. Opinionerna i fler av Europas länder är emot en militär insats.
Frågan måste upp i FN:s säkerhetsråd igen ända fram till ett beslut, Förhandlingar med USA, EU, och Afrikanska Unionen måste ske. Påtryckningar och handelsaktioner måste köras i botten, innan någon form av militär aktion kan  accepteras. FN-inspektörernas analys måste vara slutförd, målet med aktionen måste stå klart och följderna analyseras.Al-Assad ska ställas till svar inför FN:s brottmålsdomstol. Sedan...

Centern får problem med budgeten när andra sjuklöneveckan blir kvar - men sänkningen av egenavgifterna kan lyftas fram mer. 
Internationella Stiftelsens affärer och polisanmälan tynger förtroendet för partiet

Det är dagskursen för oss just nu och det är inget bra läge. Det tycks dock som partistyrelsen har lyft upp flera bra motionsförslag inför stämman i Karlstad. Avveckling av två kärnkraftverk per mandatperiod med början 2014-2018 är ett utmärkt förslag som skulle fokusera på centerns grundvärderingar.

För övrigt var det ett intressant möte i går med Mälardalsrådet i Västerås och besöket på Bombardier. Ska vi eller ska vi inte satsa på höghastighetståg också i Sverige? 

torsdag 29 augusti 2013

Darrig start på allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige
Det är ett bra initiativ och det ska utvecklas vidare. Starten på allmänhetens frågestund i inledningen på kf-mötet visar att intresset är stort men det blev ingen bra start. Våra regler måste göras enklare för de som ställer frågor och det måste vara tydligare tidsregler per fråga och inte femton frågor... Men dialogen och medborgardemokratin ska utvecklas vidare.

Trafikproppar och elevers  avhopp från gymnasiet tog jag upp i interpellationer
Tyckte jag fick bra svar från både kommunstyrelsens ordförande Monica Petterson och utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg. Kommunen har redan ordnat fler infartsparkeringar och ännu fler ska till liksom tätare bussturer med krav på SL. Avhoppen från gymnasiet bearbetas med insatser av olika slag. Insatserna för att minska arbetslösheten är många där kritiken mot Koalitionen för svaga insatser genom CAS - Centrum för Arbete och Studier fick stort utrymme.

Mats Skoglund skapade den största debatten med sin motion om den bristande säkerheten på Skeviksstrands busshållplats
och hela ärendet återremmitterades till kommunstyrelsen för att återkomma med mer genomarbetade förslag i motionens riktning.

För övrigt blir tar jag nu cykeln till Vägskälet och sedan blir det tåg till Västerås och möte med Mälardalsrådets näringslivs- och FOUU-utskott om infrastrukturen i Mälardalen

onsdag 28 augusti 2013

Centerpartiet kommer inte att acceptera en försämring av skärgårdstrafiken
Det var budskapet från oss i landstingsgruppen som deltog på manifestationen från sjöbefäl, bemanningsanställda och skärgårdsbor i går på landstingstrappan i Stockholm. Vi kräver att trafiken inte försämras jämfört med 2012 års tidtabell. Vi kan inte acceptera några neddragningar som på t.ex sommartrafiken till Grinda och Utö. Inte heller att flera bryggor får färre angöringar. Vi tänker pressa på för en bra upphandling. Blir vi inte nöjda säger vi nej.

Det var Gustav Hemmings, mitt, Bose Anderssons, Karin Ernlunds, Gustaf Arnanders, Fredrik Bojeruds med fleras förslag från Centern.

Intressant förslag från Metall som startar en jobbank
Centerpartiet driver frågan om en att förmedling av jobb bättre kan ske av olika företagsbranscher som skog, metall, reklam, servicetjänster, handel. Där känner man till problemen och kan lättare matcha arbetssökande med företag. Nu startar IF Metall en kompetensbank där arbetslösa kan hitta lediga jobb och arbetsgivarna kan få rätt kompetens. Bra, säger jag. Det blir ett bra komplement till arbetsförmedlingen. Centern bör driva sitt förslag hårdare nu när arbetsförmedlingen står i fokus.

För övrigt blir det kommunfullmäktige i kväll där jag bland annat har två interpellationer om trafikproppar när Danviksbron, Slussen och Skurubron ska byggas om samtidigt och varför så många värmdöelever hoppas av gymnasiet. 

tisdag 27 augusti 2013

Säkerhetsråd eller inte. Aktioner måste nu inriktas på att stoppa människoslakten och ställa Syrien och al-Assad inför internationella brottmålsdomstolen i Haag.
Den amerikanske utrikesministern John Kerrys tydliga uttalande i går talar för att det äntligen blir en aktion mot Syrien och al-Assads blodsregering. USA anklagar Syrien för att ha förstört spår genom den långa förhalningen av FN:s undersökningar.

Vi har "ovedersägliga" bevis för att kemiska vapen används, säger John Kerry.
Där har Obama satt sin gräns och nu måste han hålla detta besked till världen och samarbeta med EU, Arabförbundet och alla enskilda stater som nu kräver aktioner mot Syrien och att hela regimen med al-Assad i spetsen ställs inför sätta för brott mot mänskligheten.

Det finns knappast anledning att tvivla på vem som besköt FN:s teamet heller eftersom syriska stridsvagnar tidigare öppnat eld mot militära FN-observatörer.
Det är tragiskt för hela mänskligheten om detta kemiska blodbad inte skulle leda till aktioner, regimens fall och att den ställs inför rätta...om den överlever...

För övrigt blir det nu cykel till vägskälet och Produktionsutskott i landstinget,möte om sjötrafikupphandlingen och senare stormöte  och stödfest på restaurang Debaser på Slussen för att de inte ska avhysas innan Slussenfrågan prövats rättsligt. Plan B vinner ökat stöd för varje dag som går.

måndag 26 augusti 2013

Låt arbetsförmedlingen ordna jobb - inte köpa upp konkurrens av andra bemanningsföretag.
Avskedandet av Angeles Bermudez-Svanqvist skadar förtroendet för regeringen.
Visst påverkas förtroendet. Det handlar om frågan om hur Angeles BS skött sitt uppdrag, men också vilka riktlinjer hon fått av regeringen och sättet hon sparkades på efter fem år som generaldirektör.
Men arbetsförmedlingen ska inte konkurrera med sig själv och handla upp andra bemanningsföretag. Det måste skötas  av någon fristående. Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb.

SD tar röster från främst s och m och stärks av framgången i storstäderna.
Det är oroande. SD:framgången med med 2,3 procent i SIFO är statistiskt säkerställd. 7.9 procent i Stockholm är en mycket hög siffra. Den allmänna missnöjesdebatten med välfärden, sjukvården, pensionärerna och skolan gynnar ett missnöjesparti.  Alliansen måste ta debatten. Sverige mår bra av invandring. Kyrkovalet blir en liten trendsättare. Religionsfrihet självklart, men slå vakt om svenska kyrkan.

Bra C-förslag att utvidga föräldraledigheter till farmor och farfar  - Förbättrad livsbalans heter det.
Det är helt i linje med min motion om livsbalans. Föräldrar som båda arbetar har en pressad vardag som inte blir mindre när barn kommer till världen. Centerns kvinnoförbunds förslag att fler än två vårdnadshavare ska kunna ta föräldraledigt genom 300 sk öppna barndagar är ett lysande förslag. En utökning av de sk dubbeldagarna där båda föräldrarna föreslås kunna vara hemma 60 dagar tillsammans är också en förbättrad livsbalans. Mer sån´t.

För övrigt hade vi en fantastisk helg med Hemmestakören på cykelturen på Möja, kultur historia, nyföretagande, vandrarhem och gammal skola, cykel genom skogen, abborre på Rune Wikströms fiskrestaurang och en Möja Taffel...

lördag 24 augusti 2013

Det är rätt av Alliansregeringen att satsa när jobben är den största frågan -men var tog klimat, energi och miljö vägen?
Arbetslösheten är över 8 procent och prognoserna ser ut att möjligen minska något lite. Det är för mycket. Fler jobb måste skapas. Investeringar måste göras i skola, infrastruktur, innovationer, miljö, klimat och energi och stimulanser för företagen att anställa. Då är det rätt att satsa ordentligt, även om oppositionen kritiserar Borg för att släppa på överskottsmålet och att de 25 miljarderna bara är valfläsk. Vad hade en s-regering satsat valåret om de varit vid makten...?

Lite oroande är uppgifter i går att centern har svårt att få igenom ett avskaffande av den andra sjuklöneveckan för företagen. Jag räknar med att Annie och partistyrelsen inte släpper det.

Öppna nomineringar kan vara en viktig inkörsport för att få fler människor att engagera sig i politik och samhällsarbete - Vi ska diskutera frågan i Värmdöcentern.

Ser nu i svd.se/brannpunkt att folkpartiet inför öppna nomineringar inför kommun- och landstingsvalen 2014.
Partierna tappar medlemmar och det hotar demokratin. Något 30-40-tal medlemmar i en partikrets har tillsammans med andra partier med lika få medlemmar ansvaret för en budget, som i exemplet Värmdö är på 2 miljarder kronor.
Öppna nomineringar skulle vitalisera demokratin och få in fler människor i samhällsarbetet. Det är något jag redan tagit upp lokalt och som vi ska diskutera vidare i Värmdöcentern.

För övrigt åker nu Hemmestakören till Sollenkroka och vidare till Möja för en cykeltur över helgen.
Då blir det ingen blogg i morgon för jag tar inte med datorn i ryggsäcken, någon måtta får det vara...

fredag 23 augusti 2013

FN:s vapeninspektörer kommer närmare en undersökning av gasmorden - Kina och Ryssland ger med sig
Det trodde jag inte. Också storpolitiken lyssnar på opinionen när den nu blir stark. Kina och Ryssland har konsekvent sagt nej till aktioner mot Syrien. Nu har pressen från världsopinionen uppenbarligen blivit för stor, men det handlar om dagar och kanske timmar om bevis ska kunna säkras. En positiv lärdom ändå att även stormakter kan ändra sig. Nu ska alla goda krafter trycka på regimen i Syrien så att undersökningar kan inledas omedelbart. Sverige med Carl Bildt och Jan Eliasson har helt klart påverkat.

Halvera jobbskatteavdraget och lägg mera pengar på klimat, miljö, jobb, skola och pensionärer
Det är vad de mindre regeringspartierna har krävt utan att skrika ut det....När nu många starka s-företrädare som Morgan Johansson och Lena Sommestad kräver att s inte ska acceptera jobbskatteavdraget skulle det bli ett intressant skådespel om Alliansregeringen tar hänsyn till fp,c och kd. Står Stefan Löfven och Magdalena Andersson ändå fast vid den ursprungliga sänkningen? Eller...

Bättre, tydligare ägardirektiv från staten i de egna företagen och bättre kontroll på att de följs
Det är ungefär vad professor Sven-Erik Sjöstrand på Handelshögskolan förslår i dag i dn.se/debatt. Staten företräder medborgarna som ägare. Företagen är medborgaruppdrag. I kommunerna ställer vi tydliga ägardirektiv som diskuteras i fullmäktige, både när de ställs och om den inte följs upp. Staten ska inte vara sämre.
torsdag 22 augusti 2013

Syrien gasar ihjäl sina egna medborgare -  En FN grupp måste släppas fram till platsen  och internationella domstolen i Haag  måste omedelbart kopplas in
Det är det minsta man kan göra. Regimen svarar att alla anklagelser är "helt ogrundade" att allt bildmaterial"är fabricerat" och hela historien är "påhittad". Det är en fruktansvärt tragisk utveckling vi tvingas beskåda, med kanske tusentals gasdödade syrier. el-Assad måste ställas inför rätta.
Tragiskt och lite obegripligt är också ständiga veton från Kina och Ryssland i FN: säkerhetsråd om ytterligare åtgärder. Carl Bildt ligger på men svenska regeringen kunde göra mera,både i form av uttalanden och aktiva aktioner.

Klyftorna måste minska i Sverige - även om de är små internationellt
I dag diskuterar riksdagen fördelningspolitik.Om klyftorna ökar minskar sammanhållningen och vi får ett kargare Sverige. Det vill vi inte ha. Regeringen kan göra mer. Tycker att Ulf Kristerssons artikel i Dn dn.se/debatt är väldigt bra. Han talar om att Sverige ska vara ett land där alla kan bli något. Klassresor där "man oftare får frågan vart man är på väg än varifrån man kommer". Bra sagt.

Nu blir det cykel till Hemmesta vägskäl och buss till landstinget och sammanträde med forskningsberedningen

onsdag 21 augusti 2013

Löfven ska  sänka, torpedera och utplåna C i valet
Vilket ordval i Svenska Dagbladet svd.se. Det är inte Löfvens ord utan tidningens, men ordvalet är ovanligt rått, hårt och fult.Löfven och S tänker locka över (S ordval)centerpartister genom satsningar på landsbygden med ett program för hur hela Sverige ska leva. Det avslöjar han i nya boken "Humlan som flyger". "Vi har en jättepotential där", låter det. Och Göran Persson backar upp med ett lika hårt ordval som SvD. "Centerpartisterna bör förpassas ut ur riksdagen". Göran Persson råder Stefan Löfven att "göra en resa i hela Sverige och tala om vikten av en levande landsbygd".

Man kan skratta åt de stora orden men det är allvar för oss i Centern
och det måste mötas med frågor där man känner igen centerpartiet och där S och Stefan Löfven har svårigheter. En sådan fråga är kärnkraften. Centern bör möta beskrivningarna i media om den lägsta andelen kärnväljare bland dagens riksdagspartier genom att just ta tillbaka dessa. Jag tillhör dem och vet vad "gamla" kärnväljare säger till mig i telefon, i mail och i direkta mötet. "Hur orkar du Hasse? Jag orkar inte längre. Jag är för gammal för att byta parti, men jag kommer inte att rösta på..." Jo, det ska du visst det, säger jag. För om sådana som du lämna blir det ju ännu färre kärnväljare och då riskerar vi... Centern är landsbygdspartiet, men Centern är också mot kärnkraft.

Centern bör stödja min motion på centerstämman i Karlstad om avveckling av två kärnkraftverk per mandatperiod med början 2014-2018. Det är rätt politik, där känner kärnväljarna igen sig och där får Stefan Löfven och S svårigheter. Kan någon hitta en bättre fråga....?

För övrigt åker jag nu in till Centern och gör en liten spelfilm inför riksdagsnomineringarna i Stockholms län.

tisdag 20 augusti 2013

Artikel/pressinfo, 2013-08-20
Hans Lindqvist, EU-parlamentskandidat ( C )
tel 070/ 5485819


EU-valet 2014:
Minska Centraliseringen och EU-statsbygget. Satsa på flexibel integration , ett EU-samarbete på olika nivåer och i olika hastigheter som är bra för både medborgare, medlemsstater och EU
-Det säger Hans Lindqvist (C) på en utfrågning av EP-valskandidater arrangerad av Centerns Ungdomsförbund och Centerstudenter på Europahuset i Stockholm på tisdagen.
Det är en fråga som alldeles utmärkt passar centerpartiet som ett decentralistiskt samarbetsparti att driva.

Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet. Det blir ett extra viktigt val eftersom vi för första gången har EU-val och riksdags-, landstings och kommunval samma år. Ett bra EU-val öppnar för ett bra nationellt val i september. Ett dåligt EU-val blir motsatsen.

EU ska ägna sig åt de stora frågorna, fred, demokrati, frihet, mänskliga rättigheter, klimat, miljö och frihandel.
Eurokrisen har kraftigt ökad kritiken mot EU. EU-kritiska partier växer sig starka i Grekland, Italien, Storbritannien, Frankrike Nederländerna, Finland, Danmark, Tyskland....
Premiärminister David Cameron i Storbritannien är mycket kritisk till EU:s allt ökade maktambitioner och vill i stort sett endast vara med i den inre marknaden. Mer makt ska inte bara kunna överföras till EU utan också föras tillbaka från EU till medlemsstaterna. Han vill därför  förhandla om anslutningsavtalet och ha en folkomröstning om EU-medlemskapet senast 2017 efter valet i Storbritannien 2015.

Eurokrisen och EU-kritiken gör att EU-valet 2014 blir mycket mer EU-kritiskt än tidigare EU-val. Att bara fortsätta med EU-statsbygget med bankunion, finanspakt, finansunion, politisk union, euroregering, ekonomisk regering, euroobligationer, federation... kommer många väljare och medlemsländer aldrig att acceptera. Att helt lämna EU-samarbetet är för de flesta heller inte något bra alternativ - inte för mig heller. Jag respekterar resultatet i folkomröstningen 1994. Vad är då svaret?

Svaret är flexibel integration - att låta länder i stora avgörande integrationsfrågor själva bestämma på vilka områden de vill delta i EU-samarbetet. Det är inget nytt. Så sker redan. Alla länder är inte med i euron och EMU och inte i Schengensamarbetet om gränser och migration. Danmark och Storbritannien har redan i sina anslutningsavtal fått inskrivet områden man inte deltar i, som polis, euro och försvarssamarbete. Senast gäller det asylpaketet där Danmark, Irland och Storbritannien står utanför.

Den linjen bör utvecklas vidare. Det är bra, både för det land som inte vill delta i t.ex försvarssamarbete och det är bra för EU-samarbetet eftersom de länder som är med är positiva till det som de samverkar om. Vill länder lämna euron ska de få göra det utan att behöva känna sig utanför samarbetet i övrigt.
Denna inriktning bör gälla både för de 28 länder som i dag är med i EU och för länder som vill bli medlemmar eller förhandlar om medlemskap som Turkiet, Slovenien, Montenegro, Kosovo.

Länder som i dag är medlemmar bör, precis som Storbritannien, kunna omförhandla sitt anslutningsavtal på områden där de anser att de inte längre vill delta.

-För Sverige handlar det i första hand om att vi får ett formellt undantag från euron. Det kan också gälla områden som delar av jordbrukspolitiken, datalagring, upphandlingsfrågor och rovdjurspolitik.
Nej, det går inte, säger de okritiska EU-kramarna. Vi kan inte ha ett EU där länder bara är med i det man vill...Men det är kanske det vi ska. Ett EU-samarbete i olika nivåer där medlemsländer känner ansvar och delaktighet där man samverkar men har rätt att stå fria från t.ex euron, från gemensam finanspolitik och gemensamt försvar.

Flexibel integration med ett EU med olika samarbetsnivåer skapar nöjda medlemsstater och stärker EU-samarbetet.

Hans Lindqvist, EU-parlamentskandidat (C)
www.hemmestahasse.blogspot.com


    

måndag 19 augusti 2013

Bättre  satsa för mycket än för lite i Harpsund om budgeten
Det blir stora pengar om regeringspartiernas alla prioriteringar ska tillgodoses nu i Harpsund i helgen. Sådär 25-30 miljader- 16 mdr i jobbskatteavdrag mm (M), 2,6 mdr för minskade barngrupper mm (Kd), 2,8 mdr för slopad andra sjuklönevecka ( C ) och 10 mdr för höjda lärarlöner och slopad värnskatt ( Fp). Nu blir det inte allt. Den slopade värnskatten blir inte av, inte höjda lärarlöner heller. Fp får svårast med sina förslag. Tycker själv att jobbskatteavdraget kunde halveras för att ge mer utrymmer åt miljön i Östersjön (C) pensionärer och  banfamiljer.

Det är bättre att få kritik från oppositionen för att göra för mycket än för lite eftersom den tidigare kritiken från s handlat just om bristen på satsningar.

Flera tänktvärda förslag från Jonas Sjöstedts sommartal i Umeå om hårdare miljökrav på gruvnäringen
Jonas Sjöstedt ( V) vill ha ett förbud mot prospektering av mineraler i naturrreservat. Alla miljökostnader måste räknas med för att tillstånd att bryta ska ges. Större inflytande för kringboende och närliggande markägare, fanns också med. Sverige ska också ta mer betalt för naturresurserna med höjning av mineralavgiften till tio procent. Svårt att säga nej till något av detta...

För övrigt så har vi nu köpt en ny TV som ska installeras i dag. Den gamla upplevde nog 25-årsdagen innan den dog...

söndag 18 augusti 2013

M vinner inget nytt val på bara skattesänkning - Inte Alliansen heller 
Det var 25 minuter med 17 miljarder i skattesänkning som jag skrev i går. Det blir en knapp miljard i skattesänkning per minut. Det är tredje valet med samma budskap. Tidigare har det balanserats med kamp mot utanförskap och för trygghet, nu balanseras skatter mer skatter. Även om det är mest låg- och medelinkomsttagare som vinner på jobbskatteavdraget, så räcker det inte för att vinna en gång till.  Obalansen mot pensionärer, sådana som tidigare jobbat, är också för stor. 60 kronor till medelpensionären och 337 kronor till polisen ökar på skillnaderna.

Lär lite av Kd som har värderingar, idéer och livsstil med sig.
Kd - satsningen på barnen, familjen, de äldre tror jag är en värdegrund som tilltalar många. Svagheten är att den inte riktigt håller när verkligheten och siffror sätts på värderingen.

Gemenskap, sammanhållning, livsbalans och att tänka för flera generationer framåt är grundvärderingar som Centern kan framhålla tydligare.
Vi har ju grundvärderingar i centern som kan lyftas fram tydligare. Nordamerikas indianer bedömde varje beslut eller insats utifrån hållbarhet sju generationer framåt. Miljö, klimat, energi, sammanhållning, livsbalans är sådana värderingar som bättre kan sättas i ett sammanhang med generationer och en hållbar framtid. Vi har det i centern och bör bättre ta vara på det.
Ingen förnekar betydelsen  av uthållig tillväxt, starkare ekonomi och fler i jobb men det måste balanseras av hur vi lever våra liv och vad våra beslut i dag leder till för framtida generationer.
Lär av siouxindianerna.

För övrigt har Emma, Sara och  jag nu haft vattenkrig på gräsmattan och vilar nu ut en liten stund. 

lördag 17 augusti 2013

Reinfeldts sommartal i Gustavsberg: 17 miljarder på 25 minuter...
Det var ungefär vad jag sa för två timmar sedan. Det blev jobbskatteavdrag för hela slanten...eller 16 miljarder och 1 miljard till skattesänkningar för pensionärer. Det är bra med korta tal. De som man vill ha sagt kommer fram, inget mer. Bra med förklarande plakatbeskrivningar bakom talaren. Tycker fortfarande att C och Kd ska försöka få in mer om pensionärer, barn, skola,, giftfri mat och småföretag - vardagen för många av oss.

För övrigt har Sara, Hanna och Emma nu kommit hem till oss över helgen med sina färgglada resväskor - Åsa och Micke ska på kalas i Gustavsberg.
FN, EU och Arabförbundet bör inkalla en fredskonferens om Egypten - militärregeringen måste ställas till ansvar för dödandet.
Gårdagen tragiska fortsättning på dödandet i onsdags måste nu få ett slut. FN , EU och Arabförbundet har alla sagt detta i olika uttalanden och nu måste det visas i handling. Kalla in en fredskonferens där företrädare för Brödraskapet, regeringen, Nationella räddningsfronten medverkar. Militären/regerngen måste också ställas till svars för sina dödsskjutningar på den egna befolkningen.

Om en timme åker jag till Strandvik i Gustavsberg och lyssnar på Fredrik Reinfeldts sommartal som nu är en tradition.
Det femte jobbskatteavdraget kommer att vara i centrum, men vad kommer mer? Både Annie Lööf och i går Göran Hägglund har andra prioriteringar först som att avskaffa den andra sjuklöneveckan för företag och satsa på pensionärerna och mindre barngrupper i förskolan.

 En bra lösning kunde vara Annies förslag att något sänka jobbskatteavdraget,
som också Hägglund tycktes vara inne på för att få utrymme. Vallöftet är då kvar men på en lägre nivå och det går att försvara om det det ekonomiska utrymmet inte räcker till mer för att fullfölja linjen om en ansvarsfull ekonomi. C och Kd bör sätta press på moderaterna i budgetförhandlingarna om detta. Jag tror också att de flesta svenskar tycker det är en bra linje.

För övrigt blir jag mer och mer förbannad och förvånad över Vattenfalls köp av kärnbränsle från Ryssland och Putins företag Rosatom och hundratals miljoner i bistånd till rysk kärnkraftsindustri.
Nu åker vi till Gustavsberg.


fredag 16 augusti 2013

Militärledningen i Egypten måste ställas inför rätta - Internationella domstolen i Haag måste agera
Det är inte bara tragiskt. Det är en mänsklig och internationell katastrof det som i onsdags hände i Egypten. Egyptisk militär skjuter på sin egen befolkning och dödar hundratals i en medveten militär aktion. FN, EU och Arabförbundet bör i en gemensam aktion kräva att militärledningen ställs inför Internationella domstolen i Haag för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Bra att Centerledningen driver på i frågor där vi har förtroende, kunskap, tradition och engagemang
Sommartalet på Djurgården var ett bra exempel på detta. Det finns två sätt att lyckas med saker man föresatt sig här i livet. Det första är att undvika att göra dåliga saker. Det andra är att göra bra saker. Verkar som det gått hem hos partiledningen.  Det krav Annie ställde i Rosendal hade helt rätt innehåll; landsbygd, jobb, miljö. 90 procent av tiden handlade om vad centern vill, med en kort men träffande kritik mot S om just jobb landsbygd och miljö.

Det är inget fel att lägga till avveckling av kärnkraften, livsbalans, spårbilar och ökat samarbete och mindre EU-stat heller..... Det ligger helt i linje med den gröna centerpolitiken.

För övrigt cyklade Sonja och jag runt Lofssjön i går. Det var 40 kilometer, upp och ner,kurvigt och stenigt, men roligt och vackert. Känns lite i knäna. Lägger ut några bilder nu på FB. Sedan bär det av mot Värmdö. 


torsdag 15 augusti 2013

Bra Sommartal av Annie - prioritering på jobb och miljö
Satsningen på nya jobb med avskaffande av den andra sjuklöneveckan och lärlingsutbildning som de två huvudnumren är bra. Det femte jobbskatteavdraget kan diskuteras men det är ingen fråga man bryter ett vallöfte på, inte heller marginalskattefrågan. Gifter och kemikalier i livmedel måste stoppas, och jag såg att landsbygdsministern Eskil Erlandsson satt i publiken och lyssnade....Han brukar vara snabb att reagera. Men glöm inte pensionärerna och tala inte bara om företagen utan också om de som arbetar i företagen; ofta hårda och stressiga arbetsdagar, skola, förskola.

Livsbalans är viktigt för alla människor;
för de som arbetar, för barnen, för arbetsgivaren som får engagerade medarbetare. Livsbalans, att själv få friheten att avgöra hur mycket och hur lite man vill arbeta i olika livspersioder och en arbetslagstiftning som stödjer detta. Mindre kollektivstyrning och mer individanpassad arbetssituation är bra för alla.

Polisanmälan av Centerns Internationella Stiftelse, av Centern själv var mindre roligt att höra
Det är bra att det görs om misstanke om brott föreligger, men det är naturligtvis inte bra för ett parti att en sådan fråga kommer upp överhuvudtaget. Media älskar kriser och en polisutredning och en eventuell åtalsanmälan kan dra ut på tiden och över valrörelsen...?

För övrigt är det uppehåll i dag i Lofsdalen, det första på fyra dagar så nu skall det bli en cykeltur runt Lofssjön.

onsdag 14 augusti 2013

Här fortsätter den sista delen av artikeln om ett EUropasamarbete inriktat på flexibel integration med deltagande och integration på olika nivåer och vid olika tidpunkter.
Den linjen finns redan men bör utvecklas vidare. Det är bra, både för det land som inte vill delta i t.ex försvarssamarbete och det är bra för EU-samarbetet eftersom de länder som är med är positiva till det som de samverkar om. Vill länder lämna euron ska de få göra det utan att behöva känna sig utanför samarbetet i övrigt.
Denna inriktning bör gälla både för de 28 länder som i dag är med i EU och för länder som vill bli medlemmar eller förhandlar om medlemskap som Turkiet, Slovenien, Montenegro, Kosovo.

Länder som i dag är medlemmar bör, precis som Storbritannien, kunna omförhandla sitt anslutningsavtal på områden där de anser att de inte längre vill eller kan delta. För Sverige handlar det i första hand om att vi får ett formellt undantag från euron. Det kan också gälla områden som delar av jordbrukspolitiken, datalagring, upphandlingsfrågor och rovdjurspolitik.
Nej, det går inte, säger de okritiska EU-kramarna. Vi kan inte ha ett EU där länder bara är med i det man vill...Men det är kanske det vi ska. Ett EU-samarbete i olika nivåer där medlemsländer känner ansvar och delaktighet där man samverkar men har rätt att stå fria från t.ex euron, från gemensam finanspolitik och gemensamt försvar.

Flexibel integration med ett EU med olika samarbetsnivåer skapar nöjda medlemsstater och stärker EU-samarbetet.

Hans Lindqvist, EU-parlamentskandidat
För övrigt var det en speciell känsla att besöka Högvålen, Sveriges högst belägna by i går, och Högvålens Kapell med plats för de 35 bofasta....


    

tisdag 13 augusti 2013

Här kommer del två på artikeln om Flexibel integration i EU, skriven i Lofsdalen liksom den föregående. Vi måste finna vägar som gör samarbetet positivt för både medlemsländer och EU. Ett mindre fyrkantigt och centraliserat EU och medlemsländer som bättre känner att samarbetet passar dem och ländernas kultur och traditioner.

Eurokrisen och EU-kritiken gör att EU-valet 2014 blir mycket mer EU-kritiskt än tidigare EU-val. Att bara fortsätta med EU-statsbygget med bankunion, finanspakt, finansunion, politisk union, euroregering, ekonomisk regering, euroobligationer, federation... kommer många väljare och medlemsländer aldrig att acceptera. Att helt lämna EU är för de flesta heller inte något bra alternativ.
Jag respekterar resultatet i folkomröstningen 1994. Vad är då svaret?


Svaret är flexibel integration - att låta länder i stora avgörande integrationsfrågor själva bestämma på vilka områden de vill delta i EU-samarbetet. Det är inget nytt. Så sker redan. Alla länder är inte med i euron och EMU och inte i Schengensamarbetet om gränser och migration. Danmark och Storbritannien har redan i sina anslutningsavtal fått inskrivet områden man inte deltar i, som polis, euro och försvarssamarbete. Senast gäller det asylpaketet där Danmark, Irland och Storbritannien står utanför.

För övrigt åker Sonja och jag i regndiset till myskoxeparken i Tännäs i dag...har inte varit där förut.

måndag 12 augusti 2013

EU-valet 2014:  flexibel integration - EU-samarbete på olika nivåer och i olika hastigheter - eller lite slarvigt att delta i det man vill.

Här kommer en artikel i tre delar om flexibel integration, om ett EU-samarbete på olika nivåer och med olika hastigheter. Detta är första delen och de övriga kommer senare under veckan. 

Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet. Det blir ett extra viktigt val eftersom vi för första gången har EU-val, riksdags-, landstings och kommunval samma år. Ett bra EU-val för Centern öppnar för ett bra nationellt val i september. Ett dåligt EU-val blir motsatsen.

EU ska ägna sig åt de stora frågorna, demokrati, fred, frihet, mänskliga rättigheter, klimat, miljö och frihandel.
Eurokrisen har kraftigt ökad kritiken mot EU. EU-kritiska partier växer sig starka i Grekland, Italien, Storbritannien, Frankrike Nederländerna, Finland, Danmark, Tyskland.....

Premiärminister David Cameron i Storbritannien är mycket kritisk till EU:s allt ökade maktambitioner och vill i stort sett endast vara med i den inre marknaden. Mer makt ska inte bara kunna överföras till EU utan också föras tillbaka från EU till medlemsstaterna. Han vill därför  förhandla om anslutningsavtalet och ha en folkomröstning om EU-medlemskapet senast 2017 efter valet i Storbritannien 2015.

För övrigt regnar det fortfarande i Lofsdalen, inne på dag två, men det finns saker att göra ändå... 

söndag 11 augusti 2013

Bra med en utredning om ökat bostadsbyggande Stefan Attefall - men samordning regionalt och lokalt ska det vara, inte att frånta kommunerna ansvaret för detaljplaneringen.
Det byggs för få bostäder. Inte minst i min egen kommun Värmdö, där vi bara byggde 7! nya bostäder förra året. Nu blir det ett helt annat tempo med en planering för 1400 nya bostäder i Fabriksstaden de närmste åren. Och det behövs. Vi har en lång bostadskö med många ungdomar som söker bostad.

En ökad samordning mellan regional och kommunal planering är bra men kommunerna, som finns närmast medborgarna, ska ha kvar planmonopolet
Den regionala planeringen i Stockholmsregionen, RUFS, har mer blivit en pappersprodukt än ett effektivt styrmedel. Med en regionreform kan den planeringen stärkas och samordnas bättre med kommunernas översiktsplaner och detaljplaner. Det skulle bara stärka samordningen mellan kommunerna som i dag är dålig, t.ex mellan Nacka och Värmdö.

En förstärkt regionplanering skull också öka brukarkommunernas påverkansmöjligheter på statens och Stockholms bekostnad.
Jag tänker på Slussen, trafik- och infrastruktur och Skurubron. Alla Värmdöbor är beroende av bra lösningar på dessa frågor eftersom vi bara har en väg in till Stockholm. Men det är Stockholm, staten och Nacka som bestämmer det mesta medan vi i Värmdö ofta får agera åskådare till usla förslag som Nya Slussen och broavgifter på Skurubron. Ja till Slussen Plan B och Nej till broavgifter.

För övrigt har vi just avlöst Stoffe och Pepe i stugan i Lofsdalen och ser nu ett vackert sommarregn utanför stugfönstret. Få se om det blir någon cykling runt Lofssjön i morgon

lördag 10 augusti 2013

Bra att det kommer fler utländska studenter till Sverige - men det behövs ännu fler
Det var dumt att avskaffa de fria studierna vid de svenska universiteten för utomeuropeiska studenter. Nu har det gjorts en del med fler stipendier som ökat antalet något. Bra-men det behövs fler åtgärder, fler stipendier och kanske en sänkning av avgifterna. Detta har vi  diskuterat i Mälardalsrådet och tryck på hos regeringen för. Björklund brukar ju inte sakna förslag inom skolan....!

Fördel Alliansen, skriver DN inför politikhösten dn.se/nyheter. - Centern måste stoppa raset. Jag har tre förslag.
Det första är att avveckla kärnkraften
och göra det på ett realistiskt. Min motion till C-stämman i Karlstad är realistisk med avveckling av två reaktorer per mandatperiod med början 2014-2018. Det har då 15-20 är att avveckla våra 10 reaktorer. Fullt realistiskt om vi tror på år egen politik att utveckla de förnybara och hållbara alternativen. Det har vi varit bra på och det är centern som drivit på. Det ska vi fortsätta med.

Det andra är att driva frågan om livsbalans i vardagen  -med frihet att arbeta så mycket och så lite som man själv vill under olika livsperioder
Arbetslagstiftningen ska inriktas mot frihet för den enskilde och enkelhet för företagen att anställa och inrätta arbetssystem som passar både företag och anställda. Också här har jag en motion till Centerstämman i Karlstad om drygt en månad.

Nummer tre är modern miljövänlig transportteknik som spårbilar och annan light rail
Sverige har alla förutsättningar med malm, it- och fordonskunskap att skapa en framtidsindustri för spårbilar. Ett 15-tal kommuner som är med i spårbilsnätverket KOMPASS har redan gjort förstudier. Regeringen kan backa upp med finansiering av en pilotbana, t.ex i Uppsala som kommit mycket långt. Centern kan ta initiativet.

Nu styr vi kosan mot Lofsdalen med  cykling runt Lofsjön och vandring i fjällen och....lite hjorron.

fredag 9 augusti 2013

Avfärda inte Björklunds ägarkrav på långsiktighet om friskolorna
Ständigt nya förslag om skolan från Björkund. Nu behövs lugn och ro. Det har jag sagt åtskilliga gånger.Men nu handlar det inte om skolsalen utan om att enbart långsiktiga ägare får tillstånd att driva friskolor. Riskkapitalbolagen ska i princip utestängas.Att dessa bolag nu reagerar är naturligt och också syftet. Men Allianspartierna bör inte avfärda förslaget från Björklund. Det bör utredas noga. Och S och V får en fråga mindre att driva i valrörelsen om det blir verklighet.
För Centerns del kan jag inte se några svårigheter att ställa upp på förslaget.

Stöd urfolken-stärk samernas ställning i Sverige i spåren av klimathot och exploateringar
Det är ett utmärkt initiativ av ärkebiskop Anders Wejryd i dag på DN debatt dn.se/debatt.  I dag är det FN:s internationella urfolksdag. Samerna är vårt urfolk i Sverige. Indianerna i USA. Samer och indianer var här före oss. Klimatförändringar, gruv- och skogsexploatering och vindkraft hotar renskötseln. Samerna måste få en förstärkt nödvärndrätt att försvara sig och sina renar mot rovdjur. Det har man inte i dag. Samer får inte ha vapen med sig på skotrar och fyrhjulingar.

Sverige röstade för FN:s urfolksdeklaration 2007. Vad har regeringen gjort för att följa den sedan dess?

För övrigt blir det lite pappersarbete i dag och i morgon bär det av mot Lofsdalen. Fjällvärlden igen...


torsdag 8 augusti 2013

Bra att Obama reagerar mot den allt mer diktatoriska Putin
Det finns många frågor att reagera på mot Putin och Ryssland. De allt mer uppenbara, inskränkningarna i yttrandefriheten, trakasserierna mot oppositionen, mot hbtq-personer, stödet till diktatorn al-Assad i Syrien och den akuta frågan om tillfällig asyl för NSA-läckande Edward Snowden. Bra att Obama ställer in sitt planerade möte med Putin i samband med G20-mötet i S:t Petersburg.

Mycket glädjande att Obama besöker Sverige- Det stärker Sverige som land och blir en fjäder i hatten för Alliansregeringen.
De 4 september kommer Obama till Sverige. Det är en fjäder i hatten att han berömmer Sverige för frihandel och en hållbar miljöpolitik. Obama vill diskutera dessa områden vidare med F Reinfeldt. Handelsavtalet mellan USA och EU om utvidgad handel och investeringar mellan EU och USA, liksom miljöteknik och hållbarhetsfrågor.

Nu gäller det att visa att Sverige kan leva upp till dessa positiva beskrivningar. Här kan Centern visa hårdare krav på ett hållbart samhälle utan GMO-grödor, fossilenergi och kärnkraft. Ge inte moderaterna all kredit för statsbesöket.

Ta upp Guantanamo, drönare och USA:s NSA övervakning också
Det är "förväntningar" från Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt och det är förväntningar från många i vårt land.

För övrigt hade vi ett trevligt planeringsmöte med Hemmestakörens cykelkommitté i går inför cykelrundan på Möja.

onsdag 7 augusti 2013

Pensionärer, sjukvård och skola - före ett 5:e jobbskatteavdrag
Det är min linje om jag fick välja.Varför? Debatten under vår och sommar har handlat om brister i skola och sjukvård och om orättvisorna med "högre" skatt för pensionärer. Ska man se politiskt utifrån jämlikhets- och rättvisesynpunkt är det bättre att satsa på skola och sjukvård. Ett 5:e jobbskatteavdrag ökar ytterligare skillnaden mellan de som jobbar och de som har jobbat.

Att satsa på skola och pensionärer försvårar också för oppositionen att angripa Alliansen.
Vi "slipper" också Sverigedemokraternas stöd för ett 5:e jobbskatteavdrag och den negativa debatt det skulle skapa. Ett problem är att ett 5:e jobbskatteavdrag är ett vallöfte. Varför inte ett "halvt avdrag" som motiveras med rättviseperspektivet.?

Vi ska stimulera kollektivtrafiken - då ska vi inte göra det krångligare att åka med den.
Du kan inte köpa biljett på bussen för pengar, Med Sms måste du registrera dig i förväg med person- och kortnummer på SL:s hemsida.
Vi bör diskutera frågan i landstingsgruppen och pröva förslaget att installera enkla betalningsautomater på bussarna så att folk kan betala direkt med kort. Det löser problemet för de flesta, också för turisterna.

För övrigt blir det Lofsdalen om några dagar med fjällvandring och cykling runt Lofssjön, och kanske någon fjällöring till....?

tisdag 6 augusti 2013

Tillbaka igen efter 4-5 dagar i Ajvin Sijte

Tillbaka igen efter 4-5 dagar på nattåg och fiske i Ajvin Sijti i Anaris. ett tiotal plastpåsar med med fisk och tre med hjortron är redan inlagt. Härligt med fjällen, ärlig men rå gemenskap i Fjällfiskets vänner och med en och annan politisk debatt, inte minst om centern....

Fortsätt förhandla med Turkiet om EU-medlemskap - men ställ hårdare krav på demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter
Det är hårda domar i den sk Ergenkonrättegången med 300 personer åtalade för konspiration mot det styrande partiet AKP. Allt tyder på att domstolen haft politiska relationer med regeringen. Fullständigt oacceptabelt. Att inte regeringen försökt stärka demokratin underlättar inte ett EU-medlemskap. Erdogan går samma öde till mötes som Mugabe. Frihetshjälte i början, arrogant översittare och diktator i slutet....
Fortsätt förhandla men ställ ännu högre krav....

Nej, eurokrisen är inte över: Calmfors har rätt: Omedelbara skuldavskrivningar skulle påskynda en positiv framtid. www.dn.se/kolumnen
Att bara fortsätta som nu med ständigt nya åtstramningsprogram är att skjuta problemen framför sig samtidigt som folken i Grekland, Spanien, Portugal...faller ner allt djupare i misär håller inte. Det skapar ökade motsättningar mellan Nord och Syd i Europa och det skjuter bara problemen framför sig.Omedelbara rejäla nedskrivningar av krisländernas statsskulder är det bästa alternativet.

Ändra EU-reglerna så att nettodebitering kan införas för växling av solel med el från nätet.
Om det nu är EU-reglerna som hindrar så måste regeringen arbeta för att EU:s regler ändras. Om inte är det bara att öka insatserna av solel för mer grön energi.

För övrigt blir det nu ett bad till i Grisslinge och sedan lite planering inför Hemmestakörens cykeltur på Möja.