tisdag 30 september 2008

Läser Infrastrukturminister Åsa Torstenssons artikel på DN Debatt om infrastrukturpropositionen och 46 miljarder till transportnätet. Ser inte ordet spårbilar nämnt i artikeln och snabbkollar med pressekreterare och tjänstemän på departementet. Nej, det tycks inte stå en rad. Obegripligt och otroligt utmanande mot den opinion som växer för modern klimatvänlig spårteknik. Sverige skulle kunna bli värdsledande. Det fanns ett par sidor i samband med remissrundan där vi från KOMPASS var inblandade som tydligen har "kommit bort". Oförklarligt eftersom jag vet att såväl Maud Olofsson som Åsa Torstensson och statssekreterare Leif Zetterberg är för spårbilar. Men det finns väl någon förklaring. Skall undersöka närmare under dagen. Går inte ut med något argt pressmeddelande så länge.
Vi skiter i det och fortsätter vår planering på Värmdö med en komplettering av de utredningar som gjorts med sträckan Gustavsberg-Hamnen-Charlottendal-Hålludden. Det blir en första del av ringlinjen runt Gustavsberg och också en första del av infartslinjen genom Nacka till Stockholm. Problem är till för att övervinnas.
På hemmafronten är jag glad över att samarbetsklimatet i Värmdö både i Alliansen och till opposition och förvaltning förbättrats påtagligt. Nu gäller det att se till att vi också kan föra en bättre dialog med de värmdöbor som valt oss.

söndag 28 september 2008

Ett bra möte med Djurö byalag om aktuella frågor och framtiden.
Sammanfattar så här ungefär
Va-frågan: Vi har tagit beslut om ett VA-bolag. Lars A blir ordförande. Privata initiativ för att påskynda processen och lokalt sjövatten skall undersökas.
Återvnningsanläggningen: Oacceptabelt att Djuröbor skall lämna avfall i Hemmesta eller i ngn flyttbar anläggning. En permanent lösning på Djurö skall till. Finns en text om detta i budgetförslaget. Skall påbörjas omedelbart.
Stavsnäsvägen, väg 222: Fortsätt trycka på Vägverket för förbättringar av säkerheten på sträckan. GC-väg. Kom in med ansökan från Djurö. Finns 20 milj avsatta i budget.
Kultur, kulturladan, sjötomten, Vasakungarnas hamn: Får diskuteras vidare med ungdoms-,kultur och fritidsnämnd.
Centrumplanerna på Djurö: Bör tas upp i samband med Översiktsplanen
Kultur och företag: Viktigt att fler företag etableras i Djurö/Stavsnäs för att skapa ett allsidigt samhälle och minska pendlingen till Stockholm.
Djuröbadens pensionat. Bör tas fram en detaljplan för området som bevarar det som går.
Seniorboende på Djurö: Bör tas ett initiativ i NÄF-nämnden och samordnas med landstinget om ny vårdcentral.
Tempolokalen:Ny detaljplan antagen antagen för byggnation av förskola.
En allmän slutsats syntes vara att Djurö skall utvecklas som ett allsidigt lokalsamhälle med arbete-boende-fritid och kultur i samverkan mellan Djurö byalag, föreningslivet och Värmdö kommun. Översiktsplan och Framtids- och klimatberedningen är viktiga samtalspartner.
Vi håller kontakten med varandra.

fredag 26 september 2008

Fredag och seminarium med Framtids-och klimatberedningen i Värmdö, där jag fått förtroendet att vara ordförande. Ett faktaseminarium om dagsläget om klimat, energi, miljö och det sociala vardagslivet med arbete, skola och fritid på Värmdö.
Jag berättar om spårbilskonferensen i Ithaca och kraven på föränderingar inom trasporsektorn bort från fossila drivmedel och till modern miljövänlig transportteknik. Vi behöver "a Green New Deal" också i Värmdö
Utredningsuppdraget är indelat i två delar. Del ett handlar om en vision för Värmdö till 2030- en vision som också skall inarbetas i den översyn av översiktsplanen som nu sker. Del två handlar om fyra scenarios mot 2050 som skall tas fram under våren. Delrapport i vår och slutrapapport om ett år ungefär. Fantastiskt roligt arbete.
Projektledarna Carin Blomberg och Marita Sirviö har förberett dagens seminarium där 10-talet chefstjänstemän beskriver dagsläget om energi, miljö, klimat, äldrevård, social utveckling, skola, befolkninsutveckling, arbete, trafik, vattenfrågor, natur och kultur i Värmdö. Mycket bra en god uppslutning av ledamöter i beredningen.
Vi diskuterar i smågrupper och kommer till slut fram till två utvecklingsvägar för Värmdö som vi skall arbeta vidare med. Den första är ett Värmdö som utgår från ursprunget i skärgårdskommunen och Gustavsbergs brukskultur. Slå vakt om lokalsamhällena i kommunen. Bevara natur och glesbygd, värna vatten, natur, skärgård och lokalkultur. Ingen Stockholmsförort, inget skärgårdsreservat för Stockholmare.
Den andra handlar mer om ett närmande till Stockholm. Kanske en oundviklig utveckling T-bana till Orminge, kanske till Värmdö. Mer förortskaraktär.
För båda utvecklingsvägarna gäller att förnybar energi, klimatbyggande och utbyggd
kollektivtrafik både i Värmdö och mot Staden med t.ex spårbilar är ett måste för att klara klimat och miljöproblemen. Fler företag i Värmdö oavsett utvecklingsväg för att minska pendlingen.
Noterar regeringens reträtt om FRA-lagen. En stor förändring till det bättre, men ännu en misslyckad politisk hantering. Tänk först och handla sedan.

torsdag 25 september 2008

Förmiddagen. Går igenom några gamla surdegar med René på överförmynderiet. Måste försöka få undan och kunna avsluta gamla ärenden. Renè sätter igång direkt efter genomgången. Hon är snabb och effektiv.
Budtetdebatt i kf kl 13.00. Vi har jobbat mycket med budgeten i Aliansen. Den känns väl genomgången och förankrad i alla Allianspartier. Monica Pettersson och Göran Jansson inleder med ramarna och huvuddragen. Satsning på förskolan, ungdomar, planfrågor. Räknar med överskott på 25 milj i år och 2 procventerns överskott nästa år på 40 milj. Göran Jansson skall ha en stjärna i himlen för ett gott arbete som "finansminister". Jag tar upp centerförslagen på spårbilsutredning till Hålludden, förnybara energi som vindkraft, sociala insatser för att stärka ungdomar med alkohol och drogproblem. Ett bra debattklimat. Känns redan en tydlig förändring till det bättre i i relationen till oppositionen . Lasse Bryntesson är riktigt hovsam utan att ge avkall på egna förslag.
Åker in till centerns RO på Stora Nygatan. Utfrågning av kandidater till EU-parlamentet. Oj, oj.
Jag är den ende EU-kritikern omringad av åtta EU-kramare. Jag blir mycket förvånad. Manchesterliberalism blir nästa för svagt. Alla sjunger den fria rörlighetens lov. Bort med svensk arbetsmarknadspolitik. EU skall ha en gemensam sådan. EU-armè, ja,visst "tänk om EU hade kunnat gå in i Georgien". Federalism, naturligtvis. EU-stat. Tja? "Jag representerar inte Sverige, utan liberala idéer i Europa". Decentralisering är ute. Stärk EU-domstolen. Så aningslöst, men inte några hugskott. Det var väl pålästa kandidater och det var kanske det mest utmanande. Dom menade var dom sa. Ingen folkomrösttning om Lissabonfördraget. Men samtidigt ville flera ha ökad öppenhet och debatt och ökat valdeltagande. Säg, varför skall någon gå och rösta i EU-valet om den stora frågan om mer makt till EU redan klubbats igenom i tysthet i riksdagen 6 månader innan?
Åter till den lilla vardagen och kf-debatten och votering om budgeten till kl 24.00.

tisdag 23 september 2008

Nu blir det mycket Värmdö om dagarna, och roliga saker också. I går invigde jag kommunhusets Matsal med stor pompa och ståt. Det handlar om social ekonomi och socialt företagande. 6-7 personer med funktionsnedsättning driver en matsal som kooperativ - en dagalig verksamhet för kommunens personal. Riktiga jobb som måste göras och glada människor som inte vill högre än att göra en insats.
På kvällen var det möte med A29-Alliansen inför budget. Gymnasiefrågan och förslag från c och kd om en utvärdering av beslutet genom en enkät till eleverna. Genomgång av alla yrkanden till kf-debatten om budget på onsdag. Tycker vi fått igenom våra förslag om spårbilar, förnybar energi, hyresrätter mm riktigt bra. Har också inställningen att goda förslag från oppositionen skall stödjas om de inte redan finns med i vårt eget förslag, vilket ofta är fallet i förslagen både från s och mp.
I går gick jag också igenom framtids- och klimatberedningens faktaseminarium om "klimatläget" i Värmdö med mina duktiga medarbetare Carin Blomberg och Marita Sirviö. Fantastiskt roligt med visionsarbete.
I dag tisdag har jag och Stefan Dozzi tillsammans med äldrevårdsminister Maria Larsson, som var väldigt bra, invigt Hamnen. Den första mottagningen i landet för barn,ungdomar och föräldrar med sociala problem i samarbete mellan kommunen och landstinget med psykologer, socionomer och specialpedagoger. En enkel första hjälp. Lätt att komma till och lätt att lämna utan att registreras. Kan bli något mycket bra.
Social ekonomi på kvällen med inledning av Peter Örn som lyfter lite på förlåten i förslaget till överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna som presenteras den 9 oktober. Det är precis det som Värmdö håller på med DONA-projektet, Guldkanten på Gustavsgården, Stallkraft , IFD ideell förening Baltikum, Matsalen.... Det är ett måste att bli bättre på att lyfta fram det bra som vi gör tillsammans med föreningslivet.

söndag 21 september 2008

Ja, så har det nästan gått en vecka utan blogg men nu kommer det en liten kommentar kring vardagen. Kom tillbaka häromdagen från spårbilskonferensen i Ithaca New York. En fantastiskt bra konferens med ett par hundra deltagare från 18 länder och ytterligare några hundra studerande från Cornell University i Ithaca.
Vi var 33 svenska deltagare från olika kommuner som planerar för spårbilar som Södertälje, Eskilstuna, Värmdö, Helsingborg och Östersund/Åre. På vägen till USA stannade vi i London/Heathrow och besökta den halvfärdiga spårbilsbanan byggd av ULTRA. Det är en 3 km lång bana från flygplatsen ut till hotell, affärer och parkeringsplatser runt flygplatsen. Fortsättning följer och 30 km planeras in till London de närmaste åren. Låga investeringskostnader, låga driftkostnader, inga utsläpp, låga energikostnader med solenergi och solceller, bra passagerarservice, inga olyckor var budskapet.
Ithaca: Ett 20-tal inlägg och föredrag om världsläget kring klimat, transporter och energi. Politiker, forskare, spårbilsföretag, stadsplanerare, studenter. Uthållig transportteknik är ett måste för att lösa klimatkrisen och intresset kring spårbilar bara ökar.
Jag informerade om KOMPASS och talade om "A Green New Deal". Landade positivt.
Vi beslöt sista dagen att varje land organiserar sitt eget KOMPASS och att vi presenterar KOMPASS international i samband med Köpenhamsnmötet om fortsättningen på Kyoto i December 2009. Otroligt roligt... och så dimper man ner i budgetdebatten i Värmdö, gymnasieavtalet och eftgerdyningarna av Jonas Nilssons avgång. Men alla problem skall lösas.

torsdag 11 september 2008

En ny dag. Tränar på morgonen, springer ut i skogen som vanligt. Mailen. DN, SvD. In till KOMPASS möte med Magnus Hunhammar och Per Janze om Ithaca NY konferensen. Vi går igenom våra anföranden, powerpoint, KOMPASSmöte, presskonferens. Fantastiskt roligt. Spårbilar kommer även om regeringen inte tycks säga någonting i budgeten och vi inte hört något om spårbilar i infrastrukturproppen heller. Tror ändå att både Åsa Tortensson och Maud Olofsson inser möjligheterna och att det snart kommer något...
Hem till världspolitiken i Värmdö. Komunledningsmöte om aktuella frågor på väg upp som Charlttendals förskola.
Möte med moderaterna om Allianssamarbetet och Jonas Nilsson. Fp-c och kd i den ordningen talar om att vi saknar förtroende för Jonas, att vi vill hålla ihop Alliansen och att frågan om Jonas framtid ligger hos moderaterna. Hans-Ove Görtz, moderaternas ordförande håller i mötet, och det gör han bra. Efter bara 40 minuter ajournerar han mötet och mittenpartierna går in till folkpartiets rum och moderaterna överlägger för sig. D0m är snabbare än vi. Efter bara 15 minuter återupptas mötet. Ordet går till moderaterna och Jonas Nilsson. Han meddelar direkt att han avgår som ordförande i kommunstyrelsen. "Har jag inte förtroende så avgår jag". Starkt och hedervärt. C-fp-kd understryker ånyo att vi vill hålla ihop Alliansen men att moderaterna måste ta ansvar för den fortsatta processen mot en ny kso. Det säger dom också själva att dom både förstår och vill.
Jonas går ut till pressen först och ger sitt besked. Han kommer tillbaka och tackar oss och vi honom. Vi går ut till radio Stockholm och NVP:s fotograf och svarar på telefon från tidningar som ringer.
Halvtid i politiken i Värmdö. Laget är detsamma men en ny lagledare väntar. Medborgarna har rätt att kräva mer av Alliansen och mer av samarbete i hela kommunen.
För övrigt var jag hemma en stund mellan mötena och skojade lite med Emma och tittade på några kort. Vinkade när Sonja och Emma åkte till Hemmestahallen och köpte blodpudding.

tisdag 9 september 2008

En otroligt positiv dag med presskonferens på förmiddagen om SIKA:s (Statens Institut för Kommunikations Analys) rapport om spårbilar i Stockholomsregionen. SIKA föreslår en ringlinje runt Stockholm på 16 mil med en kostnad på 18-20 mrdr kr. Den skulle koppla samman T-stationer, busstationer, kommuncentra och handelsplatser runt Stockholm och skapa de tvärförbindelser som i dag saknas. SIKA föreslår också, en Mälardalsbana Stockholm-Uppsala- Södertälje-Strängnäs-Västerås på 47 mil med dubbelspår och spårbilar med 200 km/tim och med 35 mrdr i kostnader för spårren och 7.5 mrdr för stationerna. Som jämförelse kan vi ta Förbifart Stockholm, den gamla Västerleden som bara ger några mil motorväg för 25 mdkr och som kommer att bli minst 40 mrdr om projektet skulle bli verklighet.
En välbesökt presskonferens där jag själv, som ordförande i KOMPASS, medverkade i ABC, radio Stockholm och med korta intervjuer i DN och Svd. Det här blir det mediala genonbrottet för spårbilar.
Tyvärr, kom dåliga rapporter om att regeringen inte kommer att föreslå några spårbilssatsningar i infrastrukturpropositionen. Jag hoppas det är fel. Att inte inse framtiden är att ge regeringen ännu fler onödiga problem och öppna för kritik från kommuner och medborgare som vill stasa på modern, miljövänlig, transportteknik.
Hem till möte med nämnden för Social- och arbetsfrågor. Rapport om ökade alkoholproblem främst bland unga flickor oroar. Vi tar en ny alkohol- och drogpolicy med tidiga insatser i skolan och i familjerna. Fredrik Sneijbjerg ( fp) har några nåra bra förslag om att personal och vuxna inom Värmdö kommuns verksamheter uppmanas att agera som vuxna förebilder och att de som söker bidrag skall uppvisa en godkänd alkoholpolicy.
Nya artiklar i den lokala världspressen om Jonas Nilsson. Jan Dolk, m-ledamot i "min nämnd" skriver ett uppriktigt inlägg där han talar om att han saknar förtroende för Jonas Nilsson. Media ringer, men jag tycker vi skall vara hederliga och vänta med kommentarer till mötet med moderaterna på torsdag.
Jag missade att hämta Emma i dag på dagis. Men hon har målat några teckningar till "farfar" som jag nu satt upp på väggen och sitter och tittar på. Det ser ut som någon som flyger...

måndag 8 september 2008

Klockan är strax efter 22.00,måndag. Just hemkommen från kretsmötet med Värmdöcentern om budget och om Jonas Nilsson och samarbetet i Alliansen. Jag skriver inte här vad vi kom fram till, det skall vi säga när vi träffar moderaterna på torsdag kväll.
I går, söndag kväll, deltog jag i ett möte om Ingarö Seniorboende. Ett alldeles utmärkt förslag och samarbetsprojekt om kooperativ hyresrätt på Ingarö, utabetat av de som vill bo där i en bra demokratisk process. Det bästa av social ekonomi man kan tänka sig. Men vi har schabblat i Alliansen, eller säg moderaterna som har ordförandeskapet i samhällstekniska nämnden. Det har dragit ut alldeles för långt på tiden. Nu måste två beslut till snabbt; om detaljplan och om försäljning av marken till någon form av bruksvärdepris eller upplåtelse med tomträtt.
Vi har inte råd med fler politiska tillkortakommanden.
Nya förslag i Sverige om övervakning efter ett EU-direktiv. Datatrafik som mail och sms skall lagras i ett år hos alla de 385 milj innevånarna i EU. Räcker det inte med FRA-lagen? Måste vi gå på allt. Regeringen är i samma dåliga opinionsläge som Alliansen på Värmdö...eller tvärtom. Alliansen på Värmdö är i......Det finns två sätt att bedriva politik. Att göra bra saker och att undvika dåliga. Ska det vara så svårt.
Sänder ett presspapper om spårbilskonferensen i Ithaca, New York. "En oerhört positiv utveckling", säger jag med rapporter från hela världen om satsningar på spårbilar, New York, London /Heathrow, Polen, Korea, Dubai, Abu Dabi, Värmdö, Eskilstuna, Södertälje, Åre och ytterligare ett 15-tal kommuner i Sverige.
För övrigt hoppas jag att mina kontakter med näringsminister Maud Olofsson och infrastrukturminister Åsa Torstensson skall leda till att de satsar några av de 100 miljarderna i infrastrukturproppen på spårbilar. Vilken fantastisk exportutveckling för Sverige, ett land som kan stål, bilar och IT. Och, det är något att driva för Sverige som ordförandeland i EU hösten 2009.

fredag 5 september 2008

Skriver på mitt anförande om spårbilar i Ithaca, New York om tio dagar, under temat "Need for Joint Efforts". Roligt. Blir en fantastisk konferens som nu är uppe i 5-600 deltagare från USA, Australien, Europa, Indien, Kina, Korea, Abu Dhabi....Podcars kommer i världen och på Värmdö.
Informerar om nätverket KOMPASS, kommuner som prövar att satsa på spårbilar, där Värmdö är med. Bara på ett halvår har vi fått 10-talet medlemskommuner och i ytterligare 15 förs diskussioner om medlemskap. Och nu handlar det om att utbyta åsikter med resten av världen.
På vägen dig skalla vi stanna i Heathrow som byggt en spårbilsbana in till London som snart är färdig.Vi är ett 20-tal kommunpolitiker från Sverige och två från Värmdö, också Yvonne Blombäck (mp) som representerar SL. Nu måste vi verkligen påskynda en spårbilsbana i Värmdö och närmast ligger en Gustavsberg- Hålludden till Baby-björns konstmuseum.
Jag föreslår i talet att amerikanarna skall ställa frågor till presidentkandidaterna Barack Obama och John McCain som båda numera talar om "change". Are you prepared to change..to a modern, sustainable, transportation system like podcars?
Vi har samtidigt en jättemöjlighet under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 att driva på i frågan... Yes,we have. Let´s go to work. Need for Joint Efforts.ö
Går igenom det första seminariet med Carin Blomberg och Framtids-och klimatberedningen i kommunen. Också roligt. Tackar av Ulla Olausson, min handläggare på överförmynderiet sedan flera år tillbaka. Mindre roligt, hon har varit jättebra att samarbeta med, men skönt för Ulla... Kommunstyrelsens förberedande möte, lättsamt och positivt under Monica Petterssons ledning... och så A12 om budtgettexter där Göran Jansson knappar på
tangenterna..
Fredag:Mittenmöte om Värmdös framtid...Mindre roligt. Vi har alla medlemsmöten i början på nästa vecka där frågan får diskuteras... Vi är inbjudna till moderatledningen på torsdag kväll. Vi kommer.
För övrigt tycker jag inte Sverige skall ligga överst i ränteligan. Vår fria Riksbank utanför EMU borde kunna ligga ett par snäpp under ECB, men nu gör vi tvärtom.
kl16.20

onsdag 3 september 2008

Presskonferens om Alliansens förslag till budget klockan nio i morse. Mycket bra pressuppställning med Nacka-Värmdö posten, Mitt i Värmdö liksom Värmdöjournalen. Jonas Nilsson (m), Peter Bondesson( fp) Stefan Dozzi (kd) och Hans L (c) deltog. Jonas presenterade makron med bibehållet sparbeting på 54 milj för hela mandatperioden och målet om 2 procents överskott i budgeten för 2010. Vi satsar på nya förskolor för 120 milj kr, vårdnadsbidrag 1.8 milj, en speciell ungdomssatsning, upprustning av Värmdövallen, pengsystem för hemtjänsten, fler gång-,cykel och ridvägar och mer pengar till planer och VA.
Från centern tog jag upp att påskynda satsningen på spårbilar och att utreda
sträckan Gustavsberg - Hålludden till det nya konstmuseet som "Baby-Björn" skall bygga. Det är vi glada för att vi fått igenom. Jag tog också upp våra förslag om satsning på förnybar energi som solvärme och vindkraft som kan läggas in i översiktsplanen, Framtids- och klimatberedningens arbete och i framtida detaljplaner . Vi har också lagt in resurser genom stödpengar för att kunna möta höjda räntor och ökad arbetslöshet. Ingen skattehöjning under mandatperioden.
Gick bra, men frågan om samarbetet i Alliansen finns där under ytan.
Lunch på Glashuset och avtackning av Ulla Olausson, min närmaste medarbetare och handläggare på överförmynderiet under flera år. Ulla har gjort en stor insats och ofta fått arbeta ensam med mycket svåra frågor. All lycka nu när du kan bestämma dagarna själv.
Invigning av Mötesplats med arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, Stefan Dozzi, jag själv och många fler från arbetsförmedlingen, försäskringskassan, arbetsgivarhåll, LO och vuxenutbildningen. Det handlar om en fysisk mötesplats inriktad på samverkan för en snabbare väg till arbete. Det är en unik satsning i Värmdö, inte minst satsningen på social ekonomi och socialt företagande. Det är långt mellan bra satsningar men det här är en som förtjänar uppmärksamhet.
För övrigt hämtade jag Emma på dagis i går som vanligt på tisdagarna och vi åkte till Grantomta kiosken och åt glass. När Åsa kommer och hämtar henne får vi höra att Emma kommer att bli storasyster till tvillingar en bit in på nyåret. Farfar till tvillingar, vad sägs om det?

måndag 1 september 2008

Ragerade på DN:s ledarsida i går den 31 aug. DN skriver att om Lissabonföraget trätt i kraft hade EU kunnat agera hårdare och med auktoritet mot Ryssland genom som valde president. Presidenten skulle få stor makt. En stark president skulle kunna samla EU som ett stort block mot Ryssland mer "kraftfullt", säger DN.
Det finns europeiska makthavera som försökt med hårdare tag tidigare mot Ryssland med känt resultat. Tänk om DN. Europasamarbetet mår bättre av mångfald än enfald. Nyanser är bättre än att ställa block mot block. Fortsätt i stället med att utvidga europasamarbetet med Ukraina, Georgien och andra. Det är också bättre än att driva på för medlemskap i Nato.
På hemmaplan måste vi snart få besked av moderaterna hur de ställer sig till Jonas Nilssons framtid. Många väntar på ett svar. Värmdöborna har rätt att få ett besked.
För övrigt så var jag på konfirmation i helgen tillsammans med Fredrika och arton ungdomar. Jag hoppas vi kan lämna över en värld som ger dem en framtid.