söndag 31 januari 2016

En utmärkt ledarkonferens med länscentern i Södertälje där flyktingfrågan, integrationen och att ta och nå kontakter dominenrade.
Centerns integrationspolitiska talesperson Johanna Jönssom gjorde en genomgång av flyktingläget i EUropa och i Sverige. Vem är flykting? vem är migrant? Alla som kommer är inte flyktingar. Många är arbetskraftsinvandrare.De av S-Mp regeringen införda gräns- och id-kontrollerna tar bort möjligheten för många att söka asyl. Det strider mot, internationell rätt, Centern står fast vid öppenheten.

Vi måste få fler skolor att ta emot nyanlända elever. Alla nyanlända får inte den utbildning de har rätt till.
Det sa Anna Kaya, Stockholms universitet, Nationellt centrum för svenska som andra språk. Det finns inte tillräckligt med behöriga lärare, då måste vi anställa obehöriga. Självklart, tycker jag.
Viktigast är att snabbt komma in i samhället med kontakter med idrottsföreningar, kultur, skola  och hela civilsamhället. Ett jobb, nästan vilket som helst, är bättra än inget alls när man kommer.

Bra artikel av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (m) om fler bostäder, men inga riktigt bra förslag. Positivt om det kan bli en blocköverskridande lösning.
I Norge har man nästan inga bostadsköer, fick vi höra från Per- Martin Eriksson, VD på byggföretaget Veidekke i Norge. Hur har man gjort? Viktigast är att man har en social bostadspolitik med stöd från "leie till eie". Man ger lån direkt till den som behöver bostad och anpassar amorteringar till lönenivåer, ålder mm. Något för oss att titta på? Centern kanske kan göra ett litet besök nu när bostadsdiskussionerna mellan regering och Allians kommer igång.
För övrigt åker jag nu snart in till en minnesstund för Gösta, Hugo Torstensson, en av de mest kunniga och aktiva EU-kritikerna som lämnade oss strax före Jul.lördag 30 januari 2016

En välfylld dag med inledning av centerns migrationspolitiske talesperson Johanna Jönsson som talar om konflikten och krigen som orsakar flyktingkriserna.
Det är många svårigheter säger JJ.. Vem är flykting och vem är emigrant. Turkiets EU-avtal har inte förbättrat läget.. Vad står centern i dag? var en fråga jag ställde, efter moderaternas allt mer flyktingkritiska inlägg för att inte tala om regeringen med  gräns- och id-kontroller. Centern måste ge besked om  vad partiet befinner sig i dag.

Anna Kaya menade att de nyanlända eleverna inte får den utbildning de har rätt till.
Vi måste satsa på utbildning som är bra både på "kort och  långsikt". Obehöriga lärare måste ses som kommande lärare. Hur ska vi få fler skolor att ta emot nyanlända lärare?

Veidekke byggande handlar om att ett socialt bostadsprojekt med stöd till en  boende från "leie till eie" Ge bra lån till de som behöver det.
Budskapet var; alla är olika -olika är bra. Ett utmärkt budkskap.

För övrigt hade vi en trevlig middag med  seminariedeltagarna som alla verkade tycka om.


fredag 29 januari 2016

Flera kriser pågår samtidigt i EU och krisläget är allvarligt, säger inledarna på Forum för EU-debatt. Cameron och Storbritanniens omförhandlingar  kan få bollen att rulla mot minskad EU-makt, i värsta fall en stor EU-kris.
Det blir telegramtexten från seminariet i går på Slottsbacken i Stockholm med Forum för EU-debatt.Inledare var Carolina Ekholm,statssekreterare på finansdepartementet. Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (m) och Lars Anell, fd ambassadör i bl a Bryssel  under EU-förhandlingarna.

Flyktingkrisen, terrorismen, Ryssland, euron, svag ekonomisk utvecklickling, Storbritanniens folkomröstning om utträde, Polen, Ungern, växande högerpopulism.
Detta var krisområdena som diskuterades. Samtliga bedömde läget som allvarligt, särskilt om Storbritannien röstar för att lämna EU i en folkomröstning. Nu fanns också ett datum, den 23 juni, men mycket osäkert.

EMU har fel konstruktion. Ländernas ekonomier är för olika. Samma penningpolitik passar inte alla. EMU har heller ingen krisberedskap. Ekonomin är sämre i euro-länderna än de länder som står utanför med ett undantag, Tyskland..

Jag tycker det är viktigt nu att EU-länderna lyssnar på Storbritannien
Allt kan man inte ställa sig bakom som punkt 4, där EU-medborgare skulle diskrimineras från välfärden under fyra år. Men EU skulle må bra av att att stanna upp ett tag och inte rusa vidare med fler överstatliga beslut. En flexibel organisation där olika länder är med i olika mycket är bra för alla. Det verkade också de flesta deltagare på seminariet ställa sig bakom.
För övrigt åker jag nu tillsammans med Lars Alenfalk och Ina Ununder till Centerns årliga ledarkonferens i år i Södertälje.

torsdag 28 januari 2016

Cemeron ställer in sitt möte med Löfven på fredag för ett viktigare möte med EU-kommissionens ordförande Jean- Claude Juncker. Det är lätt att förstå.
För Cameron handlar det om förhandlingarna med EU om ett nytt avtal inför Storbtitanniens folkomröstning om ja eller nej till EU. En folkomröstning som nu för första gången nämner ett datum, den 23 juni i år. Sista tidpunkt är under 2017.

Detta är dubbelt viktigt nu inför EU:s toppmöte den 18-19 februari 
då just denna fråga står i centrum. Cameron vill återföra makt från EU till Storbritannien. Han vill inte att EU ska fortsätta växa mot en federal statsbildning, han vill inte att eurogruppen ska försvåra för icke eurostater att få inflytande och han vill inte ge andra EU-medborgare som flyttar till Storbritannien tillgång till landets välfärdssystem de första fyra åren. De tre första ställer jag upp på, inte det fjärde. Många länder kommer att vilja omförhandla sina anslutningsavtal, som t.ex Nederländerna, och Sverige bör också ställa krav, t.ex på formellt undantag från euron.

Lång ärendelista med över 50 ärenden på kf i går, där frågor och interpellationer tar mycket tid för sakärenden. Mitt förslag. Begränsa tiden för interpellationer.
Många interpellationer tar lång tid att behandla. Det gör att kf-mötena, som i går, bara hinner med halva dagordningen innan ordföranden bryter mötet vid halv elvatiden.Om tiden begränsas till 2 min anförande från vardera interpellanten och svaranden och i övrigt 1-minutersinlägg skulle tiden för varje interpellation kunna kortas, Det är inte odemokratiskt. Odemokratiskt är det när ingivna interpellationer inte hinner besvaras på flera månader och frågan kan vara avgjord när den kommer upp.
Nja, jag skall  kanske inte säga något, jag var ganska bra på att hålla långa anföranden själv....
För övrigt ska jag nu in på ett seminarium om hur Camerons EU krav påverkar Sverige.

onsdag 27 januari 2016

S starka tillbakagång bekräftas i DN/Ipsos liksom M:s uppgång och försvagningen av Sd.
Centern förstärker också sin uppgång.
Opinionsmätningar är "bara" mätningar. Visst, men intressanta ändå och viktiga, särskilt när flera mätningar i rad säger samma sak. S står visserligen still med 24,7 procent men det är en historiskt låg siffra, Och det är i LO-grupper, bland ungdomar och i södra Sverige S tappar. M går fram till 25,8 vilket är bättra än valet. Svårast har Kd det med minus 1,1 på redan låga siffror till 2.7 procent. Hägglund ler i det tysta och ungdomsförbundets ordförande Sara Skyttedal ska nu fälla regeringen precis som hon fällde dö...

Och nu förs diskussioner om vad M ska göra; 
kräva nyval och samarbeta med Sd. Ett Sd som i går gav besked från Åkesson att man ställer sig bakom M:s flyktingpolitik och inte kommer att kräva några ändringar i Alliansbudgeten för ett samarbete. Oj, säger jag. Kan SD:s väljare ställa upp på något sådant?

Tragiskt politiskt skeppsbrott av Danmark med stöld som redskap mot flyktingar. Bara det inte når....
Tre fjärdedelar av det danska folketinget röstar ja till stöld av flyktinggods över 10 000 kronor. Hur kan det ha gått så långt? Flyktingar som får tillfälligt uppehållstillstånd får vänta tre år på familjeåterförening.. Hur kan det ha gått så illa? Hoppas....

tisdag 26 januari 2016

Tragiskt och obegripligt att regeringen meddelar att erkännande av Västsahara inte är aktuellt.
Det är svårt att förstå. De dokument som ligger bakom är hemligstämplade. S-kongressen beslutade redan 2012 att Sverige skulle erkänna Västsahara och så sent som för några månader sedan hölls ett seminarium  i Stockholm om saken. Nu sägs i artikeln på dn.se/debatt i dag av Julia Finér i människorättsorganisationen Emmaus att Marocko har lobbat i Sverige för att stoppa erkännandet, men det framgår inte vilka motiven skulle vara..

Marocko har ockuperat Västsahara i över 40 år. Försvinnanden,mord och godtyckliga fängslanden har varit vardagsmat. 
Marocko har lagt beslag på fisk som fångas i Västsahara och andra naturresurser. En folkomröstning om självständighet skulle hållas redan 1992 men har inte blivit av. Kriterierna för erkännande är inte uppfyllda säger, den svenske ambassadören. Västsahara har inte effektiv territoriell kontroll, säger han. Hade Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Palestina det när Sverige erkände dessa länder? Vad är det för skillnad? Tryck på regeringen för besked om varför, nu från Centern och Alliansen och inkalla ett seminarium  där regeringen får förklara sig.

Det är inte roligt att läsa att FRA, Försvarets Radio Anstalt, meddelar genom sin generaldirektör Dag Hartelius i DN (se ovan) att  man "Inte räcker till".
Det är illa att säkerhetsläget militärt, risk för terrorism, och cyberangrepp har ökat så allvarligt att Sverige inte kan försvara sin säkerhet, mot t.ex ryska flygplan, Det är en trist värld att det ska behövas så mycket säkerhetssatsningar över huvudtaget.

måndag 25 januari 2016

Bekymrad och minst sagt frustrerad över att det femåriga dödandet i Syrien inte kommer närmare en fredlig lösning
Det är på nivån vilka ska kallas och vilka ska inte kallas till fredsamtalen, Vilka tycker USA? Vilka tycker Ryssland? Vilja tycker FN? Fredsmäklaren svensk-italienaren Staffan de Mistura har det inte lätt, men ska ha beröm för de ständigt nya försöken. Detsamma gäller USA:as utrikesminister John Kerry som ska ha lika mycket eloge för uthålligheten. Men vi väntar på....Kriget måste få ett slut, Assad måste bort, en övergångsregering väljas och val utlysas.

Det är verkligen dags att världen erkänner Västsahara och Sverige och Margot Wallström kan här ta initiativ igen, men varför tvekar regeringen.
Marocko har ockuperat Västsahara i 40 år och alla som sysslat med internationell politik har hört talas om frihetsrörelsen Polisario i Västsahara. Låt det nu bli ett avtal i FN-förhandlingarna om en folkomröstning om självständighet. Det är på tiden att världen erkänner Västsahara.

Vad blir svårast för S, det inre sönderfallet, eller oppositionen och kraven från Alliansen där M nu växer kraftigt.
Och det är också i Moderaterna där kraven på en gemensam Alliansbudget som fäller regeringen är störst. Men då måste man lita på Sd stöd och det kommer aldrig Centern att accceptera. Skåne, kärnvljare, LO och ungdomar är de stora tappgrupperna och det är inte vilka om helst. "En ny politik behögvs en "Framtidsplan", säger SSU:s ordf Philip Botström, men vad är det? Inget om vad, vad, vad...
Centern ska i alla fall hålla linjen. Det är hedervärt och det ökade stödet kommer inte minst från kvinnor och ungdomar.

söndag 24 januari 2016

Riktigt bra artikel om hur de nyanländas etablering ska förbättras av Löfven och Romson, men ord är en sak och verklighet en annan...dn.se/debatt.
Visst, det går bra att skriva vad som helst om vad som måste göras, men om det blir gjort är en annan sak. Satsning på bristyrken, utbildning gymnasium, entreprenörskap, utbyggt rot-program. Hela artikeln blir i slutet en beskrivning av S-programmet. " Vi ska bygga ett samhälle som är bra för alla. Alla ska kunna kräva sin rätt, men också ta sitt ansvar."

Det viktigaste är att komma in i samhället snabbt utan långa väntetider.
In i civilsamhället med föreningar, skola, kultur, idrott. Och ett jobb på en gång där man börjar med lägre lön, jobbar upp sig och lär sig språket på arbetsplatsen med tillskott av språkutbildning. Kontakter och relationer handlar det om.

Nej, vi vill inte ha några danska fasoner med pengar och värdesaker som beslagtas och väntan i flera år innan nära anhöriga får komma.
Det är bra att EU-parlamentet har kallat till en särskild utfrågning om Danmarks förslag men det är inte EU som ska besluta om detta utan Danmark själv naturligtvis. Risken finns alltid att sådana här förslag leder till att överstatliga beslut tas i frågan. Det leder EU än mer åt fel håll med en massa regler som inte följs av medlemsländerna..
För övrigt gick det riktigt bra att åka skidor i går trots höften och trots dåliga, eller inga spår.


lördag 23 januari 2016

Jag vet inte hur starkt MUF är men det är en riksfylld väg för Alliansen att tala om en alliansbudget redan i april som med stöd av Sd ska fälla Löfvenregeringen.
Det är naturligtvis helt uteslutet att få med sig Centern på någon alliansbudget som skulle få stöd av Sverigedemokraterna. Det är ett glasklart Nej, med stora bokstäver. Men det kan skapa svårigheter i Allianssamarbetet om MUF-kravet får stöd i moderata högerkretsar i Skåne och på andra håll. Särskilt om inte AKB börjar driva en tuffare oppositionspolitik och får upp opinionssiffrorna. Nu är inte MUF eniga heller. Bodil Sidén, Muf:s andra vice ordförande avgick i protest så förbundet verkar inte vara enigt.

Det kan ändå bli problem för Alliansen eftersom naturligtvis Sd kommer att göra allt för att falla Alliansen i smaken där M och Batra har det svårast att stå emot.
Man får också räkna med att ju längre tiden går ju svårare blir det att ständigt säga nej till allt Sd föreslår, särskilt som hägrande ministerposter finns runt hörnet. Nu tror jag det är helt uteslutet efter som C säger glasklart Nej och L tror jag också gör det, däremot inte Kd.

De nordiska länderna och Nordiska rådet borde samlas och diskutera ett stärkt samarbete för att förhindra att riskerna med passunionen och den gemensamma arbetsmarknaden eroderas av EU-krisen och flyktingfrågan.
Euron, Schengen, Storbritanniens utträde?, Ryssland, Ukraina, försvaret. Några helt avgörande frågor som skakar EU:s framtid och där det vore bra om Nordismen stärktes. Historikern Gunnar Wetterberg skrev en intressant artikel om saken på DN debatt den 16 januari. dn.se/debatt. Ett stärkt Norden är bra oavsett hur det går med EU.
För övrigt ska jag nu skriva lite på "Minnesboken" eller vad den nu ska heta. Och Sonja och jag tackar, Barbro, Titti, Kenneth och Micke som turats om att vara kattvakter för Morris medan vi varit på Canarias,

fredag 22 januari 2016

Så kommer man hem till Sverige och möts av tidningshögen med Kommunal, Nordström och Wallström som dominerat den svenska politiken under vår Kanarievecka.
Och det är inte slut än. Anneli Nordström hat nyligen "avgått", nej inte riktigt rätt, hon har meddelat att hon inte ställer upp till omval vid kongressen senare i vår. Hur påverkar detta regeringen?  S har svårt, det är det ingen tvekan om. Den havererade flyktingpolitiken är problem nog, med gräns- och id-kontrollerna som slår hårt mot flyktingars asylrätt och näringslivet i Öresundsregionen. Relationerna till de nordiska länderna skakar också där det nordiska samarbetet och passfriheten nu hotas.

Men det är i världen som helhet orsakerna till problemen finns. Det är krigen som tvingar människor på flykt. FN har totalt misslyckats efter den arabiska våren. Kriget i Syrien kommer vi alla att få skämmas för i historieböckerna. EU:s flyktingsamarbete har havererat helt.
Det är tråkigt, att behöva inse det. Det handlar ju om människor i kris, det som varje organisation först borde ta tag i. EU-ledarna tävlar nu i att tala om hotet för hela EU-samarbetet, Juncker, Tusk,. Grekland är i kris, murarna blir fler och högre i EU-ropa, länderna tävlar om de hårdaste tagen. Danskarna ligger här bra till som beslagtar pengar och ägodelar, utom vigselringar...

Men EU-kommissionen  håller nu på att ta fram ett nytt förslag där asylansökan ska sökas vid EU:s yttre gräns och sedan fördelas till medlemsländerna. Dublinförordningen, som aldrig fungerat, försvinner.
Jag har argumenterat för något liknande på denna blogg, men allt hänger på om det finns tillräcklig solidaritet mellan medlemsländerna.
För övrigt ska vi nu läsa lite tidningar och post och packa upp.

torsdag 21 januari 2016

Så har då en vecka gått, en härlig sådan med avbrott för något annat, bad, utflykter, nya människor och gott om tid och där vi bytt -20 till plus 20 i både luft och vatten.
Vi ska nu säga Gracias Gran Canaria och Amadores och tacka all personal på hotellet och inte minst i restaurangen som stått för frukosten. Vi har annars varit ute och ätit på olika ställen varje dag och det gör det hela ännu roligare.

I går blev det buss från Amadores till Puerto Rico, bad och sim några timmar i den härliga lagunen, en öl och sedan båtresa med friska vindar och vågor från Puerto Rico till fiskehamnen Mogán, En liten cava på båten blev det också. Väl i Mogán en promenad runt i hamnen och till slut en solig spansk-Italiensk restaurang alldeles intill båtarna med tusen språk och trevlig personal.

En rundtur till där vi köpte några vackra kjolar till Emma, Sara och Hanna och sedan bussen hem som går hela tiden efter kusten ner mot Amadores igen. Gracias Amadores, Gracias Gran Canaria, hasta la vista.

onsdag 20 januari 2016

Jag skrev just en rad på Facebook att "Här sitter man i Amadores på Gran Canaria och glädjer sig åt att Centern gått fram till 8.8 i Sverige men blir förb-d över att Sd får 22,0.
Det var naturligtvis roligt, men också välförtjänt. Nu ska vi driva på för ett mottagande och en integration värd namnet men som också ställer krav på de som kommer hit. Bästa sättet att komma in i samhället är att snabbt få svenska kontakter med civilsamhället, idrott, skola, kultur föreningsliv och ett jobb. Det är också de bästa språkkurserna.

I dag blir det sista dagen på Canarias och då blir det först buss till Puerto Rico, bad några timmar, båt efter kusten till fiskebyn Mogán, en god fiskmiddag och promenad i hamnen och buss åter till Amadores och en liten öl på baren vid vattnet. Hej så länge.

tisdag 19 januari 2016

Så gjorde vi ö-turen också  med en heldag med skandinaver och busstur med Nordia runt Gran Canaria
Det är en fantastisk ö på många sätt med 850 000 invånare och 350 000 av dem i Las Palmas. Vi körde runt ön från Amadores på västsidan till Maspalomas  och Playa Ingles längst söderut och besökta en fabrik som tillverkar ullmadrasser och täcken och vidare till Aloe Vera och deras friskvårdsprodukter. Det var roligt att se de stora fälten med kaktusar och växter och vilket jobb...

Vidare till rom-fabriken med öns specialitet honungsrom där vi naturligvtis köpte en flaska med oss hem. De säljer rom över hela världen och jag tror de nämnde 80 000 fat om året och diverse drycker som olika likörer. Vidare till bergsbyn Moya med från 1400-talet byggd på randen av en ravin och en öl på den 200 års gamla bykrogen.

Till fiskeläget Agaela och en god middag med fisk där du kunde se fiskebåtarna komma in till hamnen genom fönstret. Bra guidning och en busschaufför som tutade i varje sväng, men som kunde köra både på motorvägar och i bergen.
För övrigt blir det nu badbyxorna på....

måndag 18 januari 2016

Ja, det blev några minuter över innan bussen går nu på måndag morgon och jag läser lite om Kanarieöarnas historia och...
Det är inte bara Columbus av kända personer som nattat i Las Palmas. Amiral Nelson försökte också erövra stora delar av Canarias bl a Teneriffa. Han ska ha förberett ett sjöslag  mot spanjorerna i Las Palmas som inte gick så bra där engelsmännen förlorade 226 brittiska soldader och Nelson själv blev av med högra armen från en kanonkula.

Vi åker med en sightseeing buss med skandinaver och kommer nog att ta det lite lugnare, Ha en bra dag,
För övrigt går solen nu upp över havet och landskapet.

söndag 17 januari 2016

Nu har vi varit på grillfest och nyss kommit upp i lägenheten. Trevligt med Fillipinerfolket som sköter mat och kök
och alla gäster från Skandinavien med Norge, Sverige  och Danmark och med tyskar, engelsmän och holländare långt efter. I morgon blir det tidigt upp och sedan buss till Las Palmas och heldag i huvudstaden med muséer och andra kulturbesök. Skall på Christoffer Columbus museet och se hur han rustade upp sina skepp och fyllde på sin proviant för resan över till Indien, som han trodde, som blev Amerika.

För övrigt tror jag inte vi hinner med så mycket mer blogg i morgon för vi kommer hem sent. Ha det bra.
I går blev det heldag i Puerto Rico lite söder om Amadores och en större turistort, med husen högt upp på bergen runt.
Bad, sim, öl, vin...Några av de Canarios jag talat med tycker att man byggt för mycket. Det här är inte staden jag minns från barndomen sa en barägare, men det ger oss inkomster men de senaste åren har europaturisterna minskat för Thailand, tillade han. När man kommer med buss runt hörnet och ser Puerto Rico ser det ut som en enda stor amfibieteater.

Här är det vattensporter som gäller med dykning, segling, vattenskidor, djuphavsfiske och delfinsafari. Båtarna efter kusten kommer och går in i hamnen, I kväll blir det grillfest med gästerna på Terazza Amadores. Och det är fortfarande sådär 25, 23 i luft och vatten. Kan man ha det bättre...?
För övrigt blir det nu en liten frukost...

lördag 16 januari 2016

Så var det en badförmiddag i Amadores med stora vågor och 21 grader i vattnet och en eftermiddag och kväll i Mogan.
Det är en härlig sandstrand i Amadores. Ingen stor by eller turistort, men en stor strand. I går var det så stora vågor att den röda flaggan var uppe några gånger på stranden för att tala om att det nu var risk för skador och att "driva med" vågorna. Jag simmade ut till piren och kände suget,
Lite roligt att alla blågula parasoller som man hyr ute på stranden till de svenska turisterna som är i majoritet bland norska, danska, tyska och engelska,

Eftermiddag och kväll i Puerto de Mógan, en gammal fiskeby som behållit sin fiskehamn på ena sidan och byggt en ny segelbåtshamn på andra sidan.
Yrkesfiskarna kommer in på morgonen och lastar av allt från ostron,småfisk, musslor och större fiskar som vi sedan åt på en av de många fiskrestaurangerna som ligger bara några meter från vattnet. Enkelt att ta sig dit med bussen efter kusten och 3,50 euro för två personer på en mils resa, det har du råd med...
För övrigt blir det Puerto Rico i dag , en större semesterort lite längre söderut. där hotellen klättrar långt upp i bergen. Vi hörs.

fredag 15 januari 2016

Och nu är vi på Amadores på södra Gran Canaria med 23 grader i luften utan minus före och 21 grader i vattnet.
Det är en härlig syn som visar sig när man kliver på bussen från Las Palmas och åker söderut på Gran Canaria mot Puerto Rico och Amadores där vi nu bor. Det är rader av vindkraftverk mellan bussen och vattnet som snurrar hela tiden. Kanarieöarna har kommit långt här. Däremot ser jag inte mycket solceller på taken och det blir man lite förundrad över när solen skiner hela tiden.

Det blir det lite kortare bloggar under veckan för nu ska vi bada

torsdag 14 januari 2016

Precis som jag skriver om det och frågar vad EU tänker göra mot de flagranta demorkratibrotten i Polen och Ungern kommer nu förslag. Det är bra…men

Vi vet ingenting om vad det leder till. Rättssäkerheten i Polen ska granskas, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Det är första  gången det sker enligt regler som infördes för två år sedan. Bra naturligtvis men hur?  Dialog, blir svaret som ska sammanställas och komma upp till någon form av förslag, eller rekommendationer i mars. Mycket oklart, men vi får se. Amnesty välkomnar i alla fall granskningen.

Moderata ungdomsförbundets ordförande Rasmus Törnblom (RT) vill fälla regeringen med en gemensam Alliansbudget senast i höst med SD stöd.
Det kom mitt i partiledardebatten i går och lite överraskande. RT vill bilda Alliansregering med SD. En fråga ställdes till moderatledaren Anna Kinberg Batra i debatten om saken, men svaret från henne blev nej.

Bostadsdebatten blev positiv. Vi måste bygga mer, mycket mer.Stefan Löfven sträckte ut handen till alla partier och fick, tycker jag, positiva svar, inte minst från Centern och Anders W Jonsson. Här måste man samarbeta.

Jonas Sjöstedt (V) ville återinföra värnplikten och det är ett bra förslag. Han pressade Anna KB men fick inget svar. De tycker jag  centern ska driva och gärna också med en frivillig civil gren för insatser vid natur-, och miljökatastrofer. En Medborgartjänst.

För övrigt åker Sonja och jag nu till Amadores på Gran Canaria och gör lite annat under nästa vecka. Sol. bad, resor på ön, äta gott. Härligt.onsdag 13 januari 2016

Vad gör EU åt de demokratiska inskränkningarna i Polen och Ungern? Gör man något överhuvudtaget?
Victort Orbans Ungern med ett ökat auktoritärt styre och inskränkt demokrati inom mänskliga rättigheter och yttrandefrihet har man inte gjort något åt. Man har pratat om och med Orban, men han har fått fortsätta trots att Ungern också skrivit under på EU:s grundregler.
I Polen har den nya PIS-regeringen med partiet Lag och rättvisa beslutat att det är regeringen som ska utse chefer i media och domare i rättsväsendet, så att det passar regeringen. Det strider mot grundreglerna för det demokratiska samarbetet i EU. Håller EU-samarbetet på att krackelera?

Margot Wallström får kritik av försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Anders Ygeman för förslaget om civil värnplikt vid sidan av den militära.
Det kan jag förstå, men jag tror mer det handlar om sättet på vilket hon tog upp det än själva frågan i sig. Civilförsvarsförbundes ordförande, Sven Lindgren, pekat på att förbundet redan i dag ägnar sig helt frivilligt åt civila insatser.
 Det är inget bra förslag "att med tvång utbilda folk och sedan sätta in dem i samhällstjänst..."säger Lindgren. dn.se/nyheter. Att med tvång kräva att folk ska jobba socialt är ingen bra idé, låter det. Men ta bort tvånget då. Jag har inte föreslagit något tvång i min motion om Medborgartjänst.

Jag tycker vi ska öppna för frågan och det är klart vi ska samarbeta med civilsamhället där Civilförsvaret är en central organisation.
Det går naturligtvis att finna system som tillgodoser möjligheten också till civila insatser som vid naturkatastrofer utan att krångla till det.
För övrigt blir det nu lite bokskrivande  och inre tjänst i dag. I morgon tidigt åker vi till Amadores på Gran Canaria. Härligt va....

tisdag 12 januari 2016

Mycket positivt av försvarsminister Peter Hultqvist att skriva ett samarbetsavtal om försvaret med Danmark.
Det är bra tänkt och bra handlat att stärka det nordiska samarbetet om försvaret. "Vi kan använda varandras hamnar och flygbaser" för att få en gemensam bild av vad som händer i Öresundsregionen.
Rysslands flygningar över Norden kan också kontrolleras bättre. Det är inte så mycket innehållet i avtalet som är avgörande, utan mer att det har slutits och det är mellan länder i Norden och ett Nato-land och ett alliansfritt land. Hultqvist är min regeringsfavorit.

Polen håller på att bli EU:s svarta får där demokratin går baklänges när medierna och rättsväsendet styrs av regeringen. Sverige måste ha något att säga. eller...är det ok, Löfven-
Det är inte ok, brukar Löfven säga, eller det är inte acceptabelt. Men i fallen Ungern och Polen har det varit tyst. Vi har världens äldsta tryckfrihetslag från 1766 och har slagit vakt om öppenhet och pressfrihet kanske mer än  något annat land, och nu säger vi ingenting, mot ett land som gör tvärtom när vi är med i samma union.

EU:s problem ökar och frågan är om det håller...Jag har varit och är kritisk till att bygga en EU-union eller en EU-stat som inte har medborgarna med sig. Hur ser det ut i dag?
Storbritannien skall rösta om fortsatt medlermskap i EU därför att medborgarna tycker överstatligheten har gått för långt. EUron har skapat problem i hela EU och Grekland talar nu återigen om nya lån, Hur länge...? Ungern och Polen river ner demokrati och mänskliga rättigheter och EU gör inget, eller kan inget göra. Flyktingpolitiken visar att solidariteten saknas. Håller EU på att spricka sönder?
För övrigt ska jag nu in till SÖS och kolla om jag måste operera höften?


måndag 11 januari 2016

"Vår alliansfrihet bidrar till stabilitet i norra Europa, skrev statsministrarna Juha Sipilä och Stefan Löfven på dn.se/debatt i söndags när Försvarskonferensen i Sälen inleddes.
Bra artikel och bra att det var Finlands och Centerns statsminister som uttalande sig så tydligt Det blir svårt för centerpartiet i Sverige att nu hävda att vi ska söka medlemskap i Nato tillsammans med Finland efter den är artikeln. Finland och Sverige står utanför Allianser och har vunnit på det och ska så göra.

Och samma dag talar försvarsministern om att det är "allvarligt att sprida myter om Nato-samarbetet."
Myterna skulle vara Värdlandsavtalet och riskerna med Nato-trupp och kärnvapen på vår mark.
Nej, nej "det finns ingenting i avtalet som tvingar oss till det", säger försvarsminister Peter Hultqvist. Detsamma gäller "myten" om att vi måste stationera Nato-trupper på vår mark. Nej det finns "ingenting sådant i det här avtalet över huvudtaget.", säger försvarsministern. Jag hoppas han har rätt, men säkert är det verkligen inte.

Och i går hade vi Lettlands president Raimonds Vejonis som säger tvärtom, "Sverige bör gå med i Nato"
Tycker att utrikesminister Margot Wallström är bra och säger klart Nej. Hon tar också upp samma som jag skrivit i min motion om medborgartjänst att värnplikten också kan vara civil med insatser mot naturkatastrofer, eller för att hjälpa flyktingar.
  Bra, men låt inte sossarna ta detta nu skrev jag i ett mail till Annie Lööf och Mikael Arthursson på söndagskvällen och bifogade motionen.
För övrigt har jag nu gjort något som skulle vara gjort för länge sedan; tagit säkerhetskopior med USB-minnen på allt i min dator. Tog en stund, men tänk om...


söndag 10 januari 2016

Så har jag då fyllt år och 74 blev det den här gången och med familjen blev det när det inte -är något jämnt...men nästa år då hoppas jag ha "Min berättelse" klar. Då...
Ja, det är inte något märkvärdigt, men jag har börjar skriva på den och det är faktiskt riktigt roligt, särskilt som man. som jag, är intresserad av historia och också av att skriva. Jag vet inte om det kan kallas memoarer, men visst..."berättelsen"," sagan om...", "dagboken", kär bok kan ha många namn.
Hoppas få lite hjälp med scanning av bilder och tidningsurklipp också så blir det lite lättare att läsa och följa. Men nog om det.

Sonja kommer  på morgonen och sjunger med ljus i hand och honungsvatten, lite rostat bröd och lite god saffransbulla kvar sedan Jul.
Jag får vänta med tidning och dator som man håller på med nuförtiden och det gör jag så gärna. Morris kommer in och hoppar upp i sängen och jamar Grattis.Hinner med lite vardagsrutiner och

så åker vi in till Gustavsbergsbadet
och badar med Emma, Sara, Hanna, Stoffe,Linda, Sonja, jag och Micke. Vi hinner med alla bassänger och pooler med både simträning, rutschkana, bubbelpool  bastu och "krododilbassängen" för barn. Man har roligt i vattnet. Emma, 10 kan simma  både över och under vattnet, Sara och Hanna är precis på väg med 7-8 simtag till Micke och farfar. Och jag sitter i styrelsen och hjälper till att öka på besöken, som nu är uppe i 215 000 förra året.

Så är vi hungriga och åker till vår kvarterskrog Lillplogen i Hemmesta och äter pizza med 
några goda  pilsner till, och  nu är Åsa med också.
Gott, gott och jag får  kramar och presenter; teckningar av tjejerna, salamikorv och ett par handskar. Vi sitter framför brasan på krogen och efter ett tag blir det "Ja må han leva...
Ja, som ni förstår var det en riktigt trevlig födelsedag.lördag 9 januari 2016

Uselt förtroende för försvaret men ändå ingen övergång i opinionen för medlemkap i Nato.
Det är intressanta siffror. Nu är det bara opinionsmätningar men det är ändå talande siffror. Endast 16 procent har förtroende för försvarets förmåga att skydda våra gränser medan 58 procent har litet förtroende. Det är inte så konstigt med tanke på nedrustningen i försvaret med nedläggning av regementen och avskaffad värnplikt. dn.se/nyheter.

Det intressanta med siffrorna är att inte opinionen för Nato är större. Det är en väldigt tydlig signal om Nej till Nato.
Trots att vårt eget försvar får så uselt förtroende vill inte svenska folket lämna den militära alliansfriheten och gå med  i Nato. En starkare signal mot Nato går inte att få. Svaret är enkelt. Neutraliteten och alliansfriheten har hållit oss utanför krig i 200 år. Varför ska vi ge upp detta?
Svenskarna vill inte heller inlemmas i Natos kärnvapen. Bättre då att rusta upp det egna försvaret och stärka det nordisk försvarssamarbetet.

Forskare skriver på dn.se/debatt att okvalificerade låglönejobb inte förbättrar integrationen"
Det vet dom inget om. Men är det inte bra att ha många typer av jobb att välja på, både sådana med lägre löner och lägre kvalifikationer och jobb som kräver högre utbildning. Det blir ju sammanlagt bättre, eller hur?

Och nu blir det enhetstaxa i stället för de krångliga zontaxorna.
Allt talar för det eftersom också Liberalerna satt ner foten. Men se till att det blir en tillräcklig avgift som gör att inte SL tappar pengar,som förra gången den infördes.

Nu ska vi till simhallen i Gustavsberg - där jag för övrigt sitter i styrelsen - och bada på min födelsedag med Emma, Sara och Hanna, och sedan blir det pizza med hela familjen på Lillkrogen i Hemmesta. Roligt va. Men nästa år då det blir 75 blir det nog en lite större tillställning...

fredag 8 januari 2016

Svenska folket står fast vid Nej till Nato trots KD och C-ja. dn.se/ nyheter
Det är verkligen ett tydligt besked, 50 nej och 34 ja. Det finns ingen ja-opinion för Nato-medlemskap i Sverige. Jag är inte förvånad bara glad och respektfull att våra medborgare tänker själva. Trots Kd:s beslut om Ja till Nato och C-ledningens plötsliga förslag att ansöka om medlemskap i Nato har inte majoriteten i Sverige ändrats. Ingen regering går heller fram med ett förslag om medlemskap i en folkomröstning om man inte är 100 säker på att vinna. Det vore ett fruktansvärt politiskt misslyckande som kan krossa partier med en stor del både ja och Nej-sägare som L, C och Kd. Gör inga dumheter.

En "mjuk" reträttartikel från  självklara uttalanden före valet av Mp som försvarar sig med att kompromisserna är regeringsansvar.
Hedervärt, säger jag från Romson och Fridolin i DN. Och formuleringarna om framtiden är inte lika självklara längre. Sverige ska bli "ett av de första fossilfria välfärdsländerna", Vår humanitära asylpolitik ska återupprättas "så snart som möjligt".  Det var två klara besked, eller....

Men om Mp tvingas ta bort effektskatten på kärnkraft då spricker regeringen. Det var på den frågan Mp bildades.
Och det ser ut som om energiminister Ibrahim Baylan skulle kunna tänka sig det i den energikommission som regeringen själva tillsatt där alla partier ingår. "Jag utesluter ingenting" säger han, också i DN på frågan om han kan tänka sig ompröva energiskatten på kärnkraft. Då blir det godnatt Mp om partiet ställer upp på det, men det gör man inte och då får Löfven välja, kanske Fp i stället i regeringen. Centern kommer naturligtvis inte att ställa upp.
För övrigt blir det nu fram med skidorna igen.
torsdag 7 januari 2016

En otroligt dålig artikel från 25 militärer och ambassadörer som försöker argumentera för medlemskap  i Nato men  fullständigt misslyckas. dn.se/debatt .
Jag har sett och läst många dåliga  artiklar. Den här ligger i den klassen, kanske ännu sämre. Hur kan 25 mililtärer och ambassadörer skriva en sådan usel artikel utan andra argument än att "Sverige skulle bli militärt integrerat i världens starkaste....allians." Hur dum får man bli. Vad ska det tjäna till om spänningen ökar mot Sverige och riskerna att bli indragna i krig ökar.

Och inte ett enda ord om neutraliteten och alliansfriheten som hållit oss utanför krig  i 200 år. Och inte ett ord om att ett medlemskap i Nato betyder ett medlemskap i kärnvapenklubben som totalt strider mot det svenska beslutet att stå utanför kärnvapen. Med natomedlemskap ökar t o m risken att få kärnvapen utplacerade på svensk mark genom det sk värdlandsavatalet.. Nej, har militärer och ambasadörer inga bättre argument är det ingen risk för att någon regering ansöker om medlemskap för det finna ingen opionion för det.

Det finns bättre förslag att stärka den lokala demokratin och öka intresset också bland yngre för lokalvalen än att sänka röstsrättsåldern till 16 år.
Det allra bästa vore att ha skilda valdagar för kommun- och landstingsval å ena sidan och riksdagsval å den andra. I dag tar riksdagsvalen totalt över de lokala valen. Skilda valdagar skulle kraftigt öka intresset för lokalvalen och skolor,föreningsliv och ungdomsorganisationer skulle på ett helt annat sätt ges möjlighet att delta i.
För övrigt är Sonja och jag barnvakter i dag för Emma, Sara och Hanna, när Åsa jobbar och Micke är och tränar skidor inför vasaloppet. Roligt.

onsdag 6 januari 2016

Nu krävs omedelbara sanktioner från FN:s säkerhetsråd mot Nordkorea efter provsprängningen av en vätebomb som innebär ett steg framåt mot kärnvapen.
Det är minst sagt provocerande. Nu när FN lyckats få till stånd ett avtal med Iran om att stoppa processen fram mot kärnvapen i landet så kommer Nordkorea fram med  nya provsprängningar.
Det är bra att säkerhetsrådet nu reagerar och har kallat till ett krismöte.

Frankrike, Norge, Japan och Sydkorea har redan reagerat och fördömt provsprängningen. Kina kommer att framföra en formell protest.
De sanktioner som redan finns mot Nordkorea om varor som kan användas för vapentillverkning måste nu utvidgas. De måste vara så skarpa att den egna befolkningen förstår att världssamfundet inte accepterar det som den egna regeringen håller på med. Om de någonsin får veta detta förstås i ett land som är helt stängt från omvärlden.

 Men internet blir det svårt att komma undan men den oberäknige ledaren Kim Jong-Un bryr sig nog inte om någonting om det inte direkt hotar honom själv.
Sanktionerna måst vara så starka att de gör det och de måste sättas in omedelbart för att visa att världen inte tolererar att länder tar fram vapen som hotar världsfreden. Efter vad som nu händer i Mellanöstern är det dubbelt viktigt att inte osäkerheten sprids till fler länder och områden.
För övrigt ska jag nu tömma askan i öppna spisen och skotta bort lite snö.

tisdag 5 januari 2016

EU måste skapa nya hållbara regler för asyl- och flyktingfrågor. Nu knakar det i samarbetet på ett av de viktigaste områdena för sammanhållning och samarbete.
För några månader sedan var Sverige och Tyskland  de upplysta flyktingmottagarna i EUropa. Norden hängde i viss mån med på Sveriges goda rykte. Lika snabbt som vi var upplyfta och förebilder, lika snabbt blev vi nedflyttade som ett av de hårdaste länderna som stoppar flyktingarna vid gränsen med hårda id-kontroller.

Ett ska sägas att Sverige med Löfven, utan annan uppfattning från oppositionen, verkligen försökte vid varje tillfälle i EU och på hemmaplan att få alla länder att ta sitt ansvar.
Det lyckades inte och har inte lyckats nu heller efter sedan Sverige infört de hårdare regler. Norge har redan skärpt sina asyllagar och Danmark följer nu Sverige i spåren och inför egna gränskontroller vid de tyska gränsen.

Kommer Tyskland också att svara? Ingen vet men Merkel är klämd mellan Norden och det egna systerpartiet CSU i Bayern.
Merkel har bollen. Hon bestämmer. Ett tag såg det ut som om Merkel släppte på sin öppna flyktingpolitik men efter CDU:s kongress i december är det ingen tvekan om att öppenheten står kvar och det är Merkel som bestämmer om det ska ske några förändringar.

Oavsett vad hon och Tyskland gör behöver EU se över reglerna för asyl-, migrations och flyktingpolitiken.
Det gäller Schengensamarbetet, med hård gränskontroll utåt men passfrihet inåt, liksom Dublinförordningen med asyl i första flyttland. Det måste ställas hårdare krav på varje medlemsstat och är det någon gång det krävs överstatliga beslut är det för att rätta liv.


måndag 4 januari 2016

I dag börjar Id-kontrollerna och och 25 M-politiker skriver på dn.se/debatt att "Id-kontrollerna äventyrar en hel gränsregion".
Höga kostnader, både mänskliga och ekonomiska och tvångsskiljsmässa mellan Skåne och Köpenhamn skadar närsingslivet. Flyktingar stoppas och det inte vad de ska ta vägen. "Skåne är en naturlig del av Köpenhamn" skriver de 25 moderaterna. Lite oväntat att beskriva den egna landsändan som en del av ett annat lands huvudstad, men ok...

Beslutet om id-kontroller måste gå att upphäva snabbare än efter sex månader. Ändra lagen.
Som lagen är skriven nu måste besluten om id-kontroller gälla i 6 månader. Lite underligt och framför allt lång tid som låser fast besluten i 6 -månadersperioder. Flyktingvågor ändras ju snabbt men lagen ska ändå gälla i tre år med 6-månaderskontroller..Ogenomtänkt igen.

7 av 10 svenskar vill återinföra värnplikten och 87 procent vill att den ska gälla både män och kvinnor. Ja, säger jag också, men bredda värnplikten till en medborgartjänst som också kan gälla annat än militärtjänst.
Det har jag skrivit motioner om till flera centerstämmor, nu senast i Falun i september. Jag kommer att göra det inför nästa stämma också, men lite omarbetad utifrån dagens verklighet med ökade terrorhot.
Det var ett förhastat beslut 2009 att avskaffa värnplikten.
Det var också ett obegripligt beslut fattat under statsministern Fredrik Reinfeldts tid, han som själv gjorde "lumpen" som fjälljägare i Kiruna och så positivt beskriver sina insatser i sina memoarer som jag nu läser. Vad hände gossen?
För övrigt ska vi i dag tala med Kenneth och Titti som ska vara kattvakter när Sonja och jag åker till Argentuin på Canarias nästa vecka.

söndag 3 januari 2016

Regeringen kommer att köra id-kontrollen en eller  några månader. Kritiken kommer att bli för stor från alla håll och regeringen riskerar att spricka. Det var ogenomtänkt från början.
Det är den bedömning jag gör.Kritiken kommer från de 15 000 pendlarna som får dubbla restider  till och från Köpenhamn och Malmö. Kritiken är redan stark från UNHCR och andra människorättsorganisationer som Anesty. Danmark, kritiserar men sitter i glashus och har tagit emot mycket färre flyktingar än Sverige, dessutom med rena stöldregler om att beslagta plånböcker och pengar.

Den hårdaste kritiken, eller den svåraste kommer inifrån de egna leden, främst Miljöpartiets medlemmar, Centern, vänstern och internt i hela landet.
Att bygga upp tvåmetersstängsel över järnvägen för att flyktingar inte ska kunna ta sig över spåren till svenska tåg påminner nog lite för mycket om Ungern och sydeuropa. Jag förstår att Löfven vill flytta i fokus i debatten- "kulmen är nådd nu", till,integrationen. Men så kommer det inte att bli. Tvärtom kommer det verkliga kritiken nu efter i morgon när id-kontrollerna startar.

Och EU håller på att rasa ihop. Någon kanske tror att det är vad jag önskar, men nu handlar det om liv och överlevnad och då måste vi ha ett samarbete som håller.
Asyl måste kunna sökas på olika ställen, både vid EU-gränsen och väl inne i EU i vilket land som helst. Schengen och Dublinförordningen måste ses över. Den fria rörligheten är EU:s grundregel. Faller den, faller allt samarbete. Det vill nog ingen. En ny öppen och gemensam flyktingpolitik som alla ställer upp på och följer, är ett måste.
För övrigt ska Sonja nu gå ut med Emma, Sara, Hanna och shoppa.

lördag 2 januari 2016

IS måste stoppas men det behöver göras på flera fronter. Militära aktioner behövs men viktigast är påverkan, inverkan, samverkan med demokratiska medel på alla nivåer. 
Läser DN:s ledare i dag om "Ett år i terrorns tecken, dn.se/ledare. Det är en tragisk årsberättelse om vår värld som drabbats av en sådan fasa och ohygglighet. Men vi får aldrig ge efter och vi får aldrig heller drabbas av panik som ledaren skriver.

Den kanske bästa vägen är att stödja den stora majoritet muslimer i Sverige och i världen som själva är emot IS, radikalisering och terror.
I det långa loppet tror jag det är både mest framkomligt och mest humant att nära relationer påverkar andra nära relationer. Om någon som man anser är motståndare ber en att sluta med något, använder vapen eller bomber så blir det bara en uppmaning att fortsätta ännu mera. Det blir i sämsta mening öga mot öga.

FN, EU och den politiska världen har ett stort ansvar men är "för långt" från vardagen för att riktigt, kunna påverka den enskilde.
Jag tror organisationer som Annesty och framför allt civilsamhällena i Sverige och världen med "vanliga människor som vill leva ett vanligt liv" kan påverka mest. Fattigdom, utslagning, utanförskap, gängbildningar, jobblöshet, eller när det liv man lever inte känns meningsfullt är säkert för många en orsak till att göra något riktigt annorlunda.. Vi måste alla alltså hjälpas åt.

Men i kampen  måste vi själva leva upp till  demokratin, de mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten och humaniteten. God fortsättning på 2016.

fredag 1 januari 2016

En härlig avslutning på året med vännerna i Hemmestakören hemma hos Benke och Gilla med god mat, trevlig umgänge, såntg, tal och dåliga historier....ha. Gott Nytt År säger bloggen

Nej det blir ingen politisk blogg i dag. Det skrev jag om i går. I dag blir det lite funderingar om hur det nya året kommer att se ut, eller hur jag vill att det ska se ut..Det är ju jag och Du själva som faktiskt styr hur vi vill ha det, i det lilla perspektivet i alla fall.

I det stora perspektivet är det Fred, samarbete, positiva, lyckliga och glada människor jag vill se och det tror jag gäller Dig också som läser detta. Jag vill också se en värld som har hand om sig själv och ser till att den överlever.

Gott Nytt År igen
För övrigt ska jag nu se på backhoppning från Garmich Partenkirschen som brukatr vara huvudsysselsättningen  på Nyårsdagen. Sonja är måttligt intresserad men...det går ju att kombinera med annat.....