onsdag 30 september 2015

Jag litar inte på Putin. Hans FN- närvaro, har mest inrikespolitiska motiv, Att stödja Assad är ju som att stödja djävulen själv som varit den som dödat 90 procent av de syrier som dött i kriget.
Putin använder EU som ett verktyg för att slippa debatten om Krim och Ukraina. Får han västs "förtroende" räknar han med att kunna minska, sanktionerna mot Ryssland och komma hem som segrare på den internationella scenen. Putin gör allt för att behålla makten som börjat svikta under Rysslands ekonomiska  problem, sanktioner och avskärmningar internationellt.

Om kriget i Syrien klingar av vill Putin komma hem som världsmedlare,
segrare och den som fick flyktingvågen att stanna upp. En politisk lösning där diktatorn Assad fortsätter i Syrien är utesluten.

Visst har Löfven stärkt sin roll som statsminister de senaste månaderna genom sina internationella insatser för flyktingarna i Sverige och i EU, men Batras tystnad har hjälpt honom.
Han har stärkt sin roll internationellt, det är tveklöst, inte minst de sista veckorna med samtalen i EU och i FN. Han har stärkt banden till Merkel och Hollande.Han och Centern har varit ledande i integrationsdebatten i Sverige. Den andra halvan av framgången står Batra för som närmast verkar rädd i sin roll som oppositionsledare och alldeles för kontrollerad  som ger samma svar gång på gång till intervjuaren.
För övrigt blir det lite målande och skrivande på "boken" och så en debatt om Nato i kväll.tisdag 29 september 2015

Bra att Putin och Obama träffas och talar med varandra men det är Obama som har rätt om Assad och inte Putin. Assad är ansvarig för 90 procent av de som dödats...
Putin vill komma med i världens centrum. Han vill få bort Krim och Ukraina från dagordningen och han vill tala om att Ryssland är en stormakt, som de inte är längre. Han behöver detta för att överleva och då blir Assad och Syrien ett verktyg genom FN. Nej, Assad måste bort så snabbt som möjligt.

Han hoppas naturligtvis att sanktionerna mot Ryssland ska stoppas. De är ett svårare hot mot Putin än vi kanske förstått eftersom det är rika personer med stor inflytande i Ryssland som drabbas och kommer på konfliktkurs med Putin.

Den spanska regeringen med premiärministern Mariano Rajoy måste naturligtvis tala med sitt eget folk i Katalonien. Om han inte gör det har han ju indirekt sagt att de inte är spanjorer och att han inte bryr sig om dem.
Om Katalonien då vill lämna Spanien har han ju ett stort ansvar för det själv. Och Katalonien kan bli en svår fråga för EU. Kraven på självbestämmande kommer från många regioner som Baskien, Flandern, Skottland. Öka regionernas självbestämmande är mitt råd. Om Katalonien bryter sig ur har Spanien vetorätt om Katalonien ansöker om EU-medlemskap och då blir krisen riktigt allvarlig.

Tragiskt, egoistiskt och dåligt beslut om Slussen 
Tragiskt att inte Mp, V och S kunde stå fast vid sin tidigare ståndpunkt då de var emot. Varför? Egoistiskt när Stockholmare bara tänker på Stockholm. Vilka är det som åker in till Slussen? Tio års kaos.Var ska bussterminalen vara? Dåligt eftersom Plan B hade varit mycket bättre, gått mycket snabbare, blivit mycket billigare och med bussterminalen kvar på nuvarande plats.
Nu måste jag koppla bort politiken för en stund och målar i vitt på baksidan av huset.

måndag 28 september 2015

Hemma från en härlig stämma med god stämning i centern och mängder med "kloka" beslut med några undantag som  Nato. Men helheten är mycket positiv.
Vadå? Varför det inte blev någon blogg? Upp vid 06 tiden i stugan vid lugnets skidstadion där jag och de två trevliga gossarna Anders Olander, Norrtälje och Magnus Persson, Solna  bodde. Stämman öppnar 08.00 och slutade vid 24-tiden varje kväll. En öl och hem och sova 4 timmar per natt.... När skulle jag skriva...

Annie var hemma med Ester och det gjorde hon rätt i.
Hon hade spelat in videos på inledningen och på flera andra avsnitt på stämman som avtackningen av Bramstorpsplackettens mottagare. På det sättet var hon lika närvarande som vi andra.

Vice ordföranden Anders W Jonsson tog över uppdraget som inledare och sammanhållare på stämman
och det gjorde han med bravur, inte minst i inledningstalet där han talade om vad centern står för i i flyktingfrågan. Humanism, och medmänsklighet. Vi ska inte straffskatta de som kommer hit, vi ska uppskatta dem. Vi är naiva säger våra kritiker, sa Anders W och tillade: Det kan aldrig vara naivt att vara medmänsklig.

Min huvudfråga var naturligtvis det plötsliga och i mina ögon felaktiga förslaget från partistyrelsen att gå med i Nato.
Att gå med i en militärallians som Nato ökar bara spänningarna i vårt närområde. Sverige har sagt nej till kärnvapen, nu säger Centern ja. Det blev 130-talet inlägg och  286-163 för medlemskap eller 2/3, men frågan är långt ifrån avgjord...Jag, Håkan Larsson med flera krävde återremiss, men  nej. Jag krävde också en grundlig  utredning och analys om för- och nackdelar med ett medlemskap, men Nej.
Vi återkommer.

Långgående förslag fanns om uppluckring av strandskyddet.
Det finns skäl men inte att avskaffa strandskyddslagen...Jag yrkade bifall till ett nytt förslag från den stämmokommitten som hittade en bra kompromiss mellan allemansrätten och äganderätten.
Motionen om medborgartjänst hade sällskap med 6-7 andra liknande motioner, som dock avslogs av partistyrelse och stämma. Vi återkommer där också.

Min motion om flexibilitet och valfrihet i arbetslivet som stärker rätten att arbeta olika mycket och lite under olika perioder i livet - livsbalans
hade en ganska bra skrivning från partistyrelsen och backades upp också av andra. Nöjde mig med att den då var positivt besvarad.

Jag backade också upp ett avsnitt om "genderbudgetering" i kommuner och landsting för ökad jämställd het mellan män och kvinnor och att föräldrar ska dela lika på intjänad pensionsrätt för gemensamma barn. där stämman dock gick på en "mjukare" linje från stämmokommitten.

Och tala om stämning på den avslutande Banketten. Roligast vinner.
För övrigt har jag nu sovit ikapp och ska gå igenom lite post och annat som kommit efter. 

torsdag 24 september 2015

Krigens orsaker måste bli huvudfrågan nu för att minska mängden flyktingar. En flygförbudszon över Syrien skulle få stopp på Assads fruktansvärda bombningar av sin egen befolkning.

EU måste nu ta tag i den frågan på allvar och försöka få med så många länder som möjligt. FN är förlamat genom Rysslands veto mot sådana insatser eftersom Putin själv stödjer Assad.
Att EU tar tag i flyktingorsakerna är väl också naturligt eftersom det är till EU-länderna flykten är störst efter alla grannländer.

Här vore det naturligt med ett fortsatt samarbete i gruppen Tyskland, Frankrike Österrike och Sverige som också drivit på hårdast för fördelningen av flyktingar. Det är inte fel om Löfven försöker få med sig dessa länder på den vägen. Det skulle verkligen vara en framgång. Det är inte fel om Centern på stämman väcker frågan heller. Det skulle sitta fint. Vi skulle få stor uppmärksamhet på rätt åtgärd.

För övrigt blir det nu buss, T-bana och Centertåg till C-stämman i Falun. Ska bli roligt. Integrationen med avkortad tid på asylboenden för snabbare väg till jobb och Nej till Nato blir huvudfrågorna. Sverige ska inte gå med i en kärnvapenklubb. Återremiss och en ordentlig utredning och analys blir då yrkandet på stämman


onsdag 23 september 2015

Då är det bara en dag kvar till Centerstämman i Falun öppnar och det ska bli en kosntruktiv och positiv stämma. Partisekreteraren Mikael Arthursson beskriver läget bra i dn.se/nyheter
Det är verkligen en positiv förändring från idéstämman för några år sedan med alla tokigheter som rev ner partiet. Tokigheterna togs bort och en långsam uppgång inleddes. Annie har stor del i den liksom centerrörelsen  i hela landet som tydligt ställt sig bakom centerns liberala och humana flyktingpolitik. Vi har, som Mikael Arthursson säger, blivit motpolen till Sverigedemokraterna och det vinner vi på men framförallt vinner alla flyktingar på det som nu söker sig till Sverige.

Det finns motioner om en mer restriktiv flyktingpolitik men det är en liten minoritet i Centern. Den stora frågan där blir integrationen och det är den frågan som kommer att dominera stämman.Att snabbt komma i arbete och korta asylboendet ger stora vinster för både flyktingarna och samhället. Också det går att läsa i centerartikeln på dn.se/debatt.

Den centrala meningen i artikeln är "Nyanlända måste kunna lära sig språket på jobbet". Det är så man både träffar folk, kommer in i samhället och får lära sig språket på ett naturligt, vardagligt sätt.
Jag minns själv när jag jobbade som reseledare i Rimini och inte kunde ett ord italienska. Det tog inte många veckor förrän vardagsslanget satt där som alltid följdes av några meningar med nya ord som man  lärde sig. För att inte tala om den nära kontakten med hotell-, restaurang- och barpersonalen som växte fram naturligt.

Glöm grammatiken och SFIn. Det är väl bättre med ett jobb med liter lägre lön än inget jobb alls. Det är väl bättre att snabbt få arbetskompisar och lära sig "snacket" än att gå kvar på asylboendet och vänta....Bra där Centern...ha.

Natodebatten på fredag kväll blir den andra stora frågan. Jag säger Nej, Vi ska inte gå med i någon kärnvapenklubb men låt oss först noggrannt utreda och analysera frågan innan vi fattar något beslut. Åtrerremiss och utredning är mitt förslag.
Nu ska vi läsa lite sena handlingar till socialnämnden som börjar om några timmar och mest kommer att handla om det svåra och stressande läget på Individ- och familjeomsorgen, IFO.


tisdag 22 september 2015

Det är inte lätt att läsa en budget när det inte finns en enda rad med hållbara argument och konsekvensanalyser av de olika förslagen. Det finns många bra förslag men det blir väldigt svårt att bedöma dem.
Vad betyder förslagen om fler bostäder? Vad betyder höjd a-kassa? Vad betyder de höjda skatterna? Nu menar jag, vad betyder de för jobben, som ändå är den prioriterade satsningen i budgeten? Och här finns fler förslag om investeringar för exporten, klimatsatsningar...

Det är bra förslag men hur mycket dämpas de av de dåliga förslagen som minskningarna av rut- och rotavdragen som verkligen har betydd mycket för både fler jobb och vita jobb i stället för svarta.
Slopandet av den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga och alla skattehöjningar påverkar naturligtvis jobben negativt. Det var inte så klokt att sätta det där målet för jobben - Europas lägsta arbetslöshet 2020.Det ger ju ännu mindre förtroende när regeringen själv inte tror på det. Satsa på det tyska lärlingssystemet, satsa också på låglönejobb, behåll rut och rot som kan ge flyktingar jobb och de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar.

Det är krigen som måste stoppas om flyktingkrisen ska lösas. EU borde ta ett initiativ för en flygförbudszon över Syrien.
Det klan eliminera Syriens flygvapen och stoppa Assad från att släpa ner tunnor med sprängmedel och gifter som dödar den egna befolkningen urskiljningslöst. Migrationsministrarna kan ta upp det i dag när man träffas i Bryssel.
För övrigt ska jag nu läsa lite handlingar till Socialnämndens möte i morgon.

måndag 21 september 2015

Grekland har inte löst några problem med valet. Det hade inte spelat någon större roll för dagens situation heller vem som vunnit Syriza eller Ny demokrati - problemen framåt är lika för båda men är enorma. Grattis till Alexis Tsipras som nu ska ta hand om dem.
Det är ingen rolig verklighet för Grekland. Det är ingen rolig verklighet för EU heller.För att inte tala om grekerna själva med 25 procents arbetslöshet, höjda skatter och minskade pensioner med ett 10-15 årigt åtstramningprogram framför sig. Och lägg till detta en statsskuld som närmar sig 200 procent av BNP
För att inte tala om flyktingkrisen.

En samlingsregering skulle jag gärna se och inte bara en ny Tsiprasregering. Tror det skulle vara bättre för Grekland och för samarbetet i EU.

Hörde med ett halt öra på budgegen och kommentarerna. Mycket hårda sådana från oppositionen och också tycker jag mycket berättigade.
2019, beräknas arbetslösheten bli 6.2 procent. Det är bara ett år före 2020 då den ska vara EU:s lägsta, Det var ett dumt löfte och det kommer inte att infrias. Regeringen säger det själv. Då framstår ju löftet som ännu dummare. Inga jobbåtgärder för de med låg utbildning, sänkt RUT och ROT, höjda jobb på arbete, som höjda arbetsgivaravgifter för unga. Fler flyktingar, många med låg utbildning och utan förslag från regeringen.Inga satsningar på enkla jobb. Detta blir regeringens stora problem.
Till det ska läggas att man bara bygger 250 000 bostäder när behovet beräknas till 500 000.

Budgeten slår mot jobb och företagande och utanförskapet ökar.
Sex av tio personer får sämre disponibel inkomst och åtta av tio familjer får det. Det är heller inget bra förslag att höja skatten på gåvor till ideella organisationer i ett läge där flyktingarna blir fler och de ideella insatserna ökar.
För övrigt ska jag nu åka till Sonja som vabbar Emma  som är förkyld och hemma i dag.
söndag 20 september 2015

Inför valet 2002 skrev jag en bok som heter "Som jag ser det" några viktiga politiska frågor i början av 2000-talet
Nu läser jag  den igen när jag ska skriva mina "Memoarer",,,ha eller vad det blir, och märker vad lika jag tänkt trots att det handlar om 13-14 år. Här kommer ett exempel från kapitel 3 "Återge människan makten över tiden", I urtiden levde vi efter efter naturtid, skrev jag. När vi levde på jakt och fiske gav solen, vädret och årets växlingar vår arbetstid och arbetsplanering. I nutiden lever vi efter urtid... ha, roligt va´. Klockan har tagit över allt mer av vår arbetsplanering.

Makten över arbetstiden är viktigare än en arbetstidsförkortning skrev jag. 
Det ger frihet att arbeta både mer och mindre när det passar den enskilde. Att själv kunna bestämma sin arbetstid är en fråga för fack och arbetsgivare, Hasse, får jag höra som motargument. Och det kräver en flexibel lagstiftning som ger den enskilde rätt att , med självklara hänsyn till företaget och andra anställda, själv bestämma hur mycket och hur lite han eller hon vill arbeta i ett avtal med arbetsgivaren.

Framtidens arbetsliv kommer i mycket att handla om att återge den enskilda makten över tiden.
Målet måste vara att skapa ett flexibelt arbetsliv över livscykeln som förhindrar stress och utslagning,. Den enskilde ska själv kunna bestämma över sin arbetstid under olika skeden i livet. Livsbalans heter det.
Lustigt,men jag har samma inställning i dag och har också skrivit en motion om livsbalans som jag haft uppe förut och nu har upp igen på Centerstämman i Falun. Den har besvarats  sådär, men Centern kan mer.
För övrigt är Emma nu här och bekantar sig lite mer med Morris medan Micke är ute och tränar rullskidor.

lördag 19 september 2015

EU håller på att gå sönder på flyktingfrågan: Väst med Tyskland, Frankrike, Österrike, Sverige på ena sidan och Ungern, Polen ,Tjeckien, Slovakien på den andra sidan visar allvaret.
Det är positivt att Sverige försöker få till stånd en uppgörelse om en rättvis fördelning av flyktingar i Europa. Mötet med Sveriges och Frankrikes regeringschefer Stefan Löfven och Manuel Valls är ett led i detta.

Enighet är naturligtvis vad som ska eftersträvas även om det formellt inte behövs enligt fördraget. Det räcker med kvalificerad majoritet. Att driva igenom beslut mot medlemsländers vilja kan bli kontraproduktivt och rent negativt för flyktingar och asylsökande i det landet. Jag tror inte på det. Jag tycker heller inte att piskor som indragna EU-bidrag är någon bra metod. Det skadar samarbetet och kan också hör bli negativt för flyktingarna.

Börja med ett frivilligt system under ett år för att se hur det utvecklas.
Jag tror att det blir svårt för länder att helt stå utanför när de ser andra EU-länder vara solidariska och visa medmänsklighet.

Ett medlemskap i Nato ökar osäkerheten i vårt närområde. Nato motståndare, som Ryssland kommer då att ställa in Sverige bland sina motståndare. Det stärker inte säkerheten.
Ju mer man funderar på Nato-frågan desto mer säker blir man att att ett medlemskap leder fel. Militära planerare i Ryssland ser oss som fiende och vår säkerhet försämras.
För övrigt  blir ju Sverige då medlem i en kärnvapenklubb, något som för tillbaka debatten till 50- och 60-talen då vi sa Nej till kärnvapen i vårt land.

fredag 18 september 2015

Bra artikel av nya VD;n i Almega Anna-Karin Hatt och och Sodexo Sveriges vd Azita Shariati om hur vi skapar jobb för utlandsfödda.
 Höga lägstalöner slår hårt mot grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Det försvårar integration och jobb åt utlandsfödda, skriver författarna. Jag begriper inte LO:s totala oförståelse  och den fastlåsning som finns när det gäller lägstalönerna. Dom ska vara höga, sa LO-ordföranden Thorwaldsson så sent som i går i media.

Men är det inte bättre att få ett jobb än inget alls? Är det inte bättre att tjäna 17.000 än ingenting. Det är sämre än 19.000 men...vilken jämförelse. Det handlar ju om att få en fot in på arbetsmarknaden. Alla kan inte vara, vill inte vara och vill inte bli akademiker. Och vi  behöver också folk som tar mindre kvalificerade jobb, kalla det skitjobb om du vill, Men 0 till 17.000 är väl en större skillnad än 17.000 till 19.000 för en människa som söker jobb

Sänk tröskeln in på arbetsmarknaden, utökat rut-avdrag, stärk de nyanländas utbildning är några av förslagen i artikeln, läs dn.se/debatt

Vad har regeringen för planer inför det stora klimatmötet i Paris i december? I dag diskuterar EU:s miljöministrar frågan men inte ett ljud från den svenska regeringen där Mp ingår
Jag var med i Köpenhamn på klimatmötet där som ordförande i KOMPASS, spårbilsnätverket. Transporterna står för över 30 procent av C02 utsläppen. Spårbilar går på el från solceller efter banan och släpper inte ut någonting. Det kunde vara ett förslag från regeringen att satsa på automatbanor som spårbilar och linbanor.
För övrigt blir det lite inre tjänst i dag och lite förberedelser inför Centerstämman nästa helg i Falun.

torsdag 17 september 2015

Gör inget snabbt och ogenomtänkt  om Nato på Centerstämman. Ta inget beslut om att ansöka om medlemskap utan en ordentligt interndemokratisk diskussion i centern och en ordentlig utredning.
De internationella spänningarna  har ökat. Krim och Ukraina pekar på hoten från Ryssland, Farligt, osäkert och allvarligt. Det gäller också överträdelserna mot Sverige och svenskt territorium. Men det finns inget direkt överhängande hot mot Sverige. Går vi med i Nato däremot riskerar vi att försämra vårt säkerhetspolitiska läge. Natos motståndare kommer då att öka sin militära närvaro ännu mer i vår del av världen.

Om vi går med i Nato p g a Putin är det ju han som styr vår utrikes- och försvarspolitik. Den ska vi bestämma själva.

Flyktingkrisen stärker högernationalismen i EU. Vi och EU måste visa att vi kan klara krisen och att alla måste ställa upp.
Nu hörs de högernationalistiska partierna som belgiska Vlaams belang, Gyllene gryning i Grekland och Front National med Marine le Pen i Frankrike allt högre. "Stoppa massinvandringen" är temat. Upplös Schengen och den fria rörligheten. Stäng gränserna. Vi måste stoppa den utvecklingen. Det gör vi genom gemensamma lösningar mellan oss ssom är medlemmar i EU.

Men det är krigen som är orsaken. Vad gör vi för att stoppa krigen. FN? EU? Vi själva.
Läs Elisabeth Åsbrinks artikel i dn.se/kultur i dag.
För övrigt har hon alldeles rätt. 

onsdag 16 september 2015

Bra att regeringen nu säger att alla kränkningar av svenskt territorium ska redovisas öppet så fort som möjligt. Svenska folket ska få snabbt besked om vad som händer runt våra gränser.
Kränkningarna och intrången  på svenskt territorium har ökat år för år  från 3,8,10,13 åren 2011 till 2014. dn.se/ Nyheter. Kränkningarna har hållits hemliga. Nu ska det bli ändring på det säger regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist. Det är bra. Allt ska redovisas, tider, platser,vilka som kränkt och åtgärder som vidtagits. Så har Finland gjort och så ska vi göra. Kränkningar har gjorts av såväl natoländer som Ryssland. Nu ska hela svenska folket få besked, i bästa fall inom några timmar säger Hultqvist. Bra, bra.

Men inget av detta nämndes i regeringsförklaringen. I stället kom den helt i skymundan av informationen om öppenheten kring kränkningarna. Vem håller i mediasamordningen...?
Men Löfven sa om igen att vi är Alliansfria och Nato nämndes överhuvudtaget inte.
Rätten till skydd för flyktingar var huvudtemat men också att den som saknar skäl ska avvisas. Det här kan bli en konflikt med Mp som liksom centern försvarar papperslösa .
"Ingen ska behöva tigga på gatan. Utbildning och jobb är lösningen". Så lät det. Lätt att säga i en talarstol i riksdagen, Men hur? Man får liksom leta själv.

Bra var att Löfven lyfte upp huvudorsaken till flyktingkrisen - krigen, främst kriget i Syrien.
Sverige ska medverka till att i FN skapa en "internationell kontaktgrupp" med USA, EU och Ryssland. Hur,det ska stoppa kriget fick vi inte veta. Men bra att ta upp orsaken till flyktingkrisen.

Landstinget har minskat klimatutsläppen med 35 procent sedan 2011 och har nu 79 procent förnybara drivmedel. Det är Centern som drivit på och det redovisades i går i landstinget.
Nu vill vi se pendelbåtar som drivs med el också mellan Värmdö och Slussen.
.
tisdag 15 september 2015

Flyktingmötet i EU: Inga tvingande krav på fördelning men ändå en gemensam uppfattning om att 160 000 flyktingar ska fördelas - men ingen vet hur.
Många blev besvikna att det inte blev några tvingande kvoter vid gårdagens möte med migrationsministrarna i EU. Jag är också besviken men inte förvånad. Vi vet att det är 8-9 länder som är emot tvingande fördelning som Visegrad länderna Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern liksom Bulgarien, Rumänien med flera, sådär en tredjedel eller mer av medlemsländerna.

Nu inför i stället fler EU-länder "tillfälliga" kontroller, vad nu det betyder.
Svaret  är att EU:s flyktingpolitik inge fungerar.Ingen vet om  Dublinförordningen, att söka visum i första ankomstland gäller fortfarande efter alla undantag, från Tyskland med flera. Ingen vet heller om Schengen står sig nu när gränskomtrollen mellan länderna i EU skärps. Var är den fria rörligheten? En av EU: s grundstommar för samarbetet. Finns den, eller? Håller EU på att klappa ihop?

Jag tror ändå att "beslutet" i går att ta hand om 160 000 nya flyktingar kommer att sätta sig och att det kanske till och med är bra att det blir frivilligt till en början. Precis som vi nu diskuterar om kommunerna ska tvingas ta emot flyktingar i Sverige. Där skulle jag gärna se ett frivilligår för att se hur det faller ut. I längden gror jag trycket blir så stort på Danderyd, Täby, Vellinge...att de också kommer att vilja visa solidaritet med människor i nöd. Att få höra motsatsen tror jag ingen kommunledning orkar med i längden.

För övrigt ska jag nu in till landstingsmöte med många interpellationer om neddragningar i pendel. och busstrafiken,, EU-migranters rätt till vård, RUFS och den nya regionplanen mm. Ha en god dag.

måndag 14 september 2015

Anförande nej till Nato C-stämman i Falun
Centervänner,
Neutraliteten och allianfriheten har hållit oss utanför krig i 200 år. Säkerhetsproblemen har ökat i Europa med Rysslands övertagande av Krim och kriget i Ukraina. Går vi med i Nato ökar bara spänningarna. Vi hör redan hur det mullrar från Ryssland. Vi beslutar själva om vår säkerhetspolitik, men…

Partiledningen säger att Sverige ska samarbeta med Finland med målet att båda länderna ska bli medlemmar i Nato. Jag vet inte om den centerpartistiske statsministern Juha Sipilä gläds åt att centerpartiet i Sverige talar om för honom hur Finland ska göra. Det är inte aktuellt med någon Nato-ansökan har han sagt.

Jag yrkar bifall till Johan Linnanders  med flera reservation om strykning av att-sats 5 där partiledningen föreslår att vi ska bli medlemmar i Nato.

med följande tillägg
att centerpartiet genomför en grundlig utredning och analys om för- och nackdelar om medlemskap i Nato innan beslut tas.

Vilket beslut centerpartiets medlemmar än tar så måste det vara väl utredd, analyserat och i en demokratisk process i Centern. Så är inte fallet med partistyrelsens plötsliga beslut om medlemskap inför Centerstämman.


söndag 13 september 2015

I går hade vi genomgång med ombuden inför Centerstämman i Falun och jag tog naturligtvis upp min motion om medborgartjänst.  Stöd från flera håll men ska det vara obligatoriskt eller frivilligt. I motionen står, obligatoriskt men jag har ändrat mig efter synpunkter och tycker nu att den ska vara frivillig. Så här kan det låta då.


Anförande Medborgartjänst
Världen har blivit oroligare.  Rysslands hot, IS terror, Afrika, Mellanöstern. Den här motionen är ett förslag att stärka den folkliga förankringen av försvaret  och öka ansvarstagandet för andra gemensamma insatser i samhället.

Värnpliktens avskaffande kan förstås men kanske behövs något nytt och bredare i dess ställe. Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar i 19-20 årsåldern erbjuds göra frivillig medborgartjänst på förslagsvis 6 månader inom försvars- och säkerhetsområdet, hemvärnet, äldreomsorgen eller krisberedskapen vid miljö- och naturkatastrofer, terrorhot, och utslagning av t.ex livsmedelsförsörjningen.

Någon form av ersättning ska utgå.

Säkerhet byggs tillsammans med andra och varandra, och av både män och kvinnor. Centern kan gå före.

Bifall till motionen
För övrigt missade jag KM i går när vi hade ombudsgenomgång men Emma, Sara, Hanna vann tillsammans 10 medaljer på 60 meter längd, 400 och 800 meter. Oj, va roligt. Grattis

lördag 12 september 2015Ungefär så här kommer jag att ta upp min motion om livsbalans på centerstämman i Falun om två veckor.  


Anförande Livsbalans

Det är viktigt med ett jobb. Men det är också viktigt att vi är tillfreds med vardagen - livsbalans mellan jobb, familj, fritid.

Arbetslivet avgör mycket hur vardagen blir, om livsdrömmarna blir verklighet eller om det känns tungt och stressigt.
Sex timmars arbetsdag låter lockande, men är fel väg. Centerns svar ska vara  ökad valfrihet att själv bestämma hur mycket eller lite man vill jobba under olika perioder i livet.

Jag ser livsbalans som en ideologisk fråga för centerpartiet.

Nytt Yrkande: att Centerpartiet verkar för en fri arbetsmarknad med valfrihet och flexibilitet för att skapa livsbalans under olika skeden av livet.

Vi vill ha hela, glada och livsbejakande människor. Livsbalans ska vara centerns linje.
I morgon kommer jag att lägga ut min anförandet om min motion om medborgartjänst 
och nästa dag anförandet om Nej till Nato.

För övrigt,åker jag nu in till träff med ombuden för Stockholms län inför C-stämman om några veckor. Det blir nog en heldag. Roligt.fredag 11 september 2015

Lite, info inför Centerstämman den 24-27 sept i Falun
Jag har i dag sänt in yrkanden till stämmokommité 1 och 11 om Livsbalans  och Medborgartjänst.
Jag har justerat yrkandet om livsbalans efter synpunkter från Värmdöcentern och från distriktsstämman. Jag yrkar inte något program eftersom partistyrelsen i stämmoprogrammet som inleder kommitté nr 1, - Fler företag- Fler jobb - tagit upp detta. Vill i stället understryka livsbalans om ideologiskt begrepp för Centern, liksom decentralisering och lokalsamhälle. Då blir yrkandet.

att Centerpartiet verkar för en fri arbetsmarknad med valfrihet och flexibilitet för att skapa livsbalans under olika skeden i livet

Yrkandet ang Medborgartjänst är som tidigare i motionen
att Centerpartiet föreslår att en medborgartjänst inrättas för män och kvinnor på förslagsvis sex månader

att medborgartjänsten ska bestå i arbete och insatser inom försvars-, och säkerhetsområdet, civilförsvaret, eller annan offentligfinanierad verksamhet som berör, skola, ungdomar, sjukvård, äldreomsorg eller olika former av samhällsserie och krisberedskap

att någon form av ersättning ska utgå
Här finns god chans till framgång eftersom det finns 4-5 motioner till om medborgartjänst. Hoppas få stöd. Tror att något sådant verkligen skulle behövas för sammanhållningen i landet.

I fråga om medlemskap i Nato kommer jag, och hoppas jag många med mig, att yrka bifall till Johan Linnanders med fleras reservation. Neutralitet och alliansfrihet har hållit oss utanför krig i 200 år. Fortsätt med det. Nej ,till medlemskap i Nato.
För övrigt blir det lite mer förberedelser i dag inför ombudsmötet i morgon och C-stämman i Falun,
Roligt med möten va...

torsdag 10 september 2015

Bra tal av Juncker; visa medmänsklighet och solidaritet med flyktingarna. Men talet ingår också i en ideologisk och politisk utveckling av EU mot en federation där kommissionens ordförande blir president, EUs makt ökar och medlemsländernas minskar.
Visst, ett brandtal för solidaritet och samhällsansvar för utsatta människor. Det var från hjärtat, det var från personen Jean-Claude Juncker, det lilla jag hann känna honom under mina år i EU-parlamentet.

Han föreslår nu tvingande flyktingkvoter  på 160 00 flyktingar till medlemsländerna i en särskild förordning, som är den starkaste lagstiftningsmodellen med omedelbar verkan i varje medlemsstat.
Hur många varje land ska ta emot bestäms av ekonomi, arbetslöshet och hur många man tidigare tagit emot i varje land.

En förordning är tvingande, men Juncker hade några bisatser i talet där ett EU-land kan säga nej till flyktingkvoter under 12 månader,
men då ska man betala en avgift på 0,002 procent av BNP. Jag tror inte det betyder så mycket. Mest avgör om pressen blir stor på ett land både utifrån och inifrån och så blir det om de flesta länder ställer upp. Jag tror Visegradländerna med Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien redan är på väg.
Men förslaget gäller bara de som har rätt till asyl, som i dag alltså. Men arbetskraftsinvandring kan ju ske om man själv skaffar sig ett jobb i det land man flyttar till.

Är Erdogan på väg mot inbördeskrig i Turkiet med sina ständiga utfall och anfall mot kurderna,
Det är tragiskt med tanke på hur han började för tio år sedan. Tveksamt om det kan bli något val i november. Erdogan är redan halvdiktator. Ge honom inte fullt diktatotskap.
För övrigt ska jag nu förbereda lite inför ombudsträffen med centerpartister som åker till C-stämman. Livsbalans, medborgartjänst och Nej till Nato är sådant jag kommer att ta upp.
.

onsdag 9 september 2015

Bra av Merkel och Löfven att tala sig samman om allas ansvar för flyktingar. Fler lände ska ta emot flyktingar och "Vi kommer att hitta en lösning kanske inte i morgon eller nästa vecka men vi ska klara det."
Så låter det från Merkel som i dag styr EU och som det är naturligt för Sverige att ha nära samarbete med eftersom Sverige och Tyskland tar emot mest flyktingar och krisen är ett faktum. Det tar naturligtvis tid att ändra en politik som i så hög grad förändrar ett land som en kraftig befolkningsökning. Tyvärr finns i botten i hela världen en rädsla eller oro för invandring, men i längden stärker det länderna,

Jag läser i media att Löfven får kritik för att han inte tagit på sig "ledartröjan" i flyktingfrågan. Han är ingen Olof Pelme, han är ingen "stå upp politiker",han är Löfven.
Det viktiga är inte att alltid stå i TV-rutan. Det viktiga är resultat. Frågan om kvotflyktingar går långsamt framåt och allt fler länder tar emot. Det blir svårare för de länder som inte gör det att stå emot. Inte minst den egna befolkningen reagerar och agerar som vi ser i Ungern, Österrike, Tyskland, Sverige....Öststaterna kommer också att inse detta när både omvärlds-, och inlandstrycket ökar.

Vem är flyktingsmugglare? De som tar betalt och inte bryr sig om människors liv är det naturligtvis. Men de som bryr sig om människors liv, inte tar betalt men bara hjälper utsatta människor över en gräns?
Nej, de är inte människosmugglare. De är människoräddare som inte ska behöva känna att de är lagbrytare när de hjälper människor i nöd. Min vän som åker till Ungern och hjälper flyktingar därifrån till Tyskland och Sverige med sin egen bil eller i en hyrd buss är inte människosmugglare.
Han är människovän.
För övrigt åker jag nu in till morgonmöte med styrelsen i Gustavsbergsbadet och diskuterar ägardirektiv sommarverksamheten och ekonomin. Badet är uppskattat, mycket uppskattat.

tisdag 8 september 2015

Den stora och helt avgörande frågan är att få slut på krigen för att minska antalet flyktingar. Syrienkriget är det som utmanar mest. Obegripligt, tragiskt och långvarigt.
Några lösningar ses inte heller. 12 miljoner har flytt från sina hem, 4 miljoner har flytt från Syrien till Turkiet, Libanon och Jordanien, 8 miljoner är flyktingar i sett eget land och 350 000 har tagit sig till EUropa. Kriget i Syrien är nu närmast obegripligt att följa. Alla verkar mer eller mindre slåss mot alla. Assadregeringen bär den största skulden till dödandet och flykten. IS kommer efter.

Det måste bli ett slut på kriget. Stoppa luftbombningarna. Tvinga Assad till förhandlingar.
Det riktigt tragiska är världspolitiken där Ryssland och Iran stödjer Assad med vapen och utrustning. Ryssland har stoppat alla FN-resolutioner mot regimen. USA ligger lågt, alldeles för lågt.

Det kan inte vara svårare att stoppa luftbombningarna mot Syrien än det var att stoppa dem mot Khadaffi i Libyen. 
EU som nu påverkas mest av flyktingarna måste ta ett första steg. Där finns Merkel och Löfven som träffas i dag. Jag hoppas verkligen jag får höra något på ekot nu om 20 minuter som kan ge lite hopp. Där finns Grekland och Italien som får ta emot oerhört stora skaror flyktingar. Där finns David Cameron som nu lovat ta emot ytterligare 20 000. Ta ett gemensamt initiativ i EU och vidare i FN för att stoppa krigen. Börja med Syrien. Nu.
För övrigt märker jag hur frustrerad jag blir av hur världen just nu ser ut. Jag tar mina kontakter, ger mitt stöd på olika sätt, gläds åt alla hjärtan som öppnas i Sverige, Tyskland, Österrike... men hur länge...?

måndag 7 september 2015

Äntligen rör det på sig för att komma tillrätta med flyktingkrisen, både i EUropa och i Sverige. Men det stora problemet, krigen, som gör att det kommer flyktingar görs inget åt.
Nu väntar vi på förslag från EU-ledarna om Europas flyktingproblem. Vi väntar ett konkret förslag från EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Och det skulle enligt förhandsbuden handla om fördelning i EU av 140 000 fler än de 40 000 som var utgångsförslaget. Utmärkt.

Det handlar om samarbetat i EUropa. Det handlar om den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Vi, EU och EU:s 29 medlemsländer måste visa att vi klarar av att lösa en sådan här kris.
Motsatsen skulle allvarligt skada hela samarbetstanken, att inte kunna samarbeta när människor dör i våra omgivningar.

I Sverige kommer också många förslag från statsminister Löfven och partiledarna. Bra att han bjuder in till överläggningar. Hoppas nu att det råder samförstånd om att ett svar kommer från alla sju partier som deltar i överläggningarna.

Stäng inte ute Sd heller, säger jag. Vill de vara med så ska de få det.Men kanske inte få sin vilja igenom....Det är bara bra att vi och väljarna får se var skiljelinjen går när frågan om stöd och insatser ställs på sin spets. Motsatsen, att inte bjuda in dem skulle bara öka på Sd;s opinionssiffror ännu mer.

Vi ska naturligtvis stärka Stockholm som kunskaps-, forsknings- och utvecklingsregion, men inte nödvändigtvis genom en större befolkning dn.se/Stockholm som Gustav Hemming skriver.
Utvidgat samarbete i Mälardalen som vi redan arbetar med i Mälardalsrådet, stärka trafiken och förbättra pendlingen, taxesamarbete i kollektivtrafiken och få filial från något utländskt universitet, som Oxford är utmärkta förslag, men att ha ett mål om att öka befolkningen....
För övrigt åker jag nu in till möte med landstingets pensionärsråd. En av de mest aktiva kommittéerna i landstinget.

söndag 6 september 2015

Fantastiskt att så många människor  har hjärta när man ser alla insamlingar för de hotade, flyktingarna, Rädda Barnen, Röda Korset, SR, DN med #jagdelar.
Man blir glad, man värms i kroppen, det finns känsla och känslor. Inte bara reagera utan också agera Det stärker gemenskapen  i samhället.
Jag gör också vad jag kan men väntar nu otåligt på förslagen från EU om fördelningen av flyktingar i EUropa där Jean-Claude Juncker nu sägs jobba fram ett förslag om fördelning av 140 000 flyktingar, någonting helt annat än de 40 000 det var fråga om i första rundan.

Jag  tycker att Merkel ska ha en stjärna i himlen för sina insatser som naturligtvis bidragit till att andra regeringschefer och företrädare också vågat göra samma sak.  David Cameron ändrade sig t.ex och ska ta emot fler.
Tragiskt och motbjudande att Orban nu talar om att militär ska sättas in längs gränsen mot Serbien. Andra öppnar, han stänger, men han har faktiskt muttrat om att också Ungern kan ställa upp på en fördelningsnyckel. Hoppas, men.....

Sansat förslag om amorteringskrav som nu stöds av 7 partier i riksdagen - bara  Sd emot
Det glädjer mig att partierna kan komma överens över blockgränsen och att förslaget också är sansat. Det ska inte gälla befintliga lån och det är bra, för då skulle det bli en retroaktiv lagstiftning. Det ska heller inte gälla nys lån till ny bostäder, också bra för att inte hindra unga från att satsa på en bostad.
För övrigt åkte vi till Sjöstugan i går och Sonja och jag och åt middag hos Elisabeth Dingertz och Leif. Skärgårdstallrik och räkmacka. Gott och man behöver inte äta på ett tag.... Trevligt och lättsamt dessutom. Kan rekommenderas.   

lördag 5 september 2015

Eurokrisen och flyktingkatastrofen sätter EU-samarbetet på hårda prov. "Varning för sönderfall" skriver DN i sin ledare dn.se/ledare. Samarbete handlar om samverkan.
Samarbete handlar också om gemensamt ansvar för varandra i framgång men också i motgång.
DN försöker sig på en jämförelse  mellan eurokrisen och flyktingkrisen. Inte så lyckat, annat än att det är två stora kriser som slår mot EU ungefär samtidigt.

EUrokrisen kunde alla som har den enklaste lilla kunskap i ekonomi räkna ut själva.
Länderna var för olika. Gemensam penningpolitik med gemensam valuta och ränta, men var och en sin egen finanspolitik med skatter och avgifter. Den gemensamma valutan styrdes av politik inte a ekonomi. Kohl och Mitterand gjorde upp. Du får ett enat Tyskland om du släpper D-marken, sa Mitterand. Ingen hade tänkt igenom fortsättningen.

Flyktingpolitiken är något annat. Hela grunden är svagheten i världssamfundet som inte kunnat stopp krigen i Mellanöstern, Afrika och Afghanistan
Om vi hade haft ett starkt världssamfund hade det kanske gått att förhindra. Jag skriver kanske eftersom  ett FN med sådana befogenheter mot nationer också skapar problem. Men lite starkare måste FN bli om krig ska kunna stoppas eller hejdas när de brutit ut.

Nu har världssamfundet misslyckats och då måste vi lösa problemen både i det korta och det längre perspektivet.
Det korta perspektivet heter samarbete, humanitet och solidaritet för att fördela flyktingar mellan medlemsländerna i EU. Tyskland har ett system för att fördela mellan delstaterna. Gör som Tyskland.

I det långa perspektivet måste FN bli starkare som organisation för att förhindra och stoppa krig.
Syrienkriget har pågått i fyra år. Assads krigsregim måste bort. Gör som med Khadaffi och Libyen. Börja med en flygförbudszon för Syrien. Det skulle tvinga Assad till förhandlingar.
För övrigt blir det plocka potatis, plocka plommon, bada, läsa stämmohandlingar, skriva lite "Hansminnen" och kanske åka till Sjöstugan och Elisabeth Dingertz och äta lunchmiddag.


fredag 4 september 2015

EUropa håller på att gå sönder med murar, taggtådsstängsel och trilskande regeringar som inte vill ta emot människor i nöd. Ungerns Orban skrämmer.
Man blir bedrövad. I går var nästan hela dagens  nyhetssändningar fulla med tragiska rapporter om tusentals flyktingar som bara vill komma i säkerhet men hamnar i osäkra flyktingläger och bakom stängda gränser.

Frankrike och Tyskland säger sig ha enats om ett förslag om ett fördelningssystem. Och ett sådant måste komma. Tyskland har ett system för fördelning inom landet mellan delstaterna. Det går säkert att använda i hela EU.
Merkel ska ha kredit för att hon hållit ,huvudet kallt i krisen. Hon vågade tala om att Dublinförordningen inte fungerar och välkomnade människor som först sökt asyl i Grekland eller Italien att få asyl i Tyskland. Det var vågat. Hade inte Merkel haft så stärkt stöd i sitt eget land kunde det ha blivit uppror också i Tyskland som nu är det ledande landet i EU. Då kunde frågan blivit ännu allvarligare för hela EU-samarbetet. 

Människor flyr från krig och misär. Men varför är det så få förslag på hur vi ska stoppa krigen i Syrien och andra delar av Afrika och mellanöstern. FN verkar ha kapitulerat. Assad borde ha stoppats för länge sedan.
Det är ju krig som gör att människor tvingas fly. Av Syriens 22 miljoner invånare är 12 miljoner på flykt, 8 inom landet och 4 har flytt utomlands. De flesta till grannländer som Libanon och Turkiet och några procent till EUropa. Vi måste klara det. Te fram en fördelningsnyckel som i Tyskland, gör den frivillig men ställ ut de länder och regeringar som inte hjälper folk i nöd. 
För övrigt blir det nu lite inre tjänst med läsning av handlingar till pensionärsrådet i landstinget och Gustavsbergsbadet i kommunen. 


torsdag 3 september 2015

Centern har verkligen hårdstartat den politiska hösten och mer blir det inför och efter stämman i Falun. Och det är bra förslag och insatser hittills med undantag för Nato.

Sänkta ränteavdrag är väl inte något folk med villa- och bostadsrättslån hurrar för,
men de flesta förstår nog risken med en framtida bostadsbubbla, som kan bli dubbelt värre. Annie vill ha en blocköverskridande uppgörelse. Det vore det bästa, men hittills nej både från regeringen och övriga borgerliga partier. Ta det lugnt. Det kommer.
En stegvis sänkning från 30 till 20 procent under tio år borde väl vara möjligt.

En vab-bonus är ett annat bra förslag som stärker jämställdheten eftersom kvinnor tar ut fler dagar än män.
Om det ska få någon effekt måste dock moroten för männen vara så stor och god att den inte blir lika effektlös som jämställdhetsbonusen. Vet inte om det är så bra att avskaffa vårdnadsbidraget. Centern var ju  det parti som drev igenom bidraget en gång, men det var förstås längesedan. Valfriheten...

Annie gjorde också en bra insats går i debatten med Jimmy Åkesson om flyktingpolitiken
Centern har en öppen och human syn på flyktingar, migranter och invandrare. Sd vill i princip stoppa allt och flyktingarnam ska tas om hand i sina hemländer eller grannländer. Men det görs ju redan och det är självklart att Sverige ska vara ett öppet land och visa medmänsklighet och solidaritet, Bra också att det är Centern som tar den debatten. Det är just frånvaron av debatt med Sd som stärker dem.
För övrigt ska jag nu läsa lite stämmohandlingar inför Falun och förbereda några möten.

onsdag 2 september 2015

Förslaget om Nato-medlemskap från partistyrelsen är förhastat och skulle vinna på bordläggning och en fördjupad utredning och en rejäl analys -Beslutet bör bli återremiss eller bordläggning alltså.
I partiledningen och i centerrörelsen har frågan om utredning kring Sveriges internationella försvarssamarbete diskuterats. Och detta med anledning av det allt osäkrare säkerhetsläget. Det är helt naturligt mot bakgrund av främst Rysslands agerande i Ukraina och överträdelser och intrång i andra länders territorier.

Centern måste också leva upp till kraven på folkrörelsen att genomföra en demokratisk process och framför allt känna att det beslut som tas verkligen är väl genomarbetet och analyserat. 
Centerledningen har nästan hängt upp hela beslutet på att också Finland gör som partiledningen vill. Sverige ska samarbeta med Finland med målet att båda länderna ska bli medlemmar. "Vi anser därför att Sverige, gemensamt med Finland bör påbörja en process for medlemskap i Nato", står det i artikeln i Sv D.
Jag vet inte om den centerpartistiske statsministern gläds åt att centerpartiet i Sverige talar om för honom hur Finland ska agera. Detta framställs som ett villkor i artikeln och det bör man väl prata med finska företrädare om först...

Chefredaktören Yngve Sunesson i Norra Skåne är inne på samma linje att "Ta det varligt i Nato-frågan". Det visar väl också reaktionerna från andra allianspartier i Sverige, där kristdemokraterna inte verkar vilja ställa några villkor om kärnvapenfria zoner. Folkpartiets förslag på folkomröstning 2017 skulle väl också vinna på att diskuteras.Ta det lugnt och känn efter lite. Bordläggning eller återremiss och beslut på en extrastämma efter en ordentlig genomgång av frågan tror jag centerrörelsen och svenska folket skulle uppskatta.tisdag 1 september 2015

Centerns partistyrelse kommer med en Nato-bomb om svenskt medlemskap. Mycket oväntat, fel och olyckligt några veckor före c-stämman i Falun. svd.se/brannpunkt
De säkerhetspolitiska problemen har ökat i Europa med Rysslands aggresivitet. Sverige måste bli tydligare. Vi ska eftersträva samarbete med Finland så att båda länderna kan gå in i Nato samtidigt,
Det skulle stärka Nordens röst i försvarssamarbetet.

Norden ska förklaras som en kärnvapenfri zon. Sverige ska som Norge kräv att kärnvapen och utländsk trupp inte ska få finnas på svensk mark. Blir vi Nato-medlemmar får vi,rösträtt i Nato och undsättning vid militära konflikter. Neutraliteten har tjänat oss väl men i dag är vi inte neutrala. Vi har deltagit i Natooperationer och Nato-övningar,
Nu måste vi ifrågasätta tidigare sanningar. Vi är inte längre trovärdiga. "Vi befarar att en falsk alliansfrihet riskerar att bli en säkerhetsrisk snarare än en trygghet", skriver Annie Lööf, Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström i SvD,

Tragiskt,fel, tråkigt och mycket illa med tre veckor till C-stämman i Falun. Finland har inte sagt ja. Man har talat om att det är en möjlighet. Finska centern är emot. Vad talar för undantaga från Kärnvapnen? Mycket svårt att tro att detta verkligen är vad Kerstin Lundgren vill.

Och det finns fyra reservanter i partistyrelsen; Johan Linander, Maria Söderberg, Christina Jonäng och Mattias Larsson. Majoriteten av centerpartister är emot.

Driv inte igenom något som inte är genomtänkt och noga diskuterat i centerrörelsen. 

Bordläggning bör bli stämmans beslut i Falun.