lördag 28 februari 2009

Kriserna stärker Allinsen
Det är inget tvivel om saken, men ekonomi-, finans- och klimatkrisen stärker Alliansen. Oppositionen med Mona Sahlin har väldigt svårt att hitta sin roll. Allianspartierna lyfter med 3,2 procent och oppositionsn tappar 2,1. Helt väntat skulle jag säga. Jag är ingen bogerlig samlare och ingen blockpolitiker heller men en sak är viktig. Uppgörelser om samarbete skall hållas. Det gäller i rikspolitiken som i lokalpolitiken. Väljarna stödjer också partier och personer som kan samarbeta med varandra. Eller ännu tydligare. Väljarna ogillar partier och personer som inte har förmågan att samarbeta. Det är också mycket detta samhällsarbete handlar om. Det är inte bara jag som har rätt...

Även om jag naturligtvis har rätt om kärnkraften...! och det visar sig nu också i opinionsmätningen med DN/ Synovate. Centern backar 0.8 procent till 5.2. Det är en opinionsmsinskning med 20 procent av centerns stöd på en månad och det är energi-och kärnkraften som varit i centrum.

Sverige som EU-ordförande och drottningsbröllop
kommer också att gynna regeringen under sommar, höst och vår.Det blir inte lätt för Mona Sahlin att bryta in. Hon har inte heller den personligheten som inger förtroende, även om både Mona och nye partisekreteraren gjorde bra ifrån sig vid presentationen av beslutet i går.

Vänta med kärnkraften
Jag har ett förslag. Driv igenom klimat- och energiuppgörelsen i riksdagen men vänta med beslutet om kärnkraften till efter valet. Det är alls ingen brådska med den delen. Folkpartiet tänker nog inte föreslå några nya kärnkraftverk före valet heller...Men det är lätt för mig att säga så här på läktaren.

fredag 27 februari 2009

Satsning på förnybart stoppar kärnkraften
Det var temat i miljöminister Andreas Carlgrens presentation i går av Alliansens klimat- och energiuppgörelse för några veckor sedan. Så tolkar jag Andreas. Det är fel att byga nya kärnkraftverk. Det är rätt att göra en kraftfull och energisk satsing på förnybara energikällor som sol-, vind- vågkraft och bioenergi. Om satsningen på förnybart upp mot 30Twh blir verklighet och det inte blir ngn energibrist finns det inget underlag för att byga nya kärnkraftverk. Särskilt som energiföretagen skall stå för alla sina kostnader själv utan statliga subventioner och med ökade försäkringskostnader. Helst skulle jag vilja se att kärnkraften lyftes ur uppgörelsen men jag inser svårigheterna.

Möte om Stockholmstrafiken
Bra möte i går om Stockholmstrafiken med Thage Gripenstam i SL, landstingsrådet Gustav Andersson, Per Anckersjö, Stockholm och Johan Wouters Nacka, m fl, väl förberett av Henrik Dahlsson. Det handlade om Danvikslösen, Stadsgården, Slussen och jag tog upp Skurubron för Värmdöcenterns del. Vi vill ha spårreservat för spårbilar från Värmdö till Slussen. Vi vill inte ha några byten på vägen in från Värmdö i Orminge eller ngn annan plats. Vi tycker inte om rockaden i Danvikslösen att byta plats med väg och spår genom berget. Det minskar kollektivtrafiken och kommer att förlänga byggtiden. Måste stoppas eller ändras.
Skurubron. Möttes positivt av såväl landstingsgrupp som Stockholmscentern att centern bör undersöka frågan om mer pengar direkt från Vägverket till bron, eftersom det är den enda infarten från Värmdö. Både Gustav A och Tage G sammanfattade detta positivt, liksom vår inställning om nej till vägavgifter.

onsdag 25 februari 2009

Drottning och prins - Victoria och Daniel
Ja, det är sant. Förlovning och giftermål. Men det var väl väntat. Sant men fullständigt obegripligt är också att DN, SvD, Expr och AB ägnar hela förstasidan och sådär 10-12-14 sidor inne i tidningen åt denna händelse. Jag tänkte skriva spektakel, men med respekt för de inblandade pesonerna så skriver jag inte vad jag tänkte. Demokratiskt är det inte. Verkligheten har för länge sedan överlevt monarkin men samtidigt gjort den till en kuliss som det inte är mycket att bråka om. Det kostar pengar men det skulle presidentval göra också. Att göra monarki eller republik till en stor politisk fråga är inte ens något för Lars Ohly.
Och Mona Sahlin vet att svenska folket gillar skådespelet. Det kan tom bidra till fortsatt borgerlig regering. Ett bra ordförandeskap i EU under hösten i år och en vår med planering och giftermål nästa vår skapar rätt vibrationer...Och Mona Sahlin kan inte annat göra än skicka blommor....

Stor podcarkonferens i Bryssel
Det ser ut att bli en snabbtur till Bryssel i helgen och en tvådagarskonferens om spårbilar som vi verkligen jobbat för i KOMPASS och som nu blir verklighet. Och vi kan inte vara annat än nöjda.
Vice kommissionären och transportkommissionären Antonio Tajani öppnar konferensen tillsammans med ordförandelandet Tjeckiens president. Ett stort antal transportministrar och statssekreterare, inklusive Leif Zetterberg från Sverige deltar. Sverige, SIKA och KOMPASS har drivit på och Maud, Åsa och Andreas ser ut att ha tagit till sig våra önskemål om att lyfta frågan. Det får jag tid att prata mer med Andreas om i helgen...Roligt,roligt.
För övrigt mår flickorna bra, ökar några tiotal gram per dag och börjar nu skrika så det hörs....

tisdag 24 februari 2009

Investera lönsamt för 25 miljarder
säger Stefan Fölster och Annika Lundius från Svenskt Näringsliv i dag i SvD. Där finns mängder med goda förslag till investeringar i infrastruktur som med lönsamhet kan tidigareläggas. Det gäller också lönsamma investeringar i underhåll av vägar och järnvägar och tidigareläggning av cykelvägar, hamnar och infartsparkeringar. Men var är framtiden?
Hur kan man skriva en hel artikel med investeringar i framtidens transportteknik utan att nämna light rail och spårbilar?
Hur skulle det vara om Saab verkligen tog chansen och föreslog något revolutionerande nytt och staten backade upp det med utvecklingspengar. Och vilka exportmöjligheter för Sverige. Och vilka långsiktiga investeringar för att bidra till lösningar av klimatkrisen opch finanskrisen.
Jag blir lika förvånad varje gång att ingen tar upp spårbilar. Och vi får från KOMPAS får inte in ngn artikel i DN och Svd...Men vi har fått in en bra artikel i Dagens Industri för ett tag sedan och den har mötts oerhört positivt. Och som sagt på centerns kommunsdagar diskuterade jag frågan med både Maud, Andreas och Åsa och häromdagen träffade jag Maud Olofsson med medarbetare på hennes departement. Jag tror det kommer ngt...

Osund eller illojal konkurens i Värmdö?
Värmdö Tekniska Gymnasium, VTG har sedan ngn vecka lunchservering på Världshuset i Gustavsberg. Lunchen kostar 55 kronor. Det är ett lågt pris som övriga restauranger i Gustavsberg och i Hamnen har svårt att konkurrera med. Jag har i dag diskuterat frågan med kommunens näringslivschef Birgitta Hansson. Svenskt näringsliv menar att det inte är ngn illojal konkurrens. Skolan är en friskola och det är ingen kommunal verksamhet. Det är ett snävt synsätt. Flera restauranger kan få problem och vi förtroendevalda är till för att försöka lösa dem.
Efter ett möte i dag mellan VTG och Glashuset skall rektorn för VTG Jonas Ericsson tala med sin styrelse om saken. Jag har lovat Therese och Anna-Stina på Glashuset att följa frågan.

måndag 23 februari 2009

Miljöhögskola till Värmdö...
Ja, det vore väl något bra. Och det är också något som vi diskuterat en tid i Värmdöcentern och nu skrivit till kommunstyrelsen om. En idé kunde vara en filial till Tekniska Högskolan eller Södertörns Universitet. Ekobacken med ekologiskt företagande, vattenfrågor som brist på grundvatten, saltvatteninträngning i brunnar, utsläpp, övergödning, döda bottnar i Östersjön är några områden för studier, forskning och utveckling.
Vad vore då naturligare än att samarbeta om dessa frågor med skolorna i Värmdö, G2 och en högskola som förläggs här. Vi har också tagit vissa kontakter med KTH i frågan.
För att få detta belyst skriver vi till kommunstyrelsen och föreslår att kommunen utreder frågan, tar nödvändiga kontakter, undersöker lämplig plats och lägger ett förslag att diskutera i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

...sätter Värmdö på kartan
En Miljöhögskola skulle ge Värmdös ungdomar möjlighet att studera på högskolenivå i sin närhet. Det skulle locka fler att vilja fortsätta studierna efter gymnasiet. En miljöhögskola skulle öka intresset för miljön och sätta Värmdö på kartan som en framåt kommun.
Vi som skrivit under skrivelsen är Hans Lindqvist, gruppledare, Annette Olofsson Fors, kf-ledamot och Bengt Kleijn, ledamot i Utbildningsnämnden.

För övrigt blir nog Sussilull och Sussilo kvar en stund på neonatalavdelningen. Dom är inte tillräckligt hungriga, säger farbror doktorn. Då behöver dom sondmatning en stund till, men det är inte något konstigt utan rätt naturligt när dom är födda lite för tidigt. Nu är dom fyra dagar....

söndag 22 februari 2009

För övrigt åker farmor och farfar nu in till Södersjukhuset med mormor och morfar, pappa och Emma och hälsar på mamma Åsa och Sussilull och Sussilo som i dag fyller tre dagar. Oj, oj.
Vård, skola,omsorg - för medborgarnas bästa
Har Ni hört det förut? Javisst, men det är ändå det som förtoendeuppdraget handlar om. Och jag säger förtroendeuppdrag och undviker ordet politiker. Det låter mycket mer som en sorsts enhetlig grupp som gör och som tycker samma sak när det är tvärtom. Ett förtroendeuppdrag utgår från en enskild människa som är medlem i ett politiskt parti som har en samlad värderingsgrund. Men den enskilda människan måste också tänka själv vad de som valt henne skulle vilja göra och det överrensstämmer inte alltid med partiet. Och det är detta som är förtroendeuppdraget.

För mycket prat om konkurrens, ägarskap, offentigt, privat
och för lite prat om den enskilda människans behov och önskningar som närhet, service, tillgänglighet, kvalitet ja hela innehållet i skolan, förskolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det är klart att det är viktigt med konkurrens och då bir det debatt om mera privat eftersom vård, skola, omsorg hittills i huvudsak drivits i offentlig regi. Men det är inte allt. Att sätta upp ett mål att det skall vara hälften vardera är en felsyn som lätt leder fel. Det skall vara både och och massor med mellanformer som personalkooperativ, och mer av social ekonomi där t.ex friska gamla kan göra insater för sjuka gamla.
Det är detta vi måste arbeta med mål, innehåll, individinriktad kvalitet.
I fallet Ljung blev det fyrkantigt från början. I den kommande valrörelsen måste det mer handla om mjuka, runda och medborgarnanpassade lösningar där uppdraget som just förtroendevald sätts i centrum. För den som behöver våden spelar det ingen som om den är privat eller offentlig - bara den är bra.

lördag 21 februari 2009

Klarar SAAB en rekonstruktion?
Säga vad man vill men SAAB-ledningen med vd Jan-Åke Jonsson ger inte upp så lätt. En rekonstruktion av bolaget har nu inletts efter beslut i tingsrätten. Det finns 30 procents chans.
Sju av tio rekonstruktioner leder efter misslyckade ackorsförhandlingar till konkurs. Bolaget förefaller misskött. Framför allt har man totalt missbedömt klimatet, energin och miljön och totalt förbisett den debatt som länge pågått i hela världen också i Trollhättan.... Har SAAB inte haft ngn omvärldsanalytiker? Eller ngn konsult ...Man borde väl åtminstone ha läst tidningar och lagt ihop ett och ett - klimatdebatt och marknad.
Meddela omvärlden att SAAB i affärsplanen tänker producera spårbilar som kommer att ha framtiden för sig. Det är rätt tänkt, skulle väcka uppmärksamhet, skulle sätta SAAB på kartan med ngt eget, skulle ge exportmöjligheter, skulle bidra till mindre co2 utsläpp, skulle påverka klimatkrisen positivt, skulle....

Det var också precis vad vi sa till Maud Olofsson
och hennes medarbetare vid en uppvaktning på näringsdepartementet från KOMPASS på fredagen. Vi gick igenom bakgrunden, intresset för ny miljövänlig transportteknik som spårbilar växer internationelt; 10 kommuner är medlem i KOMPASS Sverige, Institute for Sustainable Transportation, vår samordnare, utredare och konsult, miljön, klimatet, energin, staden, kollektivtrafiken. Så till vårt förslag. Att få statliga pengar till en eller flera pilotbanor och utvecklingspengar till de kommuner, inklusive Värmdö som tagit fram skisser och planer.
Regeringen om någon borde väl kunna lägga ihop, klimat-, finans- och bilkris, se åt vilket åll utvecklingen måste gå och samla sig till ett framsynt beslut.

Idérika värmdöföretagare
I fredags morse hann jag också med ett möte med några värmdöföretagare som Sofia Cerne, Carl Fridh m fl i Mölnvik. Ingen brist på goda idéer. Sofia bara sprudlade ur sig vad hon med lite support från kommunen ville göra.
Jag har ventilerat frågan om konkurrensneutraliteten också mellan restaurangerna i hamnen.

För övrigt mår både Sussilull, Sussilo, och deras mamma Åsa och storasyster Emma bra.
Tätt tryckta till varandra ligger flickorna på Södersjukhusets neonatalavdelning, två dagar gamla, eller 100 procent äldre sedan i går...

torsdag 19 februari 2009

Dubbelfarfar - Sussilull och Sussilo
För övrigt vill jag bara tala om att jag i morse blev dubbelfarfar. Strax hemkommen från det sena kommunstyrelsemötet i natt ringde Mikael i morse och talade om att Åsa fått tvillingar, Emma fått två systrar och jag och Sonja blivit dybbelfarfar och dubbelfarmor. Vad kan man mer önska sig. Allt har gått bra och flickorna är lika som bär. Allt runt omkring i Värmdö och världen blir plötsligt inte lika viktigt längre....
På lingonröda tuvor och på .... Sussilull och Sussilo
GM överger SAAB -
Överlever inte många minuter på egen hand
säger Dn i sin rubik efter GM:s beslut att skicka notan för SAAB:s avveckling till de svenska skattebetalarna. Det känns oerhört trist. Jag har också haft en SAAB, en av mina första bilar, en tvåtaktare. En sådan som man aldrig glömmer. Tycker att regeringen och inte minst Maud Olofsson har hanterat krisen föredömligt. Ett glasklarta besked som man hållit fast vid under hela krisen att skattebetalarnas pengar inte skall stoppas i de svarta hål där amerikanarna själva inte vill lägga sina.
Men snälla, visst kan vindkraftverk vara ett alternativ att producera, men varför inte elhybrider direkt och spårbilar som är samma bransch. Satsa rätt nu. Rekonstruera bolaget, böja om med framtidsprodukter, minska antalet anställda, förhandla med fordringsägarna om ned-avskrivning av skulder, med en statlig lånegaranti. Kris ger möjligheter.

Och i Värmdö pratar vi Ljung till 02.00 på natten
Nej det är inget skämt, det är fullaste allvar. Kommunstyrelsen ägnade fyra timmar åt upphandlingen av vårdboendet i Ljung. Jag vet inte ens om man vågar skriva om saken på bloggen. Vad fan skall folk tro. Kan man verkligen tänka klart efter 8-9 timmars oavbrutet möte...?
Vi i centern vill satsa på den sociala ekonomin med personalkooperativ och kvinnligt företagande. En fantastisk möjlighet. Men upphandlingen gick fel från början där kommunens egenregi uteslöts och sedan har det fortsatt. Det var också oklart om ngt anbud verkligen kommit in och om det kommit in i tid....Inte ens oppositionen ville göra om upphandlingen. Vad blev beslutet.... ja ingenting egentligen. Upphandlingen fortsätter. Kso Lars-Erik och tjänstemännen skall träfa kooperativet så fort som möjligt och se om det finns några öppningar.
NÄF-nämnden har möte på onsdag.
Klantigt skött... vi har medverkat. I framtiden måste det vara glasklart att alla får delta i upphandlingar. Vi är positiva till avknoppning.Vi beklagar denna soppa.

tisdag 17 februari 2009

Att slå Sverigedemokraterna på hemmaplan
Det är inte särskilt svårt att se med vilka motiv moderaterna går fram med minst sagt tvetydiga förslag ang invandrarpolitiken. Indraget medborgarskap, indraget samhällsstöd om man bosätter sig på fel plats...Det är bara att hoppas att andra partier nu kan stå emot de värsta dumheterna och direkt motbjudande förslagen som varit upp tidigare och fått nej redan då.
Det är inte med sådana metoder vi skall slå Sverigedemokraterna.

Årsmöte i Värmdöcentern
Så har vi då haft årsmöte i Värmdöcentern i måndags och med sju motioner om personlig integritet, fildelning, stöd till småföretagare, spårbilar , social ekonomi och ändringar av plan och bygglagen bidragit till debatt på riksstämman den 7-10 maj.
Men roligast i dag var besöket på G2 i läraren Karin Aasebys klass som ville prata om klimat- och framtidsfrågor med ngn från kommunen....Vilka strålande idéer. Vad sägs om nätfakturur för att spara papper, elbilar som görs av staten som löser in de gamla bilarna, spårsatsningar och stubbprojekt för mer bioenergi.
Jag berättade förstås,om Framtids- och klimatberedningens arbete och våra visioner och scenarios om ett klimatneutralt och långsiktifgt uthålligt samhälle. Spårbilarna tror jag itresserade eleverena mest,i alla fall räknat i antal frågor. Roligt. Länge leve ungdomarna.

söndag 15 februari 2009

Makt över makten säger DN
och skriver att de som har makten har ansvar. Viss, så är det. DN kritiserar bristen på interndemokrati och minskat medlemsantal i partierna. DN tycks däremot inte intresserad av att bredda demokratin till med av deltagardemokrati, närdemokrati och fler folkomröstningar t.ex. Varför inte det? Det är ju ansvar det handlar om säger DN själv. Om inte partierna kan få folk att komma till dem så får partierna komma till folket. Det är det som är ansvar.
Det hårda vardagstempot med två i familjen som arbetar, barn på dagis, hämta och köra till hockey på kvällen....Då är det partiernas ansvar att bredda, fördjupa och finna nya former för demomratin - och här finns flera möjligheter. En är internet, sajter, bloggar,direktkontakt med förtroendvalda på nätet.
En fråga man undrar över är varför DN inte med ett ord säger ngt om den haverarade medlemsdemokratin, t.ex i samband med medlemsomröstningar till EU-valet. Om inte partierna visar att de lyssnar på sina medlemmar när de frågar dem i en medlemsomröstning så är det ju inte så svårt att förstå varför inte nya medlemmar strömmar till...

För övrigt kan jag ta exempel direkt ur verkligheten. Vet inte hur många mail jag fått från centerpartister, främst äldre, som vill lämna centern för sveket om kärnkraften. Jag har full förståelse för ett sådant beslut. Men är det inte bättre att stanna, stå för sin åsikt, framföra den och påverka i partiet. Går man ur är man ju helt utanför. Går många ur blir det ännu lättare för partiledning och valberedeningar att göra som man vill om motståndet minskar.
Och partiledningen har säkert inte heller tänkt igenom vad centerns nya värderingar om mer kärnkraft kan få för konsekvenser för uranbrytning och slutförvar också av kärnavfall från andra EU-länder enligt Eurotatomfördraget. Och vilka signaler centerns nya linje om ja till mer kärnkraft ger utåt, t.ex i Estland som nu vill bygga en reaktor i Östersjön mitt emot Stockholm....
I morgon har vi årsmöte i Värmdöcentern och då skall vi arbeta vidare på att stärka den lokala demokratin, tex så som sker i framtids- och klimatberednigngen där vi går ut till skolor och enskilda värmdöbor och ber dem delta i hur de vill se framtidens Värmdö...

lördag 14 februari 2009

Terrorbekämpningen leder mot ett totalitärt system
Ja, det är vad som kommer i förlängningen på FRA, Ipred och EU:s datalagringsdirektiv. Det är hårresande förslag i en demokrati och det leder tankarna till någonting annat... Datalagringsdirektivet betyder att medlemsländerna ska tvinga teleoperarörer att spara inrformation från e-post, sms, internetuppkopplingar och telefonsamtal i upp till två år. Vad kan det leda till? Nu kommer norska jurister att dra direktivet inför Europadomstolen om mänskliga rättigheter i Strasbourg. Och vad gör vi i Sverige? Följer det som vi slaviskt följer alla andra EU-dumheter?
Irland har krävt att EG-domstolen skall ogiltigförklara direktivet såsom stridande mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, Men ack, EG-domstolen har avslagit begäran och då är det bara för Sverige att följa direktivet som regeringen också nu gör.Vem skriver lagar i vårt land?

Spårbilar i Upplands - Väsby
Roligare är det då att se på utvecklignen för modern miljövänlig spårteknik som spårbilar. I dag har jag varit i Upplands-Väsby på centerns årsmöte och pratat om och för saken tillsammans med Magnus Hunhammar på IST, Institute for Sustainable transportation. Vad roligt. Där var många frågor om kostnader, kapacitet, risker och finansiering, men grundtonen var mycket positiv ochså från samhällsbyggnadschefen som deltog i årsmötet. En utredning blir nästa steg och det kan vi i KOMPASS hjälpa till med liksom med kontakter med omgivande kommuner som Uppsala, Sigtuna och Sundbyberg. Den 17 mars har vi ett möte i Botkyrka med alla kommuner runt Stockholm som har pågående planer och det börjar bli en hel del nu. På fredag träffar vi infrastrukturminister Åsa Torstensson, Leif Zetterberg och hennes medarbetare på näringsdepartementet . Snart är vi på spåret.

fredag 13 februari 2009

Överraskande positiva förhandlingar om energin

Det skall inte råda någon tvekan om vad jag tycker om uppgörelsen om energin i Alliansen om öppningar för mer kärnkraft. Om det tycker jag inte. men jag har också sagt att om satsningen på förnybart blir stor, stark och direkt så kommer det kanske inte att finnas ngn plats för nya kärnkraftverk. Detta särskilt som kärnkraften i framtiden skall betala sina egna kostnader också försäkringskostnader och det kan bli rätt dyrt...

Sett i det perspektivet var de positiva tongångarna från första dagens överkäggningar mellan Alliansen och oppositionen om energin och kärnkraften välkomna. Om s, v och mp driver på åt rätt håll med ännu mera förnybart occh ingen kärnkraft eller... så kan det bara bli bättre. Då får m,fp och kd maka på sig åt centerns håll. Det riktigt fantastiska med det vore att få med hela oppositionen inklusive v och mp, men här får vi nog ta en dag i taget.

För Sverige, svensk industri, företagande, miljö och framtid vore en uppgörelse om energin över partigränserna en seger för förnuftet...ja kanske rent av en avveckling med förnuft.


En produktionsstyrelse för Pro Värmdö och Varmtek
Ja, det är nog vad vi behöver för att få ngn naturlig instans att diskutera produktionsfrågor i med alla våra 60-talet resultatenheter i den nya organisationen. Det är ingen lätt fråga men den måste lösas. Vi var ju också överens med opposiotionen i förhandlingarna i höstas om en lösning i den riktningen och det vore positivt om vi kunde vara det nu också när det börjar bli konkret.

För övrigt skall jag i morgon till Upplands Väsby och prata spårbilar med centern tillsammans med Magnus Hunhammar i KOMPASS. Det är lika roligt varje gång och nu är det väl 20-talet kommuner som planerar....

onsdag 11 februari 2009

För övrigt glömde jag säga i dagens text att Emma har fått vattkoppor. "Men det gör ingenting farfar för jag tycker om vatten...."Och Åsa har varit på Södersjukhuset och om några veckor får Emma sällskap med två syskon...
Se upp för högern i Israeliska valet
Det går kanske att förstå eftter kriget i Gaza att Israel känner sig hotat. Det har givit utrymme för högern i valet med Benjamin Netanyahus och Avigdor Lieberman. Kan skapa ytterligare motsättningar och är ingen väg mot någon fredlig lösning. Kadina och Tzipi Livnis mittenparti har en mycket mer öppen attietyd till samtal och förhandlingar och det är precis vad som behövs. Även direkt med Hamas. Eller skall vi säga just direkt med Hamas.

Stoppa EU:s datalagringsdirektiv
Så är det dags igen efter FRA och Ipred så kommer EU:s datalagringsdirektiv som tvingar teleoperatörer att spara information om e-post i upp till två år. Det blir följden av en dom i EG-domstolen i går och Sverige är redan i färd med att genomföra direktivet. Ta upp frågan i EU-valet och se till att sådana här personlighetsinskränkande EU-regler stoppas. Terrorismskräcken har fullständigt slagit knut på allt sunt förnuft och proportionalitet. Och varför skall vi följa EU:s överstatliga översittarregler? Bryt, säg nej och låt EG-domstolen pröva frågan och slå vakt om över 250 år gamla svenska offentlighets- och yttrandefrihetsregler.

Ett steg närmare spårbilar från Värmdö till Slussen
Spårbilar var ordet och om några år kan det vara verklighet från Gustavsberg över hamnen, Charlottendal, Mölnvik, Ösby, Skogsbo och tillbaka till Gustavsberg. Ett första steg kunde vara Gustavsberg - Charlottendal och vidare till Hålludden och Baby-Björns konsthall som står klar om några år. Därefter vidare över Skurubon, Danvikstull och in mot Slussen. Visst vore det fantastiskt roligt om vi kunde vara först och förutsätningarna finns. En halv miljon är inte mycket pengar för vidare utredning men allt har en början. Nu gäller det att lägga in spårreservat och driva på för en gemensam finansiering med SL, Staten, EU, kommunen och entreprenören. Yes we can.

tisdag 10 februari 2009

Kärnkraften håller i sig
Många ringer och mailar om centerns uppgörelse med Alliansen om mer kärnkraft. Några har gått ur partiet bums, trots att jag försökt övertala dem att vara kvar men stå för sin åsikt. Då kan man ju påverka, annars inte.
Men jag förstår. Det är ingen fråga vilken som helst... inte för mig heller. Den sitter djupt. Bristen på interndemokrati skakar många. Vi vill ha upp frågan på en stämma, allt annat är oacceptabelt. Och den kommer upp på stämman. Jag tror att frågan kan bli mycket svårare än vad partiledningen i dag tror. Kärnkraften kan bli en huvudfråga i ett EU-val med tanke på vad oppositionen sagt i dag om kablarna till Europa.... Folkpartiet kan också göra den till vad som helst.

Ny Skurubro ja - avgifter nej
Vi behöver en ny Skurubro vid sidan om den gamla som får bli lokalbro. Vi behöver kunna dra fram spårbilar i anslutning till bron. Närmast borde ligga att göra något åt påfartern i Björknäs. Det är den som stoppar upp. Vi behöver en bro - men inga avgifter. Det är en statlig bro och en statlig uppgift. Vi betalar skatt för sådant. Vi ska inte betala dubbla avgifter för att komma in till Stockholm, brotullar och trängselavgifter.
Mycket står om detta i dag i Nacka Värmdö Times. Från Värmdös partier blir bilden allt entydigare. Ingen vill ha brotullar. Det var vad jag framförde till Åsa Torstensson och Leif Zetterberg också på centerns kommundagar i Visby. Skurubro ja - brotullar nej.

måndag 9 februari 2009

Spårbilar...
Nu är det knappt tre månader kvar till centerstämman i början på maj i Örebro. Två motioner har jag skrivit. En om spårbilar och en om stöd till småföretag. Jag pratade med både Maud, Andreas och Åsa på kommundagarna i Visby i helgen om den otroligt positiva utvecklingen kring spårbilar både i Sverige och i resten av världen. Vi skall träffas igen med deras medarbetare på några av departementen om ett par veckor, men jag vet hur det är. Det är alltid bra att få upp frågan på en stämma och det är därför jag motionerar. Jag föreslår att regeringen skall tillsätta en genomförandegrupp för spårbilar tillsammans med de kommuner som nu hålller på att planera för olika spårbilsbanor. Och så föreslår jag en del pengar... och att centern och Sverige driver på för spårbilar i Sverige och EU inför COP 15 mötet i Köpenhamn.

...och småföretag
är det andra ämnet. Inspiration från Mats Eriksson Catering som ständigt återkommer till momsen på sina smårgåstårtor. Om han ställer smörgåstgårtan vid dörren till 50-årskalaset får han betala 12 procent moms men om han skall servera på festen blir det 25 procent moms. Varför det? Jo, för då är han restaurang och då är det full moms. Det är EU-regler förstås, så det är där man måste börja. En sänkning av restaurangmomsen från 25 till 12 procent skulle, såg jag i en beräkning från handelns utresningsinstitut, ge över 10 000 nya jobb.
Och det skulle mest vara undgomar, invandrarare och lågutbildade. De grupper som har svårast att få jobb i dag på arbetsmarknaden. Sätti gång.

För övrigt lider jag med Anja Persson som verkligen haft otur på VM. Nu gällde det störtloppet som började så bra men sedan gick in i dimman....Jag såg Anja vinna tre guldmedaljer i Åre för två år sedan så det är skillnad....

söndag 8 februari 2009

Kärnkraften, klimat och förbybart på centerns kommundagar
Det blev naturligtvis energifrågan o kärnkraften som tog över på centerns kommundagar i Visby. Värmdöcentern hade en god representation med Karin Nordblom, Bengt Kleijn och jag.
Vi tyckte alla tre att dagarna var mycket "välfyllda" med info och kontakter. Fler bör få chans att deltaga på liknande möten och sammankomster.
Kritiken var hård mot Maud Oloffsson och uppgörelsen som öppnar för ny kärnkraft. Hennes tal och tonvikten på sol, vind vatten, klimat och energibesparingar var dock väldigt bra. Argumenten att om vi bara tar vara på propositionen och de mål den sätter så byggs ingen kärnkraft gick att ta till sig. Om vi satsar på minskning av co2, ökning av förnybart, ersättning av fossilbränsen mm i kommuner och landsting, bland småföretagare och enskilda medborgare så kommer det inte att finnas något utrymme för kärnkraft. Framtids- och klimatberedningen är ett bra verktyg i Värmdö.
Den hårdaste kritiken var processen. Ingen förankring i centerns medlemskår, inget stämmobeslut om ngn ny inriktning. Och regeringen har i sin regeringsdeklaration sagt att man inte under mandatperioden skall besluta om nya kärnkraftverk. Kan en regering ta så lätt på vad den lovat i en fråga som dominerat svensk politik i 35 år...?
Men, se det positiva. Det är du och jag som avgör om framtiden blir förnybar och uthållig. Om förnybara energi ökar och kostnaderna för el hålls nere har kärnkraften ingen chans, inte om den skall betala nya reaktorer och försäkringskostnader med egna medel...

För övrigt kan man få vilka svar man vill i opinionsundersökningar om att bygga ut kärnkraften. Skulle det bara hända en lite allvarligare olycka försvinner halva gruppen kärnkraftskramare.
Bygger vi ut det förnybara snabbt behöver vi inte ställa frågan alls....

torsdag 5 februari 2009

Härdsmältan blev verklighet
Ja, så kom då beskedet från regeringen och centerns Maud Olofsson. Kärnkraften kan byggas ut med tio reaktorer. Att öppna för nya kärnkraftverk när de förnybara alternativet, sol, vind, vatten och jord äntligen börjar ta fart är en både saklig och demokratisk härdsmälta. Härdsmältan kapslas in i vackert tal om alternativen och klimatet, men om nya kärnkraftverk börjar byggas kommer den positiva utvecklingen att stanna av.
Det är en saklig härdsmälta eftersom kärnkraften är farlig, dyr och inte förnybar. Riskerna är stora från uranbrytning till slutförvar. Kärnvapenspridningen ökar.
Det är en interndemokratisk härdsmälta för centerpartgiet att öppna för nya kärnkraftverk efter 35 år av strid för att stoppa den - och detta utan intern debatt tre månader före en riksstämma.
Det är en härdsmälta för alliansen som sagt att man inte skall besluta om några nya reaktorer under mandatperioden men gör tvärtom.
Det finns många bra mål och krav om klimat, energi och miljö i uppgörelsen men det är svårt att smälta att centern byter energipolitik och öppnar för mer kärnkraft. Jag gick med i centerpartiet i början av 70-talet när partiet började engagera sig för miljön och mot kärnkraften. Aldrig ger vi upp.
För övrigt skall jag nu packa argumenten för att åka till centern kommundagar i Visby i morgon bitti och fortsätta att tala för en långsiktigt uthållig framtid.

onsdag 4 februari 2009

Härdsmälta ( c ) ?
skrev jag som rurik på ett presspapper på förmiddagen. Vad är det som pågår Maud? Håller Du och partiledningen på att säga ja till nya kärnkrftsverk över huvudet på oss medlemmar? Jag trodde inte jag skulle behöva ställa en sådan fråga till en partiledare i centern men nu är jag tvungen att göra det.
Centern tog upp miljöfrågan i Sverige. Centern drev fram motståndet mot kärnkraften under 1970-talet och blev ett stort parti. Centern stod för linje tre med krav på avveckling av kärnkraften i folkomröstningen 1980.
Klimatdebatten har nu gjort att förnybara energikällor som sol, vind, vatten och jord växer explosionsartat.
Att då besluta om nya kärnkraftverk när den förnybara energin äntligen fått upp farten är att direkt ta död på den utveckling vi så länge kämpat för.
Kom precis hem från centerns landstingsgrupp. Blev uppringd av media om att riksdgsgruppen kallats till ett hemligt möte på hemlig plats med hemlig dagordning. Ja, det var sant. Ingen fick säga något efteråt. Det skulle vara hemligt...Vad är det man inte vågar tala om. Att interndemokratin återigen sätts på undantag?
Den 7-10 maj har centern sin riksstämma i Örebro. Vad är det för"beslut underifrån" att driva igenom mer kärnkraft innan stämman? Eller bryr sig inte Maud om det?
Varför överhuvudtaget förhandla om mer kärnkraft när det i regeringsdeklarationen står att "förbudet mot att bygga nya reaktorer kommer att bestå".
Ställ inte till med någon intern härdsmälta, Maud. Vad tror du temat på kommundagarna i Visby i helgen kommer att handla om?
L

tisdag 3 februari 2009

Heder åt Birgitta Hamabraeus
Hinner inte skriva så mycket nu. Har precis lyssnat på Birgitta Hambraeus och Fredrick Federley om centern och kärnkraften på radion.
Jag blir besviken. Mycket besviken. Centerledningen säljer ut själen och övertygelsen.
Vi får se vad det leder till.
För övrigt ska jag nu gå på Mickes 37-årskalas med farmor och Emma som jag hämtat på dagis.

måndag 2 februari 2009

Bra Gustav Andersson om kärnkraften
Roligt att vårt landstingsråd håller med om att vi inte skall bygga ut någon ny kärnkraft. I sitt nyhetsbrev ställer han frågan. "Behövs utbyggnad av kärnkraft för att rädda klimatet? Mitt svar är nej? Den förnyelsebara energin från sol, vind, vatten och jord växer explosionsartat i Sverige och i världen."Bra Gustav.

Värmdö: Första mötet med ksau...
Verkligen bra att vi kommit igång med kommunstyrelsens arbetsutskott. Det har saknats en förberedande instans i Värmdö. Men frågan är om det kommer att förkorta den samlade mötestiden? I vilket fall var det ett bra första möte med mer av öppna diskussioner från alla håll. Lars Bryntesson kan vara lite för formell ibland men det kan också vara bra. Framför allt är dialogen öppnare och bättre.

.... och Näringslivsrådet
Ett mycket trevligt och innehållsrikt möte med kommunens näringslivsråd framåt kvällen. Bisse Alm, vd i Visit Skärgården berättade om ett bytt projekt om callcenter i skärgården för att öppna upp och förlänga turistsäsongen. Kan bli något riktigt bra.
Vi klubbade att förnya näringslivsstrategin, vi pratade miljödiplonering, företagsträff, detaljplaner för Älvsbyn, den ekonomiska krisen och Värmdö mm. Det är roligt med människor som både har ideer och båda fötterna på jorden som Inga Östergren Lind , Kjell Bjurman m fl. Birgitta Hansson hade föredömligt förberett sammantaraädet.

söndag 1 februari 2009

Känner på mig att centern är på väg mot ja till kärnkraft
Jag blir fruktansvärt besviken och upprörd om det jag känner på mig är sant. Är centerpartiet på väg att säga ja till kärnkraft. Det som är ett kd utspel ser ut att ha varit i många påsar innan det kom i kd:s säck, eller tvärtom. Jag får precis det intrycket att hans utspel var väl känt av de andra allianspartierna, Hur kan Mauds statssekreterare, centerns förre partisekreterare Jöran Hägglund säga att han välkomnar sin namnes förslag?
Att satsa på tio nya kärnkraftsreaktorer skulle vända upp och ner på hela centerns ideologiska grund. Statsningen på förnybara energikällor skulle naturligtvis minska om alla vet att det kommer tio nya reaktorer när de gamla skall fasas ut.
Jag tittar på mina nej till kärnkraftaffischer på väggarna i mitt rum. Alla dessa timmar, dagar och år. Allt detta engagemang. Vad sker?
För övrigt är Nadal att gratulera till segern i Australienska över Federer. Jag försökte ta efter lite av hans spel mot Micke i eftermiddag, men...nja.