tisdag 30 juni 2009

Bra c-förslag om klimatskatter till småföretag
Ett utmärkt c-förslag om att använda pengarna som kommer in från klimatskatten till satsningar på småföretag som vill utveckla kliamtsmarta produkter och tjänster. Det kan handla om åtskilliga hundratals miljoner som på så sätt utvecklar och stärker svemska företag, ger exportmöjligheter och jobb.

Samtidigt kommer kritik.
Maud och partiledningen måste stoppa centralstyrningen och toppstyrningen av partiet, säger Erik Hultin som startade centeruppropet för mindre toppstyrning och mer folkrörelse. Han har rätt på många sätt. FRA, Ipred, beslutet om mer kärnkraft, medlemsomröstningen, EU-valet, bristen på ödmjukhet...Ja, det är lätt att kritisera men det finns goda skäl. Partilednigen måste helt enkelt lyssna mer och se till att stämmorna blir som förr, där alla motioner behandlas var för sig och med stämmor varje år och återkommande dialoger med distrikt och medlemmar.

Men Maud skall också ha beröm
för att hon är tydlig, engagerad och positiv. Näringslivsfrågorna sköter hon bra och förslagen i Almedalen om klimatsatsningar i småföretagen är rätt ingång.
Att som ungdomsförbundet med ordföranden Magnus Andersson i spetsen tro sig lösa problemet med tillbakagångar med sammanslagning är dock alldeles för enkelt. Centern behövs, centern skall vara kvar, centern skall bli bättre och centern skall bli större.

Vi måste klara de mest utsatta i Värmdö - c och kd kräver mer pengar
Det är ett måste för Alliansen och alla folkvalda företrädare. Nu har vi sett till att resursskolan
blir kvar och får ökade resurser . Det handlar om barn med stora behov och det är där vi som förtroendevalda måste visa att vi verkligen stödjer dem och deras föräldrar. Nu kommer en lika svår utmaning att lösa våra ökade sociala problem med alkohol, utslagning, hjälp till hemlösa, arbetslöshet och att finna lokala lösningar i Värmdö i stället för dyra och osäkra institutionsplaceringar. Det kräver insatser och pengar. Socialbudgeten går med underskott. Vi måste lösa detta.
Att sälja Kvarnbergsskolan som c och kd föreslår är ett drastiskt förslag. Men vi vill med detta visa på frågans betydelse och att intäkter måste till. Vi tar gärna emot andra förslag.

För övrigt har jag badat i Grills med Emma och flickorna i dag och Åsas kompis Marie och hennes pojkar Oskar och Arvid. Någon kilometer sim blev det också... solen skiner.

måndag 29 juni 2009

Förhindra nya finanskriser..
Nej, det kan nog ingen lova, men ambitionen och försöken i EU, USA och FN är lovvärda. På DN debatt skriver i dag Jörgen Appelgren, fd chefsekonom på Nordea och förre riksbankschefen mm Urban Bäckström om en ny penningpolitik. Centralbankernas inflationsmål är alltför ensidiga och måste kompletteras med restriktioner på kreditexpansioner och huspriser. Bra förslag men om det är, något som måste lösas globalt så är det finanskriser. Börja med att lägga in fler riktlinjer i EU:s stabilitetspakt. Inriktningen på låg inflation är redan i dag för smal. Mer hänsyn måste tas till jobb och sysselsättning annars har reglerna inget värde.
Fredrik Reinfledt skall nu övertyga Storbritannien om utvidgade finansregler på EU-nivå. Svårt nog med ett EU-kritiskt land som England.
Ännu vikigare än regler är att det följs. Så har inte varit fallet med stabilitetspakten.

Lasse Ohly försöker hitta en egen väg
Vänstern är i kris efter EU-valet där röstetalet halverades och v förlorade en EU-parlamentariker. Lasse Ohly får berättigad kritik och tycks ta tills sig den också. Men är då mer socialism lösningen, med statliga banker. Knappast. Och att kriga med Schyman om mer
feminism? Knappast. Det är bra med idealism men det måste vara realism också. S och mp sa ifrån direkt och är inte glada.
Bra är det förstås för regeringen och Alliansen som ser hur långt ifrån varandra oppositionspartierna står.
Centern borde också ordentligt analyserar EU-valet. Varför är partiledningen så tyst?

För övrigt har det blivit mycket sim i dag också, ca 3 km runt Grills och Ålstäketviken. Hemma precis lagom för att se Söderling tappert förlora mot Federer. Men han skall vara nöjd ändå. Ett mycket bra försök.

söndag 28 juni 2009

Sverige väl förberett inför EU-ordförandeskapet
Om man följt förberedelserna inför EU-ordförandeskapet kan man inte klaga på de svenska förberedelserna. Minutiösa upplägg och genomgångar i detalj möte för möte. Det har pågått ända sedan regeringen tillträdde för tre år sedan. Reinfeldt är också rätt person att hålla i samordningen eftersom han både kan delegera och bestämma vilka möten han skall hålla i och genomföra själv. Klimat och miljö, ekonimikris, Östersjön, migration, utvdgning, jobb och inre marknad är våra huvudfrågor. Fick jag lägga till en fråga skulle det vara ta ett rejält EU- initiativ för att hjälpa Estland och Baltikum ur den ekonomiska krisen. Det skulle verkligen sätta avtryck.

Regeringen samarbetar med mp
Ett alldeles utmärkt initiativ att regeringen fortsätter det tidigare inleda samarbetet med Mp om en parlamentarisk kommitté för ökad rörlighet över gränserna "till och från Sverige". Det handlar om ökad arbetskraftinvandring och Mikaela Valtersson är ett utmärkt förslag för att leda gruppen.
Jag har lite samma tanker med centern på Värmdö bakom centerns förslag om en kollektivtrafikberedning antingen i ks eller kf. Frågorna om Slussen, Danvikslösen, Stadsgården, skurubron och våra egna interna trafikfrågor med spårbilar, sjöbussar och nya färjlinjer är oerhört komplexa och fodrar verkligen brett samarbete. Miljöpartiet och Yvonne Blombäck är här en naturlig, duktig och engagerad partner.

Almedalen blir större och större.
Ja, snart åker vi till Almedalen igen och pratar klimat, miljö, stadsplanering och modern miljövänlig transportteknik. Sedan blir det ett möte på Djurönäset den 13-15 juli med 140 delegater från olika EU-länder som skall förbereda klimatmötet i Köpennhamn. Där kommer framtids- och klimatberedningens vision, som numera är inledning till översiktsplanen, att finnas i montrar på engelska för att kunna diskutera med delegaterna. Roligt naturligtvis och en framgång för Värmdöcentern, även om det inte kommer att stå i NVP. Framtids- och klimatberedningens Vision skall också vara utgångspunkt för mål och effektmål för kommunstyrelsen och får därmed den direket styrande effeekt i värmsös långsiktiga planering precis som avsett.

För övrigt har jag simmat och badat hela dagen med Sonja och nu blir det tennis med Micke i Hagabarg och lite lekstuga med flickorna och kanske en liten matbit efteråt i solnedgången.

lördag 27 juni 2009

Michael Jackson - död
Det är lika plötsligt, overkligt och tragiskt med Michael jackssons död som med Elvis, Kennedy, Palme.. Man minns hur man fick reda på det. I detta fall via aftontidningarna. En stor artist, inte lika stor i min generation tror jag som Elvis, Beatles och Johan Lennins död men jag kan ha fel. Stor nog för att hela USA stannade upp och byggde Jackson statyer över hela USA. Men jag förstod aldrig hudbytet från svart till vit. Varför?

Kd -rätt med ideologin- dumt om kärnkraften
Bra tycker jag med ideologin att det är kd som är "den tysta majoritetens budbärare".Kd försvarar Svenssonlivet, som vi är mest i medelklassens vardag och värderingar. Vi tolkar inte den världen "vi är den världen" sa Göran Hägglund. Bra. Många är där och många vill vara där. Men varför samma dumhet som centerpartiet om kränkraften. En dum c-kopia. Dumt i sak. Kärnkraften är en icke förnybar och farlig energikälla. Dumt interndemokratiskt. Precis som i centerpartiet har frågan beslutats utan att höra medlemmarna. Sådant ger alltid besk eftersmak.

Centern och ekoekonomin
En utmärkt artikel i dag på Brännpunkt, Svd om "Europa kan bli ledande ekoekonomi". Den borde ha skrivits av någon framträdande företrädare för centerpartiet, eftersom vi diskuterade och antog detta tema på centerstämman i maj. Jag var själv med i ekonomiska kommitten som tog fram det förslaget. Det handlar om helheter i ekonomin, att se samband och system som berör energi, miljö, klimat,kyla, värme, transporter, bostadsbyggande etc. Här har centern en jättechans att verkligen visa omvärden vad centern som parti står för och vilken ekonomnisk och värderingsmässig grund framtiden måste bygga på. Ta upp frågan nu direkt i samband med det svenska EU-ordförandeskapet.

För övrigt har Sonja och jag ägnat dagen åt Kastmyra igen, lommen och vattnet. Det är fantastiskt. Fram med kikaren, kameran och se och ta dina bilder av livet runt en liten sjö på norra Värmdö.

fredag 26 juni 2009

Sätt Östersjön högt i EU-programmet
Det finns inget annat hav i världen med en så stor yta döda bottnar som Östersjön. Näringsflödet från orenade enskilda avfallsanläggningar och jordbruket har dubblerats på tio år. Sverige borde sätta Östersjön mycket högt i EU-programmet. Det är en fråga som just de nordliga EU-länderna kan och som handlar om många medlemsländer runt Östersjön. Det är bra att Sverige infört förbud mot fosfat i tvätmedel och är på väg att göra det också för diskmedel. Ta det som exempel på initiativ som också andra länder kan lära av för att stoppa övergödning och andra utsläpp. Samla alla frågor kring fiske, jordbruk, transporter, avfall och vatten- och avlopp och driv på för en samlad Östersjöstrategi.

Mp och fp upp och c, kd och v ner.
Ja, så ser det ut i den första mätningen i DN/Synnovate efter EU-valet. Trenden håller i sig. Vet inte vad mp gjort för att förtjäna detta lyft och inte folkpartiet heller, mer än Marit Paulsen. Kristdemokraterna har en stor potential bland socialt engagerade, värdekonservativa grupper men famlar med underliga frågor som kampen mot fildelning som utmanar en hel ungdomsgeneration.
Centern lever också farligt. Det är alldeles för nära 4-procentsstärren. Skulle Piratpartiet och Sverigedemokraterna ligga strax under samma spärr skulle ytterligare någon halvprocents minskning för centerpartiet kunna få förödande konsekvenser.
Mer av den gamla centern med miljlö, landsbygd och socialt engagemang mindre av liberalism, federalism, kaxighet och halvhöger i välfärdspolitiken.

För övrigt så har Sonja och jag ägnad en halv dag åt Kastmyraträsk och lomparet som vi nu såg med åtminstone en unge... Var också hos Emma, Sara och Hanna som varit borta någon vecka hos mormor och morfar i Tranås. Men dom skrattade när dom såg farmor o farfar...

torsdag 25 juni 2009

Visst är det pensionärernas tur
som kd säger på DN Debatt i dag. Det är pensionärernas tur att få samma skatteregler som vi som arbetar . Samma inkomster skall ha samma skatt, helt enkelt. Pensionärer skall inte batala högre skatt än den sommhar en inkomst från arbete.
Detta är också ett besked som en stor majoritet av svenska folket, oavsett ålder ställer sig bakom. Centern borde hänga på direkt så att moderaterna får press på sig att föreslå de ändringar som behövs i riksdagen.

Ungefär som c och kd driver på för stöd till sociala insatser i Värmö
Ja, det är viktigt att Allians för Värmdö verkligen upplevs som en Allians för hela Värmdö och för alla i Värmdö. Rerursskolan var en sådan fråga där de som behöver stöd verkligen skall få det och det var också vad Alliansen,efter förslag från bl a centern, ställde sig bakom. De ökade sociala problemen med unga kvinnors alkoholproblem, mer socialbidrag(försörjningsstöd), ökade underskott i budtgeten för sociala insatser för institutionsvåred och vård på hemmaplan, ett ungdomens hus/Fryshus i Värmdö och mer offensiva satsningar på den sociala ekonomin var några av de frågor centern och kd tog upp i dag vid en pressträff med Nacka Värmdö Posten.
Sociala frågor kommer lätt i skymundan av tekniska frågor, byggnationer, kommunikationer.
Vi måste finna vägar att klara välfärden och tryggheten. Ett sätt kan vara att sälja ut t.ex Kvarnbergsskolan som bara används till hälften, för att få in resurser till sociala insatser som inte kan vänta.

Värmdö kommun säger nej till medfinansiering av Skurubron
Trots onödiga och svårbegripliga politiska "extraturer" av socialdemokraternas gruppledare Lars Bryntesson och ännu mer obripliga turer av förra kommunalrådet Christer Hedberg tog ko munfullmäktige ett kort och klart beslut om nej till medfinansiering av Skurubon. Det är en statlig bro och Värmdö deltar inte i någon medfinansering var det korta och kärnfulla beskedet från fullmäktige . Inga turer om förhandlingar med regeringen som socialdemokraterna försökte få igenom. De hade naturligtvis bara uppfattas som just en öppning.

För övrigt är det jag och lomparet som nu simmar ikapp på Kastmyratjärn. Jag inför 14:e raka Vansbrosimmet - man måste väl skryga lite grann - och Lomme för att fånga fisk till familjen. Han vet att den där gubben brukar komma varje år den här tiden och tycks ha accepterat det....

onsdag 24 juni 2009

Work-shop om spårbilar på näringsdepartementet
Den andra work-shopen på näringsdepartementet om spårbilar där spårbilsutredaren Kjell Dahlström håller i konferensen. Alltid roligt att höra forskarna och professorerna om jämförelser mellan olika trafikslag. Professor Ingmar Andreasson, t.ex. En spårvagn tar 4240 passagerare i timmen med tre minuters mellanrum - normaltiden är ca 10 min. Med spårbil tar man 4800 passagerare per timme med 3-4 sekunders mellanrum mellan bilarna. En teknisk detalj kanske, men en vanlig fråga från kritiker - spårbilar har inte tillräcklig kapacitet, låter det.
Pratar med Göran Hägglund, statssekreterare i näringsdepartementet hos Maud Olofsson och med Christina Lugnet generaldirektör för det nya tillväxtverket. Två som backar upp modern miljövänlig spårteknik.

EU-ordförandeeskapet: klok start av regeringen
Det är en klok och förståndig start av regeringen inför EU-ordförandeskapet. Inte för stora ord i sin mun, realism men ändå optimism om att ta tag i de två huvuduppgifterna finanskrisen och klimatfrågan. Sveriges och EU:s klimatpolitik är bland de mest ambitiösa i världen. Ta inte i mer än så. Det riskerar bara att bli bakslag. Det finns alltid de som älskar att peka på sådana. Mona Sahlin tycks totalt ha havererat med krav på att behålla kollektivavtalen som huvudfråga. Ingen harsagt ngt annat. Och Sverige skall inte som ordförandeland driva egna frågor under EU-ordförandeskapet. Oj, oj. Aftonbladet skriver "Fegisen" i sin rubrik om Reinfelt. Vadå? Vad föreslår oppositionen mer än kollektivavavtalen?
Det handlar om förberedelser, drivkraft, ambition och utvidgning. Lissabonfördraget är ett elände som sänker demokratin. Irländarna måste rösta en gång till för att de röstade fel den första gången. Det är precis detta som gör att folk blir förb-ade på hela EU-systemet.
Driv på Östersjöstrategin hårdare och Stockholmsprogarmmet om rättsäkerhet och integritet. Lägg gärna in internet, teledatalagringsdirektoívet, FRA, och Ipred under den rubriken, för där hör den hemma.

Gör Stockholms skärgård till världsarv
En utmärkt artikel av KG Nilsson i senaste Nacka Värmdö Posten. Kommunerna i Stockholmsområdet borde gå samman och driva på för att Stockholms skärgård skall föras upp på listan över förslag till världsarv.

Stärk socialpolitiken i Värmdö
Det kommer Stefan Dozzi, gruppledare för kristdemokraterna i Värmdö och ordförande i Socialnämnden och jag att säga i morgon på en pressträff med den lokala världspressen. Vi måste slå vakt om välfärden i Värmdö, minska på utanförskapet, ta tag i alkoholproblemen bland unga flickor, minska arbetslösheten och satsa på ungdomarna. Det kan vi göra t.ex genom en mer offensiv satsning på den sociala ekonomin, ungdomsgård/ Fryshus i Gusgavsbeg och mer resurser till Sociala insatser.

torsdag 18 juni 2009

Nu blir det Glad Midsommar och lite blogguppehåll
Midsommar - lyssna på ordet. Nu blir det resa till Villa Schabraket på Bohus-Malmön för vilken gång i orddningen kan det bli om vi köpte huset 1975...
Kommer åter nästa vecka med full dag på tisdag med extra ksau, ks och kf....och ett antal uppsamlingsmöten om näringslivsrådet, överförmynderiet och Framtids- och klimatberedningen.
Sedan blir det hårdräning inför Vansbrosimmet. Direkt efter Vansbro den 13-15 juli så har Sverige ett EU-möte om klimatet på Djurö där vi skall visa Värmdös utställning Vision Värmdö på engelska för alla deltagare.
Sen säger jag inget mer...men återkommer om några dagar..
Glad Midsommar

onsdag 17 juni 2009

Ta vara på Saab:s chans
Saab ser ut att få en ny chans. Den måste vi ta vara på och ge Saab möjlighet att utvecklas. Det är ingen kö bland anbudsgivare. Maud Olofsson såg inte alltför imponerad ut i TV-rutan i går kväll. Jag tycker hon skall visa upp en positivare attityd. Det kan man göra utan att för den skulle lova ut statliga pengar.
Roligt för Trollhättan. Samma dag som detta besked kommer får jag ett protokoll från kommunstyrelsen i Trollhättan som nu går med som medlem i KOMPASS och vill satsa på en spårbilsbana i kommunen. Tänk om Koenigsegg har tänkt. Här finns verkligen ngt nytt och ngt i bästa mening "entrepreneuriellt".

EU.stödet till jordbruk och fiske leder fel - gör om och gör rätt
Det har väl redan framgått i EU-valet att dessa stöd måste arbetas om - från grunden. Världsnaturfonden, WWW , kommer nu med en rapport som kräver samma sak. Det mesta av EU:s stöd till jordbruk och fiske leder fel och är direkt miljöskadligt. Minimikostnaden för att nå miljömålen rörande övergödning och fiske är 24 mrdr. EU-stödet är 4 ggr så stort...! Gör ngt Eskil under det svenska ordförandeskapet.

Regionplanen RUFS - både bra och dåligt.
Den nya regionplanen som landstinget arbetat med sedan 2006 har rätt inriktning med att bygga ett antala regionkärnor för effektivare, klimatvänligare och mer natursparande utveckling. Fel är däremot den väldiga stsningen på Förbifart Stockholm -den gamla Västerleden och Österleden. Det är inte mer motorvägar vi skall ha utan fler spår och modern miljövänlig transportteknik som spår och båttrafik.. Transporterna står tillsammans med energiproduktionen för 80 procent av växshusgasutsläppen i regionen. Det är också ett viktigt skäl till att

c-kd-fp föreslår att också sjöbussar...
med biogas skall bli ett alternativ för Värmdöborna in mot Stockholm. En kollektivtrafikberedning skall tillsättas som får i uppdrag att gå igenom spårbilspprojektet, sjöbussar och hela frågan hur Värmdöbrna skall ta sig in mot Sthlm när stora ombyggnader sker vid Slussen, Danvikslösen, Stadsgården och Skurubron. Det bör vara en ks-beredning eller en kf-beredning.
Detta har också Mitt i Värmdö rapporterar om från den pressträff c-fp-kd hade i veckan om denna fråga med rubriken "Från Ålstäket till city på 30 minuter". Precis så var budskapet vi presenterade. Nacka Värmdö Posten talade om Utspelet som ett Rävspel och missade helt poängen.

Nu packar jag ihop datorn och tar mig till Ålstäket och vidare med gemensam buss till Sollenkroka och båt till Möja för kommunfullmäktigemöte i skärgården. Bra initiativ tycker vi. Fler sådana.
Efter lunchen var Emma, Sanna, Sara, mamma Åsa, Farmor Sonja och farfar Hans och åt glass på Grantomta efter att ha tittat på båtarna i Volvo Ocean Race från Sjöliden.
I morgon åker vi till Villa Schabraket på Bohus-Malmön.

tisdag 16 juni 2009

Sveriges klimatmål bara hälften av EU:s - när Maldiverna sjunker
Sverige kan göra mer och klimatmålen kan sättas högre. Det är kontentan av artikeln på DN Debatt i dag av LRF:s ordförande Lars-Göran Petterson, SNF:s generalsekreterare Svante Axelsson och Anders Wijkman, avgående EU-parlamentariker KD och v ordf i Tällberg Foundation. Det är bara att instämma. Särskilt gäller det trasnportsektorn och bränsletörstiga bilar. Mer av spårbilar, light-rail, snabbtåg, miljödrivmedel och pendelbåtar. Men somligt av detta är på gång. Ös på så att inte...

...Maldiverna sjunker..
som presidenten Mohammed Nashed säger i samband med mottagandet av Anna Lind-priset i dag i Stockholm. Det är verkligen en påminnelse. Ett land vars högsta punkt ligger 1.8 meter över havet lever i värsta mening farligt och här måste Sverige, EU och världen ta sitt ansvar. Alliansen och oppisitionen i Sverige borde kunna enas om gemensamma svenska mål inför klimatmötet i Köpennhamn i december. Det skulle stärka oss som ordförandeland i EU och mot omvärlden.
Det är också klimat- och miljöfrågan som ligger bakom...

...Mittenpartiernas utspel om båtpendling till Stockholm.
Det skulle bli ett utmärkt komplement till dagens bil- och bussdominerade transporter. Spårbilar och sjöbussar. Bra alternativ. I denna anda har jag från centern föreslagit att Värmdö skall tillsätta en kollektivtrafikberedning med ledamöter från ks eller kf för att ta itu med framkomlighets-, miljö- och klimatfrågorna. Berednigen skall också bevaka värmdöbornas intressen att resa in mot Sthlm i samband med ombyggnaderna av Slussen, Danvikslösen, Stadshusgården och Skurubron.
Det är ett förslag från mittenpartierna som kan räta upp de..

...usla siffrorna i den lokala partimätningen

som NVP genomfört. Otrologt dåligt för oss i centern och kd. Det är ingen tröst att s,v, fp och mp också backar. Moderaterna har tagit hem hela vinsten - om nu denna mätning
reflekterar verkligheten. Skärpning och mer av egna förslag är nödvändigt för en förbättring för "mittenpartierna som vårdar helheten" i Alliansen, som Stefan Dozzi säger i NVP.

För övrigt cyklar jag nu iväg till Emma, Hanna och Sara för lite skoj. Emma har varit ute på Saltarö i dag med dagis och har säkert mycket att berätta...

måndag 15 juni 2009

Positivt starkt stöd för Sveriges bistånd
Det är roligt att läsa att åtta av tio svenskar anser att biståndet ska vara som nu eller öka. Bara hälften anser dock att de vet om biståndet gör nytta.
Förslag: Centerpartiet kunde i riksdagen föreslå att en granskningspanel med företrädare för partier, internationella organisationer som Röda Korset, miljö- och fredsrörelsen tillsätts som komplement till riksdagens och revisorernas granskning av biståndet.

Klimat och bistånd hör ihop
Biståndet kan gärna samordnas mera med klimatpolitiken eftersom de hör nära samman. De svåraste effekterna av ökningen av temperaturen på jorden skapas genom översvämningar, torka och stormar i fattiga länder.
Det är därför mycket välkommet att Storbritanniens klimatförhandlare John Ashton vill öka tempot i klimatörhandlingarna i EU, koppla ihop det mera med möjligheterna att lösa den ekonomiska krisen och ge mer stöt till de fattiga länderna.
Wow, Fredrik R, vilket stöd inför Köpenhamnsmötet.

Ska euron införas bakvägen i kommunerna
Folkpartiet driver nu på för att euron skall införas i flera kommuner som Sollentuna parallellt med kronan. Rent praktiskt och som service åt turister och utländska företag kan man tycka det är bra och det skulle väl kunna gälla dollar också. Folkomröstningen måste dock respketeras, särskilt som det var en mycket klar nej-seger. Ekonomiskt är det heller ingen tvekan om att behålla kronan, särskilt nu i osäkra tider ,varit till fördel för Sverige.

Från centern intet nytt
Nu är det eftervalsdebatt i vänstern. Valkampanjen ifrågasätts, valbudskapet om utträde ifrågasätts, liksom företrädare och partiledning. Från centerpartiet intet nytt.

söndag 14 juni 2009

M och s talar inte sanning men var är c?
Det frågar jag efter att ha läst Peter Wolodarskis söndagsledare i DN. Visst, både m och s "ljög" om valresultatet, eller om vi ska vara lite snällare, talade inte sanning om valförlusten. Det ger inget gott intryck bland allmänheten. Men var är centern? Helt borta. Helt bortglömd. Av både ledarskribenter, kommentatorer och partiledningen. Ingen ordentlig eftervalsdebatt. Bara ett stort antal tyst knutna nävar i fickan. Det kan man ju säga om mig också. Bara lite kommentarer på bloggen, ingen artikel utåt ingen kritik inåt.
Centern borde nataurligtvis också göra en ordentlig eftervalsanalys. Vad gick snett? Var tog de tre mandaten vägen? Varför nämndes de överhuvudtaget. Var tog partistyrelsens och riksoganisationens valkampanj vägen bland alla dessa hårdjobbande kandidater och valarbetare?
Tänk om man satsat en halv miljon på de första fem toppkandidaterna och synkroniserat deras resande och kampanjande med annonser och andra insatser från riks. Tänk om...

Centern går bakåt
Så kommer då en ny SvD sifo som bara bekräftar kräftgången. Centern går baklänges och minskar med nya 0.8 procent. Fp och Mp går framåt liksom Piratpartiet utom tävlan.
Det är en allvarlig varning inför nästa års valrörelse. Hur tänker partiledningen? Vad har man för strategi för framtiden?

Valet i Iran kan leda till inbördeskrig
En mycket allvarig situation har uppstått i Iran efter "valsegern" för den sittande presidenten Mahmoud Ahmadinejad. Just när detta skrivs lyssnar jag på 12.30 ekot och hör om demonstrationerna mot "diktatorn". En oberoende valanalys borde göras där alla kort och valsedlar läggs på bordet. Var är FN? Var är EU?

lördag 13 juni 2009

Spårbilar och sjöbussar utreds i ny kollektivtrafikberedning i Värmdö
I onsdags tog jag upp förslaget om att tillsätta en kollektivtrafikberedning med ledamöter från antingen kf eller ks. Den skall ha till uppdrag att ta fram ett konkret förslag till spårbilar i kommunen inför den statliga utredning som Kjell Dahlström leder så att Värmdö kan vara med i den process med pionjärbanor som nu pågår mot en eller flera pilotbanjor i Sverige. Beredningen skall också ta upp förslagen från kd om pendelbåtar - sjöbussar som presenterades veckan innan. Detta har också vi i centern tagit upp vid många tillfällen tidigare men utan resultat.
Ett problem har varit parkeringsplatser vid den kaj där båtarna skall gå ifrån. Ett nytt förslag som centern nu tagit fram är att lägga ut en ponton i vattnet med 150 pakeringsplatser där bilar kan parkeras och till vilken båtarna kan angöra. Jag har också tagit upp frågan i Vaxholmsbolagets styrelse som nu skall utreda saken. Detta presenterares av c, kd och fp på en pressträff i Grisslinge i fredags och mötte stort intresse från lokalpressen.
Kollektivtrafikberedningen tog jag upp på kommunledningsmötet och på A11 mötet i Alliansen i torsdags kväll där det nu är förankrat. Berednigen skall också bevaka och belysa frågan om ombyggnaderna vid Danvikslösen, Stadsgården, Slussen och Skurubron. En viktig uppgift där blir att se till att vi från Värmdö kommer in till Stockholm utan krångel och tidsförluster under de ombyggnader som skall ske.

Klimatförändringarna hotar vårt dricksvatten från Mälaren
kan man läsa i DN i dag. En oroande rubrik som det dessvärre finns sanning i när man läser artikeln. Om havsnivån stiger i Östersjön kan saltvatten rinna in i Mälaren och hota dricksvattenförsörjningen i hela Stockholm. Eftersom också vi tar vårt mesta vatten från Mälaren hotar det också Värmdö.
Vi måste därfär se till att vi har fler egna vattentäkter på Värmdö så att vi själva kan klara vår dricksvattenförsörjning.

För övrigt hade vi som vanligt en mycket trevlig avslutning i landstingsgruppen i går på Graverska huset där det blev en och annan visa med Gustav, Regiana, Raymond, Christine med flera i högform. Kritiken mot centerns och främst partiledningens usla EU-val syntes kompakt.

onsdag 10 juni 2009

Överförmynderiet - samhällsinsatser i det tysta.
En tidig morgon på överförmynderiet om en ny god man för en person som hamnat i en ekonomisk skuldfälla som fått växa för långt och gjort vardagen omöjlig. Men så gott som alla vill göra rätt för sig och det är detta Överförmyndaren är till för att stötta genom att utse lämpliga gode män som skall sörja för person, förvalta egendom och bevaka rätt... Här görs stora sociala insatser i det tysta. Det intresserar pressen bara när någon god man eller överförmyndaren får kritik.

Spårbilen kommer
In till en mycket intressant workshop som leds av regeringens spårbilsutredare generaldirektören i SIKA Kjell Dahlström som handlar om finansierings- och upphandlingslösningar. Från Värmdö medverkar också Yvonne Blombäck, en mycket engagerad och kunnig miljöpartist som också bevakar frågan om spårbilar i SL:s styrelse. Banverket, konsulter från Ernst & Young, Göran Tegnér, WSP, Björn Olsson SIKA, Christer Lindström IST och Håkan Jansson från näringsdepartemntet och Per Norman från Vinnova.
Ett 25-tal kommuner är nu intresserade att delta i processen mot en eller några pionjärbanor i Sverige, där Värmdö är med.
Åsa Torstensson och regeringen skall ha en stjärna i himlen för sin lyhördhet om vad framtiden kräver. Om 2-5 år har vi 5-10 spårbilsbanor i Sverige.

Personvalet har spårat ur - gör om helt
Roligt att Anna Maria Corazza Bildt och Alf Svensson kryssade sig förbi och tar sig in i EU-parlamentet. Särskild som i moderaternas fall valberedningen flyttat ner Maria på listan.
Men hela systemet måste göras om.
Håkan Larsson t.ex, som genomfört en fantastisk valrörelse i hela Sverige kommer inte att kunna flytta upp från 5:e plats till plats nr 2 efter Lena Ek och ersätta henne om hon skulle bli minister eller få något EU - uppdrag. Detta trots att han kommer tvåa i kryss. Varför? Jo därför att det finns en spärr på 5 procent som man måste komma över för att passera någon som står högre upp på listan. Håkan Larsson kommer upp kring 4.5 procent med sina ca 7700 röster. Det hade krävts ca 8.400. Hade vi inte haft en sådan spärr hade Håkan Larsson kommit nr 2.
Börja med att ta bort medlemsomröstningarna om man inte följer dem. Inför ett finskt system med nominerade namn i bokstavsordning och ta bort alla spärrar. Då kan ante partailedningar, valberedningar eller spärrar hindra ett totalt genomslag för personvalet. Det blir en av slutsatserna från EU-valet. Centern bör ha kurage att driva den frågan.

För övrigt har jag just kommit hem från Sara och Hanna, nu tre och en halv månad och Emma som jag lekt med och läst sagor för; "Emma på dagis" och "Emmas Lillebror".
Finns det något mjukare och närmare än två små flickor som ligger och sprattlar och "pratar" med en gubbe som hänger över dem och larvar sig...


tisdag 9 juni 2009

S och m förnekar valnederlaget
Båda de stora partierna s och m gör allt för att förneka valnederlaget. Moderaterna hade opinionsmätningar på över 30 procent i början av valrörelsen och landade på strax över 18. Det är ett rekordfiasko, ingenting annat. Socialdemokraterna fick 24,6 procent, exakt samma resultat som år 2004. Och det var det sämsta val s någonsin gjort sedan den allmänna rösträtten infördes...Och Mona Sahlin tackar sina valarbetare på Hemsidan för valframgången. I Stockholm är s mindre än både m, fp och mp.
Centerledningen skall inte häva sig heller. Det var en förlust - ett riktigt dåligt val. Tänk om man hade givit de fem toppkandidaterna en halv miljon var - vi har ju pengar - och partistyrelsen hade annonserat rejält på alla möten kandidaterna bevistat då hade vi haft en valframgång. Vem är ansvarig för denna usla valkampanj? En riktig utvärdering är nu nödvändig.

För övrigt har jag just kommit hem från ett heldags landstingsmöte där avknoppning av vårdcentraler, konsekvenser av klimatpåverkan och en s-motion om fossilfritt landsting dominerat debatten. Tycker Gustav Andersson och jag körde bra tandem. Centern har hög miljöprofil i landstinget.
Kanske kunde centern föreslå att vi bör ta fram en regional klimatplan för Stockholmsregionen, kanske i regi av Mälardalsrådet och i samarbete med kommunerna.

måndag 8 juni 2009

C borta i alla efterdyningar av valet
Det är helt otroligt vad ett parti kan försvinna efter ett val. I detta fall mitt eget centerparti. Dessa partier har gått framåt - pirat, miljö, folkparti. De stora partierna står stilla s och m. Dessa partier har gått bakåt, v och juni. Dessa nya partier var nära sd och Fi. Centern finns inte med i någon kommentar varken i pressen eller radio och TV. Vi är borta. Finns inte. Totalt ointressanta. Inte heller i fråga om kryssräkningen finns vi med. Här handlar det bara om Alf Svensson och Maria Corazza Bildt. Håkan Larsson nämns inte alls trots att han ligger tvåa och kommer att bli tvåa i kryss efter Lena Ek.
En kommentar till. Centerpartiet har gått bakåt i alla 21 län utom ett - Stockholms län där vi går fram 0,6 procent. Det är naturligtgvis roligt med framgång i Stockholms län men inte till priset av tillbakagång i alla övriga där våra kärnväljare finns eller fanns.....

Sveriges första spårbilsutställning invigd av infrastrukturminister Åsa Torstensson
Det känns nästan som att komma i mål. I oktober 2005 motionerade jag om spårbilar i Värmdö kommun. Under flera år har centern drivit frågan i Värmdö. Den har sedan spridit sig till många kommuner i Sverige. I dagarna fick KOMPASS - Nätverket för kommuner som prövar att satssa på spårbilar, tre nya medlemmar Upplands -Väsby, Trollhättan och Sundbyberg.
Centern är pådrivande och regeringen har förstått detta. Det gäller särskilt Åsa Torstensson som skall ha en stjärna i himlen för detta. Den utställning som invigdes i dag skall användas under Sveriges ordförandeskap i EU och finnas i Stockholm. Göteborg, Malmö och andra större städer. Därefter skall Banverket och KOMPASS samarbetta om att odrna utställningar i de kommuner som tagit fram utredningar om spårbilar - och där finns Värmdö. Roligt, roligt.

För övrigt är det dags att mittenpartierna centern, kristdemokraterna och folkpartiet lägger fram fler egna förslag och blir tydligare i Allianssamarbetet både på riksplanet, i landstinget och i Värmdö kommun. Diskussioner förs också i den riktningen.
Pressmeddelande 2009-06-07
Hans Lindqvist, 070/ 5485819
Ordf i EU-kritiska C-nätverket
Tidigare EU-parlamentariker


Ett uselt C-val

Centerpartiet gjorde ett riktigt uselt EU-val med 5.5 procent. I förra EU-valet hade centern 6.3 och i riksdagsvalet 7.1. Centern har minskat i varje EU-val sedan 1995 då vi fick två mandat och där jag som EU-kritiker och Karl-Erik Olsson som EU-förespråkare fick lika stora möjligheter i valet. Centern är nu näst sämsta svenska parti i EU-parlamentet.
-Det är inte annat att vänta när partiets slogan har varit Europas förenta krafter som skall påminna om Europas förenta stater. Enskilda toppkandidater har talat om den goda stormakten.
-EU-kritiska Junilistan tappade över 10 procent, men de har inte gått till centern därför att vi inte lyft fram EU-kritiken. Centerns EU-kritiker Håkan Larsson har gjort en otroligt bra valkampanj över hela landet men knappast omnämnts alls av partiledningen.
-Miljöpartiet har gått kraftigt framåt och är uppenbarligen mer trovädriga på miljön än centern. Centerns olyckliga ställningstagande för mer kärnkraft har här säkert betydelse.
-Centerns medlemmar är också besvikna på interndemokratin i partiet där jag kom som nummer fyra i medlemsomröstningen men helt plockades bort från EU-valsedeln. Detsamma gäller vändningen i kärnkraftsfrågan. Partiledningen lyssnar inte längre på sina medlemmar och går inte i takt med sina kärnväljare.
-Det syns också av att centerpartiet har tappat i sina kärnområden på landsbygden, men fått nya mer lättrörliga väljare.
Centerpartiet borde också ha lyft fram sitt nej till EMU och tagit fajten med folkpartiet som nu helt ohotat kunnat gå fram i valet.
-Jag är också kritisk till att valkampanjen varit för skrytig. Lena Ek är skickligast och bäst, har det låtit och vi skall ta tre mandat. Var finns ödmjukheten?
-Jag blir också mycket förvånad när Maud Olofsson och Lena Ek inte tycks vilja erkänna valnederlaget i sina kommentarer. Det inger inte respekt mot vare sig väljare eller medlemmar.
-Ett gott råd till partiledningen; lyssna på medlemmarna nästa gång.

Nu har Kristoffer och jag sett på valvaken och det var ingen höjdare för centerpartiet. Nu räcker det för i dag. Godnatt.

söndag 7 juni 2009

EU-val med ökat valdeltagande
Visst kommer valdeltagandet att öka i dag. Förtidsrösterna har varit 150 000 fler än förra valet och det kommer att bli mellan 45-50 procents valdeltagande. Bra får man säga. Men man blir inte imponerad av helsidesannonserna i DN; m och Reinfeldt som inte tycker vi skall glömma bort att rösta, s och Mona Sahlin som pratar om höger och vänster och jobben i Sverige? och EU. Ren val-förfalskning, Gudrun ochg fi som gladeligen tagit emot en miljon av Benny Andersson med en osmaklig personfixering "röstar du på en blank valsedel blir rösten automatiskt på mig."Lyssna hur det låter. Amerikanska kapitalval från vänstern. Folkpartiet, med tant Marit "tiger inte i,Bryssel", men inget annan innehåll och Centerns Lena Ek som är "bäst i test" och skickligast. Vad skall väljarna tro?
Ödmjukhet och politiska budskap är långt borta. Nu gäller det pengar och "jag är bäst" kampanjer.

Små - och nypartierna går framåt.
Det bidrar till att små-och nypartierna som miljöpartiet och Piratpartiet går framåt i valet. Det gör också Junilistan i spurten med sina 3.8 procent i senaste mätningen. Det kommer att ge skjuts över fyra procent innan kvällen är slut och Sören kommer in.
De stora, m och s går bakåt, det är ingen tvekan. Och s kommer att backa mest med sina uttalanden om människohandel på gränsen till halvrasism.
Är inte riktigt nöjd med centerns valspurt heller. För sen fokusering på internet och fildelning, det missar vi på i stortstäderna och bland ungdomar. För mycket prat om att göra skillnad, skickligast, bäst, ta plats, ta tre mandat och styra 500 europeer....För stöddigt helt enkelt. Det goda budskapet om smalare men vassare med exempel, särskilt på vad som skall bli smalare borde varit mer. Håkan Larsson borde lyfts fram bättre.

Nu skall jag snart åka in till Fest i Val i Munkmora och manifestera för valdeltagande och demokrati. Kanske blir det en kommentar senare i kväll eller tidigt i morgon. Röstat på vår konstruktive EU-kritiker Håkan Larsson har jag redan gjort.

lördag 6 juni 2009

S gör bort sig i EU-valet - och förlorar sympati
Socialdemokraterna blir alltmer skakade. Deras valstrateger gör den ena dumheten efter den andra. Marita talar om människohandel när utländska arbetare vill utnyttja EU:s rörlighet och arbeta i Sverige. Främlingsfientligt? På gränsen. S ville inte ha TV-reklam för att det "ökade risken för smutskastning av andra partier". Nu är s det enda parti som smutskastar andra partier - moderaterna och Reinfeldt - i sin slutkampanj i stället för att tala om vad de själva vill.
Jobben först - ja visst men sänkta arbetsgivaravgifter är inget som beslutas i EU, inte sänkt arbetslöshet heller. Det handlar om insatser för fungerande finansmarknader, få i gång hjulen, stöd till småföretagen och mer miljö- och klimatteknik för fler jobb.
Känner inte igen Marita - vi kampanjade ihop under folkomröstningen om EU-medlemskap. Ett exempel. I AB i dag ställs frågan "Har EU för mycket makt.?. Nej, säger Marita.. med några tillägg och Ja, säger Lena Ek....Sug på det. Marita är sig inte lik, eller lite köpt kanske man skall säga.

Tona ner personkulten - driv frågor i stället
Nej, jag tycker inte om personkulten i TV-reklamen och vissa annonser. Centern har nog klarat det ganska bra men de personfixerade annonserna med Lena Ek som skickligast, mest erfaren och bäst blir för mycket och slår tillbaka. Tala om vad vi vill göra i stället. Och för fram några andra kandidater, t.ex EU-kritikern Håkan Larsson som har rest landet runt och har stort förtroende i de djupa folkgrupperna.
Personkulten kring Marit Paulsen är förkrymt och simpel, men verkar gå hem. Mindre ekologiskt, mer kärnkraft och euro ger visst 10-11 procent och 2-3 mandat i EU-parlamentet.
Här borde centern ha gått till angrepp mot euron och för ekologisk mat, men det är ju svårare med kärnkraften nu efter det interndemokratiska haveriet....

För övrigt har jag varit på nationaldagsfirande i dag i Gustavsberg med marsch, sång, blåsorkester och pris till årets Värmdöbo. Tal av KF:s ordförande Per Naess som använde en stor del av talet till att läsa innantill i Framtids-och och klimatberedningens Vision för Värmdö. Bra naturligtvis som vi tackar för.

fredag 5 juni 2009

Bort mer opinionsundersökningarna sista veckan
Opinionsundersökningarna styr väljarna. Särskilt när många är osäskra och alla vill vara vinnare. Ingen vill rösta på ett parti som går bakåt eller står stilla. Detta särskilt i EU-valen där man vet att partitroheten är mindre och väljarna gärna röstar på något nytt eller annat för att det ändå inte påverkar regeringsmakten.
Sätt stopp för opinionsundersökningar sista veckan så som gäller i många andra länder.
S och m backar. Det är helt i linje med EU-valen där det inte spelar någon roll för regeringsmakten att väljarna inte står fast vid de partier de brukar rösta på. Att miljöpartiet, folkpartiet och piratpartiet går framåt i mätningarna stärker ytterligare deras framgång. C och kd får en uppförsbacke som inte är deras fel och Junilistan får en helt omöjlig uppgift. Bort med opinionsmätningarna sista veckan.
TV-debatten i går gav en vinnare, nämligen det parti som inte var med - Piratpartiet. Alla företrädare blev nämligen pirater med svart bindel för ena ögat och med rätt att fildela. Som debattör var Carl Schlyter bäst och Marit Paulsen sämst, men i hennes fall spelar det ingen roll för hon kan säga vad som helst men är ändå tanten många röstar på.S satsar på jobben.
Nu kommer debattinläggen och utspelen tätt. På DN debatt skriver Mona Sahlin och Marita Ulvskog att Sverige måste leda kampen i EU för fler jobb för ungdomar. Centern bör hårdare driva på för sambandet mellan gröna insatser för gröna jobb. Ta upp bilindustrin och satsningar på nya typer av bilar som elbilar, hybrider och spårbilar. Tåg och lightrail, högre miljö- och enegikrav i byggandet som passivhus, högra krav på sparande och energieffektivitet i industrin mm.

För övrigt har just Robin Söderling vunnit semifinalen mot Gonzales i öppna franska mästerskapen i Paris. En fantastisk kämparinsats. Grattis.
Och i kväll kommer Christoffer och Stina hit och äter lite mat.

onsdag 3 juni 2009

Mycket bra C-krav i EU om förbud mot fosfat
En bra artikel i DN Debatt i rätt tid inför EU-valet om att Sverige under ordförandeperioden i EU kommer att kräva ett förbud mot fostat i hela EU. Naturligtvis bra att både miljöministern Andreas Carlgren och toppkandidaten i EU-valet Lena Ek står bakom artikeln.
Jag skulle tryckt lite mer på Östersjön eftersom det berör så många svenskar och sitter djupt i själen. Nu sätter inte skribenterna rubriken så...men å andra sidan går det inte att ta miste på att det är Östersjön som är temat i artikeln. Det handlar om övergödning och döda bottnar. Att låta sjöfarten ingå i EU:s utsläppshandel är också ett bra förslag.
Som gammal ordförande i Värmdö kommuns Miljö- och byggnämnd vet jag också hur svårt det är att hålla koll på våra 15-20 000 enskilda avslopp. Här bör regeringen agera och komma med en tydligare lagstiftning som ger kommunerna mer makt att agera helt enkelt.

Se upp för Piratpartiet
har jag sagt några ggr under valörelsen. Och det ser ut att vara en varning att ta fasta på. I medier över hela landet är piratpartiet uppkomlingen som kan göra skillnad i den fråga som berör ungdomar mest. Precis på väg nu till centerns avrundning av valrörelsen med partiledning och kandidater på Stureplan. Men det går inte att slå sig till ro förrän sista foldern är utdelat och dit är det ännu några dagar.

tisdag 2 juni 2009

Valtemperaturen stiger - valdeltagandet ökar
Det är den slutsats man nu kan dra. Helsida i DN debatt om Fredrik Reinfeldt och Anders Borg om den misslyckade Lissabonstrategin för jobb och företagande i EU. Helsida med Marita Ulvskog som slår mot det lettiska företaget Hyrlett som hon beskyller för "en ny sorts människohandel". Piratpartiet och Christian Engström får en helsida i SvD med rubriken "Skydda nätintegriteten i EU-lag" och Eva-Britt Svensson ( v ), min kollega som samtidig ordförande för Nej till EU under folkomröstningen, har en helsida om att minska EU:s inflytande. Helsiea, helsida. Valdeltagande klart över 50 procent.
Inte så mycket om Håkan Larsson och andra kandidater längre ner på listorna i de stora drakarna, men de är inte allt. Lokalpressen i regionerna är minst lika viktig, kanske viktigare. Lena Ek gör bra inlägg med förslaget om en miljödomstol i EU som är mycket bättre förslag än att inrätta fler EU-komissionärer inom olika områden.
Tror centern kan göra ett hyggligt val, men det hade behövts fler konstruktiva EU-kritiker för at möta Marita Ulvskog, Junilistan och moderaternas mer nationella valrörelse...

För övrigt har vi i kommunledningen träffat Kjell Dahlström i dag om spårbilar, pionjärbana och utställningen för att Värmdö skall vara med i processen mot en pilotbana. Sedan var jag barnvakt med Hanna och Sara ensam , duktigt va, medan Emma hade familjeavslutning på dagis.

måndag 1 juni 2009

Kristdemokraterna måste backa upp Ella Bohlin
Det är inte alldeles lätt att följa kristdemokraternas EU-kampanj. Först sätter man Ella Bohlin, en ung kvinna med bra allmänna principer om EU-arbetet som ett i grunden mellanstatligt samarbete mellan stjälvständiga stater på första plats. Sedan följs hon på varje EU-affisch och flygblad av partiledaren Göran Häagglund. Och som det inte skulle vara nog så säger förre partiledaren Alf Svensson att han också driver personvalskampanj för sig själv, trots att det väl inte var meningen när listan fastställdes. Inte så schysst, säger jag.
Att Ella Bohlin vill driva ett "nyktrare Europa" är ett bra folkhälsoargument som jag tror många instämmer i helt bortsett från alkoholvanor. Den fråga där ja-sidan ljög bäst och mest var just alkoholpolitiken. Ingenting blev som ja-sidan sa, allt har gått åt andra hållet. När vi ansökte om medlemskap hade vi en alkoholkonsumtion på 7 liter ren alkohol per person. Nu är det över tio. Bengt Westerberg hade fel.

Lars Gustafsson röstar på Piratpartiet
Häromdagen fanns en intressant debattartikel på Expressen kultur, där författaren Lars Gustafsson talade om att han kommer att rösta på Piratpartiet. Det växande försvaret av nätets yttrandefrihet är början till en -precis som på 1700-talet - teknikburen och därför befriad liberalism, säger han.

För övrigt har vi sista mötet med framtids-och klimatberedningen i kommunen i morgon där vi skall diskutera hur vi går vidare från visionen till scenarios, strategier och konkreta förslag för klimat-, energi- och miljöfrågor i Värmdö.
När det är klart åker jag hem till Emma, Hanna och Sara och har lite roligt.