lördag 31 mars 2012

Franska presidentvalet: Sarkozy spärrar in "misstänkta terrorister" för att vinna högerflygeln
President Sarkozy tar nu till krafttag mot "misstänkta terrorister" i Frankrike. Att det är han som driver på polisen är det nog ingen som betvivlar. Motkandidaten Francois Hollande säger att han ska tillsätta en parlamentarisk utredning efter valet...! för att granska misstanken om "politisk styrning" av polisen. Lite underligt att Sarkozy kan byta åsikter eller prioritera valet allt efter vad som händer i Frankrike, Men det är just Frankrike...inte Sverige..

Eurokrisen fortsätter med 1000 miljarder mot nya kriser
Räddningsfonderna ska slås ihop och uppgå till 1000 miljarder. När inte tusen  miljarder euro blev verklighet räknade man om från euro till dollar och vips då var man upp i 1000 miljarder. Är det någon som är imponerad? Hur länge ska teatern hålla på...?

Stefan Löfven:Ju mindre han säger ju mer går han fram - ett tag till
Så ser det ut nu. S har ökat från 23,7 till 35,6 på två månader. Det är nog opinionsrekord. Och det är tystnaden som skapat framgången - eller försiktigheten, återhållsamheten, inga återregleringar, inga stora förändringar. Det går ett tag till men det kommer en dag när förslagen måste konkretiseras. Det kommer en dag när S, V, Mp måste säga något om valsamarbete - eller inte. Det kommer en dag när både journalisterna och väljarna ställer frågor....

Värmdöcentern samlar sig till idédiskussion om framtiden
Det är roligt med idédebatt och diskussion om lite mer långsiktiga frågor. Det är precis vad vi ska ägna oss åt i dag i Värmdöcentern. Efter båtresan med en hel trave av uppslag och tankar ska nu dessa samlas ihop. Vi vet redan huvudtemat. Vi ska bo bra, arbeta, försörja oss, ha en bra skola, trafik och en rik fritid - men vi ska inte bygga sönder Värmdö.

Så kommer Emma, Hanna och Sara snart och jag som just ska ge mig iväg och diskutera Värmdös framtid. Jag får nog komma hem lite emellan passen...

fredag 30 mars 2012

Tolgfors avgång ökar trycket på Reinfeldt
Nu är Sten Tolgfors borta från uppgiften som försvarsminister. Det betyder att varje gång det kommer något nytt om Saudiaffären, och det kommer det att göra, så blir det Reienfeldt direkt som får svara
R. kommer också att kallas till KU, säger en tydlig KU-ordförande Peter Eriksson. Vad kände R till? Har några direkttiv gått ut direkt från R och regeringen? Mumma för oppositionen.

Regeringen måste återvinna förtroendet
Tillsätt en oberoende granskning. Öppna upp för tydligare demokratikrav för framtiden och mer öppenhet.Sätt press på oppositionen. Regeringen tappar stöd varje minut...

Bra C-förslag om biogas
Centerns förslag, genom Miljötalespersonen Roger Tiefensee, om fortsatt skatterabatt för biogas i tjänstebilar är bra. Rabatten bör ha samma "mandatperiod" som de flesta tjänstebilsavtal, dvs tre år.

Vad tycker vi om Stockholms tillväxt? Är vi bara glada..?
Lite av den frågan diskuterades på ett seminarium på Hilton Slussen i går arrangerat av landstinget och kommuner och län i Mälardalen. Stockholm beräknas växa med 21.000-28.000 personer per år, eller ett Malmö på tio år. År 2050 är vi mellan 600.000 och 1.200.000 fler...eller 3.2 miljoner totalt. 200 kommuner minskar i befolkning i Sverige. Om vi vill ha denna utveckling..om... måste vi bygga bostäder, förnya infrastrukturen, möta trängsel och miljöproblemen. Var tog regionalpolitiken, decentraliseringen och lokalsamhället vägen....? Någon?

För övrigt lyckades jag klara hagelskuren riktigt bra...

torsdag 29 mars 2012

Spanien nära stora krisen
Spanien har länge varit ett krisland. Nu är man nära stora krisen.. EUropa rekord i arbetslöshet med 23 procent - 5,3 milj arbetslösa. Ett budgetunderskott på 8,5 procent. Stabilitetspakten accepterar 0,5 eller högst 3,0. Den nya högerregeringen skärper arbetsrätten; billigare och lättare att avskeda, lättare att sänka lönerna. Facket storstrejkar. Spaniens bostadsbubbla är orsaken. Det finns bara en väg; minskade skulder och ökade intäkter. Ju tidigare man startar, desto bättre.
Om några dagar åker jag till Malaga och pratar spårbilar...

Mediadrevet har bytt ut Juholt mot Reinfeldt
Nu är det Reinfeldt som varje dag är i mediadrevets focus. I går var det haveri för arbetslinjen och ungdomsarbetslösheten. I dag är det ökad sjukskrivning, eller 127 522 sjukskrivna vid årsskiftet jämfört med 11513 för ett år sedan. 14 procent fler 2011 än 2010 och längre sjukskrivningar till 70 procent sådana som varit sjukskrivna tidigare. Illa.
Ingen bra facit av att minska utanförskapet... men jämfört med övriga EUropa är det bättre. Mycket bättre. Ingen tröst för de sjukskrivna, men jämförelsen måste göras.

Segt kf med för långa interpellationsdebatter
Att bara hinna med tre interpellationer på en och en halv timme är underkänt, från både interpellanter och presidium. Sätt en maxtid på 10 min per interpellation. Nu tog interpellationen om "åsiktsregistrering", i sig berättigad, nästan en timme...Med kortare tid hinner vi dessutom diskutera ärendena medan de är aktuella.
Inte heller bra att, för vilken gång i ordningen vet jag ej, behöva bordlägga motioner som väckts för över ett år sedan....
Också bra saker: Kso Lars-Erik Alversjö svarade ja på min fråga att alla partier i kf ska kunna följa arbetet med förstudien av T-bana till Nacka.

För övrigt ska jag nu in till landstinget på ett möte om "Tillväxt,  miljö och regionplanering" i en växande Stockholmsregion.

onsdag 28 mars 2012

Nej till "Tobinskatt" med EU:s utformning
EU-förslaget om en transaktionsskatt på de europeiska finansmarknaderna är inte bra. Jag har röstat för en sk Tobinskatt i EU-parlamentet för 10-12 år sedan, en internationell skatt på världens finansmarknader. EU-förslaget riskerar bara att bli en ren EU-skatt med mer pengar till EU-budgeten och det vill vi inte ha.

Annica Qarlssons sänkta löner med 20-25 procent eller mera var inte så genomtänkt
Det var inget bra förslag från Annica Qarlsson i morgonekot härom dagen. Det kom plötsligt. Det fanns inget i morgontidningarna samma dag. Siffran 20-25 procents lönesänkning verkade hemmagjord. Annie har bara fått förklara och försvara att det bara var en förslag.... Timingen mitt i valrörelsen med höjda lönekrav var heller inte någon fullträff.

Capio och S:t Göran: Kanske rätt beslut men svårförklarlig process
Jag har förtroende för de som tagit beslutet om upphandlingen av driften av S:t Göran sjukhus. Att samma företag får fortsäta har stora fördelar i sig för personal, planering, patienter. Processen där en upphandling på15-20 miljarder kronor görs under sekretess och beslutas i en församling på 20-talet personer av de 149 förtroendevalda i landstinget är inte öppen och möjlig att delta i på lika villkor.

Bra beslut att följa folkomröstningen om Nej till utförsäljning av allmännyttan på Ekerö
Heder åt majoriteten på Ekerö som följer utslaget av folkomröstningen på Ekerö där 66 procent röstade nej till utförsäljning av Ekeröbostäder. Jag förstår motivet att minska kommunens låneskuld men har man haft en folkomröstning ska den följas, så som man också utlovat.

För övrigt har vi fullmäktige i kväll där en lokal styrgrupp för T-banan till Nacka ska diskuteras...

 

tisdag 27 mars 2012

Skepp kommer lastat med plutonium: kan man lita på USA?
Utrikesminister Carl Bildt skriver i dag på DN debatt www.dn.se/debatt att regeringen fattat beslut om att skeppa 3 kg plutonium till USA. Det ska omhändertas enligt det amerikanska icke-spridningsprogrammet. Vi har fått garantier från USA för att plutoniet inte kommer att användas militärt, skriver Carl Bildt. kan vi lita på det? Och ska ett ärendet avgöras på detta sätt?

Färre länder har dödsstraff - men fler avrättas - och när har alla länder avskaffat dödsstraffet?
Amnesty sammanfattar. I dag är det 20 av världens 198 länder som avrättar dödsdömda. Det har minskat från 31 på tio år, men det är fler som avrättas flest i Kina. Får jag uppleva att dödsstraffet är avskaffat i alla världens länder innan jag dör? Då ska jag fira....

Få nya jobb genom sänkningen av arbetsgivaravgiften
Regeringens halvering av arbetsgivaravgiftgen för ungdomar under 26 har givit få nya jobb, säger forskare vi Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Kanske. Men om inte detta skulle ha gjorts hur många fler arbetslösa ungdomar skulle vi då ha haft? Vad säger forskarna om det....?

I dag avgörs upphandlingen av St Görans sjukhus
Jag hoppas på fortsatt drift av Capio  som fått goda vitsord i utvärderingar. Att bryta en upphandling på 12-15 miljarder är bara det en stor fråga som kraftigt påverkar både personal, patienter och kort- och långsiktig sjukvårdsplanering. Om tre timmar vet vi...

För övrigt har vi nu haft landstingsstyrelse och noterat överskott i ekonomin...

måndag 26 mars 2012

Vi ska han en nationell polis
Äntligen får man väl säga lämnar polisorganisationskommitten, oj vad långt, sitt betänkande till justitieminiser Beatrice Ask. Det ser ut att bli ett förslag om en enda nationell polis och att polisens 21 länsorganisationer slås ihop. Det är ett efterlängtat förslag. Att ha polisdistrikt som inte kan samarbeta är förödande för tilltron till polisen och rättsäkerheten. Men omorganisationer löser inte alla problem. Chefsfrågan och andelen poliser ute på fältet och och poliser på kontoret måste också ses över.

Därför fattade länets årsstämma ett klokt beslut att 50% av poliserna ska vara ute på fältet
Det blev stor debatt om den motionen men till slut biföll stämman motionärernas förslag att minst 50%  av tjänstgöringstiden ska vara utomhus. I dag är det bara 38 och många poliser är skrivbordbyråkrater. Men måste inte anmälningar om brott utredas.Visst. Men ju fler poliser vi har ute på fältet desto färre brott begås eller....

Nej på Ekerö att sälja allmännyttan
Det kan ge vägledning även för andra kommuner. En majoritet på 66 procent, eller två tredjedelar, röstade nej till att sälja ut Ekeröbostäder till privata bostadsföretag. En svaghet är det låga valdeltagande på 45procent. Nu funderar den borgerliga majoriteten. Något man kanske gör i Värmdö också.....

För övrigt har vi  nu möte med samrådsgruppen för Handikapporganisationerna på landstinget.

söndag 25 mars 2012

Så glädjer jag mig åt att Värmdöcenterns motion om livsbalans gick igenom på länets årssstämma
Det var en framgång att vår motion från Värmdöcentern om livsbalans som ett idétema för centern gick igenom på årsstämman med Stockholms läns centerdistrikt på lördagen. Vi ska aktivt arbeta för allas möjligheter att arbeta mycket, mindre, lite och mittemellan under olika skeden av livet.

Centerpartiet ska stärka valfriheten för den enskilde
att under olika livsperioder arbeta mer eller mindre utifrån egna behov och sammanhang. Lagstiftning och regler ska utformas så att detta blir möjligt och centerpartiet ska ta fram ett program om livsbalans. Motionen ska också sändas till riksstämman och partiprogramgruppen. Vackert.

Sverige främst i avregleringar och liberalisering
Detta enligt ett index som Wall Street Journal tagit fram. Det är roligt med pris men inte alltid lyckade avregleringar.  Tele, skolor och arbetstider är bra exempel. Järnvägen och energin är sämre eller uselt.. Allt handlar om uppföljning och kontroll och för det krävs regleringar....
Livsbalans för den enskilda människan är viktigare än vem som sköter vad

Har vi en ny avreglering och privatisering på gång med Värmdö bostäder liksom Ekerö?
Det går att läsa både raderna och mellan raderna att Alliansen planerar något i den vägen. Är det verkligen rätt och bra. Ekerö kommun folkomröstar om samma fråga i dag. Det finns risk att kommunen förlorar kontrollen över bostadsförsörjningen och det blir svårare att bygga hyresrätter. Det är bra med minskad kommunskuld men till vilket pris....?

För övrigt var det verkligen en bra och trevlig stämma i andrakammarsalen i riksdagen i går med länet. Vi fick igenom vår motion från Värmdöcentern om livsbalans och väckte också frågan om nej till broavgiftger på Skurubron.

lördag 24 mars 2012

Bra med hårda tag mot Lukasjenko
Vitrysslands förföljelse av oliktänkande och oppositionen är ovärdigt en modern stat. Valen har kritiserats som odemokratiska och regimmotståndare har fängslats. Tusentals har gripits av politiska skäl på fredliga demonstrationer.
EU:sanktioner mot Vitryssland är rätt väg att reagera och agera. Ett hundratal vitryssar som stöder regimen liksom flera företag får inte resa in i EU.
Nu hämnas Lukasjenko med samma mynt. Hans motståndare får inte lämna landet. Oj. L blir allt mer beroende av Ryssland och kritiken kommer att växa.

Distriktsstämma med länscentern i dag
I dag är det årsstämma med länscentern på riksdagen. Vi har två motioner från Värmdöcentern. Den ena handlar om livsbalans. Du ska ha rätt att arbeta så mycket och så lite som du vill under livscykeln och vi ska anpassa vår lagstiftning efter denna livsbalans. När du studerat färdigt vill du arbeta mycket , när du får barn vill du vara hemma mera, sedan mer jobb igen och sedan frihet att trappa av eller jobba på så mycket du känner för. Livsbalans.

Nej till broavgifter på Skurubron
är vår andra motion. Det är ointe bara en fråga för Nacka och Värmdö utan en principiell fråga. Värmdöbor har bara en väg in till Stockholm. Ska vi betala både broavgifter och trängselavgifter. Svar Nej. Staten ska stå för stora väg och brokostnader,

För övrigt cyklar jag  nu iväg till Hemmesta vägskäl och tar bussen in till årsstämman. God morgon.

fredag 23 mars 2012

Terrorn i Toulouse - har datalagringsdirektivet hjälpt till?
Den frågan ställer man efter att ha sett upplösningen på det hemska terrordådet i Toulouse. Franska polisen har spårat mördaren genom digital teknik, enligt dn www.dn.se ,sju miljoner telefonsamtal och hundratals internet och ip-adresser. Men ändå? Hur mycket ska den personliga integriteten inskränkas. Lyssna på advokatsamfundets ordförande....

Borg från prat till verkstad
För bara några veckor sedan gick Anders Borg hårt ut mot bankerna, räntesnurrorna och skatteparadisen på Caymanöarna. Han fick hård kritik. "För mycket prat och för lite verkstad". Nu kommer konkreta förslag. Kryphålen ska täppas igen och staten stärker statskassan med 6 mdr. 3-4 veckor från kritik till lag. Vem slår det.....?

C-förslaget om sänkta löner verkar lite slarvigt
I går såg jag positivt på förslaget, med viss försiktighet efter att bara ha hört det på ekot. I dag efter mer info är jag oroad. Det handlar tydligen om alla medborgare och alla som börjar ett jobb....
Är det genomtänkt. Och timingen? Mitt i avtalsrörelsen. Och visste man om moderaternas och andras kritik?

Slussen och bussterminalen i Katarinaberget
Har läst lite om Katarinaberget. Långa krångliga byten från 220 - 400 meter, 4 års sprängningar, 300 lastbilar med berg i veckan, störningar och risker för personer och byggnader, farliga trafiklösningar ledbussar kan inte backa, allvarliga miljökonsekvenser, stora risker vid brand och utrymningar....
Kanske bättre att rusta upp den terminal som finns på den plats den finns...

För övrigt ska jag nu till KTH och prata spårbilar igen. Livet leker och solen skiner

torsdag 22 mars 2012

Terrordådet i Toulouse- det påverkar valet med ökad främlingshat
Det går inte att komma ifrån att det blir så. Marine Le Pen och yttersta högern vinner framgångar i nya folkgrupper och förstår att utnyttja detta politiskt med "hotet från islamismen". Sarkozy har redan vänt sig högerut och vinner naturligtvis röster på sin nya landsfadersroll Förlorare är vänstern och Francois Hollande och många vanliga männskor som blir oroliga. Terrordådet med dödade barn är tragiskt nog och än mer tragiskt att det utnyttjas politiskt.

Lundin Petgroleum
bör utreda sig själv med en fristående utredare utan koppling till vare sig bolaget eller någon intresseorganisation. Gör det nu.

C-förslaget: Sänkta ingångslöner - måste ställas mot fortsatt arbetslöshet
Det är inget man applåderar när man hör det. Vem vill ha sänkt lön? Nu har jag bara lyssnat på ekot men det ser ut att handla om hela arbetsmarknaden och inte bara ungdomar. Jag har två svar:
1. Vad är alternativet? 2. Är inte alla goda förslag värda att prövas för att minska arbetslösheten?

Bra krav från Lena Ek mot kärnkraftsbolagen om att öka säkerheten
Ett alldeles utmärkt "hot" från Lena Ek mot kärnkrafatsbolagen. Om inte säkerheten kan garanteras kan tillstånden för driften dras in. "Jag blir irriterad", säger Lena. Vem blir inte det? Hela svenska folket står bakom.

För övrigt sänder jag nu in Vämdöcenterns öppna brev till  partierna i Värmdö om en samlad aktion för Nej till  broavgifter över Skurubron. NVP får brevet nu. 

onsdag 21 mars 2012

Igen katastrof med splittrad center om datalagringsdirektivet - kanske bara bra
Jag ser ingen katastrof i att centerpartiet är splittrat om datalagringsdirektivet som beslutas i dag i riksdagen. Fredrik Federley och Abil Al-Salani kommer att rösta nej, kanske någon fler. Majoriteten i riksdagsgruppen röstar jag. Det finns goda argument för båda ståndpunkterna. Det finns ingen anledning för hård kritik från gruppledaren Anders W Jonsson mot "avvikarna".

 Detta eftersom de inte är några avvikare
utan tvärtom följer centerpartiets stämmobeslut från Åre i somras att säga nej till direktivet. Det är bara bra att detta kommer fram.
Det är barockt att vi är med i en klubb som ger oss böter på 100 000 kronor per dag om vi inte gör som klubbledningen säger...I dag uppgår böterna till 60 miljoner....

Total enighet om T-bana till Nacka i landstinget i går
I går diskuterade vi i landstinget en motion från socialdemokraterna, skriven exakt för ett år sedan, om T-bana till Nacka. Den kom upp till  behandling väldigt lämpligt...ha, några dagar efter det att Alliansmajoriteten med moderaterna i spetsen från landstinget, Stockholms stad, Nacka och Värmdö sagt ja i samma fråga. Samtliga partier också Mp och V är för, tom kraftigt för, men kritiserar processen.

Jag backade upp förslaget
i mitt anförande. Det är bra med spår och mer kollektivtrafik. Direktbussarna från Värmdö kommer att vara kvar och det blir mer plats på motorvägen till Slussen om många åker T-bana in. Bostäder byggs runt banan där spårbilar kan bli matartrafik till T-banestationerna som Sickla med flera. Men det finns många frågor. Kommer T-banan att påverka Slusssen, bussterminalen i Katarinaberget, Skurubron  och broavgifter? Alla partier måste kunna följa frågan i den styrgrupp som nu tillsatts. Men allt tar 10-20 år...

För övrigt ska jag nu in till ett möte med ledningen för Nya Karolinska sjukhuset

tisdag 20 mars 2012

28 mdr till fordonsindustrin - en bråkdel har använts
Det är det tragiska beskedet av regeringens beslut 2008. Lånegarantier och undsättningslån har legat outnyttjade och stora delar av pengarna har nu betalats tillbaka till statskassan. Här får vi ta på oss att ha varit ouppmärksamma från KOMPASS som driver frågor om light rail och podcars. Självfallet kunde flera kommuner ha sökt pengar och vi kunde definitivt varit med  och ansökt om pengar till en pilotbana. Kraven på återbetalning har varit höga men det borde ändå ha varit möjligt att använda mer av pengarna.

Landsting i dag med ny överenskommelse med KI om vård av folksjukdomar
Som ledamot av landstingets Forsknings- och utvecklingsutskott är det roligt att nu kunna se ett resultat med dagens överenskommelse mellan landstinget och Karolinska Institutet. Det handlar om ökat samarbete för bättre vård av folksjukdomar som hjärt- och kärl, cancer, diabetes och reumatism. Det är den kliniska forskningen som snabbare ska översättas i vård och behandlingsmetoder. Se www.dn.se/debatt

Nedan är min fråga till kommunstyrelsens ordförande om följderna för Värmdö av beslutet om utbyggnad av T-bana till Nacka. Det är en riktig satsning men konsekvenserna måste ordentligt belysas för oss som bara har en infart till Stockholm.


Fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö ang bevakning av effekterna för Värmdö av T-bana till Nacka
I veckan som gick har Alliansmajoriteten i Landstinget enats om att bygga en T-bana till Nacka. Oppositionen är också positiv och allt talar för att förslaget blir verklighet. Det kommer att ta 10-15 år innan någon T-bana finns. Processen kommer att inledas med en förstudie som kommer att avgöra mycket av bansträckning, påverkan angående ombyggnaden av Slussen, direktbussarna från Värmdö och frågan om ny Skurubro. Kommer T-baneutbyggnaden att ha några ekonomiska konsekvenser för Värmdö? Det är viktigt att också vi i Värmdö kan följa den processen och komma med synpunkter under utredningstiden.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till Lars –Erik Alversjö
Är du beredd att se till att samtliga partier i kommunfullmäktige i Värmdö får möjlighet att följa och påverka utredningsarbetet om T-bana till Nacka?

Hemmesta den 19 mars 2012
Hans Lindqvist ( C )
För övrigt åker jag nu in till dagens landstingsmöte
måndag 19 mars 2012

Bra inlägg om fisket Eskil
Vi måste komma bort från det enorma resursslöseriet där massor med fisk kastas överbord för att den inte är av rätt storlek, rätt sort eller saknar något annat av människan skapat krav. EU:s fiskeflotta har också en överkapacitet som måste minska. Krav på mänskliga rättigheter, hållbarhet, utvärderingar och öppenhet ska också gälla för EU:s fiske och fiskeavtal. I dag antas riktlinjerna. Jag hoppas att Eskil har rätt.

Mer samarbete SVT/SR och kommersiella kanaler är ok - men ingen utförsäljning
Två journalister Lars Nord och Marie Grusell skriver i dag på DN Debatt www.dn.se/debatt att det  behövs mer samarbete för att stärka "kvalitetsjournalistiken". Helt ok. Men tala om vad det är. Public service behövs och ska vara kvar. Vi vill inte ha reklam i alla kanaler.

Höj skatten till 75 procent på löner över 10 miljoner
Det är mycket provocerande att se börsbolagens direktörers årsinkomster på från 22 till 69 miljoner kronor med pension vid 60. Detta när vi pratar om att sänka löner för att få ett arbete och jobba till 75.
I det amerikanska primärvalet har diskuterats 75 procents skatt på löner över 10 miljoner. Vilket parti vågar föreslå detta i Sverige.

För övrigt ska jag nu till kommunen och gå en kurs tillsammans med alla andra kf-ledamöter hur man använder ipad, nu när våra tjocka brevhandlingar kommer att skickas ut digitalt.

söndag 18 mars 2012

Ett tragiskt flyghaveri
Det är ett tragiskt haveri med Herculesplanet som förliste över Kebnekaise. En gåta, obegripligt, ett av världens säkraste plan och en besättning med specialutbildning för hårda förhållanden. Och ändå. Läser man dagens text i media finns ändå förklaringar. Flygsäkerhetsanalytikern Hans Kjäll menar att...

Men varför kollar man inte väderleken?
Hercukesplanet kan ha utsatts för isbildning. Svår sådan och mycket snabb. "Närheten till Atlanten och västliga vindar med fuktig luft gör att luften kan bli kraftigt nedkyld med isbildning som resultat", står det i www.dn.se . Om det finns sådana risker varför kolla men inte väderleken innan flygning sker. Vilka vindar, vilken temperatur, vilken luftfuktighet vilken risk för underkyld luft? Som amatör frågar man sig naturligtvis. Varför har man inte kollat väderleken om dessa risker finns? Varför?

Anders Borg kommer med förslagen om ungdomsarbetslösheten
Nja, det var bättre än Fredrik Reinfeldt i går men inga riktigt konkreta förslag. Taktiken är densamma. Det måste göras omfattande insatser och först pratar vi om det och sedan när folk undrar om det blir bara prat då kommer förslagen i en av de fem arbetsgrupper som modereaterna tillsatt inför valet 2014.
Tanken är först att sätta press på arbetsmarknadens parter att enas om avtal om om jobb och utbildning. Bra. Här finns två "särintressen" som också har ansvar.

Otrolig svängning i SIFO - att vara tyst ger lyft
Man undrar vad det är som gjort det otroliga lyftet för S med nästan 10 procent på en och en halv månad. Visst, det är mer en negativ Juholteffekt som avklingat men ändå? Det kan faktiskt vara ett problem när de konkreta förslagen kommer om det då börjar gå baklänges?
Centerns 4,9 är allvarligt, liksom alla "småpartierna" i Alliansen och nu också M som tappar 4.2 procent. Turbulent.

För övrigt ska jag nu  hem till tjejerna och sedan blir det tennis som vanligt. I dag ska jag vinn...

lördag 17 mars 2012

Moderaterna laddar om - ännu så länge utan skott
Ja, så kan man med en twittermening beskriva dagsläget i politiken och moderaternas Sverigedagar eller kommundagar i Örbro. Det är alldeles tydligt att Schlingman och Arkelsten tagit till sig budskapet om att M måste tänka nytt, men det är också tydligt att man vill säga det högt först innan man presenterar förslag Det är en del av taktiken. Moderaterna  är i vänteläge eller har håltimma som  Dn skriver www.dn.se/ledare.

Reinfeldt säger nej till  Folkpartiets och Centerns förslag om sänkta ingångslöner
för ungdomar kopplat till praktik. Ok, men då måste man komma med något bättre. Beskattningen på låga löner, kostnader för arbetsgivare att anställa och matchning med lärlingsutbildning och jobb, säger Reinfeldt utan preciseringar. Man vill öka intresset för att sedan drämma till. Schlingmanism heter det.

Sofia tar hand om miljön och Filippa om hälsa och sjukvård
Moderaterna har tillsatt fem arbetsgrupper för de nya nya moderaterna. Sofia Arkelsten skall ta hand om miljön och skatteväxling ser ut att bli huvudämnet för att möta Miljöpartiet. Filippa skriver i media om hälsa och välbefinnande i vardagen. Det är nära mitt tema om livsbalans men man missar hela poängen om arbetslivet. Hur mycket man ska och vill jobba under olika tider av livet. Jobben, jobbe, jobben är bra men vi ska leva också. Här har centern sin chans. Livsbalans heter det. Livsbalans...

För övrigt blir har jag just kommit hem från skogen efter lite terränglöpning, sågning och ved.

fredag 16 mars 2012

Bra artikel från Mp och Åsa Romsson och Bodil Callos om nya hårdare regler för vapenexport
Det går att läsa på www.dn.se/debatt i dag. Krav på demokrati, större öppenhet och politiskt ansvar. Låter som ganska självklart. Bara export till demokratier, visst, men här finns svåra definitionsfrågor. Större öppenhet Helt klart. Hade vi haft större öppenhet i affären med Saudiarabien hade den aldrig genomförts. Politiskt ansvar. Men vi måste lösa sekretessen. Också självklart.

Ytterst är vi förtroendevalda ansvariga
för alla beslut som tas i politiska församlingar. Att skylla på någon underlydande myndighet håller inte. Bättre då att alla besluten direkt fattas av politiker som tar ansvar för dem.

T-bana till Nacka  - nu kan vi stoppa bussterminalen i Katarinaberget
När det nu blir T-Bana till Nacka måste också hela planeringen för Slussen göras om. Antalet resenärer kommer att halveras när T-banan blir klar och då behövs  ingen jätteutbyggnad och sprängning i Katarinaberget.Öppet för helt nya lösningar. Och det naturliga är väl då att bygga på den terminal som finns i dag.

För övrigt ska jag nu till KTH och prata lite spårbilar

torsdag 15 mars 2012

Pressen på försvarsminister Sten Tolgfors ökar - fristående utredare bra förslag?
Nu ökar pressen på försvarsminister Sten Tolgfors och regeringen efter nya avslöjanden från FOI. Det kommer att bli en riktig följetong som definitivt inte är bra för regeringen. Skulle s också ge sig in i debatten  så kan kritiken bli svår och frågan utdragen. Det kan dörför vara ett bra förslag att låta en fristående utredare eller möjligen en fristående utredning i samförstånd med oppositionen belysa frågan. Det bör inte vara omöjligt att få med s på detta och det är också bättre att någon helt fristående utreder saken. KU-granskningen sker ändå.

Bra Alliansensuppgörelse med T-bana till Nackas där... 
Det är bra med fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. T-banan är här en stark stomme. Vi behöver minska trängsel och köer, minska bilismen och bygga fler bostäder med bra kollektivtrafik i närheten.
Bra också att  T-banan utgår från T-centralen och inte Slussen. Det minskar bytena då fler kommer direkt in till Stockholms centrum.

...Värmdös intressen måste bevakas
Tycker att det ser bra ut också där. Nackautbyggnaden går från T-centralen och det frigör plats för Värmdöbussarna som också fortsättningsvis ska gå direkt till Slussen och det minskar trängseln för bilister. Det är just detta som måste bevakas. Att det inte blir så att bussarna bara går till den nya T-banestationen i Nacka Forum med flera byten för oss Värmdöbor. Det är därför bra att Värmdö ingår i den styrgrupp som ska ta följa den förstudie som ska tas fram, liksom att även oppositionen ingår där.

För övrigt ska vi inte ha några broavgiftger på Skurubron

onsdag 14 mars 2012

Sarkozy fiskar mörka röster
Frankrikes president N Sarkozy har nu gått om socialistpartiets F Hollande i opinionsmätningarna inför den första omgången i franska presidentvalet. Och varför? Han riktar sig nu direkt till Marine Le Pens högerextrema, främlingsfientliga väljare. Halvera invandringen, bort med moskéer, halalmat och muslimer. EU ska vara franskt. Inför man inte ökade gränskontroller på handeln utanför EU så gör Frankrike det själv. handel inom EU ok men ingen fri världshandel...
Vem vinner reaktionära kriget? Santorum eller Sarkozy....?

Jan Björklund - på väg ut
Det ser så ut. Man kan inte föreslå tre skolreformer i veckan under en hel mandatperiod.  Björklund ändrar upp och ner, fram och tillbaka. Skolan, med lärare, elever, rektorer och föräldrar får ingen lugn och ro och det är mest det som skolan behöver.
Nu virrar han omkring med lärarlegitimation. Visst, det ska finnas kompetenskrav men de bästa lärarna jag hade i Sundsvalls högre allmänna läroverk det var tillfälliga ersättare, ofta gamla folkskollärare. Låt skolorna avgöra lärarkompetensen själva. Men ha en hög utbildning för lärarna och ge bra betalt.Gör som Finland.

Särskolan och bokstavskombinationerna sänker människor för livet
En bokstavsdiagnos med ADHD och du ska in på särskolan. Bra om det är rätt förödande om det är fel. Enligt Ann-Marie Begler, generaldirektör som i dag skriver på DN Debatt www.dn.se/debatt är det cirka 100 elever som i dag felaktigt går i särskolan. 100 ungdomar som riskerar att få sina liv förstörda. Gör om och gör rätt....

För övrigt hade vi en bra landstingsgrupp där vi vässade några av centernkraven inför budgetarbetet

tisdag 13 mars 2012

Nej till broavgifter på skurubron. Vi sänder ett öppet brev från Värmdöcentern till partietna på Värmdö för ett gemensamt agerande mot broavgifter


                             Öppet brev från Värmdöcentern till partierna i Värmdö

          Samling mot broavgifter på Skurubron

 Förhandlingar pågår om broavgifter på den nya Skurubro som nu planeras. Från Värmdö har samtliga partier vid olika tillfällen sagt nej till broavgifter. Det är en styrka. Motivet har varit att infarten över Skurusundet är den enda praktiskt möjliga för oss Värmdöbor. Nu kommer signaler om att Trafikverket fått besked från regeringen om en broavgift på 4 kronor, dygnet runt och året runt. En utredning med förslag sägs komma i september. Kommer 4 kronor att räcka? Kan det bli 10 eller 15 kronor? Samtidigt kommer förslag om att fördubbla trängselavgiften till 20-40 kronor. Ska vi i Värmdö betala uppåt 50 kronor för att komma in till Stockholm och 100 för att komma fram och tillbaka? Detta frågade vi i en insändare i Nacka Värmdö Posten för en tid sedan.

Nej säger vi i Värmdöcentern och hoppas att det gäller Värmdös övriga partier också. Vi vill med detta öppna brev föreslå att Värmdös samtliga partier tillskriver regeringen, berörda myndigheter och utredningar och uttalar ett tydligt

  NEJ till broavgifter över den nya Skurubron från samtliga partier i Värmdö

Vi föreslår att vi sätter oss ner och formulerar en gemensam skrivelse och tar kontakt med myndigheter och beslutsfattare ovan. Ett gemensamt Nej från Värmdö och Värmdöborna som vi företräder skulle kunna stoppa de förslag till broavgifter som är på väg. Ställer ni upp på det M, FP, Kd, Mp, S, V, Sd så gör vi gemensam sak mot ett orättfärdigt förslag.

För Värmdöcentern

Krister Malmqvist, ordf

Annette Olofsson Fors, vice ordförande

Hans Lindqvist, kommunfullmäktig
måndag 12 mars 2012

Åsa Romson: Säg upp avtalet med Saudiarabien -
Mitt förslag: Regeringen bör ta kontakt med soc.dem
Lyssnade på Åsa Romsson på ekot i morse. Det låter naturligt och enkelt att efter vad som nu kommit fram om "vapenfabriken" säga upp avtalet med Saudiarabien. Det ingicks av socialdemokraterna 2005, förlängdes av Alliansregeringen 2010 och skall förlängas igen 2015 med sex månaders uppsägningstid. Folkpartiets Allan Widman i försvarsutskottet anser att det som nu kommit fram gör avtalet omöjligt att fullfölja och att avtalet inte ska förlängas när avtalstiden går ut 2014.

Ett litet förslag.
Eftersom det var soc.dem som ingick avtalet 2005 och Alliansregeringen som förlängde det 2010 och det handlar om en utrikes- och försvarspolitisk fråga är det väl naturligt att regerigen tar kontakt med ( s ) och finner en modell för att avbryta avtalet, utan att det skadar Sverige som ett land som håller ingångna avtal och utan att det skadar annan export och import med Saudiarabien. Något centern kunde föreslå kanske.....?

Stoppa den organiserade brottsligheten
Det är otroligt att vi inte kommit längre i EUropa och världen med den organiserade brottsligheten som sägs omsätta  2-3000 miljarder varje år, bara knarkhandeln 2200 miljarder www.dn.se/debatt.
Minns hur vi nyvalda EU-parlamentariker satt tillsammans med vår lika nyvalda EU-kommissionär Anita Gradin( s ) och diskuterade gemensamma förslag för 16-17 år sedan. Det kom förslag då, det har kommit nya förslag och det kom ännu nyare förslag i dag från EU-kommissionär Cecilia Malmström om frysning av tillgångar, konfiskation och förbud att skriva över tillgångar. Räcker det denna gång. Jag tvivlar, jag tvivlar....Det är mycket pengar som i stället borde gå till välfärden.

För övrigt ska jag nu in till styrelsemöte med KOMPASS i gaml stan. En pilotbana  för spårbilari Uppsala närmar sig och jag hoppas att Annie Lööf  som näringsminister inser vilken möjlighet det ger till export av svensk miljöteknik....Det skadar inte att säga något redan. Jag och nätverket KOMPASS hjälper gärna till.

söndag 11 mars 2012

Taxi var god röj
Det är direkt utmanande, stötande och otroligt ovälkomnande att inte ha koll på hur taxirörelsen ser ut och fungerar i främst Stockholm. jag minns när Ulf Adelsson fick uppdraget en gång för 10-talet år sedan som landshövding att röja upp och se till att ingen skulle behöva betala överpriser. Han fick ordning på bolagen och det sas då att nu är det ordning och redan på Centralen. Arlanda och andra flygplatser. Pyttsan. Chauafförer som lurar av turister och tillfälliga besökare tusentals kronor är ovärdigt ett land som Sverige.

Vi som tror att det bara är i Grekland,
Italien och Spanien sådant förekommer har fel. Tala om varumärke. Förfärande och en usel första kontakt med vårt land. Hur många människor blir besvikna på Sverige och hur mycket förlorar vi på detta? Regeringen bör tillsätta någon tuff person med polis, advokat eller åklagarbakgtrund som tar tag i eländet. Taxi var god röj.

Loreen och "Euphoria": Rätt låt vann
Det var ingen tvekan för mig i alla fall. Så fort jag hörde låten så gick jag till telefonen och ringde in mitt besked. Låt nummer sex,  Loreen med "Euphoria". Det var sången men också framförandet. Hon var i en klass för sig. Nu väntar Baku och en  ny seger....

För övrigt är har Hanna och Sara varit här hela förmiddagen. Vi har lekt med modellera, gungat och karusellat i lekparken, gått till kojan i skogen , hämtat ved, tittat på fåglar, gått på isen i Hemmesta sjöäng och nu ätit pasta och falukorv...Nu blir det tennis med  Micke.

lördag 10 mars 2012

Försvarsministern har ett dåligt försvar
Det var helt rätt av regeringen och försvarminister Tolgfors att kalla till presskonferens och försöka ta initiativet i vepenkrisen med Saudiarabien. Det blev dock lite för mycket prat runt omkring och formfrågor. Det är svårt att förstå hur en statlig myndighet som FOI utan att få klartecken inlett ett samtal med saudierna och sänt med ett "gammalt reviderat avtal" som diskussionsunderlag. Hela historien låter osannolik. Har verkligen inte regeringen haft kännedom om detta? Och har man inte så har regeringen helt enkelt inte kontroll på vad den och dess mkyndigheter håller på med. Inga lögner bara då blir det ministeravgångar och regeringskris.

Ett år efter Fukushima: 20 000 döda, 40-50 år av sanering och hudratusentals tvingas flytta
Det är en fruktanvärd olycka. Den kan hända igen och det är obegripligt för mig hur någon kan prata om ny kärnkraft över huvud taget. Radioaktivitet, cesium, skador, döda i tusental och ändå vill några fortsätta bygga nya kärnkraftverk. Osäker avfallsförvaring i tusentals år, risker för kärnvepenspridning.
Och ändå vill några bygga nya kärnkraftverk. Vindkraft och annat förnybart ökar kraftigt. Det är det starkaste argumentet mot ny kärnkraft som aldrig kommer att bli lönsam.Skulle någon föreslå ändå då kommer motståndet och det är starkt....

För övrigt ska jag nu till möte med centerns landstingsgrupp om budgeten

fredag 9 mars 2012

Från Lofsdalen igen, vid åttatiden på morgonen. Sonja och Stoffe sover. Jag ser ut genom fönstret med nysnö och 9 grader kallt och lite blåst.

Guldregnet över bankerna - provocerande
Varför är Anders Bort tyst nu? Höga bolåneräntor är provocerande med stora bankmarginaler men höga löner och bonusar är minst lika utmanande. De fyra storbankerna Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB har vd:ar med löner mellan 7 och 11 miljoner samt förmåner mellan 150 000 till 5,4 miljoner. Det finns ingen människa i världen som kan arbeta så mycket att sådana löner och ersättningvar kan motiveras.

Hur var det i republikanska primärvalet?
Var det inte någon som föreslog en skatt på 75 procent för riktigt höga löner över någon summa jag inte riktigt minns....Någon som nappar?

Internationella kvinnodagen: Fler kvinnor i bolagsstyrelser inte enda vägen till jämställdhet
Ibland låter det nästan så i jämställdhetsdebatten. Det måste vara vardagen som är styrande, med hemarbete, jobb och löner, förskola och skola, makt och inflytande i samhället. Det är frågor om livsbalans som i första hand avgör om vi går mot ett jämställt samhälle. Där kan vi som förtroendevalda göra mycket mer. Kvotering och bolagsstyrelser i all ära men vardagen är viktigare för 98 procent.

För övrigt åkte jag Östanspåret i går 8 km förutom backen och det blir något liknande i dag innan jag åker hemåt Värmdö på eftermiddagen för budgetmöte med landstingsgruppen i morgon.

torsdag 8 mars 2012

Från Lofsdalen med nysnö och en begynnande ljusning på himlen

Vapenaffären med Saudiarabien
kan bli ett allvarligt problem för regeringen. Socialdemokraterna har ju startat upp hela affären men det är ingen tvekan om att det är regeringen som får det största problemet om man inte finner en gemensam linje. Det bör om möjligt vara en samlad linje med även socialdemokraterna eftersom det är en utrikesfråga. Går inte det så måste det var ett gemensamt besked från Allianspartierna. Centerns partiledning bör också tala om vad vi står. Vapenexport till diktaturer är naturligtvis oacceptabelt. Tycker Allan Widman har kloka synpunkter.

Kvotering behövs inte säger Annie - bra argument
Det är utmärkt att det tillkommit 400 nya styrelseuppdrag för kvinnor i näringslivet genom projekt Styrelsekraft som centern startat upp och regeringen haft ansvar för. Det är också bra att 49 procent av ledamöterna i statliga bolag är kvinnor. Men trots detta går det långsamt när det inte finns en enda kvinna i 40 procent av börsbolagen. Blir också lite svårt med långsamheten när EU med kommissionären Wivianne Reding driver på så hårt för kvotering. Går det att hitta någon snabbare väg?

För övrigt äter vi nu frukost i stugan och sedan blir det skidorna på och ut i backen...

onsdag 7 mars 2012

Öppet brev till Centerpartiets riksdagsledamöter

 På Centerpartiets stämma i Åre i september 2011 tog Centerpartiet ställning för minskat regelkrångel och för en förutsättningslös utredning av den nya sjöfyllerilagen och dess effekter.

 Sedan juli 2010 är 0,2 promille den övre gränsen för hur mycket alkohol en person som framför en båt som är över 10 meter eller kan framföras i över 15 knop får ha i blodet. Detta innebär att det är i princip omöjligt att ta ett glas vin till maten och sedan fortsätta sin färd i den vackra natur som är de svenska sjöarna och skärgårdarna. Det innebär också att den person som behöver flytta sin förtöjda båt vid exempelvis kraftig vind inte får ha druckit två öl till middagen i hamnen.

 Trots att det redan tidigare var förbjudet att vara berusad på sjön, och trots att forskningen visat att alkoholnivåer i det intervall som nu kriminaliserats inte ger upphov till några säkerhetsproblem, infördes en ny lag som lade ytterligare regelbördor på båtfolk och skärgårdsbor och som ytterligare försvårar för näringsidkare i små skärgårdssamhällen.

 Lagen infördes utan någon att någon bedömning av dess konsekvenser kunde presenteras. För ett parti som sätter människans frihet främst och kämpar mot onödiga lagar är detta inte acceptabelt. Därför beslutade stämman att Centerpartiet ska verka för att lagen ska utredas.

 Ett antal riksdagsledamöter har lämnat in motioner som är helt i linje med Centerpartiets stämmobeslut, bland andra:

Johnny Munkhammar och Eliza Roszkowska Öberg 2011/12:C256

Lars Beckman 2011/12:C301

Isabella Jernbeck 2011/12:C380

Jan Ericsson 2011/12:C267


Vi vill härmed uppmana alla centerpartistiska riksdagsledamöter att i enlighet med stämmobeslutet i Åre 2011 rösta för motionerna i fråga och verka för att lagen utvärderas.

 Det är centralt att Centerpartiets även fortsättningen ska uppfattas som ett parti som kämpar för människors frihet och säkerhet samt mot regelkrångel och onödiga inskränkningar i människors liv.


Gustav Andersson (C)

Miljö- och skärgårdslandstingsråd och gruppledare Centerpartiet i Stockholms läns landsting

 Olof Börjesson (C)

Gruppledare Centerpartiet i Sotenäs kommun

 Mailis Dahlberg (C)

Gruppledare Centerpartiet i Vaxholm kommun, vice ordförande i kommunstyrelsen i Waxholm kommun.

 Hans Lindqvist (C)

Gruppledare Centerpartiet i Värmdö kommun

tisdag 6 mars 2012

Supertisdagen i USA-valet: Romney Santorum, Ginrich
I dag avgörs kanske vem som blir republikansk motkandidat till Obama. Vem det än blir så förlorar han och med mycket. Den som skulle förlora mest är Santorum  med sin moralkonservatism, abortförbud, och bort med preventivmedel. Vinner inte Ginrich i  Georgia är han ute ur leken. Romney är den troligaste segraren om man ser till opinionsmätningarna i hela USA men hans ständiga byte av åsikter och oinspirerade valkampanj gör också honom till ett lätt byte för Obama. I kväll får vi se...

De Nya Moderaterna "förnyar" sig
Det är i alla fall vad hela tanken är med de fem arbetsgrupper som moderaterna nu tillsätter inför valet 2014 med ekonomi, skola, hälsa, brott och klimat/hållbarhet. Utmärkt att man inser detta måste. Bra också med öppenheten i arbetat och att man kommer att träffa mycket folk men, men...

Morgonyheterna om att  bygga en vapenindustri i Sudiarabien kan bli en riktig bumerang
Och frågar man sig, Hur kan man ta en sådan risk? Var är Schlingman? Eller vad är vilken normalt politiskt intresserad och lite insatt person överhuvudtaget som skulle ha stoppat det projektet. Allt låter otroligt. Korkat, dumt, oproffsigt.....

Och till detta ska vi lägga ungdomsarbetslösheten och jobben
som politiskt blir den svåraste frågan för regeringen. Här måste centern ta krafttag med nya näringar, innovationer, miljöteknik och ny modern transportteknik, som spårbilar och annan light rail.

Och några broavgifter över Skurubron ska vi värmdöbor inte betala
Staten ska stå för sådan infrastruktur och det ska gå på skatten som alla betalar. Värmdö har ingen annan infart till Stockholm och vi ska inte betala både broavgifter och trängselavgiftger.

För övrigt åker Sonja och jag nu iväg till Lofsdalen där Stina och Stoffe redan är och åker lite skidor
några dar. Roligt

måndag 5 mars 2012

Putin, Mer öppenhet och demokrati är ett måste
Nu vinner? Putin parlamentsvalet med sådär 64 procent av rösterna.... I dag hålls stora demonstrationer på gator och torg i Moskva och andra större städer. Missnöjet med valet och uppgifterna om valfusk undergräver legitimiteten för Putin. Jag tror inte Putin överlever mer än några år som president om han inte helt ändrar politik och öppnar upp för media, politiska partier värda namnet och demokrati.

Nordafrika, Mellanöstern, Iran, Kina
Det kommer att gå samma väg för dessa länder. Utvecklingen med sociala medier och en ökad väljarkraft sätter press på alla diktaturer. Vi kommer att få se medborgarkrav som tvingar dessa länder till demokratiska eftergifter. Det kan ta tid, men det kommer....

Här kan Jan Eliasson göra en verklig insats
som biträdande generalsekreterare i FN. Han har en otrolig erfarenhet, han kan medla, han har ett stort nätverk, han har ett starkt förtroende och han kommer från en demokrati som kan bidra...

Bra Mp-förslag: Inrätta ett FN-organ för haven
Det låter som ett bra förslag från Isabella Lövin och Åsa Romson, Mp, att inrätta ett nytt FN-organ för världshaven. Olje- och gasfyndigheter, mineraler, miljön, fisket kan samlas under en FN-hatt. Kanske något att hänga på Lena...?

För övrigt kan jag nog ordnda till möten och annat så vi får 3-4 dagar till i Lofsdalen i veckan.

söndag 4 mars 2012

Måste USA alltid ha ett eller flera krig i gång...?
Det känns nästan så när man läser Obamas varning för att USA kan ta till vapen mot Iran för att stoppa planeringen för kärnvapen. Det ekar lite valrörelse över uttalandet och så är det säkert. Men det amerikanska presidentvalet får inte styra frågan om krig och fred. Nej, varken USA eller Israel ska angripa Iran militärt. Det kan skapa ett nytt 10-årskrig som Vietnam och Irak. Alla andra medel måste prövas först.

Jörgen Brinck värdig Vasaloppsegrare.
Så är då ytterligare ett Vasalopp avklarat. En fantastisk segrare och en fantastisk ny topptid, 3, 38,41 eller 17 sekunder bättre än den förra bästa tidfen från 1998, om jag förstått dagens tidtagning rätt.Går det inte att göra ett ryck 2 mil från mål som Jörgen Aukland försökte med? Han var som mest 18 sekunder före och det såg långt ut på TV-skärmen, men ack, han fick sällskap av klungan som hjälpte varandra, blev omåkt och nummer 10 i mål.... Hårt

Men Brink ska ha en stjärna i himlen.
Bra åkt, bra taktiskt, fantastisk spurt, en trevlig, lite blyg sportsman... Leve Vasaloppet.

För övrigt har jag morgontränat, mellan TV-tittandet på Vasaloppet, spekat tennis, men inte vunnit....
och ätit gott i solen...

lördag 3 mars 2012

Kina lånar pengar till EU - den som är sata i skuld ....
Besluten i går på EU-toppmötet öppnar för hjälp från Kina., USA och övriga E20-länder. Om den tillfälliga och den permanenta räddningsfonden EFSF och ESM slås ihop och utökas kan Kina och andra stormakter ställa upp med pengar. Oj, oj,. En sådan nesa, bara för att hålla liv i euron...

Miljarder till Attendo och vårdbolag slår hårt mot Alliansen
Ägarna till vårdbolaget Attendo kan få ut 7 mdr vid försäljning. VD:n Henrik Borelius kan ta hem 700 miljoner. Hela denna vårdkapitalism slår hårt mot vårdval och Allians. Det är inte bara socialdemokrater och vänsterfolk som undrar vad som sker och med vems pengar det sker...Vårdbolag, riskkapitalbolag som bara är intresserad av pengar, växer snabbt, byter namn och ständigt byter ägare. Snabba pengar på vår(d) bekostnad....

Men LO:s kreditkort gör att s tappar sitt starkaste kritikkort
Det är verkligen usel timing. Nu när det börjar gå uppåt...nu när Carema och Attendo:s utmanande vinster drabbar Alliansen, då...tappar s sitt bästa kort, kapitalismens baksida, girigheten, att göra pengar på folks problem....Kreditkortsföretaget Entercard med kreditkort till LO.medlemmar där en del av vinsten går till LO och medlemmar får betala 15-17 procents ränta på krediter upp till 60 000 kr.
LO och bankerna lurar sina medlemmar...vilket motargument.....

För övrigt ska vi nu hem till Anne-Mari och Lennart och prata om vår Moselcykling i maj med
Hemmestakören...Roligt.

fredag 2 mars 2012

Valet i Iran: Kamenei eller Ahmadinejad: Val mellan kolsvart och becksvart
Det känns nästan som ett otäckt val. Som att man inte vill välja alls eftersom alternativen är olika grader av svart. Alternativen till dessa två mörkmän bland reformvänliga, oberoende och liberala krafter är redan utraderade. Vad det nu handlar om är ett mörkerkrig mellan två mörkmän. En personstrid mer än en fråga om skilda uppfattningar om Iran, uran, kärnkraft, kärnvapen, Israel och omvärlden. Och hur stort blir valdeltagandet....? Vad är alternativen för den enskilde iraniern?

Stockholms läns landsting har Sveriges bästa primärvård
när det gäller läkarkontinuitet enligt en undersökning av SKL, Sverige Kommuner  och Landsting. Det var ju roligt så mycket som vi har jobbat med vårdvalet och fått ett 40-tal nya vårdcentraler. Det är verkligen uppskattat att patienten få träffa samma läkare på vårdcenralen. Vi är också bra på delaktighet i vården men lite sämre när det gäller tillgänglighet. Hyggligt, som kan bli ännu bättre...

Hjärnsläpp av Transportstyrelsen att släppa kravet på lokalkännedom för taxiförare
Ja, man undrar. Vad kommer sådana dumma förslag ifrån. En svensk myndighet, med massor med utbildad personal. Dåligt för kunder, bransch och utländska turister och besökare. GPS är bra men kan aldrig ersätta bra lokalkännedom. Går det inte att överklaga.....?Nej, men det går att stoppa om regeringen ingriper.

Lennart Hallberg, en trogen, pålitlig och duktig medlem i Värmdöcentern sedan 70-talet har gått ur tiden och ska begravas i dag i Värmdö kyrka. Jag kommer Lennart....

torsdag 1 mars 2012

Skuldkrisen: ECB lånar ut 1000 mdr euro till en procents ränta till 1000 banker på tre år. Oj.
Ett fantastiskt beslut av den nye ECB-chefen Mario Draghi och en obegripligt hög summa pengar till de europeiska bankerna. De får låna hur mycket de vill. Första rundan var i december på 489 mdr euro och nu kommer andra rundan på 530 mdr. Bra att banker med problem får låna billigt. Men hur var det nu Persson sa " Den som sätter sig i skuld är inte fri...". Lånen ska betalas tillbaka om tre år. Kommer alla banker att klara det? I Spanien, Grekland, Italien?. Hur mycket pengar kan ECB:s sedelpressar trycka? Någon som hört talas om inflation...?Eurokrisen blir underligare och underligare...

Bra förslag från Ulf Kristersson och regeringen om sjukförsäkringen
Regeringen backar efter beslut i från om formuleringen i sjukförsäkringen om kravet på att söka jobb. I dagens text ska arbetsförmågan bedömas mot den "reguljära arbetsmarknaden". Det har oppositionen kritiserat och riksdagen tillkännagivit för regeringen bör ändra. Det kommer regeringen nu att göra och återgår till den tidigare formulerintgen "Normalt förekommande arbeten". Är det någon som kan beskriva skillnaden? Det är mest politik., men det måste nu göras. Bra att frågan löses. Det har varit en av regeringens verkliga problemfrågor.

Till detta lägger regeringen ett nytt begrepp för arbetsförmåga. Bra tänkt.
Det handlar om ett begrepp som bättre utgår från hur den enskilda själv bedömer sina medicinska förutsättningar och därmed arbetsförmåga. Men varför vänta ett helt år? Det ska väl inte ta så lång till att formulera ett sådant förslag....

Gör om och gör rätt om nya sjöfyllerilagen
Skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson är den som hårdast kritiserat den nya sjöfyllerilagen. Nu skriver Gustav, jag och flera andra centerpartister att de förslag som andra centerpartister lagt i riksdagen om en utvärdering och översyn av lagen blir verklighet. En onödig och okunnig lag helt enkelt.

För övrigt är jag imponerad över Mickes fina tid på 6.07 i Vasaloppets Öppet Spår. Men det är ju fan att lillpojken ska slå mig...