torsdag 31 maj 2012Just nu röstar irländarna om EU:s finanspakt
Alla opinionsmätningar pekar på ett ja, men Irländarna har röstat nej till både Nice-fördraget och Lissabonfördraget i första omgången tidigare. Efter några kosmetiska förändringar har man sedan fått irländarna att rösta ja.

Nu står irändarna inklämda.
Röstar de nej får de ingen pengar från EU:s räddningsfond ESM som startar den 1 juli. Ett Nej har heller inte lika stor betydelse i denna omröstning som i tidigare eftersom bara 12 av 17 euroländer behöver ratificera pakten för att den ska gälla. Detta visar också hur EU manipulerar med demokratin. Det spelar alltså ingen roll för införandet av finanspakten om Irland röstar ja eller nej. EU-krati alltså. Alla länder borde rösta när ytterligare självbestämmande ska föraas över till EU.

EUrokrisen delar Europa i nord och syd
Det är en riktig beskrivning i dagens DN ekonomi www.dn.se/ekonomi. Nu står ett stabilt norr mot ett instabilt söder, tillväxt och ekonomisk utveckling  i norr mot ekonomisk stagnation och hög arbetslöshet i söder. Protestantanter i norr mot katoliker i söder.
Det är inte krig. Det är inte 1600-tal. Men det är en tydligt växande klyfta. Varför ska vi i norr betala till länder som inte sköter sig runt Medelhavet?

Nordeuropéer kanske bildar en egen valutaunion
Ja, det är inte omöjligt, säger faktiskt professor Lars Calmfors. Det är rätt sensationellt.

För övrigt ska jag nu äta lunch...

onsdag 30 maj 2012

Stoppa EU:s budget. Sverige ska inte betala 40 mdr om året,  minska jordbruksstödet och minska hela budgeten.
Har ni sett någon organisation eller företeelse där inte aptiten på mer pengar ökar så fort det blivit rutin att pengar ska betalar. Det gäller skatter. Det gäller budgetar, det gäller avgifter, elskatter, det gäller...Gunnar sträng införde omsen någon gång på 60-talet. En liten omsättningsskatt på varor. Det var någon procent och skulle inte bli mer. I dag är det 25 procent.
EU vill nu öka Sveriges bidrag till sin budget från 30 till 40 miljarder. EU vill utöka sin budget med 10 procent och 40 procent att budgeten ska gå till jordbruket, främst de franska vinodlarna.
Nej till mer EU-pengar.

Bra att näringslivet vill satsa på samarbete om välfärden
Svenskt näringsliv startar nu tillsammans med Almega, Friskolornas Riksförbund och vårdföretagarna ett samarbete under rubriken " Stärk kvaliteten i välfärdstjänsterna". Projektet ska syfta till kvalitet, effektivitet och valfrihet i välfärdstjänsterna och näringslivet ska bidra med det man gör inom industri och tjänster som Scania och Volvo som utvecklar produkter tillsammans med kunden. Bra naturligtvis och roligt. Kund i välfärden är också medborgare och ska ställa krav på sina förtoendevalda. Se www.dn.se i går den 29 maj.

Olyckligt uttalande av Eskil om mer kalahyggen
Det var olyckligt och oproffsigt av en annars ofta sansad jordbruksminister. Att kräva fler kalhyggen eftersom det är bra för klimatet. Nu får han också forskarna på sig i dagens DN.Debatt www.dn.se/debatt som skriver att ett kalhygge släpper ut "enorma mängder koldioxid" de första åren efter kalavverkningen. Onödigt.

För övrigt ställde Trafikverket upp på vårt förslag från KOMPASS på statligt stöd till Pilotbanan för Spårbilar i Uppsala i går så nu närmar sig ett beslut bara landstinget kommer loss.

tisdag 29 maj 2012

Håller FN och världen helt på att tappa greppet i Syrien
I Libyen var det annat. Där satte Nato in flyg och Sverige medverkade med flygspaning för att krossa Khadaffi-diktaturen Men mot Al-Assad -diktaruren som varje vecka dödar hundratals demonstranter och vanliga människor på gatorna är FN och Världen helt förlamad. Vad säger vår utrikesminister??

Lena Ek inviger Levande kust - BalticSea 2020
Björn Carlsson har donerat 500 milj kronor till projektet BalticSea 2020. En del i projektet är Levande kust där vi i Värmdö kommun nu är "projektansvariga" med en stor studie om övergödningen och näringsutsläppen av fosfor och kväve i Björnö- och Säbyfjärden. Enskilda avlopp står för mer än hälften av utsläppen, som vi på alla sätt försökte minska när jag var ordförande i Miljö- och byggnämnden 2002-2006. Viktigast är att bygga ut VA och det gör vi i Värmdö sa vår kso Lars-Erik Alversjö. Miljöminister Lena Ek backade upp projektet som satsar 70 milj. Vackert.

Kommunalisering av Hemsjukvården - kostar kraft - skapa arbetsteam  i stället mellan kommun och landsting med både läkare och övrig vårdpersonal
Jag är så gammal så jag minns hur Börje Hörnlund kämpade med Ädelprojektet på 70-talet. Nu skall hemsjukvården föras över till kommunerna. Vi hade Västerbottens läns landsting på besök för ett år sedan som har löste frågan med arbetsteam mellan kommun och landsting utan stor, dyr och arbetskrävande huvudmannaskapsreform. Vore det inte en bättre lösning? Dessutom mer decentraliserad.

Bra att frågan om bussterminalen bordlades i Stadshuset- Vore ännu bättre om den stoppas
och bussterminalen för oss som bor i Nacka och Värrmdö blir kvar på nuvarande plats i stället för att där bygga en Galleria och spränga in en bussterminal i Katarinaberget för 2 mdr. Dyrt, fel, stora miljörisker,långt att gå till T-banan, risker vid utrymning. Vansinne.

För övrigt blir det gruppstyrelse i landstinget i dag där vi ska lägga upp budgetdebatten i landstinget.

måndag 28 maj 2012

Irland kan rösta nej till europakten
Just nu ser det ut som irländarna kommer att  rsta ja till europakten med opinionssiffror påm60-40 för ja-sida. Så har det varit förut   också, som 2001 då irländarna röstade nej till Nice-fördraget och 2008 då samma irländare röstade nej till Lissabonfördraget. Det tragiska med nej- omröstningarna är att de alltid följs av en ny folkomröstning på samma tema med några små margnella  ändringarsom till slut blir ett ja i en andra omgång.
Räntorna  har stigit också på Irland. Nödlån diskuteras från EU. Åtstramningspolitiken är i gungning. Nej-sidan kan vinna igen...och sedan blir det väl en ny..  EU-krati.

Mp öppnar för samarbete med C - C ska svara ja och gör det.
Det håller på att hända något mycket intressant och välkommande i svensk politik. De två gröna partierna Centerpartiet och Miljöpartiet kan bilda en stark smarbetsallians. Gustav Fridolin talar om att "Mp kan bilda regering med Centerpartiet"efter nästa val. Mängder med "gamla" språkrör är positiva som Per Gahrton. Centerns partisekreterare är mycket positiv och det är mycket roligt och välkomnande för både Centern och Miljöpartiet. Det kan bli något verkligt nytt. Både för saken,klimatet, energin, miljön, bostäderna, trafiken, skolan och för det politiska klimatet. Bara att backa upp.

Vad vill Per Ankersjö
I det sammanhanget förstår jag inte riktigt Per Ankersjös  artikel på DN debatt www.dn.se/debatt i dag. Det är klart vi och värden behöver tillväxt men frågan är hur den ska se ut. BNP-begreppet t.ex har tappat sitt värde om man talar om hållbar tillväxt.

För övrigt ska jag nu in till landstinget och diskutera handikappfrågor

söndag 27 maj 2012

EUrokrisen: Trött på att få rätt, läs Peter Wolodarki i www.dn.se sid 5
Det tyngsta argumentet i euro-omröstningen 2003 var att en gemensam valuta skulle göra konflikter mellan EU-länder omöjliga. Men euron har lett till motsatsen. "Euron har bidragit till att öka spänningarna mellan länder". Det säger Peter Wolodarski i DN. En av de självsäkra ja-sägarna. Det är inget krig mellan Tyskland och Grekland men relationerna har kraftigt försämrats och nynazister och kommunister har gått fram i de grekiska valen. Det var väl inte det ja-sidan ville...?

Att arbetslösa flyttar till jobben är väl inget konstigt
Regeringen förbereder nu en proposition där nyanlända flyktingar förutsätts ta jobb där de erbjuds med risk för sänkt ersättning. Det är väl inget konstigt och har gällt människor i alla tider. Hur många har inte åkt till Stockholm för jobb och till Amerika...?

Tur för Mp att partistyrelsen vann striden om vinster i friskolorna
Det var med liten marginal 108-86 som partistyrelsen vann på Mp-kongressen. I bolagsordningen ska skrivas in att "syftet" med verksamheten inte är vinst- Oklart men tillräckligt tydligen för ett ja. Men något totalstopp är det inte. Blir det vinst kan vinsten delas ut till aktieägarna om "den är skälig", och det ska Skolinspektionen avgöra. En krånglig och otydlig "lösning" men den räddar Mp från att hamna på samma sida som V och Sd. Och nu är man regeringsdugliga....vilket var syftet.

För övrigt var jag på Musikvalvet Baggen i går och lyssnade på den utmärkta trubaduren Thord Lindé på hans  Bellman Concert. Härligt, med några glas rött också.lördag 26 maj 2012

Miljöpartiet får stort utrymme och kommer över tio procent nästa val: klimat,kärnkraft, spår
Ja, så ser det ut och så kan det bli. Debatten om vinst på friskolorna som i skrivande stund just är uppe   till beslt på   Mp-kongressen skadar inte partiet. Tvärtom, det gynnar dem oavsett beslutet. Avvecklingen av kärnkraften gynnar Mp dels för att centern olyckligt har  bundit upp sig för ny kärnkraft och dels för att Stefan Löfven och s är otydliga. Det missgynnar centerns kärnväljare och det splittrar s.

Mp vill ha mer, bättre och billigare tåg och mindre och dyrare flyg med CO2 skatt.
Artikeln i dag i www.dn.se/debatt  om att satsa på tåg i stället för flyg och bygga ut järnvägen, sänka priserna och  lägga koldioxidskatt på flyget har stöd av 90 procent av befolkningen enligt en undersökning. I förlängningen" vill man ha  höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg Malmö, Oslo och Köpenhamn.

Annie Lööfs inbjudan om att göra upp med Mp om järnvägen är ett bra initiativ.
Det gynnar bara Mp har några sagt till mig. Nej, det gynnar saken med fler spår, minskad klimatpåverkan och både C och Mp som partier.

Och här har Centern sin chans att driva på för spårbilar i Sverige
Det skulle minska trängseln i trafiken, gynna klimat och  mljö och skapa innovationsmöjligheter för Sverige med nya exportmarknader  över hela världen.

Annie kan göra det nu genom att ställa sig bakom det brev som Stefan Hanna, kommunalråd i Uppsala och jag som ordförande i KOMPASS skrivit till regeringen med begäran om stöd till pilotbanan i Uppsala. Det handlar om 4-5 miljoner för att tillsammans med Uppsala kommun och landstinget få igång pilotprojektet som nu  är klart för start.Stödet bör komma genom Trafikverket och pengar finns. Det är bara ett beslut som fattas. Ta kontakt med dep.rådet Håkan Jansson på ditt eget näringsdepartement så sköter han resten. Heja Annie.

För övrigt har det nu blivit 4-5 kilometer med hygglig fart genom Storskogen i Hemmesta som inte ska bebyggas...

fredag 25 maj 2012

Bra med hårdare lagstiftning mot barngifte
Justitierådet   Göran lambertz förslag om hårdare lagstiftning mot tvångsgifte för barn är bra. Tror det har stort stöd bland svenska folket. Invandrare och flyktingar ska liksom infödda svenskar följa svensk lagstiftning och den ska vara tydlig. Mångkultur är berikande och och ska stimuleras men det ska vara inom lagens ram. Men det är viktigt med dialog där motiven till lagen och annan lagstiftning           kommer fram.

Lite onödigt och oproffsigt av Eskil att tala om att fler kalhyggen behövs
Det är naturligvis därför som Folkpartiet nu kräver hårdare press på skogsägarna med krav på att ansökan om avverkning hos skogsstyrelsen. Jag tycker det är en onödig byråkratisk process men nu blir det debatt i riksdagen i frågan eftersom vänstern krävt detta.

LO och Mp kongressar i helgen. Nedåt för LO och uppåt för Mp
Det blir en intressant politisk helg med två viktiga organisationer som kongressar. LO med Vanja Lundby Wedin har inte varit riktigt lyckosamma. En halv miljon medlemmar har försvunnit. Men fackliga organisationer behövs och LO måste finna en väg som gör att fler tycker att medlemskapet är värdefull.
För Mp är det lättare. Det är bar framåt och uppåt och Åsa Romsson får nu stort utrymme när Gustav Fridolin ska vara pappaledig. Hon är frejdig, kunnig, påläst och pådrivande.

För övrigt åker jag nu in till ett seminarium med de kommunala pensionätrsråden i landstinget.

torsdag 24 maj 2012

EU-toppmötet:Monetär union?, Euroobligationer?, finanspolitik? Vad var det vi sa.
Nu blir det en sådan där tråkig kommentar igen. Vad var det vi sa inför både EU-omröstningen 1994 och Euro-omröstningen 2003. på EU-toppmötet i går kväll var det åter krisdags. Frankriker nye president F Hollande driver på för EU-.obligationer. Angela Merkel säger blankt nej men lägger till att det kan diskuteras om EU:s  budgetpolitik ställs under överstatlig kontroll. Alltså en monetär finansiell union mellan EU-länderna. Bra att både Rheinfeldt och Lars Ohly så tydligt sa nej till Eurooblogationer på EU-nämnden i går, men alla kan ju se åt vilket håll EU går. Mer Union helt enkelt.

Stärk arbetslöshetsförsäkringen och gör den obligatorisk
Sverige halkar ner i  tygghetsligan. Den svenska modellen om generell välfärd för alla håller på att luckras upp. Vi ligger inte längre i topp som välfärdsland, som vi själva gärna vill tro. Vad göra? Höj a-kassan till 80 procent för alla de första hundra dagarna av en arbetslöshet. Detta för att ge trygghet men också visa att det är en omställningsförsäkring. Gör arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. Det ska handla om generell välfärd för alla.

Bra beslut på kommunfullmäktige i går om vindkraft, bostäder och belysning i Gustavsberg
Vi hann inte med så mycket på dagoradningen men de beslut som fattades var bra. Ett utmärkt förslag om att Värmdö ska satsa på vindkraft bifölls. Först att köpa vindkraft från en anläggning utanför kommunen och nästa steg att bygga vindkraftverk i Värmdö. I första hand småskaligt är min modell. Markägarre och lantbruk bör stimuleras att bygga vindkraft.

Vi tog också bra, tydliga och utvidgade ägardirektiv till Värmdö Bostäder
Från Centern ställde vi oss bakom bra förslag från Lasse Bryntesson och socialdemokraterna om att driva på för fler hyresbostäder och även ägarbostäder  uppmuntra återvinning och stärka inflytandet för hyresgästerna. Gick inte igenom men det finns ju en styrelse som kan lyssna på vad ägarna diskuterar...

För övrigt åker jag nu in till landstingets forskningsberedning. Mer klinisk forsskning är ett bra sätt att förbättra sjukvården

onsdag 23 maj 2012

EUrokrisen i nytt varv och svångrem byts mot spendering
Ja, ungefär så ser läget ut inför kvällens EU-toppmöte om EUrokrisen. Under min förra vecka i Tyskland märkte tydligt hur svångremmen nått botten int minst i deltatsvalet i Rheinland- Westfalen där Angela Merkels CDU tappade 6-7 procent och SPD gick fram lika mycket. En mycket tydligt signar från tyskarna själva. Nu räcker det med stödpengar och svångremmar.

Men vad som händer
från de som liksom Hollande kräver en "tillväxtpakt" är egentligen ännu mer pengarna och att Tyskland ska ta ännu mer ansvara för krisländerna Grekland, Portugal. Italen, Spanien
EUroobligationer blri den stora fråga i kväll Frankrike ja, Tyskland, nej. Kompromiss; man startar några infrastrukturprojekt med gemensat garanterade statsobligationer och skjuter euroobligationerna framför sig till toppmötet den 28-29 juni.

Mp i centrum i "maktpolitiken" och taktiken inför valet
Ja, det är så Mp-ledningen vill se sig, när man nu allt tydligare talar om att Mp ska ingå i regeringen.. Ändringen i grundlagen att en omröstning måste ske efter valet om den sittande regeringen har stöd, stärker Mp:s linje. Mp är också smarta och utesluter inte samarbete med något parti förutom Sd.

Landstingsstyrelsen tog budgetbeslutet i går med enig Allians och oenig opposition
I går klubbade vi budgeten i landstingsstyrelsen. Oförändrad skatt 12.10, 75 mdr till sjukvård och trafik med Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, och stora satsningar på spår och T-bana. Socialdemokraterna behåller också skatten oförändrad men Mp vill höja 20 öre till 12.30. Centerns krav på att stärka skärgårdstrafiken och Waxholmsbolaget i upphandlingarna och Nord-Syd passagen med en tvärgående förbindelse från Norr till söder i skärgården är nu Alliansens förslag. Bra.

För övrigt är jag nu på väg till kommunen för att diskutera vårt fortsatta agerande med gruppledarne mot avgifter på Skurubron

tisdag 22 maj 2012

Presidentvalet i Egypten: Kvinnor gör sig inte besvär
Det är nu man ser skillnaden. Otroligt år 2012 i ett val att kvinnor inte är välkomna som kandidater. Närman läser Buthayana Kamels berättelse i www.dn.se i dag så förstår man hur män och omgivnigen runt de ledande uppfattar kvinnor som ställer upp i  valet. Som ett hot. Parlamentet som valdes i vintras har bara två procent kvinnor bland de valda och nu stoppas en kvinnlig presidentkandidat.
Militären styr fortfarande bakom kulisserna. Men valet är ändå en öppning, om än bara liten.

EU-valet i Serbien: Nationalister och främlingsfientliga har tagit över EU-kritiken i EUropa
Det känns inte alls roligt att vara EU-kritiker när jag ser utvecklingen i EUropa. I Finland, Frankrike, Holland med flera länder koppar nationalistiska och starkt främlingsfientliga partier ihop detta med  EU-kritik. Nu senast i Serbien där nationalisten  Tomislav Nicolic vann presidentvalet. Nicolic med massor med kamrater åtalade för krigsbrott i Haag-terminalen....

För övrigt är det nu landstingsstyrelse och nu tar jag cykeln till bussen

måndag 21 maj 2012

G8 Mötet: Merkel får backa om tillväxtinsatser men håller god min
Det har inte varit något tema från G8 men det är en verklighet att Angela Merkel fått backa rejält från sin hårda uppfattning om åtstramningar som lösningen på Eurokrisen. I Chicaco under G8 mötet ställde sig Obama bakom kraven på investeringar, jobb och tillväxt.Det är samma linje som nyvalde presidenten  Hollande i Frankrike. Det är också samma linje som flera tyskar ställt sig bakom i delstatsvalen i Rheinland-Westfalen t.ex. Merkel får bita i det sura äpplet och håller låg profil. Några konkreta förslag finns dock inte än förutom orden "tillväxtpakt" och "Euro-obligationer". Det första bra, det andra dåligt.

Blir det folkomröstning om Nato?
I morse debatterade förre FN-ambassadören och Palmemedarbetaren Anders Ferm med folkpartiets Allan Widman om Nato. Ferm säger nej och Widman ja till medlemskap. Båda vill dock ha en folkomröstning i frågan. Men varför undrar jag, när det inte finns någon folklig opinion som kräver medlemskap. Tvärtom har 86 procent av svenskarna avvisat medlemskap...
...Men det kanske är på väg att hända något om man noga läser vad F Reinfeldt, C Bildt, och K Enström skriver i dag i SvD www.svd.se/debatt. "Vi ser hur ett nytt Nato växer fram...som inte enbart fokuserar på sitt eget förssvar utan...som en internationell krishanterare". Är det en kursändring mot medlemskap? Jag tror inte det men....

Klokt av regeringen och Peter Norman med hårdare kvar på etisk kompass för statliga företag
Det är bara att applådera ett snabbt svar från regeringen på Telia Soneras lössläppta agerande i demokratiskt svaga länder. Nu ska ordentliga ägardirektiv till med hållbart företagande kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mm. För lite och för sent brukar det heta. Nej, bra och snabbt.

För övrigt ska jag nu läsa kf-handlingar på Ipaden som vi nu har i stället för den tidigare 3cm pappersbunten. Utveckling... Bra naturligtvis, men just nu mest tekniskt krångel.

söndag 20 maj 2012

Åter vid bloggen efter en vecka med cykel och körsång i Moseldalen
En fantatisk vecka. Bortkopplad från allt hemma och den "svenska" världen. Tror att det är nyttigt ibland. Ingen dator med. Telefonen försvann ur jackan på flygplatsen....Tåg från Koblenz till Bernkastel-Kues, sådär 14-15 mil uppför Mosel och cykling tillbaka. Avbrott för god mat och lite körsång där vi  lyssnat på tyska körsångare och sjungit lite svenska vårvisor...

Eurokrisen och CDU-kraschen i Rheinland- Westfalen har dominerat tyska media
Det har inte gått att slå på TV:n utan eurokris med Merkel och Hollande och det katastrofala delstatsvalet i Rheinland- Westfalen där CDU tappade 6-7 procent och SPD gick fram lika mycket. Delstatschefen i CDU avgick från sin post i R-W, Merkel blev rasande av förlusten och avskedade honom också som miljöminister i sin regering. Stor debatt i Tyskland om Merkels okänslighet och omänsklighet. Detta ovanpå eurokrisen där Merkel beskrivs som alltför åtstramnings- och sparinriktad och att det var detta som var orsaken till delstatsförlusten.

Hela Detta scenario förstärktes av Hollande med kravet på en "tillväxtpakt"
som utsatte Merkel hårt och utan tvekan minskat hennes fötroende i Tyskland. Men Angela Merkel vill naturligtvis visa att hennes hårda sparlinje varit den rätta och inte börja tumma på den. Men när också tyskarna och hennes egna börjar tveka då...

I Sverige står centern på samma...
Det har inte hänt så mycket med opinionssiffrorna, men det är ororande att SD nu är fjärde största parti...Lyssna. Bra artikel av Kerstin Lundgren m fl om Nej till Nato. Bar utspel av Per Åsling om halverad inkostskatt och arbetsgivaravgift i tillväxtzoner i glesbygd. Oklart utspel  från Löfven om att inte bygga mer kärnkraft. Vad är det värt. Syna kanske....

För övrigt hade vi Emma, Sara och Hanna här fredag och lördag direkt när vi kom hem. Lite trött kanske...men efter en morgonpuss av en treåring kvicknar man till


fredag 11 maj 2012

Vågat men bra förslag från Obama om enkönade äktenskap
Det är USA vi talar om. En annan kultur än vår. Generellt mer konservativ, för att inte i vissa stycken säga reaktionär och ofta djupt religiös. Då är det vågat politiskt men just därför hedervärt att säga att man är för enkönade äktenskap. Hörde Obamas intervju och han valde verkligen orden och sade att det var hans eget personliga ställningstagande. men ändå...Heder.

Grekland: En samlingsregerieng vore det bästa
Efter två misslyckade försök med Nea Demokratia och vänsteralliansen och nu inne på det tredje med Pasok, socialdemokraterna, som tappade två tredjedelar av sina väljare i valet ser det illa ut. Vi ska inte tala om vilken regering Grekland ska ha men en samlingsregering vore nog det bästa. Det är inte säkert att den håller särskilt länge heller, men det är kanske värt ett försök. Huvudfrågan är ju om Grekland ska stå kvar vid uppgörlserna med EU, ECB och IMF, ja eller nej. Ibland kommer det fram kompromisser när man talar med varandra.....

EUropa behöver en Marshallplan
Här har Hollande rätt. Visst, du måste reglera dina skulder. Du måste ha en ekonomi där inkomster och utgifter är i balans. Men det går lättare att få om du kan sälja produkter, ta emot turister, förbättra transporterna. En plan för uthållig tillväxt är vad EU skulle behöva. Där infrastruktur, miljö, klimat, jobb och migration vävs ihop i en framtidsinriktad Marshallplan eller "Merhollande" plan om Tyskland och Frankrike kan hålla i klubban.

För övrigt går nu bussen till Arlanda och därifrån vidare till Koblentz och Moseldalen med Hemmestakören på cykel- och sångturné.
Det blir ingen blogg nu på en vecka...

torsdag 10 maj 2012

EU: Ta tag i korruptionen i Europa så stärks ekonomin
Det är mycket jag tycker att EU inte borde hålla på med. En sak som EU verkligen borde ägna sig åt är korruptionen i Grekland, Italien... EU-ledarlandet Tyskland bör ta initiativet gärna tilsammans med Sverige till en gemensam hållning, med gemenskapsbeslut eller lagstiftning. Sverige kunde ta ett initiativ...där centern kan börja.

Alldeles utmärkt artikel av Annie och Micke om utökat samarbete med Mp
Centern är ett miljöparti. Det är Miljöpartiet också. Det finns ingen anledning att sätta partierna mot varandra. Tvärtom, det är väl ändå sakinnehållet och kraven på insatser inom energi, klimat och miljöområdet som bör avgöra. Då kan mycket uppnås med samarbete.  Tre områden föreslås i artikeln www.svd.se/debatt. Det är fortsatt samarbete inom migrationspolitiken. Vi ska välkomna nya svenskar.Stärkt infrastruktur med ökade satsningar på underhåll och nya järnvägar och modern miljövänlig transportteknik som trådbussar och spårbilar (det senaste mitt tillägg). Sänkta trösklar på arbetsmarknaden är det tredje. Bra. Varför inte en inbjudan från hela regeringen....?

Stark Alliansbudget i landstinget: Två nya mdr på vård och trafik
Det är nog den starkaste budget jag kan påminna mig från Majoriteten i landstinget. Alliansen bygger ut vården med en och en halv mrd och trafiken med en halv. Sammanlagt 49 mdr på sjukvård och 8 mdr på trafik och nästan 3 mdr på forskning, t.ex för ökad patientsäkerhet tillsammans med KTH. 800 nya vårdplatser. Det ska vara enkelt att söka vård. I centern får vi igenom rening av gaser och läkemedel från sjukhusen och nya steg mot klimatneutral kollektivtrafik. Nord-Syd passagen och fortsatt bred upphandling av skärgårdstrafiken är en stor C-framgång.

För övrigt åker Hemmestakören i morgon till Moseldalen på cykel-. och sångturné...

onsdag 9 maj 2012

EUropadagen - EUron och finanskrisen skakar EU
Europadagen har mer och mer blivit EU-dagen, Ett EU som i dag är i kris, med en havererande euro i en eurokris. Robert Schuman och Jean Monnet skulle vända sig i sina gravar om de såg följderna av deras kol- och stålunionen på 1950-talet. Euron och valutaunionen har i stället kraftigt försvagat Europa, skapat splittring och ett allt starkare Stor-Tyskland och gjort många människor fattiga.

Men en stjärna ska de gamla ledarna ha
från EU-flaggan och det är freden. Samarbetet med kol och stål och gemensamma beslut har förhindrat nya krig mellan Tyskland och Frankrike, men inte i övriga Europa...

Folkpartist röstar nej till "Tillgångslagen" - övervakningen har ökat för mycket - han har rätt
Vi har fått alldeles för mycket övarvakning av vanliga medborgare. Orwells 1984...Från den 1 maj gäller datalagringsdirektivet. Imorgon ska riksdagen klubba "Tillgångslagen" hur de brottbekämpande myndigheterna ska få tillgång. till våra privata mail. Det har gått för långt, säger folkpartisten Mathias Sundin och röstar nej. Vad säger centern? Annie, Fredrik...

Två framgångar för centern i landstinget. Måltidsutredningen och Skärgårdstrafiken
I går i landstinget klubbade vi måltidsutredningen. Vi har hårt drivit kravet på tillagningskök från centern md god tillagad mat i stället för svarta plastlådor. Centerpartiets och Eskils Erlandssons matlandet Sverige ska gälla också på sjukhusen

Skärgårdstrafiken blir kvar och Waxholmsbolaget stärks med flera underleverantörer från skärgården
Centern och Folkpartiet har stoppat de ursprungliga planerna på en sk Helhetsupphandling av skärgårdstrafiken där Waxholmsbolaget kanske skulle ersättas av en enda storupphandlare. Trafiken blir kvar som i dag, de som i dag bor i skärgården och är underleverantörer får fortsatta. Skärgårdsbor och turister ska som i dag kunna nyttja en utökad skärgårdstrafik. Eller som socialdemokraternas oppositionspolitiker Erika Ullberg säger " Moderaterna har tvingats backa på varenda punkt för ett massivt tryck från Folkpartiet, Centern, oppositionen och skärgårdsborna."

För övrigt blev det lite lång blogg i dag men det blir ingen alls nästa vecka då Hemmestakören cyklar i Moseldalen...

tisdag 8 maj 2012

Euron står på spel - Grekland och Irland avgör
Valet i Grekland har satt euron på dagordningen. Om den nya grekiska regeringen, som vi inte vet hur den ser ut, säger nej till besparingskraven från EU, ECB och IMF så får Grekland inga stödlån och då står verkligen euron på spel.
Det största partiet Nea Demokratias ledare Antonis Samaras har redan misslyckats med att bilda en regering efter en dags förhandlingar....Nu får vänsterkoalitionen chansen och där är det "bort med alla besparingskrav på grekerna". Då faller stödpaketen och då faller eur...

Irland kan bli nästa steg
Haveriet för ekonomin och euron i Grekland kan bli en viktig påminnelse för irländarna när de går till folkomröstning om europakten eller finanspakten i slutet av maj. I dag säger 60 procent av irländarna ja till pakten men det har blivit nej förut med höga ingångsvärden i början av folkomröstningen. Så var det om euron 2002 och så var det om Lissabonfördraget 2008. Irländarna sa nej. Och så kan det bli nu. Då tror jag verkligheten har hunnit ifatt euron och den är död. Frågan är hur det då påverkar det övriga EU-samarbetet....? Trots min EU-kritik vill jag inte ha ett havererat samarbete i EUropa.

För övrigt har vi nu landsting och ska diskutera årsberättelsen, också den mest om ekonomin som är ganska bra i landstinget med ett resultat på över en halv miljard. Mest kritik av revisorerna får SL och Trafiknämnden...för brister i upphandling, kontroll, restider, köer...

måndag 7 maj 2012

Stor politikhelg med
Ny president i Frankrike
Det var väntat enligt opinionsundersökningarna. 52-48 är större skillnad än jag trodde. Orsaken: Sarkozy är avskydd av många. Vändningen: Satsningen på Le Pen väljare och främlingsfientlighet. Marine Le Pen själv valde att avstå i valet mellan Sarkozy och Hollande. Detta trots att Sarkozy låg nära hennes åsikter. Men avskyn mot S var större. S:s chanser var döda när mittenpolitikern Bayrou lade sin röst på Hollande. Sorti Sarkozy.

Hela Grekland stormar
efter katastrofvalet för Nea Demokratia som tappade varannan väljare och ännu värre för det socialdemokratiska Pasok som tappade två av tre. Upp steg vänster- och högerpopulister som inte vill ta ansvar för Grekernas ekonomiska haveri. Det stormar. Ingen vet vad som kommer. Överlever euron och EU...?

Löfven, Reinfeldt och Sjöstedt vann i partiledardebaten - Annie kom bort
Löfvens debut är godkänt. Reinfeldt höll ställningarna. Ingen vann på någon politisk sakfråga. Jonas Sjöstedt var tydligast utifrån vänsterns politik men nej till vinster i välfärden håller inte, även om det kan låta bra. Annie Lööf kom bort och blev mest ihågkommen för att  "Jag vill ha så mycket skattesänkningar som helst...eller ngt i den stilen.

Centern: Ransonera välfärden, oj,oj, oj
Man tror inte sina öron, eller ögon när man läser dagens www.dn.se/debatt . Vi måste börja ransonera välfärden skriver Hans Dahlgren, ordförande i Centerns välfärdspolitiska grupp. Herregud...Vem är han? Oj,oj, oj. Hur många stöter vi bort? Vilka får vi kvar? Nu är det tidningen som sätter rubriken men HD skriver själv "ransonera välfärden".

För övrigt ska jag nu läsa handlingarna till landstingsfullmäktige i morgon, 4 cm ungefär...

söndag 6 maj 2012

Två gissningar i dag
1.Löfven-Reinfeldt, oavgjort. Båda kommer att hålla statsmannaprofil
Det ska bli mycket intressant att se och höra partiledardebatten i kväll i SVT:s Agenda. Det är Löfvens premiär och det betyder mycket vilken ton och vilken attityd han anlägger till både omgivningen och sakfrågorna. Tror båda kommer att vilja visa att de är statsmannamässiga. Vi vet det redan om Reinfeldt men Löfven kommer säkert att försöka visa detta också. Han triangulerar, dvs han tar sättet att kalla sig "det nya arbetarpartiet" som modereterna gjorde till sig och blir "det nya företagarpartiet". Näringsliv, fack, akademi och tillväxt skapar jobb. Ekonomin ska vara i balans.

Vi måste visa i centern att vi kan klara våra ministeruppdrag med näringsliv, miljö, landsbygd och energi
Vi måste också visa att vi är ett brett parti för hela landet och alla gammelsvenskar och nysvenskar med skola, ungdsomsfrågor, jobb, nybyggare och äldre. Livsbalans är ett bra ord och ett bra tema.Testa det Annie.

2. Sarkozy - Hollande, oavgjort, men en mycket knapp seger för Hollande
Det kan inte bli två segrare. Men jag tror att Sarkozy hämtar in ännu mer och att det blir mycket jämt.Ekonomi, eurokris, jobbkris, EU-kris, invandring och ledarskap. Där är valets huvudteman.

Kan Tyskland och Japan avveckla kärnkraften kan Sverige
I går stängde Japan sin sista reaktor. Tyskland har efter Fukushima beslutet att avveckla all kärnkraft. Kan två starka industriländer avveckla kärnkraften så kan Sverige. Vilket läge för centern att kräva avveckling framför nästan på Mp som skulle bli helt omkörda. Många "gamla" centerpartister skulle komma tillbaka och många nya skulle komma till.

För övrigt blir det nu visning på huset om en timme och sedan får vi se vad som händer...

lördag 5 maj 2012

Kina visar sitt rätta jag med Chen
Chen är blind. Han är självlärd advokat. Han har avslöjat hur lokala myndigheter tvingar kvinnor till sterilisering och aborter. Chen har företrätt dem som advokat och dömdes till fyra års fängelse. Efter frisläppandet fick han och familjen husarrest och misshandlades. Nu vill han fly eller flytta till USA men regimen försöker stoppa honom. Mikrobloggarna stödjer honom i ett upprop och dikaturens kreatur blir rädda för opinionen.. Kina visar sin rätta ansikte, sin baksida den vi inte ser när kinesiska ledare  skakar hand och ler i Sverige. Glöm aldrig.

Euron skadar hela EUropasamarbetet
Vi ser nu baksidan på det olyckliga euroinförandet. Uppifrån utan folkligt stöd. Ekonomiskt omöjligt från början med penningpolitik i EU och finanspolitik i medlemsländerna. EUron har kostat 1000-tals miljarder för skattebetalarna. EUron har gjort miljoner greker, spanjorer, portugiser.,,,fattigare. Euron har skapat nationella, främlingsfientliga, faschistiska partier i Frankrike, Grekland, Finland, Nedrländerna...
Den nödvändiga åtstramningen och betalningen av skulderna påverkar direkt politiken när EU:s ordförande nu med några dagar kvar till valet indirekt stödjer Hollande med sitt krav på tillväxt....

Fler men säkrare cykelleder
Det är jättebra med miljardsatsningen på cykel i Stockholm som hårdast drivit av centern och Per Anckersjö. Det behövs fler cykelleder för klimatet, miljön, välbefinnandet och mfr att minska trängseln. Men de måste vara säkra.
När landstingsgruppen besökte Paris förra veckan fick vi höra om deras cykelsatsning. 1100 cykelstationer i hela Paris. Bara att ta en cykel och betala någon halveuro och ställa tillbaka den på en annan station. Ett årskort kostar 20 euro. Fantastiskt och mycket lyckat. Men gör cykelbanorna säkrare.

För övrigt tackar jag ombuden på årsmötet för KOMPASS för förtroendet att ytterligare ett år leda KOMPASS för att få tills tånde en pilotbana. Spårbilen kommer

fredag 4 maj 2012

Nu åker jag till KOMPASS årsmöte i Upplands-Väsby
Så har vi då i dag årsmöte i nätverket för spårbilar i Upplands-Väsby. Vi har ett 12-15-tal kommuner som är medlemmar och ett antal "närstående" som skulle satsa på spårbilar bara de visste att det backas upp av regeringen och det går att få någon form av statligt stöd. Uppsala, Sigtuna, Upplands-Väsby, Arlanda, Södertälje, Trollhättan är kommuner som ligger i startgroparna.

Spårbilen kommer
Jag tror det kommer att lossna med Uppsala där i stort sett bara ett positivt besked från landstinget återstår innan beslut om en pilotbana från Centralstationen till Studenternas och Akademiska sjukhuset med många arbetsplatser efter vägen.
Så nu tar jag cykeln till Hemmesta Vägskäl.....

torsdag 3 maj 2012

Franska presidentvalet. Efter gårdagens debatt vinner Hollande
Det var en stressad och pressad Sarkozy som mötte Hollande i gårdagens debatt inför den avslutande valomgången om några dagar. Hollande var avspänd och framförde sina krav på sänkt pensionsålder mm balanserat. Sarkozy kritiserade Hollande för bristen på erfarenhet och framhöll sig själv som ett föredöme med erfarenhet och skicklig på krishantering. Nej, det räcker inte. Närmandet till Marine Le Pens väljare drar ner honom som intellektuell när man vänder kappan efter vinden.

Bra möte om landstingets nya hbt-policy
I går genomförde landstingets förvaltningar och förtroendevalda tillsammans med hbt-organisationerna ett välbesökt och informativt möte om landstingets nya hbt-policy som antogs den 6.12 förra året.
Visionen är att "Alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, synliggörs och blir bemöttamed respekt och professionalitet inom Stockholms läns landstings olika verksamheter". Vi måste som landsting föregå med gott exempel och det var vad hela mötet handlade om.

Överraskande och tråkigt att Lars-Erik Alversjö slutar som kommunstyrelsens ordförande
Jag hade inte en susning. Många jag tala med hade det inte heller. Ett erbjudande från tidigare arbetsgivaren Telia om mobilsatsningar i Asien blev för svårt att säga nej till. Rätt eller fel. Det är Lars-Erik som själv gjort valet och han ska ha en eloge och respekt för att han på ett öppet och otvunget sätt styrt Alliansen och nu Koalitionen i Värmdö. Blir det Monica Pettersson som nu tar över. Det vore inte  inte fel.

För övrigt hade vi förmöte med KOMPASS-styrelsen i  morse inför årsmötet i Upplands-Väsby i morgon. Spårbilen kommer.

onsdag 2 maj 2012

Socialdemokraterna: Jobb, utbildning - mindre om a-kassa och bidrag
Jag hörde rätt i går och media har fångat in detsamma. Socialdemokraterna ska ta tillbaka jobbfrågan från Moderaterna. Det gamla arbetarpartiet ska komma tillbaka som just arbetarparti. Innovationspolitiskt råd, sommarjobb och utbildningskontrakt var förslagen. Och det är inga löner 25-procentiga löneökningar. Det är i stället krav på de ungdomar som inte gått ur gymnasiet att lova att plugga om samhället lovar utbildning och försörjning.

 Magdalena Andersson
talar inte om lön utan försörjning under tiden ungdomar utbildar sig.Det är ett smart drag. Men hur hög ska den försörjningen vara? Någonstans finns det en  (S)chlingman som har tänkt. Inga procent, inga siffror, inga löften som kan spricka i samma ögonblick som de presenteras. Inget om ersättning, inget om a-kassa, om man inte får frågan och då ska den höjas till 910 kronor.

Vänstern och Jonas var mer konkret
Det skrev jag också i går direkt från talen i radion och det tycks stämma i daga också. Han lovar  30-40
000 jobb i den privata sektorn och minst lika många i den offentliga med lärare och sjuksköterskor. Bankerna ska betala med 3,9 mdr i en extra bankskatt på 5 procent. Låter ideologiskt rätt för V men för opportunistiskt och naturligtvis omöjligt att få igenom. S har inte kommenterat. Jonas talade mycket mer om klimat, miljö och energi. Det vinner han på. För Lövden fanns det knappast med alls.

Nu ska jag till möte igen med partierna i Värmdö om Nej till avgifter på Skurubron. Kanske ingen världsfråga, men för oss Vämdöbor är den viktig, mycket viktig.

tisdag 1 maj 2012

Traditionellt och utan besked från Stefan Löfven på 1 maj
Har hört med ena örat på förstamajtalen i dag och arbetat med inre tjänst hemma i huset samtidigt.
Full sysselsättning är budskapet. Men vem är emot det. Kritik mot regeringen för att den inte gjorde tillräckligt under finanskrisen 2008 och framåt. Ett innovationspolitiskt råd för att ge jobb vill Löfven tillsätta med statsministern ( han själv) som ordförande. Innovation, forskning och framtidsfrågor ska lyftas upp. Näringsliv, fack och akademi ska samarbeta.Bra men lite oklart. Lite nytt är kravet på ökat ansvar för den enskilde. Traditionellt var ordet. 
"Fattigdom ska med s vid rodret bara bli något som man läser om i historieböckerna". Det var ett löfte och det kan bli farligt. I morgon kommer budgetförslaget.

Vänstern vill höja skatten på bankerna - och lovar 120.000 nya jobb
Att lova ett exakt antal nya jobb var ingen framgång för Fälldin och det är det inte för Jonas Sjöstedt och vänstern heller. 30-40.000 i den privata sektorn och 60.000 i den offentliga sektorn på bland annat fler lärare. Det ska finansieras med höjd skatt på bankerna med 3.9 mdr kr genom en extra bolagsskatt på bankerna med fem procent. Lite väl populistiskt tror jag. Vänstern tappar nu i opinionen när s går så starkt framåt. I morgon kommer också vänstern med sitt budgetförslag. Bra med Jonas förslag om klimatet.

För övrigt var det en mycket trevlig fest hos oss med med Hemmestakören. på Valborg. Bellmantemat bars lysande upp av alla deltagare och några av oss han också med firandet på Sjöliden.