fredag 31 maj 2013


EU:s strafftullar på solpaneler är rena Solstinget
Tala om protektionism och feltänk.  EU:s handelskommissionär Karel de Gucht vill ha att EU skall införa en 50-procentig strafftull på solpaneler från Kina. Solsting. Vilka motåtgärder kommer Kinas nye premiärminister Li Kegiang med? Solpaneler ska installeras. Det skapar jobb i Europa vid installation, skötsel och underhåll. För att inte tala om minskade insatser för klimatet. Sverige ska säga ifrån nu direkt inför beslut i ministerrådet. Kom igen Lena Ek och Anna-Karin Hatt.

LO går baklänges med begränsningar av arbetskraftsinvandringen
Det har ju hängt i luften. Men jag trodde inte jag skulle få höra det, och från alla 14 LO-förbund. Statstjänstemän i Stockholm skulle alltså vara bättre på att bedöma vad företagen vill ha för arbetskraft än företagen själva. Den modellen avskaffades av regeringen och Miljöpartiet 2008. Vi ska naturligtvis stoppa avarterna med  blufflöner, fusk och utnyttjande av arbetskraft. Jag tycker inte om att prata om särintresse, men här skiner det igenom...

Regeringen, Miljöpartiet och Svenskt Näringsliv säger Nej.
Va säger och gör Stefan Löfven ? Som tidigare Metallordförande har han svårt att säga Nej till 14 LO-förbund, men han ska ju samarbeta med Miljöpartiet...Centern och Annie kunde ju fråga...


Nu tar jag tåget till Göteborg med landstingsstyrelsen och diskuterar stressjukdomar och Grön Rehab med Centern i Västra Götaland. Roligt.

torsdag 30 maj 2013

Nattmöte på kommunfullmäktige med återremiss om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen efter revisorernas hårda kritik
Ja, det blev ett nattmöte till över tolv kring årsredovisningen för 2012 och "revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga  nämnder".
Borgen till Värmdövallen har hanterats "bristfälligt där kommunen tagit ens stor ekonomisk"."Hela processen har skötts ytterst oproffessionellt".Huvudansvariga är tidigare kso Lars-Erik Alversjö och ks-ledamöterna Monica Pettersson och Anders Bergman. Kommunstyrelsen har inte uppfyllt sin uppsiktsplikt.
Åtgärder bör också vidtas för att hantera låneskulden på knappt 3 miljarder kronor.

Svidande nederlag för koalitionen som bara fortsätter att granskas med krav på att vart och ett av kommunalråden Anders Bergman, Monica Pettersson och före detta kommunalrådet Lars-Erik Alversjö ska avge yttranden över hanteringen och frågeställningarna kring Värmdövallen AB
Där ska klargöras hur upprinnelsen till de två borgensbesluten såg ut, varför borgensbesluten inte följts upp, varför kommunen inte tog pant/säkerhet och hur dialogen mellan kommunen och Värmdö IF sett ut.
Den kanske viktigaste frågan är "När fick kommunen (tjänstemän och politiker) kännedom om fördyringar i projektet" och "efterfrågade man sådan information..."

Det var visat sig att kommunen hållits informerad om projektet och att revisorerna nu ska granska varför revisorerna givits felaktiga uppgifter om kommunens inblandning.
Illa för Värmdös rykte som kommun. Illa för kommuninnevånarna. Och det är inte slut än...

För övrigt förbereder jag nu gruppstyrelsens möte i Göteborg i morgon med Centern i Västra Götalandsregionen om stressmedicin och Grön Rehab.

onsdag 29 maj 2013

Tragisk splittring om Syrien men vapeninsatser löser inte problemen
EU häver vapenembargot och ger klartecken till vapenleveranser till Syrien. De två tungviktarna Storbritannien och Frankrike drev igenom sin linje. Men det är inte mer vapen som löser konflikten. Bra att sanktionerna står kvar; ingen oljehandel, inga investeringar, inga finansiella transaktioner, reseförbud och beslagtagning av konton i utlandet. Men de kan skärpas ytterligare. Ingen handel alls borde vara nästa steg.

Nej, i det här sammanhanget blev det inte mycket av någon gemensam utrikespolitik.
Och hade vapenleveranserna gällt hela EU så hade Sverige varit i krig med Syrien nu.
Missuppfatta inte. Assadregimen ska avgå och ställas inför Haag-domstolen. 90 000 personer har dött i striderna och Assad ska bort precis som Khadaffi. Världssamfundet och FN måste visa helt andra muskler.

Fokusförflyttning 1 LO: Begränsa arbetskraftsinvandringen
Så får vi se det vi hela tiden har känt till. LO ser till sina egna intressen och vill begränsa den utomnordiska invandringen av städare, byggjobbare och krogfolk. Nej, det ska vi inte göra. Vad blir nästa steg?

Fokusförflyttning 2: Nu är inte Anders Borg den store åtstramaren längre. Nu ska vi satsa på tillväxt och skapa jobb åt Europas 26 miljoner arbetslösa. Visst, det ska vi, men är det inte både och som behövs...?

För övrigt ska jag nu in till möte med forskningsberedningen i landstinget där vi ska diskutera den kliniska forskningen - och hur den effektivare ska skapa en bättre sjukvård.

tisdag 28 maj 2013

Pressmeddelande 2013-05-28
Hans Lindqvist ( C )
070/5485819

-Jag ställer upp i EU-valet för Mer samarbete - Nej till EU-stat

Det säger Hans Lindqvist ( C ), tidigare EU-parlamentariker, nu kommunfullmäktig i Värmdö och vice gruppledare i Stockholms läns landsting.

Under tiden 22-25 maj nästa år är det EU-val i alla medlemsländer. I Sverige är det val om ett år, den 25 maj.
-EU-valet kommer att bli både annorlunda och viktigare än tidigare, säger Hans Lindqvist.
- Annorlunda för att EU- och eurokritiken nu dominerar debatten i Europa. Viktigare för att EU-valet i maj blir en ingång till riksdags-, landstings- och kommunvalen i september. Ett dåligt EU-val blir en dålig start på valrörelsen. Ett bra EU-val kan bli ett lyft.

Kritiken mot EU och den misslyckade euron är hård. Finanskrisen med hårda besparingar, sänkta löner och pensioner och en arbetslöshet i krisländer som Grekland, Spanien, Portugal och Italien på 20- 25 procent och upp till 50 procent för ungdomar har delat Europa i Nord och Syd.
- Det har ökat framväxten av EU-kritiska partier i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Grekland, Danmark, Finland, Sverige...Det har ökat kritiken mot invandring och minskat sammanhållningen i Europa, precis tvärtom mot vad EU och euron skulle skapa.
-Vi EU- och eurokritiker fick rätt - men det är inget att nu vara glad för.

EU har gått alltmer mot överstatlighet, ökad byråkrati och minskad demokrati. Finanspakt, bankunion och politisk union är nu verklighet. Byråkratmakten växer och demokratin krymper när Tyskland och Frankrike gör upp om hårda sparkrav som drabbar vanligt folk och friar banker och finansfolk.

-Jag ställer upp i EU-valet för att stärka Centerpartiet. Jag har, som konstruktiv EU-kritiker, starkt stöd bland många människor som liksom jag varnat och oroats för denna utveckling.
-Jag ställer upp i EU-valet för att stärka Centerpartiets krav på "Ett smalare men vassare EU". -Jag står för Mer Samarbete - Nej till EU-stat

För övrigt är Sonja med tjejerna Titti, Lena, Tina...och äter middag någonstans, tror hon sa Grisslinge..Motion till Värmdö kommunfullmäktige om att skapa fler arbetsplatser i kommunen för minskat resande, trängsel och stress och en bättre miljö och vardag

Det krävs nytänkande och nya initiativ för att skapa en bättre vardag för människorna i Stockholmsregionen. En sådan fråga är att öka antalet arbetsplatser i kommunerna, i vårt fall i Värmdö, för att minska resandet, trängseln, stressen och miljön i vardagen. För Värmdös del handlar det om i storleksordningen 60-70 procent som reser från kommunen varje dag till arbete utanför Värmdö.

I takt med att Stockholmsregionen växer kommer dessutom belastningen på trafiksystemen att öka. Fram till 2030 kommer med dagens ökningstakt regionen att växa med ett Oslo fram till 2030.

Värmdö kommun kan naturligtvis inte ensamt lösa problem som är regionala och nationella. Värmdö kan dock bidra med att på alla sätt stimulera fler företag att etablera sig i kommunen. Det kan göras genom att göra Värmdö till ett lockande alternativ, med mark, stöd för bygglov och etableringar, bra skolor och service. Värmdös natur och miljö med vatten och skärgård ger också de bästa förutsättningar för att locka hit företag och entreprenörer.

Värmdö behöver bra vägar, nya och säkrare infartsparkeringar och en bättre och utökad kollektivtrafik. Men frågan handlar också om att bättre utnyttja den mark, de resurser, den infrastruktur och de bostäder som redan finns. Fler arbetsplatser  till Värmdö ger möjlighet att arbeta närmare bostaden och minskar köer och trängsel.

En fråga som bör prövas är också om kommunen tillsammans med näringsliv och fastighetsägare skulle kunna erbjuda "hemkontor"  som gör det möjligt att kanske en eller några dagar i veckan sköta sitt arbete från ett lokalt "kontorshus" i Värmdö

I stället för att åka till jobbet på  rutin, för att det alltid varit så, bör vi fatta medvetna beslut när vi måste vara "på kontoret". Det vinner vi människor på, företagen, familjen, miljön...
Det underlättas av ett bättre utnyttjande av modern teknik som bredband, telefoner och datorer. Vi skapar en kultur och samhällsplanering som mindre inriktar arbete på en plats vi åker till och mer på en plats där vi gör något.

Det handlar om att väcka opinion och driva på för en ny arbetskultur med attityder och ledarskap. Företagen skulle kunna göra en stor insats för att förbättra vardagen för sina anställda

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt samhällsplaneringsnämnden och  kommunstyrelsen att utarbeta ett samlat program för att skapa fler arbetsplatser i Värmdö kommun

Värmdö den 28 maj 2013.

Hans Lindqvist ( C )måndag 27 maj 2013

Mp kongressen: Stor uppmärksamhet även när det går emot kan vara bra - om det går emot åt rätt håll.
I Mp.s fall kan det gynna partiet, när medborgarna ser att det lönar sig att påverka. Ett annat sätt att tänka om livet och vardagen. Att vinster i välfärden ska återinvesteras kan partiledningen leva med som något som måste ske stegvis som Gustav Fridolin sa på morgonekot.

Man skulle kunna säga samma sak om centerns extrastämma om idéprogrammet.
Det var naturligtvis bra, ja helt nödvändigt, för centerns överlevnad, att partistyrelsen fick backa på de 7-8 obegripliga förslagen i idéprogrammet om månggifte, avskaffa arvsrätt mm. Men problemet för oss är att partistyrelsen fick stryk i förslag som gick å fel håll och som det inte fanns någon opinion för vare sig i centern eller i samhället. Förslagen sitter kvar hos många, väldigt många och är en anledning till att vi ligger kvar kring de är 4 procenten, trots bra förslag från både Annie Lööf om förorterna och Anna- Kari Hatt om IT.  Det blir inte lättare heller med tillägg av cannabis...

Annie Lööfs prognoser om att kärnkraften är avvecklad inom en generation kan vi hjälpa till att förverkliga
genom att stödja min motion till C-stämman i Karlstad om avveckling av två reaktorer per mandatperiod. Det blir ungefär samma sak...

Nu kommer moderaterna med spårvagnar till Nya karolinska och Hagastaden.
Tvärtemot vad vi driver i Centern. Här behövs en ordentlig intern diskussion.

För övrigt åker jag nu in till möte med Samverkansrådet för handikapporganisationerna. Allt fyllt aktivitet.

söndag 26 maj 2013

Mp-kongressen körde över språkrören i tre viktiga frågor - men det är bara förluster som förstärker ideologin och inte skapar några problem....tvärtom
Jag får nästan för mig att allt är spelat. En enda Mp-teater med språkrören, partistyrelsen och kongressen med olika roller.. Att få stryk om förkortad arbetstid, där kongressen drev igenom 35-timmarsvecka förtydligar bara vad medlemmarna vill och gör Mp tydligare utåt. Vinster i välfärden ska återinvesteras i verksamheten...inte "huvudsakligen" återinvesteras. Tydligare.

Lite underligt var återgången till normal nivå på arbetsgivaravgifter för unga.
Det är lite svårt att förstå. Kongresser brukar ju inte tänka på framtida förhandlingslägen för partiledningen... Men kanske har de tänkt på att man kan få något som ger fler jobb för 15 miljarder kronor. Språkrören kan ta ganska lätt på överkörningarna....

EU-valet: viktigare, mer EU-kritik, bättre valrörelse, fler röstande
Så ser det ut. Inget parti vill ha en uppförsbacke inför riksdags.,landstings- och kommunvalen. EU-kritiken finns i hela Europa och det gäller att inte släppa Sd, Sannfinnarna, Nationella fronten och UKIP för långt. Detta kan leda till en bättre valrörelse, där fler engagerar sig och fler röstar. I det perspektivet alltså bara något gott....

För övrigt så  har jag hejat  på Emma i dag som sprungit 60 meter, hoppat längd och kastat med liten boll i tjejkampen  mellan Värmdö, Ingarö och Boo IF på Värmdövallen....Hanna och Sara har målat, puzzlat, och lekt med lego...

lördag 25 maj 2013

Mp - kongressen röstar för 35-timmarsvecka - Behöver inte betyda några stora problem för Fridolin och Romsson.
Tvärtom, kan det användas i förhandlingarna med S för att få igenom en tuffare miljö- och klimatpolitik som man backar på 35-tim veckan. Det kommer inte kongressombuden och medlemmarna att kritisera.

Men visst är det ett nederlag där språkrören blivit lite stukade - mest Fridolin
som under veckan hårt gått ut och sagt att det förslaget i partiprogrammet ska tas bort och skrivas om utan fasta timtider i veckan. Nu blev förslaget ännu tydligare än vad som redan står i partiprogrammet.
Mp-beslutet handlar om att lagstifta om 35-timmar som normalarbetstid. "Det vara väntat", säger Fridolin lite uppgivet, men var verkligen röstresultatet 169-50 väntat...? En stor felbedömning av språkrören skulle jag säga...men som sagt inte så problematiskt och snarare positivt för Mp som sådant.

Men Livsbalans vore bättre där vi inriktar samhället så att människor själva få bestämma om längre eller kortare arbetstider under olika skeden i livet och en lagstiftning som stödjer detta.
Läs Dagens Nyheters ledare i dag dn.se/ledare och det är nästan som jag skulle skrivit den själv. Den stämmer helt in i min motion till Centerstämman om Livsbalans. Lyssna: "..flexibilitet i arbetslivet i olika perioder av människors liv...inte vara fastlåst vid 9-5". "Tanken att ge människor möjlighet att arbeta längre men i högre grad ta ansvar för hur arbetstiden ska fördelas under olika skeden av livet, är i grunden tilltalande...". Vackert, vackert.

Centern det enda partiet på Skärgårdsmässan.
Där delade vi ut en folder om halva priset på Waholmsbolaget vintertid, en Nord-Sydlig båtförbindelse, elbåtar för miljön, och en bra upphandling för mer och bättre skärgårdstrafik -  som nu centern fått igenom i budgeten för landstinget.

För övrigt ska jag nu formulera varför jag ställer upp i EU-valet och sända in det till riksorganisationen....


fredag 24 maj 2013

Fridolin gör allt för att bli vice statsminister....- mot partiets ideologi...Vad säger kongressen?
Det är den intressantaste frågan inför Mp:s kongress i helgen. I går skrev förra språkröret Birger Schlaug en arg artikel om Miljöpartiets högervridning sedan han lämnade uppdraget som språkrör. En bitter fd partiledare.... Ja, lite så är det nog. Men det finns definitivt en sanning bakom kritiken. Höger-eller mittensvängen inleddes med Maria Wetterstrand och Peter Eriksson  när 35-timmarsvecka, friår och grön skatteväxling försvann inför valet 2010. Nu accepterar Fridolin och Romsson också vinster i välfärden.

"Det gäller att se längre än till snabba opinionsframgångar", skriver Schlaug
i gårdagens aftonbladet.se/debatt.. Värden väger tyngre än pengar, miljön tyngre än tillväxten och människornas värdighet tyngre än vinster. Bra sagt. men om man vill bli minister och regera så....

Den stora frågan på Mp-kongressen blir 30-timmarsveckan
Det är en riktig tanke. Att livet är viktigare än tillväxten. Men det är för fyrkantigt. Livsbalans är ett mycket bättre sätt att nå både ett innehållsrikt liv, fler jobb och en bättre miljö. Livsbalans innebär rätten att arbeta så mycket och så lite man vill under olika skeden i livet och att vi anpassar arbetsrätten därefter. Det är en av mina motioner till centerstämman i Karlstad,

Borg-Lööf skriver i svd.se/ brannpunkt i går att Världsbanken ska "syna" det svenska företagsklimatet - och också komma med förslag till hur det kan bli bättre.
Friskt vågat - hälften vunnet. Ett bra initiativ.

För övrigt ska jag nu in till centerns "bod" på Skärgårdsmässan på Djurgården. Alltid roligt att träffa en massa folk, ofta många som man inte ser så ofta.

torsdag 23 maj 2013

Funktionshindrade bland de mest aktiva i civilsamhället för sina självklara rättigheter aktivt möte i går med DHR och ordföranden Gunder Wåhlberg och ombudsmannen Jaan Kaur i spetsen
Tänkt dig själv om du hela tiden måste informera någon annan vad du vill göra under dagen....Vill du bege dig någonstans utanför bostaden är det andra som måste hjälpa dig, ut och in, på resan dit och resan hem. Du har talfel och andra förstår inte vad du säger, du kan inte skriva för du har förlamade fingrar och händer. Men du är fullt klar i huvet. Både förstår och har åsikter..

Färdtjänsten borde vara "resa efter behov" och inte ett antal tilldelade resor i månaden.
 Hur går det med rullstolstaxi i framtiden? Vi vill behålla kundvalet. Får vi likvärdig vård? Har vi likvärdiga möjligheter till jobb. Nej de har man inte som funktionshindrad. Därför har Alliansen i sitt budgetförslag lagt in 5 milj extra för att anställa funktionshindrade i landstinget. Vi måste naturligtvis föregå med gott exempel. Sommarjobb ska också gå till funktionshindrade. Vi vill vara lika....var budskapet. Vi vill ha samma möjligheter.

Plötsligt rör det på sig och nya regeringskoalitioner testas - S, Mp, Fp....?
Ja, det har hänt saker bara de senaste dagarna. Möte S och Fp, Löfven och Björklund. Jonas Sjöstedt som bjuder in sig själv och Vänstern, men blir avvisad av Mp och får tystnad från S. En blocköverskridande regering med C utanför....kan bli riktigt farligt...

För övrigt blir det nu möte mer Regionala Skärgårdsrådet och Pensionärsrådet. Nu cyklar jag iväg till bussen.

onsdag 22 maj 2013


Jonas Sjöstedt kommer att göra allt för att få ingå i en rödgrön regering - om det blir någon....
Det går att läsa i dag i dn.se/debatt. Han räknar upp en massa politikområden om energi, kärnkraft, klimat, tillväxtens gränser, minskad arbetstid, rättvis fördelning där V och MP också kan påverka S. Anledningen till artikeln är också talet om MP, S plus FP i en framtid regering. Det är det största hotet mot V och också ett allvarligt hot mot Centern om det skulle bli verklighet. 

Centern kan säga Nej till  Förbifart Stockholm.
Centerpartiet har så länge jag varit med varit ett parti för stärkt och utbyggd kollektivtrafik. När jag arbetade med Knut Nilsson drev vi på för Tvärbanan. Ingen tog Knut på allvar, men vi fick igenom den och den har blivit en succé. Centern sa nej till Kungshattsleden och Västerleden - Förbifartens föregångare, liksom Österleden. Vi ville inte bygga nya stora motorvägar. Vi stoppade dessa förslag i Dennispaketet. Nu en massa år efteråt är bäst föredatum för en 40-miljarders satsning på Förbifarten för länge sedan passerat. Det är aldrig för sent att tänka om. Vad kan vi inte få för 40 mdr kronor....?

Fråga till kommunalrådet och Socialnämndens ordförande Sefan Dozzi  om resurser mot ökad  droganvändning i kommunen

Hur är de med droganvändningen i Värmdö kommun? Det är inte lätt att få grepp om hur stora problemen är i Värmdö. Media förmedlar sina uppgifter om att "aldrig förr har så många unga på Värmdö sökt hjälp för missbruk". Fler röker cannabis hörs från flera håll, också från socialkontoret i Värmdö. Förra året fick beroendemottagningen i Värmdö 600 besök, varav 95 unga. Tidigare år har färre än 30 ungdomar sökt hjälp för missbruk. Droganvändandet i Värmdö ökar uppenbarligen.

Har vi i dag erforderliga resurser för att hjälpa utsatta medborgare och minska droganvändningen i kommunen? 

För övrigt blir det nu lite kf-handlingar och senare ett möte med DHR, om funktionshindrades möjligheter att få jobb, som kraftigt måste förbättras, inte minst i vårt eget landsting. 

tisdag 21 maj 2013

EU måste visa öppenhet mot omvärlden -stoppa EU;S strafftullar mot kinesiska solpaneler
Det kan vi läsa om i dag i dn.se/debatt. Det är inte varje dag jag håller med Carl B Hamilton men nu gör jag det. EU har för avsikt att stoppa kinesiska solpaneler med en strafftull på 40 procent i ett beslut den 5 juni. Det gör EU för att "skydda den inhemska industrin". Importhindret skyddar jobb hos producenter i EU "men på varje i-landsjobb i produktion av solpaneler går det ca fyra i-landsjobb hos installatörer, distributörer och  servicefirmor",skriver Carl B.

Mycket illa är EU:s attityd mot omvärlden.
Mest illa är följderna för klimatet. Solpanelerna blir dyrare och färre solpaneler kommer att säljas när priset går upp. Beslutet strider fundamentalt mot EU:s egna klimatpolitiska mål. Handelspolitik och strafftullar går före klimatpolitiken. Sverige bör säga ifrån.

Sverige bör begära omförhandling av anslutningsavtalet till EU och kräva formellt undantag från deltagande i euron som Storbritannien och Danmark
Det säger jag och det sa också flera andra deltagare som Mats Persson och Leif Pagrotsky på det välbesökta seminariet i går i Sandlersalen på ABF. Sverige har bara en ensidig svensk deklaration att stå utanför men inget formellt undantag som Storbritannien och Danmark. Vårt nej i folkomröstningen 2003 borde också sanktioneras genom ett sådant beslut.

När Cameron kräver omförhandling kan vi göra det.
Centern som är mot EMU bör driva det i EU-valet om ett år. De ekonomiska argumenten är också oerhört starka. EMU kommer inte att överleva med nuvarande konstruktion var en samlad uppfattning från deltagarna på seminariet.

För övrigt ska jag nu in till landstingsstyrelsen och sedan på en konferens med Mälardalsrådet om transporter i regionen. Roligt nästan jämt...

måndag 20 maj 2013


Om ett år, den 22-25 maj är det EU val i alla EU-länder. I Sverige är det EU-val den 25.5 Det är ett mycket viktigt val som kommer att ha betydelse inte bara för samarbetet o EUropa och världen utan också som en indikation hur det kan gå i riksdags-,landstings-, och kommunvalen några månader senare. EUro- och finanskris, hög arbetslöshet, låg tillväxt har ökat kritiken mot EU i hela Europa.
Här nedan kommer några korta telegramtexter vad jag vill göra i EU-valet.


Mer samarbete -  mindre EU-stat
Stärk samarbetet i Europa och världen för fred, frihandel, välfärd och mänskliga rättigheter. Ett hållbart EU för klimat, energi, miljö, infrastruktur, jobb. Ett flexibelt EU med rätt att välja att delta, som euron. Möjlighet att återföra frågor från EU som jakt, fiske och jordbruk. 


Fråga till kommunalrådet och Socialnämndens ordförande Sefan Dozzi  om resurser mot ökad  droganvändning i kommunen

Hur är de med droganvändningen i Värmdö kommun? Det är inte lätt att få grepp om hur stora problemen är i Värmdö. Media förmedlar sina uppgifter om att "aldrig förr har så många unga på Värmdö sökt hjälp för missbruk". Fler röker cannabis hörs från flera håll, också från socialkontoret i Värmdö. Förra året fick beroendemottagningen i Värmdö 600 besök, varav 95 unga. Tidigare år har färre än 30 ungdomar sökt hjälp för missbruk. Droganvändandet i Värmdö ökar uppenbarligen.

Har vi i dag erforderliga resurser i för att hjälpa utsatta medborgare och minska droganvändningen i kommunen? 

För övrigt ska jag nu läsa handlingar till landstingsstyrelsen och sedan på ett seminarium inför EU-valet. 

söndag 19 maj 2013

Vad  menar Francois Hollande med ett "Europeiskt initiativ" och en "politisk union".
Häromdagen var det en "euroregering" från Hollande och även det var oklart. Ett "Europeiskt initiativ" är ännu mer oklart. Men allt får nog skyllas på dåliga opinionssiffror hemma, som jag skrev i går. Han måste föra över diskussionen på några andra områden och då blir det EU.
Förslaget om en "politisk union" med en "stark ordförande" (Fransman?, en president? verkar dock vara klarare, åtminstone i förhållande till Tyskland. Oklart vad den starke ordföranden ska göra om hen inte ska några "formella befogenheter".

Här vill Tyskland ha en Europeisk federation
,precis som Tyskland är uppbyggt, där Sverige och andra medlemsstater skulle bli delstater. Medlemsstaterna avstår beslutsmakt till den federala EU-staten där utrikes-,försvars- och säkerhetspolitik liksom ekonomisk politik med skatter och finanser överförs till EU-staten. Hur mycket av välfärd som socialpolitik,skola, sjukvård som ska föras upp på federal nivå blir en förhandlingsfråga i ett nytt fördrag.

Men Tyskland vill inte som Hollande att eurozonen ska ha en egen ekonomi och budget med möjlighet att låna pengar gemensamt. 

Inget av detta är något för Sverige som inte är med i EMU och är glad för det och inte vill vara delstat i någon federal EU-stat. Men utvecklingen åt mer EU-stat påverkar oss naturligtvis och vi måste tydligt säga ifrån.

För övrigt ska jag nu spela tennis med Micke för första gången sedan knäskadan den 28 juni...lite osäkert.

lördag 18 maj 2013

Nej, vi ska inte ha någon "Euroregering"  vi ska ha "mer samarbete - mindre EU-stat"
När det går dåligt på hemmaplan kommer krav på att göra någonting för att lyfta. När det inte går "hemma" får man ta till något annat, utanför....Då kommer sådana förslag som nu från Frankrikes kraftigt kantstötte socialist president Francois Hollande.
-En ekonomisk regering för euroländerna som ska samordna ekonomisk politik och socialpolitik.
-En egen budget för euroländerna
EU ska tidigarelägga satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten och EU ska bli en "Energiunion" för att samordna övergången till förnybara energikällor. Knappast trovärdigt med ett land som Frankrike som har 19 kärnkraftverk.

Det är otroligt långtgående förslag i kraftig överstatlig riktning mot en EU-stat
Det är emot Frankrikes hela inställning till EU som alltid har varit emot mer makt till Bryssel, om det inte är Frankrike som styr över den....Tror man att dessa förslag ska kunna trycka undan Tyskland?  Detta kräver ändringar av EU-fördraget och det är inte gjort i en handvändning.

Vi ska ha mer samarbete inte mer EU-stat. Bankerna ska styras av marknadsekonomin inte av EU-pengar om det går snett. Det är en farlig utveckling.

Anna-Karin Hatt ställer höga täckningskrav på mobilföretagen.
Det är alldeles för stora skillnader mellan vad mobilföretagen lovar och vad man kan hålla om mobiltäckning. Nu föreslår regeringen att PTS ska granska bolagen. Utmärkt Anna-Karin.

För övrigt blir det nog lite titt på ishockey och Melodifestival i dag....

fredag 17 maj 2013

Nedanstående uttalande togs efter en stor diskussion om varför det som händer i världen inte tycks hända i Sverige. Regeringen  talar om innovationer,klimat, miljö, energi, uthållighet, jobb och infrastruktur. Allt stämmer på spårbilar.

Uttalande, Spårbilsnätverket KOMPASS på årsmöte den 16.5 på Arlanda

Stora investeringar görs i dag i infrastruktur som tåg, väg, buss och T-bana. Det är bra. Många nya trafiksystem växer emellertid också fram som automatbanor t.ex spårbilar. Dessa kommer tyvärr ofta i skymundan i trafik-och samhällsplaneringen.

Nätverket KOMPASS vill att regering, myndigheter och trafikhuvudmän satsar på modern miljövänlig transportteknik som spårbilar som kompletterande system. Vi företräder 12-15 kommuner som tagit fram förstudier eller är på väg att göra det. Vi vill nu att den nya miljövänliga trafiktekniken ska komma fram. Systemen kan med fördel drivas med solceller och vindkraft. Möjligheterna att utveckla tekniken för export och nya jobb är också stor.

Nätverket KOMPASS föreslår på sitt årsmöte att regeringen avsätter medel till en pionjärbana för spårbilar i en svensk kommun.

Ytterligare information från
Hans Lindqvist, ordförande i KOMPASS, 070/ 5485819
Ewa Lofvar Konradsson, vice ordförande i KOMPASS. 0766/ 482730

För övrigt var Micke, Emma och jag på Cirkus Victoria i går i Hemmesta. Clowner, akrobater, kameler, ponnies, sockervadd och ...roligt.torsdag 16 maj 2013

Spårbilen kommer - det kan vi se av aktiviteterna på KOMPASS årsmöte som hålls i dag i Sigtuna/Arlanda - som nu satsar på modern miljövänlig och
hållbar kollektivtrafikutveckling i den regionala stadskärnan Märsta-Sigtuna-Arlanda. En förstudie ska nu göras. Uppsala är i det  närmaste klara att sätta igång med en 5 km bana från Centrum över Akademiska sjukhuset till Biomedicinskt centrum där mycket folk arbetar och rör sig. på Chalmers i Göteborg har Johanneberg Science Park tillsammans med Innovatum Teknikpark och Västra Götalandsregionen initierat ett spårbilssystem på 2,5 km med 7 stationer och 30-35 vagnar.

I Suncheon i Sydkorea är banan nu i stort sett klar med 5 km spårbil i Nationalparken runt våtmarkerna
Banan har dubbelspår med två stationer och 40 fordon.Kapaciteten är 7200 passagerare per timme med ett intervall mellan fordonen på 3-4 sekunder. Bilarna rymmer 6-8 personer.

I USA har Obamaadministrationen givit klartecken för CASHRA-projektet - USA:s första höghastighetsbana
som förbinder Los Angeles och San Francisco och 24 mindre städer längs sträckan. Tågen kan inte köra genom städerna utan stationerna kommer att vara någon kilometer utanför med spårbilar som matarbanor.

I oktober har vi nästa stora spårbilskonferens i Washsingtom DC där detta och mycket annat kommer att diskuteras. Spårbilen kommer.

För övrigt åker jag nu i väg till årsmötet där 14-15 medlemskommuner kommer att vara företrädda, Trafikverket, forskare och utredare som vill satsa på hållbara framtidstransporter.

onsdag 15 maj 2013

Intressant "vändning av Anders Borg" om "att satsa sig ur krisen" på finansministermötet i Bryssel
Det är ingen totalvändning men det är en rejäl attitydförändring från Borg. Nu ska vi satsa oss ur eurokrisen, precis som krisländerna själva länge drivit. Anders Borg säger också ja till krav på att få uppskov med  att klara budgetmålen men håller fast vid beslutade sparåtgärder och strukturreformer.
Motivet är att tillväxten nu är för svag, räntorna har sänkts och arbetslösheten är för hög.

Är detta en omsvängning som också gäller på hemmaplan? Ja, allt tyder på det.
Det var redan i höstas en mycket expansiv budget och i år blir det en valbudget som blir ännu mer inriktad på stimulanser, tillväxt och investeringar. Borg är inte rädd av sig. Som jag ser det gör han helt rätt. Det måste till positiva satsningar och inte bara negativa åtstramningar, eller rättare, de åtstramningar som nu sker måste kompletteras med framtidssatsningar för att inge hopp....

Vad gör S?
Följer Magdalena Andersson med i svängen eller är det fortsatt överordnat överskottsmål och ansvarslös ekonomisk politik från Borg som gäller....? Allt tyder på att S måste följa John,,förlåt Anders...

Cameron skärper tonen mot EU: Beslut om folkomröstning ska tas i i ett lagsförslag i Parlamentet
Håller med DN dn.se/ledare, att Cameron borde satsa på en mer demokratisk union med en öppnare ekonomi, men inte i stället för återföringar av frågor från EU till medlemsländernaa utan både och.

För övrigt går jag igenom det sista inför årsmötet med KOMPASS i morgon i Sigtuna.

tisdag 14 maj 2013

Alliansen satsar som aldrig tidigare på sjukvård och kollektivtrafik
Ja, det måste man nog säga. I en budget på 82 miljarder går 56 till sjukvård och omkring 10 miljarder till kollektivtrafik. Specialistsjuksköterskor får extra lönepåslag, personalbostäder byggs vid sjukhusen allt för att lättare få personal, där just sjuksköterskor är en bristvara. Byggstart av Tvärbanan till Sickla station 2014.

Stora C-framgångar med pendelbåtar från Ekerö, ett projekt med eldrivna fartyg på Stockholms vatten, kanske pendeltrafik från Värmdö om vi driver på. Solenergi byggs på landstingets sjukhus. Halverade taxor i skärgårdstrafiken under lågsäsong är andra C-framgångar.

Och vad säger oppositionen. Den har upphöjt Thomas Östros  eviga svar "För lite och för sent" till sin huvudlinje och kritiserar bristen på vårplatser.

Men det blir både fler vårplatser och utbyggnad av Närsjukhus som Nacka och nya lättakuter
Antalet vårdplatser minskar inte alls. 220 nya vårplatser på akutsjukhusen, 650 på närsjukhusen och 300 på geriatriken, alltså äldresjukvården.

Och notan på Förbifart Stockholm växer från 28 till 45 miljarder innan ens bygget har börjat
Det har jag sagt helat tiden. Ingen har ju räknat med finansieringskostnaden. Det kostar räntor att bygga innan trängselavgifterna kommit in som ska betala bygget. Säg Nej till Förbifarten innan bygget startar...Fel med nya stora motorvägar som alstrar ännu mer biltrafik. Fel för miljön och dyrt, mycket dyrt....Vad kan du inte få i bättre trafik för 45 miljarder....?

För övrigt är jag just på väg till landstingsmöte där en hel del av vad jag skrivit ovan kommer att ventileras....

måndag 13 maj 2013

Mycket tveksam till förlängning av svensk trupp i Afghanistan
Jag var kritisk från början till Nato-styrkan i Afghanistan. Att nu förlänga den svenska truppinsatsen, som Carl Bildt aktualiserar i dag i DN dn.se efter det att Nato lämnat A 2014 kräver allt en mer ordentlig genomlysning. Stor tveksamhet. Syfte, risker,mandat från FN, bred majoritet i riksdagen. Är det Svenska soldater som då ska ta striden med talibanerna som kommer att öka sin offensiv när Nato-trupperna lämnat landet....?

Hot mot politiker måste tas på allvar - men ska vi ha en särlagstiftning?
Det är illa att så många, inte minst kvinnliga, politiker blir hotade i sin demokratiska samhällsutövning.. Det handlar om mail, filmer och andra hot fysiskt och på nätet. Heder åt V-ledamoten i riksdagen Ulla Andersson som polisanmält hoten. Men ska vi ha en särlagstiftning med tuffare straff för angrepp på politiker? Vi har redan hårdare straff vid hot mot tjänsteman, är argumentet. Vilken blir nästa grupp? Ok, utred men....

Nu tar Mp tag i jobbfrågan också -se upp, de har en annan och mer balanserad syn på arbete.
Mp ska nu satsa på jobben. Oj, inte en dag för tidigt. Sex-timmarsdagen skrotas men nu vill partiet införa arbetstidsbanker, där en del av lönen i stället kan bli sänkt arbetstid
Då är mitt förslag om livsbalans mycket bättre. Att kunna arbeta mycket, lite, mindre och inte alls under olika perioder i livet och skapa en arbetslagstiftning som stimulerar livsbalas.Förslaget finns i en motion som kommer upp på C-stämman i Karlstad i september.

För övrigt ska jag nu in till ett seminarium som Stig Nyman håller på sin 70-årsdag om sjukvård ,forskning och utveckling. En hedervärd politiker.

söndag 12 maj 2013

Orolig valrörelse i Pakistan - USA- fientlighet och kärnvapen kan oroa världsfreden
Nawaz Sharif ledare för partiet PML-N har utropat sig som segrare men saknar av allt att döma egen majoritet. Då kan det bli en koalition med partiet PTI som leds av cricket-legenden Imran Khan som gjort ett mycket framgångsrikt val. Khan har krävt att Pakistan ska bryta allt samarbete med USA.
USA:s jakt på terrorister och talibaner har ofta haft Pakistan som mål och de hårt kritiserade drönarattackerna har dödat många civila, kvinnor och barn. Kritiken mot USA ökar och kärnvapnen finns där... Valet kan leda till ökad oro i världen. Det är ett stort land med 180 miljoner invånare.
Terrorism ska bekämpas, men drönare som urskiljningslöst dödar civila måste stoppas....USA måste göra en omvärdering.

Helg och lite stiltje i debatten men Mp kan totalt förändra det politiska landskapet i Sverige med sin starka mittenposition
Ett samarbeta S-MP kommer allt närmare. Inte högt och inte med gemensamma valmanifest som sist som tvingar in vänstern. Utan lite lågmält och utan brådska. Ett samarbete där Mp stödjer S-kandidaten Löfven som statsminister blir hårt för Vänstern och Jonas Sjöstedt. Då har V inget att välja på annat än att bli stödparti till S-Mp regeringen. 

Men Mp har lämnat dörren öppen till andra blocköverskridande lösningar som M-Fp-Mp
och det skulle bli ett hårt slag för två andra partier C och Kd. Det är mindre troligt och politiskt mycket svårare. Man får göra som Hedlund sa när Centern samarbetade med S, lägga alla partiskiljande frågor i malpåse. Det är bara det att det blir ganska många; kärnkraften, Nato, EU och euron, Förbifart Stockholm, Österleden...

För övrigt blir det nog en liten tur till Djurönäset i dag med en måltid i solen mot havet...

lördag 11 maj 2013

Onödigt uttalande av Carl Bildt om att Rysslands flygövning inte skulle vara riktad mot Sverige
Det är ovanligt att Carl Bildt gör oproffsiga uttalanden. Men uttalandet om att Rysslands flygövning inte skulle var riktad mot Sverige var både onödigt och oproffsigt. Han kan kan rätt. Hans kanske tom sitter inne med sådana uppgifter, men det spelar ingen roll. Ett sådant uttalande är dumt. Det spelar heller ingen roll om övningen var riktad mot Sverige. Bara det att den genomfördes nära svensk territorialgräns är en provokation. Självklart ska Sverige då reagera oavsett vilka syften Ryssland hade med flygningen.
Carl Bildt ska träffa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov nästa vecka. Säger han detta för att dämpa den svenska kritiken mot övningen. Carl Bildt bör ta upp frågan och kräva ett svar.

Ogenomtänkt, olyckligt och pinsamt beslut på CUF-stämman att legalisera narkotikadrogen cannabis
Det är den  snälla diplomatiska beskrivningen av detta hjärnsläpp. Tragiskt eller komiskt, skrev jag på FB i går. Eller kanske tragikomiskt. Hållbart är det i varje fall inte.
Cannabis är en drog som snabbt skapar beroende och leder till andra droger. Den är också mycket farlig. Att legalisera cannabis är ett hot mot ungdomen och hela samhället. Jag känner inte igen det ungdomsförbund jag högaktat i femtio år. Att legalisera cannabis visar bara hur tragiskt långt ner i det nyliberala träsket vissa personer hamnat. Men flera tar avstånd....

Och vad tror de som drivit fram detta beslut att det får för följder för Centerpartiet? Kan man få minus 3,3 procent....?

För övrigt blir det i dag lite trädgårdsarbete med häckar,frön, gräsmattor....och lite vitsippor i skogen

fredag 10 maj 2013

S utmanar om skolan med förslag om en "Nationell samling" om läraryrket. Starkt initiativ och ett plus om det går igenom. Dåligt opinionsläge för regeringen om den säger nej....
Ja, så kan man kort se Stefan Löfvens inbjudan till samling om skolan. Sjunkande resultat, ökad ojämlikhet, kritiska lärare med för mycket administration, bättre lärarkarriärer. S föreslår att lärarfacken, lärarhögskolorna, SKL och Friskolornas Riksförbund ska bjudas in till "samlingen". Också regeringspartierna och skolminister Jan Björklund ska bjudas in.

En ny stor diskussion om skolan över partigränserna? Är inte både lärare och elever rejält trötta på de ständiga förändringarna i skolan? Blir det ja, är det ett plus för Löfven...blir det nej är det också ett plus för Löfven...Nej, så lätt kan man inte se det. En utredning pågår som Björklund tillsatt för att skärpa vinstreglerna i friskolor. Där måste S först visa kompromissvilja från kongressbeslutet att kommunerna ska ha det avgörande inflytandet när nya friskolor ska etablera sig.

Visar S inte det finns det ett mycket gott skäl av regeringen att avvisa inbjudan om samling om det redan nu är klart att det inte går att komma överens om en av huvudfrågorna.

Men Löfven är en förhandlare. Frågan är bara om han kommer ända fram till förhandlingsbordet.....

Anna-Karin Hatt ska ha en stjärna i himlen för förslaget om IT-undervisning i skolan med lärare och elever,,alltså, inte bara i administrationen.
Det är ett bra förslag. Andra har  nosat på det men Centerns förslag är mer konkret. Mer sånt.

För övrigt har Sonja nu kommit hem från Amerikat... och nu ska jag få en reseskildring vid lunchbordet...


torsdag 9 maj 2013

Europadagen den 9 maj: inte den roligaste med euro-och finanskris, växande invandrarkritik och ett svagt EU-intresse, inte minst i Sverige
Det jag närmast tänker på är partiledardebatten för en knapp vecka sedan. Nämndes Europa? Nej, jag tror inte det. EU nämndes men utifrån ett S-budskap att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Bra så, men det beskriver lite ointresset för EU och Europa.

Man skrattar inte heller åt verkligheten. Euro- och finanskrisen skakar EUropa. Förödmjukande måste många sydländer be om nödlån för att överleva, Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Slovenien? Tyskland dikterar villkoren. Frankrike gör som Tyskland vill. Merkozy har blivit Merkholland. Sammanhållningen bryts. Nord och syd i EU har helt olika verkligheter. En orsak är att man tvingats in i euron med samma penningpolitik med så olika förutsättningar. En annan orsak är att de regler EU själv satt upp inte följts, som stabilitetspakten med max 3 procents ränta och 60 procents statsskuld av BNP. Tyskland och Frankrike var de första att bryta mot reglerna...

Arbetslösheten ökar, pensionerna skärs ner, tillväxten avstannar, hälften av ungdomarna går utan jobb. Hopplösheten breder ut sig och invandrarfientliga partier och halvfascister växer sig starka.

Ordning och reda i finanserna. Balans i budget, ja visst. Men över en konjunkturcykel. Investeringar i miljö, energi, klimat, uthållig naturresurshushållning skapar jobb och ökar framtidstron. Light rail, spårbilar, solceller och solpaneler på alla tak, bioteknik, vindkraft....bort med kärnkraft och fossilbränslen. Se det går....

För övrigt skulle jag hämta Sonja i morse från New York, men det kom ingen...Tror tjejerna sett fel på hemresedag. Ska snart ringa när de vaknat i NY....

onsdag 8 maj 2013

Nigel Lawson, tidigare finansminister i Storbritannien vill också lämna EU. Krav också på folkomröstning om EUropapolitiken redan nästa år.
Det är två nya tunga besked med hårdare krav på Cameron och hårdare tag mot Bryssel.  Nigel Lawson var finansminister under Thatcher och är en allmänt erkänd torypolitiker. Folkomröstningen om EUropapolitiken är lite oklart vad det handlar om men den skulle kunna komma samtidigt som EU-valet om ett år. En ny stark UKIP-framgång som i lokalvalen för några dagar sedan skulle ytterligare driva på återtagande av makt och utträde ur EU. De är dessa frågor som kommer att dominera EU-valet

För att det inte ska råda några oklarheter så är jag inte för att Sverige ska lämna EU. Det har jag inte varit på flera EU-val. Folkomröstningarna om EU och EMU ska respekteras. Vi är med i EU men inte EMU. 
Hur mycket makt och överstatlighet ska EU ha? Vilka frågor kan föras tillbaka från EU till medlemsländerna? Miljö, energi, klimat, uthållighet, jobb och eurokris är frågor som kommer att dominera EU-valet. Och här ska vi vara med i Centern.

Mycket lyckat resultat för Centern i Landstingsbudgeten.
Här kommer några centerframgångar i förhandlingarna med övriga Allianspartier
-Jourläkarbilen kommer till Dig i st f tvärtom
-Satsning på Näraukter som Nacka och lättakuter i anslutning till Akutsjukhusen
-halverad taxa på vintern i sjötrafiken
-10 milj till satsning på elbåtar
- solpaneler på våra sjukhus och vindkraft
- miljövänligare bränsle  i Waxholmsbolaget
- förbättrade färdtjänstresor
-satsning på att anställa funktionshindrade
-bättre cykeltrafik

För övrigt hade vi en trevlig ölafton i går runt Mosebacke torg, jag, Stoffe och Pepe...Lite sent...

tisdag 7 maj 2013Till kommunstyrelsen i Värmdö

I Alliansens förslag till budget för landstinget 2014 finns ett förslag om en pilotbana för en elfärja på Stockholms vatten.

Centerpartiet har drivit på för att utvidga den positivt bemötta Sjövägen mellan Nacka-Lidingö-Stockholm till fler områden. Exakt var elfartyget och pilotbanan ska sättas in är inte bestämt. Allt talar dock för att det kommer att trafikera vattnen kring Slussen. Det är viktigt för landstinget att få fram alternativ för alla som i dag åker buss från Nacka och Värmdö till Slussen när  det omfattande bygget kring Slussen startar. Det påverkar trafiken längs Stadsgården och om några år kan en ny Skurubro bli aktuell vilket ytterligare försvårar trafiken in mot Stockholm.

Landstiget avsätter i storleksordningen tio miljoner i budgeten för nästa år och ambitionen är att elbåtstrafiken ska vara igång nästa sommar. Intressant för oss i Värmdö är att företaget Ecoresan AB, med säte på Ingarö, har presenterat projektet med effektiva och miljövänliga elbåtar. Färjan ska kunna ta 175 passagerare med plats för 20 cyklar.

Eldrift i båttrafiken är något nytt och revolutionerande för miljön. Laddningstekniken förbättras hela tiden och om intresset blir stort kommer utvecklingen att bli positiv och fler linjer startas.

Mot denna bakgrund föreslår undertecknad att koalitionsmajoriteten och kommunstyrelsen i Värmdö tar kontakt med landstinget och visar intresse för en elbåtlinje från Värmdö, via Nacka till Slussen. 
Lämpliga angöringspunkter i Värmdö  kan vara Gustavsberg, Ålstäket och Kolvik.

Hemmesta den 6 maj 2013
Hans Lindqvist
ledamot i kommunfullmäktige  och landstingsledamot ( C )


måndag 6 maj 2013

Jobben och regeringsfrågan i centrum, -Löfven-Reinfeldt, precis som de vill ha de, men se upp för Jonas Sjöstedt
Jag såg hela debatten. Löfven- Reinfeldt om jobben och regeringsalternativen var huvudämnet - som båda vill ha. Det stänger i viss mån ute övriga partier, fp,c,kd. Lägre kostnader för företagen att anställa, är en bra vinkling fån Centern och Annie. Lägre arbetsgivaravgift för unga, lägre krogmoms, lägre bolagsskatt - eller högre om man ser till S. Men jag skulle koncentrera mer på hur vi skapar nya jobb inom området miljö, energi,klimat, hållbarhet. En jobbplan för hållbarhet.

Men se upp för Jonas.
Han är skicklig och är nu ensam om nej till vinster i välfärden,där han har svenska folket med sig.
Men nu kommer kritiken i Mp i dag i brannpunkt@svd,se. Tiotalet tunga Mp-företrädare ute i landet vill säga Nej till vinster... Hård press på Löfven....och Alliansen måste visa hur kontrollen ska ske.

Och Joschka Fischer driver på för sin EU-stat dn.se/kolumnen
Jag vet inte hur många artiklar JF har skrivit i DN på samma tema. Mer union, mer EU-stat. Nu skriver han att priset för att EMU ska räddas är bankunion, finansiell union(skatter) och politisk union (stat). Har du hört det förut.....Antingen kommer krisen att "tillintetgöra EU eller leda till en politisk union..."

För övrigt var Hanna och Sara här i går och vi gungade och gungade och gungaa....fortare farfar, fortare, fa,,,I kväll ska jag vara barnvakt. Micke och Åsa ska på föräldramöte. Sonja är fortfarande i Amerika med systrarna.


söndag 5 maj 2013

Slovenien nästa krisland - är det nr 6?
Nu är vi upp i vart tredje euroland som krisar och behöver nödlån för att överleva konkurs. Sloveniens regering ska ta fram en plan hur ekonomin ska stärkas. Blir den underkänd - det är EU, ECB och IMF som bestämmer -så blir det nödlån..med övervakning och konroll. Förödmjukande igen för alla....

Låt inte huliganer förstöra idrotten - det måste vara möjligt att finna en väg att spara uppgifter som kan stoppa huliganer vid inträdet.
Det är ett underkännande av rätten till frihet från våld i och idrotten att inte stoppa de som förstör. Låt det inte fortsätta...Behövs det verkligen ett halvår för att utreda igen....?

Partierna måste få prata och samråda utan offentlighet
Öppna Rosenbad skriver media efter förhöret med statsminister Reinfeldt i KU. Fram med handlingar och beslut från samordningskansliet mellan partierna i regeringen.. Nej, det ska vi inte. Precis som underlagsmaterial och andra arbetsdokument inte år offentliga handlingar. Hur skulle det gå om alla samråd, majoritetsberedningar, förmöten i kommuner och landsting i Sverige skulle vara offentliga.

Nej, du måste kunna prata och samråda utan insyn.
En lista på frågor som diskuterats skulle kunna vara offentlig, skriver DN i går.  Kanske en väg...men det som sägs i korridoren då utan lista...,eller i bastun, eller på muggen...

För övrigt ska jag nu ha vårstädning i Hemmesta Södra Vägförening-

lördag 4 maj 2013

EUro- och finanskrisen - förödmjukande för hela EUropa
Olli Rehn och jag var EU-parlamentariker 1995-99 och satt i samma partigrupp, ELDR-gruppen, numera ALDE-gruppen för liberaler och centerpartister. Olli var från Finland, stor EU-entusiast tvärtemot Paavo Väyrynen, den andra finske EU-parlamentarikern. Det var som centern i Sverige, Karl-Erik Olson var för och jag  emot under folkomröstningen1994. Olli var för euron, som då ännu inte var införd. Olli vandrade vidare inom EU och är sedan flera år finanskommissionär i EU-kommissionen.. Han är duktig och har stort förtroende.

Nu talar han om att Spanien och Frankrike får två års respit för att uppfylla budgetkraven i stabilitetspakten med högst 3 procents budgetunderskott och högst 60 procents statsskuld av BNP. Gör dom inte det blir det böter från honom och EU-kommissionen. Det måste kännas tragiskt för Olli,att det gick så illa med euron och finanspolitiken. Han som i våra debatter sa att allt skulle bli så bra....

Och det måste kännas oerhört förödmjukande för Madrid och Paris att be Olli och de andra tjänstemännen i EU-kommissionen om uppskov med att uppfylla finanskraven på budgetunderskott och statsskuld...Euron och finanskrisen är förödmjukande och kränkande för hela Europa.
Sitt ner, gå igenom, gör om och gör rätt. Folken ska inte behöva lida för ogenomtänkta beslut.

Och EU-kritiken växer i hela EUropa, nu senast med lokalvalen i Storbritannien där EUkritiska partiet UKIP fick 25 procent av rösterna
Och skakade om främst Camerons regerande toryparti som tappade över 300 mandat....

För övrigt ska jag nu läsa lite handlingar till landstinget nästa vecka. Roligt att centern har fått igenom att Nacka ska stärkas som närakut.


fredag 3 maj 2013

Skolan och jobben blir huvudfrågor inför valet 2014 - LO, och S har ett övertag just nu i debatten mot främst Reinfeldt och Björklund
Det är telegramtexten av dagens svenska politik. Tre skolrapporter i rad samma dag talar om sänkta resultat i skolan och ökade sociala klyftor mellan skolor. Det är inget bra besked för Alliansen. Björklunds mantra att det tar tid att förändra håller inte efter över sex år vid rodret.
S och LO har också just nu initiativet i jobbdebatten efter 1;a maj, trots olika besked om 70 miljarder från LO och raserat överskottsmål, eller tack vare....
Gör en kraftsamling på jobb inom klimat, energi, miljö och hållbarhet. Centern kanske....?

Bra uppgörelse regeringen-Mp om fler ensamkommande flyktingbarn
Det är kanske de som har det svårast. De ensamkommande flyktingbarnen från Afghanistan, Somalia ,Irak, Syrien, mest pojkar i 16-20 åldern, med stora trauman med sig. Tvingats lämna familjen, långa resor på lastflaken, inga pengar, bara på väg.... och så till transitkommunen Malmö.Vidare i Sverige efter flera månader, god man, bostad?...Tvång mot kommunerna är inte bra, men det bör nu göras ett undantag. Alla kommuner måste ställa upp,,, Alla kan ta hand om några...

Det drar ihop sig om Slussen - näringslivet vill inte ha stadens "Nya Slussen"
Näringslivet vill riva nuvarande Slussen och bygga ett nytt inom nuvarande detaljplan på samma plats.
Precis som Plan B. Dubbelt så fort, dubbelt så billigt och dubbelt så bra. Den 10 juni avgörs frågan i Mark- och miljööverdomstolen...Vi driver på. Vi är lobbyister...som samlar pengar själva för rättegångskostnaderna.

För övrigt har Sonja nu åkt till USA med sin syster Zari för att hälsa på den andra systern Berit i New York och jag gör dagsverken runt gräsmattor,i häckar och nedfallna trän. Solen lyser och fåglarna kvittrar.

torsdag 2 maj 2013

LO och SAP krockar om jobben och överskottsmålet.
Nja, säger jag efter att ha skrivit om detta i går också. Undrar om det inte varit i Löfvens säck innan det kom i Torwaldssons påse. Om man ser till vad Löfven säger så..."Det är bra att LO driver på i jobbfrågan, jag menar verkligen det." Och Löfven verkar inte ett dugg bekymrad heller över de olika buden om jobbmiljarder och överskottsmål. S och LO leder jobbfrågan....

Imponerande initiativ av MP om förhandlingar med kurderna i PKK om fred med Turkiet.
Jag röstade Nej i EU-parlamentet i den av första omröstningarna hösten 1995 om Tullunionsavtalet med Turkiet. Turkiet lever inte upp till kraven på fred, yttrandefrihet, språkrätt, kultur, och mänskliga rättigheter i Turkiet. Det har blivit bättre och nu finns en chans till fred efter Abdullah Öcalans besked om vapenvila från PKK. Jag diskuterade med Öcalan på en stor TV skärm tillsammans med andra EU-parlamentariker i EU:s internationella utskott om just detta 1996, men det var inte moget då. Nu kanske....

Sverige allt längre från kärnan i EU skriver Annika Ström Melin på dn.se/ledare
Ja,det är sant att EUrokrisen har skapat ökad misstro över hela EU och att kraven på ökad överstatlighet med finansunion och politisk union ökat. Alliansregeringen Har också i senaste regeringsdeklarationen övergett formuleringen "att tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet". Det är inte alls konstigt, Lena. Idag har vi ett att allt mer flerkärnigt EU,där olika länder är med på olika områden som Schengen, euron, militära undantag, och det behöver inte vara fel tvärtom....

För övrigt gläder jag mig åt att Sverige kan bli självförsörjande på biodrivmedel som metanol och dme från skogsråvara, enligt en färsk rapport från KVA, Kungliga Vetenskapsakademin. Vackert.

onsdag 1 maj 2013

Valborgsmäss  är något särskilt- så var det i går också
Jag minns när jag som så där 10-årig gosse i Sundsvall gick upp på Södra berget och firade Valborg med några kompisar i skolan. Vi fick inte köpa smällare men det gjorde vi ändå. Alltid lika spännande, att slänga in i berget, att stoppa upp i stuprör...att...oj.. preskriberade brott.

Hemmestakören firade hos oss för sådär 40-e gången. 
Nej, vi visste inte vilken gång i ordningen det var. Vi kunde följa sånghäftena till 80-talet, men vi hade minnen från 70-talet när barnen var små. Fantastiskt roligt och lite unikt tror jag att 15-20 personer som bor eller bott i  Hemmesta hållit ihop så länge.

I går var det klädsel 1700-tal med fantastiska kollektioner och hattar med fördrink på övervåningen, sprattel ute i skogen, tipspromenad med 1700-talsfrågor om Bellman, Bernadotte, Napoleon, hattar och mössor, Linné, Amerikas bildande... roligt. Snaps och sill och vi tränar in vårsångerna. Promenad till Sjöliden med kyrkokören, rostbiff och potatissallad, vin och mera sång, sång...till framåt småtimmarna.. "Så lunka vi så småningom från...och Wennerbergs  "Nu tror jag det kan vara tid att tänka på refrängen....och efter dagens liv och strid bege sig hem i sängen...

Har lyssnat på LO-ordförandens och S-ordförandens förmiddagstal. Samma jobbtema men olika budskap
LO vill satsa 70 mdr och skapa 100 000 nya jobb, Jo jag tackar. LO och Torwaldsson vill ha bort överskottsmålet, liksom Göran Persson. Nej, nej sa S-ordföranden Stefan Löfven. Ett litet s-problem...?
Eller är det bara bra med olika bud där LO fått en nystart och S leder jobbdebatten.

För övrigt har Sonja och jag just plockat ner tipsfrågorna från träden i skogen och ska nu äta lite goda rester ute från i går...ute i solen.