torsdag 28 februari 2013

EU:s rovfiske äntligen på väg att stoppas
Jaa, så ser det i alla fall ut efter förhandlingarna häromdagen i EU om fisket. EU:parlamentet har flyttat fram kraven länge och säger nu stopp för överfiske, kräver kvoter för att bygga upp fiskbestånden och förbud mot att kasta ätbar fisk som man inte vill ha över bord. Kommissionen  har själv kommit fram till att 23 procent av den fisk som tas upp kastas tillbaka eftersom det inte lönar sig att forsla den till land. Ett fruktansvärt slöseri med naturresurer och mat.

Isabella Lövin Mp, har drivit frågan sedan hon kom in i EU-parlamentet
och ska ha stor heder för sina insatser. Men det får inte ta så lång tid...ända fram till 2020 innan reformerna träder i kraft. Otroligt segt. Det var också ett av skälen till att Sverige med Eskil Erlandsson röstade nej till kompromissförslaget. Bra Eskil, det trycker på regeringarna i ministerrådet att skynda på.

Och SKL - Sveriges Kommuner och Landsting - säger Nej till broavgifter - dyrt och orättvist.
Det är vad Anders Knape, ordförande i SKL skriver i en debattartikel i Motala Vadstena Tidning. Vackert. Det stärker oss i Värmdö som ska uppvakta regeringen i frågan.

För övrigt blev det en liten nostalgitripp i går på Karl-Eriks 75 årsfest 
på SPF, Sveriges Pensionärers Riksförbund, där han är ordförande. Massor med folk, god stämning tal,sång och allmänt uppsluppet; Olof Johansson, Pecka Eriksson, Lena Ek, Bo Könberg, Maria, Larsson...Karl-Erik och jag var de två första folkvalda centerpartisterna i EU-parlamentet, först på varsin lista, en Ja-lista och en Nej-lista,  i EU-valet 1995. Vi tyckte olika men arbetade utmärkt tillsammans. Han är en hedersman både på och utanför banan...

onsdag 27 februari 2013

Euron skapar misstro och missämja mellan EUropas länder - Italien är senaste exemplet
Det var i hög grad ett val i Italien mot EU, euron och EUropa. Och de partier som vann som Beppe Grillos
Femstjärnor coh Berlusconi har hårt kritiserat EUropa med  "pudeln" Monti för kraven från EU och Tyskland. Italien behöver stöd med en statsskuld på 2000 miljarder euro eller 20 000 miljarder kronor...!
Men för att få stöd av ECB måste italien skriva under en omfattande sparplan med övriga EU-länder där det krävs hårda neddragningar för vanligt folk. Det är förolämpande för italienarna och ökar misstron mot samarbetet i EUropa.

EUron håller på att bryta sönder den "cohison", sammanhållning 
i EUropa som euroförespråkarna menade skulle stärkas med euron. Det är en tragisk verklighet. Eurokrisen har gjort det omöjligt för ett euroland att på egen hand lösa sina ekonomiska problem. Eurokrisen och krishanteringen efter den har gjort varje euroland beroende av politiker,tjänstemän och bankfolk i EU och andra EU-länder. Vem vill ha det så? Och vad betyder det för relationerna och sammanhållningen? Euron kan undergräva hela Europasamarbetet. Så var det väl inte tänkt?

Maramö: Kanske inget fantastiskt lyft men Löfven sitter verkligen i glashus
Det kanske var huvudsyftet. Att visa på enigheten i Alliansen och samtidigt visa på svagheten i oppositionen. Stefan Löfvens kritik mot att man borde lösa dagens problem först är inte trovärdig, när han själv inte har något alternativ. Han hade heller inte ett enda förslag på vad s,v,Mp vill när han kritiserade Maramö.
Sen är det en annan sak att gemensamma arbetsgrupper, valkommittéer och valturnéer riskerar att ännu mer gynna det största partiet.....

För övrig ska jag nu in till möte med landstingets forskningsberedning och sedan till 75-årsmottagning med Karl-Erik Olson...Vi har ju lite gemensamt...

tisdag 26 februari 2013

Italien kan öka på eurokatastrofen - ett oklart politiskt läge är sämsta tänkbara
Det blev som jag och flera befarade. Ett kaosläge i politiken efter italienska valet. Demokraternas Pier Luigi Bersani får sannolikt uppdraget av president Napolitano att bilda regering, men med vilka? Monti  är troligast Men båda dessa får ses som förlorare i valet och Bersanis förslag kan stoppas i senaten där Berlusconi  och högerfalangen tycks få majoritet. Hur valsegraren Bebbe Grillo med sina 26 procent agerar står också skrivet i stjärnorna - hörde du vitsen - med  hans rörelse "Fem stjärnor".

Eurokrisen kan öka om kraven på utträde i valrörelsen sätts i verket
Italien är EU:s tredje största ekonomi. Det är lite annat än Grekland. Om Beppe Grillo driver kravet på att lämna euron, som han sa i valet, kan det bli ett ekonomiskt haveri om en folkomröstning ska hållas i frågan som han lovat. Berlusconi vill gärna hämnas på Tyskland och EU-folket och kan ställa upp på Nej-sidan och lova en ny italiensk valuta och nya friska pengar till italienarna.  Oj,oj...

Ett Allians konvent i juni tre månader före valet - är det verkligen rätt väg för Centern?
Det är frågan. Det blev i alla fall resultatet av Alliansmötet i går i Maramö. Någon gemensam idéplattform som M föreslagit ska vi i alla fall inte ha. Idéprogram låter ju inte så upplyftande...Se upp så vi inte får ännu mer dominerande moderaterer. Och konventet ser ut att hållas precis kring EU-valet, är det så bra....?

För övrigt hade vi ett mycket bra årsmöte i Värmdöcentern i går där vi valde styrelse och ombud till stämmorna och diskuterade motioner om livsbalans, medborgartjänst och avveckling av två kärnkraftverk.

måndag 25 februari 2013

Inga upplyftande förtroendesiffror för Annie och Centern- idéprogrammet har dragit ner oss ännu lägre
Det är ingen rolig läsning för mig som varit med i Centerpartiet över fyrtio år. Att centerns partiledare bara har förtroende av 18 procent av svenska folket. Ännu allvarligare är att hälften av centersympatisörerna inte har förtroende för sin egen partiledare. Det är självförvållat av Annie och den  idéarbetsgrupp hon tillsatt. Inbjudan till Maramö är också Annies idé som nu kommer vid en tidpunkt där Alliansväljarna förtroende för Annie minskat från 30 till 24 procent.

Mötet i Maramö ska handla om något som vi inte riktigt vet.
Vill Alliansen ha med ett parti som Centern i dag? Har moderaterna råd med det? Ligger Mp närmare? Och ännu viktigare; Vill vi fortsätta blockpolitiken i Alliansen när vi håller på att gå under och skulle behöva tid på oss för att samla oss själva? Är det inte dags att vi ställer den frågan - och besvarar den med....Blockpolitiken en är inget självändamål.

Kärnkraftens avvecklingskostnader är 50 miljarder
Det säger Sr vetenskapsradion och kritiserar de svenska offentliga beräkningarna på 25 miljarder. Spelar det någon roll. I båda fallen är det ett antal miljarder för mycket och i båda fallen är det skattebetalarna som får stå för notan.

För övrigt ska jag nu in till landstinget på samrådsmöte med handikapparganisationerna om Framtidens Hälso- och sjukård. 

söndag 24 februari 2013


Maramö måste koncentreras på politiskt innehåll - att kritisera varandra för brister i samarbetet som Maud Olofsson talar om kan bli förödande.
Mest förödande blir det naturligtvis för de partier som ligger sämst till i opinionen som C och Kd. Alla vet att det största partiet vinner på Allianssamarbetet. Alla vet också att de mindre partierna måste skapa sina framgångar själva för att inte drunkna i moderaterna. Centern har väl inte direkt skapat några egna framgångar på senare tid...

Det Centern ska göra är att tala om vad vi vill driva
och det moderaterna ska göra är att ge oss det utrymmet. Samma för Kd. Utan C och Kd har moderaterna ingen Allians....med nuvarande partier. Men se upp säger jag. Miljöpartiet vill inget högre än att regera.

Italien kan bli kaos efter ett oklart val
Det är stor risk för det.  Beppe Grillo kommer att få stora framgångar med sina Fem Stjärnor, men Demokraterna får mest röster och både Berlusconi och Monti får över tio procent. Alla vill vara med....det kan bli en långdragen process för euron och EUropa.

Natodebatten har g(l)ömt kärnvapnen
Det skriver de socialdemokratiska nedrustningsambassadörerna Anders Ferm och Maj Britt Theorin på DN Debatt i dag. www.dn.se/debatt. De kräver också folkomröstning om Nato. "Det finns en gräns för hur långt Natosamarbetet kan gå...". Bra förslag men att tala om folkomröstning "redan nu" är ju att provocera ett förslag om Natonanslutning. Inte ens Carl B Hamilton föreslår det...

För övrigt Grattis till tjejernas silver i skidstafetten, nu ska vi se gossarna och sedan ska jag åka skidor själv i vårsolen.

lördag 23 februari 2013

Frankrike kommer kringgår Stabilitetspakten igen
Det är inte första gången, det som nu sker när EU-kommissionen föreslår att Spanien och Frankrike kan få uppskov med budgetkraven i EU:s stabilitetspakt. Det handlar om kraven på högst 3 procents budgetunderskott i förhållande till BNP och högst 60 procents underskott i statsbudgeten. Strax efter det att stabilitetspakten införts tilläts Tyskland och Frankrike att bryta mot pakten 2004. De två största EU-länderna höll sig inte till de regler de själva instiftat och undergrävde hela budgetdisciplinen i EU. Skulderna ökade i medlemsländerna och nu är vi där igen. Spanien får också respit från sparkraven denna gång. Förödande för hela tilltron till euron och EU. Sverige och  Anders Borg borde ryta till.

Skiffergas ändrar hela världens energisituation - på gott och ont
Jaa, det är verkligen något nytt med skiffergasen. Den har kommit från ingenstans. Jag som följt energidebatten i mer än fyrtio år måste ha missat något, eller...Skiffergas finns i alla världsdelar men USA har kommit längst med brytning.

Gasen kan ersätta kol och olja, släpper ut mindre koldioxid...
och förbättrar klimatarbetet. Den är ändå ett fossilt bränsle som utvinns med många kemikalier och kan skada grundvattnet. Den kan också ta abort intresset från förnybara energikällor..

Skiffergasen kan också få världspolitiska följder om Rysslands olje- och gaseport via Gazprom minskar och USA blir oberoende av import från Mellanöstern.
Hela frågan måste följas noga, främst miljöriskerna och risken för minskat intresse för förnybar energi.

För övrigt tar Sonja och jag nu på oss skidorna och åker ut i spåret.
fredag 22 februari 2013

Varför ska vi ha gränser överhuvudtaget för när man går i pension och hur länge man får jobba?
Den statliga pensionsåldersutredningen föreslår att pensionsåldern höjs med två år till 63 och att du "ska få rätt att jobba" till 69. Två fel av två möjliga. Det finns ingen anledning att sätta några åldersgränser överhuvudtaget på när du och jag vill "gå i pension" eller "sluta jobba".Det är en frihetsfråga. Ingen frågade i det gamla bondesamhället när man skulle börja jobba, eller sluta jobba. Motivet för pension när det infördes var att ett hårt arbete i det framväxande industrisamhälle måste ha ett slut, där man som  "pensionär" slipper den hårda arbetstillvaron. Det var rätt tänkt . Då.

Det handlar det om livsbalans - rätten att själv får bestämma hur mycket och hur lite man vill jobba under olika skeden av livet
Nu lever  vi i en annan tid där friheten att själv bestämma vardagen borde vara självklar. Rätten att själv få bestämma hur mycket och hur lite du vill jobba under olika skeden i livet. När du går ur skolan, yrkes- eller universitetsutbildningen vill de du ha ett jobb och kanske också jobba mycket. När du bildar familj och får barn vill du arbeta mindre. I livets mitt,när barnen växt upp, vill du arbeta mer igen och långsamt trappa av på äldre dar. Lagar om arbete, pension mm bör anpassas till det liv du själv vill leva - livsbalans.

Det räcker att lyssna på formuleringen i utredningen att du ska ha "rätt att vara kvar på arbetsplatsen" till 69...för att se hur integritetskränkande hela tanken med fasta tider är.

För övrigt åker jag nu in till ett studiebesök på Karolinska sjukhuset med landstingets produktionsutskott.

torsdag 21 februari 2013

Ett kf med stor S-framgång på flera bra motioner som också C stödde
Ett litet ovanligt fullmäktige på det sättet att S vann en votering och fick igenom sin motion om samarbete med konsthallen Artipelag i Hålludden. Majoriteten har inte riktigt förstått värdet av Artipelag i Värmdö och samarbetet har varit sådär.... Det är självklart att vi ska backa upp en sådan konst- och enetreprenörssatsning och göra vad vi kan som kommun för att stärka samarbetet. Det är ju en win-win situation för alla, besökare, värmdöborna, kommunen, Artipelag...Med  24 röster mot 22 gick s-motionen igenom som Värmdöcentern också argumenterade för och biföll.
En annan bra s- motion handlade om att tillsätta en stadsarkitekt i Värmdö som vi också backade upp men där koalitionen vann knappt.

Värmdö har fått en miljon från landstinget för att behålla helikopterlandningsplatsen, men det går trögt
Från centern försökte jag få få ett ja eller nej från Samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej om helikopterplatsen i Värmdö, men det fick vi inte. Bara att vi ska göra så gott vi kan...Värmdö har fått en miljon från landstinget för att behålla helikoptern...så det vill till.

Vi föreslår en uppvaktning för regeringen om nej till broavgifter på Skurubron
Vämdöcentern har hårt drivit frågan om Nej till broavgifter på Skurubron. Vi har försökt få en tid för uppvaktning av regeringen,men misslyckats. Nu föreslår vi att kommunen som sådan gör ett uppvaktning och att alla partier som säger Nej till broavgifter ska delta på den uppvaktningen av infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd.

För övrigt blir det ett besök på en trevlig krog i kväll där vi ska fira Sonjas systerdotterdotter Fredrika som fyller 19 år och arbetar som bartender på krogen....skål

onsdag 20 februari 2013

Lars Adaktusson i EU-valet - Vad kommer han ifrån?
Ja, det är en fråga man ställer sig när det dyker upp kändisar helt utan politisk bakgrund i valet till EU-parlamentet. Säkert inget fel på Adaktusson, säkert en bra person, säkert en bra journalist. Men varför?
Det hela ser ut som en raggning för att stoppa EU-kritikern Lennart Sacrédeus som häromdagen sa att han kandiderar igen till EU-valet. En person som varit med i Kd i decennier, riksdagsman, EU-parlamentariker och aktiv i lokalpolitiken i Dalarna.

Det är inte roligt att se hur partiledningarna
försöker stoppa personer som de av olika anledningar ogillar. Att plocka in kändisar som går med i partiet samma dag som de nomineras är inte snyggt, ännu mindre snyggt i ett parti som säger sig bygga sin politik på moral och etik...
Har  Adaktusson någon chans? Nej, med dagens siffror får Kd inget mandat.

Men det är intressant att se vad EU-kramaren Adaktusson nu säger om  att pröva vilka beslut som hör hemma på EU-nivå...
och vilka som kan fattas närmare medborgarna. Överstatlighet och centralisering ska "konstruktivt" ifrågasättas., skriver hn också. Det är där årets EU-val kommer att ligga. Vilka kandidater är bäst på det och har störst förtroende där....?

Närmast otroligt att kolumnisten Stig Fredriksson i Svd skriver att "Mer överstatlighet är enda EU-vägen". www.svd.se/naringsliv

 För övrigt måste  förslaget om Slussen och bussgaraget i Katarinaberget göras om, vilket jag tog upp i går i landstinget. Frågan måste diskuteras i Trafiknämnden.
För övrigt måste underlaget i upphandlingen för sjötrafiken göras om så att fler redare deltar och fler bryggor och ökar besöks och turlistorna förbättras. 

tisdag 19 februari 2013

Sju reträtter - och - offensiv på rätt områden - blir ett mycket bättre idéprogram
Det är naturligtvis en seger att de mindre genomtänkta "aparta idéerna", som Dn  kallar det i sin ledare i dag är strukna ur idéprogrammet www.dn.se/ledare.  Det är också en seger att den politiska offensiven har gjorts på rätt ställen som att staten och samhället ska skydda de svagaste och mest utsatta grupperna,  likvärdig utbildning och grundläggande ekonomisk trygghet. Fler centermedlemmar känner nu igen sig och fler och kan försvara programmet och partiet. Fler medborgare kan nog också komma tillbaka efter det stora tappet om vi sköter oss rätt.

Åsikter är som spikar - lätta att slå i men svåra att dra ur
De är vad jag menar med att sköta oss rätt. Reservationerna från studentförbund och ungdomsförbund och några partistyrelseledamöter kommer inte att gå igenom. De kan dock skada partiet inte bara kortsiktigt, som Annie medger utan också långsiktigt, i meningen fram till valet 2014.Det är därför viktigt att de offensiva områdena miljö, klimat,energi, solidaritet, rättvisa och ansvar  lyfts fram i partiarbetet så att månggiftet drunknar.
En fråga som absolut måste vara med i programmet är avveckling av kärnkraften. Detta för att få med den stora grupp centerpartister som, liksom jag, ser det som avgörande och den växande andel av befolkningen som också gör det. Förslag: Kärnkraften som energikälla är inte långsiktigt hållbar och ska avvecklas.

För övrigt åker jag nu in med bussen till landstingsmöte och jag ska bland annat tala om vad vi Värmdöbor tycker om Slussen, där Plan B är vad vi föreslår.

måndag 18 februari 2013

Ja, partistyrelsen har lyssnat, men bra kan bli bättre.
-Avveckling av kärnkraften måste in i ett program om hållbarhet från ett parti som centern.
-Det är ett måste

Här nedan kommer mitt presspapper om Idéprogramförslaget i dag


Pressmeddelande 13-02-18
Hans Lindqvist ( c )
landstingsledamot i Sthlms län
f.d  EU-parlamentariker
tel 070/ 5485819

Centerns idérogram: Ett mycket bättre förslag - som kan bli ännu bättre

- Partistyrelsen har lyssnat och gjort om.
- Jobbpolitiken, miljön och decentraliseringen har stärkts liksom kraven på ett rättvist och solidariskt samhälle, säger Hans Lindqvist, landstingsledamot och f.d EU-parlamentariker, som hårt kritiserat det ursprungliga förslaget.
-De  6-7 "provokationerna" som månggifte, borttagen skolplikt, fri invandring  plattare skatt och så liten stat som möjligt, är borta eller omskrivna.
-Livskraft i hela landet, hållbarhet och klimat har lyfts fram

-En fråga som absolut måste lyftas in är kärnkraften där det tydligt måste framgå att kärnkraften inte är hållbar och ska avvecklas.

- Centern borde också  driva på för att återföra en del av vattenskattens och gruvornas värdestegring till kommunerna där naturressurserna finns, som i Norge.
-Mer om mat och ökad lokal och nationell självförsörjning hade jag gärna sett.

Det  är några av ryggmärgsreaktionerna på det nya idéprogram som centerns partistyrelse genom ordföranden Annie Lööf presenterade i dag.
De nya förslagen om att skattebördan på jobb ska göras så liten som möjligt samtidigt som det sociala skyddsnätet ska stärks är positivt. Skatten på småföretag och familjeföretag bör kunna sänkas för att ge flera jobb i hela landet. Välfärden ska stärkas med ökad valfrihet och styras efter behov och inte pengar.

Centerns liberalism preciseras som grön, social och decentralistisk.
-Allra bäst är väl att kalla oss centerpartister

-Nu ska vi läsa noggrannare och lägga till och dra ifrån på centerstämman i Upplands-Väsby så att medlemmar och väljare känner igen sig och stärker centern i valet 2014.
- Förutsättningarna för detta har nu rejält förbättrats.  


söndag 17 februari 2013

Vi måst se upp i Centern:Vem vill samarbeta med ett parti som inte kan samarbeta med sig själv
Det är en slutsats jag drar av dagens SvD/Sifo
Det är inget bra läge - 3,6 procent om man uttrycker sig försiktigt. Det är en fantastisk uppgång på mer än 10 procent från 3.2  men....vilka nivåer pratar vi om i Centerpartiet. I går räddade jag kvar några till....men hur länge och med vilket engagemang.
Att Miljöpartiet går framåt så kraftigt som 2.0 procent, det enda statistiskt säkra, tyder också på något. Människorna vill stödja miljön och ett parti som prioriterar miljön. Miljöpartiet står för miljön och det är inte så konstigt om vi pratar om andra för de flesta obegripliga saker. Då ska det ändå sägas att Lena Ek har gjort många bra saker under de senaste veckorna. Men...något annat tar över.

Jag tror fortfarande att Annie och partiledningen förstår allvaret. Partistyrelsen måste ta bort dumma saker från idéprogrammet och stärka, prioritera och spetsa till frågor där medlemmar och medborgare känner igen centern som energi, miljö, klimat, hållbarhet, rättvisa, solidaritet och social ansvar.

Jag vill inte ens tänka tanken att Centerpartiet skulle åka ur riksdagen. Jag vill inte ens tänka tanken att mitt parti ska hålla sig kvar tack vare stödröster från moderaterna. Och det är inte heller säkert att det räcker om moderatväljare ska stödrösta på både C och Kd. Nej...

Fram med ett bra idéprogram nu och komplettera det med kokreta frågor i partiprogrammet inför valet på stämman i September som livsbalans i vardagen, avveckling av några reaktorer och medborgartjänst förkvinnor och män. 

För övrigt så snöar det så fint utanför fönstret trots att grannen häromdagen sa att nu får det f-n mig räcka.

lördag 16 februari 2013

EU-USA: Nytt frihandelsavtal som öppnar upp mer av världshandeln - mer sådant
Det är oerhört positivt med det frihandelsavtal mellan EU och USA som förhandlats fram under det sista året. I slutet av 2014 ska det kunna skrivas under. Avtalet kan enligt ekonomer öka tillväxten med 0,5 procent för båda parter. Det låter inte så mycket men om man betänker att USA och EU tillsammans står för 1/3 av världshandeln så förstår man.... Kanske kan det öppna upp handeln med Ryssland, Indien, Kina och Sydamerika för en värld med full frihandel.  Det är sådant EU ska syssla med.

Alla har rätt att reservera sig för plattskatten - men det kan bli platt fall för centern
Ja, det ser ut att bli reservationer i partistyrelsen för flera av de stolliga förslagen från idéarbetsgruppen. Det är en grundläggande demokratisk rättighet att reservera sig mot ett beslut om man deltagit i men ibland är det klokt att tänka efter vilka följder det kan få. Om man reserverar sig i ett förberedande organ som partistyrelsen så betyder det att man fortsätter driva frågorna till det slutliga beslutsorganet, i detta fall den extra partistämman om drygt en månad i Upplands- Väsby.

Reservationer för månggifte, fri invandring, avskaffad arvsrätt, borttagen skolplikt, en så liten stat som möjligt, federation och plattare skatt kan bli ett platt fall för centern....
Bra dock att partistyrelsen presenterar förslaget redan på måndag och inte väntar till i slutet av februari som vi hört tidigare...Debatten går inte att stoppa.

För övrig ska jag nu skriva en artikel om sjötrafikupphandlingen i Skärgården som jag lovade på kommunala sektionen i går. Många olika rederier ska delta och många olika öar ska trafikeras för en livskraftig skärgård. 


fredag 15 februari 2013

Förmiddag med Regionala Skärgårdsrådet på landstinget och eftermiddag i styrelsemöte med KOMPASS om modern miljövänlig transportteknik som spårbilar

Regionala skärgårdsrådet är ett samarbetsorgan med skärgårdsorganisationerna, landstinget och länsstyrelsen för en levande skärgård
I går fick vi en rapport om de 9 replipunkter - större hamnar - vi har i skärgården som Boda, Sollenkroka, Stavsnäs.... I Värmdö satsar vi stort på Stavsnäs. I dag är kajen överfull med passagerare och gods på samma plats och parkering i skogen intill ett vattenskyddsområde, ofta med inbrott i bilarna. Nu byggs en ny parkering för 1900 bilar i grustaget, en kongresshall för 700 besökare, med fristående godshamn och gästhamn.
Jag tog upp frågan om vem som ansvarar för vad vid replipunkterna; trafik, väntrum, städning...En sådan genomgång ska nu göras.

Sjötrafikupphandlingen orsakade den största debatten där många skärgårdsbor är oroliga för försämringar
Britta Fogelström krävde en konsekvensanalys av förslagen att öka trafiken på de 13 kärnöarna men minska trafiken på besöksmål som Grinda, Finnhamn och Fejan. Det minskar turismen  och också utkomsten för de mindre skärgårdsrederierna. Centern måste se till att inte Wennerholm och modereterna styr hela frågan.

Intresset för spårbilar ökar i hela världen. Snart kommer den första pilotbanan också i Sverige.
Uppsala, Södertälje, Sigtuna....ligger bra till
Men störst är intresset i övriga världen. I Indien byggs nu en bana i Suncheon på 7-8 kilometer i en nationalpark - för att inte störa djuren - som invigs om några månader. Christer Lindsträm är just nu i Californien  och Washington som blir platsen för den sjunde stora spårbilskonferensen i oktober. Ett amerikanskt KOMPASS är på väg att bildas. - ett nätverk för spårbilar i USA. Spårbilen kommer. Regeringen och centern kan driva på för att få fram den första pilotbanan i Sverige.

För övrigt ska jag nu in till möte med centerns kommunala sektion på riksdagen.

torsdag 14 februari 2013

Mindre bra att åter ta upp striderna om idéprogrmmet precis när en ny version ska antas av partistyrelsen och sändas ut till ombuden - Johan Linnander och hans fasthållande vid idéprogrammets förslag att ta bort arvsrätten tänker jag på.
Jag säger det igen. Jag tror Annie och partistyrelsen inser allvaret i centerns situation och helt skriver om förslaget till idéprogram så att centerpartister över landet kan stå bakom det och också argumentera för det i valrörelsen. Det betyder inte att spetsigheter ska bort, tvärtom. Men de ska finnas på områden där medlemmar och väljare känner igen centern och kan stå bakom förslaget som på energi-,miljö-klimat området, uthållighet,rättvisa och socialt ansvar.

Vi ska nu samla oss till en bra stämma och ta strid på rätt områden och inte återupprepa debatten som dragit ner oss till de lägsta opinionssiffror vi någonsin haft.
Det är bara dumt och gör att folk påminns av också övriga ogenomtänkta förslag som jag nu är innerligt trött på att nämna själv. Om inte centern har kommit upp ur svackan före den ordinarie partistämman i september i Karlstad så kommer fokus på debatten att handla om partiledning i stället för valprogram. Det är inget drömläge ett år före valet eller ännu kortare eftersom valdebatten kommer att börja redan i februari nästa år några månader innan EU-valet i slutet av maj eller början av juni 2014.

För övrigt ska jag nu in till möte med Skärgårdsrådet och på eftermiddagen har vi styrelsemöte med Kompass om utvecklingen för spårbilar som rusar på i Indien,Arabemiraten, Californien Storbritannien ... men där regeringen i Sverige inte hänger med.

onsdag 13 februari 2013

Världsfreden hotas av Nordkoreas provsprängning av kärnvapen - it-världen och informationsspridningen är bästa sättet att stoppa krigshoten , fattigdomen och terrorn
Det är ett tragiskt upprepande från Nordkorea. Vi skiter i vad alla andra säger, FN, USA, Kina...Vi fortsätter vårt kärnvapenprogram, vi fortsätter sätta folk i fängelse som inte gillar vad vi gör, att miljoner människor dött i svält bryr vi oss inte om. Fördömanden, samtal, sanktioner - inget har hjälpt hittills. Kina har hållit Nordkorea under armarna och gör det även nu. Informationssamhället, it, mobiler och datorer är nog det som kan få regimen på fall. När folk kan se och kommunicera med varandra om vansinnet och eländet då faller regimen. Men vad gör då Kina...?

Bra att centern nu satsar på skolan- skola och jobb blir huvudfrågor i valet
I går hade Annie Lööf och Ulrika Carlsson, centerns skolpolitiska talesperson en bra artikel i SvD om en långsiktigt hållbar skola. Tre saker ska prioriteras - kunskap och kreativitet, It i skolan och forskning. Björklunds stjärna - om det varit någon -är på väg att falla kring skolan. Det har varit för, mycket, för ofta och för ogenomtänkt som nu senast legitimationen för lärare. Skolfolk, lärare, elever och föräldrar börjar tröttna.Reformerna måste få sätta sig. Elever, rektorer, lärare och föräldrar måste få lugn och ro.
Jag skulle vilja lägga till mindre klasser, bättre stöd till lärarna, mindre administration. Bra med skolresan .

För övrigt är det precis till invigningen av skolresan jag nu ska åka till på riksdagen. Ett C-seminarium om skolan där besök ska göras under våren på skolor i landet som lyckats. 

tisdag 12 februari 2013

Sverige behöver skapa ett försvar där vi medborgare deltar - och känner att försvars-och säkerhetsfrågor berör oss. Bra också om vi medborgare kan göra en insats för att stärka sammanhållningen i välfärden. Därför denna motion.


Motion till centerns partistämma den 19-22 september i Karlstad om medborgartjänst

När detta skrivs pågår konferensen "Folk och försvar" på Högfjällshotellet i Sälen. ÖB Sverker Göransson har nyligen talat om att Sverige bara kan försvara sig "en vecka" på egen hand. Centerns idéprogram har dominerat debatten de senaste veckorna. Försvar och säkerhetsfrågor har dock varit helt frånvarande i den debatten. Frihet, socialt ansvarstagande och frågan om statens storlek, roll och ansvar i relation till den enskilda människans rätt att själva forma sina liv har diskuterats flitigt.

Denna motion är ett förslag att förena frihet och ansvarstagande för gemensamma insatser i det samhälle vi alla är en del av.
Många röster har höjts för att nu stärka Sveriges försvar. Något jag saknat har varit hur vi får frågor om försvar, säkerhet och en värld i fred att bli en del av hela svenska folkets vardag. Värnpliktens avskaffande kan förstås men kanske behövs något bredare i dess ställe? Österrike har när detta skrivs just folkomröstat om att behålla värnplikten. Att ha ett folkligt stöd för försvaret av vårt land, våra liv och vårt samhälle är en tillgång. Samtidigt som det framtida försvaret nu kommer att diskuteras i försvarsberedningen är  det viktigt att försvaret inte bara diskuteras och tas hand om av "generaler". Det är en i högsta grad folklig angelägenhet, kanske den naturligaste och viktigaste av alla frågor som handlar om en att slå vakt om en nation, en samhörighet, en gemenskap.

Att försvara sitt land, att ta ansvar för annat än sig själv, att känna solidaritet och att något är gemensamt stärker sammanhållningen mellan  människor. För ungdomar är det särskilt viktigt att tidigt se sig själv i ett bredare sammanhang. Att få kontakter med andra, att hjälpas åt och kämpa för något gemensamt.
Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar kring 19-20 årsåldern får göra en medborgarstjänst på förslagsvis 6 månader, där ena halvan kunde vara inom försvaret och andra halvan i någon annan offentligfinansierad verksamhet i kommun, landsting eller stat, eller något område som stärker säkerheten, t.ex vid naturkatstrofer.

Vad har vi för samhällsberedskap vid en gisslansituation som den i Algeriet?  Hur agerar och reagerar vi med en "svensk Breivik", en stor naturkatastrof, en hacker attack? Säkerhet är något som byggs tillsammans med andra - och varandra.

Kungliga krigsvetenskapsakademin har nyligen släppt boken "För Sveriges säkerhet". Där diskuteras  säkerhet både i det lilla perspektivet i bostadsområdet och det stora globala  perspektivet - den organiserade brottsligheten, integration, utanförskap, social oro, grogrund för terror. Hur skapar vi en samhälle som stärker säkerheten, tryggheten  och sammanhållningen?

 En frihet ska finnas att kunna flytta månader mellan olika samhällsområden efter eget intresse och önskemål. medborgartjänsten ska gälla svenska medborgare, både män och kvinnor. För att uppehålla kunskapen kan en eller flera "repmånader" diskuteras. Någon form av ersättning ska utgå för de insatser och det arbete som görs. Medborgartjänsten bör vara obligatorisk men med möjlighet att frikallas av särskilda skäl.

Ett sådant förslag skulle stärka sammanhållningen för det som är gemensamt i landet. Varje generation skulle göra större eller mindre insatser för samhället. Medborgartjänsten skulle ge viktiga kontakter med yrkeslivet, försvaret, sjukvården, skolan, äldreomsorgen, och andra  samhällssektorer. Vi skulle alla se var och hur våra skattepengar används och kunna ge och få förslag till förändringar och förbättringar. Det skulle också öka förståelsen för att vi behöver avsätta resurser för viktiga insatser i vårt samhälle.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att distriktsstämman beslutar
att centerpartiet föreslår att en medborgartjänst inrättas för svenska medborgare, män och kvinnor på förslagsvis 6 månader.
att medborgartjänsten ska bestå i arbete och insatser inom försvars-, krisberedskaps- och säkerhetsområdet eller annan offentligfinansierad verksamhet som  sjukvård, äldreomsorg eller olika former av samhällsservice.
att ett mer detaljerat förslag  utarbetas av centerpartiet inför valrörelsen 2014
att motionen vidaresänds till partistämman i Karlstad september

Värmdö den  14 januari 2013
Hans Lindqvist

måndag 11 februari 2013

Lena Ek - utmärkt bra förslag om utsläppsrätter - dagens låga pris måste höjas för att minskas växthusgaserna
Det är roligt att se att Lena Ek har så bra och hög profil. Dagens artikel i  dn.se/debatt är en bra beskrivning på vad som måste göras för att utsläppsrätterna verkligen ska ge lägre utsläpp. Nuvarande priser på utsläpp är för låga. Företagen minskar inte utsläppen. Det låga priset för utsläpp stimulerar inte ny teknik och nya förnybara energiformer. Genom att vänta med försäljningen av 900 miljoner utsläppsrätter kan priset höjas på kort sikt. Sverige stödjer detta förslag från kommissionen och Lena Ek menar nu att Sverige måste sätta press på andra länder som Tyskland att göra detsamma. Bra Lena.

S lägger ansvaret på sjukvårdskrisen på Filippa Reinfeldt-oppositionens roll men inte riktigt sant
Det är oppositionens roll att kritisera. Det är ändå inte riktigt fair. Socialdemokraterna har inte haft särskilt många andra förslag än Alliansen om sjukvårdspolitiken. Man har varit överens om det mesta kring utbyggnad, NKS, Framtidens hälso- och sjukvård och antalet vårdplatser. Kritiken har gällt vårdvalet, den ökade valfriheten och att 40-talet nya vårdcentraler öppnat, många med privata ägare.
Ändå kunde Filippa kanske undvikit att lägga ansvaret på vårdkrisen på KS  som hon menar inte följt landstingets avtal.  Bättre hade varit att tala om vad vi ska göra för att minska framtida kriser. En beredskapsplan för extra personalinsatser och vårdlokaler när kriser uppstår.

För övrigt är det mycket inre tjänst i dag medan små snöfllingor långsamt letar sig ned mot den redan vita marken i Hemmesta.

söndag 10 februari 2013


Kärnkraften ska avvecklas - då ska vi inte bryta uran
Det är ganska enkelt och logiskt. Uranbrytning  skapar miljöproblem  med urlakning av tungmetaller över stora områden som i finska Talvivaara. Slaggdammarna svämmade över av regnvatten och orsakade en allvarlig naturkatastrof.
Centern  har varit mycket framgångsrik att driva på den positiva utvecklingen med vindkraft, bioenergi och solceller. Kärnkraften kan därför successivt fasas ur. Jag kommer att ta upp det i en motion till Centerstämman i september i Karlstad och föreslå att två kärnkraftverk avvecklas under nästa mandatperiod. På så vis kan kärnkraften avvecklas under en 15-20-årsperiod i Sverige.

Se upp för Sverigedemokraterna i EU-valet- det enda Nej till EU-partiet
Så ser verkligheten ut. V och Mp har inte någon tydlig Nej-linje med utträde ur EU. Junilistan har gjort sitt,  liksom Piratpartiet. Centern har stoppad Nej-sägare och EU-kritiker sedan Olof Johansson var partiordförande under det första EU-valet. Då  hade vi två listor, en"Ja-lista" med Karl-Erik Olsson och en "Nej-lista" med Hans Lindqvist som förstanamn. Det är också enda gången vi fått två mandat i EU-parlamentet.

Vi ska inte kräva utträde. Vi ska driva kravet på ett flexibelt EU
med rätt för enskilda medlemsländer att vara med i det man själv vill. Det är bra för EUropasamarbetet och det är bra för de enskilda medlemsländerna och det kan stoppa Sverigedemokraterna som nu följer Camerons väg med en ny folkomröstning efter ett omförhandlat EU-avtal. Centern ska säga nej till mer överstatlighet, men vi måste acceptera om andra länder vill ha det, bara vi inte behöver vara med. När har Smalare men vassare passat bättre?
 För övrigt kommer Sara och Hanna hit en stund i dag med när Micke och Åsa är ute och åker skidor.

lördag 9 februari 2013

En acceptabl EU-budget som minskar i omfång - bra förhandlat av Reinfeldt och Sverige med sänkt medlemsavgift och nästan bibehållen rabatt
Efter all turbulens måste jag ge godkänt för EU-budgeten 2014-2020. Godkänt både som EU-budget, där den stora förändringen är att budgeten på 960 mdr euro minskar med 6 procent och som svensk insats där Sverige får sänkt medlemsavgift från 33 till 32 mdr kronor. Den största sänkningen görs på jordbrukssstödet och den näst största på regionalstödet. Mindre pengar till franska gårdar. Ökning på forskning och infrastruktur, satsning på att minska ungdomsarbetslösheten och frysta löner för EU-byråkrater och minskad administration. Bra.
Osäkert ändå eftersom EU-parlamentet har vetorätt och kan stoppa hela förslaget.

Camerons besked om folkomröstning har förändrat hela EU-diskussionen
Att budgeten nu minskar i omfång är främst David Camerons förtjänst. Sverige kan också ta åt oss även om vi som land betyder mindre. Camerons besked om folkomröstning om EU-medlemskapet har satt skräck i hela EU -  medlemsländer, kommission, ministerråd, byråkrater. EU får inte växa över huvudet. Det är beskedet också om budgeten. Minska och koncentrera - eller smalare och vassare.

Mp tänker rätt om mer flexibel arbetstid. Centern bör gå före med förslag om livsbalans - en rätt att få arbeta så mycket och så lite man själv vill under olika tidsperioder i livet.
Mp diskuterar frågan i dag på dn.se/debatt. Mp talar helt rätt om att utjämna arbetstiden över livet. Förslagen är dock mindre bra, med sju dagars extra ledighet över året och återkomsten av friåret.
Om centern satsar på livsbalans så tar vi rätt grepp om frågan. Se min motion här på  www. hemmestahasse.blogspot.com för några dagar sedan.

Och nu har vi haft Sara och Hannas här sedan i går eftermiddag med fredagsmys, barnkanalen, vedhämtning och sagor...roligt

fredag 8 februari 2013

Annie får vg på Frukostakademins möte med Nacka-Värmdöföretagarna i morse på Hasseludden i Nacka- bra beskrivning av vad som görs och redan gjorts.
NAV, Nacka Värmdöföretagarna är mycket aktiva. JobbEtt startar nu för sommarjobb åt ungdomar och den 20.2 hålls den stora företagarträffen.
"Företagaren är välfärdens hjälte", inledde Annie. Skapar jobb till sig själv och andra. Betalar skatt som ger jobb åt sjuksköterskor och lärare.
Regeringen har justerat de sk 3:12 reglerna, sänkt a-givaravgiften, sänkt bolagsskatten, infört rut och rot, slopat remissplikten för mindre företag, infört investeringsavdrag för satsningar på småföretag och omfattande förslag inom forskning och innovation. C-förslag finns om att slopa andra sjuklönveckan, en väg in för att minska regelkrånglet
Men marknadsföringen och informationen om detta goda måste bli bättre....

Fyra områden vill Annie prioritera
1. Flexibility: Sänkta trösklar i arbetsrätten som i Danmark. Lättare att anställa men också lättare att avskeda. Höjd a-kassa de första te månaderna som sedan trappas ned.
2. Smartare kompetenspolitik: Företagarutbildning, praktik under skoltiden
3. Bättre matchning genom en jobbpeng med fler arbetsförmedlare, som i Holland, Australien och Tyskland. Förmedlare för civilingenjörer, för  "Ektorp- Skuru, kanske lite litet...sa Annie", fack-arbetsförmedlingar.
4.Stärkt näringslivsklimat: ökad samverkan forskare, högskolor och entreprenörer, mer innovationer.

Jag frågade om undervisning i företagande i skolan och praktik redan under gymnasietiden och fick positiva besked att båda områdena ska stärkas.
Vi hann prata lite efteråt, jag hann också prata med flera nöjda deltagare. Men vi måste visa..och där är minskad arbetslöshet avgörande. VG till Annie.
torsdag 7 februari 2013

Ska vi ha ett franskt eller ett tyskt EUropa - starka nationalstater, med Frankrike i centrum för samarbetet eller en EU-federation modell Tyskland.
Nu kommer diskussionen om EU:s framtid allt närmare. David Cameron öppnade med kravet på folkomröstning om Storbritannien ska vara med eller inte efter en omförhandling av EU-fördraget.
Debatten i EUropa pågår om inte för fullt så i alla fall. Många Tyska intellektuella och politiker är positiva till en federation , en EU-stat, ungefär som Tyskland är uppbyggt av delstater och en förbundsregering. MP-politiker och förre utrikesministern i Tyskland Joschka Fisher har drivit frågan om en EU-federation i decennier.
Frankrike är emot. Frankrike är EUropas centrum, det behövs ingen EU-stat. Ingen beslutsmakt skall överlämnas till någon annan.

Smalare och vassare - eller flexibelt samarbete - bättre än någonsin att driva för Centern i EU-valet
Det har gått troll  beskrivningen av EU-samarbetet att alla måste vara med på allting som står i fördragen. Det har skapat onödiga problem för samarbetet. Nu gäller detta inte ens i verkligheten. 27 länder är med i EU, 19? länder är med i euron, ett antal länder är med i Schengensamarbetet om invandring, Danmark har fyra undantag från Maastrichfördraget, Storbritannien och Sverige har undantag i fråga om EU-avgiften.

Centern ska stå fast vid "Smalare och vassare" och driva det i EU-valet. 
Det är bara en fortsättning på den verklighet vi har i dag. Det är också en linje som de flesta är nöjda med.
Att både kunna lägga till och dra ifrån samarbetsområden.Vad är det för konstigt med det?

Och Reinfeldt tog förståndigt nog tillbaka Billströms besked att minska "volymerna" på invandringen. 

För övrigt blir det möte i morgon med med Annie Lööf på Hasseludden om näringspolitiken

onsdag 6 februari 2013

Låt inte EU-budgeten växa över huvudet - begränsa till kärnfrågorna, minska jordbruksstödet till franska godsägare
Det är telegrambudet i budgetförhandlingarna om EUs budget 2014-2019. Utgångsbudet från kommissionen var1053 mdr euro, eller drygt 9000 mdr kronor. Orimligt. Det nya budet i november från EU-ordföranden Van Rompuy var 973 mdr, men gav heller ingen kompromissöppning. Minska mera, oavsett hur mycket EU-byråkraterna strejkar. Sverige ska minska sitt bidrag på 29 mdr  kronor,budgetrabatten från EU-förhandlingarna 1994 ska vara kvar. Vi ska behålla våra 20 EU-parlamentariker. Stoppa alla idéer om en EU-skatt.

Varför ska EU tala om vilka företag vi får och inte får ha i välfärden?
Om man tänker efter så hör man hur befängt det är. EU har regler som beskriver vilka typer av företag vi får och inte får ha  i välfärden i Sverige, vinst eller inte vinst....Nu tolkas reglerna olika av fack och arbetsgivare. Almega tolkar reglerna så att vi inte kan särbehandla vinstdrivande företag. LO:s jurister säger det kan vi visst. Sverige har all frihet... och hela diskussionen blir juridisk i stället för politisk. Fel.
Sådana regler bör lämna samarbetet, även om det är viktigt att vi slår vakt om den inre marknaden.

Skolan och jobben blir de stora valfrågorna 2014.
Det syns redan. S satsar nu hårt på skolan med skolplikt till 18 år och förskola från 2 år. Moderaterna föreslår ökade inslag av praktik redan under gymnasietiden. G Fridolin kommer att använda sin folkskollärartid som argument för att han kan skolan. Centern måste vara med under hela resan. Praktik under gymnasietiden är utmärkta förslag att spinna vidare på. Körkortssutbildning borde vara obligatoriskt, Det ökar jobbchanserna.

För övrigt blir det i kväll gruppstyrelse med centern i landstinget.


tisdag 5 februari 2013

Här kommer en motion om Livsbalans som jag tycker mycket om och som skulle passa väl in i det nya frihetsprogram" som centern nu ska ta fram till extrastämman i Upplands-Väsby. Rätten att arbeta så mycket,så lite, så lagom man vill under hela livet för att få vardagen att gå ihop och få en bättre balans i livet. Motion till Centerns distriktsstämma i Stockholms län och partistämma i Karlstad  2013
                                                     Livsbalans
Människans liv präglas av stora variationer från barndomen till ålderdomen. Behoven, drömmarna, önskemålen och förhoppningarna ser olika ut under olika livsperioder; barndomen, uppväxten, skoltiden, studierna, familjelivet, medelåldern, ålderdomen. Med ökad livslängd kommer sannolikt flera av dessa perioder att bli längre. Självklart vill vi leva ett helt, fullvärdigt, ja kanske fullkomligt liv så stor del av livstiden som möjligt och forma vårt liv utifrån våra olika behov och sammanhang. Vad som är ett fullvärdigt liv varierar naturligtvis med åldern. Denna motion behandlar livsperioden från avslutad skolgång och inträdet på arbetsmarknaden till ålderdomen.

Arbetslivet innebär liksom andra livsperioder en förändring. För de flesta, upp på morgonen, transporter och fasta tider på en arbetsplats. Det skapar en livsrytm där arbetet blir centralt. Vardagen och ”vardagspusslet” cirklar mycket kring hur arbetet ser ut; när, var, hur och hur länge. Arbetslivets utformning avgör mycket av om vardagen blir bra eller dålig och om livsdrömmarna blir verklighet eller allt känns svårt, hårt och tungt.

Arbetslivet och vardagspusslet kommer att bli en stor fråga i valet 2014. Sex timmars arbetsdag eller 30-timmarsvecka är en sådan fråga som både Vänstern och Miljöpartiet sannolikt kommer att driva med lite olika versioner
Det kan låta lockande. Vem vill inte jobba mindre till bibehållen lön. Men vad kostar reformen och är det verkligen rätt väg?
Mindre arbete kan vara både ett önskemål och ett behov, under en viss livsperiod, precis som mer arbete kan vara det i en annan. Önskan och möjligheten att arbeta varierar under livscykeln.

Centerns svar på förslagen om 6 timmars arbetsdag och jobb till 75 ska vara livsbalans med ett samlat program för rätten och möjligheten att arbeta mycket, lite, lite mindre och inget alls under olika perioder i livet. Livsbalans för livskvalité.

Efter studierna vill man och kan man kanske arbeta mycket. Man vill pröva sina vingar, man vill träffa mycket folk, man vill se vad man passar till och vad som är roligt. När man bildar familj blir vardagen en annan. Det går inte att arbeta lika mycket. Jag vill också vara hemma med mina barn…Man och hustru vill båda jobba mindra och vara hemma med barnen när de är små. Föräldraförsäkringens utformning och omfattning kan vara ett sätt att komma till rätta med dessa behov och önskemål. Kortare arbetsdag, halvdag, varannan dag kan vara andra vägar. När barnen vuxit upp och är på väg att flytta hemifrån vill man kanske arbeta mer igen och sedan mindre, lite eller inget alls på ålderns höst.
 I dag är vadagspusslet en könsfråga. Fackförbundet PTK har visat att deltidsarbete är tre gånger så vanligt bland kvinnor som bland män. Det är ojämlikt i vardagslivet och det är ojämlikt när den lägre pensionen ska betalas ut för kvinnan.

Sex timmars arbetsdag för alla under alla olika perioder i livet är inte den bästa vägen. Precis som åtta timmars arbetsdag av enskilda, fack och arbetsgivare sedan länge har luckrats upp i perioder med längre och kortare arbetstider. Sex timmars arbetsdag för alla hela livet ska mötas med centerns förslag om livsbalans. Alla människor ska ha rätt och ges lagliga, praktiska och ekonomiska möjligheter och förutsättningar att arbeta mer eller mindre under olika delar av livet; att själv styra över sitt arbetsliv, sin vardag och tiden för pension.

Tidpunkter och regler för när den enskildes arbete börjar och slutar, som t.ex ”uppnådd pensionsålder” har tjänat ut i en modern värld. Arbetslivets regler ska utformas så att valfriheten ökar och gör att detta blir möjligt. Ett program för livsbalans ska arbetas fram. Ett program som kan underlätta vardagslivet och arbetslivet över livscykeln. Vi vill att det ska finnas så många lyckliga, hela, glada och livsbejakande människor som möjligt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad
att centerpartiet ska stärka valfriheten för den enskilde att under olika livsperioder arbeta mer eller mindre utifrån egna behov, förutsättningar och sammanhang
att lagstiftning och arbetsregler skall utformas så att detta blir möjligt
att centerpartiet ska ta fram ett program för livsbalans inför valet 2014
att motionen översändes till partistämman i Karlstad

Värmdö den 5 februari 2013       
Hans Lindqvistmåndag 4 februari 2013Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson om uppvaktning av regeringen för att stoppa broavgifter på Skurubron

Centerpartiet har drivit på för att stoppa förslaget om avgifter på Skurubron för Nacka - och Värmdöbor. Centerpartiet har också fått gehör för den uppfattningen från de flesta partier i Värmdö. Värmdö kommun har också framfört sin åsikt till regeringen.

Vägtullutredningen har nyligen presenterat förslag till hur vägtullar ska tas ut för tre broar som nu byggs och ska finansieras med broavgifter; E4, Bron över Sundsvallsfjärden, väg 50, Bro över Motalaviken och väg 222, Skurubron.

Skurubron utgör enda väg ut till östra Nacka och Värmdö och passeras av 52 000 fordon per dag. Nuvarande bro är underdimensionerad och i  behov av reparation. Den beräknade kostnaden är 850 mkr. Två tredjedelar av investeringen ska finansieras med vägtullar/broavgifter. Avgift ska, enligt ett tidigare förslag, tas ut på alla bilar med högst fyra kronor per passage.

I Sundsvall har nu en strid blåst upp om kommunen ska betala för bara lastbilar, som var ett löfte från början, eller för både lastbilar och personbilar. Regeringen har beordrat Trafikverket att snabbt omförhandla nya villkor med Sundsvall. Kommunen framhärdar och vill inte betala broavgift för personbilar.

Också Motala har nu blåst till strid och uppvaktat regeringen och Trafikverket mot broavgifterna och menar att om Sundsvall skall befrias från broavgifter för personbilar så ska detsamma också gälla Motala.

Skurubron är enda infarten för Värmdöbor till Slussen och Stockholm. Om broavgifter införs kommer Värmdöborna att få betala både broavgifter och trängselavgifter. Ingen tror att fyra kronor för broavgifterna kommer att räcka och förslag finns på att höja trängselavgifterna. En avgift på kanske 20-25 kronor för att komma in till Stockholm är fullständigt oacceptabel för Värmdöborna. På samma sätt som Sundsvall och Motala måste nu Värmdö uppvakta regeringen och framföra sin ståndpunkt om Nej till broavgifter.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande

1. Är kommunstyrelsens ordförande beredd att begära en uppvaktning hos regeringen/infrastrukturministern för att framföra Värmdös krav om Nej till broavgifter över Skurubron?

2. Är den styrande majoriteten - koalitionen - beredd att låta samtliga de partier som säger nej till broavgifter medverka i uppvaktningen?

Värmdö den 4 februari 2013
Hans Lindqvist (C ) 

söndag 3 februari 2013

Centern 3,3 procent i DN/Ipsos - Men om partiledningen kommer med ett helt nytt idéprogram så vänder det
Mätningen är gjord från 10-29 januari. Idédebatten bar pågått för fullt och kritiken har varit  förödande. Reträtterna från Annie har kommit under hela mätperioden med så där en i veckan ; Fri invandring, månggifte, avskaffad arvsrätt, borttagen skolplikt...jag känner hur trött jag blir på att fortsätta den här upprepningen. De senaste reträtterna var formuleringarna "att staten ska vara så liten som möjligt" och "federalismen" som kom strax före kommundagarna och som nu ska ut. "Den infekterade debatten har skadat partiet kortsiktigt", sa Annie i sitt tal på kommundagarna. Ja, de kan man säga...

Vad var det Votaire sa, "Åsikter är som spikar, lätta att slå i men svåra att dra ur...."

Då måste svaret bli att dumheterna, tokigheterna eller stolligheterna som svenska folket säger eller " de alltför kontroversiella förslagen " som Annie uttryckte det måste bort
Det är också vad hela hela reträtten visar. De skall utgå och ersättas med starkare och spetsigare skrivningar, så vi får samma debatt om rätt frågor inför stämman; energi, miljö, klimat, decentralisering, uthållighet, rättvisa och socialt ansvar.

Det är så vi ska göra. Då kan vi vända debatten och opinionen och centerpartiet kan överraska omgivningen  med häpnad på extrastämman i Upplands-Väsby.

För övrigt ska vi på födelsedagskalas i dag när Micke fyller 41....oj. Emma, Sara, Hanna väntar på kalaset.

lördag 2 februari 2013

Så har vi då lyssnat till Annies viktigaste tal sedan hon blev vald som partiledare och det gjorde hon bra. 
Hon fick med sig hela auditoriet med massor av applåder och det var hon värd. men applåderna betyder också att det hon sa måste ned på pränt. De 5-6 kraftig kritiserade förslagen ska bort, sa Annie. Vi ska vara ännu spetsigare på energi, miljö,klimat, hållbarhet och  vi ska skriva ett program för rättvisa och socialt ansvar. Jag har sagt till världsmedia att jag vill se förslaget innan jag hurrar. Men någon återgång finns faktiskt inte. Det är en politisk omöjlighet
För övrigt hade vi flera bra förslag från centern i går med Lena Eks krav på stopp för bifenol, landsbygdsprogrammet och jobbpakten  med jobbpeng lägre arbetsgivaravgifter och lärlingsjobb.

fredag 1 februari 2013

Nu syns Centern på ett mycket bättre sätt i media och interndebatten. Annie förstår allvaret och efter alla reträtter kommer ett  nytt idéprogram att tas fram med en förstärkt centerprofil där medlemmar och väljare känner igen sig men som också innehåller spetsigheter men på rätt ställen.

Jag deltog i går på gruppledarkonferensen före kommundagarna. Jag framförde hur viktigt det är att Centern har beredskap för en lång valrörelse från ungeför ett år i dag till EU-valet i maj/juni till rikdags, landstings- och kommunvalen i september. Medlemmar och väljare måste känna igen centern under hela den resan. Ta upp frågor som upphandling, mat, livsmedel, och andra områden där vi ska bestämma själva och inte EU.

Jag framförde också synpunkterna från tidigare om att idéprogrammet måste skrivas om, och så kommer det att bli om jag ska tolka Annies svar. Hon förstår allvaret. Nu har det kommit en reträtt i veckan sedan Jul från tokigheterna i idéprogrammet. Fri invandring försvann snabbt och ska skrivas om. Månggifte och borttagen arvsplikt gick Annie snabbt ut och tog avstånd ifrån. Avskaffad skolplikt blev nästa dumhet som försvann. Federation, som ingen vet vad det betyder försvann i går och ersätts av mer decenrtalisering.Plattare skatt ska ersättas av skatt efter bärkraft.

Skrivningarna om Klimat, energi, miljö och hållbart samhälle ska förstärkas liksom rättvisa och socialt ansvar. 
Se där. Centern kommer att överraska omgivningen med häpnad på stämman i Upplands-Väsby i mars.
För övrigt lämnar jag nu rummet, går ner och äter frukost,promenerar till kongresshallen Conventum och lyssnar på Annies kanske viktigaste tal sedan hon blev partiledare klockan 10.15.