måndag 31 maj 2010

Olyckliga radiorapporter om Ship to Gaza
Morgonens radiorapporter om upp till tiotalet dödade och 30-talet skadade aktivister på Ship to Gaza är oerhört nedslående uppgifter. Jag skrev i går på bloggen att vad som helst men det får inte bli nårga militära aktioner och militärt våld. I detta fall mot obeväpnade aktivister för fred, frihet och mänskliga rättigheter. Nu ser det ut att ha blivit så i alla fall.
Israel måste visa politiskt mod att förhandla liksom Hamas och palestinierna. En tvåstatslösning måste nu fram och båda lägren måste visa lite storhet...

Internationell lagstiftning mot oljekatastrofer behövs
Nästa gång kan det vara utanför Norges kust eller en oljeläcka i Stockholms skärgård utanför Värmdös kustlinjer. Oljekatastrofen i Mexikanska golfen är inte bara en angelägenhet för bolaget BP och inte heller bara en angelägenhet för USA och president Obama, som visat alltför låg profil i en av världens största miljökatastrofer. Det är en angelägenhet för hela världssamfundet och det kräver aktion från FN och regionala organisationer som EU, ASEAN.
Ett initiativ från Sverige i EU kunde vara ett första steg, eller varför inte centern...

Nej till lagstiftning om barngrupper
Det är desperation nu kring Mona Sahlin och den rödgröna oppositionen. Problemen i Stockholm, om stora barngrupper, som också gäller mycket närmare, är ingen fråga man löser med lagstiftning. Att staten skall tala om exakt hur många barn det skall vara i småbarnsgrupperna och i storbarnsgrupperna är fel väg. Det skall lösas lokalt, där man känner till verkligheten. Alla barn är inte alltid på dagis och förskolorna kan vara organiserad på olika sätt. Detta är verkligen en fråga för kommunerna. Vad gör man om inte lagstiftningen följs? Straff, böter, fängelse?

För övrigt skall jag just åka in till en presentation av förvaltningens förslag till budget...

söndag 30 maj 2010

Lotsa in Ship to Gaza
Ship to Gaza är en förening som verkar för ökad respekt för mänskliga rättigheter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende och fungerar som en ideell förening. Föreningen organiseras av människorättsorganisationer och internationella folkrörelser och finansieringen av skeppen sker genom frivilliga bidrag.
Den israeliska blockaden är oacceptabel. Nu krävs en social medkänsla, empati och förståelse från både Israel och Hamas. Denna goda insats får inte mötas med militära aktioner. Gör nu inget dumt..... Visa solidaritet och statsmannaskap.

Ska Ohly ha veto i utrikespolitiken?
Det ser redan ut som om Lars Ohly har skaffats sig ett obegripligt och oansvarigt stort inflytande i den rödgröna oppositionen, inte minst över utrikespolitiken. Tänk om Erlander, Palme, eller Ingvar Carlsson hade varit partiledare....? Krav på en amerikans reträtt från militärbaser utomlands öppnar för ökad insrabilitet i världen. Om inte USA garaterade säkerheten i Sydkorea och Japan skulle länderna kanske skaffa egna kärnvapen med det hot detta skulle innebära mot Nordkorea och andra grannar.
Ryssland skulle få ökad makt i Europa, Ostasien och mellanöstern. Ohly vill det, men vill vi det?
Nej, Alliansen borde kräva ett förtydligande vad detta betyder. Hur detta krav skall drivas och på vilket sätt och genom vilka kanaler. EU? FN? och eller direkt ut i världspolitiken av Sverige.

Spårbilar kan skapa tätare bebyggelse utan att exploatera grönområden
Jag är ofta ute och möter människor som har synpunkter på trafik, miljö spårbilar. Ett argument som kommit bort i debatten är att spåbilar är det bästa trafikslaget om man vill bygga tätt, bevara grönområden och inte behöva ta någon ny mark i anspråk. Spårbilen kan gå in i bostadsområden, parkeringshus, marknadsplatser och mår bara bra av tät bebyggelse som ökar trafikunderlaget. Några grönområden behöver inte byggas igen och någon mark behöver inte exploateras eftersom spårbilen går 4-5 meter upp i luften.

Spårbilsutställning i Värmdö i början av september
Detta kommer vi att visas på den spårbilsutställning som nu planeras första veckan i september sannolikt utanför Coop i Charlottendal. Frågan skall upp i kommunstyrelsen den 9 juni och jag hoppas få stöd från alla partier.

För övrigt är det nu dags för tennis igen mot Micke... och sedan måste vi ju se på Söderling i Franska Öppna på Roland Garros...

lördag 29 maj 2010

Alliansen måste stärka jämställdheten
Nu är jämställdhet inte samma sak för alla. Feminismen har ett i grunden bra ideologiskt innehåll och många bra förslag från feministiskt initiativ som mer av kvotering, men alla tycker inte så.
I går skrev jag på bloggen att ekonomi och regeringsduglighet vid kriser var Alliansens bästa gren. Deras svagaste gren är bristen på empati mot svaga och utsatta grupper och en oklar jämsställdshetspolitik och framför allt att man pratar om det för lite. Fredrik Reinfeldt har på senaste tiden ändrat sig till det bättre, men det behövs mer, mycket mer.
Jämlikhet har enligt DN www.dn.se ökat i styrka för oppositionen. Jämlikhet, empati och klyftor måste vi möta med argument och förslag.

Storstäderna avgör valet
Det är obegripligt att s kan göra en valanalys efter valet 2006 där man konstaterar att valet förlorades i storstadsområdena med svag storstadspolitik och sedan göra om samma misstag, med borttaget rutavdrag, fastighets- och förmögenhetsskatt, höjd kommunalskatt i Stockholm.
Det är ett onödigt självmål. "Högersossen" Ilja Batljan försökte ändra på det när han fick uppdraget som oppositionsledare i landstinget men fick omedelbart be om ursäkt och backa...

Tvärlinje från Blidö till Utö bra c-förslag i landstinget och skärgården
Det är ett av huvudförslagen i landstingsprogrammet som vi nu går ut med i vår kampanj i samband med skärgårdsmässan vid Wasavarvet på Djurgården. Jag träffade mycket folk i går och skall göra detsamma i eftermiddag. Intresset är stort för vårt förslag om en tvärlinje som jag nu skall driva ännu hårdare i Waxholmsbolaget och landstingsvalet.
Vårt skärgårdslandstingsråd Gustav Andersson har i dag en bra artikel inne på Stockhomssidorna i DN om just detta.

Värmdö skulle vinna
Både turister och fastboende i skärgården skulle vinna på en sådan tvärlinje från nord till syd med en t.o.r båt varje dag i första hand under sommarmånaderna. Inte minst skulle det vara bra för alla företagare och "mångsysslare" i skärgården.
Sörsta delen av linjen skulle går genom Värmdö.

För övrigt har jag just varit på företagsmässan i Mölnvik och ligger snart på golvet och kryper med Sara och Hanna innan jag åker in på Skärgårdsmässan igen....

fredag 28 maj 2010

DN/Synovate - Alliansen leder - ekonomin avgörande
Det verkar som både väljarna och DN:s ledarsida www.dn.se har läst min blogg från i går. Det är ekonomin och Anders Borg som avgör valet. Skuldkrisen i Europa med Grekland i spetsen har visat att Sverige klarart sig bättre än andra länder. Det stärker regeringen. I kriser röstar medborgarna på det säkra före det osäkra. Särskilt som det osäkra också verkar vara sämre på att ta hand om kriser.. med ökade skatter, ökad nationell och internationell osäkerhet, eller om man vill mera instabilitet...

Men moderaternas kraftiga ökning förvånar och försvårar...
Moderaternas kraftiva ökning med 3 procent till 31,8, bara 0,7 procent efter socialdemokraterna förvånar. Det är en mer kraftig och tydlig ökning än jag trodde. Bra för (m) men kanske inte bra för Alliansen i dess helhet där de små partierna centern och kd ligger farligt nära spärren. Moderaterna måste släppa fram övriga Allianspartier om det skall finnan någon Allians kvar...
Men c och kd måste också som Björklund visa upp fler bra kort.

Avvisa inte blocköverskridande uppgörelser av ideologiska skäl
Det känns som om Fredrik Reinfeldts avvisade Mona Sahlins trevare till blocköverskridande uppgörelser om skatter, energi, utrikespolitik mm av ideologiska skäl. Det är ingen bra politik. Med blockpolitiken har alla politiska frågor en tendens att låsas fast i de två blocken och det är inte bra för varken väljarna, demokratin eller sakfrågorna.
Artikeln av forskaren Magnus Hagevi på DN Debatt om blockpolitikens alla företräden där 80 procent av väljarna i en intervju skulle svarat att de sympatiserar med ett av blocken säger ingenting om man tycker om mer blockpolitik eller inte.
Blockpolitiken förenklar, fördummar, förstenar och försvårar samhällsarbetet. Släpp partierna loss det är vår...

I Värmdö
har t.ex sju partier kommit överens om hur vi skall arbeta med en av våra största framtidsfrågor klimat-, energi- och miljöpolitiken.

Säg nej till (s) tunelbana till Värmdö - spårbil är alternativet
Socialdemokraterna i Stockholm lanserar nu ett stort trafikpaket i Stockholmsregionen som domineras av 80 mdr på tunnelbana. Det är bra med spårtrafik även om jag tycker spår i luften och på marken är bättre än spår under jorden. Tunnelbana till Värmdö vill vi i centern i alla fall inte ha. Vi vill inte bli någon förort till Stockholm...
Alliansen kommer att visa upp hur en spårbilsstation och en spårbilsbana kan se ut på Värmdö köpcentrum första veckan i september. Jag hoppas att s i Värmdö stödjer det.

Och Kd - nej vi skall inte avveckla Waxholmsbolaget
SL-kortet skall gälla också till sjöss på Waxholmsbolaget. Det har jag verkat för i bolagets styrelelse men det har gått trögt, främst pga SL:s motstånd. Hela styrelsen inklusive Kd har också ställt sig bakom det, men jar har aldrig hört dem säga att WÅAB skall läggas ner och gå upp i SL så som artikeln på sid 24 i DN beskriver saken.

För övrigt har jag just kommit hem från centerns stånd på Skärgårdsmässan på Djurgården där vi bl a talat om sjöbussar och pendelturer till sjöss. Jag såg varken kd eller ngt annat parti där...

torsdag 27 maj 2010

Ekonomin- Alliansens bästa valfråga
Det är ingen tvekan om att det är ekonomin som är Alianens bästa valfråga. Anders Borg har "ruskigt starka meriter" skriver DN i dag på ledarsidan www.dn.se. Sverige har en välskött ekonomi både i en nationell bedömning och i en internationell och europeisk jämförelse. Låt detta prägla valrörelsen. En god ekonomi är också bästa grunden för att skapa nya jobb. Låt debatten formas kring ekonomi, jobb och regeringsduglighet så.....

Till ekonomin hör också skatter
och där har de rödgröna det svårt. Min gamle professor i finansrätt i Uppsala Sven-Olof Lodin, för övrigt Värmdöbo, beskriver i dag på DN Debatt de rödgrönas hot mot samhällsekonomin.
Deras förslag betyder en höjning av världens redan högsta skatt på arbete och marginalskatter över 60 procent. Tre miljoner får högre skatt om det fjärde jobbskatteavdraget avskaffas. Fastighetsskatten och förmögenhetsskatten skall läggas på detta liksom höjda transportskatter.
Nu är Sven-Olof kraftigt färjad som tidigare sakkunnig i skattefrågor på Svenskt Näringsliv men som argument är hans samlade kunskap ovärderlig.

Ett lyckat upptaktsmöte för Värmdö Företagarcenter
Det måste man säga om presentationen av Skärgårdens mötesplats och Värmdö Företagscenter på Tornhuset i Gustavsberg i förmiddags. Ett 80-tal företagare, mest kvinnor deltog i presentationen och vi fick ett 25-tal att skriva på listan om intresseanmälan för att bli medlemmar, skaffa en rörlig eller en fast arbetsplats på det planerade kontorshotellet. Seminarier, företagaträffar, utbildning, utställningar, stödfunktioner och samarbete med kommunen skall rymmas inom Företagscentrum. Roligt, mycket roligt.

För övrrigt skall jag nu gå till Pro Värmdös öppna hus och lyssna och prata med våra egna "kommunala företagare".

onsdag 26 maj 2010

Vänstern styr rödgröna utrikespolitiken
Instabilitet, osäkerhet och fler länder som skaffar kärnvapen blir följden om vänstern får styra de rödgrönas utrikespolitik i Sverige efter valet. USA skall ta hem sina soldater, avveckla sina mitärtbaser och sina kärnvapen utomlands. Det är vad som står i de rödgrönas dokument om den gemensamma utrikespolitiken. Otroligt, och hur kan socialdemokraterna och miljöpartiet gå med på detta kommunistkrav. Ökad oro, destabilisering i Asien och Mellanöstern, säger forskare och utrikesanalytiker.
Det räcker att se den konflikt som skruvats upp den senaste tiden nellan Nord- och Sydkorea. Skall Sydkorea i stället skaffa sig egna kärnvapen? Vad gör då Nordkorea? Och vad säger Mona Sahlin...?

Inget bra förslag Beatrice Ask om stoppad kreditupplysning på nätet
Nej, det är inget bra förslag att inskränka yttrandefriheten och offentlighetsprincipen genom att stoppa kreditupplysning på nätet med hänvisning till den personliga integriteten. Vi har ett öppet samhälle i Sverige och det ska vi ha i fortsättningen också.
Tycker Beatrice i huvudsak kommit med flerea bra förslag under mandatperioden men landat fel några gånger. Detta är en sådan gång.

Inbjudan till överläggningar om Nya Karolinska - bra förslag.
Det är naturligtvis så att gruppledarna och landstingsråden i Alliansen i landstinget har läst min blogg och gör som jag föreslår... Nja, Det är i alla fall helt rätt att nu bjuda in till överläggningar om byggandet av Nya Karolinska sjukhuset. Både majoritet och opposition vill bygga sjukhuset och då borde processen dit med OPS-finansiering, säkerheter och tidsplaner kunna lösas över blockgränen.
Bravo Catharina, Birgitta, Stig och Gustav

Lös frågan om underskotten i Värmdös skolor
I går var det dags för det fjärde skolmötet mellan gruppledarna i Alliansen och rektorer, lärare och elever i Värmdös skolor. Betyg, kvalitet, budgetunderskott, organisation och oron i skolan var huvudfrågorna. Det går också för långsamt att få besked vad Alliansen tänker göra var en annan fråga.
Från centern och kd förde vi efter mötet fram förslaget; lös frågan om budgetunderskotten i skolorna. Det uppdrag som ekonomiavdelningen fått bör redovisas i samband med förvaltningens förslag till budget för 2011 den 31 maj. Här ska skolorna kunna få ett snabbt besked.

För övrigt varj jag hemma i går igen till Emma, Sara och Hanna och skruvade upp stämningen strax före läggdags till föräldrarnas behärskade entusiasm...

tisdag 25 maj 2010

Lärlingsutbildning - bra Alliansförslag
Det förslag som Fredrik Reinfeldt aktualiserade i går om lärlingsutbildning eller lärlingsjobb är en bra väg att få in ungdomar i arbetslivet. Det kan minska den alldeles för höga ungdomsarbetslösheten.
Folkpartiet vill ha en särskild lärlingsanställning för personer upp till 23 år med lägre ingångslöner. Kanske också värt att pröva. Alla sätt att få in både utbildning och praktik för att komma in på arbetsmarknaden måste ges en chans. CUF har här drivit en bra linje. Var är centern?

Spola förslaget om uttagsskatt på kooperativ vindkraft
Det är ett av de dummaste skatteförslag man kan komma med om man menar allvar med att satsa på vindkraft. Om mäniskor engagerar sig och vill starta ett kooperativt vindkraftverk eller flera så skall staten ta ut en extra skatt på detta. Det minskar drastiskt intresset för vindkraft och den folkliga acaceptansen för modern miljövänlig energiproduktion. Jag talar både generellt och i egen sak som delägare i vindkraft i O2.
Detta finns att läsa i en utmärkt artikel av m, fp och kd -företrädare som skriver om vindkraften på DN Debatt i dag www.dn.se. Men var är centern?

Hårdare granskning av upphandling i Värmdö
I går diskuterade vi på kommunstyrelsens arbetsutskott upphandlingsfrågor kring städning med anledning av kritik mot en städfirmas personal. Det är frågor vi förtroendevalda måste ägna större uppmärksamhet. Allt fler tjänster köps upp genom upphandling och kundval och det blir allt viktigare att samhällets företrädare i kommuner, landsting och stat gör ordentliga granskningar och uppföljningar. Blev det som vi beställde?
Just nu gäller det landstingen där saltade fakaturer från privata läkare och även mellan landstingen är ett problem.
Tillsätt särskild granskare på ekonomikontoren och upphandlingsavdelningarna. Det handlar om mycket pengar.

För övrigt skall jag nu in till landstinget och prata valrörelse...

måndag 24 maj 2010

Svenskarna alltmer positiva till invandrare och flyktingar
Det är en glädjande läsning, den rapport som redovisas av professor Marie Demker i dag i på DN Debatt http://www.dn.se/ .Svenskarna blir alltmer positiva till både invandrare och flyktingar. År 1993 ansåg 52 procent av svenskarna att det fanns för många invandrare i Sverige. År 2009 hade den siffran krympt till 36 procent. På samma sätt svarade 25 procent att de inte skulle tycka om att få en invandrare ingift i familjen 1993 medan den siffran sjönk till 12 procent 2009.
Jag tror helt enkelt att svaret är att fler har sett vad invandrarna bidrar med i företagande, restauranger och service och att Sverigedemokraterna helt enkelt har fel. Dagens kraftiga nedgång för Sverigedemokraterna i Skop-mätningen är också ett gott tecken.

Allt fler ensamkommande flyktingbran till Stockhomsregionen
Vi har sedan flera år en kvot på 10-talet ensamkommande flyktingbran som vi tar emot i Värmdö varje år. Det handlar om mycket hårda och tragiska verkligheter från krig och kriser i främst Irak, Afghanistan och Somalia. Det är pojkar i 14-18 årsåldern. Jag är oerhört stolt över de som åtar sig uppdraget som god man, ofta en landsman.
Det glädjer mig att se att alla 26 kommuner i Stockholms län nu också bidrar med platser för ensamkommande flyktingbarn, enligt landshövding Per Unckel och generaldirektör Dan Eliasson i dag i Svd, www.svd.se.

Förmyndare, gode män och förvaltare - Värmdös tysta samhällsarbetare
Jag har sagt det förut men säger det igen; gode män, förmyndare och förvaltare är Värmdös tysta samhällsarbetare. Det görs otroliga samhällsinsatser för människor som behöver hjälp, stöd och råd i sin vardag om pengar, barn, föräldrar, andra relationer, alkohol och jobb. Jag som överförmyndare ser det, vi informerar också i årsberättelsen på godemansdagar och på hemsidan vad som görs och vad vi hehöver gode män till. Ett stort tack till er tysta samhällsarbetare.
Just nu pågår granskningen av årsräkningarna som vi gör på överförmyndarenheten. Inte roligt att bli granskad men ni vet att det är för huvudmannens bästa.

Så är det då dags att gå in till dagens höjdpunkt....möte med kommunstyrelsens arbetsutskott...

söndag 23 maj 2010

Anders Borg - ankare i valet
Den ekonomiska politiken blir tillsammans med jobben valets huvudfråga. Eller bättre, tilltron eller misstron mot partier och personer i partierna som ansvarar för den ekonomiska politiken blir avgörande i valet. Här har Alliansen en grymt försprång och de rödegröna en vägg till uppförsbacke. Anders Borg mot Thomas Östros....
Sverige har genom Borg skaffat sig ett internationellt förtroende inom ekonomin. Vi har klarat finanskrisen bättre än de flesta länder. Sverige tillhör tre av EU:s länder som klarar budgetunderskottet på tre procent av BNP. Det är en stor framgång också sagt av finanspolitiska rådet med Lars Calmfors som ordförande. Östros som finansminister eller Lasse Ohly...

Bostadspolitiken i Sverige -en olycka
Bostadskön i Värmdö är över 4000 personer. Den genomsnittsliga kötiden på Södermalm är 10.8 år. I Rinkeby 4.1 år. Bostadsbyggandet i Sverige skulle behöva fördubblas eller tredubblas.
Men inte bara det. Befintliga hus, bostadsrätter, hyreslägenheter och lokaler måste kunna användas bättre än i dag. Varför står 15 000 fritidshus på Värmdö tomma 49 veckor om året? Vilket otroligt resursslöseri.

Släpp låsningarna kring marknad och hyresreglering
från "borgerlighet" och "vänster" och tänk tillsammans. I Norge har man ingen bostadsbrist. Bygg nya bostäder med ett uthyresrum i varje hus, hyres- och bostadsrätt. Tillåt skattefri andrahandsuthyrning med fri hyresstättning, som DN skriver i dag www.dn.se. Det ger tusentals små lägenheter, precis vad ungdomar och ensamstående, som är mest utsatta behöver. Tillåt fri uthyrning av fritidshus.
En ny bra idé för centern i valet...

Jean Baptiste Bernadotte - marskalken och krisministern som gav oss 200 års fred
Jag ser realistiskt på monarki och republik. Monarkin i den roll vi givit den i Sverige går att leva med även om arv av höga titlar och uppdrag är mot allt vad demokrati heter. Presidentval skulle inte vara svårt att ordna, men skulle det bli bättre för Sverige eller billigare...
JB Bernadotte var general, marskalk, krisminister och repubikan som ironiskt nog lade grunden till den svenska neutralitetspolitiken med fred i 200 år och till vår monarki...Riv inte upp det bara för principens skull...

För övrigt sitter jag nu och laddar för tennisen igen med Micke...

lördag 22 maj 2010

Maud i Kina-mänskliga rättigheter måste alltid vara på dagordningen
Det är utmärkt med handelsutbyte., också med Kina. Det är utmärkt att MaudO=lofsson och den svensak delegationen tar upp klimat-,energi- och miljöfrågor med Kina som är det land bland stormakterna som är mest svar i klimatfrågan.
Maud kunde gjort som Fredrik Reinfeldt n är han var i Kina strax före OS 2008; Lämnat över en lista på fångar till president NHu Jintao. Ett annat krav kunde varit att kräva stopp för förföljelser av tibetaner och uigurer.
Synd om ett så bra handelsinitiativ får fel image...

Jämställdhet på efterkälken..
I går presenterade En Alliansgrupp sina förslag om jämställdhet. Det är rätt att jobbskatteavdragen är den viktigaste jämställdhetspolitiska reformen under mandatperioden. Det ger kvinnor med låga löner bättre möjligheter att kunna försörja sig själva. Men något som stuckit ut borde gruppen kunna tagit fram. Feministiskt Initiativ tar inga riksdagsmandat, men kan skada en Allians gentemot de rödgröna. Kvotering till bolagsstyrelser som bl a Lena Ek föreslagit hade skapat lite turbulens.

Nya Karolinska onödigt dyrt
har DN http://www.dn.se/ som rubrik på den fortsatta debatten om Nya Karolinska sjukhuset. Bankerna kan få en ränta på 6,5 procent de tio första åren, enligt Lennart Schuss på Catella, allt beskdivet i DN. Det är en uppförsbacke och något mäste göras.
Tycker fortfarande att ALliansen bör ta initiativ till en oberoende granskning av hela projektet - före valet.

Värmdöföretagen visar sig
Lisa Larsson utställning i Gustavsberg och Magnebergsdagen i Älvsby industriområde var två intressanta mässor i Värmdö på Pingstafton. Inga Östergren -Lind, s-representant i Näringslivsrådet var nöjd med dagen. Det är stor kraft i Värmdös företagare och det är roligt att företagarna uppskattar att Värmdö som kommun verkligen stödjer våra företag. Nu på torsdag morgon 08.30 inbjuds alla intresserade att deltaga i presentationen av idéerna kring FöretagsCentrum i Tornhuset i Gustavsbergs hamn.

För övrigt har dagen ägnats åt jordbruk och trädgårdsskötsel, klippt gräsmattan, klippt syrénhäckar, satt potatis och vattnat och vårdat jordgubbslandet...

fredag 21 maj 2010

Nordkorea hotar världsfeden
I mars i år sänktes ett sydkoreanskt militärfartyg "Cheonan" av en nordkoreansk torped. Det konstaterar en internationell haverikommission också med svenska ledamöter. 46 marinsoldater dog vi olyckan. En otrolig provokation mot världsfreden. Det blir inte bättre av att nordkorea hotar med krig om ytterligare sanktioner införs mot landet. Ja, ni läste rätt, krig... Otroligt provocerande och visar bara i vilken pressat situation det kommunistiska nordkorea befinner sig. Sverige borde reagera nationellt och genom både EU och FN. Påtryckningar på Kina, nu vid statsbesöket borde vara en naturlig reaktion.

Nej till språkbonus för snabbstudenter
Det är självklart rätt att prioritera svenskstudier, sfi, för invandrare. Det är bara att byta ut en invandrare i Sverige mot sig själv i ett annan land för att förstå hur viktigt språket är. Men säg nej till särskilda bonuspengar för snabba språkstudenter. Det skapar bara press och stress och förutsättningarna är oerhört olika för olika invandrare. Att avveckla bonusar i de statliga bolagen men införa dem i sfi, klingar obegripligt....

Tillsätt en fristående granskning av Nya Karolinska
Alliansen i landstinget blåser skattebettalarna på 30 mdr kronor basunerar nya oppositionslandstingsrådet Ilja Batljan ut på DN Debatt i dag www.dn.se.
Hanteringen av hela projektet dömsut som "grekisk bokföring" och en historiskt usel affär.
I Svenska Dagbladet www.svd.se säger s på en helsida att man vill riva upp avtalet och kalla in ett extra landstingsfullmäktige för att diskutera frågan.
Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd försvarar OPS-upphandlingen med att det är ett fast pris och vi slipper skenande konstnader. Men hennes 52 mdr har hon redan justerat till 60...
Alliansen bör kalla in en fristående granskare av hela projektet. Det här kan bli en riktigt svår fråga annars...

Utmana hemlösheten i Värmdö
var temat på ett väbesökt seminarium på vårdcentralen i Gustavsberg i dag, arrangerat av socialförvaltningen.
Det kan tyckas underligt men antalet "hemlösa" har kraftigt ökat i Värmdö. Socialkontoret har blivit en bostadsaktör och hyr i dag nära 300 lägenheter för personer som har svårt att få bostad.

Projektet Bostad Först
presenterades av forskare från socialhögskolan i Lund och Lunds universitet. Får man bostad löser man lättare andra problem som alkohol, jobb, relationer. Föreningen "Jag vill ha bostad nu" växer i storstadsområden och förorter i hela landet.
Modullägenheter som snabbt sätts upp på plattmark utan stora mark-och bygg
kostnader var en bra idé som presenterades.
Hela frågan måste tas upp i den strategi för boendeplanering som Alliansen nu håller på att ta fram i Värmdö. Det skall jag medverka till.

För övrigt lyser nu solen in i arbetsrummet och Sonja och jag har nyss ätit ute i solnedgången dagen före pingstafton...

torsdag 20 maj 2010

Thailand en katastrof
Det är en tragisk utveckling som pågår i Thailand. Det såg till en början ut som det kunde bli en fredlig folklig demonstration, men nu har det urartat. Armén rensar protesterande rödskjortor, vars ledare kapitulerat. Ett 70-tal dödsoffer under två månaders barrikader. Det nyval som utlovats har ställts in.
Dags för FN att på allvar ta itu med frågan. Obegripligt tyst från världssamfundet.

Tyskland chockar marknaden och EU
Angela Merkels och den tyska regeringens ensidiga beslut om vissa blankningsförbud chockade marknaden och EU:s medflemsländer. Ingen konsultation, ingen diskussion, ingen förvarning. Det tyder på att Tyskland upplever eurokrisen som mycket allvarlig och inte på något sätt på väg att lösas. Det skakar EU och visar eurons skörhet. Fel från början. Men Tyskland vill inte betala fler gånger, då går det före EU...gör fler länder likadant så...

Sven Bergström och Solveig Ternström - rätt på olika sätt
Jag tänker inte sätta betyg på vem som gjort mest rätt i kärnkraftsfrågan av Sven Bergström och Solveig Ternström. Båda har hållit fast vid centerns grundvärderingar men agerat på olika sätt. Sven har gjort en strålande insats och verkligen försökt och lyckats med hårda förhandlingskrav; nej till statlig finansierng, ett uppskjutet beslut och skadeståndsfrågan har aktualiserats.
Solveig följer ursprungslinjen, Nej till kärnkraft. Nu kommer frågan upp i valet och det ger centern en möjlighet att ta igen många förlorade röster...

Ett gemensamt månadskort för SL och Waxholmsbolaget
Det har jag och styrelsen i bolaget drivit under hela mandatperioden. Men SL verkar inte så intresserade av frågan. Det är självklart att resenärer skall kunna resa på ett gemensamt kort särskilt när det är samma huvudman, landstinget för både land- och sjöresenärer. Jag har uppmanat centerns skärgårdslandstingsråd Gustav Andersson att ta trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm i örat så att frågan kanlösas...före sommaren.

För övrigt skall jag nu till överförmynderiet och diskutera några ärenden och därefter till möte med A5 - Alliansens gruppledare och sedan...sed...inga problem att få tiden att gå.

onsdag 19 maj 2010

Bra centersatsning - miljöpremie på elbilar
En alldeles utmärkt artikel går att läsa på DN i dag www.dn.se av Maud Olofsson och Andreas Carlgren. Att införa en miljöpremie på 30 000-50 000 kr för alla som köper elbil är ett mycket bra förslag. Centern och regeringens mål är att klimatutsläppen skall minska med 40% om tio år räknat från 1990. Det kräver insatser. Skattebefrielsen på miljöbilar har ökat antalet från 23 000 år 2005 till ca 300 000 bilar i dag. Det går att göra samma sak med elbilar.
Allt går att läsa i rapporten "En grön bilpark".
Centern vill införa en morot som gör det billigare att positivt stimulera medborgare att investera i det vi vill öka. Oppositionen vill införa piskor som gör det dyrare med transporter och resor på det vi vill minska. En positiv attityd mot en negativ...

Varför också inte lyfta upp spårbilar
på samma sätt med ett rejält positivt stöd till de 17 kommuner som vill satsa på spårbilar....?
Utgår det en positiv stimulans blir antalet kommuner snabbt det dubbla för satsning på modern miljövänlig spårteknik

Betyg från sexan - stödjer eleverna
Regeringens försag med betyg från sexan år 2012 stödjer eleverna om de används på rätt sätt som komplement till muntliga och skriftliga omdömen. Det skall ge resultat om eleverna anstränger sig, men det är lika viktigt att lägga kraft på att hjälpa de elever som inte når så höga betyg.
Att inte få betyg förrän i åttan sätter stor press på eleverna som bara har två år på sig till gymnasiet. Det framkom tydligt när gruppledarna i Värmdö i går träffade rektorer, lärare, föräldrar och elever på Hemmesta högstadium. Det var elever som förde fram just detta...

Skärgårdens Mötesplats och Företagscenter i Värmdö - stor C-framgång
Jag har sedan jag tillträdde som ordförande i Näringspolitiska rådet för snart ett och ett halvt år sedan hårt verkat för att inrätta ett "Näringslivets Hus" i Värmdö för alla våra 4000 företagare.
Där skall finnas plats för möten, utbildning, kontakter, föreläsningar, seminarier. Där skall det också gå att hyra arbetsplatser i ett kontorhotell.
Den 27 maj kl 08.30-10.00 presenterar vi idén på Tornhuset i Gustavsberg hamn. Roligt och Välkomna.

För övrigt byggde Emma och jag vidare på vår legostad i går medan Sonja gungade med Sara och Hanna i hammocken...

tisdag 18 maj 2010

Välskött ekonomi blir avgörande i valet
Det är ingen tvekan om att Sveriges välskötta ekonomi, mycket tack vare Anders Borg, blir avgörande för många väljare i höstens val. Här har regeringen ett stabilt övetag. Vi ärvde en god ekonomi från s 2006 men v och mp drar ner det allmänna intrycket kraftigt och Östros är som sagt vår bäste lobbyist...
Regeringen får gott betyg från Finanspolitiska rådet med prodessor Lars Calamfors i spetsen. Sverige har lyckats manövrera sig igenom den ekonomiska krisen bättre än de flesta andra länder. Vi blir en av tre EU-länder som klarar stabilitetspakten. Vi behöver inte strama åt när konjunkturen nu vänder. Fortsätta med det och tala om det gång på gång...

Centern lyfter blicken - Bra visioner för framtiden
Sverige skall bli bäst i världen om Centern får bestämma när det gäller, utbildning, tillväxtföretagande, klimatpolitik, folkhälsa, ekonomisk tillväxt och jämställdhet. Det skall ske till 2020 och det är bra visioner. Och, som jag skrivit åtskilliga gånger på denna blogg, det är mer av visioner, berättelser och framtidstänkande som måste till för att gör ett bra val.
Hade önskat mindre om tillväxt för tillväxtens skulle och mera om miljö och uthållig utveckling.
Alldeles utmärkta förslag om sänkt tjänstemoms för t.ex restauranger som snabbt kan anställa ungdomar, sänkta arbetsgivaravgifter och stärkta innovationsmiljöer för forskning, uppfinningar och patent.
Men tala inte om kommunister i regeringen. Det låter gammaldags och bitskt.

Skolan blir en huvudfråga i valet i Värmdö
Det är ingen överdrift att säga att skolan och ungdomars framtid blir en huvudfråga i valet i Värmdö. Alliansen är nu ute och träffar rektorer, lärare, föräldrar och elever på alla skolor för att verkligen få höra deras röst som det handlar om. Detta för att få ett underlag till den utredning som skall göras om frågor kring betyg och kvalité. Skolan skall handla om eleverna och deras framtid.

För övrigt skall jag nu in till Årsstämma med Waxholmsbolaget...och en liten lunch efteråt.

måndag 17 maj 2010

Inspirerande busstur med SV, LRF och Hushållningssällskapet i Värmdö
Under eftermiddagen har vi - ett 25-tal personer- deltagit i en mycket inspirerande bussrundtur med ovanstående inbjudare. Camilla Strandman hälsade välkommen I dag finns 36 företagare inom jord och skog men det är många fler, 5-6 procent av dem som arbetar i Värmdö som är sysselsata inom näringarna med hästar, som mekaniker, transporter etc.
Lennart Windal, Säby gård, berättade om jordbrukets förändring. För femtio år sedan hade alla jordbrukare en egen maskinpark. I dag är det Säby gård som hyr ut maskiner till de flesta.
Christoffer Nathansson, Sunds gård i 5:e generationen visade oss Norrava golfbana mm. Många olika sysslor med skog, golf, lamm, hö, spannmål, rekreation, café och kajakauthyrning ger inkomst åt gården och några anställda..
Till sista Malma gård som verkligen satsar på nya ladugårdar, 120-talet nötkreatur, får och getter. Tänk på oss när ni planerar i översiktsplanen och var lite generösa med vårt mångsyssleri fick vi med oss.... Roligt.
Miljöpartiet förtjänar framgång
Miljöpartiet har lyckats med det mesta. Politiskt driver man frågor som tilltalar en stor medelklass som en förändrad konsumtion och ny livsstil och en grön tillväxt som också talar om att det är inte tillväxt i sig man är emot. Två skickliga språkrör hjälper till liksom opinionssiffror som skulle glädja vilken partimedlem som helst.
Men det finns problem. Arbetstiden kan vara ett. Miljöpartiet vill minska arbetstiden och minska inkomsten. Vänsterpartiet vill minska arbettiden och behålla lönen. Socialdemokraterna står någonstans mittemellan.

Öka valfriheten för alla i stället
Ett bättre förslag vore en arbetsmarknad med full valfrihet för alla. En arbetsmarknad där människor själva får bestämma över hyr mycket och hur länge de vill arbeta och hur mycket semester de vill ha och därmed vilken lön, naturligtvis i ordnade former med avtal med arbetsgivaren. När man studerat färdigt önskar man inget högre än att få arbeta, kanske tom mycket, innan man bildar familj. När man gör det vill man gå ner i arbetstid för att öka igen när barnen växer upp och långsamt växla ner mot pensionen. Det borde vara den rätta arbetsmarknaden. Något för centern kanske...En fri arbetmarknad.

För övrigt skall jag nu i väg till den sista rundan med översiktplanen och beslut i kommunstyrelsen om samråd.

söndag 16 maj 2010

Några dagars bortovaro från Bloggen
har det blivit. Sonja och jag har varit på Bohus-Malmön på Västkusten och sett till vårt gemensamma "Villa Schabraket". Vi är ju fyra familjer som äger det tillsammans och håller på och rustar upp hela huset, byggt 1894? som fyra stenhuggarlägenheter. Diskussioner med varandra och med byggaren Neno Bygg.

Sifo - mätningen stärker M och Mp
Det är ingen tvekan om det. Sifo-mätningen stärker m och mp, försvagar s, v, kd och sd, och förstärker något c och fp. Maria Weterstrand går uppenbarligen hem i stugorna såväl som bland journalisterna och det är ingen tvekan om att mp är ett starkt kort bland de rödgröna. Så starkt att det kan hota eller åtminstone försvåra deras samarbete...
Men vänsterns 4,3 procentg är det inte många som talar om. Skulle v inte komma in... ja då är det ett helt annat läge.

Och de överstatliga kraven ökar på euron och EU
Nu säger också EU-kommissionens ordförande Barroso rakt på sak att valutasamarbetet förutsätter en ekonomisk union där EU-kommissionen då skall bli den ekonomiska överkuckun som skall granska medlemsländernas budgetar...Det hörs på förslaget hur urbota ogenomtänkt det är.

För övrigt skall jag nu packa upp lite, se på Agenda och åter vända till vardagen i Värmdö...

onsdag 12 maj 2010

En RUFS med grön profil antagen i landstinget
Efter fyra års arbete blev så RUFS:en antagen i landstinget i går. Det är en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen med stark grön profil. Mycket spårutbyggnad, gång och cykelbanor, bevarade gröna kilar och minskade co2 utläpp, spårbilar, spårvagnar, sjöbussar får bra utrymme. Förbifart Stockholm är den enda plumpen, men den är så kraftig att jag ingav ett särskilt yttrande till protokollet när planen efter fyra och en halv timmes debatt till slut klubbades i landstinget.

Anledningen till att jag inte skrev
något på bloggen i går var just att dagen upptogs av landstingsmötet och kvällen av kommunstyrelsen, som började med gruppmöte 17.00 och slutade 02.00. Ja, just det ...Otroligt ineffektivt, som vi måste göra något åt både från majoritet och opposition, även om jag tycker att det är främst s som förlänger, försvårar och försenar mötena. Det handlar om ständigt nya förslag på sådant som redan varit i ks, långa ajourneringar...etc Gör om och för rätt.

David Cameron får styra Storbritannien
Det var väl ingen överraskning. Tories gick kraftigt fram med ca 100 mandat och labour gick kraftigt tillbaka. Gordon Brown avgick och liberaldemokraterna gjorde upp med rätt parti.
Men lätt blir det inte. Ett budgetunderskott på Greklandsnivå på nästan 12 procent och en statsskuld på 70 procent kommer att kräva hårda tag. Gör det nu på en gång är rådet, med hårda nedskärningar i den offentliga sektorn och höjda skatter.
Och ändra valsystemet....Här måste libDems vara bestämda. Bort med majoritetsvalet och in med rättvisande proportionella val.

Och KOMPASS har just avslutat sitt årsmöte i Sigtuna - Värmdö väl företrätt
Precis hemkommen från KOMPASS lyckade årsmöte i Sigruna kommunhus. Det är för att backa upp Sigtuna kommun, som nu vill pröva en spårbilsbana mellan Märsta och Arlanda. Vi gick igenom projekt Pilot om en Pilotbana i Sverige efter regeringens och Banverkets riktlinjer. Det handlar om i första hand fyra kommuner; Stockholm med Via Academica, Uppsala, Södertälje och Umeå. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att förbättra servicen mot de 14 medlemskommunerna med seminarier, utredningar och rådgivning och att också se över medlemsavgiften mot en sänkning.

Nästa spårbilskonferens i San José
i Carlfornien och bildandet av KOMPASS international var andra viktiga programpunkter där styrelsen fick i uppdrag att planera vidare....
Värmdö kommun var väl företrädd med såväl undertecknad som Mp;s mycket aktiva ledamot i SL:s styrelse, Yvonne Blombäck, också gruppledare i Värmdö

För övrigt blev det bara tre timmars sömn i natt mellan det sena ks och den tidiga uppstigningen för att åka till Sigruna...som nu skall tas igen...måndag 10 maj 2010

720 mdr euro- en ofattbar summa för att rädda euron
Det ser ut att vara svaret på finansministrarnas möte i Bryssel i går och i natt. Det handlar om 440 mdr från euroländerna och 220 mdr från IMF, Internationella valutafonden till länder som kan råka i kris, som Grekland. Utöver detta, om det är rätt uppfattat, skall en krisfond på 60 mdr med stöd också från icke euroländer som Sverige kunna användas för stödlån så som skett till Estland och Lettland. Mer av gemensamma krisfonder kräver mer av gemensam övervakning och finanspolitik.

Fredrik tydligast och rakast i Agenda
Det var utan tvekan en ny bra kväll för Fredrik Reinfeldt i debatten med Mona Sahlin i Agenda i går kväll. De största uppförsbackarna fär Mona Sahlin är den allmänna skattehöjningen för 3 miljoner löntagare och höjningen av arbetsgivaravgifen för ungdomar under 26 år. Det slår hårt mot ungdomsarbetslösheten som är vårt svåraste arbetsmarknadsproblem.

Ideoligi i fokus för vänstern
De stora eftergifterna i den rödgröna budgetmotionen krävde en reaktion från v-kongressen. Så blev det också med höjd a-kassa till 90 procent och slopade karensdagar i a-kassa och sjukförsäkring. Till det skall läggas sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Jag lider med Lasse varje gång jag ser honom tona ner kraven i TV-rutan; "På lång siskt, när ekonomin tillåter, inte de närmaste åren..."Men jag tror det är rätt strategi för ett parti att verkligen slå vakt om ideologin när man måste kompromissa. Det kan fler lära sig av...

Värmdö har stärkts i företagsrankingen
Det är roligt när det går bra och det gör det med att stärka Värmdös roll bland företagen. Vid förra mätningen gick vi upp över 20 platser och i den mätning som gjordes häromdagen har vi avancerat 22 platser till.
I dag skall vi ha näringslivsråd och diskuteraa företagsjouren, hur man kan hjälpa företag som hamnat i kris. En "Greklandslösning" för Värmdö...Vi skall också gå igenom läget för Näringslivets hus eller "Träffpunkt Skärgården" och diskutera Visit Värmdös utvecklingsprojekt. Bra för Värmdö.

För övrigt skall jag nu iväg till en Vattendag och diskutera Östersjön med politiker och tjänstemän från Nacka, Värmdö och Lidingö.

söndag 9 maj 2010

Grekland: Försvarsplan, krisfond, ekonomisk regering, ökad överstatlighet
Så låter dagens text om Grekland. Nu skall det inte bli några fler långbänkar för Grekland och inga nya långbänkar heller om Spanien, Portugal, Irland eller Ialien skulle råka i samma krissituation.
Den nye mycket överstatligt inriktade EU-presidenten Herman Van Rompuy skall utreda en skärpning av stabilitetspakten med mer effektiva sanktioner och "stärk samordningen", ett mildare uttryck för en "ekonomisk regeringen". I en krisfond skall finnas 70 mdr euro för stödköp av obligationer och euro och euroländerna skall också granska varandras budgetförslag...! Allt måste vara klart innan börserna öppnar på måndag. Vem är det som styr frågade Musse Pigg..?

Skapa ett nytt valsystem i Storbritannien
Majoritetsval i enmansvalkretsar är en helt föråldrad metod att välja regering. Det missgynnar alla nya partier och därmed politisk förnyelse. All förnyelse är liten i början och därför kommer inga nya partier fram. Liberaldemokraterna fick nästan var fjärde röst men bara vart tionde mandat. Nu har liberaldemokraterna halvlyckats och behövs för en majoritetsregering. Hoppas verkligen de håller fanan högt och driver igenom ett proportionellt valsystem likt det i de nordiska länderna.Det handlar om demokrati, rättvisa och lika möjligheter.

Det är lärarna som är resursen i skolan - också i Värmdö
Bra och engagerade lärare är helt avgörande för vilken skola vi får. De bästa lärarna i Sundsvalls högre allmänna läroverk - låter 1800-tal - var folkskollärarna. De sämsta var lektorerna och docenterna som kom från Uppsala universitet utan en timmes pedagogisk utbildning. Bra lärare, bra undervisningsmetoder, uppmuntran, ledarskap och uppföljning från lika engagerade rektorer som finns ute bland skolbänkarna är det som skapar kunskaper och utveckling.
Det är detta vi skalla prata med lärare och elever om när vi nu tar upp en dialog med skolorna; rektorer, lärare och elever.

För övrigt åker jag nu iväg för att vinna söndagens tennismatch igen...

lördag 8 maj 2010

Grekland visar EMU-kriken i verkligheten
Vi som stod på nej-sidan vid EMU-omröstningen 2003, och det var en bred majoritet av svenska folket, har nu fått vår kritik av EMU och euron bekräftad. Ingen folkpartist talar längre om en ny EMU-omröstning....Nej, skämt åsido, situationen i Grekland är allvarlig och påverkar hela världen med fortsatt finanskris. Nu diskuteras "finanspolitisk samordning", en finare omskrivning för mer överstatlighet i EU med rätt att fatta beslut om också underskott i Bruttonationalprodukt och statsskuld och i fråga om skatter. Skall verkligen Bryssel bestämma över ländernas utgifts- och skattepolitk? Det frågar f.d ordföranden för Junilistan Nils Lundgren i dag i Svd, http://www.svd.se/. Han ger själv svaret; Nej.

Eurokrisen var också temat på TEAM:s årsmöte
Det var också den frågan, liksom Lissabonfördragets ökade makt till EU som var huvudfrågorna på TEAM;s, The European EU-crititical Movements,årsmöte i Stockholm. Jag var ordförande för TEAM under tre år i början av 2000-talet. Organisationen har över 50-talet EU-kritiska rörelsen som medlemmar i 18 länder. Huvudinriktningen är demokrati, folkinflytande och rättvisa folkomröstningar.
Ekonomen Stefan de Vylder menade att EU själv orsakat krisen genom att inte följa sina egna regler i stabilitetspakten mot underskott. Den alltid lika engagerande tidigare kollegan i EU-parlamentet Patricia Mc Kenna från Irland läste högt från ja-sidans alla "måsten" inför folkomröstningarna på Irland om euron. Något son nu gått i kras.

Storbritannien har krisen i sin hand
Anthony Coughand från Irland och Hallgrimur Arnasson från Island menade att det är Storbritannien som nu har krisen i sin hand. Det måste komma ett besked innan måndag hur regeringen ser ut i Storbritannien, annars kan marknaderna ta över och föra hela världen in i en ny finanskris.

För övrigt skall de nu bli skönt att ta igen sig lite på lördagskvällen. Det har blivit mycket spring på möten den här veckan...

fredag 7 maj 2010

Grekland och euron skakar
Krisen i Grekland är allvarlig och påverkar euron, EMU och hela EU-samarbetet. Hela konstruktionen med euron var fel från början. Länderna är för olika och det går inte att ha en halv ekonomisk politik. Det sa vi EU-kritiker redan under EU-folkoröstningen 1994 och det sa vi under EMU-omröstningen 2003. Det går inte att ha ekonomisk politik i EMU och finanspolitik och skatter i medlemsländerna.

Stabilitetspakten blev ingen lösning
Denna obalans försökte EU "balansera" genom stabilitetspakten som fastslog max 3 procents budgetunderskott och max 60 procents statsskuld. Men det har inte medlemsländerna följt, inte ens Tyskland och Frankrike och inget av de 16 euro-länderna i dag....Tala om ett EU-haveri. Och nu får svenska och andra medlemsländers skattebetalare och småsparare betala via IMF, sänkta börskurser och krav på ekonomisk regering i EU med ökad överstatlighet...
Och nu kommer det några stolliga forskare med Joakim Palme i spetsen och skriver på DN Debatt http://www.dn.se/ att vi skall anpassa den svenska grundlagen till EU...oj,oj,oj.

Alliansen leder i opinionen
Ja, det visar i alla fall Demoskops senaste mätning i går, 49,2 för Alliansen mot 47,4 för de rödgröna. Det stämmer inte alls med mina farhågor om oppositionens skuggning av Alliansen i de rödgrönas budgetmotion. Jag hade helt enkelt fel. Svenska folket tycker tydligen att alla löften från Östros och andra om nej till jobbskatteavdragen som man nu inte håller har tärt på trovärdigheten. Vad blir nästa stora nej som blir ett ja...? Trovärdighet är demokratins och partipolitikens grundlag. Bryter man mot den sjunker man. Men Mp:s stora tillbakagång då? Samma sak.
Men vad gör vi i centern som inte liksom de andra Allianspartierna går framåt; 4.2 procent...!
Men, det är en opinionsmätning...

Bra medborgardialog på Djurö
I går kväll var det medborgardialog på Durö om Översiktsplanen och skärgården. Boendet, jobben, servicen, trafiken... Tydliga besked från skärgårsborna, även om de inte var så många, om att de vill öka befolkningen på öarna. Offentlig verksamhet, uthyrningsstugor i stugbyar eller enstaka, kontorshotell som på Nämdö, mer skärgårdstrafik med WÅAB för pendlare, vaför inte ge dem ö-kort, var några förslag vi fick med oss till gruppledarna och andra förtroendevalda.

För övrigt skall vi nu inviga bondens Matbord på Siggesta och sedan gå till Roland Ekstrands tack- och avskedsföreställning efter snart 50 år med förtroendeuppdrag i Värmdöpolitiken. Beundransvärt och svårslaget....

torsdag 6 maj 2010

Följa Fredrik kan bli ett Alliansproblem
Den rödgröna oppositionens budgetmotion med 69 av 71 mdr kvar i skattesänkning genom jobbskatteavdraget kan orsaka valproblem för Alliansen. Det är lätt att säga varför har ni ändrat er. Vad har Thoms Östros sagt i fyra år? Men det går inte att säga hur många gånger som helst. Sakfrågorna tar över och då blir skillnaderna i budgetsiffror ynka 20 mdr kronor. Det blir problemet. Oppositionen skuggar regeringen som DN säger i dag www.dn.se. Det är ambitionen, trovärdigheten, regeringsdugligheten och lite mer av öppenhet och lyhördhet mot väljare, t.ex när det gäller sjukförsäkringen, a-kassan och vårdvalet som vinner valet.
I sak är

Jobben viktigast
och de halvtänkta tankarna om sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt tjänstemoms är rätt väg. Det ger tydliga signaler till företag att anställa inom främst småföretag och retaurang. Här darrar Fredrik Reeinfeldt på manschetten och vill ha ytterligare ett jobbskatteavdrag före sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt moms. Väldig dumt, provocerande och oklokt. Inga mer sänkta inkomstskatter nu utan inriktning på att ordna jobb.

LandstingsAlliansen måste klara ut Nya Karolinska Sjukhuset
Det handlar om oerhört mycket pengar, 52 mdr kronor för bygget av NKS, Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Det räcker inte, säger oppositionen som talar om att det kommer att kosta 20 mdr mer. Då kommer det ändå inte att leda till mer vård än i dag utan färre planerade och akuta besök och färre vårdnätter. Allt skall bli bättre med ökad effektivitet. Det räcker inte som motivering. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning kritiserar förslaget. Rätt eller fel. Det är en uppförsbacke för Alliansen och den måste planas ut. Nu.

För övrigt tycker jag att också Stockholms läns landsting precis som Värmdö kommun skall gå med i föreningen ekokommuner. Uppsalatinget har gjort det...

onsdag 5 maj 2010

Alliansens tågturné - en avledande manöver?
Alliansens tågturné kom bara ngn dag efter den rödgröna oppositionens budgetmotion. Jag kan se två syften med den lite plötsliga tågresan. Det ena är att visa på sammanhållningen i Alliansen. Det är något positivit. Har man ingått ett avtal så skall det hållas, det gäller också i Värmdö, om inte ngn force majeure inträder som man inte själv kan råda över. Det är ett motiv som även de som inte tycker som Alliansen kan förstå. Det andra skälet är mer taktiskt och handlar nog om att snabbt ta död på oppositionens budgetalaternativ i debatten och fokusera på regeringen. Negative campaigning. Det kom igen under budskapet som var nio vallöften som man inte tänker genomföra...Var det så bra?

Centerpartiet prisar Gustavsbergs och Djurö vårdcentraler med guldklöver
I förmiddags besökte jag och Petri Salonen, landstingsrådssekreterare på centerns landstingsgrupp Kersti Ejeby, verksamhetschefen på Gustavsbergs och Djurö vårdcenraler. Där överlämnade vi en gulklöver, ett diplom och en tårta. Det var för att uppmärksamma att dessa två vårdcentraler i Värmdö i en sammanställning av SKL, Sveriges kommuner och landsting, placerat sig bland de tio bästa i länet. Allt enligt en enkät bland petienter. Lysande och roligt.
Vi ville framföra centerns positiva syn på vårdvalet och den fria etableringsrätten men också att vi är beredd att ändra ersättningsreglerna så att de med störst vårdbehov, som multisjuka, kroniker m fl inte bara får göra 3-minuters-besök"....
Kersti varnade för just riskerna att manipulera systemet och bara ta emot så många patienter som möjligt.

Denna prisutdelning och uppvaktning i Värmdö...
visade sig vara mer rätt än vi anade när vi bokade in den tiden. Nu kommer färska uppgifter om just fusk med felfakturering, missade diagnoser och 50-talet felaktigt utbetalda miljoner i Stockholms läns landsting. Henrik Almkvist, min gamle husläkare på Gustavsbergs vårdcentral, pekade på att uppföljningen är alldeles för dålig; inga stickprovskontroller, oklara regler för polisanmälan, kräva tillbaka pengar och säga upp kontrakt. Privatiseringar skall inte vara något självändamål utan något som skall göra vården bättre och värna skattebetalarnas pengar. Ta nu itu med detta omedelbart Filippa Reinfeldt.

För övrigt skall vi nu ha möte med Waxholmsbolagets styrelse och fira S/S Norrskärs hundraårsjubileum med en liten jubileumskryssning...Stora och mindre stora frågor...

tisdag 4 maj 2010


Eurons kris ökar överstatligheten i EU
Det har vi EU-kritiker eller Europasamarbetare sagt sedan före folkomröstningen. Införandet av euron var redan från början en omöjlighet. Ett EU med en egen penningpolitik men utan finanspolitik blir en omöjlighet.Det är precis vad som nu visar sig. Antingen måste euron avskaffas - knappast troligt trots problemen - eller måste EU också få hand om skatter och finanspolitik. Det senare är precis vad som nu är på gång med förslag om gemensam ekonomisk politik i EU och en "ekionomisk regering". Jag är trött på att få rätt...

Oppositionens trovärdighet noll efter bibehållna jobbskatteavdrag
Det är det största misstaget oppositionen gör. Man vågade helt enkelt inte stå fast vid att ta bort de "orättvisa" jobbskatteavdragen som tillkommit med "lånade pengar" och skapat "ökade klyftor". Känner ni igen Aliansens bäste valarbetare Thomas Östros... Av 71 mdr i minskad skatt med jobbskaatteavdragen behåller oppositionen 67.... Oj , oj. Tänk 67 miljarder i ökade orättvisa, klyftor som man skulle ta bort...Det kan knappast bli ett bättre erkännande av Alliansens jobbpolitik.

Höjda skatter, medvetet dubbelspel, och nya utredningar i oppositionsförslaget
Det blir höjd fastighetsskatt, återinförd förmögenhetsskatt, ökade marginalskatter, avskaffade rut-avdrag, ökade vin- och spritpriser( som jag nog tror de flesta accepterar). Det blir Stockholmare och andra storstadsbor som drabbas hårdast av förslagen. Precis där s missade valet 2006. Hur tänker man....? Har man tänkt..?

Ekonomin i Värmdö måste stärkas
Det var inga uppmuntrande besked vi fick på budgetberedningen i ks i går. Kraftiga underskott i produktionsstyrelsen på 16 miljoner, i Socialnämnden på 15,5 och i Nämnden för äldre och funtionshinderade på 6.5 milj. Det är ökade kostnader för hemtjänst, för institutionsplaceringar utanför Värmdö, för ökad försörjningsstöd och fler tjänster.
Vi måste med alla medel förhindra skattehöjningar i Värmdö och få en budget som håller, helst också med ett överskott på 2 procent.

För övrigt skall vi nu nu diskutera företagsfrågor i den nya Näringslivspolicyn som jag tror mycket på..

måndag 3 maj 2010


Måndagen den 3 maj 2010

1000 miljarder till Grekland
Eller 120 mdr euro, det blev uppgörelsen mellan euroländerna och IMF, internationella valutafonden för att rädda Greklands ekonomi. En ofantlig, svårgripbar siffra som nu grekerna nu måste leva upp till med sänkta pensioner, höjda skatter, inga bonusar i arbetslivet. Hårdast blir der för offentliganställda och pensionärer. Beslutet var ett måste om inte euron skall falla som valuta och EU börja skaka som Union. Men vi har inte sett slutet än. Det är flera år dit, närmast fyra när underskottet skall vara 3 procent av BNP från dagens 13-14....

Stryp biståndet till Eritrea - David Isaaks dödsläger
Något mera måste göras för att få David Isaak fri. Hans tillstånd har försämrats och nu måste något radikalt hända. Stoppa biståndet eller skär ner varje månad. Det är vad åtta biståndsosrganisationer skriver i dag på DN Debatt, http://www.dn.se/ . Det kan sätta press på regeringen, men det kan också leda till motsatsen, att Eritreas folk får lida ännu mer.

Oppositionens budget
I dag presenterar oppositionen sin budget. Det mesta är nog känt, men medialt brukar alltid något finnas kvar som vi inte fått del av - finansieringen till exempel. Men det ser faktiskt ut som om alla partier fåt med något bra och fått ge sig på något annat område. Det har gått bättre än jag trodde.. men vi får se vad dagen ger efter presentationen...

Översiktsplanen i Värmdö - ingen
Vi bör inte skriva in att vi nu skalla utreda en Förbifart genom Storskogen. Vi skall definitivt inte skriva in att Hemmesta skall växa österut i Storskogens nordvästra delar i någon sorts fördjupad översiktsplan. Det får vänta. Sätt hela denna del som ett möjligt utredningsområde

För övrigt skall jag jsut åka iväg till ett nytt heldagsmöte om Översiktsplanen. Efter de ändringar vi har gjort närmar vi oss nu slutet. Ett gediget arbete.

söndag 2 maj 2010

klyftor, solidaritet och rättvisa
blir honnörsorden i den rödgröna oppositionens valbudskap. Regeringen Reinfeldts ökade klyftor skall täppas igen för arbetslösa, ensamstående, sjukskrivna och pensionärer. Det är ett tacksamt och traditionellt s-tema. Det var också vad som präglade första maj. Ingen miljö, inget klimat och Internationalen lyste helt med sin frånvaro om EU, Grekland, fattiga länder och bistånd. Det är Sverige som gäller på första maj.
4 mdr till arbetslösa med höjda ersättningar, lägre a-kasseavgifter, skatteavdrag för avgifter till a-kassorna och från v några mdr till byggande av hyresrätter och utvidgat! rotavdrag till flerfamiljsjus, energi- och klimatsatsningar. Bra,det mesta...eller. I morgon får vi se hur det går ihop...

Bra oppositionsförslag om jobben
också enligt dagens artkel på Brännpunkt i http://www.svd.se/. Sänkta arbetsgivaravgifger för småföretag med 2 mdr 2001 och 6 mdr 2012. Kostnaderna för ett litet företag med 2-3 anställda sänks med 40 000 kronor per år. Utmärkt. Företag och organisationer som anställer arbetslösa ungdomar mellan 20-25 år få en skattereduktion motsvarande hela arbetsgivarevgifen. Också utmärkt. Det kan verkligen ge jobb. Läggs till detta det utvidgade rut-avdraget på hyreshys, klimat- och energiinvesteringar så... ja.. .Det känns nästan som om oppositionen har stulit regeringens förslag..eller förekommit...Det här är lite mer oväntat

Men nu har Sonja och jag gått och sprungit vår skogsrunda, hämtat lite lite ved och plockat lite vitsippor. Nu blir det tennis med Micke igen och sedan kommer han, Åsa, Emma, Sara och Hanna hem occh äter lite goda rester från Valborg...

lördag 1 maj 2010

Talet om klyftor, solidaritet och pensionäer skall vinna valet för
Så tycks det se ut efter första maj-talen av Mona Sahlin och Lars Ohly. I första hand gäller det pensionärerna. Där skall den rödgröna oppositionen halvera klyftorna i fråga om skatten för pensionärer och arbetande som ett första steg. Under mantatperioden skall lika villkor skapas.
Det handlar om 7,5 mdr kronor i detta första steg genom att grundavdraget höjs för pensionärerna. S glömmer bort att säga att inga skattesänkningar genomfördes för pensionärerna när s hade makten och media tycks ha glömt det också.
Alliansen måste komma med ett motbud om lika mycket eller mer under valrörelsen. Det är ett måste.

Valet är på intet sätt förlorat
Opinionssiffrorna ser inte bra ut för Alliansen med en ledning för oppositionen på över 8 procent. Det block som leder i april har också tagit hem valet vid tio av de tretton valen sedan 1968. Men valet är på intet sätt förlorat. Tvärtom, kommer granskningen under valrörelsen att visa att regeringen och Alliansen har gjort och kommer att göra mer för majoriteten av svenska folket. Men det krävs samling, helhet, berättelser och visioner.
Centern måste våga gå ut och driva centerfrågor där våra väljare känner igen sig. Energi, miljö, klimat, landsbygd, regionalpolitik, företagande och jobb men framför allt en trovärdig vision om framtiden.
Mona Sahlin tar inte ut ngn seger i förskott i dagens www.aftonbladet.se och det gör hon rätt i.

För övrigt hade vi en fantastiskt trevlig Valborg med Hemmestakören hos oss i går kväll med sång, tal, frågepromenad i skogen, brasa i Sjöliden och gott om mat och...lite sent men vadå?