fredag 29 augusti 2008

Åter från tre studiedagar med föreningen Sveriges överförmyndare i Linköping. Temat var "överförmyndarverksamheten, synlig och rättssäker." Föreläsningar om barns rättigheter från UNICEF, fem seminarier om mål och riktlinjer i arbetet, barn i asylprocessen, arvskiften bland annat. Det där med synlig. Det görs ett stort arbete av våra 130-talet gode män och 10-talet förvaltare i Värmdö. Men vi måste bli bättre på att föra ut detta, bli "synligare" så det inte bara står att läsa i media när något har gått snett. En ordentlig diskussion minst en gång om året i fullmäktige vore kanske en bra idé. Gode männen gör ett fantastiskt arbete i det tysta till en mycket blygsam ersättning. och deras arbete förtjänar mer uppkmärksamhet och stöd.
I kommunen fortsätter turbulensen kring Jonas Nilsson. Det är inte roligt och påverkar förtroendet för alla förtroendevalda och hela kommunen. Moderaterna måste själva lösa frågan så vi kan ägna oss åt det vi är valda för. En som jag ser det tydlig slutsats av det som hänt är att vi i mittenpartierna c-fp-kd måste ta för oss mer i Alliansen och också medverka till ett bättre samarbetsklimat med oppositionen. Från Värmdöcentern vill vi förbättra för ungdomarna, inom skolan, föreningslivet, den sociala ekonomin och äldreomssorgen i Brunn och på Djurö. Vi måste skynda på arbetet med planer, va-utbyggnad och bättre infrastruktur som spårbilar och inte minst trycka på i klimat- och miljöarbetet.

tisdag 26 augusti 2008

Ny dag nya frågor. Ägnar dagen åt Värmdö kommun. Ett par timmar om lokalfrågor och bättre lokalutnyttjande. Vi bygger för mycket nytt helt enkelt och drar på oss för höga kostnader. Utnyttja befintliga förskole- och skollokaler bättre. Det är budskapet från utredarna. Ett annat tretimmarsämne var frågan om "exploateringsbidrag" eller medfinansiering från exploatörer. Känsligt och riskfyllt. Vi backar från ett förslag på väg till fullmäktige och får återkomma med något mer genomförbart. Det finns vägar genom vanliga avtal med exploatörer.
Mest intressant var förstås "min egen" utredning FKB, Framtids- och klimatberedningen som nu hade sitt andra sammanträde. Vi tog en projektplan för arbetet drygt ett år framåt, med tre seminarier och stor öppenhet i arbetet på hemsidan och i media. Vårt första uppdrag är att ta fram en vision för Värmdö kommun fram till 2030 som skall inarbetas i översiktsplanen. Vårt andra uppdrag är att se ännu längre fram och med olika scenarios belysa utvecklingen mot 2050. Det handlar om framtid, energi-,klimat och miljö men lika mycket om hur Värmdöborna vill leva sina liv, arbete, trafik, skola, fritid.
Det viktigaste tycker jag är att utredningen i bästa mening skall föra en dialog med medborgarna. Processen är lika viktig som resultatet. Skolan skall vara med genom uppsats- och bildbidrag hur eleverna vill se Värmdö kommun 2050. Den som har ungdodmen med sig har framtiden för sig, sa min gamle "mentor" landstingspolitikern Knut Nilsson. Att få med ungdomarna engagerar också föräldrarna.
Jätteroligt arbete och mycket bra diskussioner i styrgruppen. Hinner träffa Emma innan Micke och Åsa hämtar henne. Vi gungar i lekparken. Inga svåra frågor i dag.
I morgon åker jag tidigt på överförmyndarkonferens till Linköping och då blir det ingen blogg på några dagar.

måndag 25 augusti 2008

En lugn helg. Var hemma hos Kristoffer och Stina på fredagen och åt lite god lasagne. Målade baksidan på huset lördag och söndag. Skrev lite på budgetförslaget i kommunen och några stolpar för spårbilskonferensen i New York den 14-16 september.
Gör ett uttalande i dag på ett möte om Lissabonfördraget i Bredäng. Rubriken är "Genomför en folkomröstning om Lissabonfördraget samtidigt som EU-valet den 7 juni 2009" Regeringen tänker rösta igenom Lissabonfördraget under "största möjliga tystnad" i riksdagen i mitten av november. Alliansen och s-oppositionen verkar livrädda för en irländsk repris och vågar inte hålla någon folkomröstning i Sverige. De är rädda för att svenska folket får veta hur mycket makt som förs över till EU med EU-president, EU-utrikesminister och EU-armé och därför skulle rösta nej.
Samtidigt brukar alla partier tala om att vi måste öka valdeltagandet i EU-valen. År 2004 deltog bara 37 procent av väljarna. Bästa sättet att öka EU-intresset, valdeltagandet och stärka demokratin vore att folkomrösta samtidigt med EU-valet. Irlands nej betyder att Lissabonfördraget fallit. Om regeringen ändå vill fullfölja ratificeringsprocessen ger det en möjlighet at folkomrösta samtidigt med EU-valet den 7 juni.
Om EU skall tvinga Irland att rösta två gånger kan väl Sverige åtminstone få rösta en gång.
Centern borde kunna ta ett initiativ. Varför inte överraska, Maud Olofsson?

fredag 22 augusti 2008

Möte på morgonen med mittenpartierna c-fp och kd.Vi måste vända på den negativa debatten i kommunen och prata om vad vi vill göra för medborgarna i stället för diskussioner om privata ekonomiska problem. Vi vill stärka mitten i Allians för Värmdö så att alla Allianspartierna bättre känner att de är med och också förbättra dialogen med oppositionen och allmänheten. Det är för mycket strid för stridens skull.
Sakfrågor som Skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, trafiken, ungdomarna och klimat-, energi och miljöfrågorna måste komma fram på ett mer positivt sätt. Vårt nästa tillfälle är i samband med budget för 2009 som vi nu arbetar med och räknar med att presentera i början på september.
För centern vill vi påskynda satsningen på spårbilar, genom att ta fram ett förslag om en spårbilsbana från Gustavsberg till det nya konstmuseet i Hålludden, satsa mer på förnybara energikällor som vindkraft och på ungdomarna i kommunen. Vi behöver till exempel också bygga hyresrätter.
Men min svåraste fråga är dock inte detta just nu utan en annan från Emma häromdagen: Farfar, vad kommer vinden ifrån...? Jag har lovat återkomma.

onsdag 20 augusti 2008

Vill skriva lite om gårdagenden 18.8. Började om vanligt med träningsrunda på morgonen, press och mail. Ett planeringsmöte med överförmyndare och handläggare och vår nyanställda Maria Olsson som vi hälsade välkommen. Vi försöker snabba på granskningen av årsräkningarna och ser fram mot överförmyndarföreningens studiedagar 27-29 augusti. Seminarier, ny lagstiftning och att få träffa folk från andra kommuner är erhört värdefullt. Det handlar om att genom gode män och förvaltare i bästa mening hjälpa människor med stora behov socialt, ekonomiskt och rättsligt.
Ner till Grisslinge och simmar. Upp till lunch på Grisslinge Värdshus med Anna Hellgren, v ordf i den nytillsatta Framtids- och klimatberedningen där jag är ordförande. En mycket viktig framtidsfråga som Värmdöcentern har drivit på för och också fått stöd för i Alliansen. Anna och jag har jobbat ihop mycket tidigare då jag var ordförande i Miljö- och byggnämnden och anna v ordf.
Hon är mycket kunnig, lätt att prata med och full av idéer. Energi, miljö, klimat som vindkraft, spårbilar, Östersjön, enskilda avlopp, och att få med allmänhet,medborgare och skola är vad vi bland annat pratar om.
En simrunda till innan jag hämtar Emma på dagis. Hon blir så glad när hon ser mig. In tills staden och träffar några gamla och nya kamrater i EU-kritiska centernätverket. EU-valet närmar sig med medlemsomröstning, program och möten. Håkan Larsson med sonen Kalle, Lars Carlsson, Gunilla Hansson, Marcus Persson, jag. Viktigt att EU-kritiker finns med på valsedeln för centern. Utskick skall ske till medlemmar, Hemsidan uppdateras genom Marcus och vi diskuterar ett nytt bredare namn på nätverket för att få med fler.
Lissabonfördraget har fallit. Om Sverige ändå fortsätter att driva ratificeringsprocessen så som regeringen sagt så kräver vi folkomröstning. Vad är man rädd för?
För övrigt lider jag med Susanne Kallur och nu också med Stefan Holm som båda hade hoppats på bättre. Ser ut att bli ett mindre framgångsrikt OS för Sverige, men är det inte kämpa väl som gäller..?

måndag 18 augusti 2008

På DN.debatt skriver företrädare för fackförbunden SSR, LO och SKTF att "EU-hot mot kollektivavtal nonschaleras av regeringen". Ja, det vet jag inte. Om det är någon fråga där regeringen och de nya moderaterna utmärkt sig är det att bibehålla kollektivavtalen, den svenska arbetsmarknadsmodellen och arbetsrätten. Varför skälla på regeringen. Det är fritt fram för både facken och SAP att kräva ändringar i EU:s syn på arbetsrätten; som i EG-domarna om Laval, Viking Line, Ruffert och Luxemburg. Där EG-domstolen ifrågasätter de svenska kollektivavtalen, rätten till blockad, lönesättning mm.
Varför kräver inte s att arbetsmarknadspolitiken skall vara nationell? Varför kräver inte s och facket att denna rätt skall skrivas in i Lissabonfördraget? Och om det inte sker att Sverige säger nej till Lissabonfördraget. Varför kräver inte s folkomröstning om Lissabonfördraget där denna fråga blir central?
Skyll eller skäll inte på någon annan. Och är det någon som är överraskad att EU låter konkurens och marknadsakrafter vara överordnad social trygghet. Varför reagerar s först nu när frågan blir aktuell? Vad sa man under förhandlingarna om EU-medlemskap? Varför tog s inte upp detta i samband med Lissabonförhandlingarna?
Vad gör Vanja Lundby-Wedin, ordförande i Europafacket?Vad gör Mona Sahlin. Partiledare s.

lördag 16 augusti 2008

En lördag med lite av varje. Skärgårdskampanj med utdelning av flygblad "Livskrafft och god miljö - en politik för hela länet" om centern och skärgårdspolitiken i Mölnvik och på Djurö. Intresset för centern var ganska bra. OS och en fantastisk dag med spännande dubbelfinal med silver för Simon Aspelin och Thomas Johansson och ett lysande nytt världsrekord på 100 meter.
Glädjer mig i SvD på morgonen åt en intervju med Maud Olofsson om en stor satsning på vindkraft från dagens 1.5 Twh till upp mot 30 år 2020. Passar utmärkt med Värmdöcenterns initiativ i budgetarbetet där vi kommer att driva på för vindkraft i kommunen.
Läser Mikael Holmströms perspektiv också i SvD om försvarspolitiken. Efter det som nu hänt i Georgien måste Sverige på ett helt annat sätt satsa på vårt eget territorialförsvar. Allt annat är ansvarslöst. Vad kan inte hända runt Nord Stream, gasledningen i Östersjön med de baltiska staterna som direkt har påverkan på t.ex Gotland och Sverige.
Håller också med Gudrun Schyman på AB Debatt om att vi måste "våga tala om EU". Om tio månader är det val till EU-parlamentet och inget parti talar om EU. S och m är skräckslagna för de EU-kritiska opinionerna i de egna partierna. Vi borde självklart få folkomrösta om Lissabonfördraget (EU-konstitutionen) men det vågar man inte av rädsla för att svenska folket, precis som Irland kan "rösta fel". Centerpartiet borde ha kurage nog att driva den frågan. Jag tänker i alla fall driva den i EU-parlamentsvalet. Det är bästa sättet att öka EU-intresset och valdeltagandet den 7 juni.
Skrivet efter att just kommit hem från en liten cykeltur till Emma.

fredag 15 augusti 2008

Så är det fredag. Möte med mittengruppen fp-c-kd i kommunen om Allianssamarbetet, budgeten för 2009.
Håller helt med min gamle kollega i EU-parlamentet Karl Erik Olsson i dagens SvD om presstödet. Regeringen verkar livrädd för att stöta sig med EU och sänker dramatiskt presstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet med risk för att tidningarna inte kan överleva. Bonnierkoncernen kommer då att dominera ännu mer i den svenska pressen. Vi ska inte göra vad vi "tror EU kräver" utan vi skall agera politiskt och behålla våra presstödsregler som är utformade utifrån svenska demokratiska och konkurrenspolitiska utgångspunkter. Har vi "fel" får väl EU-kommissionen höra av sig. I sista hand får vi slåss för vår sak rättsligt.
Glädjer mig åt att Raymond Svensson i Haninge i en skrivelse till kommunledningen vill satsa på spårbilar i Vega-området. Mycket roligt och positivt. Allt fler kommuner satsar nu på att gå med i KOMPASS, nätverket för spårbilar och inser att klimat-,energi- och miljödebatten kräver nya moderna transportmedel. Spårbilar är ett sådant.

torsdag 14 augusti 2008

Ja, så har jag då startad en blogg. Det blir lite av varje från vardagen av lokalpolitik på Värmdö, landstinget i Stockholms län, EU-parlamentsvalet som närmar sig och klimat och miljödebatten. Mycket kommer säkert att handla om modern miljövänlig transportteknik som spårbilar och det samarbetsnätverk för detta KOMPASS som jag fått förtroendet att vara ordförande i. Lite personliga avgryck som familjen med min hustru Sonja och pojkarna och deras familjer och Lilla Emma kommer ni säkert at kunna läsa om. Fiske med vännerna, Vansbrosim, skidor, tennis, resor och rapporter från Hemmestakören där jag är "körledare" kanske också kommer att återfinnas.
Nu åker jag iväg till Värmdö kommun och mottagningen på Överförmynderiet.
Vi hörs.