torsdag 29 september 2011

Lång dags budgetfärd mot natt
Det kan man säga om kommunens behandling av budgeten för 2012 i går i Gustavsberg. Vi började klockan 09.00 och jag kom hem strax efter 12.00. Det var möte med vi som älskar möten... och då blir det långt och rejält.
Värmdöcentern har huvudsak ställt sig bakom koalitionens m,fp,kd, mp:s budget med en skattesänkning på 15 öre och ett resultat på ca 42 milj kr.

Vision V ärmdö 2030
Hela budgeten baseras på Vision Värmdö 2030, Framtids- och klimatberednigen där under tecknad var ordförande. Det handlar om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Värmdös ekonomi ska vara sund, kommunskulden ska minska, administrationen likaså och vi ska ha överskott för att möta den ekonomiska krisen. Värmdös natur och miljö ska värnas. Vi ska bygga ut i centrumområdena men inte på grönytor och vi satsar på barn, ungdomar, äldre och skola.
Värmdöcenterns förslag om ökad andel kollektivresenärer och kooperativ vindkraft mm röstades ner men fick stöd av en stor den av kf.

För övrigt ska jag nu till Arlanda Sky City och prata spårbilar...

onsdag 28 september 2011

GårdsvindBygdegården i Hemmesta
I går var Samuel Brissman från Gårdsvind AB på Bygdegården i Hemmesta och berättade om små- och mellanstora vindkraftverk, särskilt för gårdar och lantbruk. Vi var ett 2o-tal intresserade och SV stod för arrangemanget.
Ett 35 m högt vindkraftverk med 7,5 meters vinge på 45 Kw rekommenderas . Det kostar 1,1 milj kronor och ger 110-120 000 kvh per år. Det motsvarar 5-6 normalvillor. Blir det överskott så säljer du det på nätet. Eller rättare sagt, du får det att gå runt, eller kan till och med gå med vinst om du får ett överskott.

Budgetdebatt med satsning på vindkraft
Verkligen något att tänka på nu när jag precis är på väg till budgetdebatten på Gustavsbergs teatern. Det är en budget som har hela sin grund i Vision Värmdö 2030 som tagits fram av Framtids- och klimatberedningen där jag var ordförande. Budgeten bör i hög grad en grön centerfärg som inte blivit sämre av Miljöpartiets medverkan....Centern stödjer därför budgetförslaget i huvudsak. Fler sommarjobb för ungdomar, vindkraftskooperativ, bättre trafik i Värmdö är några av våra tilläggsförslag. Sänkt skatt med 15 öre.

För övrigt åker jag nu till budgetdebatten...

tisdag 27 september 2011

Valfrihet ja - men...
Det är bra med valfrihet. Varje människa ska själv kunna välja så mycket som möjligt under sitt liv. Det är frihet, självständighet och självbestämmande. Men alla kan inte välja. Funktionshindrade, dementa, sjuka, äldre. Det skriver tre forskare i dag på DN Debatt, DN.se/debatt. Problem med syn, hörsel, rörlighet, trötthet och allmän svaghet försvårar att ta in och värdera information Detta handlar om ca en tredjedel av befolkningen..oj. Det måste vi tänka på i valfrihetens rike....

Lägre ingångslöner är rätt och bra
Min svärfar, Bror Rask, som var murare med LO-bok tyckte det var för d-igt att "konfirmander" skulle ha i stort sett samma lön som han som jobbat i muraryrket i 40 år...Han hade rätt. Sänkta ingångslöner underlättar att komma in på arbetsmarknaden och är rättvisare mot äldre och mer erfarna. Men lönefrågor ska avgöras av fack och arbetsgivare. C och Fp har rätt.

Värmdöcenters budgetförslag: Vi ställer i huvudsak upp på Koalitionen
Koalitionens budgetförslag är väl genomarbetat. Hela grunden till förslaget är Vision 2030, det förslag till långsiktig hållbar utveckling som togs fram av Framtids- och klimatberedningen med alla partier under två års arbete. Beredningens ordförande var jag. Många av förslagen därifrån finns nu med i budgeten. Miljöapartiet och Malin Åberg Aas har här gjort ett bra jobb...
Värmdöcentern ställer upp på en ansvarsfull skattesänkning med 15 öre, med ambitionen att sänka ytterligare under mandatperioden.

Några av våra tillägsförslag
är att ta fram fler sommarjobb för ungdomar, en plan för ökad andel kollektivresenärer för bättre framkomlighet i kommunen, vindkraftskooperativ där kommunmedlemmar kan köpa andelar och ökad andel egenproducerad energi i Värmdö. Något annat förslag från Värmdöcentern finns inte.

För övrigt packar jag nu lite saker för Medelhavskryssningen med hela familjen på fredag med Åsa, Micke, Emma, Sara, Hanna, Stina, Stoffe, Sonja och jag....Härligt

måndag 26 september 2011

Centerstämman -ett bra avstamp för "grön tydlighet"
Sammanfattningen av C-stämman i Åre är mycket positiv. Stämningen, trots opinionsläget, är väldigt god och förhoppningarna på den nya ledningen stor. Annie, Anders och Anna-Karin känner varandra väl och kan varandra bra efter nomineringsresorna inför partiledarvalet. Annie talar lika ofta om tydlighet som Reinfeldt talar om ansvar. Bra. Ännu bättre när hon talar om vad tydligheten ska innehålla som ett grönare centerparti. Miljöminister är naturligtvis då rätt område för Annie.


Annie gör rätt
...som inleder med värdegrund och idédebatt. Tycker här att centern ska ta upp debatten om BNP och hållbar tillväxt. Det är verkligen en värdegrund. BNP måste kompletteras med social-, miljö-, klimat- och uthållighetsmått. Tillväxten ska inte bort. Den ska vara rätt och är den det är det ju bara bra om tillväxten är stark...

Satsa på detta i idéprogrammet och ta fram en Centerplattform till 20-årsjubiléet av miljökonferensen i Rio de Janeiro, där jag deltog som halvrepresetant för landstinget och andra halvanrepresentant för Folkkampanjen mot Kärnkraft...

För övrigt är Sara och Hanna här i dag....får inte gå på dagis med sin snuva. Nu ska vi ta en promenad i skogen...

söndag 25 september 2011

Centerstämman går in på upploppet. men inga nya ägardirektiv till Vattenfall
Ja, det var ett av mina yrkanden i går. Att Centerpartiet skulle föreslå nya ägardirektiv till Vattenfall med kravet att all fossil- och kärnkraft i Tyskland skall avvecklas. Det gick inte igenom och det gjorde inte 95 procent av andra yrkanden från golvet heller. Anförandet möttes positivt från stämman men det hjälpte inte.
Också anförandet och förslagen om stärkt nordiskt samarbete möttes positivt och där fanns ett yrkande i kommitten som jag backade upp och det gick igenom.
Största debatten handlade om föräldraförsäkringen; individualiserad eller full valfrihet. Valfriheten vann stort och partistyrelsen fick backa rejält.

Sen var det en hejdundrande Bankettfest på kvällen och jag vann en cykel i Jämtlandslotteriet, hur jag nu ska få hem den....

lördag 24 september 2011

Kom hem vid halv två för andra dagen i rad och upp till stämman vid halv sju. Hårda dagar...

Maud lämnar över stafetten..till
Jag har haft så kul... Med deta började Maud sitt avslsutningstal på sämman. Tack för all omtankne och värme under tio år och nio valrörelser. Mitt råd till Annie och er alla. Våga vara modig och ta obekväma beslut. Grattis Annie, Anders och Anna-Karin.

Annie
Jag är så glad och stolt och varm om hjärtat. Centern ska bli ett tydligt parti, tillgängligt och synligt både i den fysiska och digitala världen. Vi ska skapa framtidens folkrörelse. Jag, Anders och Anna-Karin ska bygga ett starkt lag. Det är en stor utmaning at leda centern in i framtiden. Tack för det förtroende ni visat mig.

Så är vi då inne på stämmans tredje eller fjärde om man räknar med resan upp. I dag är det miljö, jämställdhet och skog och jordbruk och i kväll är det bankett....

torsdag 22 september 2011

Så har jag då anlänt till Åre. En trevlig resa i går kväll 1854 från Sthlm med Centerna Rikstingståg. En macka och några öl på tåget och hej, hej till "gamla" centervänner sedan så där 40 år tillbaka. Det blir ganska många, men alltid trevligt. Länsfolket bodde i samma kupé, Krister, Bosse, Leif, Fredrik och tjejerna i grannkupén....
Nu har vi installerats på Brunkulla skihotell, några hundra meter från stämmolokalen i Åre Centrum. En dusch, en frukost incheckning på stämman och vi är i gång...Nu ska Centern förnya sig, växa och bli stor och stark...

För övrigt lämnar jag nu Brunkulla och går ner till stämmolokalen TV 4 Sport Arena, Holiday Sweden

Engagerande sista stämmotal av Maud
Så har då Maud Olofsson hållit ett sista engagerande inledningtal på en centerstämma. "Det känns skönt men också vemodigt att lämna som centerordförande." Maud backade upp kvinnor och sa "att det aldrig är en slump att kvinnor får ledarskap"... Hon berömde entrepreneurer och Centern som "det första och enda riktiga miljöpartiet..."

Centern stoppade euron...
och det är vi glada för i dag. Högfors var nog Mauds politiska högtidsstund. Alliansen och sammanhållningen där kan Maud ta till sig. "Alla skall vinna och alla ska bidra". Sista delen av talet ägnades åt Nybyggarlandet Sverige och att vi vinner på invandring och ska ta fram de positiva orden. Det sista var en hyllning till kompromissen i det demokratiska arbetet och det var riktat till henne själv som vågade kompromissa om kärnkraften....De som inte vågar kompromissa "är fegisar".

Torbjörn Fälldin citerades
"Man kan gå genom hela livet med rena händer - men vad har rena händer uträttat här i världen...". Tänkvärt.

Så har vi haft kommittéarbete men jag/vi fick inte igenom att ha stämmor varje år. Får försöka direkt på stämman, men....

onsdag 21 september 2011

Klart godkänd budget, men...
Jag ger i huvudsak godkänt på Alliansens budgetförslag. Försiktigt men klokt i dagens ekonomiska krisläge. Vi har god ekonomi och behöver inte ta till skattehöjningar och sparpaket som många andra länder. Satsskulden är 35 procent av BNP. Grekland är upp i 150 och Italien i 120. Stabilitetspakten säger max 60.

...miljön en katastrof
Bidragen för solvärme försvinner. Bidragen till vindenergi minskar. Anslagen för solceller, biogas och energieffektivisering skärs ner eller ligger kvar. Energiforskningen minskar. Totalt skär regeringen ner en miljard på miljöbudgeten de kommande åren. Katastrof. Miljön skapar ju också jobb.

Byt ut Andreas Carlgren mot Annie Lööf
Skriver också tre lokalt och regionalt aktiva centerpartister på Brännpunkt i dagens Svenska Dagblad, GustavAndersson miljölandstingsråd i Stockholm, Lars Bergwall, ordförande i föreningen klimatkommunerna och Muharrem Demirok, kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i Linlöping.
Andreas har haft många uppförsbacker som miljöminister och Annie måste få en tung ministerpost omedelbart.

S ganska tysta
Socialdemokraterna är ganska tysta om budgeten. Det enda lite förvånande är kritiken mot Anders Borg att han räknar med uppgång i konjunkturen 2013. För optimistisk alltså. När de flesta anser att han är för försiktig och pessimistisk.

För övrigt ska jag nu vara barnvakt en stund med Sonja. Hanna är Hemma och är förkyld.
Sedan åker jag till C-stämman.

tisdag 20 september 2011

Budgten: I stort sett bra, men för lite på miljö, energi och klimat
Det ryms mycket i 15 mdr kr. Tycker att avvägningar och satsningar är i stort sett bra i regeringens budgetförslag. Men var är satsningarna på modern nmiljövänlig transportteknik som light rail och spårbilar. Och det är för lite på miljö, energi och klimat.
Men mycket bra att regeringen betonar de ekonomiskt mest utsatta grupperna i budgeten och i dagens artikel i DN www.dn.debatt. Det är rätt använda pengar och det försvårar för s, v och...
Arbetsmarknadssatsningarna och jobbpolitiken är också imponerande liksom hela det ekonomiska ansvaret.

Några nyckelord från dagens artikel
Tid för ansvar, som är hela rubriken på budgetförslaget.
Säkerhetsmarginal, handlingsutrymme, trygghet, beredskap, jobbpolitiken, utbildning och praktik, arbetsmarknads- och utbildningsplatser, tillfälliga efterfrågestimulanser ( vilket ord), förstärka de första stegen i jobb- och utvecklingsgarantin så att förre hamnar i Fas 3.

Sverige bör erkänna Palestina som stat
Om Norge kan erkänna Palestina som stat så kan Sverige....

För övrigt ska Sonja, Emma och jag gå och "simträna" på Gustavsbergsbadet i kväll...

måndag 19 september 2011

Turkiet hotar EU - men har rätt
Turkiet hotar nu att bryta alla förbindelser med EU om inte Cypernfrågan löses innan Cypern övertar EU-ordförandeskapet den 1.7 2012. Turkiet vill att grek- och turkcyprioterna ska ha enats i förhandlingar och löst Cypernkonflikten innan Cypern blir EU-ordförande. Det är rätt att försöka lösa den konflikt som funnits sedan 1974. EU bör göra sitt yttersta för att göra det.
Turkiet som en "lightmuslimskt" medlem i EU kan medverka till att lösa mycket av de strider och konflikter vi i dag ser i Nordafrika. Carl Bildt, kanske du kan ta ett initiativ?

Sympatisk s-budget om ökad jämställdhet
Inriktningen på s-skuggbudgeten ser ut att vara fler kvinnor i jobb och ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Sympatiskt att få fler utlandsfödda kvinnor t.ex i arbete. Men är det rätt att lagstifta om heltid? Är det inte parterna på arbetsmarknaden som ska äga den frågan? Kan det inte rent av bli en bumerang där arbetsgivare "återkallar" jobb om det lagstiftas om att de ska finnas...? Eller..?

Systembolaget gör rätt med hemleverans
Vi lever i ett fritt samhälle. Människor måste själva ta ansvar. Både gårdsförsäljning av vin och öl liksom hemleverans från systembolaget är bra förslag. Dagens privata hemkörningsföretag får då konkurrens av ett bolag som samhället lättare kan kontrollera för att undvika leverans till underåriga t.ex. Bra.

För övrigt åker jag nu in till samrådsmöte med handikapporganisationerna i landstinget. Mycket positiva och ofta "lärande" möten.

söndag 18 september 2011

Mp och Alliansen=sant
Gustav Fridolin, Åsa Romsson, Per Bolund, senast i går i lördagsintervjun visar tydligt intresse att göra upp med regeringen styckevis och delt. Inte helt. Och det är precis rätt. Uppgörelsen om migrationspolitiken, återförening för somaliska familjer och rätt till skolgång för papperslösa barn är två bra exempel. Att inte ingå som ett "femte ben" under Alliansen som Per Bolund uttryckte det i går är också både bra och rätt. Det skulle bli omedelbara problem med och för centern som också skulle påverka Alliansen.
Varför går inte centern fram mera i dagens SvD/Sifo förresten....?

Eurokrisen driver på överstatligheten i EU
Sex nya lagar ska öka kontrollen av euroländernas finanser. Det enades EU:s finansministrar om i Polen i går. Men det räcker inte. Nya förslag kommer. Ett "EU-finansdepartement" ska kunna lägga veto mot medlemsländernas budgetutgifter och ett annat är rätt för EU-kommissionen att stoppa förslag i medlemsländerna redan innan de läggs fram. Vem sa något om i huvudsak mellanstatligt samarbete....?

För övrigt hade Fredrika en väldigt trevlig 18-årsfest i går kväll med familj, släkt och massor med kompisar.... en social person som älskar att umgås. 18 år tror jag visst att jag va....

lördag 17 september 2011

Danmark: Ny regering...
Jag var ju i Danmark under valet och tittade på och diskuterade matfrågor på Hvidovre och Herlevs Hospital. När vi gick till middagen på Tivoli med landstingets produktionsutskott vid 19.30-tiden var det 91-84 till den nya regeringen med Helle Thorning Schmidt som ny statsminister. När vi kom hem och satte oss i baren vid 23-tiden var det 90-85 och några minuter senare vid midnatt 89-86 och till och med 88-87. Först strax efter midnatt vågade Helle T S ut i festlokalen och låta sig grattas för segern.

...med många problem
SF, regeringskollegan Socialistisk Folkparti gick kraftigt tillbaka och Radikale Venstre (RV) och Enhetslistan (EL) , två helt motstridiga men tänkbara, kanske troliga regeringsparther gick framåt. Pia Kjaersgårds Danskt Folkeparti, minskade med bara 1.6 procent...samtidigt som de partier som var kritiska till den borgerliga regeringen och Danskt Folkepartis invandrarkritiska politik nästan dubblerade sina röster... Hur ska det tolkas? Och hur ska regeringsförhandligarna lösas när Socialdemokraterna och Helle lovat hålla fast vid regeringens invandrarkritiska politik...Fingerfärdighet, social kompetens, politisk erfarenhet....? Lycka till.

Grekland får inga nya stödpengar förrän i oktober...om alls
Det var vad euroländernas finansministrar enades om i går. Först ska Grekland visa att man uppfyller de egna sparkraven. Grekland har ännu större problem än man redovisat...och det är detta som är kärnproblemet, båg, lögn, korruption och .... Vi svenska väljare visste vad vi gjorde 2003.

Dag Hammarskjöld: Legend redan i sin livstid
Vissa saker kommer man ihåg glasklart. Dag H:s död i flygkraschen i Kongo. Sveriges kanske skickligaste diplomat, statsman och internationella tänkare.... Han gjorde FN känt och Sverige. Om Schumanplanens överstatliga avsnitt skrev han enligt DN redan 1950 att den "övernationella planeringen"....kunde "dölja egna problem med "dålig finanspolitik och inflation".
Tala om förutseende. Han hade röstat nej till euron.

För övrigt ska vi nu snart åka till Fredrikas, Sonjas Syster dotter dotters 18 års dag och fira lite...har just skrivit en liten visa..."18 år tror jag visst att jag var...liten...


fredag 16 september 2011

För övrigt är det nu fredag morgon och vi ska äta frukost och åka tillbaka från Köpenhamn till Sverige och Kristianstad och ett studiebesök på Centralsjukhuset. Det balir nog inte så mycket mer blogg i dag.

torsdag 15 september 2011

Så är vi i Köpenhamn och tittar på och diskuterar äldresjukvård och mat
med lanstingets produktionsutskott. Vi blir allt fler äldre inte bara i Sverige utan i hela världen både i absoluta tal och relativt i förhållande till befolkningen som helhet. Danskarna har ett mer öppet sätt att vårda gamla. De får bo och göra mer som de alltid gjort hjemme...
I dag ska vi till Hvidovre Hospital berömt för sin öppenhet, sin mat och att man får ta en snaps till maten... Sedan till Herlev och lunch på Herlevs Hospital. Ska bli roligt...Och i dag får vi vara med om valdagen också...

För övrigt åt vi middag i går på en stor och välbesökt vietnamesisk restaurang på Vestergrogade...gott

Reflektion över landstingsfullmäktige i tisdags om avslag på alla motioner...
Tre motioner i slutet av fullmäktigemötet handlade om klimat, energi, miljö och marin nationalpark i skärgården. Jag kunde inte låta bli att förvåna mig över den gamla förlegade policyn att avslå alla oppositionens motioner. Detta oavsett om de är dåliga, lite dåliga, bra eller lite bra, eller delar som är bra...Det är en gammal fyrkantig princip som jag tycker vi ska göra oss av med och förhandla med oppositionen om. I kommunerna är vi mycket mer öppna.
Debatten blir också underlig när majoriteten berömmer motionerna i flera timmar, med små variationer och sedan avslår dem.

Gör om och gör bättre
De finns varianter som "i huvudsak bifalla", "instämma i syftet" , bifalla att-sats 1 och 2 men avslå att-sats 3 etc. Det finns inte en majoritet som alltid har all kunskap, kapacitet och kompetens och en opposition som alltid består av dumma, dryga, dårar...Gör om och gör bättre.

Fantastiska besök på Hvidovre...
Så har jag nyss kommit åter till Köpenhamn efter två mycket intressanta besök på Hvidovre och Herlevs Hospital, någon timme söderut från Köpenhamn. Hvidovre startade 2004. Här finns 580 sängar och det första man får i handen när man kommer är en menylista a la Carte med 20-talet maträtter. Servering direkt på rummet, senast 45 minuter efter beställning. Fantastiskt. Däremot hade jag lite fel om alkohol. Det finns ingen "menylista" för alkohol, men man kan ha med och servera sig själv. Det är på Plejehemmen alkohol kan serveras som en del av måltiden.

...och Herlevs Hospital i Damnark
Herlevs Hospital har samma upplägg där maten är central. Undersökningar visar att 22 procent av patienterna inte äter ordentligt, eller är undernärda. Kan det minskas med god mat kan sjukdomar minska.
Särskilda "sundhetsspecialister" är anställda för att få fram lusten att äta...och ett menykort trycks i handen på mig med 24 rätter när jag kommer innanför dörrarna...Danmark. Dejligt.

För övrigt lyssnar jag nu på kommentarer till det danska valet där det mesta talar för en ny regering...Dansk Folkeparti ser ut att tappar fyra mandat...glädjande. Nu ska vi gå på Tivoli och äta...onsdag 14 september 2011

Klinatustläppen: Vi måste räkna både vad vi själva producerar och vad vi konsumerar och importerar.
Det är slutsatsen av Uppsalaforskarnas artikel på DN.se/debatt i dag. Det är bra att vi lyckats minska våra utsläpp på hemmaplan. Det säger dock ingenting om vilka utsläpp vi orsakar genom vad vi konsumerar och importerar. Det är livsstilen här hemma och globalt det handlar om. Vi måste ta hänsyn till hela scenariot säger Uppsalaforskarna. Och det är naturligtvis rätt. Just denna fråga debaterade vi också i landstinget i går. En stor andel av utsläppsökningen de senaste årtiondena handlar om den rika världens ökade konsumtion?

Stora problem
Ska vi stopp import av sådant som orsakar höga utsläpp eller påverkar klimatet negativt? Vad händer med det öppna samhället? Vad händer med den fria handeln? Svar.. någon.

För övrigt åker jag nu med landstingets produktionsutskott till Danmark och tittar på deras berömda äldresjukvård och matkultur i vården. Ska bli roligt.

tisdag 13 september 2011

Bra att regeringen backar om fosterhemsbarnen
Det var ett hopplöst upplägg från början. Först tillsätta en utredning om ersättning till fosterhemsbarn som missvårdats, där förväntningar naturligtvis ställs på någon kompensation. Utrednigen föreslår 250 000 kronor till varje barn som misshandlats eller missvårdats. Det är bara för regeringen att verkställa. Men ack, den säger nej och Kd får ytterligare ett mycket allvarligt problem på halsen. Hur tänker regeringen, både i den moraliska och etiska frågan om ersättning och i frågan om kd:s och regeringens framtid. Nu gör man om och gör rätt. Bra...men...

För övrigt är jag nu på väg till landsting så det blir inte så mycket mer på bloggen

måndag 12 september 2011

Val i Norge: Fremskrittspartiet minskar
Kommer det ut något positivt av de tragiska händerlserna i Utöja så är det att det främlingsfientliga Fremskrittspartiet tycks minska i Norge och valdeltagandet ser ut att öka. I dag är det lokalval och arbeiderpartiet går framåt men också höjre. Ser illa ut för Senterpartiet som i senaste opinionsmätningen minskat från 7,9 i kommunvalet 2007 till 4,7.

Val i Danmark: Dansk Folkeparti minskar
Här är det folketingsval på torsdag. Tendensen är densamma för främlingsfientliga Dansk folkeparti som också tycks minska. Oppositionen med statministerkandidaten Helle Thorning- Schmidt (S) har gått framåt ända till nu, men nu ser det nästan jämnt ut med regeringspartierna med statsministern Lars Lökke Rasmussen ( V ).

Vi glädjer oss åt minskad framgång för främlingsfientliga partier men vi väntar till valet med att ta ut segern.

Vårdvalet har stärkt patienten och ökat patientens kunskap om sjukdomen
Patientens roll har stärkts i sjukvården, enligt en sammanställning av SvD, www.svd.de.
Patienterna har också bättre kunskaper om sin sjukdom än tidigare, genom information på nätet.
Mycket av den stärka rollen är vårdvalets förtjänst. Väljer man vård så vill man att den ska vara bra. Är den inte det så reagerar men med kritik eller anmälan, eller väljer annan vårdgivare. En i stora drag positiv utveckling.

söndag 11 september 2011

11 september: Slå vakt om öppenheten, yttrandefriheten och demokratin
Ett tragiskt minne. Ett minne som skapade kriget mot terrorismen med Patriot Act i USA som inskränkte medborgarnas frihet, Guantánamo, utvisning av egyptier i Sverige med hjälp av CIA, nya EU-lagar om terrorism och datalagring, FRA-lagen, krig mot Irak och Afghanistan.... Till det kan läggas dagens ekonomiska kris med väldiga krigsunderskott i den amerikanska ekonomin som påverkar hela världsekonomin. Tio år efteråt...

Så vakt om öppenheten: Bra C-artikel av Lena Ek och Fredrick Federley och bra m-artikel av Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt

Det var uppfriskande och smärtlindrande i alla repriser på den 11 september. Bra artiklar med temat slå vakt om demokratin, yttrandefriheten och öppenheten. Låt inte terrorismen ta över dagordningen med inskränkta mänskliga fri- och rättigheter. Detta kan bli "centerpartiets moderna kärnfråga", skriver Ek och Federley. Det har jag utgått ifrån att det redan är. Det är bra att centern driver på men att främja en utveckling med "frihet och ansvar" är en fråga för oss alla, som Reinfeldt och Bildt skriver.

En bra debatt om Värmdös framtid på föreningsdagarna i Gustavsberg
Det är roligt med ett aktivt föreningsråd, som i går arrangerade en bra debatt om Värmdös framtid. Roligt också att samstämmigheten är stor om inriktningen mellan partiera. Det i stort sett eniga förslagen från framtids- och klimat beredningen om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet har förts över till en på samma sätt samstämmig översiktsplan för Värmdö. Bygg och förtäta i centrumområden. Spara grönområden och gröna kilar.

För övrigt blir det nu tennis igen med Micke... ute så länge det går.

lördag 10 september 2011

Juholt och Waidelich - samma parti olika budskap
Det är inte första gången vi får höra Juholt och Waidelich på samma dag göra olika uttalanden i samma ämne. I går var det dags i gen. Nu var det EU. Juholt ville att Revisionsrätten i Luxemburg skulle revidera varje lands statsfinanser-tala om överstatlighet. Waidelich "vet inte hur det kom sig" med detta besked från Juholt och talar om "missförstånd". Juholt vill ha euroobligationer, där alla länder ansvarar för varandra, dvs de skötsamma får ansvara för de som misskött sig. Waidelich är inte lika säker...S-röd röra.

Cecilia Malmström: Bygg ett nätverk mot terroristvåld - bra förslag
Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström vill förenbygga terrorvåld genom ett ökat samarbete i EU. Ett utmärkt förslag.

För övrigt har Emma, Sara och Hanna varit här hela dagen och vi har gungat och druckit saft på balkongen och lekt med alla sagodjuren...
Nu ska jag gå på en debatt på Föreningsdagarna i Gustasvsberg om Värmdös framtid
Obama satsar allt på ett högt kort
Obama satsar 442mdr dollar, över 2850 miljarder svenska kronor...Lyssna. På ett stimulansförslag för jobb. "The American Jos Act". Det är infrastruktur och skattesänkningar. Mest motorvägar och tåg. Men fvarför inga satsningar på light rail och Podcars? Det är bra att subventionerna stoppas till oljebolagen. Det är finansierat med besparingar för att få med republikanerna. Det är höjd skatt för rika för att få med de egna. Men det blir en evighetskarusell i kongressen dör Obama inte har majoritet...
Det är ett valprograma också pch det måste ge jobb. annars....

fredag 9 september 2011

SAAB kan bygga spårbilar
Nu ser det illa ut för SAAB. Eller...nu kan SAAB tanka om och producera något annat på transportområdet; Spårbilar. Spårbilen kommer. Det visar den konferens vi just avslutat i Stockholm. Det är precis som tågen. Det tog många tiotals år innan ångmaskinen och tåget slog igenom. Saab har allt att vinna på att vara första bilföretag som går över till spårbilar...
Gör krisen till en möjlighet.

Folkpartiet vågar inte... om euron
Folkpartiet talar i dag om att vi inte kan stå utanför euron på svd.se/brannpunkt. Men man säger inte att vi ska gå med.... Man säger heller inget om en ny folkomröstning. Fp vågar inte.Folkpartiet är ensamt. Mycket ensamt. Och Björklund och Hamilton är fega, mycket fega. Varför inte en ny folkomröstning? Nu.

M + Mp finns redan.
Samarbete mellan M och Mp finns redan i många kommuner. Värmdö är en av dem. Att Alliansen i Värmdö nu samarbetar med Mp handlar mindre om politik än om personer. I detta fall tragiska exempel på personer som blev medlemmar i centern och totalt undergrävde förtroendet för Värmdöcenten. Allianssamarbetet kommunalt handlar mindre om ideologi och mer om personer. Det är svaret i Värmdö. Ökat samarbete över blockgränsen är dock något positivt.

For övrigt ska vi nu ha möte i Värmdöcentern om budgeten.

torsdag 8 september 2011

Spårbilskonferensen en framgång för saken - spårbilen kommer
Spårbilskonferensen är en framgång. Vi har 140-150-deltagare från 13 länder. Det är ett otroligt intresse och engagemang för att får fram nya hållbara transportmedel. Spårbilen är ett sådant. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och ordföranden i Landstingsfullmäktige Inger Linge höll positiva inledningsanföranden på temat "Vi är öppna för nya möjligheter". Tack för det. Det ska vi ta fasta på. Mitt eget hade tema "A new Green Transportation Deal" Det hänger på oss själva i kommunerna hur frågan utvecklar sig.

För övrigt så åker jag nu in igen till Waterfront för dag tre med Podcar City Conference. I går åkte vi båt med konferensdeltagarna till Drottningholm Det är alltid en lyckad resa på svenska vatten.

Challenges and oportunities in Urban Planning
Det inleder dagens plenary session. Inledare är bl a prof Carl-Johan Engström och Christer Lindström som berättar om Encitra, modeller för hur spårbilslösningar kan se ut.

International cooperation
Kl 10.30 har vi ett möte "KOMPASS open Meeting" med KOMPASS-styrelsen och deltagare från andra länder främst Ron Swensson, Sta Cruz, USA och Peter Lovering, UK. Från Sverige Johan Magnusson (C), Christer Lindström (C), Lars Hanger, Stefan Bergström (C ), Stefan Hanna( C ), Susanne Solberg (M), Staffan Jangdal, Barbro Svanström (Mp ).
Vi föreslår bl a ett gemensamt statement från spårbilskommunerna, en jämförelse spårbilar och annan trafik, en gemensam plattform, en samlad projekt rapport, som underlag inför framtiden och nästa spårbilskonferens.

För övrigt känner jag mig förbannat nöjd just nu.

Ett stort tack till alla talare, deltagare, utställare och medarbetare som gjort denna mycket lyckade konferens möjlig.
Media får skylla sig själv som inte är intresserade....

onsdag 7 september 2011

För övrigt åker jag nu in till Podcar City ConferenceWaterfront. Nu är vi upp i 130-140 deltagare med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och landstingsfullmäktiges ordförande Inger Linge som företrädare för regeringen och regionen. Jag inleder konferensen som ordförande för KOMPASS och sedan väntar seminarier , möten, diskussioner och nätverkande i två dagar.
Det blir nog inte så mycket mer blogg i dag....men roligt ska vi ha och spårbilen kommer...

tisdag 6 september 2011

Krisvecka för euron
Grekland gör inte som EU och IMF vill. Räntan på grekiska statspapper steg till över 19 procent i går. Den tyska räntan föll till 1.93 procent...Det är ett tydligt tecken på att de som lånar ut till Grekland inte litar på att få pengarna tillbaka...
Tysklands författningsdomstol kan säga nej till att länder som skött sin ekonomi ska betala till länder som misskött sig. Tyskarna håller på att tappa tålamodet och finnlänarna...och...
Avveckla.

Till Riksbanken: Höj inte räntan
Det vore dumt av Riksbanken att mitt i den rådande krisen höja reporäntan. Stefan Ingves har tidigare sagt att finanskrisen inte ändrar på räntebanan med ytterligare höjningar. Det vore klokt om han ändrade sig.

SL gör ett förnuftigt återtåg om straffavgifter
Blev själv både förgrymmad och förvånad i går när SL skulle införa straffavgifter om man passerar och spärrarna inte är bemannade. Det är SL:s sak att se till att de är bemannade. Punkt. Bra att någon klok person insåg misstaget. Vi har inte råd med både dålig service och dåligt bemötande.

För övrigt är jag nu på väg till Icebreak mötet inför Podcar konferensen...roligt

måndag 5 september 2011

Problemen med euron var kända tidigt www.svd.se
Ändå satsade många annars kloka politiker och ekonomer på att aktivt driva på för euron i Europa. En förmildrande omständighet är säkert sammanhållningen. Europa ska enas. Inga nya konflikter och krig...EUropa är en samlad enad Union...
Det blev tvärtom. Splittringen är större än någonsin och den hade kunnat undvikas. EUron med bara penningpolitik utan finanspolitik fungerar inte. Det visstee man. Medlemsländerna vill behålla självbestämmandet över skatter.

Stabilitetspakten blev det stora fiaskot
När EU:s ekonomiskt starkaste medlemsländer Tyskland och Frankrike båda ignorerade stabilitetspaktens krav på max 3 procents budgetunderskott och max 60 procents statsskuld i fårhållande till BNP haverarade förtroendet. Det blev som Mats Hallgren, skriver i SvD"fritt fram" för Grekland, Portugal, Irland, Italien, Spanien att missköta ekonomin och ljuga för EU-kommissionen om den ekonomiska situationen i länderna. Har inte euron gjort sitt? Ska vi ha en ordnad reträtt eller ett tyskt folk som säger nej och...?

Pensionärerna: Varför inte påbörja sänkningen redan nu?
Skatten sänks för pensionärerna 2013 eller 2014 om ekonomin medger. Kristdemokraternas problem ökar. Hade det inte varit bättre att i stället påbörja reformen redan 2012, dvs i årets budget, och fördela sänkningen varje år mot valet 2014...?

För övrigt ägnas dagen åt genomgång inför spårbilskonferensenWaterfront som börjar med Icebreak i morgon...

söndag 4 september 2011

Euron har förlist
Euron har förlist. Euron har gått under. Att jag fått rätt är dock inget att vara glad för. Det är tragiskt och onödigt. Det är de vanliga grekerna, irländarna, spanjorerna, portugiserna och italienarna som drabbas med sämre välfärd och ökade ekonomiska problem. Deras skattepengar går till bankerna. Lämna euron? Visst, men inte bara Grekland. Euron bör avvecklas som valuta.

Annie ska naturligtvis backas upp
Om centerstämman väljer Annie ska hon backas upp. Jag har redan sagt mycket som jag "gillar mindre bra" , men blir hon vald skall hon stödjas. Förslagen om medlemsomröstningar i flera frågor och inför val är bra. Men inga valberedningar ska hindra medlemmarnas utslag. De ska följas. Punkt. Att kunna bli medlem efter intresseområden, som stödjande, i rådgivningsgrupereller sympatisör är också bra.

Nej till ålderskrig
Det leder bara fel. Vi behöver verkligen yngre som med nya tankar satsar på samhällsarbete och intresserar sig för världen omkring. Men vi behöver också äldre med sin erfarenhet. Om en ung partiordförande är klok kan man välja både unga och äldre som rådgivare...
Eller ytterligare en gång, som landstingsrådet Knut Nilsson sa "Det finns ungdomar i alla åldrar".

För övrigt har Sonja och jag just kommit hem från en fantastisk cykeltur med hemmestakakören runt Ingarö och Gustavsberg. Från Lillängsdal, Lemshaga, Södersved, Hålludden, Beatelund... en kyckling på klippan vid vattnet och trevlig fest på kvällen och frukost i det gröna.

lördag 3 september 2011

Cykeltur med Hemmestakören
Så var det dags för den årliga cykelturen med Hemmestakören. Förra aret var det på Vämdölandet över Kastmyraträsk, förbi Wäsby slott och mot Torsby. Nu blir det Ingarö med start hos Clarre och Lena i Lillängsdal. Roligt, roligt.
Någon djupare politisk analys blir det inte på bloggen i dag. Vet inte om det är så andra dagar heller, men om jag säger så här då. Det blir ingen sådan analys alls....

fredag 2 september 2011

Sverige ska erkänna Palestina
I dag skriver professorn Ove Bring i DN att Sverige måste erkänna Palestina som en egen stat. Folkrättsliga hänsyn talar för det. Sverige bör ta upp frågan i EU först. Går inte det så bör Sverige allvarligt pröva att själv erkänna Palestina. Det är en fråga om rätt och folkrätt.

Spårvagnar eller bussar - spårbilar
Spårvagnsförslaget från SL och Christer G Wennerholm har delvis vänt upp och ner på debatten i Stockholm Spår är bra, spårvagnar också men kostnaden är enorm. Oavsett spårvagnar eller bussar så behövs spårbilar som matarbanor till stationer och för snabba korta transporter till och på flygplatser, marknadsplatser, universitetsområden. Spårbilen kommer.

Ta till Dig Annie från SvD
Svenska dagbladet berömmer Annie i sin ledare i dag. Det är hon värd i sin kommunikation och utstrålning. Hon har uppvisat "auktoritet och sakkunskap". Nu är Annie så förståndig så hon fårstår att det kommer att komma andra synpunkter sedan om Annie står för vad hon lovat om
att centern ska ta för sig....

Jonas Sjöstedt driver på för avveckling av euron
Det kommer inte att vara så lätt, eller rättare sagt det kommer inte att gå och definitivt kommer ingen att lyssna på en vänsterpartist i frågan. EU-ledarna har bundit upp sig. Angela Merkel håller på för fullt.
Men Jonas och vi som röstade nej hade argumenten, men ja-sidan lyssnade inte.

För övrigt ska jag nu försöka fortsätta telefonmötet om spårbilskonferensen....det bröts och något hände...
torsdag 1 september 2011

Annie, Anders och Anna-Karin och åtta nya i partistyrelsen.
Snacka om förändring och förnyelse. Det är valberedningens förslag. Annie har 84 procent av stödet i kretsarna och 23 av 24 distrikt. Det är ingen tvekan. Hon har mycket stort stöd. Att valberedningen redan innan stämman föreslår 1:e och 2:e vice ordförande är mycket positivt och en framgång för mig och Värmdöcentern som föreslagit detta i en motion. En motion som nu är bifallen innan den behandlats.... Inte dåligt.

Det får inte bli för mycket höger
Det är inte höger eller vänster säger Annie, utan framåt. Gott så, men det gäller att ha parti och medlemmar med sig. Bra Att Annie tonat ned nyliberalismen som platt skatt, kärnkraft, Nato och utförsäljningar av TV och radiomonopolen. Fredrick Federley väljs nu in i partistyrelsen. Han är i mycket Annies stigfinnare....duktig och aktiv men jag råder nog Annie att ta råd av flera.
Tycker inte det är så klokt att sätta mål om 20 procent, även om det är långt i framtiden. Jag vill leda, jag vill besluta har Annie klokt tonat ner. Bra så.

Annie har varit medlem i tio år
Hon var inte född vid kärnkraftsomröstningen 1980 och har inte den otroligt starka nej till kärnkraftkänslan som centern förmedalde i ryggmärgen. Anni var inte medlem under EU-omröstningen, och hade bara varit medlem i två år vid folkomröstningen om euron....Nej, åldern har ingen betydelse och Annie säger att hon kommer att lyssna. Det gäller både att behålla gamla och få nya medlemmar.
Själv tillhör jag nog den "gamla" centern både fysiskt och ideologiskt
Men all framgång önskar bloggen.

För övrigt ska jag nu till ett sjukvårdsseminarium med centernfolk från hela landet i landstingshuset.