torsdag 30 april 2009

Piratpartiet framåt i EU-valet
Det är ingen överraskning att Piratpartiet går framåt i DN/Synovates mätning. Och det kommer att öka. Det är samma trend och situation som för Junilistan 2004. Från nytt parti och bara några procent en vecka före valet fick Junilistan 14.5 procent på valdagen. Piratpartiet är det parti som tar detta i år. Inte Sverigedemokraterna och inte heller junilistan som kommer att ha svårt att behålla ngt mandat. Integritetsfrågor, medborgarrätt, reformerad upphovsrätt och demokrati blir privatpartiets frågor. Nej till Lissabonfördraget och att verka för öppenhet enligt den svenska offentlighetsprincipen presenterade toppkandidaten Christian Engström på ekot som två nya frågor. Det kan räcka långt och det kan vara en fördel att inte ha får många frågor.

S i Värmdö lät den nya samarbetsandan gå före konfrontation i kf
Det kunde ha blivit ett abrupt stopp på den nya goda samarbetsandan i kommunen mellan majoriteten, Allians för Värmdö och oppositionen med s,v och mp. Under punkten i kf om att inrätta en produktionsstyrelse, där oppositionen och majoriteten berömde varandra för en konstruktiv inställning, föreslog oppositionsledaren Lars Bryntesson plötsligt att s skulle ha vice ordf posten. Det var ngt helt nytt. Jag hade aldrig hört det förut under 8 månaders förhandlingar. Det skulle bli den enda nämnd med denna konstruktion i hela kommunen. Under valberedningens möte om val till produktionsstyrelsen hördes inte ett knyst från s om detta förslag. Klokt av Lasse och s-gruppen att backa och ta tillbaka förslaget. Låt den goda samarbetsandan få fortsätta.

Och trevlig Valborg alla glada.
Bort allt vad oro gör
Bort allt vad hjärtat kväljer!
Bäst att man väljer
bland dessa buteljer
sin maglikör
granne.... C. M Bellman)

eller

Nu klingar ordet
skål här vid bordet
Glädjen skall vara gäst härikring.
Fatten kristallen
nubben är kall den
stiger åt skallen klingelikling.
Nu när vi firar våren i.....
(vårvindar friska, med tex av okänd författare från Värmdö....)

tisdag 28 april 2009

Libertas, Marita Ulvskog och Marit Paulsen
Roligt ändå att det händer nya saker i EU-valet varje dag. Libertas deltagande har jag haft kännedom om sedan länge, men är inte särskilt imponerad. Närmast en totalt haveri är det naturligtvis att ställa upp en lista i Sverige med bara män?!. För detta fins inget försvar. Innehåller är också svårt att ta till sig. EU-positiv men samtidigt EU-kritisk till Lissabonfördraget. Declan Ganley var en drivande kraft i nej-kampanjen på Irland och kan bli det nu också. Om man kan hålla sig till bristen på demokrati och insyn, byråkrati och utveckling mot en EU-stat så kan partiet bli en vinnare.

Nacka Värmdö Posten kritiserar spårbilar
Våran lokala världstidning Nacka Värmdö Posten har skrivit en helsida om spårbilar. Passar inte för längre resor, säger tidningen och hänvisar till företrädare för spårbilsföretaget Vectus. Naturligtvis kommer vi i Värmdö att först börja med en kortare ringlinje från bostadsområdena i Gustavsberg till centrum, Hamnen, Charlottendal, Mölnvik södra och norra, Ösbyskolan, Skogsbo och tillbaka till Gustavsberg. En ringlinje på 6-7 km. Från denna ringlinje i Charlottendal kommer sedan den förstra etappen av spårbilslinjen mot Slussen att byggas till Hålludden och Baby-Björns konsthall som blir färdig om 2-3 år. Självklart måste diskussioner föras med Nacka, Staten, privata intressenter och resurser tillföras från EU, SL och Banverket.
Alltså först byggs kortare banor och sedan fortsätter vi med en längre.
Men roligt att NVP visar frågan sitt intresse också med lilla frågetävlingen "skall vi ha spårbilar i Värmdö"?

För övrigt skall jag nu gå på framtids- och klimatberedningens seminarium om spårbilar i Ösbyskolan med presentationer från Kompass och SIKA.

måndag 27 april 2009

Island ömsar skinn
Detg var ett väntat utslag i det isländska valet. Det borgerliga Självständighetspartiet som regerat ön sedan 18 år röstades bort och gjorde sitt sämsta val på länge. Vänsterblocket fick majoritet med socialdemokraterna och Gröna vänstern.
Synen på EU ömsar också skinn. S-ledaren och statsministern Johanna Sigurdadottir vill ha en EU-ansökan till Bryssel så fort som möjligt, redan i juni för att hinna få den behandlad under det svenska ordförandeskapet under hösten. I Alltinget finns bred majoritet med 43 av 63 ledamöter som tros vara för. Problemet för den nya regeringen blir att Gröna vänstern är mycket skeptisk till EU och stora delar av befolkningen är ororad för fiskepolitiken om EU tar över och det skall dom vara. EU har verkligen misslyckats med sina fiskekvoter och överfiske. Det är först nu det sista året som torsken börjar hämta sig.

Ekonomin snabbt försämrad i Värmdö
På hemmaplan ser vi en snabb försämring av Värmdös ekonomi genom minskad inflyttning och därmed skatteunderlag och ökade kostnader för äldreomsorg, förskola, skola och försörjningsstöd. På bara 7-8 månader har budgeten sedan i höstas försämrats med 50 milj och det "suger". Det var allt bra att Alliansen hade ett överskott på 54 milj för 2008. Men det kommer inte att räcka för att undvika underskott 2009. Beslutade besparingar måste genomföras, investeringar ses över, särskilt i förskolan och befintliga lokaler utnyttjas bättre.

För övrigt har jag i dag sänt in en artikel tillsammans med några företagare i kommunen till den lokala Världspressen Nacka Värmdö Posten om att tillskapa en färjeförbindelse mellan Vindö/Överby och Kalvsvik. Det skulle skapa ytterligare en infart till Värmdölandet från Djurö. Det skulle kunna vara en miljövänlig linfärja t.ex.

söndag 26 april 2009

Jabob Zuma till seger mot osäker farmtid
Visst vann ANC och Jacob Zuma en säker seger, men 2/3 majoriteten uteblev. Det är med viss osäkerhet Sydafrika går in i framtiden. ANC får inte möjlighet att ändra i konstitutionen vilket får ses som en seger för oppositionen. Vad Sydafrika behöver är stabilitet och en säker och stark regering som har förmågan att samarbeta över partigränserna.. Får vi det med Jac0b Zuma?

Mediadrevet mot Mona fortsätter
Det tycks alltid behövas ngt mediadrev för att press och tv-kanaler skall trivas. För några veckor sedan var det Wanja och nu är det Mona -som engentligen aldrig lämnat drevrankingens topp men som nu återkommit efter s-raset. Det är ett i många stycken berättigat ras. S har missat chansen i massor med frågor som jobben, ekonomiska krisen, vården, skolan och hur oppositionspolitiken skall läggas upp med haveriet kring v och mp. För att inte tala om Thomas Östros. Ett sådant totalt misslyckande. Och det får Mona ta på sig.
Men inte allt är Monas fel och ett sådant drev kan snabbt vändas till underdogg stöd. För 7 mån sedan hade s 45 procent och nu är man nere i 33 . 12 procent kan snabbt gå både upp och ner i den moderna väljarkåren.
Centern måste finna mer av ideologi och framtidsfrågor för att återta förlorade väljare.
Den stämma som kommer om några veckor bör utnyttjas till det.

För övrigt sov Emma över hos Sonja och mig i natt. Hon vill läsa samma böcker. Bröderna Grimms om grodan och prinsessan, om Petter med sina fyra getter och boken om Emma.
Tänkt att få vakna med med hustrun på ena sidan och en glad tjej på tre år mellan oss...

lördag 25 april 2009

M satsar på kommunala kärnområden
Med vind i seglen satsar nu moderaterna på kommunala kärnområden, vård, skola omsorg och en tung spalt för företagande och nya jobb. Vi måste hålla fast vid det grundläggande välfärdskontraktet. Vem var det som sa ngt om den bästa socialdemokratiska finansminister vi (aldrig) haft om Borg. Och vad är detta besked? Det bästa socialdemokratiska besked ngt annan arbetaparti än moderaterna någonsin gett. Lite överdrift, men det blir svårt att slå från vänster på detta besked när Mona Sahlin vill driva oppositionen mot mitten - med v och mp i selen. Ingen enkel uppgift. Men opinionssiffror är som sagt opinionssiffror...

Olika centerbesked om sverigedemokraterna
Partistyrelsens yttranden till partistämman om några veckor om nej till samverkan, samarbete och förhandlingar med Sverigedemokraterna verkar tydligt (utan att ännu ha läst det). Partisekreteraren Anders Flankings tolkning av vad detta är verkar otydligt. Så otydligt att CUF-ordföranden Magnus Andersson fick förtydliga det till ett enkelt nej i radions p1. Så ska det låta.

Med Håkan Larsson mot EU-parlamentet
I går samlades vi några stycken för att gå igenom Håkan Larssons rese- och arbetsprogram inför EU-parlamentsvalet den 7 juni. Håkan är en konstruktiv EU-kritiker som har starkt stöd i centerrörelsen, det är bara att återkoppla till medlemsomröstningen i höstas. Det europeiska samarbetet bör koncentreras till de genuint gränsöverskridande frågorna som miljö, klimat, handel, internationell brottslighet och motverka social kluvning i Europa. Se närmare i Håkans blogg och i www.kryssahakan.se.

För övrigt kommer Emma, Sussilull och Sussilo på lunch om en liten stund i vårsolen med Micke och Åsa. Christoffer och Stina lånade bilen i går och har åkt på 30-årskalas i Västerås. Det var ett tag sedan...

fredag 24 april 2009

Opinionsmätingarna på första sidan
Det är inte första gången och inte sista. Nu står DN/Synovates aprilmätning på första sidan i samma tidning som gjort undersökningen. Förvånad? Nej inte längre. Opinionsundersökningarna lever inte bara sitt egel liv de styr alla andras. De har fått alldeles för stor plats och förtränger de politiska förslagen och samhällsarbetet i ett längre perpektiv.
AMF-skandalen fick väljarna att överge S skriver DN med stora bokstäver på förstasidan. Men det är en opinionsundersökning, igenting annat. Det är en opinionsundersökning av DN själv för att kunna sätta en fet rubrik.
Naturligtvis är det en ögonblickssanning i opinionsmätningarna. Om Margot Wallström hade svarat ja på frågan om att i framtiden efter kommissionsuppdraget engagera sig i svensk politik, t.ex som utrikesministerkandidat för s, hade hon kunnat vända opinionssiffrorna.

Förbifart Stockholm en klimatplump
Det är obegipligt hur gammal transportpolitik som Västerleden från 70-talet så totalt kan förvränga synen på 2000-talet i trafik- och miljöpolitiken. Västerleden var förlegad då och centern gick i bräschen för att stoppa den och lygkades, precis som med Österleden. Och den är ännu mer förlegad i dag utifrån dagens klimat-, energi- och miljötänkrav som måste prägla transporterna, står för 30 procent av co2 utsläppen. Satsa på spår, pendeltåg, spårvagnar och spårbilar, ökade trängselavgifter, fler gång och cykelvägar och en tätare samhällsplanering som minskar resandet men där kollektivtrafikens andel ökar.

För övrigt skall jag nu gå på Centrum för arbete och studier och diskutera hur vi skall förhindra en ökad arbetslöshet i Värmdö. Sedan blir det flygbladsutdelning på Slussen inför EU-valet tillsammans med centerns toppkandidat Håkan Larsson, en konstruktiv EU-kritiker.

onsdag 22 april 2009

Nej till avstängning: Rätt beslut av fel instans
Naturligtvis skall vi inte ta politiska beslut som tvingar fram avstängning från internet utan rättslig prövning. Det var också vad EU-parlamentets industriutskott - där för övrigt jag själv var ledamot - fattade i går. Ändå var beslutet fel. Det är inte EU som skall besluta om detta för alla EU-länder utan det skall naturligtvis varje land bestämma själv. Det är också vad infrastrukturminister Åsa Torstensson anser och det är det enda rätta.

Rätt att rösta med sms och mail.
Moderaterna har naturligtvis rätt att det vore bra att till nästa EU-val 2014, som sammanfaller i tiden med val till riksdag, kommuner och landsting, använda internet. Att rösta med hjälp av sms eller mail skulle underlätta att få flera, särskilt yngre att rösta. Kunde man det i Estland så kan vi väl i Sverige. Det gäller naturligtvis att kunna garantera valhemligheten och säkerheten men det bör inte vara några överkomliga hinder i den digitala världen.

För övrigt delade Företagarföreningen i Värmdö ut sitt miljödiplom på ett frukostmöte i morse till Svensk Miljöbas som stödjer små och medelstora företag som uppfyller bestämda miljökrav i sin verksamhet som bygger på ISO 14001.

tisdag 21 april 2009

Iran ett hot mot världsfreden
Irans och president Ahmadinejads agerande på FN-konferensen om rasism är beklämmande, utmanande och farligt. Vad är hans syfte med att kalla Israel en rasistisk stat. Det är än mer obegripligt efter diskussionerna med USA och en antydan om en mer "normal" relation till USA och väst. Det finns bara ett troligt syfte och det är att skapa kaos, vad det nu går att vinna på det. Att det förstärker konflikter och ökar riskerna för krig är naturligtvis följden och det är kanske detta som också är syftet.
Det finns bara ett sätt och det är att inte acceptera sådant tal som A förmedlade i går, men samtidigt anta USA och Obamas utmaning att tala med Iran och presidenten. Han är en sådan person som vill synas och sätta skräck i folk.
Gör honom inte så stor.

Sätt politisk fart på lagar som löser fildelningen
Det finns två vägar att komma till rätta med fildelningen. Hot eller belöning. I dag är det hot som används med Pirat Bay domen, FRA, Ipred och datalagringsdirektivet. Pröva belöning i stället genom att lagstifta eller ännu bättre kanske komma överens genom "kollektivavtal" mellan upphovsrättsinnehavare, operatörer och användare. Varför inte ett enkelt förslag med en fast månadsavgift för fri tillgång till musik och filmer utan några hot om böter och fängelse och utan tekniskt krångel.
Förslaget går att se i papperstigningen DN på insändarsidan från Anna Gustavsson i Södertälje.

För övrigt vill Emma inte lämna dagis på eftermiddagen. "Varför får jag inte vara kvar och leka med mina kompisar?". 25-timmarsregelns baksida. Men hon får ju leka med farfar...

måndag 20 april 2009

Piratpartiet - valets junilista
Det blir Piratpartiet som blir EU-valets Junilista detta år. Kanske inte tre mandat men definitivt en stor framgång och definitivt ett mandat i EU-parlamentet. Det råder det ingen tvekan om efter Pirat Bay domen. Engagemanget att få ungdomar att rösta kommer i huvudsak att gagna Piratpartiet, ägen om det bara är ett enfrågeparti. Men ett enfrågeparti på medborgarrätt, yttranderätt och demokrati räcker långt. Samtliga andra partier kommer att förlora någon halvprocent till Piratpartiet. Det är också logiskt med tanke på hur FRA, Ipred, datalagringsdirektivet och Pirat Bay behandlats. Upphovsrättsinnehavare skall ha ersättning men fängelse och 30-miljonersböter är oproportionerligt. Det gynnar bara nedladdarna och Piraterna.
Utmärkt att de yngre kandidaterna skriver en gemensam artikel i SvD om vikten av att rösta i EU-valet. Men just det.. vilken fråga engagerar ungdomar?

Nej till Euron
Någon eurodebatt kommer det inte att bli och folkpartiet får väl några promille på frågan om en ny folkomröstning inom ett år som Jan Björklund sa i går, men någon folkomröstning får dom inte. Inte inom den tiden och varför överhuvudtaget? Vi har inte röstat om kärnkraften en gång till heller? Och det var 30 år sedan den folkomröstningen.

För övrigt lyser solen, fåglarna kvittrar och flickorna blir bara vackrare och vackrare..mina alltså...

söndag 19 april 2009

Krisigt EU-halvår för Sverige
Det blir inget enkelt EU-halvår under Sveriges EU-ordförandeskap. Krisigt. Massor med frågor.Tjeckiens avslutande ordförandeskap före Sverige med den okände och oprövade Jan Fischer som ordförande i EU, Tjeckiens behandling av Lissabomfördraget i senaten och omröstningen på Irland. Den tyska författningsdomstolen skall också behandla fördraget med osäker utgång. Det är för mycket EU-makt och minskad självständighet för medlemsländerna, det handlar om. Samtidigt sjösätts ett nytt EU-parlament och en ny EU-kommission. Till detta kommer den ekonomiska krisen och allra viktigast klimatkonferensen i Köpenhamn i december. Koncentrera på den. Det blir klimatöverenskommelsen som sätter avtryck för eftervärlden, Fredrik Reinfeldt. Koncentrera dig och regeringen på den. Ta vara på engagemanget hos dig själv, centerledningen, miljöminister Andreas Carlgren och infrastrukturminister Åsa Torstensson.

För övrigt har vi firat tvåmånaderskalas i dag med Sussilull och Sussilo - Sara och Hanna -och storasyster Emma och några av grannbarnen. Nu ser dom, nu reagerar dom, nu börjar dom tala om vad dom vill. Oj, oj, många viljor.

lördag 18 april 2009

Värmdöseminarium om klimat och framtid
Ett lyckat seminarium om globala klimarförändringar på Ösbyskolan i Värmdö. I januari presenterade framtids- och klimatberedningen ett förslag till Vision Värmdö 2030. Denna vision om hur vi vill att Värmdö skall planeras med fler arbetsplatser för minskad pendling, satsning på ekologiskt hållbart byggande, moderna transporter som spårbilar och mer aktivt stöd till energiplanering och sophantering diskuterades av ett 40-tal värmdöbor. Mycket positivt. Seminarieserien fortsätter med tre ytterligare konferenser om konkreta krav på transporter, energi, vindkraft och vågkraft senare under våren.
TV 4:s meteorolog Madeleine Westin och Naturskyddsföreningen Pella Thiel inledde och elever från Kyrkskolans 3-4 klassare delade med sig av sina miljötips. Carin, Marita och Marielle från kommunkansliet hade föredömligt organiserat seminariet

USA skärper klimatpolitiken
Detta samtidigt som USA skärper klimatpolitiken när miljövårdsmyndigheten EPA fastslog att flera typer av utsläpp som koldioxid är farliga för folkhälsan och ett tak för utsläpp diskuteras liksom handel med utsläppsrätter. Mycket av detta är Obamas förtjänst.

För övrigt handlade Sonja och jag lite råvaror till den årliga sista april festen med Hemmestakören hos oss. Det blir klimatsmart så långt det går med Italiensk prägel på årets fest. Benvenuto tutti a ultimo aprile da Sonia e Giovanni. Fiesta come sempre. Salute.

fredag 17 april 2009

Pirat Bay - det behövs avtal mellan upphovsrätt och datafrihet
Viss förvåning över domslutet i dag i Sthlms tingsrätt. Hårda straff och skadestånd i dagens digitala värld.Det är fel väg att behandla frågan som juridik. Det måste till politiska beslut som gör det möjligt att sluta avtal mellan upphovsrättsinnehavare och internetanvändare för yttrandefrihet och fullt utnyttjande av det digitala rummet. Regeringen bör ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd en uppgörelse som alla parter kan stå bakom. I sista hand en lagstiftning som garanterar yttrandefriheten och integriteten. Det finns motioner till partistämman bland annat från Värmdöcentern som har förslag i denna riktning. Centern bör ta ett initiativ i regeringen.

Spårbilen kommer
I dag har vi haft styrelsemöte i Kompass -kommuner som prövar att satsa på spårbilar. Vi är mycket glada över regeringens beslut att tillsätta SIKA:s fd generaldirektör Kjell Dahlström som utredare för spårbilar i Sverige. Vi är också mycket positiva till de öppningar som nu sker att via Banverket, det nya Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden som skapar resurser för att få fram en eller flera kommuner som kan skapa pionjärbanor eller pilotbanor för spårbilar.
Världens klimat har allt att vinna på modern hållbar transporteknik och Åsa Torstensson, Andreas Carlgren och regeringen i övrigt verkar ha förstått signalerna. Skall bli roligt att diskutera frågan vidare på centerstämman i Örebro utifrån motioner från bl a Värmdöcentern.

För övrigt kan jag hälsa att Susilull och Sussilo mår alldeles utmärkt och att farfar har lallat med båda flickorna på eftermiddagen som nu snart två månader gamla tittar lite fårvånat på gubben.

torsdag 16 april 2009

Borg - Mörkt,pessimistiskt, dystert
Så hör och läser vi om Anders Borg och vårpropositionen. Årets dystraste prognos från regeringen med en beräknad minskning av BNP i vårbudgeten på 4.2 procent i år. Inte roligt att höra och läsa, men kanske realistiskt och kanske taktiskt riktigt. Om det blir bättre är det ju regeringens förtjänst...
Vill dock säga igen att det självspelande pianot kan börja spela sina molltoner som ytterligare förvärrar en redan svår kris. Var finns ljusningen? Var finns detta som ger hopp? Var det inte hoppet som Obama vann på? Och är det inte detta som han trots de ännu värre problemen i USA bemöter med vändning och framtidshopp? Tänk en gång till Borg.

Kafferep med kd och Ella Bohlin i EU-valet
Vikten av att synas verkar nu har tagit över allt sunt förnuft i EU-valet. Förra veckan var det Marit Paulsen och hennes totala haveri om stopp för ekologisk odling och nu är det Ella Bohlin, kd som enligt DN håller "kafferep" om att exportera den svenska sexköpslagen till EU under parollen "Kriminalisera sexköp i hela EU". Det visar bara hur lite denna EU-kandidat vet om EU och medlemsländerna. Om vi skulle få en gemensam lagstiftning på detta område skulle det inte bli Sveriges sexköpslag som blev norm, utan mer holländska bordellregler och irländskt nej till abort. Eller i vart fall mindre frihet för svenska kvinnor med en dominerande katolsk sexsyn på kontinenten. Allt för att synas var det men hur dum får man bli.

För övrigt har jag just kommit hem från en heldag på kommunen med A5, kommunledningsmöte, överförmynderi, Pro Värmdö besök och A11. Bygg fler hyresbostäder mullrar centern och kd och numera hela Alliansen vilket också beslutades på kommunstyrelsen i går.

onsdag 15 april 2009

Anders Borg - den bäste socialdemokratiske finansminister dom aldrig haft
Eller ngt i den stilen hörde jag med ett halvt öra Svenskt näringslivs Stefan Fölster säga på radion vid lunchtid. Jag håller i mycket med. Ändå blir Thomas Östros mer upphetsad, upprörd och fördömande än någonsin - om det nu är möjligt. Regeringen återanvänder arbetsmarknadspolitiken i hög grad i s-tappning enligt den svenska modellen. Men det var inte bra det heller. Inga pengar räcker ju. Inte 10 mrdr heller? Oj, oj....
Regeringen tonade ner arbetsmarknadspolitiken under högkonjukturen och fick då hård kritik från s. Nu lyfter man upp den i lågkonjunkturen och får ännu hårdare kritik från s.
Men jag tycker man missar ngt väsentligt. Varför inte mer investeringar. Tidigarelägg vägar, järnvägar, spårbilar, miljö-,energi och klimatinsatser. Rusta upp skolor, elevtoaletter, matsalar, äldreboenden, miljonprogramområden, kulturbyggnader, post och polis...
Det här behövs, går att göra snabbt och ger jobb direkt.

Nu twittrar jag och talar om att jag skall gå på möte med gruppledarna och strax därefter på kommunstyrelsen...bara så att ni vet

tisdag 14 april 2009

Enkelt svar på lågt valdeltagande
Det är inte så svårt att förklara at av de svenskar som intervjuats visar är det färre än hälften som säger att de skall rösta i EU-parlamentsvalet. Det är samma bild som 2004 och då röstade bara 37.8 procent.
Det är på tog för dålig rapportering mellan valen. Att komma de sista veckorna på en 5 års mandatperiod och tro att folk skall rösta på ngt som de inte ved vad det är, det är inte medborgarnas fel.
De demokratiska underskotten i EU och medlmemesomröstningar i Sverige gör inte folk motiverade. EU-parlamentarikernas löner och villkor inte heller. Flyttningen mellan Bryssel och Strasbourg bara retar folk ( heder åt Lena Ek som tog upp det ordentligt häromdagen).
Kräv att EU-parlamentarikerkerna skall informera om och debattera frågor som är på gång i EU-parlamentet 3-4 dagar per månad i varje medlemslands parlament. Det skulle ge uppmärksamhet och skapa intresse.

Nu ska jag på möte med Värmdöcentern och diskutera frågor som verkligen väcker debatt...

måndag 13 april 2009

Rune Lanestrand om Marit Paulsens vindkappa
Det är sällan man ser en sådan fullträff i en kommentar om tappad heder och total vindkantring som Rune Lanestrans inlägg på eukritikbloggen den 4 april. Marit har bara ett intresse och det är att väcka uppmärksamhet inför EU-parlamentsvalet för att bli invald igen för folkpartiet i EU-parlamentet. För att nå dit säljer hon ut vad som eventuellt finns kvar av sin heder. Ekologisk odling innebär svält i hela världen, säger Marit, medan det är tvärtom. Det konventionella kemijordbruket bränner ut jorden, minskar skördarna, förstör grundvattnet och övergöder hav och sjöar. Tala om kappan efter vinden, säger Rune och tala om mediernas totala kollaps för denna havererade "moraltant".
Hur okunnig får man bli och hur dum kan DN, och andra media vara som köper ett sådant uppenbart smaklöst och löganktigt publifrieri. Jag har debatterat med dig flera gånger och en gång i tiden känt sympati. Det var länge sedan. Hur mycket får tant Marit från de globala GMO-företagen, växtgift- och konstgödeselindustrin, frågar Rune Lanestrand. Ja, hur mycket?

För övrigt har Sonja och jag just kommit innanför dörren efter en god italiensk middag hos Stoffe och Stina på Kungsstensgatan.

söndag 12 april 2009

Inför partistämman om den dyra och farliga kärnkraften
Det är inte bara miljö-och riskargumenten som är viktiga om kärnkraften. Lika viktigt är ekonomin och kostnaderna. I dag finns en bra insändare från Mikael Karlsson och Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen om kärnkraftens kostnader. Det är inte billigare med kärnkraft jämfört med vindkraft som Sven Kullander och Dick Hedberg från Kungl Vetenskapsakademin (KVA) påstår. Centern bör lyssna på Natursksyddsföreningens orförande och generalsekreterare. Ny kärnkraft är inte alls det billigaste alternativet och till detta skall läåggas riskeerna från uranbryting, över olyckor, kärnvapenspridning och avfallshantering.

Intressset för eklologisk odling ökar hos både odlare och konsumenter
Under förra året såldes ekologiska livsmedel för 3,3 mdr kronor i Sverige. Det är en ökning med 46 procent jämfört med året innan. Människor förstår att handelsgödsel och olja ärpå väg att ta slut ochdå måste jorden ställa om sig till långsiktigt hållbar odling. Om vi inte längre har olja, kol och naturgas är det svår att bygga ett lantbruk på det. Jordbruksminister Eskil Erlandsdsson och regeringen har ett mål om 20 procent ekologisk odling 2010. Det är en bra målsättning och en nödvändig omställning. Centern ligger före.
Marit Paulsen är ute efter uppmärksamhet men hon har inte hängt med i människors önskemål om en hållbar utveckling . Det ger debatt och mediautrymme men det sänker hedern hos folk-partiets EU-parlamentskandidat.

För övrigt ficki jag odentligt med stryk av Micke i dagens tennis. Vi spelade ute i strålande väder och jag vill inte redovisa setsiffrorna. Tyckte att det gick bra på inbollningen men det är inte samma sak som match...

För övrigt läser jag i dagens pappersmedia att det är få som läser riksdagmännens bloggar och ännu färre som kommenterar vad som skrivs. Själv ser jag mer glädjen att uttrycka sig som det viktiga...och kanske höra en och annan kommentar utanför bloggbanan.

lördag 11 april 2009

Borg vill lära EU disciplin
Det låter lite folkpartistiskt om vem som är bäst på skolan. Men tanken är god att alltid se till att det finns en marginal i ekonomin för ännu sämre tider och fler problem. Det vet varenda familj som försöker få vardagen att gå ihop ekonomiskt. Stabilitetpakten har inte blivit vad EU sa, eller den har inte följts så som förutsetts. Enligt EU-kommissionen kommer 16 länder nästa år att bryta mot paktens budgetkrav. Vad är det då för mening med gemensamma EU-regler för ekonomin? Helt rätt att det därför att krävs nationella balansåtgärder med överskottsmål som Sverige med en procent av BNP, flerårigt statligt budgettak och en fristående kontroll genom ett oberoende finanspolitiskt råd. Det är också detta som gjort att Sverige har ett bättre läge än andra EU-länder trots våra stimulansåtagärder.

Stoppa EU:s militarisering
För övrigt anser jag att EU:s militarisering måste stoppas. EUropeiska försvarsbyrån har en budgtet på 325 miljoner och 100 anställda. EUropeiska unionens militärstab har en personal på 200 personer. Lissabonfördraget driver på för en gemensam försvarspolitik. Vet svenska väljare om det? Vad händer med den svenska alliansfriheten? Fred skapas inte genom militär upprustning. Vad säger EU-parlamentskandidaterna?

Bygg fler passivhus.
Det är en mycket positiv utveckling som nu pågår med byggande av passivhus där det i stort sett räcker med kroppsävärme för att värma husen och små insatser på 7-8 000 kWh inklusive varmvatten och hushållsel jämfört med en normalvilla på 25-30 000 kWh. Något för oss i Värmdö att ta upp som krav i framtidens byggande. Något för Sverige att exportera till omvärlden.

För övrigt har vi just kommit hem från en solig påsklunch hos Sussilull och Sissilos föräldrar i Hagaberg. Flickorna trivdes i vårsolen och Emma vattnade blommorna...

fredag 10 april 2009

Nej till Horstensleden - skärgårdsmiljön måste gå före
Så länge jag kan minnas har centerpartiet i Stockholms län varit emot Rödkobbsleden, nu ändrat till Horstensleden. Vi argumenterade från centern hårt mot att spränga bort 170 000 kubikmeter berg vid Rödkobben när frågan senast var aktuell i mitten av 90-talet och fick hela kommunen med oss. Det kommunala vetot stoppade då Rödkobbsleden. Knut Nilsson och landstingsgruppen gjorde ett stort arbete med kontakter med dåvarande statsministern Carl Bildt och centerns ministrar i regeringen, bla miljöminister Görel Thurdin.
Sjöfartsverket och Stockholms hamn vill ha in större kryssningsfartyg i Stockholm för att öka handeln och få in större hamnavgifter. Det måste underordnas miljön i skärgården. Det handlar om ett riksintresse för naturvården som måste gå före kommersiella och kortsiktiga ekonomiska intressen.
En fråga till sist. Är det inte positivt att resenärer till Stockholm får åka några timmer mer i skärgården genom Furusundsleden än att så snabbt som möjligt komma in och handla i Stockholm?
Jag har talat med Andreas Carlgren och hans politiske sekteretare Leif Holmberg och jag har stort hopp till att regeringen lyssnar på miljökraven. Samtliga partier i Värmdö kommun står bakom ett nej.

torsdag 9 april 2009

Bra avvägning av kommun- och landstingspengar
Av reaktionerna att döma har regeringen prickat ungefär rätt i fråga om stödet till kommuner och landsting i finanskrisens spår. Med de motsägelsefulla och låga förväntningarna var beloppet högt, tidpkten rätt före påsk och presentationen separat via DN och övrig media. Opinionsssiffrorna för s och förtroendesiffrorna för Mona i dag gör inte förslaget sämre. Thomas Östros ökar också Alliansens försprång några procent varje gång han yttrar sig...Bara att tacka och ta emot.

Ordentlig förstärkning till Värmdö
Vår effektiva ekonomiavdelening räknade snabbt ut att Värmdö kommun skulle få ett tillskott på 19,8 milj i engångsbelopp 2010 och 14,1 milj som nivåhöjning från 2011. Det är inget dåligt besked. Problemet för oss i Värmdö är det det försämrade skatteunderlaget som i stort sett tar ut ersättningen från staten. Men om vi inte fått några pengar från staten då hade det....

EU-valet
EU-valet är inget höger och vänsterval säger Junilistans toppkandidat Söre Wibe och nuvarande EU-parlamentarikern Nils Lundgren på DN Debatt. S och M röster i nio fall av tio lika i parlamentets omröstningar enligt en rapport Junilistan sammanställt. Valet handlar i stället om mer eller mindre EU med frontlinjen mellan mer överstatlighet eller försvar av nationellt självbestämmande. Det är naturligtvis alldeles rätt och därför kommer jag att kryssa för Håkan Larsson på centerns EU-lista.


För övrigt sov Emma över hos Sonja och mig i natt och vi läste för ??? gången sagen om prinsessan och grodan ur bröderna Grimm. Förakta aldrig fattiga vänner. Sedan plockade vi påskris i skogen, kokade och målade ägg och försökte förklara var Blåkulla ligger....

tisdag 7 april 2009

Wanja träffar medlemmarna
Det var två hårda möten med medlemmarna i Sthlm och Umeå direkt efter 7-tim mötet i går med LO. Måste säga att det var tufft gjort av Wanja Lundy-Wedin att stå fast vid dessa inprickade möten.Pressen från arga medlemmar och blodtörstigt mediafolk var hård. Nej, hon har inte handlat korrekt, men hon försöker verkligen visa att hon vill återta förtroendet.
Sämre är det med Mona Sahlin, som hela tiden gömmer sig bakom sin nya partisekreterare.

Pengar till kommuner och landsting
Bra förslag från regeringen. Ett tag lät det som det inte skulle bli ngn utdelnig alls. Både politiskt och rent sakligt är det ett bra beslut med de 17miljarderna på tre år. Att oppositionen aldrig är nöjd vet alla ändå.

Kompass mycket positiv till regeringens utredning om spårbilar
Kompass har i dag haft möte med styrelsen och det var mycket positiva tongångar från medlemskommunerna om regeringens initiativ att utse generaldirektören i SIKA Kjell Dahlström till utredare av spårbilar i Sverige. Kontakterna med näringslivet och Banverket ger hopp om ytterligare stöd från regeringen om resurser för de kommuner som vill satsa på spårbilslösningar. Det kanske kommer något trevligt i vårbudgeten. Åsa Torstensson
och Leif Zetterberg verkar förstå vad det kan betyda för Sverige, klimatet, trafiken, jobben och framtiden.

måndag 6 april 2009

Efter sju timmar - Wanja sitter kvar
Ja, det är var jag hörde på aktuellt och där tydligen alla LO-förbund nu ställer upp bakom henne.
Först vill jag säga att också jag tycker Wanja från sin utgångspkt gör ett bra jobb som LO-ordförande. Felet är naturligtvis att hon sagt en sak väldigt tydligt - nej till bonusar och girighet - och gjort tvärtom. Men jag tycker inte om mediadrev av det här slaget. Journalister gör bara sitt jobb, säger de, men de är ju de själva som skapar jobben genom den väldiga avgångsjakten. Nog om detta. Nu gäller det att Wanja men ännu mer Mona kan finna en väg till ökat förtroende och det blir inte lätt....

Årets kortaste möte i Värmdö
Vi har haft ksau - kommunstyrelsens arbetsutskott i dag. För säkerhets skull satte vi ut extratid också ett par timmar i morgon om ksau-mötet skulle dra ut på tiden vilket ks-möten alltid gjort de senaste åren. Men man häpnar. Lars-Erik Alversjö, Lars Bryntesson, jag och övriga i ksau var klara efter en timme... inte de två som planerats i dag och ingen fortsättning i morgon. Rekord och ett nytt tecken på den nya samarbetsandan eller skall vi säga samverkansandan i kommunen. Positivt är det i alla händelser.

För övrigt är jag väldigt imponerad av med vilken fart vi tycks gå mot allt mindre datorer, eller allt större mobiletelefoner, hur man nu vill se på det; Ser fram emot netbook, ARM, Linux och vad dom heter för man måste ju ständigt vara uppkopplad, eller...?

söndag 5 april 2009

Har arbetarrörelsen i s-tappning mgjort sitt
Arbetarpartiet socialdemokraterna. Har kulmen passerats? Har bäst före datum uppnåtts? Kommer partiet i Sverige att minska? Kommer det att gå samma väg i Europa? Ja, är svaret. Socialdemokraterna som politiskt parti har passerat kulmen. Partiet har inte gjort sitt men passerat sin topp. De goda värderingarna, arbetet, välfärden, solidariteten, demokratin, internationalismen kommer att finnas kvar i andra partier men s kommer att minska.
Det är inte jag som säger det utan soialdemokraternas egen partiledning i Sverige som handlar efter detta mönster när man inte tror på sig själv som stort parti utan skapar det rödgröna blocket. Bonuskrisen, Wanja Lundby-Wedin och Mona Sahlin och gårdagens opinionsmätning är bara steg på vägen.
Tragiskt? Ja och nej. Partierna är inga självändamål det är deras innehåll, trovärdighet, livskraft och förtroende eller brist på förtroende som avgör framtiden. Döm själv.

Marit, Marit, Marit
Hur man låter intresset för uppmärksamhet utplåna all heder. En tragisk effekt av medias betydelse eller en person som tycks havererat. Det är väl inte antingen eller - att handla ekologiskt eller att äta rester? Det är väl inte antingen eller att äta närodlat eller att vara klimatsmart? Kan man inte tänka sig att det går att göra både och...

För övrigt skall jag nu åka i väg och spela tennis och hälsa på flickorna, Emma, Sara och Hanna. De två små närmar sig med raketfart tre kilo....

lördag 4 april 2009

Stödet för Nato ökar
Ja, det gör det men från mycket tydliga nej-siffror med sådär 20-25 procents övervikt för nej sedan mätningarna inleddes för 25 år sedan Det är inte konstigt. Ryssland och Georgien är svaret. Stockholmscenterns beslut på sin distriktsstämma i mars att gå med i Nato får fint sällskap av Sverigedemokraterna som är det parti där kravet på natomedlemskap ökar mest. Nej, sitt still i båten. Det är i varje fall ingen fråga att driva för centern eller Alliansen. Partnerskap för fred räcker bra.

SL acess måste gälla all regional trafik också Waholmsbolaget
Under veckan hade vi en tvådagarskonferens i Waxholmsboladet. Vi diskuterade bl a det nya biljettsystemet SL Acess. Vilket förslag det än blir så måste all landstingsdriven trafik ingå i det nya biljettsystemet. Vi kan inte införa ett nytt system i regionen för SL där inte båttrafiken är med.
Något mycket omvälvande som nu händer på trafikområdet är utredningen om en ny kollektivtrafiklag. Huvudbudskapet är ökat resenärsfokus, konkurrens och valfrihet. Det offentliga åtagandet skall finnas kvar men möjligheten till fri etablering skall öka. Trafikhuvudmannens "vetorätt" tas bort. Det kan vända upp och ner på mycket och vi får 100 procent upphandlad trafik i hela Sverige. Men tänk nu först och agera sedan så att det inte går som vid avregerligen av elmarknaden - att alla konkurrenter höjer priserna. Kollektivtrafiken måste prioriteras. Och ett sådant system underlättar för nya trafikslag som spårbilar.

För övrigt tycker jag atmosfären blivit allt bättre i Värmdöpolitiken, inte minst den uppgörelse som nu finns om den nya produktionsstyrelsen för värmdös egen verksamhet. Lars-Erik Alversjö har den största förtjänsten i detta. Öppen, lyssnande, lätt kommunicerad. Det märks också på Lasse B.

fredag 3 april 2009

Stort och överraskande
Man blir upplyft och glad. Ett stort, samlat och överraskande positivt beslut på G 20 mötet i London. Barack Obama och Gordon Brown är de som skall äras i första hand. Men jag tror att alla 20 länders representanter, inklusive Sverige, kände det globala trycket att nu skapa något som vänder krisen. Och det gjorde man verkligen. 1200 mrdr dollar eller 9000 mrdr kronor. Ofattbara siffror som dessutom kan följas av ännu mer ofattbara 5000 mrdr dollar eller 40 000 mrdr kronor före utgången av 2010. Det är G20 länderna som satsar och de största insatserna görs i Inernationella valutafonden. Därtill kommer stöd till världshandeln, för att motverka protektionism, fler handelskrediter och särskilda pengar till de fattigaste länderna.
Lysande. Sluta nu med svartmåleriet Anders Borg och andra så slutar också det självspelande pianot att spela i moll.

Hållbara städer och ByggaBoDialogen
En alldeles utmärkt, välplanerad och innehållsrik heldagskonferensen i går med Peter Örn i ledningen som presenterade sitt uppdrag att med 340 miljoner kronor stödja klimat-miljö- och energiinsatser för hållbar stadsutveckling. Miljöminister Andreas Carlgren höll ett mycket inspirerande anförande utifrån regeringens klimatarbete, finanskrisen och det då pågående G20 mötet i London. Han har rätt attityd. Mer positivism, optimism och en kontruktiv framtidssyn att vända finanskrisen till möjligheter.
Det var bara en sak jag saknade. För lite om transporter och infrastruktur och varför inte nämna regeringens positiva beslut samma dag att utse generaldirektören i SIKA Kjell Dahlström till utredare av spårbilar i Sverige i spårbilsutredningen. Mycket, mycket roligt. KOMPASS tacker.

onsdag 1 april 2009

Ta konjunkturinstitutets varning på allvar
KI varnar för ett ras i svensk ekonomi på närmare 4 procent under 2009. Det är värrre än 90-talskrisen och måste tas på största allvar. Sverige har genom Alliansregeringen hyggliga reserver i de offentliga finanserna, men det är nu de skall användas för att inte krisen skall bli större än nödvändigt. Men användas förnuftigt.
Vissa skattesänkningar, t.ex lägre moms och a-givaravgifter för småföretag under tio anställda är en väg. Satsningar måste ske på kommuner och landsting. Det är ett både ekonomiskt och politiskt måste. Vi ser redan i Värmdö kommun att kostnaderna för arbetslöheten ökar och det är nog bara början.
Insatser globalt på G 2o mötet för att stoppa protektionism är ett annat måste. Insatser för ökad konsumtion i allmänhet tror jag mindre på. Satsa rejält på underhåll, vägar, spår och modern miljövänlig transportteknik som spårbilar.

Dumt om studentstödet
Som gammal ordförande i Uppsala studentkårs utbildningsutskott när vi slogs mot UKAS och PUKAS, statlig styrning av den fria universitetsutbildningen, tycker jag inte om förslaget att studiemedlen bara skall kunna ges under 4 år. Dumt och klåfingrigt. Glunten och magistern låg i Uppsala i tio år och det blev folk av dem ändå... Det är väl bara bra om man kanske varvar sina studier med lite jobb. Om det tar ngt år extra innan man mer permanent går ut på arbetsmarknaden är väl ingen katastrof.

För övrigt åker jag nu till Waxholmsbolagets årliga konferens om skärgårdstrafiken. Ett litet annat ämne.