måndag 31 augusti 2009

Förtroende och trovärdighet ( m )
Fredrik Reinfeldtg har starkt förtroende. Det råder det ingen tvekan om efter moderatstämman. Förtroende och trovärdighet går också hand i hand. Att tala om Tage Erlander som en stor välfärdsbyggare är ok men att tala om att bli ett statsbärande parti är kanske inte riktigt rätt. 50 år med moderaterna efter 5o år med sossarna? Nej, det är nog inte så folk vill se det. Se på Japan där det statsbärande partiet liberaldemokraterna nu fick bäras ut efter ett braknederlag.

S leker följa Filippa i sjukvården
Det råder heller ingen tvekan om att det är moderaterna som sätter dagordningen i fråga om det mesta; jobben, skatterna, integrationen, EU-odförandeskapet...Socialdemokraterna har en kraftig uppförsbacke och det känns hur man letar och letar...Men det blir svårt när ett annat parti tar över upplägget om framtiden, välfärden, arbetslinjen, arbetsrätten...
Vad hittar man då på? Jo, Ylva Johansson följer Filippa Reinfeldt i spåren och talar om en nationell certifiering av vården, precis som Filippa på m-stämman presenterade m;s vårdprogram för en jämlik vård över hela Sverige. Skillnaderna mellan vård i olika delar av landet skall åtgärdas, alltså exakt samma inriktning

För övrigt drar det nu ihop sig till kyrkoval och den positiva trenden med breda listor över partigränserna håller i sig. Se på Vår församling Gustavsberg-Ingarö med kända namn som
Gösta Claesson och Anna-Lena Östman ( s ), Lars Alenfalk ( c ) och Stefan Dozzi ( kd) och många nya ungdomar.

söndag 30 augusti 2009

M slår an en vinnande värdegrund
Ingen tvekan om det. M slår an en vinnande värdegrund med sina tankar om Tage Erlander och moderaterna som statsbärande parti. Vad skall s säga om det? Hela stämman har handlat om att slå vakt om välfärden, jobben, arbetsrätten och vården. Tunga frågor där s kommer i skuggan. Jämlik sjukvård är lite svagt som begrepp men i betraktarens ögon blir det för de flesta ngt positivt. Samma rättigheter och lika god sjukvård över hela landet. Innehåll, tillgänglighet och kvalité. Bra och svårt att slå sönder. Detta samtidigt som Alliansen i landstinget i Stockholm halverat vårdköerna, även om de ökat den sista månaden.

Maud vill vågar mer. Men åt vilket håll?
Det är naturligtvis bra att Maud Olofsson i SvD går ut och driver på Alliansen i frågor om klimatet, integrationen, jobben och jämställdheten. Frågan är bara hur och åt vilket håll? Det ser ut som om Maud Olofsson tänker köra om Fredrik Reinfeldt till höger med mer av traditionell borgerlighet och ändring av las. Hon vill stärka "borgerligheten" i Alliansen och talar om att "borgerligheten antagligen aldrig varit så framgångsrrik". Det är inga uttryck som genuina centerpartister vanligtvis använder. Det stärker blockpolitiken och den har centern traditionellt varit emot. Det storsvenska pratet om att "Vi regerar Sverige" får man heller ingen sympati för. Fram med mer av decentralistisk värdegrund, i mer berättande form och med miljö och klimat. Och öka inte skillnaderna mera med nya jobbavdrag utan höj ersättningen för arbetslösa.

Kommunbudgeten - ingen skattehöjning, satsning på kärnan
Vi i Värmdöcentern satsar på kärnområdena skola, vård, omsorg och jobb och betonar verksamhet före byråkrati i budgeten och får med oss övriga Allianspartier på det. Vi och kristdemokraterna har tagit initiativet att klara de sociala frågorna och omsorgen. Fp har drivit på om skolan och moderaterna med den förståndige finansministern Göran Jansson har hållit i processen.

  • För övrigt hade vi en väldigt trevlig italiensk fest hemma hos Hasse och Sussie i Värmdövik i går kväll med "Toscanamaffian". Italienskt rätt igenom. Och i dag har jag hjälpt Micke med köp av gipsskivor mm för övervåningen och skojat med flickorna....

lördag 29 augusti 2009

Ett berömvärt arbete av 90 000 ställföreträdare
Åter från Överförmyndarkonferensen i Helsingborg efter tre dagar med föreläsningar av JO m fl, seminarier och årsmöte. Ja, 90 000 gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare gör ett jättearbete runt om i Sverige. Om vi räknar med att varje huvudman har 10-talet närstående från, familj, övrig släkt, vänner och grannar så når gode männen/mots närmare en miljon människor. Med dålig ersättning och mycket arbete i det tysta med liten uppskattning.
Mellan 15-20 mrdr kronor förvaltas.

Märklig konstitutionell organisation
Överförmyndaren är en förtroendevald myndighetsföreträdare som väljs av kommunfullmäktige i var och en av våra 290 kommuner. Men överförmyndaren granskas av två statliga myndigheter; länstyrelsen och JO. En mycket märklig konstruktion. Många ärenden sänds över slentrianmässigt från socialtjänsten till övereförmyndaren för att minska på arbetsbördan och det är ofta personer med de riktigt svåra problemen med demens, droger och utanförskap. Här behövs kompetens och den utbildningen har inte gode männen.
Nej, gör om. Överförmyndaren skall vara utbildad jurist. Det bör finnas en överförmyndarnämnd med förtroendevalda. Tre-fyra små kommuner kan här gå samman.
Det ökar också allmänhetens kunskap och intresse för frågorna.

Jämlik vård över hela landet
Utmärkt beslut på moderatstämman. Bort från organisation(landsting eller stat) och driftsform( offentligt eller privat) och till innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Nu får folkpariet se upp som gärna vill ha monopol på vårdfrågorna. Men då måste man tala om annat än husläkare och ett eget rum på långvården.

Bra Brännpunktsartikel av Maud
Det är bra att centerledaren kräver mer av Alliansen och vågar prioritera jobb, klimat, integritet och jämställdhet. Men ta gärna in mer av värderingar och bredare samhällsperspektiv. Och var är miljön? Att ta bort skatten på handelsgödsel i jordbruket får mycket mera negativ uppmärksamhet än vad denna goda artikel får av positiv sådan.

För övrigt skall jag nu till Gustavsbergs centrum på en manifestation som sker över hela landet mot kärnvapen. Centern kan tänka sig tio nya reaktorer och moderaerna ännu fler efter beslut i går...
som producerar plutonium som man kan göra kärnvapen av...

onsdag 26 augusti 2009

Överförmyndarkonferens i Helsingborg
Nu blir det någon dags uppehåll på bloggen när jag åker till Överförmyndarkonferensen i Helsingborg på onsdag morgon.
Det görs ett fantastiskt arbete i det tysta av gode män, förvaltare och förmyndare som aldrig kommer upp till diskussion om det inte är ngn tidning som hittar ett misstag eller ngn misskötsel.
Bara i Värmdö har vi flera hundra gode män som ställer upp för en blygsam ersättning för sina huvudmän ofta i flera år och ofta med svåra omstänedigheter. Heder åt er alla.

För övrigt blir det nu bussen till Slussen....

tisdag 25 augusti 2009

DN säger som jag om socialdemokraternas framtid
ja, det kan låta lite storvulet, men DN:s ledare har i allt väsentligt samma synpkter som jag hade i går på artikeln om socialdemokraternas framtid. Om s skulle våga sig på en sådan kursändring skulle vekligen regeringen få huvudvärk. Lägg ned arbesförmedlingen, värna eget boende, fritt skolval och avskaffade av las, är verkligen radikalt säger DN. Och det är det. Men det lär nog inte bli verklighet. Men tala om valrörelse...

Israel har totalt tappat fattningen
Om Sverige, USA och EU fortsätter sin kritik av Israel så kommer nog den här affären om organhandel snart att vara överspelad. Israel har totalt tappat fattaningen och det börjar allt fler förstå. Men, finns det inga bevis, bilder eller annat som talar för Aftonbladsartikeln?

Jag lämnade Jusek och Saco för tio är sedan.
En gång under mina trettiofem år som medlem i Jusek har jag verkligen behövt hjälp. Det var när jag blev utslagen ur EU-parlamentet för snart tio år sedan och inte hade ngt jobb.
Snacka om utanförskap. Då behövde jag facket, men ack nej. Inte någon höjde ögonbrynen för mina problem. Då gick jag ur och det har jag inte ångrat. Jag tror många människor har samma erfarenheter att döma av undersökningen i media i dag. Att LO har sämst "anseende" går ju att förklara med Vanjaffären, men jag tror läget är lika kritiskt över hela linjen. Facken måste arbeta både kollektivt och bli mer individinriktad - verkligen hjälpa folk i kris. Det gör man inte.

Budgetberedningen i Värmdö: byråkratin har inte växt
Ja, det var i alla fall den information budgetberedningen fick i går, måndag från förvaltningsledningen. Jag hade tagit upp frågan och fick också en ordentlig redovisning i budtgetberedningen. Nej, var svaret. Någon byråkrati har inte växt i varje fall inte om man jämför den gamla organisationen med den som nu gällt ngt år med beställare och utförare. Den har 9.50 tjänster färre... Vi tackar för informationen och ska fortsätta att bevaka frågan .

För övrigt skall jag nu åka ner till hamnen för lite fotografering i Värmdöbilagan i Dagens Nyheter. Ett utmärkt inittiativ för att sätta Värmdö på kartan

måndag 24 augusti 2009

En mycket intressant s-artikel
kan man läsa i dag på DN Debatt. Fyra socialdemokrater med Ilja Batljan, kso i Nynäshamn i spetsen föreslår att s får en ny politik för stockholmsrna och, får man väl förstå, också för resten av landet. Skattehöjarpartiet måste försvinna och fyra-fem andra förslag är mycket utmanande i förhållande till dagens politik.

Långtgående exempel om sänkt skatt, omställningstrygghet och mer frihet
Några av förslagen är sänkt skatt inom tjänstesektorn och avveckling av arbetsförmedlingarna. Den som förlorar jobbet skall i stället direkt få utbildning eller fortbildning för ett nytt jobb. "Anställningstryggheten måste bli en omställningstrygghet". Verkligen intressant liksom att "vi måste underlätta för fler att göra boendekarriär" där bostadsrätt i storstäderna inte får uppfattas som lyxboende utan i stället kunna ges till fler. Och inte minst radikalt "vi vill se kvalitetslotsar i kommunerna" som hjälper människor att se de bästa skolorna och friskolorna.

Effektivitet och kvalitet skall vara ledorden.
Människor skall kunna föreverkliga sina innersta drömmar och för det krävs ett ändrat förhållningssätt och framtoning från s.
Ingen liten kursändring om den skulle bli verklighet. Allt bottnar fårstås i s stora tapp i storstäderna som blev särskilt tydligt i valet 2006 och förstärktes i EU-valet.

En s-politik med mer av den inriktningen är nog ett måste om partiet skall överleva i städer såväl som på landsbygden, men det blir fullständigt omöjligt under Mona Sahlin om man samtidigt skall bilda valallians med vänstern och miljöpartiet. Inga vänsterförslag direkt och inte ett ord om något grönt. Men... lycka till och välkommen.

Nu drar jag på mig stövlarna och åker ner till Mickes båt i Grills och drar upp några gäddor i Grisslingefjärden....

söndag 23 augusti 2009

Sänkt skatt vid fel tidpunkt
Visst känner vi igen regeringen och moderaterna som vill sänka skatten. Ett fjärde jobbskatteavdrag föreslår Reinfeldt i sitt sommartal i Vaxholm. Det är bra att regeringen fullföljer sin jobblinje och underlättar för arbete men är det rätt tidpunkt? Hela valrörelsen kommer att handla om de som inte har jobb, något som har ökat kraftigt under regeringens senaste mandatår och beräknas öka ännu mer. Är det då rätt att sänka skatten för de som redan har jobb ytterligare? Blir det inte en svår fråga i valet att försvara? Blir det inte ett självmål? En öppen dörr för oppositionen? Ungefär så resonerar jag och läser att både DN och SvD har ungefär samma uppfattning. Bra men fel tillfälle.

Ny Sifo med lite förvånande siffror
Ja, det tycker jag. Hur kan oppositionen ha gått upp under sommaren och på vad? Jag ser ingenting som gör att de förtjänar detta. Inte socialdemokraterna i alla fall och inte vänstern. Det är miljöpartiet som växer sig allt starkare. EU-valet och klimatdebatten gymmar mp och dom har också skickligt utnyttjat läget. Maria Wetterstrand är också ett språkrör med stort förtroende låmgt utanför de egna leden.
Centern går upp och det är på ståndaktigheten mot skattepengar till Saab och bilindustrin, liksom företagarfrågorna och Eskil Erlandsson. Miljöpolitiken måste vässas, det visar framgångarna för Mp. Sverigedemokraterna smyger sig allt närmare riksdagen utan att de varken hörs eller någon säger något emot dem. Se upp.

För övrigt har Emma, Sonja och jag plockat blåbär i dag och Sara och Hanna varit hemma hos oss hela dagen. Tennisen gick inte så tokigt, 3-6 med ledning 1-0 när vi bröt. Sedan blev det en simtur i Grills på hemvägen.

lördag 22 augusti 2009

Fler tveksamma till höghastighetstågen
Jag vill inte uttala mig kategoriskt mot höghastighetstågen. Tvärtom, vi behöver mer spår och mindre motorvägar. Men nu har debatten kommit igång efter utredningen från expertgruppen för miljöstudier och fler börjar ställa frågor. Banverket som tidigare drivit frågan är fortfarande positivt men anser att frågan måste belysas mera. Förståndigt. Vad kan man få för alternativ trafik-,miljö- och klimatsatsnig för 150 mrdr kronor?

Från höghastighetståg till höghus
Läser med stort intresse hur våran byggare på Värmdö Lasse Bergman blir allt mer etablerad i branschen. Nu skalal Värmdö byggentreprenader bygga Sveriges hötsta hyreshus vud Hornsbergsstrand med 24 våningar. Roligt för Berman och Värmdö även om jag inte älskar skyskrapor. Passar doch bättre i Stockholm än i Gustavsberg.

Valet i Afghanistan en stor framgång
Vilken framgång för demokratin, yttrandefriheten och rösträtten. Det trodde jag inte och många med mig hade samma tvivel efter talibanernas hot om avskurna fingrar på de som vågar gå in i röstlokalen....
Afganistan har haft demokrati i bara 7 år och det är verkligen inte mycket särskilt för ett land med gamla och starka traditioner av rakt motsatta styresformer av krigsherrar och familjeklaner. Valet kommer naturligtvis att försvaga talibanernas ställning även om varje dödad person, det var 11 stycken, är ett nederlag.
Det kan tvinga talibanerna att delta i det "nya maktspelet" och då är det bara att gratulera att demokratin har vunnit över terrorismen.

Just hemkommen från Ecomässan i Kista och centerns monter där jag, Gusav Andersson m fl talat om miljön, klimatet, energin, maten, spårbilar, EU-ordförandeskapet och export av miljöteknik. Och människorna vill veta....

fredag 21 augusti 2009

Bolt igen
Det går inte att låta bli att beundra Usain Bolt. Ett nytt lopp, en ny seger, ett nytt världsrekord med ånyo 11 hundradelar. Vad säger man? Bara att applådera. Och killen verkar själv ta det med ro och en god bit humor. Blir det en seger till och ett världs...?

Vänta lite med höghastighetstågen - modernisera järnvägen i stället
Det är bra med tåg. Vi behöver mer spår. Men är det verkligen en bra investering att lägga 150 mrdr kronor på höghastighetståg mellan de stora städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Visst, resenärerna vinner tid, det är bättre än flyg och bra för miljö och klimat. Men hur många kommer att åka? Vad kostar det per passagerare? Det går ju inte att stanna på för många stationer mellan start och mål, då förlorar man tid. Inte så rationellt. Satsa i stället på en upprustning av det befintliga järnvägsnätet för tiondelen av kostnaden som kan vara klart tio gånger snabbare. Komplettera med spårbilar som matartrafik till stationerna från närliggande bostadsområden.

Bra Carl B Hamilton
Det är inte ofta jag får tillfälle att säga det. Vet inte hur många debatter om EU och EMU vi har haft, men nu får Du beröm för din artikel i SvD. EU skall inte införa sk dumpningstullar på 85 procent på skruvar och muttrar från Kina. Nej. Sverige är för frihandel och EU skall inte stoppa den. Ta upp detta under EU-ordförandehalvåret som Carl B säger, Fredrik Reinfeldt.

Vänta med Stockholmsprogrammet -Utvärdera integritetsskyddet först
Vi måste väl först utvärdera de åtgärder EU redan infört innan vi sätter upp nya register. Trafikdatalagringen, registrering av telefonsamtal och sms och den europeiska arresteringsorden är några register som bör utvärderas. Inte minst den senare är redan genom sin konstruktion ett grovt ingrepp mot integriteten och har redan drabbat oskyldiga människor.
Vi behöver gemensamma åtgärder mot brottslighet och terrorism, men vänta med nya till vi utvärderat de gamla.
Detta säger jag här på min blogg, men jag blir bara glad när jag ser att centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linanders säger detsamma i dagens DN.

Nej, nu skall jag gå och simma lite på Grillsbadet, innen det blir lite fisk från årets fiske i Västra Vattensjön...Har i övrigt ägnat dagen åt trädgård och ved.


torsdag 20 augusti 2009

Bra artikel om Afghanistan
Det är inte meningsfullt att skicka fler soldater innan det finns en försäkran, med realistisk tidplan, om internationellt trupptillbakadragande. I dag ses Isaaf-styrkorna mer och mer som ockupanter som stöder en korrupt regim. De bör i stället ersätas av professionella och välbetalda afghanska säkerhetsstyrkor". Dessa kloka ord skriver journalisten Lennart Berggren på DN debatt i dag och opinionen går alltmer åt det hållet.

KOMPASS går framåt
I onsdags hade vi ett styrelsemöte med Kompass - nätverket för kommuner som prövar att satsa på spårbilar. Det är otroligt roligt vilket intresse detta har skapat och vilken framgång vi rönt på dryget ett år. Tretton kommuner är nu medlemmar och vi diskuterar med fler. Regeringen har tillsat en utredare, förre SIKA generaldirektören Kjell Dahlström som skall ge svar på vilka kommuner som kan få stöd för en Pilotbana av regering och Banverk. Jag och vi har goda kontakter med regeringen, Maud Olofsson, Andreas Carlgren och Åsa Thorstensson som alla nu är besjälade av att komma fram i frågan under det svenska EU-ordförandeskapet. Och det kommer vi att göra. Detta är bara början.

Vinsten med vården
En utmärkt ledare signerad Göran Rosenberg ställer frågan om vinst i vården på sin spets.
"En vård som drivs i syfte att generera vinst har ett egenintresse av att efterfrågan på vård ökar, dvs att marknaden för vård expanderar", skriver han. Det är inte detsmma som vård efter behov. Men hans beskrivning är ytterligheten. Det går att kombinera både "vinst" , god, vård, demokrati och förtroende.

Men landstingspolitikerna är okända
säger Dagens samhälle, enligt en forskarstudie. Och det kan synas lite underligt att landstingets förtroendevalda är så okända när vårdfrågan är en av de frågor som i opinionsmätningar står människor närmast. Det mest viktiga området har de mest anonyma företrädarna. Vad gör vi åt det.

För övrigt skall jag nu gå på kommunledningsmöte med majoriteten och kommunkansliet....

tisdag 18 augusti 2009

Afghanistan behöver fred - inte krig
Allt fler blir liksom jag övertygade om att de svenska trupperna skall dras tillbaka från Afghanistan. Jag talade med förra utrikesministern Lena-Hjelm Wallén, ordförande i Svenska Afghankommitttén om saken på en inspelningsstudio under EU-valet. Vi såg ut att ha ungefär samma uppfattning, även om vi bara hann prata en kort stund om saken, eftersom debatten gällde EU.
Vad som behövs är fred, demokrati skolor, hälso-och sjukvård.
Artikeln i dag i AB om de hemska dödstalen för kvinnor på Afghanska BB visar vad det handlar om. Sverige måste ta upp den frågan nu som EU-ordförande.
Självklart måste en reträtt ske ordnat och planerat men krigsmaktens pengar behölvs till annat i landet.

För övrigt skall jag nu gå ut i regnet och åka på ett möte för att diskutera en trevlig cykeldag i Värmdö

måndag 17 augusti 2009

Usain Bolt - 9.58
Ja, vad säger man. Det kanske inte är något som skall stå överst på en blogg om politik och samhällsfrågor. Men idrott är kultur och kultur är politik. Jag satt som fastklistrad. Jag mindes min pappas berättelser om när han var på olympiaden i Berlin 1936 och såg Jesse Owens ta fyra guldmedaljer... Det här var den första för Usain Bolt och ett världsrekord, och inte vilket världsrekord som helst. De 9.58 sekunderna glömmer jag aldrig.

Belöna inte slösaktiga kommuner
säger i dag Stefan Fölster Svenskt näringsliv och Nima Sanandaji, tankesmedjan Captus. Timbro haar visat att en stor del av de pengar kommunerna har och får används till byråkrati i stället för verksamhet. Det är fler anställda inom barnomsorg och äldreomsorg som behövgs inte fler byråkrater. Det är ändå inget argument för att inte regeringen skall stödja kommunerna i ett utsatt ekonomiskt läge, men sätt gärna en stämpel på pengarna kill kärnområdena.
Vi förtroendevalda måste också på ett helt annat sätt banta administration och byråkrati genom anställningsstopp av byråkrater, naturligt avgång och uppsägningar och använda pengarna till skola, vård , äldreomsorg, sociala insatser och jobb.

För övrigt skall jag nu ut och träna hundra meter...

söndag 16 augusti 2009

Soc.dem har passerat bäst före datum som parti
Jag är inte mot socialdemokratin, Jag har många släktingar, mycket nära som är eller har varit socialdemokrater. Jag känner stor sympati för mycket av innehållet i socialdemokratins budskap om demokrati, jämlikhet, rättvisa, frihet, internationalism och solidaritet. Och detta innehåll kommer inte att ta slut på ngt sätt. Tvärtom, det finns i många partier sedan tidigare och kommer att vara bärande i det politiska arbetet i nya generationer.

Inte gå baklänges in i framtiden
Men, men. Partiet som parti, arbetarpartiet, facket, sambandet, i Sverige, Tyskland, Europa, har passerat bäst före datum. Man kan inte gå baklänges in i framtiden. Mona Sahlin kommer heller inte att lyfta. S gjorde sitt sämsta val någonsin på ett område som borde vara deras; internationalismen, EU-valet. S blev fjärde största parti i Stockholm. Om s känt sig säkert hade man inte kopierat Alliansen med en stor koalition, utan gått fram själva, som tidigare.

Allianspartierna måste förbättra sin jämställdhetspolitik
Jämställdheten är en mycket viktig fråga. Men s vinner inte på den om det skall vara en huvudfråga, utan det gör v. För Alliansen kan det bli ett större problem om man inte förstår frågans djup och bredd. Här har SvD rätt i dagens tidning. Det är en akilleshäl för Alliansen och just därför är jämställdheten viktigare där än för s.

Gräv där du står
Särskilt i kommunerna är deltagandet i politiken mycket ojämställd. Vi måste börja hemma. Gräv där du står. Det gäller också i Värmdöpolitiken, där centern också ligger dåligt till. Nya partier som Sverigedemokraterna och Piratpartiet kommer att ta röster från de gamla partierna över hela landet, också i kommunerna och här gäller det att se upp, inte minst för de små partierna. Mer valuta för skattepengarna, mindre administration, mer verksamhet och mer på välfärdsområdena skola, vård, omsorg, jobb och infrastuktur. Men där måste också ligga demokratin, öppenheten och miljön.

EU:s nya rättsprogram - Stockholmsprogrammet måste värna integriteten
Viss, vi måste stoppa brottslighet och terrorism men med rätt saker och på rätt sätt. Massregistrering, kontroll och övervakning slår fel om allänheten känner sig hotad. Och så känner redan många. EU:s nya rättsprogram kan bli vägen in i riksdag, landsting och kommuner för nya partier.

För övrigt skall jag nu spela tennis med Micke igen, med målsättningen att ta några gem...
Sedan skall jag se på VM i kväll och på 100-metersfinalen. Gay eller Bolt - blev Powell....
Jag sprang i alla fall 1500 meter på strax över 5 min i lumpen....

lördag 15 augusti 2009

Ta hem svenska trupperna från Afghanistan
Det tycker 39 procent av den svenska befolkningen om man skall tro SIFO. Något mer, eller 42 procent tycker att Sverige skall ha stridande förband där. Internationellt är det en mycket hög siffra som vill ta hem trupperna. Och det bör regeringen göra, liksom USA, liksom FN och Nato. Satsa i stället dessa pegnar på civila insatser, demokrati, uppbyggnad och utbildning. Talibanerna blir bara taggade ju mer motstånd de möter, särskilt om motståndet är från USA. Sverige och andra EU-länder kan lätt bli förväxlade med USA. När de första svenska soldaterna kommer hem i kistor kommer kritiken att öka ännu mer. USA och Obama kan få ett nytt Vietnam. Bryt medan tid är. Inte insatsernas storlek utan innehåll.

Inga poliser får bli "politiker"
Hur urbota dum får en polismyndighet bli. I Västerbotten kräver man att poliser får välja mellan jobbet och politiken. Dete går inte att sitta i en socialnämnd och samtidigt vara polis. Herregud. Det inte bara går. Det är ett brott mot grundlagen att förbjuda någon att ställa upp som förtroendevald. Det borde väl polismyndigheten veta.
Om det skulle bli en konflikt mellan vad man förväntas göra som polis och som förtroendevald i en socialnämnd är det en jävssituation som får lösas när den uppstår, precis som i andra fall
när motstridiga intressen krockar med varandra. Man deltar helt enkelt inte i besutet. Utbilda polismyndigheterna i den svenska grundlagen och våra folkliga rättigheter.

För övrigt har vi just kommit hem från Hagaberg och barnvaktsjobbet. Micke, Åsa och Emma har varit på gårdsfest med grannar och barn och Sonja och jag har tagit hand om Sara och Hanna nu snart sex månader. Sara och jag somnade ungefär samtidigt....

fredag 14 augusti 2009

Sänkt arbetsgivaravgift - bibehållen välfärd och fler jobb
Det är centerns linje i budgetförhandlingarna i Alliansen. Kd vill satsa på pensionärerna. M, fp vill satsa på mer pengar till kommunerna och m vill har ytterligare ett fjärde jobbskatteavdrag som övriga Allianspartier säger nej till.
Centerns förslag har flera poänger. Som arbetsgivare skulle kommunerna spara 3 mrdr . Resurser tillförs kommunerna, uppsägningar i den offentliga sektorn kan hållas tillbaka och välfärden värnas. Företagen får också sänkta kostnader och kan anställa fler. Centern satsar också extra på att få ner den extremt höga ungdomsarbetslösheten med kortare handläggningstider för jobbgarantin, starta egetbidrag redan från 18 års ålder och höjda studiemedel. Kanske inte så förnuftigt att ge starta egetbidrag så tidigt, bättre med stöd till utbildning i stället för att binda sig i så unga år.

Baksidan är att centerns förslag kostar pengar, eller 250 000 kronor per arbetstillfälle enligt finansdepartementet.
Och så var det pensionärerna. Här måste centern bidra. Det är en rättvisefråga och det är många personer det handlar om.

OS 1936 och VM 2009
Historiska vingslag över VM i Berlin som inleds i morgon. Hur många gånger har jag inte hört min pappa, som åkte till Berlin i en redan då gammal bil med tre kompisar och såg Jesse Owens.
Fyra guldmedaljer, 100, 200, längd ocfh stafett till Hitlers förtret, men till pappas och många andras stora glädje. Att hoppa över åtta meter i längd är även i dag en bragd. Då var det något helt otroligt av en person som aldrig tränat längdhopp, men kunde springa fort.

För övrigt har vi också pratat budget i dag på centerns kretsmöte under eftermiddagen. Att satsa på kommunens kärnuppgifter, jobben och välfärden samt minska administrationen var några ord vi fick med oss i de fortsatta förhandlingarna med Allianspartierna.
Nu åker Sonja och jag och badar.

torsdag 13 augusti 2009

Piratpartiet satsar också lokalt - information, öppenhet och offentlighet
Nu satsar Piratpartiet också på kommunpolitiken. Det är alltid bra med nya rörelser som prioriterar "nya frågor". Men de är inte nya. Offentlighet och yttrandefrihet finns stadgat i grundlag sedan 1766 och blir allt viktigare med dagens internetteknik. Övervakning och kontroll är andra frågor om öppenhet som Piratpartiet betonar i partiledaren Rick Falkvinges artikel i SvD i dag. Självklart kan inte partiet ställa upp i alla kommuner och landsting, men välkommen.

Carl B Hamilton har fel - som vanligt
Det är inte ofta CarlB Hamilton har rätt när han skriker till i media. Han verkar ha ett omättligt behov av att synas och höras och då blir det som det blir. Nu kritiserar han kommuner och regioner som satsar på turismen. Det går inte att kräva mer pengar till kärnfrågorna, skola, vård och omsorg och samtidigt bygga ut turismen. Vilka dumheter. Att satsa på turismen och besöksnäringen ger ju arbete och inkomster till kommunen och kommunmedborgarna. Det är inget som går att ställa mot varandra, tvärtom det behövs mer av både och.
Carl B Hamilton bör ta en rejäl semester och gärna turista i Sverige.

För övrigt har jag precis träffat två duktiga företrädare för turismen i Värmdö och skärgården och talat om ett utökat samarbete; Bisse Alm från Visit Skärgården och Karin Voltaire. Två bra kvinnor som förstår vikten av turism och företagande.

onsdag 12 augusti 2009

Kungahuset i centrum med nytt bröllopp - monarkin stärker sitt grepp
Så var då dags för nästa prinsessa, Madeleine att förlova sig och så småningeom, efter Victoria, gifta sig. Kungahuset stärker sin ställning. 80-90 procent av svenskarna är enligt oipinionsundersökningar för och inte ens Väsnterpartiet driver någon annan linje. Det enda som hörts är att staten inte skulle upplåga ngn bostad på Haga....
Kungamakt och ärftlighet är förlegat, odemokratiskt och svårt att motivera om man ser frågan för sig. Ser man den i ett historiskt perspektiv, vad en kunglig PR-glans betyder för Sverige och frågar efter alternativet så blir det lite svårare med ett rakt svar. Och är det verkligen en stor politisk fråga vi skall ödsla tid på? Nej, det är det inte. Kungen har ingen makt och en president blir heller inte billigt. Nej, satsa på innehållet i välfärden i stället för att röra om i grytan om monarki eller republik.
Lycka till Madeleine.

Välfärdens kärna
Det är rimligt att Värmdö och andra kommuner verkligen ställer sig frågan vad som skall prioriteras nu när ekonomin tydligt försämras. Simhaller och Fryshus i all ära men det som är kommunernas huvuduppgift måste nu gå före; skolan, omsorgen, sjuk-och äldrevården och den kommunala planeringen så att människor kan bo, arbeta, försörja sig och förflytta sig.
Det är också vad partierna nationellt säger. Men "kärnhuset måste bli mindre och effektivare" säger, SvD i sin ledare i dag. Nej och ja. Inte nödvändigtvis mindre, men effektivare. Och det håller vi på med över hela välfärdssverige. Valfrihet, upphandling, konkurrens, utvärdering, avknoppning, kundval....Men, och det är det allra viktigste, glöm inte demokratin, medborgarkontakten och dialogen. Det är vad hela välfärden vilar på.

För övrigt håller jag på och städar undan vårens kuvert, protokoll, handlingar och övriga papper för att börja på ny kula. Valår för alltid med sig något extra. Men först skall jag få tid att titta på VM i fri idrott. Jag har ju hoppat 1.50 i höjdhopp...

tisdag 11 augusti 2009

Tillbaka till vardagen
igen efter sommaren med Vanbrosim, tennis, bad och lite fester på Bohus-Malmön, takarbete hos Micke, lek med Emma, Sara och Hanna, fiske med Fjällfiskets vänner och kryssning till Tallin och St Petersburg med Sonja. Och nu heldag med budgetberedning på förmiddagen och Waxholmsbolagets styrelse på eftermiddagen....
Viktigt att vi klarar de sociala problemen i Värmdö, skolan, äldreomsorgen.... men ingen skattehöjning. Waxholmsbolaget måste satsa på båtpendling från närkommunerna vilket jag föreslog i dag och fick hela styrelsen med på, inklusive oppositionen. Roligt.

Regeringen satsar rätt!
Det vet vi inte än, men moderaterna gör det i stort sett. Först satsning på välfärden och jobben genom mer pengar till kommuner och landsting och i sista hand eventuellt ett fjärde jobbavdrag. Det skulle jag vilja ersätta med satsning på pensionärerna. Det blir en tung uppförsbacke i valet annars och en godbit för s och v. Centern måste driva frågan och inte bara lämna den till kd. Sänkta arbetsgivaravgifter är nog bra men pensionärerna bör ha högsta prioritet.

Storstockholm får fler stadskärnor
Landstinget föreslår nu i den regionala utvecklingesplanen, RUFS 2010 att Storstockholm får åtta regionala stadskärnor utöver den centrala stadskärnan. Idén har funnits med i regionplaneringen så länge jag kan minnas och tog extra fart för tio år sedan. Viktigast för en sådan planering är bostäder och arbetsplatser nära varandra och en fungerade kollektivtrafik, framför allt med spår och utbyggnad för spår- och elbilar.

Gör jämställdheten till valfråga.
Centern bör göra jämställdheten till valfråga - gärna genom krav på Alliansen. Det är ett måste att vi får fler kvinnor i näringslivsstyrelser, i ledningen för skolor och i forskningen. De senaste åren har utvecklingen gått bakåt. I politiken ligger kommunerna sämst till. Här måste vi också ställa upp kommunalt och på alla sätt backa upp kvinnorna. Samhällets förtroendevalda måste avspegla hur samhället ser ut. Fler invandrare behövs också i samhällsarbetet. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor måste bort för likvärdiga arbeten. Det är en skam att det ännu inte har skett.

För övrigt har jag nu köpt färska kräftor med tillbehör som jag skall bjuda Sonja på i kväll.

måndag 10 augusti 2009

Riksdagens kris
Nja, det är väl att ta i från DN:s ledarsida. Om ett 30-tal av 349 lämnat riksdagen och flera har gjort det för andra uppgifter, som EU-parlamentet så är det väl inte ngn kris. Bara helt naturligt. Tror en betydligt högre procent lämnat Värmdö komunfullmäktige sedan valet.
Det betyder inte att riksdagen inte bör reformeras. De folkvaldas ställning måste stärkas genom mer av personval. Detta förutsätter att partiernas interna medlemsomröstningar inte spelas bort av partiledningarna genom att plocka bort folk som kommit högt på listan. Personerna måste stärkas på partiernas bekostnad, resurserna till de förtroendevalda skall ökas på partiernas bekostnad och antalet riksdagsledamöter bör minska. Personer utanför partierna måste också få en chans att delta i nomineringar och medlemsomröstningar.

Avfallskvarnar till hushållsavfallet
En utmärkt idé på Brännpunkt i SvD från folkpartipolitiker med Lotta Edholm i spetsen. Precis vad vi diskuterat i Framtids- och klimatberedningen i Värmdö och kommer att lägga förslag om i den fas av arbetet som nu inleds med konkreta förslag. Mycket roligt att vi fick så stor uppmärksamhet för våra förslag hittills på klimatmötet på Djurö på försommaren. Nu går vi in i
detaljstadiet och då skall sådana här förslag fram

För övrigt cyklar jag nu hem till Emma, Hanna och Sara inför läggdags och läser några sagor, eller berättar ngt om politiken som väl nästan är samma sak...

söndag 9 augusti 2009

Kommunerna måste ta sitt ansvar om ensamkommande barn
Det händer alltid ngt även under sommarsemestern. Egentligen händer lika mycket, det är bara det att rapporteringen är en annan. I brist på politisk information har svininfluensan fått tjänstgöra som rubriksättare under sommaren. Alldeles fel att skapa onödig oro.Vem skall betala? Det skall staten i första hand göra. Det är en nationell hälsofråga och det skall staten stå för.

Men nu var det om ensamkommande barn. Vi i Värmdö har tagit emot 10-talet barn under de senaste åren. Jag har som överförmyndre sett till att de fått gode män och så snabbt som möjligt kunnat lämna sitt tillfälliga boende som ibland handlat om flera månader innan de får ett hem i en permanent kommun. Det är absolut inte bra. De hinner bekanta sig med andra och tom få en god man i de tillfälliga boendet och sedan skall de bryta upp igen, pojkar, som det oftast är, i 14-16 årsåldern ofta med hemska minnen med sig från hemlandet.
Men allvarligast är att kommunerna inte tar sitt ansvar. Precis som vi pratar om att alla EU-länder borde ta emot flyhktingar borde alla kommuner i Sverige ta emot ensamkommande flyktingbarn. Men ett tvång vore fel väg. Bättre med information och förtroendevalda som tar upp frågan på plats.

Landshövdingars uppdrag och regionfrågan hänger ihop
Visst måste landshövdingarnas uppdrag ses över. Detär inte bara Marianne Samuelsson som visat det. Det är ett av verkligheten omsprunget uppdrag så som det nu ser ut. Ingen tvekan om att många landshövdingar försöker göra ett bra jobb men uppdraget har slitits sönder och delats upp på kommuner, landsting och ett 40-tal statliga myndigheter enligt Ansvarskommitten. Fullfölj regionreformen med sakliga argument om arbetsregioner, sjukvård och kollektivtrafik, men låt landsting och kommuner själva besluta om hur regionerna skall se ut och när det kan vara moget att gå till beslut.

För övrigt var St Petersburg en fantastisk kulturstad med byggbader som Vinterpalatset och Eremitaget som fastnat på näthinnan. Men frågan inställer sig. Har Ryssland tänkt mer på byggnader, kyrkor och kupoler än på männiuskorna i landet?
Nu skall vi gå och bada med Emma, Sara och Hanna.

måndag 3 augusti 2009

Visst kan turismen öka i svenska fjällen
Just hemkommen från den årliga fisketuren med pojkarna i Fjällfiskets Vänner och Östra och Västra Vattensjön vid foten av Anaris, Kuioullo och Rullån. Fantastiska dagar med fjällfiske från båt med skeddrag, efter bäckar och sel. Så nu har jag fyllt frysen.... Den största öringen var faktiskt 47 cm och kring kilot.
Samerna som vi fiskar hos har etablerat en liten sportcamping för jakt, fiske och fjällvandring. De är oerhört noga med att inte ta dit mer frolk och ta upp mer fisk än att beståndet består. Vi frågade annars lite om turismen nu när det sägs att många stannar i Sverige på grund av den låga svenska valutan. Nej, var svaret det har inte kommit mer folk i år än ngt annat år.
Men bortsett från detta så tror jag och vi som fiskade att det finns stora möjligher för utökad turism i den svenska fjällvärlden. Men det genuina måste bevaras och det får inte bli för stort på varje ställe.

Staten måste bistå kommunerna för att dämpa arbetslösheten
Vi diskuterade naturlugtvis kommunsernas situation, inte minst Raymond, Bengt och jag. Staten bör i denna situation med ökad arbetslöhet och minskade skatteintäkter bistå med ett stödprogram som i våras. Fp och Björklund har rätt. Det är nu i lågkomnjunktur det skall ske och det är också samhällsekonomiskt motiverat eftersom arbetslösheten i annat fall kan öka ytterligare. Värmdö har problem som många andra och budgetarbetet sätter i gång på allvar nästa vecka. Ett besked om stöd i ngn form från regeringen skulle sitta fint.

För övrigt åker Sonja och jag nu till Tallin och St Petersburg några dagar och är borta från datorn igen.