söndag 30 september 2012

Socialdemokraterna:  Läxhjälp i skolan, både bra och dåligt
Det är ett väntat drag från ( S ) att alla ska kunna få läxhjälp, "Det ska inte avgöras av vilka resurser en elevs föräldrar har", som Mikael Damberg och Ibrahim Baylan skriver i dag på www.dn.se/debatt
Det är rätt tänkt, men..är det rätt att läxor ska läsas i skolan. Det är inte tanken med att göra "sin hemläxa". Vissa, med mer behov av stöd ska gå längre i skolan, varje dag...eller. De duktiga eleverna får gå ut och spela fotboll... De dåliga pekas ut...
Nej, ge ett samhällsstöd till läxhjälp så att alla som vill kan få det i hemmet.

Torka, översvämningar, stormar, smälta isar, onormala köldhål och värmeböljor - klimatet
Det är en tragisk läsning i www.dn.se i dag men världen har hittills "misslyckats radikalt" med att minska utsläppen, som den mycket kunnige professorn Christian Azar skriver. Miljöpartiets "klimatpaket" i budgeten är åt rätt håll...Och Centern..?

Mp: 3 mdr mer till äldreomsorgen i kommunerna
Det är rätt samhällsområde. Opinionen och skandalerna med Carema driver på. Ökad bemanning, förkortning av arbetstiden och kompetensutveckling av personalen är vad Mp pekar ut. Men pengarna ska inte öronmärkas? Ska kommunerna söka pengar eller ska de bara delas ut, eller...?

Värmdöcenterns budgetförslag:
Kooperativ vindkraft, solceller, båtpendling, fler cykelparkeringar vid busshållplatser  och ökad andel kollektivresenärer i centerns budgetförslag

För övrigt var Sara och Hanna här i går och byggde lego, läste bok, åt melon, nektariner, plommon, persikor och...till pappa Micke och Emma kom och hämtade.

lördag 29 september 2012

Sossarnas återställare ökar förtidspensionen
En av huvudorsakerna till förändringarna i sjukförsäkringen från  Alliansregeringen var att minska den ständigt ökande förtidspensioneringen. Socialdemokraterna själva medgav att detta hade blivit följden av en sjukförsäkringperiod som aldrig tar slut. Nu går ( S ) tillbaka till det som var i sin skuggbudget. Ingen bortre gräns, taket ska höjas och ersättningen ökas till 80% under hela sjukskrivningsperioden - som alltså kan pågå hur länge som helst.
Förstår att ( S )  måste göra något med "välfärden " och inte bara kan tänka på "näringslivet". Fas 3 och sjukskrivningen har varit Alliansens svagaste kort och tacksammast att angripa, men....

Illa för Centern i DN/Ipsos  - under riksdagsspärren med 3,7 % - Åter till kärnväljarna
Jag är inte förvånad, bara förbannad, förgrymmad och förkrossad. 26.1 procent 1973 och 25,1 procent 1976 har nu blivit 3,7 procent i en opinionsmätning. Många av Centerns kärnväljare med en landsbygd med allsidiga lokalsamhällen och god service, decentralisering, en aktiv regionalpolitik och god miljö har lämnat. Kärnkraftsuppgörelsen var spiken i kistan. Att Torbjörn Fälldins, Karin Söders och Olof Johanssons centerparti kan gå med på 12 nya kärnrkaftsreaktorer...

För ensidig inriktning på näringspolitik...
och för lite på de som yrkesarbetar, på välfärd, skola, utbildning, omsorg, klimat, EU och internationellt, från dagens partiledning.
Lätt att kritisera men det måste till först för att man ska förstå hur vi ska komma tillbaka. Livsbalans i jobb och välfärd, åter till den gröna centeridentiteten, nej till mer kärnkraft och EU-stat. Ja till mer samarbete mellan länder, regioner, kommuner och partier.

Värmdöcentern vill lokalisera en Miljöhögskola till Värmdö
eller några miljöhögskolelinjer, t.ex kring vatten och vattenkvalitet med våra problem med utsläpp från fartyg och enskilda avlopp i Östersjön. Det föreslår vi i vår budget.

För övrigt skall jag nu grundligare gå igenom budgetförslagen i kf


fredag 28 september 2012

EU:s budget blir större och Sveriges EU-avgift ökar
Det är precis vad som nu sker och vad som skett sedan Sveriges blev EU-medlem. EU-budgeten ökar för varje år. Bu vill EU-kommissionens ordförande Barroso öka den med 8 procent till 1000 miljarder euro eller 8500 miljarder kronor. Det är ofattbara belopp. Sveriges rabatt som vi förhandlade oss till vid medlemskapet vill kommissionen nu banta eller ta bort. Vår avgift kan bli en bra bit över 30 mdr och vi får tillbaka bara 12-13 av dessa. Banta EU-budgeten och respektera de undantag vi förhandlat oss fram till.

Ensamkommande flyktingbarn måste behandlas just som barn
Under min tid som överförmyndare tog vi hand om de första ensamkommande flyktingbarnen till Värmdö. De flesta hade oerhört hårda upplevelser bakom sig med krig, terror och ofta flera månaders resor genom många länder från Afghanistan, Somalia och Irak innan de kom till Sverige. Vi ordnade en flyktingförläggning på Lillsved som sedan flyttade till Hemmesta Jag som överförmyndare tillsatte så snabbt som möjligt en god man för barnen enligt föräldrabalken.

Många länder har mycket sämre förhållanden som Grekland, Italien och Cypern. Barnkonventionen måste gå före Dublinförordningen, dvs att man ska skickas tillbaka till det första flyktinglandet om man skulle emigrera till ett annat land. Den afghanske flyktingpojken ska få stanna i Sverige och inte återföras till Italien om det kan skada honom som person med risk för självmord. Bra Cecilia.

För övrigt ska jag nu in till dag två med landstingsledamöter från resten av Sverige.

torsdag 27 september 2012

Spanien, Grekland, Italien, Portugal, Irland, Ceylon...euron
Alla förstår att det är något galet med euron. Man kan inte skylla alla problem på den men man kan skylla problemen med återställare på euron. Det går inte att själv reglera penningspolitik och ränta. Någon annan bestämmer. Euron skapade en otrolig bostadsbubbla i Spanien. Euron tvingade Spanien till hårda åtstramningar med lägre löner, pensioner mm. EUron skapar problem och tvingar på folket hårda lösningar.

Stimulera de länder som vill lämna euron
och hjälp dem under en femårsperiod. Då behöver inte euroskaparna förlora ansiktet som är huvudorsaken till att krisen fortsätter vecka efter vecka.

Fas 3 - tacksam angreppspunkt för oppositionen, men tänk om de får ansvaret....
Det är nog den tacksammaste frågan att angripa för oppositionen - Fas tre med 30 000 personer längst från arbetsmarknaden, ofta med 7-.8 års arbetslöshet. "En tickande bomb", säger Magdalena Anderson. Inte så väl valt säger jag. Hon tänker mer på förlorade skatteinkomster för staten än på de människor det handelar om  i utanförskap. Och s-förslagen? Vad är det? Alla ska få riktiga jobb med stöd av 2 mdr kronor? Var kommer jobben ifrån?

Sjukförsäkringen är en annan tacksam fråga att kritisera från oppositionen, men...
jag tycker att socialförsäkringsminister Ulf Kristersson beskriver läget utmärkt i www.dn.se/debatt
i dag. 14.200 personer har nått den bortre gränsen för sjukpenning för några år sedan och nu har 3.500 fått jobb. S-problemet var att alldeles för många var sjukskrivna alldeles för länge.

För övrigt ska jag nu in till Forsksnings- och utvecklingsberedningen i landstinget och sedan blir det centermöte med landstingspolitiker i hela landet.

onsdag 26 september 2012

Problemet Ryssland ökar
De uppenbara fusken vid presidentvalet av Putin, nej till insatser i Syrien, ökande korruption, stödet till diktaturen i Vitryssland, advokaten Sergej Magnitskij:s död i fängelset sedan han avslöjat stöld av skattemedel med 230 milj dollar ökar problemet Ryssland.
USA stoppar nu 80-talet ryssar som varit involverade i skandalerna från inresa i USA och fryser deras tillgångar. Ryssarna kastar ut amerikanske biståndsorganet Usaid. EU-parlamentet diskuterar sanktioner mot Ryssland. Rysland isoleras allt mer när relationerna fryses.
Sverige bör som flera andra nationer reagera mot människorättsbrotten.

S fortsatt usla siffror i Stockholm stärker Alliansen
Socialdemokraternas projekt "Vinna Stockholm" har hittills misslyckats. Tvärtom har stödet gått ner från 22.7 till 21.9 procent på ett år. Inte mycket men det behövs tio procent till...för att ha en chans på regeringsmakten.
Centern har ökat 0.2 till 4.0 procent. Inte mycket, det heller, men det kunde ha varit värre, mycket värre och i dessa tider får man nöja sig med det och vi får vara kvar i Stadshuset.. Kd är vinnaren med ökning 1.4 procent till 3,5. Fråga mig inte varför...? Och hur ser det ut i länet...?

Värmdöcentern satsar på bostäder för ungdomar, sjöbussar till Slussen och Miljöhögskola i Värmdö
i budgeten för 2013 som tas på kf den 3 oktober. En riktigt intressant satsning gör vi för att få fler bostäder. Vi föreslår att bostäder tillskapas på vatten genom pråmar och båtar och på land genom sk moduler som snabbt kan sättas upp. Bostäderna föreslås byggas av arbetslösa ungdomar. Studentbostäder föreslår vi byggs på pontoner i Gusavsbergs hamn. Lite nytänkande. Vi inbjuder alla partier och Värmdöbor att hänga på och backa upp...

För övrigt ska jag nu in till SL och prata lite modern miljövänlig transportteknik som spårbilar. Segt, men...

tisdag 25 september 2012

S affärsplan stöter bort gamla s-sympatisörer
Det blev det stora debattämnet i Socialdemokraternas fempunktsprogram från i går. Innehållet var heller inget nytt och totalt avslaget. "Vi prioriterar jobb, kunskap och stärkt konkurrenskraft", var avslutningen och vem är emot det. Det kunde lika gärna Anders Borg eller Fredrik Reinfeldt sagt. Nu avgör inte valprogram några val, det gör konkreta sakfrågor, men det det kan attrahera eller stöta bort och det är viktigt nog.

Och MP:s  utslätning stöter bort gamla Mp-språkrör
Att Birger Schlaug skulle hoppa upp och ha synpunkter på Miljöpartiets nya partiprogramförslag kunde man nästan räkna ut. Han vill utnyttja sim roll som "grön eminens", och tala om att det var bättre förr. Han kritiserar i morgonekot främst Mp:s nya prioritering av arbete och tillväxt. Och visst går Mp mot mitten. Men det har man i praktiken gjort under hela Wetterstrand/Eriksson-perioden med sitt tal om att sitta i en regering och de nya medlemmar man fått i främst storstäderna. Se upp med Mp med Fridolin och Romsson i valet.

Och nu kommer också Centerpartiet med sitt idéprogram som ska tas på stämman i mars.
Viktigt med uppdatering när samhället och människorna förändras, men oerhört viktigt att inte tappa de "gamla centerpartisterna", kärnväljarna. Med så låga opinionssiffror har vi inte råd att tappa någonting.
Livsbalans i vardagen med jobb, och rätt att själv avgöra hur mycket och hur litet man vill arbeta under olika perioder i livet är en bra ingång. Det är ett gott liv vi ska skapa med fritid, familj, kultur livsglädje, god miljö och en framtid också för våra barn

För  övrigt åker jag nu in till landstingsstyrelsen

måndag 24 september 2012

Miljöpartiets nya partiprogram: Vi vill ha större fokus på allt
Yvonne Ruwaidas och Anders Wallners presentation i DN i går av Mp:s nya partiprogram är "större fokus på allt". Det är vad varenda stycke avslutas med. Omställning, högt utvecklat näringsliv,välstånd, arbete ( inte 6-tim dag), samarbetsparti, skolpartiet, kulturpartiet, frihetspartiet, jobbpartiet.
5-timmars dagen är borta. Arbete prioriteras. Det är ett partiprogram bland andra. Livet utanför arbetet beskrivs med "att människor ska må bra och trivas med sina liv". Det är bra. "Makt över sin arbetstid" är också bra och gränsar till det jag tycker centern ska driva. Kravet på livsbalans att själv få bestämma arbetstiden i olika skeden i livet för ett fullvärdigt liv med fritid, familj, kultur.

Socialdemokraterna ska nu härma Alliansen i delpresentationer av sin budget, men...
Dagens affärsplan i www.dn.se är nog det tunnaste politiska dokument jag sett. Mer utbildning, vem är emot? Fler jobb i växande företag. Vem är emot? Mer forskning. Vem är emot? Rätt kompetens. Vem är emot? "Vi prioriterar jobb, kunskap och stärkt konkurrenskraft", blir sammanfattningen. Vem är emot?
Fem affärsområden. Min fråga blir Fem Hur, hur, hur, hur, hur?

För övrigt åkar jag nu in till besök på Norrtelje sjukhus med  samverkansrådet för handikapporganisationer

söndag 23 september 2012

Barroso, Merkel och Hollande styr EU mot EU-staten
Det är en närmast osannolik schenförändring som eurokrisen har skapat. Eller; först skapar man en  EU-kris för att reglerna kring euron inbjuder till det och inte följs av Tyskland och Frankrike. Sedan måste dessa länder lösa den kris man själv skapat och då blir det hårdare regler för hela EU med bankaunion, euroobligationer och en federation av nationalstater som går mot ett Europas Förenta Stater. Det är vad som händer nu i EU.
Det otroliga är vilka som driver på; EU-kommissionens ordförande Barroso och Tysklands och Frankrikes ledare Angela Merkal och Francois Hollande. De två första har vi förstått länge men Hollande har gjort en helomvändning och tycks stödja Merkel som redan styr EU.

Elva utrikesministrar  med Tyskland och Polen i spetsen driver på åt samma håll
med mer makt till EU-parlamentet med rätt att lägga egna lagförslag, en andra kammare med företerädare för de nationella parlamenten, majoritetsbeslut om utrikespolitiken där EU:s "utrikesminister" ska få mer makt.

Det otroliga är med vilken snabbhet denna utveckling tagit fart under sensommaren
och den totala schenförändring det innebär inför EU-parlamentsvalet i juni 2014. Det påskyndar diskussionen i England om utträde och splittar länder i EUropa stället för att hålla ihop dem. Vi behöver naturligtvis samarbeta men vi behöver inte någon EU-stat för det. Jag vill ha mer samarbete och Mindre Union, precis vad jag sagt under EU-valen tidigare.

För övrigt är jag mycket nöjd med spårbilskonferensen i Berlin och de efterföljande mötena i Stockholm och Uppsala. Jag bedömer Uppsala som 96 procent i mål för sin pilotbana.

lördag 22 september 2012

Nu ger jag mig av till Uppsala
och träffar där centerns kommunalråd Stefan Hanna som kommer att hålla i mötet med kommunen, Landstinget som trafikhuvudman, fastighetsägare runt spårbilsbanan, Akademiska sjukhuset, Trafikverket, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Vattenfall, Chalmers, Innovatum från Trollhättan, Universitetet, Akademiska Hus, ledamöter i KOMPASS-styrelsen och  Vectus.  Vi ska gå igenom hela läget för spårbilsbanan från Centralstationen upp mot Akademiska sjukhuset. Vi ska promenera efter banan och åka med Vectus testbana.

Landstinget är nu också på banan...
Det har varit lite segt med att få besked från landstinget men mitt under Berlinkonferensen fick vi det positiva budskapet att Uppsala läns landsting ställer upp men avvaktar med insatsen för finansiering.
Nu går vi in med EU- ansökan till ELENA som kommer att ta upp mot ett halavår, men sedan tror jag...Roligt

För övrigt blir det nu bussen in till T-centralen och vidare....

fredag 21 september 2012

Precis kommit hem från Berlin och Podcarkonferensen med fantastiska nyheter från vad som händer kring modern miljövänlig transportteknik
Det händer i Indien, det händer i Arabemiraten, det händer i Sydkorea, det händer i Californien och jag stannar vi det sista innan jag måste sova igen några dagar och kvällar och nätter med ....
Ta Californien som nu planerar världens största projekt någonsin om High Speed train med 20-talet städer i USA. High Speed train ska samordnas med podcar transportation till och från stationerna där tågen ska stanna. Det handlar om en revolutionär förändring av transportsystemet och bilismen i USA.

När USA bestämmer sig för att göra något då blir det stort
och det är detta vi fått höra från  Rod Diridon, Chairman of California High Speed Rail Authority och från Hans Larsen Transportation Director, City of San Josè. Spårbilen kommer och klimat, energi, miljö och congestion är vad som driver framåt. Dagens transportsystem har nått peak car och nu är något nytt på väg. Jag är väldigt upprymd över denna utveckling och i morgon fortsätter vi i Uppsala för att driva  den första pilotbanan i Sverige.
Centern har en jättechans att ta tag i frågan och vi var 6-7 centerpartister med Bosse Andersson,  Johan Magnusson,  Christer Lindström, Stefan Hanna m fl som var drivande på konferensen. Do something. Now. Centern i regeringen har chansen. Missa inte den.
För övrigt ska jag nu sova några timmar innan jag i morgon åker till Uppsala tillsammans med amerikanarna för att få denna pilotbana tillstånd. Spårbilen kommer. Har inte kommit upp på nätet i Berlin därför har det blivit några dagars uppehåll på Bloggen.

tisdag 18 september 2012

I morgon åker jag till spårbilskonferensen i Berlin, den 6:e i ordningen och jag ser vilken snabb utveckling spårbilen haft i världen sedan vi startade. Nu arbetar vi för högtryck för en pilotbana i Sverige. Jag vet att Spårbilen kommer.

Spårbilen kommer – Stor spårbilskonferens i Berlin 19-20 september

 
Det senaste årets kraftiga expansion inom spårbilsvärlden är dramatisk. En kort lista: Morgantown I USA satsar bortåt en miljard på att
uppdatera det mycket lyckade systemet med bättre kontrollsystem,
effektivare vagnar, mer kapacitet och högre komfort.


           I Indien har nu två separata projekt påbörjats: Ett i Amritsar, ett i Triviandrum. På Heathrow i London, vars bana invigdes för ett år sedan, har nästa etapp med att expandera systemet till fler terminaler och parkeringar påbörjats.

Stora spelare som TATA i Indien, Bombardier i
Europa, metrobolag (liknande SL i Stockholm) från Malaysia och
Singapore tar nu den nya tekniken på fullt allvar. De skickar tunga namn till dern 6:e spårbilskonferensen i Berlin den 19-20 september.

Tidigare i år har vi sett nya aktiviteter i Silicon Valley med Google i täten för ett spårtaxiprojekt för personal och kunder. Staden San Jose i Calformien har hittills satsat över 15 miljoner i utredningar och mycket seriösa studier där spårbilen blir matarbanor till höghastighetståg.  

I Sverige är ett 15-tal komuner med i Nätverket för spårbilar – KOMPASS-där Uppsala ligger nära för en pilotbana. Vi har två seriösa leverantörer - en med en färdig produkt och en som kommit relativt långt i utvecklingen. Dessa är Vectus i Uppsala och Beamways i Linköping. Spårbilen är 7-8 gånger billigare än T-bana och spårvagnar, den har hög kapacitet, är anpassad till funktionshindrade, miljövänlig och effektiv.

Ska Sverige var med i utvecklingen av modern, effektiv och miljövänlig transportteknik eller ska vi upplåta detta till andra?

Problemen för bilindustrin runt om i världen blir allt mer uppenbara. Ford har stora svårigheter i USA, Volvo och Saab i Sverige. Volkswagen i Tyskland har minskat från 18 till 14 miljoner sålda bilar det senaste
året. Då har vi inte ens nämnt Opels eller de franska biltillverkarnas
problem.
Samtidigt expanderar spårbilsindustrin kraftigt i hela värden. Vi vill ha
ny industri i Sverige. Vi vill ha miljövänliga, energisnåla och effektiva transporter. Detta måste vara ett givet industripolitiskt mål för staten i statsbudgeten och i den infrastrukturproposition som kommer senare i år. Vi hjälper gärna till från KOMPASS.

 
För KOMPASS

Nätverket för spårbilar
Hans Lindqvist, Christer Lindström, Magnus Hunhammar

måndag 17 september 2012

Det här pressmeddelandet skrev jag och skickade i går. Med upplösa euron menar jag att de länder som önskar lämna euron ska kunna göra det och få stöd av EU i den processen under en femårsperiod. Detta för att undvika att hela EU rasar ihop när Storbritannien nu allt oftare talar om en folkomröstning om att lämna EU. Ett utträde ur euron kan stärka det goda samarbetet i Europa som vi både behöver och ska stimulera. Det är så detta förslag ska ses.Pressmeddelande
Hans Lindqvist ( C )
120916

 
EUron har skapat ett delat EUropa, nord-syd, rika-fattiga, förmyndare-omyndiga, överskottsländer-underskottsländer, långivare- låntagare
Det är ingen vacker facit euron har erbjudit. Låntagarländerna har lämnat sina gamla valutor och lånat i euro, en valuta de inte kontrollerar. Räntorna ökar. EU, ECB, och Tyskland bestämmer över dem och folket får betala med sänkt lön, hög arbetslöshet, sparprogram och minskat välstånd.
De kan inte själva ta sig ur krisen med devalveringar. De tvingas ta order från EU.

Hur länge kan detta fortgå?
När sedlar trycks av ECB och lånen ökar, så ökar inflationen. Och då... Hur var det på 30-talet...?
Men nu är det Tyskland som är starkt och tar över hela EU och högste byråkraten Barroso vill ha en federation, ett EUropas Förenta Stater. Ta ett gemensamt beslut om att upplösa hela euron, med åtgärder, tidsplan och insatser för att återskapa framtidstron. En femårsplan med en sådan inriktning kan rädda det goda Europasamarbetet.


 
Hans Lindqvist
Tidigare EU-parlamentariker ( C )
Kandidat I EU-valet 2014
Mobil 070/ 5485819

söndag 16 september 2012

EUron har skapat ett delat EUropa, nord-syd, rika-fattiga, förmyndare-omyndiga, överskottsländer-underskottsländer, långivare- låntagare
Det är ingen vacker facit euron har erbjudit. Låntagarländerna har lämnat sina gamla valutor och lånat i euro, en valuta de inte kontrollerar. Räntorna ökar. EU, ECB, och Tyskland bestämmer över dem och folket får betala med sänkt lön, hög arbetslöshet, sparprogram och minskat välstånd.
De kan inte själva ta sig ur krisen med devalveringar. De tvingas ta order från EU.

Hur länge kan detta fortgå?
När sedlar trycks av ECB och lånen ökar, så ökar inflationen. Och då... Hur var det på 30-talet...?
Men nu är det Tyskland som är starkt och tar över hela EU och högste byråkraten Barroso vill ha en federation, ett EUropas Förenta Stater.  Ta ett gemensamt beslut om att upplösa hela euron, med åtgärder, tidsplan och insatser för att återskapa framtidstron. En femårsplan med en sådan inriktning kan rädda Europasamarbetet.

Ettårsutbildning på gymnasiet - nja, om man kan läsa vidare senare
Björklund ångar vidare. Ingen ro i skolan inte. Det är det största problemet. De 20-30 procent som riskerar hoppa av gymnasiet ska erbjudas ett eller tvååriga gymnasieutbildningar. Alla vill inte läsa på högskolan. Där har Björklund rätt...

 ..Men, man måste kunna ha möjlighet att göra det senare
utan för mycket krångel. S vill att de som hopar av gymnasiet ska  utbildningskontrakt som tvingar dem att läsa på gymnasiet för att få a-kassa och socialbidrag. Lyssna. Först ska man se på när människor hoppas av.Sedan ska man tvinga på dem att läsa det man inte ville och så ska samhället ge dem socialbidrag och a-kassa. Det räcker att läsa detta för att förstå hur vansi.....dumt......är.

För övrigt ska jag nu läsa landstingshandlingar till Landstinget på tisdag

lördag 15 september 2012

Villa Anna i Uppsala; Universitetet, Gustavianum, Konsistorium, Slottet, Carolina Rediviva, Juridicum, Skytteanum, Norrlands nation, Flustret, Slottsbacken med Gunnar Wennerberg....
Ja, det blir en liten dagboksblogg i dag. Jag fick ett dygn på Villa Anna för två personer av min bror Håkan och hans hustru Eva när jag fyllde 100 i vintras och nu har jag och Sonja tagit ut presenten. Det var en 7-rätters, ja just det, sju-rätters middag på kvällen med beskrivning av varje rätt i detta fantastiska hus med enbart 11 rum. Det blev uppföljning med en lika fantastisk frukost följt av en rundtur i Sonjas och min gamla studentstad där vi gjorde en rejäl runda, se rubriken. Mycket roligt. Alltsammans avslutat med en te-eftermiddag på Villa Anna med nya goda läckerheter och samma glöd från personalen.
Och nu har vi ägnat en stund åt att titta på halvmaran för vi kom helt enkelt inte ut från Torsgatan där brorsan bor för där var det 20 000 löpare...
Men nu är vi hemma efter en lite ovanlig men väldigt trevlig helg

För övrigt ska vi nu mest ta igen oss....

fredag 14 september 2012

Centern i landstinget: Vi vill ha bättre uppföljning och mer stöd till multisjuka på
landstingets vårdcentraler
I går diskuterade vi i landstingsgruppen hur reglerna för ersättning till vårdcentraler för läkarbesök ska förbättras. Det är bra med hög tillgänglighet till vårdcentralen. Det är du som ska avgöra när du känner att du vill gå dit och ingen annan. Det är också viktigt att personer som har svårare, många sjukdomar eller beskrivs som "vårdtunga" känner att de också får den tid och omsorg som krävs för att bli friska.
Bättre uppföljning och kontroll på vårdcentralerna, mer tid för multisjuka, mer hälsofrämjande arbete och varför inte en patientrating där medborgare får tala om hur de upplever sina besök på vårdcentralerna.

Värmdöcentern diskuterar budget: Vi har flera bra förslag för Värmdöborna som ska diskuteras i styrelsen på måndag
-Vi vill driva på koalitionen på Värmdö att förhandla med landstinget för en ny plats för ambulanshelikoptern.
-Vi vill tillskapa bostäder för ungdomar på pråmar, båtar och på land genom snabbuppförda moduler. Bostäderna föreslås byggas av arbetslösa ungdomar.
-Bygg också studentbostäder på pontoner i Gustavsbergs hamn.
-Näringsriktig, ekologisk och närproducerad mat i skola och omsorg
-kooperativ vindkraft där Värmdöbor kan köpa andelar i närproducerad el
-folkomröstning om broavgifter på Skurubron
-Pendelbåtar från Värmdö till Slussen
-En miljöhögskola eller några miljöhögskolelinjer till Värmdö

För övrigt är Sara och Hanna lite sjuka i dag och ska vara hos oss. Under dagen ska jag också delta i invigningen av den nya Läkarbåten på Djurö

torsdag 13 september 2012


I går kom tre förslag som kraftigt flyttar beslut och makt från medlemsstaterna till EU och Bryssel. En EU-federation i riktning mot EUropas Förenta Stater,en bankunion med en EU-finansinspektion och EU-skatter, en ESM-fond som ska stödja banker och länder men också sätta villkor på vad länderna får och inte får göra. Jaga vill inte säga det fler gånger... Men vad var det vi sa 1995 och 2003. Nu anavänds det haverarade EU-projektet som motiv för EU-staten.
Det här pressmeddelandet skrev jag i går direkt efter ekot.
 
 
Pressmeddelande 120912
Hans Lindqvist ( c )
tidigare EU-parlamentariker
ordf i EU-kritiska Centernätverket

Nej till EU-federation och EUropas förenta stater

-Nej vi ska inte ha någon EU-federation och ett Europas Förenta Stater
Det säger Hans Lindqvist, tidigare EU-parlamentariker och ordförande I
EU-kritiska Centernätverket
-Nu ser vi hur det haverarade euro-projektet leder till mer Union och
överstatlighet.

Barrosos tal är nästan väntat. En federation leder till gemensam skatte- och finanspolitik, någonting helt annat än vad vi röstat om i Sverige. Förslaget om en bankunion med en EU-finansinspektion
leder åt samma håll, liksom förslagen om euroobligationer.
Den tyska författningsdomstolens ja till ESM-fonden leder också åt samma
håll med ett allt mer överstatligt EU.
-Dagens tre EU-förslag om EU-federation, bankunion och ESM-fond för att rädda euron är ett tragiskt besked på det som vi EU-kritiker
varnat för.
-Det som föreslagits i dag är en dramatisk förändring I riktning mot ett Europas FÖrenta Stater. Vad finns det för stöd för detta bland europas folk? Blir förslagen verklighet blir det nya EU-fördrag och nya folkomröstningar.
-Nu måste vi få en ny EU-debatt om vad som håller på att händ

Hans Lindqvist 070/ 5485819
 
För övrigt åker jag nu in till landstingets pensionärsråd och diskuterar färdtjänst och multisjuka

onsdag 12 september 2012

George Soros: Euron delar Europa i fattiga och rika - låntagare och långivare
Det är G Soros budskap i www.dn.se/kolumnen i dag. Eurokrisen delar upp EUropa i två klasser, skriver Soros - långivare och låntagare. Det är något helt annan än som var syftet när euron infördes.
Om krisen fortsätter finns en risk för att det tudelade Europa blir permanent. Ordet "cohision", sammanhållning blir i stället tudelning. Det finns bara två lösningar. Tyskland tar över och skapar en politisk union eller lämnar euron. Tyskland har redan tagit över..ska Tyskland ta över ännu mer....Någon som påminner sig historien....?

Regeringen tar över område efter område från oppositionen - nu är det 11,5 mdr på forskning
Det verkar mycket genomtänkt. En både bred och spetsinriktad forskning och innovation där medicin och Life Science - frågor om hälsa, åldrande, välfärd och välbefinnande är en stor del. Bra och inte minst den knappa miljard som ska gå till att omvandla forskningsresultat till produkter, marknad och därmed jobb.

EU kliver allt längre in i vardagen i medlemsländerna - nu gäller det hårdare krav på rökning
Det kan vid första ögonkastet verka bra, att minska rökningen. Men är det EU:s sak att tala om hur vi ska leva i EU-länderna? Det är bra att informera om riskerna.....men ska EU tala om hur vi ska leva? Hur långt ska EU gå? Klåfingrighet och översitteri....

För övrigt ska jag nu skriva ut Värmdöcenterns  budgetförslaget som Lasse Alenfalk, Annette Olofsson Fors, Krister Malmqvist och jag gick igenom i går,

tisdag 11 september 2012

Johan Persson och Martin Schibbye benådas - nu gäller det Dawit Issak
Det är naturligtvis en stor framgång men främst en stor lättnad. En seger för det fria ordet. Ja, visst, men det finns tusentals andra. Läs www.dn.se/ledare så ser vi hur många länder där yttrandefriheten inte finns och där journalister och andra dödats. Uppmärksamhet utåt mot länderna som i fallet Persson/Schibbye är bästa sättet att driva på förändringar.

Viktigt val i Nederländerna - men tragiskt när eurokrisen skapar grogrund för rasism
Vi vill inte betala några pengar till lata greker och slösaktiga Spaniorer. Så låter det i valet i Holland från Geert Wilders främlingsfientliga högerparti. "Ut ur euron, Ut ur EU", står det på valaffischerna och så kopplas partiet ihop rasism med EU-kritik. Jag vill inte vara i det sällskapet men ser det växa fram i hela EUropa. EUons fel - inte helt naturligtvis, men när kriser uppstår växer populistpartier fram. Tyskland på 30-talet...

I morgon får vi veta om euron överlever -från tyska författningsdomstolen BVG
Om domstolen i Karlsruhe säger nej till räddningsfonden ESM och finanspakten går euron in i väggen och det kan vara slutet. Då står EU inför frågan - fortsätta med andra stödformer eller släppa euron. EU-etablissemanget kommer att följa euron i döden...

Nattis, säger regeringen och tar ytterligare ett vapen från oppositionen
Ingen stor fråga kanske, men det är fel tänkt. För den enskilda familjen, eller ensamma mamman är den helt avgörande Regeringens pengar blir en stimulans för kommuner att öppna nattis och en fråga mindre för oppositionen att driva. Barnen då....?

För övrigt ska jag nu till sjukgymnasten på Gustavsbergs Vårdcentral och få lite hjälp och instruktioner för hur lårbensmuskeln, knäsenan, ligament, korsband  och isterba...(nej fel) ska bli bra...

måndag 10 september 2012

Den 6:e spårbilskonferensen öppnar i Berlin 19-20 september:
Det är fantastiskt roligt att vara ordförande i KOMPASS, Nätverket för spårbilar som utformar framtidens moderna, miljövänliga transportteknik. Bilindustrin går på kryckor med Ford i USA, Volvo och Saab i Sverige och nu senast Volkswagen i Tyskland som minskat från 18 till14 miljoner sålda bilar sista året.

Samtidigt expanderar spårbilarna kraftigt i världen.
Morgantoown, Silocon Valley och San Jose är några ställen som satsar på spårbilar i USA. I Indien har  två separata projekt påbörjats i Amritzar och Triviandrum. På flygplatsen Heathrow i London har en spårbilsbana nu varit i drift ett år och ska redan utvidgas till fler terminaler, handelsplatser och parkeringar.

Företag som TATA i Indien, Bombardier i Frankrike och Metrobolag i Malasysia och Singapore skickar tunga namn till den 6:e spårbilskonferensen i Berlin om någon vecka.
I Sverige ligger Uppsala närmast till en pilotbana, men Scinence Park på Chalmers i Göteborg kan komma före....
Ett 15-tal kommuner är medlemmar i KOMPASS och har tagit fram förstudier. Vad säger regeringen i den kommande infrastrukturpropositionen?

Spårbilar ska man i Sverige kunna åka på SL-kort eller regionkort, men tågen ska självfallet ha försäljning av biljetter också i vagnarna
Man blir förskräckt över den totala bristen på servicetänkande på SJ när man nu vill sätta stop för försäljning av biljetter direkt på tågen. Det finns hundratals olika anledningar till att inte hinna köpa biljett i förväg...Det räcker nu SJ.

För övrigt ska jag nu in till landstingskansliet och sedan hämta en ny Ipad för landstingshandlingarna
Borde jag inte kunna använda samma Ipad som i kommunen? Jag ska höra efter?

söndag 9 september 2012

Livsbalans heter det när vi skapar ett samhälle där människan tas tillvara efter vad hon själv vill - äldre t.ex

Det är en intressant artikel idag på www.dn.se/debatt om hur vi tar tillvara våra äldre eller rättare hur vi inte gör det. Åldersdiskriminering alltså. Och slöseri med resurser som ger ett samhälle där många känner sig utanför och inte tycker att de behövs och blir ledsna. Det är ett hårt slag mot en människa som är fullt frisk och som vill jobba men inte får....Sverige placeras i botten när det gäller att ha äldre i arbete enligt en undersökning bland 30 000 arbetsgivare i 28 länder.

Jag säger inte att det är socialdemokraternas fel,
men att ha rätt att sluta jobba när man var 65 var en mänsklig rättighet som sedan blev en mänsklig skyldighet. Man kan förstå det hårda arbetslivet på en tung industri, i skogen eller på ett sågverk för 50-100 år sedan men så ser det inte ut idag. Och så har det aldrig varit i länder som USA, där ingen frågar om ålder. Sonjas systers man Louis är fortfarande domare i högsta domstolen i New York väl fyllda 85 år....Du är slut vid 65. Vem vill höra det. Då skulle jag ha varit det i fem år...

Jag vill skapa livsbalans
Det betyder att du ska ha rätt till ett jobb. Men du ska också ha rätt att jobba så mycket, eller så lite som du vill under livscykeln. Mycket efter utbildningen, när du vill ut och pröva arbetslivet. Mindre när du bildar familj och får barn. Mer igen när barnen flyger ut och sedan långsamt trappa ner så som du själv vill utan fyrkantiga samhällsregler.

För övrigt var det en intressant hearing i kyrkparken i Gustavsberg i går där Pella Thiel från Naturskyddsföreningen ställde frågor till en politikergrupp om "Omställning Värmdö". Hur ska vi klara framtiden med klimat, ,miljö, energi, jobb, och vardag. Jag talade om livsbalans där också som kan skapa balans också i naturen.

lördag 8 september 2012

Krisen 1992 och eurokrisen i dag: Sverige har rustat sig och ska inte rusta ner med euron
Jag minns krisen för 20 år sedan. Både politiskt med de 500 procenten ränta den 16 september 1992 och frisläppandet av kronan den 19.9. Och räkningarna på huset... Båda verkligheterna var en katastrof och jag undrade hur det skulle sluta. Det andra var en befrielse. Ingen ecykoppling längre, kronan flyter fritt. Sverige lade fast inflationsmål med stor enighet över blockgränserna och utgiftstakoch överskottsmål, där inte minst centerns Olof Johansson och Ingvar Carlsson samarbetade bra för Sveriges bästa.

Grekland och Spanien kan inte göra på samma sätt.
De har ingen egen valuta att släppa fri. De saknar egna pengar och de är helt fastbundna till vad EU och ECB erbjuder eller tvingar på är nog mer rätt. Ibland låter det i den svenska debatten som en stark krona skulle vara ett problem. Det finns exportsvårigheter men det är mycket bättre än alla andra alternativ och vi kan reglera det själv med räntesänkningar som Riksbanken gjorde häromdagen.

Därför gör Anders Borg alldeles rätt som säger nej till en europeisk "bankinspektion" och är skeptisk till planerna på en bankunion. Det är också Tysklands Wolfgang Schäuble.

Schäuble uttryckte sig också tydligt i går när han var på besök i Sverige tillsammans med A Borg. ECB-köpen av statsobligationer i Italien och Spanien är  "bara" en penningspolitisk affär och har inget med finanspolitik att göra, dvs att EU tar över budgetar och skatter och avgifter i medlemsländerna.

För övrigt ska jag snart till Gustavsberg och delta i en hearing om "Omställning Värmdö" som Naturskyddsföreningen m fl med den duktiga Pella Thiel arrangerar.

fredag 7 september 2012

ECB köper statsobligationer med hårda villkor - men eurokrisen fortsätter och fortsätter...
Det här löser ingen eurokris om någon trodde det. Att ECB och dess ordförande Mario Draghi nu talar om att banken ska stödköpa statsobligationer av Spanien och Italien för att få ner räntorna.
Villkoren är så höga att marknadens och börsernas applåder i går snabbt kommer att tyna av.
Spanien och Italien får ECB och EU som förmyndare. Besparingsprogrammen ska fullföljas,dvs folkens lidande för storvulna stormaktsambitioner med egen valuta ska fortsätta.

 Hela processen ska underkasta sig reglerna från stödfonderna EFSF och ESM. Det är inte bara förmyndare, det är överförmyndare man får... och jag vad det betyder som varit det i 9 år i Värmdö....
Man saknar rättskapaciet, dvs man är rättslös.

Min bänkgranne i landstinget oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knuttsson ( S ) vill inte alls ha något lagstadgat vinstförbud i vården. Vad säger LO? Vad säger Löfven?
Och Helen vet vad hon talar om. Det skulle betyda stopp för massor av vårdföretag i Stockholm och arbetslöshet för tusentals anställda....oj. Bättre med en "etisk kod", säger hon, Inte så tokigt.

Bra initiativ: Rusta upp Inlandsbanan, "Det tredje spåret", för jobb och framtidstro i inlandet.
Det skriver i dag kommunstyrelseordförandena för 25 inlandskommuner, däribland flera centerpartister som kso i Krokom Maria Söderberg. www.dn.se/debatt. Om det inte finns i infrastrukturpropositionen, lägg in det...

För övrigt ska jag nu skriva färdigt inledningsanförandet på spårbilskonferensen i Berlin och lite andra förberedelser...
torsdag 6 september 2012

ECB och Riksbanken:  ECB ska rädda den havererade euron till varje pris.
Jag är inte glad över att en europeisk centralbank finns överhuvudtaget. Nu finns euron och nu finns ECB och den måste göra allt för att rädda det man en gång införde: euron. Det blir till priset av att den tyska linjen om inflationsbekämpning som erfarenheterna från 30-talet gav dem ges upp. Det förändrar hela ekonomin i EUropa. Om inte pengarna räcker. Ska ECB låta tryckpressarna göra nya. Tills inflationen börjar....

Riksbanken ska sänka räntan för att minska arbetslösheten
I Sverige tar Riksbanken på förmiddagen beslut om räntan ska sänkas- ja eller nej. Räntan ska sänkas och trycket är oerhört hårt. Kan inte minnas att det varit så samlat och tydligt någon gång sedan Stefan Ingves tog över som riks bankschef. Han ska inte lyda order, men han ska lyssna... och vad hör han?

Sverige behöver fler internationella studenter och fler svenskar som studerar utomlands
Jag tycker regeringen ska göra allt för att få hit fler utländska studenter. Det var fel att ta bort de fria studierna för några år sedan. Antalet utländska studenter vid universiteten har minskat med 90 procent. Och låt alla universitet och högskolor i hela landet utvecklas och få forskningsresurser. Lyssna också på vad forskarna skriver i dag i www.dn.se/debatt om att underlätta för forskare att komma och stanna i Sverige.

Värmdöcentern kräver folkomröstning om broavgifter på Skurubron
Blir det så att regeringen och tullavgiftsutredningen föreslår broavgifter på Skurubron kräver vi att värmdöborna får säga ja eller nej.Det är en demokratisk rättighet. Ska vi betala både broavgifter på kanske 10-15 kronor och höjda trängselavgiftger på kanske 20-40 kronor för att komma in till Stockholm?

För övrigt ska jag nu in till Mälardalsrådets näringslivsutskott och diskutera jobb och framtid i Mälardalsregionen. Ska Stockholm fortsätta att växa och växa....och landsbygden...?


onsdag 5 september 2012

Ungdomspaket mot arbetslöheten - svårt att bedöma men värt att pröva
Nu gör Alliansregeringen nästan precis som oppositionen föreslagit tidigare på område efter område som infrastruktur och nu ungdomsarbetlöshet. 2.2 mdr kronor till yrkesutbildning inom gymnasiet och komvux, fler lärlingsplatser och dubbelt bidrag till arbetsgivare, pengar till handledare mm. Oppositionen letar med ljus och lykta efter argument emot men snart skrattar man åt Åsa Romsson och Margareta Andersson....

Uthyrning av bostadsrätter i andra hand
Också det förslaget är värt att pröva. Jag ser det som en resurs, eller till och med naturresurs när det finns tomma eller halvtomma lägenheter som inte någon bor i. Tycker att Stefan Attefall har en bra attityd och vill diskutera vidare med Mp och S. Men Åsa Romson letar efter fel utan att ha något enda egen förslag.... oj, oj

Nej EU ska inte bestämma över styrelserna i våra företag - det ska vi göra själva.
Nu ser vi hur fler och fler förslag från EU närmar sig en politisk union där centralmakten fattar beslut och delstaterna ska lyda. Nu ska alla börsföretag göra som EU-kommissionen föreslår med minst 30 procent kvinnor i styrelserna. Sverige har redan 26 procent. Börja med de egna länderna i Sydeuropa...
Håll EU borta.

För övrigt ska jag nu in till styrelsemöte med KOMPASS där vi ska lägga fast programmet vid den 6:e stora spårbilskonferensen, denna gång i Berlin.

tisdag 4 september 2012

Moderaterna och försvaret - otroligt att det gått med på nedrustningen, men Ryssland...
I dag kan man läsa en artikel av den gamle högerpolitikern och journalisten på Svenska Dagbladet, från Sundsvall liksom jag, Mats Johansson. www.svd.se/debatt. Han skriver om hotet från Ryssland. Det är egentligen otroligt att den gamla hötern, som naturligtvis finns kvar i moderaterna, har varit tyst så länge om nedrustningen av försvaret. Nu skriver Mats om hoten från Ryssland och räknar upp en massa generaler som hotar Norden, Finland och indirekt Sverige om vi fortsätter vår Natosamverkan. "Det Nordiska försvarssamarbetet brännmärks", skriver Johansson.

Sverige och Norden ska naturligtvis inte ta några order från Ryssland men det är ytterligare ett skäl att inte gå med i Nato som Carl B Hamilton föreslår.

Bra av Sverige och Gunilla Carlsson att stödja flyktingarna från Syrien
Gunilla Carlsson, min gamla kollega i EU-parlamentet, är en av de bästa ministrarna i Alliansregeringen. Klok, seriös, energisk och humanitär. Sverige ökar nu sitt stöd till flyktingar från Syrien med 25 milj kronor som går till UNHCR:s arbete i Syrien och regionen omkring som Turkiet.
Det är bra och alldeless tyst från oppositionen...

Budgeten i Värmdö närmar sig beslut
Ett "Mellanår" säger kommundirektören i sitt budgetförslag för 2013 och i detta instämmer Alliansens finansminister Andes Bergman. Det sa han på budgetmötet i går med koalition och opposition i kommunhuset. På torsdag får vi veta vad koalitionen föreslår. Jag fick inget svar på frågan om skatten....

För övrigt åker jag nu in till sammanträde med personalutskottet i landstinget där vi ska gå igenom sommarsituationen på sjukhusen.

måndag 3 september 2012

DN/Ipsos nya mätning: Ingen rolig läsning för Centerpartiet - men det kunde varit värre och nu måste slutsatser dras och den gröna identiteten återskapas
Det kunde varit värre. Det är ingen rolig rubrik heller. Det ska ju bli bättre, mycket bättre. Maud pratade om Sveriges tredje största parti. Nu är vi det 7:e största eller näst minsta. Varför hade vi 26.1 procent i valet 1973 och varför hade vi 25,1 procent i valet 1976?

Det går aldrig att återgå till dåtiden
men det går att dra slutsatser av vad som då gjorde centern stark. Landsbygd, småorter, decentralisering, fungerande lokalsamhällen, nej till kärnkraft, miljön, regionalpolitiken, hela Sverige. Kärnkraften är en trovärdighetsfråga. Säg nej till Vattenfalls ansökan om nya kärnkraftverk. Det stärker centern, det stärker framtiden och det välter inte Alliansen.

Det är bara att hänga på bilagan i DN i dag med "Energi för framtiden" och intervjun med Anna-Karin Hatt

Så satsar vi på den 6:e  spårbilskonferensen i  Berlin den 19-20 september.
Det är världens största konferens kring modern miljövänlig transportteknik, som spårbilar, Podcars, för städer och förorter, flygplatser, resecentrum, universitetsområden, matarbanor. En stark delegation från USA kommer att delta i konferensen och från Sverige och KOMPASS, Nätverket för Spårbilar,kommer många kommunföreträdare att delta. Själv håller jag ett inledningsanförande. Spårbilen kommer - för miljön, klimatet, energin och för minskad trängsel och bättre framkomlighet.

För  övrigt ska jag nu gå igenom lite budgetärenden i Värmdö för budgetmötet i dag

söndag 2 september 2012

Bra artikel om integrationspolitiken av Erik Ullenhadg- men det finns alternativ
Bra att regeringen tar tag i invandrar- och flyktingfrågan. Vi möts av många som kommer till Sverige i höst. Ullenhags förslag  i www.dn.se/debatt är
1. Ett praktiskt basår för nyanlända med arbete, utbildning och svenska - kostnad 380 milj för fyra år
2. praktikplatser för 6000 anlända, 500 milj för fyra år
3.Krav på att acceptera jobberbjudande
4. fortsatt kamp mot rasism och diskriminering

Svårt att säga ja  eller nej
direkt utan att veta något om genomförandet. Ett alternativ kunde kanske vara att varje kommun  i Sverige får ta emot samma procent av nyanlända där staten ställer upp med samma stöd som ovan. Kanske rättvisare för både nyanlända och kommunerna.

Gotland och Nordkalk: Rätt att avverkningen avbröts i Ojnareskogen
Det var rätt beslut av Mellanskog att avbryta avverkningen i Ojnareskogen i väntan på besked från HD .Domstolen kunde också ha beslutat om Inhibition, dvs förbud mot avverkning innan den slutgiltiga domen kommer. Men detta går fortare och hedrar Mellanskog.

Karl-Petter Thorwaldsson  och Löfven får svårt att enas om vinst i välfärden
Hörde K-P T i går på lördagsintervjun. Nej, ingen vinst i välfärden. Löfven har sagt många gånger. Vi måste tillåta vinst. Det säger också fackförbundet kommunal med 140 000 anställda i privata företag, som går med vinst. Ska dom bli av med jobbet om s-kongressen nästa år förbjuder vinst? Vem förlorar då valet 2014.....?

För övrigt ska jag nu i en artikel från Värmdöcenern tala om att vi vill ha kvar ambulanshelikoptern på Värmdö

lördag 1 september 2012

EU-valet, eurokrisen och social ekonomi på bra centerseminarium i Stockholm
Det var ett bra seminarium med vår europaparlamentariker Kent Johansson som sedan ett år efterträtt Lena Ek och bland annat sitter i ekonomi- och industriutskottet, där jag också satt en gång.  Där diskuteras eurokrisen, jobben och ekonomin i EU. Nu arbetar man med EU:s budget 2014-2020. EU får inte bli en domstolsunion där EU-domstolen och juridiken tar över politiken sa, Kent bland annat.
Raymond Svensson lyfte upp civilsamhället, föreningslivet, kooperativa företag och den sociala ekonomin.

Martin Ådal kritiserade centraliseringen i EU
som nu i eurokrisens spår har ökat med Merkozy, och Merkholland. "tiden är inne för direktval av EU-ledarna" sa Martin, utan att utveckla närmare. Och vi ska vara glada att vi inte är ned i euron. Pär Granstedt däremot tyckte tvärtom.

Själv tog jag upp hur man överhuvudtaget ska få upp EUropafrågorna och eurokrisen till politisk diskussion.
Vem vet vad Kent Johansson gör i Bryssel? Vem vet vad de andra svenska EU-parlamentarikerna gör? Vet folk vilka det är? Var diskuteras EU-frågor i Sverige? EU-nämnden? Vem vet något om den? Media. Nej, inte som Finland, Danmark, Tyskland. Fler EU-beslut måst diskuteras i riksdagen.

Nästa EU-val är i juni 2014, tre månader före riksdags-, kommun- och landstingsvalen.
Centern ska tänka på det ock försöka få en sammahängande valrörelse med öppenhet, demokrati, minskad centralisering och överstatlighet, och och diskutera upphandling, få hit utländska studenter, miljövänliga transporter, mer gemenskapsbeslut, före majoritetsbeslut, hållbar utveckling, klinat, energi och miljö.
Där kan och ska EU fatta majoritetsbeslut. Vad ska EU göra och inte - är huvudfrågan.

Nu ska vi åka till Nora gård och köpa lite hemodlad sylt och saft och sedan blir det båtmässan i Gustavsberg