fredag 30 april 2010

Storbritannien går mot regeringsskifte
ja, så ser det ut också efter gårdagens sista av de tre stora debatterna med Gordon Brown, Labour, David Cameron, Tories och Nick Clegg. Liberal Democrats. Gordon Brown försöker trycka på att han är bäst på att hantera ekonomin både i med och motgång. Kanske, men det räcker inte. Ekonomin har också kraftigt försämrats i Storbritannien med ett underskott i klass med Grekland på runt 12 procent av BNP. Statsskulden är över 70 procent av BNP. Inga siffror som skulle klara stabilitetspakten för euron, men det är heller inte aktuellt.
Den stora frågan blir vilka kommer att samarbea med vilka om det blir tre partier jämsides på valdagen. Jag gissar Tories och Liberals...

Kanske också i Sverige
om de opinionssiffror som DN/Synovate presenterar i dag håller i sig. Det är faktiskt lite svårt att förstå att den rödgröna oppositionen går framåt. På vad? Mona Sahlin? Nej, det är förstås Maria Weterstrand där Mp:s uppgång fortsätter till 10,6 procent. S och V går också fram och den rödgröna ledningen blir hela 8.1 procent. Moderaterna går också fram men på alla de tre övriga Allianspartiernas bekostnad. Fp minskar med med 1,3 till 5.9, centern minus 0,4 till 4.6 och kd under spärren med minus 0.8 till 3.8. Den sista siffran är mycket oroande, och tappet på 0,8 är stort.
Centern måste också lyfta sig med berättelsen, visionen, framtidslandet och mer av empati och känsla och bort med kärnkraft och Förbifart.

Stöd Värmdös företagere och planera för fler arbetsplatser
Det är vad centern arbetat för länge och vad som nu också blir hela kommunens allt tydligare politik i den nya översiktsplan som är på väg. Vi måste få fler arbetaplatser i Värmdö för att minska pendlingen och påverkan på miljön och klimatet. Nu skriver vi in att vi vill söka högskoleetablering, t,ex genom en Miljöhögskola, fler nya teknik-, miljö- och tjänsteföretag, stärkt turism och upplevelsnäring och varför inte någon statlig myndighet.
Ekobacken, Älvsby, Västra Ekedal och Hemmestatorp är arbetsplatsområden vi vill utveckla.
Helt enligt vad jag verkat för i kommunstyrelse och näringslivsråd.

Så sätter vi då fram snapsglasen, tar fram de gulnade sånghäftena och börjar repetera med de tjugo-talet glada sångarna i den numera världsberömda Hemmestakören...

torsdag 29 april 2010

Grkekland nära ekonomisk ruin
Det är beklämmande och tragiskt att följa Greklands resa utför. Eurons problem ökar pga av dålig uppföljning och kontroll av stabilitetspaktens regler. Det handlar nu om en skuld på 300 mdr euro... Senast den 19 maj måste G betala tillbaka ett lån på 10 mrd euro. Övriga euroländer skall stå för 45 mdr, och kanske inte hinner med detta till den 19 maj. Tyskland skulle ensam stå för en tredjedel, eller 8 mdr. Oerhört politiskt riskfyllt för Angela Merkel som har regionval den 9 maj.
Kraven på Greklans uteslutning från eurosamarbetet ökar, men ännu är det en bit kvar dit....

Miljöpartiet i centrum - bra för mp men inte för s
Miljöpartiet är i centrum. Det är bra - för dem. Bensinskattehöjningen möter kritik över hela landet, men de där 49 örena är inget att bråka om. De ligger dessuom helt rätt i klimat- och energidebatten. Men var tog mp:s skatteväxling vägen? Den gröna skatteväxlingen ges nu upp till förmån för en röd skattehöjning... taget från www.svd.se.
Men problemet är socialdemokraternas. Hur mycket utrymme kan Maria Wetterstrand få? Hur mycket tål s och Mona Sahlin av ytterligare motgångar i svaga uppgörelser, och dåliga opinionssiffror....?

Dålig start för Ilja Batljan i landstinget
Det var ingen vidare start för s nya gruppledare i landstinget Ilja Batljan som började med att tala om skattesänkning och nu fått backa. S sluter leden och går i stället till val på en skattehöjning med 17 öre. Lite personstrid mellan Batljan och Dag Larsson som kandiderar till posten som sjukvårdslandstingsråd och vill ha mer pengar till vården.

Oseriöst av s i Värmdö om sommarjobb
Trots ett långt sammanträde på 4-5 timmar i kommunstyrelsens arbetsutskott och ett ännu längre sammanträde från 5 på eftermiddagen till 02 på natten i kommunstyrelsen om bl a sommarjobb kom inga förslag från s. Bara Östrosprat om "för lite och för sent". Efter en timmes debatt när klockan är över tio på kvällen i går föreslog s en utökning av sommarjobben från Alliansens och kommunstyrelsens förslag( där s inte reserverade sig) på 100 till 250. Helt utan underlag, om det är möjligt och vilken kvalité på jobben det blir.. Oseriöst, oproffsigt och okunnigt...

För övrigt skall jag nu skriva några nya visor till Valborg att framföras av Hemmestakören...

onsdag 28 april 2010

Maria Wetterstrand regerar vidare
Första sidan på DN www.dn.se är helbild på vår nya fantompolitiker Maria Wetterstrand. På sid 8 i tidningen kommer en ny ansiktsbild på hela sidan. Förslaget hon presenterar är de rödgrönas höjda miljöskatter. Det är ett mycket tacksamt budskap från för Maria. Det stärker henne och mp ytterligare på s och Mona Sahlins bekostnad.
Förslagen då. Ja måttliga, riktigt återhållsamma tycker jag. Från två kronor bensinskatt till 49 öre i två omgångar, skatt på "övervinsterna" i elbolagen och kilometerskatten. Lätt att förstå och förklara, inte minst övervinsterna i Vattenfall, Fortum och Eon. Totalat 11 mdr kronor. Poäng igen.

Nej till köttklister
Vi skall inte manipulera med nya tillsatser i maten. Även om det inte bedöms som hälsofarligt är det att lura oss konsumenter. Bra att jordbruksminister Eskil Erlandsson tycks ha ändar sig och nu ställer sig bakom EU-utskottets nej till trombin. Lena Ek har drivit nej-linjen från början.

Centern får starkt gehör i Värmdös nya översiktsplan
Centerpartiet med Lars Alenfalk, jag själv, Annette m fl har sedan förra valet hårt drivit linjen att utbyggnaden i Värmdö skall ske i och runt befintliga centrumområden som Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Djurö och Stavsnäs och inte i Norra Värmdö och andra glesbygdsområden. Vi vill heller inte att förnyelseområdena, dit VA-nu dras, skall förtätas så att områdenas karaktär förändras. Styckning skall inte tillåtas. Det är precis vad som nu står i förslaget till ny översiktsplan. Bravo.

För övrigt skall jag just gå till en ny dag med genomgång av ett nytt avsnitt om bebyggelse i översiktsplanen.

tisdag 27 april 2010

Lite tåg för pengarna
säger DN www.dn.se om oppositionens satsning på höghastighetståg. CO2 utsläppen minskar med bara 0.3 procent, enligt KTH. Fartvarnare på alla lastbilar skulle minska utsläppen lika mycket och kosta bara 50 miljoner. Finansieringen är osäker och riskabel, säger Infrastrukturminister Åsa Torstensson i morgonsoffan i en debatt med Mp:s Peter Eriksson. Lån på hälften, eller 54 mdr, är inte seriöst, säger hon. Kilometerskatten skall ge 4 mdr per år säger Mp. Den kan ge 1 mrd, säger Anders Borg. Vad där alternativet? Vad kan man få för 120 mdr i bättre trafik, ökad kollektivtrafik och minskade utsläpp? Det är frågan.

Ja, det är rätt med höghastighetståg - men...inte ett ord om spårbilar
Det är rätt med höghastighetståg. Kontinenten som Frankrke och Spanien har kommit längre. Men finansieringen måste vara klar, oseriositeten och populismen lyser igenom. De minskade utsläppen är låga. Här krävs ärlighet och sanning, inte lögner och falska påståenden.
Undermåligt underlag blir slutsatsen.
Men ändå en seger för förslagsställaren. Det är en vision, man ser framåt, man vill något stort, man vågar och man har ambitioner som skapar vibrationer. Det är det som vinner i längden...
Men, varför inte ett ord om spårbilar? 12o mdr kr skulle ge 170 mil spårbilar där trängseln är som störst...

120 mrdr till tåg och 12 mdr till välfärden
Ja, så är det. På www.svd.se Brännpunkt skriver oppositionen att den vill satsa 12 mdr (under två år) mer på välfärden i sin budget än regeringen. Det är en tiondel mer på välfärden jämfört med tågen...Regeringen har satsat 17 mdr i år 2010 och höjer det generella statsbidraget med 5 mdr. Tror nog att Anders Borg har en slant kvar längre fram i valrörelsen också. Ingen storsatsning att skryta med från oppositionen alltså...

Alliansen i Värmdö förbättrar skolan, ekonomin, kosten och energin...
Alliansen kommer på kommunstyrelsen den 12 maj att sätta till resurser för att genomlysa bristerna i betygsfrågan och oron i Värmdös skolor. På Fullmäktigemötet nu på onsdag antas en financpolocy för kommunens stora låneskuld som skall minska kostnaderna, en upphandlingspolicy för att köpa in effektivare och miljösmartare och en kostpolicy för att bl a kunna köpa närodlat. En energi- och klimatpolicy är upp till beslut liksom Framtids- och klimatberedningens långsiktiga förslag om ett uthålligt Värmdö.
Sommarjobb för 100 ungdomar och en utredning om stärkt trygghet i Värmdö...Förbättringar.

För övrigt håller jag på med frågor till den årliga frågeorienteringen för Hemmestakören i Värmdös skogar på Valborg...före firandetmåndag 26 april 2010

Måndag den 26 april

Ny regering i Storbritannien
Valet i Storbritannien går in på spurtsträckan med tio dagar kvar. Det hopplösa engelska valsystemet med majoritetsval i enmansvalkretsar gör det i verkligheten omöjligt för små partier att få något inflytande i parlamentet. Nu har Liberals kommit upp i nivå med Labour och Tories och gör utgången helt oviss. Vilket av de "gamla" partierna Labour och Tories kommer att förhandla med linberalerna efter valet?

Maud och centern lovar sänkt skatt på restaurangtjänster
Maud Olofsson uppvaktades i helgen av Mats Eriksson, cateringföretagare på Värmdö som inbjöd henne på en "momspromenad" till restauranger i Stockholm precis som jag gjorde för några veckor sedan. Maud har redan antagit utmaningen och på Företagarförbundets stämma lovade hon att centern vill momsen på restauranger från 25 till 12 procent. Det kan ge 10 000 nya jobb enligt restaurangbranschen. Bra. Mer sånt.

Höghastighetståg med oppositionen
En utmärkt artikel i DN Debatt och ett bra och samlat initativ. De rödgröna vill bygga ut järnvägstraafiken med 120 mdr kronor där höghastighetståg är det nya. Det är samma förslag som regeringen redan lagt men oppositionen vill satsa mer pengar. Ok, men var är satsningen på ny modern spårteknik, som spårbilar?

För övrigt är det nu dags att ta en ny omgång med översiktsplanen i Värmdö inriktad på långsiktigt hållbar utbyggnad

söndag 25 april 2010

Förbifarten igen - blir mest s-problem
Det finns undersökningar som visar att de bilister som skall runt Stockholm mellan norra och södra förorterna utgör ca tio procent av den beräknade totala trafikmängden på Förbifarten. Den delen borde gå att attrahera med en enklare, billigare och snabbare förbifart längre in i landet.
Om socialdemokraterna vinner valet och får igenom en folkomröstning tar den processen några år. Stockhomls trafikproblem skjuts då ännu mer på framtiden. Det är ansvarslöst att vänta 12-13 år på trafiklösningarna i Stockholm. Gör om och gör rätt, försena inte, börja nu.

Lägg trängselavgifter på Essingeleden och använd dem till spårbilar
En omedelbar åtgärd skulle kunna vara att avgiftsbelägga Essingeleden och använda pengarna till en stor satsning på spårbilar, som kunde gå på Essingeleden i en sträckning mellan norr och söder. En spårbilsbana på ca 30 km, lika lång som Förbifarten, skulle kosta 2 miljarder i stället för 27. Spårbilsbanan skulle senare kunna byggas ut som en ring runt Stockholm.
Det finns en annan insändare i DN i dag från Mark Wolfe som beskriver problemet. Han kommer från USA som ständigt bygger nya motorvägar. Staden Houston, Texas har nu nio filer i båda riktningar. En sak har vi lärt oss, säger han, och det är att nya motorvägar alstrar ny biltrafik. Det är väl därför dom byggs....

En mycket insprirerande "toppkonferens" för länets kandidater
genomfördes som jag skrev häromdagen under helgen i Älvsjö. Ombudsmännen Christian Ottosson och Annika Nordgren skall ha en eloge för ett bra program. Albin Ring Broman från Centerpartiets riksdagskansli beskrev centerpartiets viktigaste frågor och en analys av de andra partiernas förslag inom samma områden. Det är riktigt så att man kände att det här vinner vi...
Detsamma gällde presschefen på Näringsdepartementet Håkan Lindes föredragning om val och media. Mycket grupparbete, kampanjande i Huddinge Centrum på Huddingedagen och bra utvärderingar.
De där dåliga opinionssiffrorna var det ingen på den konferensen som trodde på...
Jobb och företagande samt klimat och miljö blir centerns huvudfrågor.

Satsa på tömningsstationer i Värmdö
Miljöminister Andreas Carlgren vill nu förbjuda tömning av toaletter i Östersjön från fritidsbåtar. Ett utmärkt förslag. För att det skall fungera måste vi bygga tömningsstationer, precis som vi föreslagit i Framtids-och klimatberedningen. Sätt i gång.

För övrigt gick det inte så bra i dag på tennisen i den första utematchen....Tänk vad lite vind och sol kan ställa till det.

lördag 24 april 2010

Socialdemokraterna har dåliga odds i jobbpolitiken
Valrörelsen går nu in i ett hetare skede. Också jag kommer på bloggen att ta fram spetsiga argument för Allianspolitiken där jag tycker det finns sådana men också beskriva där jag har andra uppfattningar. En viktig fråga är centerns krav och hoppas jag Alliansens om sänkt moms på vissa tjänstemarknader som restauranger. En sänkt moms kan ge 10 000 nya jobb för främst ungdomar, invandrare och tidigare arbetslösa.

Aftonbladet förråar jobbdebatten
i dagens ledare www.aftonbladet.se. "Breda skattesänkningar och subventioner till den privata servicesektorn", skriver man. Det är inga subventioner. Det är styrmedel för fler jobb."Hur bra blir Alliansens jobb egentligen", frågar tidningen. Det är ett nytt och mycket underligt angreppssätt. Det väljer väl den som tar jobbet själv. Är Rut och Rot jobb inte bra nog, eller? Reinfeldt och Borg pratar om jobbpolitik i sin "lite uppgivna tappning", låter det. Vad har Alliansregreingen drivit mest under mandatperioden? Det är jobben. Inte är det uppgivenhet.

S förslag kan öka arbetslösheten
Socialdemokraternas förslag om högre skatter på arbete gör att arbete lönar sig sämre. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgifen för unga upp till 26 år. Socialdemomraterna vill lagstifta om rätt till heltid. Det skulle göra många i dag deltidsarbetande arbetslösa. Hur fyrkantig får man vara? Vänsteroppositionen vill höja bolagsskatten, återinföra förmögenhetsskatten, fastighetsskatten och ta bort jobbavdrag. Det gör det dyrare att anställa och företag och jobb flyr landet.

För övrigt hag jag just kommit hem från en fantastisk helgkonferens med centerns "toppkandidater" i länet. Det skall jag berätta mer om i morgon.

fredag 23 april 2010

S-problem om folkomröstning
Folkomröstning är en demokratisk väg att lösa politiska konflikter om det finns ett tryck underifrån från folkdjupet. Det gör det inte i fråga om Förbifarten. Det är en folkomröstning uppifrån och utifrån intgernpolitiska problem i en opposition. Den kommer också utifrån i konstitutionell bemärkelse. Skall verkligen riksdag och regering besluta om att en folkomröstning skall hållas i en del av Sverige? Borde inte det beslutas i den del av Sverige som folkomröstningen omfattar, dvs Stockholmsregionen och kommunerna där? Vart tog det kommunala självstyret vägen? Lite moteld från bloggene i går.

Folkomröstningen kräver lagändring?
Det säger i alla fall den tidigare socialdemokratiske talmannen Björn von Sydow. En eller båda av folkomröstningslagen och lagen om kommunala folkoröstningar måste ändras. Folkomröstningen strider mot andan i den nya grundlagen, säger professorn i konstitutionell rätt Joakim Nergelius i DN i dag.
Hur som helst. Miljöpartiet och vänstern har åter styrt och socialdemokraterna får problem, som Karin Jämtin mot finansborgararådet Sten Nordin i går. Hur går det för s i Stockholsregionen? Var det inte där man skulle ta tillbaka röster? Fastighetsskatt, rut och rot, förmögenhetsskatt, fiffel med folkomrösatningar...

Maud Olofsson gör rätt om flygstöd
Tycker att regeringen och Maud Olofsson landat bra -lyssna på skämtet- i frågan om flytstöd efter vulkankrisen. På samma sätt som regeringen gav stöd till verkstads- och bilindustrin under finanskrisen bör flygbolagen få uppskov med start- och landningsavgifter. Tror nog att de flesta länder kommer att göra likadant.

För övrigt skall jag nu iväg till en tvådagaskonferens inför valet för "toppkandidater" i centern. De här frågorna kommer säkert upp...

onsdag 21 april 2010

Folkomröstning om Förbifat Stockholm - ett genialt drag
Det är bara att gratulera dse rödgröna till ett genialt drag med folkomröstning om Förbifarten om de rödgröna vinner valet. De är genuint oense med s för och v och mp emot. Oense är också den allmänna opinionen, med som det ser ut ungefär lika stort stöd för som motstånd mot det onödiga och utmanande motorvägsbyhgget. Folkomröstningen kan paradoxalt nog också underlätta för regeringen och Alliansen i regionen, där formellt samtliga partier är för men där det finns stora grupper emot. Miljöpartiet och vänstern är återigen vinnare och socialdemokraterna förlorare. Men kanske blir det miljömedvetna medborgare som till slut avgår med segern...?


Torsdag den 22 april

Afghanistan igen - allt fler säger nej
I Tyskland pågår nu en allt hårdare debatt om kriget i Afghanistan. Förbundskansler Angela Merkel har fram till nu hållit en låg profil och låtit försvarsministern kommentera och försvara de tyska krigsinsatserna. I dag har Angela Merkel i förbundsdagen själv försvarat kriget för första gången samtidigt som opinionssifforna i hennes eget parti, liksom CSU i Bayern blir allt mer krigskritiska. Det gäller även inom s ochn mp som var de två partier som lotsade Tyskland in i kriget.

Hur oppositionen i Sverige...
skall lösa sina helt olika uppfattningar återstår att se. Det blir svårt med en folkomröstning till....Jag tror att s, mp-linjen om en "översyn" kommer att bli kompromissen, men att översynen flyttas fram till direkt efter valet. Lars Ohlys linje om nej till kriget får allt mer gehör.

Bra Magnus Andersson om lägre ingångslöner för unga
Det är alldeles utmärkt att CUF-ordföranden Magnus Andersson nu hänger på Centerns förslag om lägre ingångslöner för unga - för att göra det lättare att komma in i arbetslivet. Enligt en undersökning av Novus instämmer över 90 procent av ungdomarna i centerns förslag.
Jag minns min svärfar, Bror Rask, murare, socialdemokrat och LO-man i hela sitt liv som ofta sa att det är åt h-e att okunniga nybörjare skall ha samma murarlön som vi som jobbat i 30-40 år...Rätt då och rätt nu.

För övrigt har jag nu kommit tillbaka från några fantastiska dagar i Lofsdalen. Emma har i dag åkt själv i stora backen Lången, och tänk att få vakna med Sara och Hanna i sängen...

tisdag 20 april 2010

Fördärva inte tanken med trängselskatten
För sådär tio år sedan skrev jag en motion till centerpartiet i Stockholms om miljöavgift för bilar i innerstaden. Jag hade tagit upp frågan redan när jag var distrtiktsordförande men tiden var inte mogen. Den var inte mogen när motionen skrevs heller, utan avslogs på stämman. Några år senare vänder länscentern under Kerstin Lundgren och centerpartiet driver frågan om trängselavgifter. Bilisterna skall betala en avgift till regionen för minskad tränsel, kortare köer och förbättrad miljö. Tanken var att pengarna skulle gå tillbaka till regionen för satsningar på förbättrad kollektivtrafik.
Snälla Anders Borg och Maud Olofsson fördärva inte trängselskatten till en centraliserad statlig finansieringsreform.

Darriga opinionsmätningar - men rödgrönt övertag
Man blir lite förvånad över spridningen i opinionsmätningar inför valet. En "hemlig" mätning från FSI, Forskningsgruppen mför Samhälls -och Informationsstudier(kunde man inte kommit på ett kortare namn) har i en mätning kommit fram till en förkrossande ledning för oppositionen med 32 mot 41 och hela 27 procent osäkra. I andra mätningar är det en mindre men ändå tydlig rödgrön ledning.

Det är inte "poccenten",
siffrorna, vallöftena och konsekvensen i politiken som är Alliansens svaghet. Inte jobben heller som nu kommer att öka under våren, sommaren. Det är visionen, berättelsen som saknas, liksom empatin eller bristen på empati och beskrivningen av framtidens samhälle. Se t.ex Miljöpartiets debattartikel i Expressen i går www.expressen.se av reggaestjärnan Carl-Martin "Sture" Vikingsson, Mp-kandidat i valet. Han ger inte ett enda löfte, men skriver om konsumtionssamhällets livshotande följder för framtida generationer...

För övrigt ska jag nu på med skidorna upp till Hovärkens topp.... och ner igen..

måndag 19 april 2010

Valrörelsen -en tävling om nyckelgrupper
Tycker att inledningen på valrörelsen handlar för mycket om att täppa till luckor som uppkommit gentemot olika nyckelgrupper i valrörelsen. Det handlar om extraresurser till barnfamiljer,ensamstående och pensisonärer. Jag tror att valrörelsen skulle vinna på mer av lite nyare grepp. Socialdemokraterna och Mona Sahlin presenterar sig som förnyare - och en nyhet har hom med s,v,mp-samarbetet - men i innehåll är det mesta gammalt s-gods, hittills, och 7-8 gamla Personministrar.
Mer av berättelser, visioner och om framtidslandet i den globaliserade världen. Det gäller också mitt eget parti, centern som ofta har bra konkreta förslag men ingen tillräckligt attrakativ berättelse och vision om varför...

Moderaterna skulle vinna på total öppenhet om valfusket
Just nu är det moderaterna som har problem med valfusk och polisanmälningar. Alla skulle vinna på total öppenhet om frågor kring nomineringar, internomröstningar och partipengar. Det svenska valsystemet, väljarna och demokratian skulle bli de stora vinnarna.

För övrigt skall jag nu gå en promenadrunda med Sara och Hanna igen...Mitt nya uppdrag.

söndag 18 april 2010

Länets vårstämma - en riktig valupptakt för centern
En mycket positiv länsstämma genomfördes på kursgården Skogshem & Wijk på Lidingö på lördagen. Michael Arthursson, för tio? år sedan gruppledare för centern i stadshuset, nu vår valcoach inledde dagen. Vi har ju arbetat mycket tillsammans men jag tycker han lyckades skapa den stämning som vi alla behöver för att positivt och engagerat gå ut i valrörelsen.
Jobb och företagande är vårt ena huvudbudskap och miljö och klimat är det andra. Grön liberal och Alliansens gröna röst är våra två slogan, även om jag inte skulle använt ordet Alliansen i en centerslogan...

Centerns mål är 10 procent av rösterna,
en Alliansregering med förnyat förtroende och 70 ks -ordföranden i kommunerna. Det är nästan så jag börjar tro att det är möjligt...men då behövs lite mer av berättelser, närhet och empati i valrörelsen.

Gunilla Carlsson - en utmärkt biståndsminister
Under tiden i EU-parlamentet jobbade jag mycket tillsammans med Gunilla kring företagarfrågor där vi båda satt i utskottet för industri och utveckling. Gunilla har gått igenom och reformerat biståndspolitiken. Det har ingen gjort före henne. Hon prioriterar resultat i minskad fattigdom före marknadsföring av biståndet. Gunilla är den förste som årligen avsatt en procent av BNI i bistånd. Bra, fortsätt så men det är inget fel att marknadsföra något som är bra Gunilla....

M kan få problem med sitt valfusk
Det hinner nog dö ut som stor fråga men valfusket i moderaterna skadar både dem, Alliansen, medborgarna och tron på demokratin. Inte bra med polisanmälan som trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm nu lämnat in mot Ibrahin Adan för förtal. Gör er av med det där fortast möjligt.
Se till att alla vallistor och personer som ställer upp i valet kan klara en tuff utfrågning från granskande journalister. Det gäller alla partier...

För övrigt skall jag nu laga söndagsmiddag till Emma, Sara och Hanna...

fredag 16 april 2010

Naturen slår tillbaka från Eyjafjallajökull
Det är nästan så att man tänker så när askmolnet från den isländska vulkanen stoppar den "utvecklade" världens självklara rätt att röra sig på, under, över och utanför jorden.
I Sverige och i hela nordeuropa står flyget mer eller mindre still, lamslaget av ett vulkanutbrott. Man vill inte tro att det har något samband med hur vi umgås med vår jord, men det är ju inte förbjudet att fundera...

"Sträng finansminister"
skriver Dagens nyheter på ledarplats www.dn.se i dag i en fyndig rubrik som skall få oss att se Anders Borg som dagens upplaga av vår gamle finansminister Gunnar Sträng. Och det ligger något i det. Sträng var också hushållare och folkligt populär, precis som Anders Borg.
Det ser också ut som Anders Borg håller inne med reformer till senare...Kanske rör det sig om 30, 40 mdr kronor som kommer vid lämpligare tidpunkt i valrörelsen om pensionärer, barnfamiljer, ensamstående mammor och välfärdens kärnor i kommuner och landsting.
Hur man än ser på Borg så lever i alla fall Östros upp till sin roll som Alliansens bäste
valarbetare...ständigt missnöjd med allt ger ingen respekt.

Vi måste göra något åt Värmdös skolor
Bristande kvalitet, oro i och mellan skolbänkarna och betygsinflation som slår tillbaka på våra elever i gymnasiet måste göras något åt. Vi måste från Alliansen ta tag i skolfrågorna och se till att alla elever får god utbildning och rättvisa betyg. Vi måste genomlysa hela skolsituationen i Värmdö utifrån ledarskap, ansvar, kunskap och kvalitet. Tillsätt en utomstående utredare som får gå igenom verkligheten med politiker, tjänstemän och rektorer. Varför inte ta råd från Skolverket som väl varit med om sådana här problem förut?

För övrigt har jag lovat att ta hand om Emma, Sara och Hanna några dagar på annan ort och
åker iväg efter länscenterns stämma i morgon...

torsdag 15 april 2010

Iran och Nordkorea hotar världen
Det är naturligtvis fantastiskt bra med den uppgörelse som Baracka Obama, USA och 46 andra stater slutit om begänsningar av antalet kärnvapen. Terrorister som kan komma åt upparbetat uran och plutonium är det största hotet, heter det. Kanske, men det finns också terrororiststater som Nordekorea och Iran som måste sättas under större press. Iran har undertecknat NPT - Non Proliferation Treaty, eller icke-spridningsavtalet men bryter hänsynslöst mot reglerna och hånar omvärlden. FN, EU och nedrustningsländerna kan ställa hårdare krav.

Budgeten: Krishantering bra - nya jobb inte lika lätt
Regeringens budgetförslag är ganska nyhetsfattigt. Det mesta har vi hört om infrastruktur, fem mdr till pensionärerna och flerbarnstillägg. Bra, och bra har också krishanteringen varit och det är utmärkt med en ekonomi i balans.
Det som saknas är framtidstänkande. Att inte bara hantera problem utan planera för framtiden. Hur skapar regeringen nya jobb? För att folk skall kunna välja att jobba måste det finnas något att välja. Sänk arbetsgivaraviften och momsen på tjänster och service för främst småföretag.

Spårbilen kommer - Via Academica kan bli först - Värmdö är med
En fantastiskt roligt dag i går när KOMPASS, KTH, Stockholms universitet (SU) och Akademiska Hus hade presskonferens och visade upp spårbilsstationen utanför KTH och fick presenterat planerna för framtiden. Två rektorer Kåre Berge, SU och Peter Gudmundsson KTH tillsammans emd Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus berättade entusiastiskt om den nya spårbilsbanan som planeras från KTH, över student- och forskningsområdet Albano till Universitet.
Jag hade hoppats på ett besked i budgeten från regeringen om statsstöd , men före den 31 oktober skall det nya Trafikverket lägga fram förslag om en eller flera pilotbanor. Via Academica ligger långt framme och Värmdö finns definitivt med bland de främsta kommunerna i landet. Vi skall försöka få hit spårbilsutställningen i september.

För övrigt har jag fortfarande ont i högra benet efter sträckningen i söndagens tennis, men vad då...! Om någon vecka så...

onsdag 14 april 2010

Statsministerkandidat - kan få uppmärksamhet på vad som helst
Trots ett närmast budskapstomt besked går det att få uppmärksamhet när man är statsministerkandidat. Vem säger nei till fler jobb, bättre utbildning, mninskad fattigdom och färre socialbidrag. Inget parti. Men inte ett ord om hur det skall gå till. Hur skall man skapa jobben om kan skall höja skatterna som alla tre oppopsitionspartierna vill med höjd bensinskatt, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, höjd skatt på arbete och friår. Var finns politiken för att skapa jobben?
Att presentera gamla s-ministrar som nya ger ett falskt intryck att det bara är s som bestämmer. Den tiden är förbi...även om s sitter i regeringen.

Nej, något styre med vänstern har inte diskuterats i Värmdöcentern
Något styre med vänstern som centern skulle välkomna, enligt Mitt i Värmdö, har inte diskuterats i Värmdöcentern. Uttalandena från herrar Mårtensson och Paulsen får stå för dem själva. Centern har en överenskommelse med Allians för Värmdö som vi utgår ifrån att vi skall hålla. Centern håller ingångna avtal.
Att vi skall driva centerpolitik det diskuterade vi på en Ålandsresa på långfredagen där vi fick sex fulla blädderblocksark med oss hem om befolkningsökningen, miljön, trafiken, jobben, skolan och situationen för ungdomar och äldre. Något samarbete med vänstern diskuterades inte. På kretsmötet häromdagen var inte frågan om samarbete uppe till någon diskussion.
Centermedlemmar blir upprörda över att få läsa detta i media innan frågan diskuterats i kretsen. Så gör man inte. Brist på respekt, öppenhet och transparans.

För övrigt skall jag nu in till Tekniska högskolan, KTH och som ordförande i KOMPASS medverka i invigningen av spårbilsutställningen Via Academica...ett steg närmare en pilotbana.

tisdag 13 april 2010

Obama ger hopp
Det var vad han sa i valrörelsen och det är vad han ger mänskligheten i sin politik. Nu handlar det om att stoppa kärnvapnen och terrorhoten. Ett tvådagarsmöte med 46 stats- och regeringschefer vissar bredden och djupet. Det handlar om "nukleär terrorism" som det kanske mest närliggande hotet mot mänskligheten. Det handlar om att stoppa klyvbart material från
höganrikat uran och plutonium att utveckla kärnvapen. Bra och hoppfullt Obama.
Men att då samtidigt satsa på mer kärnkraft som Obama och också svenska regeringen gör som skapar mer uran, plutonium och klyvbart material är inte hållbart...Tänk om...

Mona Sahlins pratshow
Pratshow i tryck är vad Mona Sahlin presenterar på DN Debatt i dag www.dn.se. Inget nytt. Och är det någon ny procentsats på något, som 80 procents sysselsättning i åldrarna 24-60 år, så är det inte oppositionens utan Mona Sahlins förslag. Vad är då pratet värt? Och hur akademikerfångad får man bli som vill att hälften av varje årskull skall ha påbörjat högre studier före 25 års ålder. Varför? Varför skall alla bli akademiker? Återigen socialdemokraternas akademikerkomplex. Var är arbetarpartiet? Var finns yrkeskunnandet i hantverk, industri, handel och byggnad? Det är inte alltid bra att bara synas....

Och Grekland får 300 miljarder kronor
till priset av ett prejudicerande beslut som till slut också Tyskland och Angela Merkel tvingades gå med på. Det kan stå EU-samarbetet dyrt när Portugal, Spanien och Irland också knakar i fogarna och knackar på dörren...

För övrigt skiner solen och fåglarna kvittrar utanför fönstret och äter upp resterna av vintermaten...

måndag 12 april 2010

Bra förslag från Alliansen om yrkeslegitimation för lärare
Läraryrket måste uppvärderas eller värderas utifrån det många engagerade lärare redan gör.
I den andan föreslår Alliansregeringen i vårpropositionen att läraryrket skall kvalitetssäkras med en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare. Bara de med legitimation skall få fast anställning som lärare. För legitimation behövs antingen lärarexamen eller annan akademisk utbildning med praktik och pedaogik.
Utmärkt förslag. Skolan är barnens, ungdomarnas och därmed vår gemensamma framtid. Vi måste satsa på den och lyfta upp den föreslår de fyra partiledarna i Alliansen. Bra.
Det gäller också i kommunerna, inte minst i Värmdö, där vi måste vara beredd att visa samma ambition.

Klimat-, miljö- energi. Framtids- och klimatberedningen presenteras i Värmdö
Ett fantastiskt roligt och engagerande arbete med Carin Blomberg, Lars Fladvad och flera andra tjänstemän i kommunen, ledamöter i beredningen, skolelever, seminariedeltagare och mängder med medborgardialoger går nu mot mål. Som ordförande känns det som ett stort privilegium att ha fått leda ett sådant arbete.
I plan för hållbar utveckling lägger vi fram ramarna utifrån Vision 2030 om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Med stärkt samhällsplanering, politiska beslut, information och aktivt miljöarbete föreslås olika inriktningsmål. Nämnder och bolag skall, inom sina ansvarsområden, fylla målen utifrån miljötips från medborgarna och mängder med förslag i beredningen. Uppe på ks nu på onsdag.

Ett av medlen för Framtidsplaneringen är översiktsplanen (Öp)
som diskuteredes i dag på ytterligare ett av många heldagsmöten. Mycket glädjande följer Öp:n visonen för Värmdö 2030. I stor enighet ställer de flesta upp på den linje som Värmdöcentern drivit länge att kommunen skall förtätas utifrån befintliga centrumområden, Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Djurö och Stavsnäs. Norra Värmdö,Östra Ingarö och glesbygds- och fritidshusområden skall inte exploateras med styckningar och nya detaljplaner. VA skall byggas ut i förändringsområdena men Värmdö kommun skall trots ökad inflyttning behålla sin nuvarande karakatär. Lysande.

För övrigt skall jag nu gå på kretsmöte och informera om dessa positiva frågor.

söndag 11 april 2010

Vi sörjer med Polen - en nationell katastrof
Jag blev mycket illa berörd när jag hörde nyheten i går om flygkatastrofen. Lech Walesa fångar hela den tragiska dimensionen i sin kommenter " Sovjet dödade den polska eliten i Katyn för 70 årsedan. I dag dog den polska eliten när den var på väg för att visa sin vördnad för de polacker som dog där". Det vilar en förbannelse över Katyn. Nu hoppas vi bara att inte katastrofen och diskussionen om varför, försämrar relationerna mellan Polen och Ryssland ytterligare, Det är bättre samarbete Europa och Ryssland behöver inte sämre.

Sänk momsen på restaurang och hotell
Sverige har EU:s högstsa moms (25%) på restaurangtjänster. Samtidigt har vi Europas lägsta sysselsättningsgrad inom hotell och restaurang. Det är också mycket svårt att förstå gränsdragningarna. Om smörgåstårtan ställs vid dörren där begravningen är så gäller 12 procents moms. Om den tas in och serveras så gäller 25 procents moms. Sänk till 12 procent över hela linjen.

Det var också budskapet på dagens Momspromenad i Stockholm
som jag och Mats Eriksson Catering, Värmdö ägnat eftermiddagen åt. Vi gick hela Västerlånggatan ner från Mynttorget till Stortorget. Vi hann med 10-12 restaurangabesök - inte det vanliga ätandet och drickandet - utan delade ut en folder med rubriken "Sänkt moms ger 10 000 nya jobb. Det är en uppgift vi fått från Handelns Utrednings Institut, HUI. Det var kända restauranger som Rudolfo, Rudolfino, Warehouse, Agaton, restaurang JT och Michelangelo.

Nästa gång blir det Värmdö
Vi möttes av kramar, pussar och bravorop från krögarna när vi spred vår namninsamling www.namninsamling.se och hänvisade till Mats blogg www.momsbloggen.se. Jag var där tillsammans med Mats för att representera centerpartiet och driva på för centerns förslag om just en sådan momssänkning. Nästa gång blir det Värmdö...

För övrigt blev det ingen seger i tennisen mot Micke i dag heller, utan tyvärr en muskelbristning på baksidan av höger lår...aj,aj

lördag 10 april 2010

Folkomrösta om EMU?

Pressmeddelande 2010-04-10
Hans Lindqvist, 070/ 5485819
Ordf i Centerns EU-kritiska Nätverk


-Vart har Jan Björklund och Carl B Hamilton tagit vägen? Varför hörs inga krav på en ny folkomröstning om EMU längre?
-Det kanske vore an alldeles utmärkt idé att genomföra en sådan under hösten nu när opinionen är starkare mot EMU än någonsin. Eller vad säger folkpartiet?

Det frågar jag i ett pressmeddelande i dag i samband med den opinionsmätning som Demoskop genomfört som visar att 55 procent skulle rösta nej till euron i dag och bara 37 procent ja.
Opinionen ser ju vad som händer med euron som nu är i en svår kris med Greklands ekonomiska haveri. Gerkland har fuskat med statistik om sin ekonomi och EU:s sk stabiliseringspakt, som skulle se till att inte budgetuderskott och statsskuld växte i EU-länderna, har totalt misslyckats. Under den närmaste månaden måste Grekland låna hundra miljarder kronor för att täcka underskotten i den grekiska statsbudgeten. Grekerna själva börjar ta ut sina pengar från landets banker, räntorna stiger, marknaderna skakar och euron försvagas.
-Det är trist att få rätt, men skillnaderna i ekonomier är för stora och det går inte att ha en gemensam penningspolitik i EU om också inte skatter och finanspolitik är gemensam.
-Och det är precis vad vi nu står inför i EU.
-Nu diskuteras på fullt allvar en avgift på transaktioner över gränserna, en sorts EU-moms, som euroländerna eller kanske EU-länderna skall betala. Då är vi så nära den EU-skatt man kan komma, vilket ja-sidan under folkomröstningen mom euron kategiriskt förnekade aldrig skulle bli verklighet.
-Då är det kanske dags att folkomrösta om EMU igen, om vi ska behålla kronan eller gå in i den havererade euron och betala EU-skatt?
-Efter nej i den folkomröstningen är frågan avgjord för all framtid.

För övrigt skall jag nu skriva den årliga ingbudan till Hemmestakören att komma till oss och fira Valborg. Frågan är bara vad vi skall klä ut oss till i år....

fredag 9 april 2010

Måste skatten höjas för att behålla välfärden?
Nej det tror jag inte. Men det är vad en politikergrupp inom SKL, Sveriges kommuner och landsting kommit fram till i en utredning. Fram till 2035 kommer kommulskatten att behöva höjas med 13 kronor för att behålla dagens välfärd, främst på grund av den växande andelen pensionärer. Alla sju partier i gruppen är överens om att kostnaden för välfärden måste tillåtas växa, men man är inte överens om hur den skall betalas.
Själv tror jag inte skatten kan höjas så mycket. Det kommer att handla om en kombination av olika åtgärder som ökade avgifter, för t.ex tilläggstjänster inom äldreomsorgen. Fler försäkringslösningar alltså privata försäkringar, fler arbetaede timmar, ökad effektivitet och kanske någon skattehöjning måste till.

Ägarlägenheter kommer - men kräver tålamod
Introduktionen av ägarlägenheter har inte blivit någon succé. Ett år efter genomförandet finns bara 50 lägenheter. Osäkerheter kring bankernas finansiering och försäkringsfrågor ligger bakom. Vad äger samfälligheten och vad äger lägenhetsinnehavaren, t.ex?. Men ägarlägenheter kommer. Lös de praktiska och ekonomiska frågorna och intressetet kommer att öka. Och det är en reform värd att kämpa för.

Snabbgående pendelbåtar i Göteborg också något för Värmdö
Så har vi då kommit hem, vi i Waxholmsbolagets styrelse som tillsammans med ledande tjänstemän träffat Styrsöbolaget och Västtrafiken i Göteborg och åkt med, lyssnat på och diskuterat deras nya snabbfärjor. Det handlar om pendelbåtstrafik till öar som Brännö, Styrsö och Donsö. Lätta och miljövänliga kolfiberkatamaraner som gör uppemot 30 knop. Det är precis sådana pendelbåtar eller "sjöbussar" som vi i centerpartiet föreslagit skall introduceras också i Värmdö, t.ex från Gustavsberg in mot Stockholm. Låt oss pröva. Kan Göteborg så kan väl vi.

För övrigt så har Sonja och jag varit hemma hos Stoffe och Stina och ätit en god middag och pratat lite om hur man skall få arbetsliv och vardag att gå ihop...

onsdag 7 april 2010

Viktigt val i Storbritannien 6 maj
Så utlyste då till slut premiärminister Gordon Brown nyval till den 6 maj. Det var en månad i går. Osäkert, är väl de minsta kan kan säga. Tories har haft ett övertag länge. Labour har tagit in sista tiden och en oklar majoritet kan ge plats för liberaldemokraterna. Valet handlar om ekonomin och det mycket stora underskottet på upp emot 12% av BNP. Hade Storbritannien varit med i EMU hade vi haft ett Grekland till....

Dagens Nyheter www.dn.se
är skräckslagen för torieledaren David Camerons EU-kritik. Varför det? EU skall väl inte lägga sig i sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor och Danmark och Irland har redan grundlagar som kräver folkomröstning innan mer makt överförs till EU.
Men en fråga Gordon Brown. Var det rätt med nyval nu? Vad är det du och Labour vill ha mandat för?

Bonusar är ett d-a otyg
som borde bort från dagordningen i storföretagen. Mats Odell för en hedevärd kamp mot systemet och får stöd av Thomas Franzén fd Riksgäldsdirektör och medlem av Etikkollegiet i dagens DN. Han och hans medskribent Petert Norman, vd i Sjunde AP-fonden ställer en bra fråga till vd:arna: Skulle du göra ett sämre arbete utan bonus....? Ge en ordentlig lön och
in med nytt folk i styrelserna som tänker om.

Varför presskonferens Anders Borg om att inte ge några pengar...till Värmdö
och andra kommuner.I går morse fick jag ett sms om telefonmöte kl 09.30 med Anders Borg - ett lyssnarmöte. Vi som deltog var väl utsedda som särskilt viktiga personer.. av någon. Anders Borg talar om förbättringar i ekonomin och att det inte blir några nya pengar till kommunerna. Men det har vi inte väntat heller. Det sades tydligt att det sista tillsskottet i år på 17 mdr var av engångskaraktär. Onödig info. Varför ha presskonferens om att inte ge något som ingen väntar sig....?

För övrigt håller jag på att få ihop en kryssning med Sonja, jag, Stoffe, Stina, Åsa, Micke, Emma, Sara och Hanna....i september efter valet....roligt.
tisdag 6 april 2010

Naturskyddsföreningen - regeringen har försvagat skyddet för naturen
Det skriver Mikael Karlsson och Jonas Rudberg, ordförande resp projektledare i Naturskyddsföreningen. De kritiserar regeringen och främst miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson för försvagat strandskydd och skydd av skogen som naturmiljö. Det privata ägandet har satts i centrum.
Tycker nog att kritiken är lite svag. Det allvarliga är att den förs fram överhuvudtaget. Rätt eller fel blir det ett problem för regeringen och centern på ett område där mp bara stärks... Andreas och Eskil måste självklart svara.

Sverige och Storbritannien bör samarbeta om EU och klimatet
I en artikel i www.svd.se skriver Storbritanniens ambassadör i Sverige att nya initiativ behövs för klimatet. Inte särskilt upphetsande, men hans poäng är att Sverige och Storbritannien har mycket gemensamma krav mot en fossilfri framtid. Sverige och Storbritannien har också ofta en gemensam uppfattning om att klimatfrågan i första hand måste stärkas och lösas genom FN och anadra internationella organ. För detta behös ett internationellt ramverk.
Klimatfrågan håller på att tappa lite fart. Vem driver den i valrörelsen? Centerpartiet?

För övrigt tycker jag regeringen bör satsa på fattiga, ensamstående och barnfamiljer i vårpropositionen.

måndag 5 april 2010

Föreslå Tobinskatt - varför inte ett förslag från centern?
När jag satt i EU-parlamentet var jag en aktiv pådrivare för en Tobinskatt. Den amerikanske ekonomen James Tobin föreslog 1972 en skatt på kortsiktig spekulation på internationella finansiella transaktioner kring valutor.
Nu har vi sett vilka som fått betala och vilka som fått betala efter finanskrisen; vi skattebetalare och våra skattepengar har räddat finanssektorn samtidigt som finanssektorn har ökat sina bonusar.

En Tobinskatt på 0,25 procent
skulle inte hindra en seriös investerare men stoppa en som köper på måndag och säljer på tisdag, som t.ex hedgefonder. Roulette-, kasino- och vadslagningsekonomin får betala för nästa finanskris. Inte mer än rätt och bra för en långsiktig ekonomi. Läs mer i http://www.aftonbladet.se/.

Verklighetens folk - beslutar vid köksbordet
Göra Hägglund har en god idé-politisk näsa. Verklighetens folk är inte så dumt - du och jag, ungefär som folk är mest.... De rödgröna står för central - och detaljlstyre med kvotering och uppifråndirektiv. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. Riktigt bra, men var är de handfasta nära förslagen...?

Planera för ett grönt skärgårdscentrum i Hemmesta
Hemmesta Centrum är en grå asfalt- och betongdimma. Vi vill ha ett mysigt skärgårdscentrum med låga hus med affärer i bottenplanet och lägenheter i 2 eller max 3 plan. Inga nya fyrkantiga "Hedberglådor". Vi har flyttat hit för att bo lantligt och tryggt. Värmdö får inte bli någon förort till Stockholm. Lös trafiken med två filer in på morgonen och tvärtom på kvällen, precis som i Grisslinge. Inga motorägar genom Storskogen.
Och en zon i hela Värmdö för oss som åker kommunalt....

För övrigt blev det ingen vinst i går (heller) .. i tennisen men en liten nubbe till påsksillen blev det...

söndag 4 april 2010

Staten och kapitalet - nya fonder för uthållig utveckling
Det är en utmärkt idé i den kapital,-fack och myndighetsöverskridande artikeln som i dag finns på http://dn.se. Där föreslår bland andra Marcus Wallenberg, ordf i SEB, Stefan Löfven, ordf för IF Metall och Christina Lugnet, generaldirektör för det nya Tillväxtverket en kraftig injektion med nytt riskkapital. Staten föreslås satsa 5 mdr och samarbeta med nationellt och internationellt kapaital för att få in minst det dubbla för investeringar för framtiden i ny teknik, och uthållig utveckling. Sverige och världen behöver nya innovativa miljö- och tillväxtföretag och ett brett samarbete av detta slag är bara win-win. Ta bollen regeringen...Maud ligger närmast.

Från sjukvård till friskvård - från sjukfrånvaro till frisknärvaro
Jag står som första namn på centerns landstingslista i valkrets ost. En fråga som jag verkligen vill driva i landstingsvalet där hälso- och friskvård. Mer av vardsgsrutiner med motion, kost, sömn och sociala frågor kring arbete och fritid kan kraftigt öka frisknärvaron på arbetet och i vardagen. Balans i livet med arbete, familj, kultur, musik, grann- och vänkontakter låter kanske långt från vad landstinget skall syssla med, men det finns mycket forskning som visar vilken betydelse ett positivt livsmönster och regelbundna hälsokontroller har för att minska sjukvården - både för den enskilde och för samhället. Här måste vi samarbeta mera mellan kommuner, landsting, närings- och föreningslivet.

Valet -landet - landstinget - Värmdö
Uppladdnigen pågår för fullt. När granskning och jämförelser ökar kommer den röd-gröna oppositionen att få problem och regeringen kommer att bli återvald. Allt under förutsättning att ingen skandal eller något valhaveri inträffar.
På regional nivå sker samma sak. Den nu sittande Alliansen blir omvald. Landstinget är det mest börtglömda valet och de flesta röstar som på riks.

I Värmdö
blir det detsamma. Vid förra valet hade Allianspartierna 53 procent av rösterna i kommunvalet och 56 i riksdagsvalet. Inflyttnigen till Vörmdö har inte gynnat oppositionen. Trots "vissa svårigheter" blir det en borgerlig majoritet. Men egentligen är det mindre av block och mer av samarbete som behövs på alla nivåer...

För övrigt skall jag nu åka och spela tennis med Micke och kanske vinna...

lördag 3 april 2010

Underskatta inte pensionärerna Fredrik
I dag har http://svd.se en helsida om pensionärerna. De rikaste pensionärerna har fått det 32 procent bättre på tio år medan de fattigaste har fått det 19 procent bättre. Det är fårstås inte "bara" den nuvarande regeringens fel utan faller tillbaka på s-regeringarna också och pensionsuppgörelsen. Pensionärerna som grupp har också haft en sämre utveckling ekonomiskt de svenska hushållen i övrigt.

Det är en symbolfråga
och där är det många som håller med de rödgröna att "straffskatten" på pensionärer skall bort, eller att det skall vara lika skatt för lika inkomst, oavsett pensionär eller i arbete. Om s skall återställa jämvikten med att höja skatten för de som arbetar då är det ett problem för dem men om...Underskatta inte pensionärerna.

Felaktik kritik mot biståndsminister Gunilla Carlsson
Utan att vara inifrån insatt i frågan så syns de två tidigare SIDA-chefernas Carl Thams och Bo Göranssons kritik mot nuvarande biståndsministern Gunilla Carlsson i dagens Svenska Dagblad mest vara självförsvar. Det har runnit mycket pengar genom SIDA med dålig kontroll och det har Gunilla Carlsson ändrat på. SIDA blev en stat i staten där tjänstemännen alltid hade rätt...

Värmdöcentern laddar inför valet
I går åkte Värmdöcentern båt hela dagen fram och tillbaka till Åland och diskuterade valet. Vi gick igenom tidigare valresultat, dagens opionsläge både på riks, regional och lokalt. Här får vi nog leva med att centern på riks inte kommer att bli något dragplåster...
Vi får vinna valet själva som en av våra valoptimister sammanfattade läget....
Hela tillbakaresan ägnades åt frågor vi skall ta upp i valförelsen för att bevara miljön och naturen men också utveckla vår vackra kommun med fler arbetsplatser, bostäder, bättre skola, ökad trygghet, satsning på våra ungdomar och att vi löser trafikproblemen..
Vi gick i land med sex stora blädderblockspapper med förslag...

För övrigt åker Sonja och jag nu till staden för att ta en påskdrink på Operabaren och senare se och höra Figaros bröllop av W. A. Mozart...roligt

torsdag 1 april 2010

Bra Alliansförslag - höjda barnbidrag och sommarjobb
Det är utmärkta förslag som går in på socialdemokraternas planhalva. Flerbarnstillägget höjs med 50 kronor för det andra barnet och med som mest 200 kronor för det femte barnet. Inte mycket kan tyckas, men ambitionen och inriktningen är ett socialt steg som förbättrar för flerbarnsfamiljer och totalt kostar 700 milj. Satsningar på ensamstående mammor borde ha varit med men kommer...
Regeringen satsar också 100 milj på sommarjobb för ungdomar, precis vad Alliansen efter förslag från centern, också gör i Värmdö. På riks kan det ge 15000 jobb och i Värmdö 70.

Kd driver idépolitik
Allt är inte bra som kd föreslår men det är bara kd som driver idépolitik. Det behövs verkligen. På svd.se/brannpunkt för Göran Hägglund ett resonemang om brott, straff, brottsoffer och samhällsansvar. Politiken får inte bara bli procentsatser och siffror.

Wetterstrand populär - men ingen statsministerkandidat
Det skriver i alla fall DN i dag efter en opinionsmätning gjort av DN/Synovate. F Reinfeldt är outstanding på de flesta kriterier som bedöms som att företräda Sverige utomlands, leda Sverige i kris, leda regeringens arbete... och Mona Sahlin ligger långt efter.
Maria ligger tom efter Mona i den mätningen. Politisk porr.... Att s säger nej till förhandlingar om Förbifart Sthlm med mp och v däremot är politisk hetluft.

Sociala problem ökar i Värmdö
I Varmdö har vi i dag gått igenom Socialnämndens bokslut en extra gång efter dystra besked förra veckan från socialchefen Carin Flemström. Om inget görs väntar kraftiga underskott och förvaltningen begär över 20 miljoner extra till nästa år. Ökade alkoholproblem, särskilt bland unga tjejer, fler ungdomar anmälda till socialtjänst, många fler ärenden för utredning. På Djurö skola är problemen särskilt stora.
Alliansen och oppositionen tycktes överens om två saker. Tillsätt en utomstående utredare, kanske de som gjorde samma sak för tre år sedan och sätt omedfelbart igång utredningen "Trygg i Värmdö som främst kd och c föreslagit men som nu är ett Alliansinitiativ.

För övrigt skall Sonja och jag nu gå hem till Emma, Sara och Hanna med lite påskägg...