söndag 31 augusti 2014

Känner att Centern är på väg uppåt i opinionen både riks och lokalt-det är mycket positiva tongångar från medborgarna.
Lite plötsligt kan man kanske säga, men de usla siffrorna under lång tid för Centern under och kring 4 procent har vi nu lämnat. Det känns mycket mera positivt med väljarkontakter nu sedan EU-valet. Det var en framgång och den håller i sig. Tror också att M och S båda har passerat sin toppnivå och att både Kd och Centern kommer att göra ett bra val. Folkpartiet har bara skolan och den är folk trötta på, särskilt nu när alla partier kommer med egna förslag om mer pengar, högre lärarlöner, ordning och reda. Vinster i välfärden har också passerat kulmen. Nu gäller att att behålla valfriheten men stärka kontrollen och insynen  i både den offentliga och de privata skolorna.

Centerns förslag om matlandet,om miljöbilar om sänkta arbetsgivaravgifter,  Rut och Rot kvar och lägre arbetsgivaravgifter för unga som ger jobb  har gått hem.

Lokalt i Värmdö känns det också bra med  många positiva frågor om kyrkskolan och skärgårdsskolorna, pendelbåtar, bostäder för unga på pråmar i vattnet och den vanligaste frågan om Slussen och trafiken.
Centern har hårdast drivit Nej till Nya Slussen och drivit på för Plan B. Allt fler inser att det ogenomtänkta Nya Slussen måste försvinna liksom hela tanken med bussterminalen i Katarinaberget.

I går på båtmässan var miljövänliga pendelbåtar, Slussen och skolan de vanligaste frågorna
och där har Värmdöcentern medborgarnas stöd. Vi vill behålla nuvarande klöverbladslösning  med en upprustad bussterminal där den är i dag och rusta upp Slussen enligt Plan B. Vi vill ha bort tankarna om bussterminalen  och den riskfyllda 420-meterstunneln under Stadsgårdsleden. Vi vill att landstinget ska ta ett beslut om pendelbåtar från Värmdö(Kolvik, Ålstäket eller Gustavsberg) som man nu gjort om pendelbåtar från Ekerö. Vi vill behålla och utveckla Kyrkskolan och skärgårdsskolorna inte rusta ner och försämra.
För övrigt har Sara och Hanna varit här sedan i går eftermiddag och vi har hunnit med det mesta, nu är det handelsbod.

fredag 29 augusti 2014

Sd:Smutskasta Sverige så kommer det inga flyktingar
Vi glömmer alla siffror som Sd presenterat om 90 procent minskad invandring som skulle ge sådär 150 miljoner så att Sd kan höja pensionerna, ge miljoner till äldrervården, höja föräldrapenningen, ge mer till sjukvård, skola och a-kassa. Det är ändå inte det som avgör varför folk röstar på Sd. Mest tragiskt i intervjun med Jimmy Åkesson i går var det han kallar för "signalpolitik". Tala om att i Sverige får flyktingar ingen sjukvård, ingen anhöriginvandring, ingen skola, ingen bostad, inga jobb. Smutskasta Sverige så mycket som möjligt så kommer inga flyktingar hit. Fy f-n .Tragiskt.

Och nu fiskar Kd i grumliga vatten med "Vi måste diskutera var gränsen går för hur många flyktingar...skriver Sara Skyttedal dn.se/debatt, ordförande för kristdemokratiska ungdomsförbundet.
Sverige är det land i EUropa som tar emot mest flyktingar....skriver Sara, inte utifrån något att vara stolt över utan något vi måste diskutera.. gränsen,.. hur många....AJ,aj.

Korkat S-förslag om att tvingas ha samma personalantal i friskolor som i kommunala skolor.
Politiken ska inte gå ner i detaljer och tala om hur många personer olika kommuner och friskolor, vårdcentraler och äldreboende ska ha anställda. Det blir ju ministerstyre av sämsta slag. Hela poängen är ju att organisera verksamhet bättre med olika skolformer, vårdinriktning. äldrevårdsmodeller. och låta kommuner,friskolor, vårdcentraler, utveckla sina egne idéer.  Löjligt och fel.
För övrigt en utmärkt intervju med Lena Ek i morse om den ökande mängden avfall och nya metoder för återanvändning och återvinning. Centern går framåt och uppåt.


torsdag 28 augusti 2014

Från komunfullmäktige i går:
Moderaterna är det enda parti som motsätter sig att Värmdö ska kunna påverka Slussenfrågan genom planföreläggande till regeringen.
På min fråga i går svarade kso Monica Pettersson ett tydligt Nej på frågan om hon är beredd att föreslå ett planföreläggande.,dvs att regeringen kan ingripa i ett planärende av större vikt som påverkar flera kommuner. Slussenfrågan är just ett sådant ärende. Stockholm har en detaljplan för själva Slussen, (efter överklagande) men har fått nej till bussterminalen i Katarinaberget (tack och lov) och också Nej till prövningstillstånd i högre instans. Det betyder att det saknas en detaljplan för att sätta igång bygget, något som Stadshuset själva sagt är en förutsättning för att börja bygga. Det vill man ski....a i.

Planföreläggande är just till för en sådan situation som vi har i Värmdö. Sthlm ska ta besluten men det är Värmdö och Nacka som påverkas mest. Moderaterna sätter Sten Nordin före värmdöborna. 
För M och Monica Pettersson är det viktigare med ett nära samarbete med Sten Nordin än att se till att vi i Värmdö får en bussterminal i Slussen, Det kan vi kan gå miste om om vi inte får påverka i Slussenfrågan. Vad ska man säga.....Oj. Roligt att alla övriga partier C, S,Fp, Kd, Mp, V, Sd i kf i går ställde sig bakom ett krav till regeringen om planföreläggande.

Det nuvarande Slussenförlaget "Nya Slussen" beräknas kosta 8 miljarder i 2009 års penningvärde.
Det betyder 10,12 miljarder...i dag. Bygget beräknas ta 8 år...har någon sett ett så sort bygge som håller byggtiden...? Nya Slussen förkastar nuvarande klöverbladslösnng och vill bygga en åttafilig motorväg mellan Söder och gamla stan, fem höga glashus på stadsgården och under dem en tunnel i stadsgårdsleden på 420 meter som Värmdöborna måste öka igenom, som hårt kritiserats för brand- och olycksrisker.

Värmdöcentern driver Plan B, där vi rustar upp nuvarande klöverblad som kan göras dubbelt så fort, dubbelt sås billigt och dubbelt så bra med bussterminalen upprustad på nuvarande plats. Rösta nu rätt i valet om Du vill påverka i Slussenfrågan.
För övrigt hade vi positiva debatter om mina motioner om körkortsutbildnig i kommunen och fler arbetsplatser till Värmdö. Roligt. Vi i Värmdöcentern vill också låta ungdomar vara med och bygga bostäder på vattnet. Varför inte Attefallshus på pråmar? 

onsdag 27 augusti 2014

Åkesson  säker och snabb men han har fel - från TV-utfrågningen i går
Det är ingen tvekan. Sd blir farliga i valet och kan gå fram ordentligt. Jimmy Åkesson låter sig inte provoceras och svarar snabbt och säkert på frågorna också ofta med siffror och fakta. Han lägger också in personer och repliker som tilltalar många väljare och tar röster från särskilt socialdemokraterna.Men han har fel i sak och en omänsklig attityd.

Några exempel:
Han hänvisar till idéer från S-tiden med Tage Erlander, när han får frågan om det var bättre förr.
Han är inte feminist - han är Sverigedemokrat, socialkonservativ och nationalist, men
"Jag tror på jämställdhet -heltid och bort med ofrivillig deltid". (som S)
Föräldrarna ska bestämma om föräldraförsäkringen,
"Vi är den enda motvikten mot 7 andra partier för en ansvarsfull invandringspolitik". En omskrivning för att vi vill minska invandringen med 90 procent.
Men Åkesson har fel - hans politik är främlingsfientlig, omänsklig, inhuman och osolidarisk.

Åsa Romsson debatterar med sig själv i morgonekot om vinster i välfärden, Förbifarten och S-samarbetet
Hur hårda är Mp- mot vinster i välfärden. Språkröret är i alla fall inte lika hård som Mp-kongressen som sagt Nej till vinster i välfärden. Här fanns massor med öppningar om myndighetsgranskning om bedömningar om....Detsamma om Förbifart Stockholm. Det ska "stockholmarna avgöra". Ska trängselskatten gå till motorvägar eller kollektivtrafik?. Nej-et verkar nu vara lite anpassat....

Nu ökar vi trycket i Värmdöcentern med tre viktiga  frågor för Värmdöborna
1.Miljövänliga bussar och pendelbåtar till Slussen. Bussarna ska gå fram till Slussen när Slussen byggs om. Ingen terminal i Katarinaberget. Pendelbåtar från Värmdö till Slussen.
2.Bostäder på land och vatten för unga och vuxna. Vi vill att ungdomar själva ska kunna delta i att bygga bostäder på pråmar på vattnet runt Värmdö.
3.Resurser till skolan och stärk Kyrkskolan och skärgårdsskolorna.
För övrigt vill vi nu ha ett besked från moderaterna i kf i kväll om de går med på ett planföreläggande där också Värmdö och Nacka får vara med att planera Slussens framtid.

tisdag 26 augusti 2014

En utmärkt Alliansuppgörelse om  miljöbilar, elbilar och laddstolpar som Centern kan ta åt sig äran av. Mycket positivt
Det är bara att glädjas åt uppgörelsen om miljöbilar i Alliansens valmanifest;Miljöbilspaketet. Supermiljöbilspremien fylls på med nya pengar, 75 miljoner för resten av året.Premien höjs nästa år från 100 miljoner till 215 miljoner. För en laddhybrid ska rabatten  nästa år bli 40 000 kronor och 55.000 kronor för en elbil. Mycket bra. Och det är elbilar vi ska prioritera, men så länge det inte finns laddstolpar tillräckligt måste elhybriden finnas kvar, dvs man kan köra med både el och annat bränsle. Klockrent.

Bonus-Malusystem inörs från 2017 - alldeles utmärkt
Det har Centern också drivit  att bränsletörstiga bilar får en högre skatt och miljövänliga bilar en mindre. Det förstår varje människa också bilägarna. Det är inte bilen vi är emot,utan utsläppen. Laddstolpar kommer också att få ett investeringsstöd på upp till halva kostnaden för laddstationer runt om i landet. Det blir 10 000 fler laddstolpar som byggs till 2018. Som ger jobb i hela Sverige.
En utmärkt satsning, lätt att förstå, stärker miljön, betalar sig själv med bonus-malussystemet och ger jobb över hela landet. Närodlat.
För övrigt åker jag nu in till landstingsstyrelse och forskningsutskott.


måndag 25 augusti 2014

Lärarlönerna blev en virrig fråga för Gustav Fridolin -  
Utfrågningen av Gustav Fridolin i går kväll i TV-rutan blev lite delat. Fridolin är allmänt sett mycket bra och stärker Mp tillsammans med Åsa Romsson. Starten var dock mindre bra i går med frågan om lärarlönerna.
För det första tycker jag att det är fel att ställa ut så mycket pengar till en yrkesgrupp från politiker. Nu var dessutom förslaget om 10.000 kronor mer i månaden om några år en kraftig överdrift.Beloppet var 2.000 med de 3.75 miljarder Mp vill skjuta till i frågan. Återstoden 8.000 ska ske i förhandlingar mellan parterna och det kan ju ingen politiker lova ut.

Ideologiskt om Mp var Fridolin på hemmaplan
om ökad livskvalitet med kortare arbetstid, eller livsbalans som jag tycker Centern ska tala om med arbete och vardag, ett uthålligt samhälle, klimat och miljöpolitiken. Det tilltalar många människor.

Så var det Hägglund på morgonen i ekot - inga löften till pensionärerna om sänkt skatt nästa mandatperiod. Det är hårt för Kd.
Äldrevården, förstatligandet av sjukhusvården "århundradets sjukvårdsreform", pensionärerna,mindre barngrupper var huvudfrågor. Gapet mellan de som arbetar och pensionärerna ska avskaffas. Men hur?
Där kom inget svar.Det stora(svåra) beskedet för Hägglund var säkert att tvingas säga att han inte kan lova någon skattesänkning för pensionärerna nästa mandatperiod. Hederligt men svårt.
För övrigt är ja nu jag nu på väg till landstinget och möte med Samverkansrådet med funktionshindrade om framtidens hälso- och sjukvård.

söndag 24 augusti 2014

Alliansen, Reinfeldt och Borg återtar kommandot i valrörelsen  - styrkeposition, skyddsvallar, långsammare återhämtning, oron i omvärlden, flyktingmottagandet kräver resurser
Där har vi ledorden i Anders Borgs presentation av läget i Sveriges ekonomi från Harpsund. Det är ingen tvekan om att regeringen och Alliansen återtagit kommandot i valrörelsen. Nu är det ekonomi, nu är det Anders Borg, Nu är det Frederik Reinfeldt. Nu är det ordning och reda, nu är det krona för krona. Lita på oss. Vi håller ordning på Sveriges ekonomi. Det var budskapet och det kan inte ha undgått någon som är ens det minsta intresserad av valrörelsen.

25 miljarder behövs i statskassan och det är banker, försäkringsbolag, höjd skatt på miljöovänliga bilar, tobak och alkohol som ska ge pengarna.
Det är också områden som jag tror de flesta accepterar. höjd bankskatt har s och v redan pratat om. Centern får igenom höjd skatt på bilar med höga utsläpp(utmärkt) och höjd skatt på tobak och alkohol(igen) är det ingen som skriker högt om.

Ämnesskiftet i valrörelsen irriterar Oppositionen och Mp kräver att få möta Reinfeldt i en debatt om klimatet.
Det kommer inte Reinfeldt att ställa upp på och här har Centern chansen. Vi ska anta utmaningen och ta debatten om miljö, klimat och jobb ned Mp. Miljöfrågorna måste få plats och det är Centern som ska se till det i regeringen. Utmana Romson, eller Fridolin. När som helst, var som helst. Det vinner valet på och det vinner båda partierna på.
För övrigt ska jag skriva inledningstalet nu till spårbilskonferensen på Arlanda om någon vecka. Oj vad mycket det händer i världen om spårbilar och automatbanor som inte nått Sverige.
lördag 23 augusti 2014

Det håller på att hända något positivt med Reinfeldt och hela Alliansen. På tre veckor kan mycket hända. Harpsund kan bli en vändning.
Reinfeldts spelbyte med oron för krigen och kriserna i Världen där vi måste "öppna våra hjärtan" har totalt ändrat spelplanen inför valet. Alliansregeringen har högt förtroende i utrikespolitiken med Reinfeldt och Carl Bildt och Alliansen har högt förtroende kring kriser och ekonomi med Reinfeldt och Anders Borg. Det har blivit spel på den planhalvan hela veckan och Alliansen och R har gått framåt i den mer generella förtroendefrågan om regeringsansvar i krislägen.

Centern går stadigt uppåt och det är glädjande och välförtjänt. Nu gäller det att fånga in de frågor där folk känner igen oss och där vi har stort förtroende. Mat och elbilar.
Mat, t.ex matspillet med en miljon ton matavfall måste vi ta tag i mera. Den utmärkta satsningen på miljöbilar, särskilt elbilar med 10 000 laddstolpar  runt om i Sverige stärker miljön och ger jobb i hela landet. Vi är på väg....roligt.

Den ryska busskonvojen kan bli den tändande gnistan för ett utvidgat krig i Ukrina.
Det är provocerande och farligt att bara tränga in i ett annat land med en jättekonvoj med fordon som ska hjälpa Luhansk befolkning. Ukrarinas regering är överkörd, liksom Röda korset och omvärlden...Vad händer om någon av hjälpbussarna blir beskjuten? Putin hittar säkert en ursäkt för en invasion och kriget är ett faktum.
FN och EU måste agera. NU.
För övrigt spelade Stoffe och jag Tennis i går på Saltarö..Nja, fick visst ett gem men hade lika några gånger....sedan blev det bad med Emma och Hanna som spelade på banan bredvid.

fredag 22 augusti 2014

Löfven blir alltmer positiv till Jonas S och Vänstern trots de tydliga V-beskeden om stopp för vinster i välfärden.
I dag kan vi läsa i dn.se/debatt att Jonas Sjöstedt har en färdig tidsplan  med de lagändringar som krävs för att stoppa vinster i välfärden. Kommunalt veto, avskaffa LOV, stopp för nyetableringar med vinstsyfte,lagar mot skattemedel till vinster,nya regler för upphandling och en särskild Välfärdsmyndighet för att samordna processen och "bistå kommuner och landsting" i vinststoppsfrågan. Jonas har också en färdig ministerlista i bakfickan. Det blir ingen lätt sak för Löfven att komma undan detta om han ska ha med V i regeringen, vilket det lutar åt nu..

Företag i välfärden som tar ut vinster som inte skattas eller skattas lågt i skatteparadis ska bort.
Vinst får inte vara huvudsyftet med privata företag. Kvalitet, utbildning i centrum, tillräcklig personal, granskning ska ske "nära dig" av kommunerna. Ingen statlig skola.
Det måste finnas ett utrymme för engagemang att göra något bättre, att vilja visa att det här kan jag eller vi förbättra om vi gör si eller så. Du måste också kunna göra vinst på det, för att överleva. Ställ nu frågor till Löfven om han ställer upp på Jonas tidsplan och lagändringar. Ja eller Nej.

En tuff annons från SD i Dn som säkert tilltalar en del som vill slå vakt om den svenska välfärden före att satsa miljarder på ökad invandring - det är bara det att Jimmie Å och SD har fel.
F Reinfeldt ska ha heder för att att han vill "öppna våra hjärtan" för att ta emot fler människor som flyr för sitt liv i Syrien, Libanon, Irak... De flesta människor ställer sig bakom att visa solidaritet och hjälpa till, inte minst svenskar. I längden vinner också Sverige som land på det. Vi måste nu tala om att Jimmie Å har fel, fel fel.
För övrigt blir det nu lite förberedelser för spårbilskonferensen igen på tel. 

torsdag 21 augusti 2014


Rör inte min vårdcentral!

Nu startar Centerpartiets sjukvårdskampanj inför landstingsvalet. Kampanjen heter ”Rör inte min vårdcentral” och är ett upprop för rätten att välja vårdcentral

Kampanjen ”Rör inte min vårdcentral” kommer att bedrivas i hela Stockholms län. Kampanjen riktar kritik mot de rödgrönas politik och retorik mot privata vårdgivare och tar strid för människors rätt att välja vårdcentral.

-          Sex av tio invånare i Stockholms län går till en privat vårdcentral. Ändå tävlar Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna om att tala illa om privata vårdcentraler och att hitta på stopplagar, säger Gustav Hemming (C).

-          Vi ska ställa oppositionen till svars för sin linje. Det är både klokt och rättvist. Sanningen är ju att ledande politiker hos både (S), (MP) och till och med vissa inom (V) vet att deras kritik mot vård- och välfärdsföretag är orättvis, och att välfärdsföretag har gjort mycket för att utveckla vård och annan välfärd, säger Gustav Hemming (C).

   Vi i Centern vill också
-  -Stärka närsjukhusen, som Nacka sjukhus Närakut genom dygnet runt öppet så att du inte alltid behöver åka till akutsjukhuset när du behöver hjälp.
-   -införa vårdcoacher för alla cancerpatienter så att de kommer till rätt vård i tid
-   -Förbättra karriärvägar och löneutveckling för sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor
-   -Satsa mer på patientföreningar och fler funktionshindrade ska kunna anställas i landstinget.
-    -Mat som serveras i landstinget ska vara framställd med höga krav på närodlat, miljö, djurskydd och antibiotikaanvändning.


v

onsdag 20 augusti 2014

En bra intervju med Annie i morgonekot. Miljöbilar,matsatsningen, ny arbetsförmedling med jobbpeng som ger fler jobb
Tycker Annie ska vara nöjd med morgonekots intervju. Jag hörde med ett öra men tycker att allmänintrycket var bra. Rätt att instämma med Fredrik Reinfeldts "öppna ditt hjärta" om den ökande flyktingpolitiken och de kortsiktigt ökande kostnaderna. Medkänsla, ansvar.

Annie fick med miljö, jobb, företagande, mat redan i inledningen.
Det var få frågor.eller inga,om landsbygd. Lite synd. Försäljningen av utsläppsrätterna var lite knepig, men exemplen med de internationella jämförelserna var ett acceptabelt svar. Svårt i ett läge där säkert Centern var överkörd av M och Fp. Den avskaffade skatten på handelsgödsel är också besvärlig för vår gröna röst, men motivet att den inte bidragit till någon sänkning av utsläppen tror jag folk accepterar. Jag är nöjd. Det tror jag de flesta lyssnare också var.

Men det är inte roliga opinionssiffror vi får ta del av i DN Ipsos, vare sig för Centern eller Alliansen.- Förstår inte riktigt varför, men det kommer att närma sig.
Nej det är inga roliga siffror med egen majoritet på 50,4 för S, V, MP och 35,6 för Alliansen med M, FP, KD och C. En omotiverat stor nedgång för C med 1,6. Nu har jag slutat gräva ner mig i opinionsmätningar.
Vi ska köra för fullt nu för framgång i valet. Men tror att det är bra att lägga in lite mer av känsla, välfärd och trygghet i vår argumentering.
För övrigt åker jag nu till Arlanda och möte med KOMPASS styrelsen inför den stora spårbilskonferensen där den 3-5 september. Roligt, viktigt och framåtsyftande.
tisdag 19 augusti 2014

Försiktige Löfven i morgonekot, men ett hyggligt framträdande utan större misstag. Men han gillar inte "ultimatum"-
Det är en förhandlare som talar. Löfven är en gedigen person. Han har breddat sitt politiska kunnande och han svarar bra på den första raka frågan om...När det blir detaljer om vad Fas 3 personerna ska ta vägen efter socialdemokraternas trainee-år,eller vad han kallade det, då blir det oklart.  Då hänvisar han till kommunerna. Det är i sak rätt, men s verkar inte riktigt ha tänkt igenom följderna av sina ,vid presentationen, goda förslag.

Nej, jag tycker inte om ultimatun
Han nämnde inte Sjöstedt i sammanhanget, men det var igen tvekan om att vänstern fanns med i utpekandet. Det kan betyda att  Löfven lämnar vänstern utanför om S blir största parti och bildar en egen S-regering.
Om Löfven inte gillar ultimatum och Jonas inte kan vika sig på nej till vinster i välfärden då blir det ingen vänster i regeringen.

Jag är emot Förbifarten sedan Kungshattsleden och därefter Västerleden presenteras för årtioden sedan. Centern var emot dessa leder och Förbifarten är bara ett nytt namn på samma led.
Jag har reserverat mig mot Västerleden i landstinget men respekterar centern i landstingets ja till leden, och kommer inte att gå ut i valrörelsen och argumentera för ett Nej. Jag tror dock tyvärr att det kraftigt kommer att påverka valen i länen ,men framför allt i staden. 28 miljarder på en bilmotorväg som kan bli 30-40-50...när vi ska satsa på modern,miljövänlig kollektivtrafik kan slå hårt....
För övrigt ska nu Lasse Alenfalk och jag ut på vår andra dags affischeringsrunda i Värmdö. Vi är länets näst största kommun till ytan så det tar lite tid....men valarbete är roligt och vi hinner prata om en hel del....
måndag 18 augusti 2014

Jonas Sjöstedt är en duktig företrädare för sitt parti och han kommer att stärka vänstern. Det påverkar inte direkt Centerpartiet men det stärker de rödgröna och det påverkar hela Alliansen.
Så har jag då lyssnat på utfrågningen av Jonas Sjöstedt i morgonekot. Han är duktig. Han är slipad. Han provocerar ingen i onödan, men är tydlig med svaren. Jag, vet eftersom Jonas var vice ordförande i Nej till EU under folkomröstningen där jag och Eva-Britt Svensson var ordförande.

Jonas kritiserar Fredrik Reinfeldt för att han talar om ökade kostnader för invandringen
Jonas Sjöstedt kritiserar Fredrik Reinfeldt för sitt tal häromdagen om de ökade kostnaderna för invandringen.
Han sa att Reinfeldt "övertar SD:s tankefigur". Han kritiserar R för 140 miljarder i skattesänkning och sedan kostar flyktingmottagande "för" mycket. Hade han inte drivit igenom fem jobbskatteavdrag ha det det funnits pengar. Men R ska ha beröm för att han vill att vi ska "öppna våra hjärtan" och här hade Jonas inget att säga.

Inga vinster i välfärden -men inte klart vad som kommer att hända vid ett förbud.
Det är vänsterns stora valfråga. Nej till vinster i välfärden. Men han hade mindre tydliga svar på vad som händer med de 200 000 personer som arbetar i vinstdrivande vårdföretag i sjukvård, skola och äldreomsorg om vinster förbjuds. "Personalen får ta över"...tyckte jag han sa, eller "Vi får se över lagstiftningen". Här var det inte glasklart. "Vi sätter oss inte i en regering som fortsätter den nuvarande politiken". Det säger ingenting om stopp för vinster, där ryms kompromisser. Men hur räddar man då ansiktet?

Jonas är lugn och låter sig inte provoceras. Det vinner han på. Han kommer att stärka V och blir den som stoppar Fi.
För övrigt ska vi nu ut och fortsätta affischeringen i kommunen utöver de åtta gemensamma affischplatserna. Roligt med val.


söndag 17 augusti 2014

S om Persson-Wallström som utrikesminister: Ingen bra debatt att tala om ministrar innan valet är klart.
Vi vet inte vem som släppt detta till media. Vi vet inte ens om det är sant. Någonting är det nog i alla fall och det är aldrig bra att tala om ministerposter som delas ut innan valet är vunnet. Och att först välkomna Margot Wallström i valarbetet och säkert är intresserad av att få uppdraget som utrikesminister och sedan Göran Person är väl inte så troligt. Särskilt med tanke på att de inte har så goda relationer....Löfven är klart irriterad.

Reinfeldt i sommartalet: Öppna våra hjärtan, ha tålamod och förståelse - känsla, bryter av procent och valfläskdebatten
Jag tycker för det första att det är väldigt bra att en statsminister så engagerat talar om att ta han dom människor i nöd och "öppna våra hjärtan" för de som flyr för livet. Det är just detta som pågår i Norra Irak nu med ISIS fruktansvärda mordjakt på kurdiska yazidier.

Det är också en del av valet Men han ska ha erkännande för det. Att vi vill vara en "humanitär stormakt" och att det begränsar reformutrymmet för annat.
Jag minns min svärfar. Bror Rask som när vi var och fiskade en gång sa att alla partier och politiker bara lovar och lovar och ingen tar riktigt ansvar...Han var gedigen socialdemokrat.
Reinfeldt låter känslorna tala, taktiskt eller inte, men jag tror han både känner så och menar det.

Och vi behöver mer att känslor, samarbete, trygghet och solidaritet i världen och i Sverige. Mer av det skulle stärka Sverige och om man vill säga något i valtider också stärka de partier och personer som framför det.
För övrigt hade vi en bra Valkick-Off i länscentern i går i Tullinge med engagerande anföranden av Per Lodenius,  Fredrick Federley, Gustav Hemming, Anna-Karin Hatt och Kerstin Lundgren. Framåt och uppåt var det.


lördag 16 augusti 2014

Motion till Värmdö kommunfullmäktige angående krav på ett statligt planföreläggande för att påverka i Slussenfrågan

Frågan om Nya Slussen är direkt avgörande för många värmdöbor med arbete och transporter in mot staden. Slussen är i stort behov av upprustning. Ombyggnaden är en av de största infrastrukturprojekten som berör vår kommun och våra medborgare i Värmdö.

Hela processen kring ombyggnaden och Nya Slussen har kraftigt kritiserats för ogenomtänkta och illa underbyggda förslag och överklagningarna och alternativförslagen  är många. Fortfarande saknas en godkänd handlingsplan för bussterminalen efter underkännandet av  Katarinaberget i mark- och miljödomstolen. Det råder stor oklarhet om Stockholms planer. Frånvaron av information, dialog och överläggningar har gjort att osäkerheten är stor för oss Värmdöbor

I Slussenförslaget ingår också en bil- och busstunnel som ska trafikförsörja resande från Nacka och Värmdö in mot Slussen. Tunneln har ett enda tunnelrör utan mellanvägg mellan körriktningarna, där det råder oklarhet om säkerhetskraven från EU eller nationellt kringgåtts.  Mitt i tunneln finns en korsning för uppfarten till Gamla stan. Höjden är bara fyra meter vilket ökar olycksrisken.

Förslaget har hemligstämplats som en del i Nya Slussen. Risken för brand och andra olyckor är uppenbar. Tusen personer kan befinna sig där samtidigt men någon konsekvensutredning har inte gjorts och ingen samverkan har skett med Räddningstjänsten.

Nacka- och Värmdöbor är de som mest kommer att trafikera tunneln, men det är staden som beslutar om utbyggnaden. Ett planföreläggande är en möjlighet som regeringen kan ta till då den vill att en kommun ska anta, ändra eller upphäva en plan. Det kan handla om  ett riksintresse, ett bredare intresse över flera kommuner, som i vårt fall, eller mellankommunala plankonflikter.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade
att kommunfullmäktige beslutar att Värmdö ska begära att regeringen beslutar om ett planföreläggande för att få  insyn och kunna påverka i frågan om Slussens upprustning?

Värmdö den 13 augusti  2014
Hans Lindqvist,  Ina Ununger

Mycket bra att Fp i Värmdö nu ställer upp på att kräva planföreläggande. M säger nej. Tycker Mp som M? Eller?

Oj, inga roliga siffror i dag för Centern i SvD/Sifo med  minus 1,8 procent till 3,8. Men skit i siffrorna nu och kör på framåt och uppåt i hela landet.fredag 15 augusti 2014

Nej, tror inte del är någon valvinnare för moderaterna att satsa stort på Förbifarten - fel rent sakligt och fel debatt för M
Att göra Förbifart Stockholm till en stor valfråga är riktigt korkat av moderaterna. Jag hoppas verkligen att inte Centern ställer upp bredvid och driver på detta politiska haveriprojekt. Det är feltänkt. Det beror delvis på att det är gammaltänkt och drevs hårt redan på 60- och 70-talen som lösningen på trafikproblemen i Stockholm, med stora motorvägar runt Stockholm för ökat bilism. Centerpartiet var motståndare redan från början och förstod tidigt med Knut Nilsson i ledningen att detta var ett jättehaveri med miljarder till nya motorvägar som bara alstrar mer biltrafik.

M har reda tappat mycket i Stockolm och kommer att göra det ännu mer på Slussen och nu Förbifarten
Låt dem göra det.Förbifarten ökar bilismen, utsläppen,kostnaderna, försämrar miljön och minskar resurserna för investeringar i kollektivtrafik. Det är baklängespolitik. Och det kommer att visa sig. Redan i detta val kommer Mp och V att ha argumenten för alternativa trafiksatsningar. Att bygga en motorväg för bilar i dag för 28 miljarder kronor som kommer att bli både 40 och 50 innan det är klart är oproffsigt. Och vad gör man när Hallandsåsen gör sig påmind....?

Och S gör ett allvarligt misstag som tror att Margot Wallström är någon valvinnare.
Det blir lite gnälligt i dagens blogg men ibland... Vad har Margot Wallström gjort...? Någon? Nej, det är nog inte många som kommer ihåg. Tycker dessutom det är fel att en person som inte deltagit i det svenska politiska arbetet under femton år nu ska komma hem och bara säga att jag ställer upp och räknar med att bli...Vad ska alla som arbetat stenhårt för ett parti tycka när någon bara petar undan dem....Inga namn, men är det schysst?
För övrigt ska vi ha valupptakt i länet i Tullinge i morgon. Känner att allt fler centerpartister börjar förstå att det är valet kan bli riktigt rolig. Bra av Annie att direkt säga Nej till förslaget om en ny forskningsreaktor i går. Framåt och uppåt var det.

torsdag 14 augusti 2014

Fråga till samhällplaneringsnämndens ordförande Peter Frej ang den planerade Stadsgårdsledstunneln med trafik från Värmdö

Stockholms stad planerar nu en bil- och busstunnel som ska trafikförsörja resande från Nacka och Värmdö in mot Slussen. Tunneln har ett enda tunnelrör utan mellanvägg mellan körriktningarna, och där det råder oklarhet om säkerhetskraven från EU eller nationellt kringgåtts. Mitt i tunneln finns en signalreglerad korsning för uppfarten till Gamla stan. Höjden är bara fyra meter vilket ökar olycksrisken för höga fordon.

Förslaget har hemligstämplats som en del i Nya Slussen. Ingen annan tunnel har ett så utsatt läge som Stadsgårdsleden, skriver stadens säkerhetsutredare. Risken för brand och andra olyckor är uppenbar. Tusen personer kan befinna sig där samtidigt men någon konsekvensutredning har inte gjorts och ingen samverkan har skett med Räddningstjänsten.

Nacka och Värmdöbor är de som mest kommer att trafikera tunneln, men det är staden som beslutar om utbyggnaden.

Fråga till samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej
Ställer du Dig som Värmdö kommuns ordförande i samhällsplaneringsnämnden bakom den planerade Stadsgårdsledstunneln?

Värmdö den 11 augusti 2014
Hans Lindqvist
kf-ledamot ( C )

Bra C-förslag om att ge fler personer med funktionsnedsättning jobb  i sociala företag
Ja, det är verkligen ett bra förslag. Jag har drivit frågan om fler jobb i landstinget för personer med funktionsnedsättning och fått in mer pengar för detta i budgeten. Nu föreslår C med Anders W Jonsson i spetsen att göra det enklare att starta sociala företag, t.ex genom riskkapital och en statlig kreditgaranti.
Man känner igen Centern.
För övrigt ska jag nu gå igenom upplägget av spårbilskonferensen på Arlanda 3-5 september och sedan in på en landsbygdsträff  med Centern.


onsdag 13 augusti 2014

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson ang planföreläggande om förslaget Nya Slussen

Frågan om Nya Slussen har diskuterats mycket i Värmdö. Den är direkt avgörande för vardagen med arbete och transporter från Värmdö in mot staden. Slussen är i stort behov av upprustning. Ombyggnaden är en av de största infrastrukturprojekten som berör vår kommun och våra medborgare i Värmdö.

Hela processen kring ombyggnaden och Nya Slussen har kraftigt kritiserats för ogenomtänkta och illa underbyggda förslag och överklagningarna och alternativförslagen  är många. Fortfarande saknas en godkänd handlingsplan för bussterminalen efter underkännandet i mark- och miljööverdomstolen. Det råder stor oklarhet om Stockholms planer som direkt berör oss Värmdöbor i vardagen. Frånvaron av information, dialog och överläggningar har gjort att osäkerheten är stor för vad som nu ska hända.

Ett planföreläggande är en möjlighet som regeringen kan ta till då den vill att en kommun ska anta, ändra eller upphäva en plan. Det kan handla om riksintresse, ett bredare intresse över flera kommuner eller mellankommunala plankonflikter.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson
Ställer Du Dig som kommunstyrelsens ordförande i Värmdö bakom ett förlag om ett statligt planföreläggande för att få möjlighet till  insyn och påverkan i frågan om Slussens upprustning?

Värmdö den 11 augusti 2014

Hans Lindqvist ( C )

Bra av Annie och Alliansen att se över ägarstrukturen och kortsiktiga utländska intressen och stärka det långsiktiga företagsägandet i Sverige.
En utredning ska nu se över lagstiftningen kring bolagsstyrningen.
För övrigt hade vi ett mycket "aktivt" möte med kretsstyrelsen i går där vi gick igenom hela valrörelsen. Det finns att göra, men roligt, roligt.

tisdag 12 augusti 2014

Nej vi vill inte ha några gammaldags ordnings- och uppförandebetyg i skolan - det är disciplinregler som kan skada för livet.
Då är det bättre att direkt säga till en elev och tala med elevens föräldrar när någon inträffar som fordrar att föräldrarna informeras och att eleven förstår att vad som gjorts inte var så bra. Att få detta på ett papper ett halvår senare, kan skada mer än det gör nytta.
Så vill jag svara på folkpartiets förslag om att återinföra ordnings- och uppföranderegler i skolan, som avskaffades för 50 år sedan. Centern och moderaterna är emot och det är bra. Det är bra lärare vi ska ha då behövs inga ordnings- och uppförandebetyg.

Kärnkraft och Nato ska vi heller inte ha, och också detta kommer Fp att bli ensam om i valrörelsen.
Kärnkraften är på på väg ut. Riskerna är för stora,kostnaderna likaså och det finns redan mycket bättre, säkrare och prövade alternativ som sol, vatten och vind.
Nato får också stå för Fp. Vi ska inte gå med i någon kärnvapenklubb. Sverige ska behålla sin militära alliansfrihet och att nu i Ukrainakrisens spår provocera Ryssland kan skapa en världskris.

Att låta komvux ta över SFI låter däremot bra, främst för att det ger möjlighet att börja jobba direkt och utbilda sig i språket parallellt. dn.se/debatt
Det bästa sättet att snabbt lära sig ett utländskt språk är att träffa, lära känna och prata med människor i det landet. Det gör man om man får ett jobb. Vardagsspråk, slanguttryck, ansiktsuttryck och gester med korta ordkommentarer är absolut bästa sättet att komma in i ett utländskt språk. Grammatiken lär du under tiden..
För övrigt blir det kretsmöte i kväll då vi ska gå igenom valrörelsen och valarbetet. Nu ska vi visa, alla vi, att Centern är ett vinnarparti.


måndag 11 augusti 2014

Löfvens valideologi - Håll ihop Sverige. Det kommer vi nog att få höra mer om
Det är lite ideologiskt. På det kan man vinna två saker, dels att det blir mer idé och tankar i debatten dels att man slipper konkretisera sig. Båda passar Löfven. Huvunumret var en obligatorisk gymnasieskola med en miljard om året och från 2018. Nej, säger jag. Helt fel med tvång att "ta studenten."Det håller inte,och det håller inte ihop något samhälle. Körkort för de som klarat av gymnasiet är däremot ett bra förslag som jag själv skrivit en motion om i kf i Värmdö.

Göran Hägglund vill förstatliga sjukvården -eller är det bara sjukhusen?
Inget bra förslag med centralisering av sjukvården, Inget bra förslag från Björklund heller att förstatliga och centralisera skolan. Bra att Centern säger tydliga Nej. Att specialistsjukvården kan effektiviseras och koncentreras pågår redan och kan utvidgas mer. Här kommer kompromissen i Alliansens valmanifest att landa.
Han vill också utöka vårdbidraget med en barnomsorgspeng till de som stannar hemma med barnen. Det blir Kd ensam om.

Stoppa Nya Slussen och Europas farligaste biltunnel - ofattbart att förslaget ens tagits fram dn.se/debatt
Men med lite fusk i planeringen, kringgående av EU-direktiv och svensk lag, hemligstämpling och censur finns nu det obegripligt korkade och livsfarliga förslaget som verklighet i "Nya Slussen" Och det är vi Nacka och Värmdöbor som ska ta risken av allvarliga olyckor. Aldrig i livet, säger jag. Vansinne och dumhet som räcker för att fälla hela "Nya Slussen".
För övrigt ska jag nu gå igenom planeringen inför den stora spårbilskonferensen på Arlanda 3-5 september. Roligt.

söndag 10 augusti 2014

Erdogan på väg bli diktator i Turkiet - Glöm medlemskap i EU
Det är en obegriplig person och en obegriplig situation i dagens Turkiet som ska rösta för första gången direkt om president i landet. Erdogan lämnar posten som premiärminister och vill bli president med ökade befogenheter, för att inte säga oinskränkra befogenheter på gränsen till diktator, eller kanske till och med över gränsen.
Först ska sägas att i början av mandatperioden som premiärminister gjorde Erdogan flera bra saker. Han stärkte kundernas situation i Turkiet med rätt till språk, territorium och kultur. Han fråntog armén den makt den haft i årtionden som skapat konflikter,kurruption och kupper genom åren.

Just därför att flera bra saker har gjorts är det dubbelt tragiskt att han sedan några år slagit in på en väg som leder helt fel - i varje fall om han och Turkiet har några planer på att bli EU-medlem.
För knappt ett års sedan uppdagagades en omfattande korruptionsskandal  där Erdogan och hans familj var direkt inblandade. Erdogan rensade då ut polister. åklagare och domare i rättsväsendet, försökte stoppa sociala medier  och journalister som han inte gillade. Jag har svårt att förstå att han efter detta kan vara kvar och nu kandidera som president. Vad säger oppositionen? Den är svag, otroligt svag och han har märkligt nog behålligt folkets stöd.

Nu får vi se i kväll eller efter några dagar om han får över 50% av rösterna och därmed utses utan andra valomgång.
Då får han också politisk immunitet och korruptionshärvan blir aldrig utredd. Något medlemskap i EU kan han och Turkiet glömma.
För övrigt hade vi en mycket trevlig kväll i går och förmiddag i dag hos Kjell och Annika på Malma,där nyfiskad abbores serverades med goda tillbehör....Roligt att också åka runt i Malmas omgivningar på förmiddagen. Tack, tack, säger Sonja och jag.

lördag 9 augusti 2014

Ett mycket lyckat tvådagars valkonvent med antaget valmanifest med många goda förslag på tillväxt, klimat, energi, miljö, jobb ,mat, landsbygd och städer
Här kommer några exempel:
-Ökad tillväxt går att förena med höga ambitioner för miljö, klimat och konkurrenskraft
-70 procent av energin ska vara förnybar år 2030
-För ett klimatneutralt Sverige 2050
-Vi ska ha sund, säker och närodlad mat i skolor, vård och omsorg
-Vi ska sträva efter att skapa världens modernaste landsbygd, och
-Världens grönaste städer

Mp och C är som skillnaden mellan ett skyltfönster och en verkstad
S politik påminner om antikrundan - gammalt skräp som kostar dig mycket
S säger: Vi socialdemokrater vill
C  säger: Du kan

700 mycket engagerade centerpartister deltog i valkonventet med bra tal där man verkligen känner igen Centern från Annie Lööf, Anna-Karin Hatt och Anders W Johnson och många fler

Känns som vi är på väg upp både utifrån engagemanget från ledningen och vad som sker ute i landet.
Nu blåser vinden varm och kvav
om några veckor bär det av
Nu ska vi visa, alla vi
att Centern är ett vinnarparti
För övrigt åker vi nu till Annika och Kjell i Malma och äter sommarmiddag. Blir Gott och Trevligt.

fredag 8 augusti 2014

Också är Expressen är positiv till Annies sommartal men -utan stora nyheter säger K-G Bergström. "Man måste beundra Annie Lööf" ,skriver Afonbladet. Hon är "en docka" som alltid reser sig.
Det är ingen dålig beskrivning det heller av Annies sommartal på Nyckelviken. Sedan kommer kritik om att vi inte alls har minskat koldioxidutsläppen och att Naturskyddsföreningen beskriver Alliansens miljöpolitik som "Fyra förlorade år". Det beror inte på Centern utan på att Centerpartiet ständigt "blivit överkörda" av moderaterna skriver tidningen.
Annie skulle också ha fått ljumma applåder. Det stämmer inte. Det var en "varm" stämning på Nyckelviken och engagemanget runt Annies tal var stort bland oss deltagare, där förstås merparten var engagerade centerpartister i Stockholmsregionen.Satsning på miljön, klimat, stärkt landsbygd, god mat, laddstolpar för elbilar ger jobb i hela landet.
Jag känner att något stort kan hända i den här valrörelsen. Det kan t.ex vara att Centern överraskar både oss själva, allmänhet och väljare  och visar att vi är ett riktigt vinnarparti.
Nu blåser vinden varm och kvav
Om några veckor bär det av
Nu ska vi visa, alla vi
att Centern är ett vinnarparti

För övrigt åker jag nu in till Centerns valkonvent  fredag-lördag på Quality Hotel Friends och lägger upp valstrategin med 5-600 centerpartister i hela landet där vi kommer att visa att Centern just är ett vinnarparti.

torsdag 7 augusti 2014

Lööf har rätt om tillväxten(DN,ledare),  Annie Lööf laddar för storsatsning på elbilar(DN, Nyheter), Annie Lööf får sin vilja fram(SvD, ledare) (C) lovar fler gröna bilar (SvD, Nyheter). Fantastisk positiv kritik på Annies, Sommartal på Nyckelviken i Nacka.
Tror aldrig jag sett en sådan samlad positiv kritik om Centern med centerledaren Annie någon gång. Det är bara att glädjas  och ta till sig. Välkommet men också välförtjänt. Det var centerpolitik när den är som bäst rätt igenom. Stärkt miljö, klimatsatsningar, landsbygden och framtid och där alla tre tillsammans ger mer jobb i småföretag i hela landet. Lätt att förstå sambanden. "En hållbar global tillväxtekonomi, säger DN-ledaren och Centern är "Alliansens miljöparti".
Inledningen var också helt rätt med stöd till de drabbade av skogsbranden i Västmanland och kopplingen till liv, arv, och förvaltning av mark och  natur.

Klassiska Centerfrågor, säger S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld, Annie "är något på spåren". Oj, oj. Nu räcker det...

Elbilar och mat är våra frågor - och i miljö och landsbygd känner väljarna igen Centern.
Utbyggnaden av tågtrafiken med höghastighetståg följs nu upp med satsningen på grön bilism med elbilar och statligt stöd till 10 000 laddstolpar runtom i landet. Miljöbilspremien blir kvar tills dess vi fått igenom ett bonus-malus system med straffavgift på bilar med stora utsläpp som betalar en premie för miljöbilar. Smart och rätt.

Och kritiken mot oppositions med chockhöjda skatter på jobb, bensin, turism, transporter och ungdomar var också rätt - både i sak och utan att det tog för mycket tid av talet.
För övrigt känns det nu väldigt roligt att gå in i valrörelsen, där det definitivt kommer att kunna bli ett framgångsval för Centern.
onsdag 6 augusti 2014

Utmärkt artikel av centerministrarna om ett miljöbilspaket inriktat på elbilar dn.se/debatt.  Trnsportsektorn står för en tredjedel av växthusutsläppen och här kan mycket göras.
Det är roligt att läsa denna artikel. Bra beskrivning på transportsektorns miljöproblem och vad regeringen redan gjort. I Almedalen presenterade regeringen Sverigebygget med hållbara satsningar på räls och höghastighetståg. Trängselskatten, miljöbilspremien, bättre förmånsregler för miljöbilar är några exempel på förslag som redan genomförts. Andelen förnybara drivmedel har tredubblats sedan Alliansregeringen tillträdde 2006.

De konkreta förslagen är utmärkta men jag saknar ett område - spårbilar.
Ge fler råd att köpa en miljöbil.Genom ett "bonus-malus" system där de bästa miljöbilarna för en kraftig premie vin inköp och de sämsta får betala en extra avgift kan en snabbare omställning ske.Laddstationer ska byggas i hela landet med statligt stöd med halva kostnaden till laddstolpar i alla kommuner. Laddstolpar bör snabbt kunna byggas ut på parkerings- och marknadsplatser. Förmånsbeskattningen måste ses över så att den inte motverkar en ökad användning av elbilar och en miljöpremie bör också införas på lastbilar.

Men varför nämner man inte spårbilar och moderna automatbanor. Den 3-5 september genomför vi den 8:e stora spårbilskonferensen i världen, denna gång på Arlanda och det bör Centern ta till sig.
Det är obegripligt att inte Centerledningen trots påtryckningar och många förslag om medverkan inte tar tag i utvecklingen av spårbilar och t.ex bidrar med ett statligt stöd till en första pilotbana i Sverige, som nu ser ut att kunna bli Uppsala eller Arlanda. Det är valrörelse...
För övrigt ska jag nu åka till Nyckelviken i Nacka och lyssna på Annie Lööfs sommartal. Kanske kommer spårbilen fram där, från de nya bostadsområdena på Kvarnholmen, Sickla ner till de nya T-banestationerna i Nacka som Alliansregeringen bidragit till kommer att byggas.

tisdag 5 augusti 2014

S-förslag om traineejobb - men finns redan som yrkesintroduktionsavtal (YA-jobb) i den kommunala sektorn.
S föreslår nu satsa på 20 000 statligt finansierade traineejobb inom äldrevården. Det beräknas kosta 2,8 mdr kronor och ska enligt partiledaren Stefan Löfven vara ett sätt att få unga i arbete samtidigt som generationsväxlingen i äldrevården ska lösas. Arbetslösa ungdomar ska ska jobba 75 procent och resten av tiden ska vara utbildning till undersköterskor. Staten ska finansiera hela projektet. S vill lösa tre problem samtidigt; ungdomsarbestsösheten, bättre stöd för de gamla, generationsväxlingen. Ungdomar och äldre i samma förslag.

Det är bara det att förslaget redan är verklighet i Alliansens introduktionsavtal (YA-jobb) i den kommunala sektorn där äldreomsorgen sker.
Nu kommer tjejerna så nu får jag återkomma.


måndag 4 augusti 2014

Så är jag åter efter fjällfisket och vardagen kommer att återkomma efter Almedalen, Västkusten och Fjällfisket i Ajvin Saijte. Men nu börjar något annat....valrörelse heter det.Roligt det också.
Så lämnade vi stugan Fjärrfuran som vi hyr av samen Per-Erik Jonasson i Ajvin Saijte i Anaris. Lika roligt varje år med Raymond Svensson, Bosse Johnsson, Ulf Eklund och Bengt Hellman. vi firade 26-årsjubileum i år tillsammans på fjällfiske och 10-årsjubileum hos samen Per-Erik som har förutom sin campingby med lappkåtor hyr ut den gamla timmerkojan Fjällfuran från början 1800-talet till oss.
Nu ligger 10-12 rödingar och öringar mellan 3-4  hekto och upp till kilot i frysen. Där ligger också en stor påse hjortron och i telefonen finns bilderna...fiske, politisk debatt, elden, den goda fisken, Centern, världen, framtiden...

Så kör då valrörelsen i gång så smått med en helt svensk politisk tystnad sedan Almedalen och Björklund inleder sommartalen med jämställdhet som huvudtema - bra men lite sent kanske...
Feminism - utan socialism, säger Björklund och upprepar temat i Almedalen. Det var liberalerna som drev på för kvinnlig rösträtt. Och hans förslag nu  är en tredje pappamånad.

Björklunds förslag om förstatligande av skolan kan bli en svår debatt för Alliansen i valet. Precis som Hägglunds krav på förstatligande av sjukvården, eller delar av den. Det senare kan man diskutera, särskilt den tunga specialistvården. Det första om skolan är uteslutet.
På onsdag är det Annies tur i Nyckelviken.
För övrigt blir det nu bad i Grisslingebadet i väldens härligaste sommarvärder.