måndag 31 oktober 2016

Påven har en röst som hörs över hela världen och med den kan han skapa förändring i krig, konflikter och flyktingkatastrofer.
Överskriften på den ekumeniska gudstjänsten han håller i Lunds domkyrka från 1100-talet är också "Från konflikt till försoning".Det är ett kristet budskap som alla borde ta till sig och där påven som religiös företrädare kan bli en samlande kraft, särskilt i länder och områden där krigen har en religiös bakgrund. Försoning var ordet.

När nu FBI börjar titta på gamla mail på en dator till en tidigare make till en medarbetare till Clinton, så bör man också kolla Trumps relationer med Ryssland.
Båda frågorna gäller säkerhetspolitiken. Varför granskar man bara Clinton? FBI får nu kritik för att man granskar detta någon vecka före presidentvalet. FBI kan förbättra sitt rykte om man tar denna vecka på sig och också ställer frågor till Trump och granskar hans kontakter med Putin och Ryssland.

Nej, inget förbud mot tiggeri, men skapa insamlingsplatser där man kan skänka pengar till organisationer som hjälper tiggare.
Tiggeri kan vara provocerande och störande på allmän plats och ordningsregler måste finnas, men inget förbud. Bättre då att skapa insamlingsplatser där många människor passerar där man kan ge pengar till organisationer som hjälper tiggare och utsatta. De kan med fördel finnas tå  på torg, mötesplatser och i och vid tunnelbanan.


söndag 30 oktober 2016

Den 4 november träder klimatavtalet i Paris i kraft och jag vill  driva på för minskade utsläpp från transporter som står för 33 procent av växthusgaserna. Spårbilar, liftar och biobränslen behövs .
Klimatavtalet i Paris för ett år sedan möttes positivt. Uppvärmningen ska hållas under 2 grader helst ner mot 1,5 grader.

Det var en framgång att alla länder skrev på avtalet.
Själv tror jag att en prioritering av transporterna skulle ge mest effekt Det handlar om en tredjedel av utsläppen och det är ganska lätt att överblicka hur mycket, bilar,bussar och flyg släpper ut, svårare med industri och jordbruk, men ändå möjligt att åtgärda. Automatbanor som spårbilar, spårbussar och liftar är ett sätt och ökande inblandning av biodrivmedel i bilbränslet är ett måste.

Muf byter ordförande och integrationspolitik med hårdare tag mot nyanlända som själva ska stå för sina kostnader.
Det är något nytt. Benjamin Dousa heter den nya ordföranden i Muf som slog ut den sittande ordföranden Rasmus Törnblom med 66 röster mot 33 på Muf-stämman. Vuxna nyanlända ska låna till sina svenskstudier och försörjning. Det blir nya hårdare tag., Nej, "Vi närmar oss inte SD:s invandringspolitik", låter det, men visst gör man det. Nu ska Muf driva på och sätta press  på Anna KB och den moderata partiledningen. SD + M.

Bra att handelsavtalet EU-Kanada skrivs under i dag. Bra också att kraven på miljön och arbetsrätten stärkts liksom att företag inte ska kunna stämma stater hur som helst.

lördag 29 oktober 2016

De ryska upprustningarna runt Östersjön besvaras nu av USA-varningar och spänningen ökar.
Ryssland är huvudansvarig.
Det är inte roligt att se vad som nu händer i världen. Ryssland rustar upp militärt med fartyg och kärnvapen i enklaven Kaliningrad. Kärnvapen av två olika sorter som kan nå upp mot 50 respektive 250 mil.
50 mil räcker väl till Gotland och södra Sverige, 250 mil täcker hela Europa och stora delar av Atlanten. Att USA nu talar om att man inte kommer att "stå passiva" om ett angrepp sker i Österjön är naturligt. Vem är det som ökar spänningen i Världen? Och Putin är oberäknelig.

Nya uppgifter om  Clinton och påstått hemliga mail som ska ha gått till hennes privata mailadress kommer nu att undersökas av FBI. Illa om det stämmer, men...
Det finns flera frågor. Varifrån kommer alla dessa påståenden? Wikileaks, har det varit tidigare, men nu sägs det inte komma därifrån. Är det Trump som betalar någon för läckorna? Eller är de bara spelade? Tragiskt är det oavsett om det är sant eller inte. En sådan usel valkampanj. Clinton måste nu svara ärligt på alla frågor och inte ducka. Det kan vara procenten som skiljer henne från seger.

Knappt två år till valet 2018 men gissningarna om olika regeringsbildningar fortsätter. Tala om politikens innehåll i stället.
Anna KB förslag om en blocköverskridande lösning i vinstfrågan tycker jag var utmärkt. Trots att hon är den som mest av alla talar om en ny Alliansregering bjuder på en sådan uppgörelse. Löfven väntar till Repalos utredning kommer om några veckor. Det är självklart, men försök sedan Löfven även om det är svårt med Jonas och vänstern.

fredag 28 oktober 2016

Piratpartiet ser ut att vinna eller komma tvåa i valet på Island. Kritik mot "etablissemanget" igen verkar vara vinstgivande.
Det är den nya trenden i partiarbete i hela världen. De gamla partierna har glömt folket, tänker bara på sig själva både som partier och personer. Mer makt åt folket och mindre korruption är vinnarkonceptet. Så låter det i EUropa med alla nya nationalistpartier. Så låter det från Trump i presidentvalet i USA och så låter det nu också på Island från Piratpartiet som har över 19 procent och nu är nummer två efter Självständighetspartiet på 22. En ny grundlag vill piratpartiet ha som ökar folkets makt i t.ex folkomröstningar och i beslutsprocesserna. "Vi är något nytt", låter det.
Alla "gamla " partier måste se upp, säger jag.

Vallonien skriver på Ceta-avtalet EU-Kanada. Seger för Vallonien, säger regeringschefen Paul Magnette, men inget är ändrat i avtalet. bara gemensamma tolkningsbestämmelser,
Det räckte tydligen för Vallonien och det kan vara bra. Miljökraven har förstärkts och det är offentliga domstolar som ska lösa tvister och inte privata skiljenämnder. Jag hoppas Vallonien har rätt. Kommissionen står bakom de förklarande texterna och säger att de är rättsligt bindande. Bra i så fall. "Äntligen vit rök om Ceta", twittrar Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström.

4000 allierade soldater från 16 Nato-länder ska föras till Estland, Lettland, Litauen och Polen för att möta den ryska upprustningen i Kaliningrad och ryska korvetter i Östersjön.
Det ser ut som upprustning från båda håll. Det ökar spänningen, men det är Ryssland som har huvudansvaret.

torsdag 27 oktober 2016

Rysslands provokationer ökar. Iskanderrobotar i Kalininggrad, uppsagt kärnvapenavtal med USA om begränsningar, fortsatta strider i Ukraina,, bombningarna i Aleppo fortsätter, och ryska korvetter in i Östersjön.
Det är ingen rolig sammanfattning av Rysslands medvetna agerande för att öka spänningen i Östersjöområdet. Det är svårt att riktigt veta motivet mer än att Putin vill visa omvärlden att Ryssland är tillbaka som stormakt och det ska ni veta, lära av och förstå. Det har medfört att 17 Nato-länder nu ska stärka försvaret i Baltikum och inget av detta är bra för att skapa ett fredligt samarbete. Provokationer och att visa militär styrka ökar spänningen .

Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg öppnar för blocköverskridande samarbete där S och L tar initiativet. dn.se/debatt.
Det är alldeles tydligt beskedet i artikeln som Carlsson och Westerberg skriver där man också hänvisar till både Löfvens inbjudningar om samarbete och Jan Björklunds förslag i samma riktning om inte Alliansen vinner nästa val. Vad säger övriga Allianspartier? Har detta diskuterats? Visste M, C och Kd om den här artikeln? Mer samarbete över blockgränsen är bra.

Ett långt fullmäktige med friska debatter där frågor om hur fullmäktiges möten ska bli effektivare och motionen från Mp om att införa lagliga grafittiväggar tog upp mycket av tiden.
72 ärenden skulle diskuteras, där merparten var frågor, interpellationer och besvarande av motioner. Antalet beslutsärenden var bara 5-6 stycken. Då måste det finns regler som gör sammanträdena effektiva och det har vi inte i dag. Nu ska gruppledarna diskutera frågan. Det är bra.Låt kf-presidiet ange ramar för hur lång tid ärendena ska ta så att inte en fråga tar upp halva kvällen och nya kf-möten måste utannonseras. Så gör man i många andra församlingar, och så bör vi göra också i Värmdö.

onsdag 26 oktober 2016

Miljöpartiets problem är inte slut, tvärtom de har funnits en längre tid och Fridolin har varit ovanligt osynlig den senaste tiden.
Jag förstår läget. Det är inte alls obegripligt, tvärtom det är fullständigt naturligt, Jag känner Carl Schlyter väl sedan tiden i EU-parlamentet då han var sekreterare åt Per Gahrton och  en mycket engagerad och välinformerad sådan. Vi hade ett gott samarbete i Davidgruppen med EU-kritiker från olika partier som också skrev fram egna voteringslistor i EU-parlamentet, Där var det lättare för honom än för mig. Han följde partiets linje, jag och Paavo Väyrynen var ju avvikare från den liberala ELDR-gruppens ofta mycket EU-vänliga linje.

I sakfrågan om EU:s handelsavtal är jag positiv till dem. De betyder mycket för  en stärkt ekonomi, men miljökraven och arbetsrätten måste tillgodoses och företag ska inte kunna stämma regeringar, regioner och kommuner hur som helst.
Det är här frågan ligger just nu både när det gäller Ceta-avtalet mellan EU och Kanada och TTIP-avtalet med USA som Cecilia Malmström arbetar med. Här ligger hela frågan kring Vallonien. Lätt att se och förstå de sakliga invändningarna. Sedan är det ofta personrelationer som avgör hur de hanteras.

Visst blir man förvånad över statssekreterarens utlandsresor för 829 000 kronor och att ministern inte tycks veta någonting.
Det gäller infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare Erik Bromander som lyckats besöka 29 länder och göra av med 829 000 kronor utan att hans chef tycks ha en aning om vad han gjort och varför. Lite underligt är det, minst sagt,

tisdag 25 oktober 2016

 Fyra Fd landshövdingar säger nej till storregioner. Men motiven är att statens roll försvåras inte ett ord om stärkt regional demokrati. dn.se/debatt.
Det är kända ansikten Ingemar Eliasson, Per-Ola Eriksson, Birgit Friggebo och Björn Rosengren som har en hel del poänger i kritiken mot storregioner. Regeringen har tänkt lägga fram ett förslag om tre storregioner, Norrland, Svealand och Västra Götaland redan  i vår.

Sverige blir en federation av delstater med stark koncentration av statliga myndigheter, en stark centralisering där 15 län försvinner . Det skulle splittra nationen och lämna stora delar av Sverige utan statlig förvaltning. Det är den försämrade statliga styrningen landshövdingarna kritiserar, men inte ett ord om att stärka den regionala demokratin.
Jag håller med om en hel del, t.ex Norrlandslänet som blir större än halva Sverige, Tänk ett varv till.

Skottland, Nordirland och Wales vill ha egna förhandlingar med England om Brexit och kanske också egna folkomröstningar för att stanna.
Englands premiärminister Theresa May har ett svårt uppdrag. Storbritannien har sagt Nej till EU i en folkomröstning, Skottland och Nordirlands folk sa ja till att stanna och är nu rädda för försämringar i handel, EU-stöd mm när Brexir ska genomföras. Storbritannien kan bli Lillbritannien.

Fortfarande inget ja till Ceta, EU:s handelsavtal med Kanada. Vi behöver mer tid. Håller EU på att krackelera?
måndag 24 oktober 2016

Smart av Löfven att tala om framstegen i stället för att kritisera situationen jämfört med Sverige. 
Det var ett bra sätt att hantera resan och kraven som riktats mot honom för att kritisera dödstraff kvinnoförtryck mm. Det ger kanske också större utdelning att möta frågorna den vägen än att återigen kritisera. Men av statsministerns egen rapport till  media efter mötena har han tagit upp de känsliga frågorna som spöstraff och mänskliga rättigheter. Det är också bra att beskriva verkligheten där Sverige och Saudiarabien är två olika länder med olika kultur, men ändå peka på en utveckling i rätt riktning.

EU har stora problem, pessimismen dominerar och hela projektet ifrågasätts av allt fler både länder, partier och enskilda. Lyssna på medborgarna, mer samarbete - mindre EU-stat.
Kritiker eller inte, det är inte alltid roligt att få rätt. Men EU-projektet ifrågasätts av allt fler på flera nivåer. Alla nya nationalistpartier är en allvarlig varning där toppen nu är Brexit som kan följas av flera.

Närmast ligger EU:s förhandlingar om nya handelsavtal med USA och Kanada där avtalet med Kanada gått in i väggen för att EU prioriterar handel till varje pris för miljö, arbetsrätt och demokrati.
Hela EU-samarbetet bygger på handel och fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer.Det är vad handelsavtalen gör också. De innehåller dock svaga avsnitt om brister i miljökraven, arbetsrätten och rätt för företag att stämma stater, regioner och kommuner som driver på för t.ex högre miljökrav om företagen ser problem. Det kan vi inte acceptera och där gör Vallonien rätt. Stå på er.

söndag 23 oktober 2016

Nu har Löfven bestämt sig för att resa till Saudiarabien och då måste han visa både vad Sverige tycker och diplomati. Han måste helt enkelt vara en bra statsminister,
Jag skrev i går att Stefan Löfven kunde ha valt ett annat land för sin utrikesresa där han bland annat hänvisar till att Sverige snart ska bli ordförandeland i FN:s säkerhetsråd och måste ha goda kontakter.
Det är inget fel att ha kontakter och dialog, tvärtom det blir aldrig några bra lösningar om man inte pratar med varandra. Han ska tala om vad Sverige står om demokrati, mänskliga rättigheter, feministisk utrikespolitik, men han ska göra det på ett diplomatiskt sätt, Han ska självfallet föra fram syftet med hela resan om handel och ekonomi och kunna återföra till media och allmänheten vad han sagt vid besöket.

Bra Söndasgskrönika av Peter Wolodarski i dn.se/ledare. Demokratin hotas av Trumps dumheter.
Valet är "riggat", Hillary Clinton har "stulit" det från honom. På frågan om han kommer att acceptera valresultatet fick moderatorn svaret "Jag kommer att titta på det då." Jag ska hålla dig i ovisshet." Han accepterar helt enkelt inte demokratin. Han vill inte ge  besked om han respekterar om hans motståndare vinner valet. Han undergräver legitimiteten i hela valet. Antingen inser han att han redan har förlorat eller så är han bara odemokratisk eller helt enkelt dum i huvet. Jag tror det finns inslag av alla dessa komponenter i den mannen.
För övrigt åker jag nu in till Stockholm Open där Stoffe och jag ska se finalmatcherna i dubbel och singel. Jag har varit där varje år sedan 1968, inte dåligt vá?

lördag 22 oktober 2016

Vallonien, mitt ursprung, stoppar frihandelsavtalet Ceta med Kanada?
På min morfars sida har jag ett ursprung i Vallonien fick jag höra när jag var pojke. Morfar hette Gustaf Gutke och namnet Gutke var en försvenskning av  namnet Guiche son var en invandrarsläkt som arbetade i och med järnbruk i Vallonien på 1600-talet och flyttade till Gästrikland och Dalarna.
Morfar bodde i Norrsundet 3-4 mil norr om Gävle och senare i staden.

Nu ser det ut som om regionen Vallonien i södra Belgien med sina 3,5 miljoner invånare skall stoppa ett handelsavtal som berör uppemot 550 miljoner människor.
Jag har som "gammal" EU.parlamentariker följt processerna med EU:s handelsavtal med Kanada och USA, hyggligt. Valloniens motiv  är detsamma som kritiken mot TTIP. avtalet med USA. Miljöskydd och arbetsrätt försämras och det finns risk att privata investerare ska stämma stater, kommuner och regioner som inför lagar eller regler som hindrar företagens export. Nej, den risken finns inte säger vår statsminister och hänvisar till  vad EU-kommissionen sagt i en "deklaration". Jag skulle också vilja ha full klarhet i dessa tre frågor innan jag skrev på något avtal.

Nej, det blev inga nya sanktioner mot Ryssland för att stoppa de ryska bombningarna och kriget mot civila i Aleppo.
Lite svårt att införa fler sanktioner trots att EU:s toppländer som Frankrike, Tyskland och Storbritannien föreslog sådana. Vi ska tala med Ryssland sa Italien och fick flera länder med sig och i slutdokumentet heter det att EU ska "överväga alla alternativ" om inte grymheterna i Syrien upphör. Diplomatiskt, men totalt ofarligt för Ryssland som kommer att återuppta bombningarna kl 19.00 i kväll efter  ågra dagars vapenvila. Tragiskt. Dialog, ja men oskyldiga människor dör nu. fredag 21 oktober 2016

Jag hade besökt ett annat land än Saudiarabien om jag varit Stefan L.
Jag förstår inte riktigt vad Stefan Löfven ska till Saudiarabien och göra. Någon förstärkning av den feministiska utrikespolitiken blir det ju inte. Och där står statsministern och utrikesministern på varsin sida. Han hänvisar till Sveriges inträde i FN:s säkerhetsråd och att det är viktigt med dialog om ekonomin. Visst, men det finns 19 länder till i G20. Varför just en diktatur och ett kvinnoförtryckande land. Det är ju direkt att skapa problem,

Jag tror Trump inser att slaget är förlorat, men förstår inte varför han drivit frågor som lett åt det hållet.
Att ifrågasätta USA:s demokrati är väl det dummaste man kan göra om man redan som kandidat har gjort uttalanden som inte direkt stödjer demokratin som att kasta ut invandrare, bygga murar....Och om han nu skulle vara en bra förhandlare, eller en framgångsrik affärsman som alltid vinner... Varför ska republikaner gå och rösta på hmonom om valet redan är riggad av andra och förlorat? Goodbye Trump.

Nordens länder ligger högst på listan över ledande rättsstater.
Det är verkligen imponerande att se att Danmark, Norge, Finland, Sverige ligger överst i en lista gjord av organisationen World Justice Project, WJP. Flera centraleuropeiska länder som Nederländerna, Tyskland, Österrike och Storbritannien kommer sedan och Grekland, Ungern och Bulgarien sist.

Ett stärkt nordiskt samarbete mot en nordisk union, skulle bli en oerhörd kraft i det alltmer söndersplittrade EU
Det är ett projekt att arbeta på. Inte omedelbart utan med eftertanke och som mål lite längre fram i tiden, men som startas upp nu.

torsdag 20 oktober 2016

Hillary Clinton vann den sista debatten mot Donald Trump också och nu borde det inte vara någon tvekan vem som  vinner den 8 november.
Jag såg hela debatten i natt på TV och gratulerar Hillary till segern. Hon var bäst i både sakfrågorna och uppträdandet. Debatten var också något bättre än de tidigare debatterna. Det blev fler diskussioner i sak tack vare ordföranden som fick debattörerna att i huvudsak hålla sig till ämnet den första halvan.

Sedan kunde inte Trump hålla sig längre utan återgick till de ständiga kommenterandet i motkandidatens inlägg och följde inte uppmaningarna från moderatorn.
I sak, vann Clinton de flesta debatterna som aborter, invandrar-, och gränsfrågorna, sjukförsäkringen och ekonomin. Hon fick problem med den privata mailen och utrikespolitiken men de blev aldrig särskilt allvarliga för Trump hoppade in med ännu dummare påståenden och rena lögner om att han aldrig varit oförskämd eller störande mot kvinnor. Han försökte hela tiden få Clinton ansvarig för att ISIS finns, att ekonomin är hennes fel, att skatterna är för höga, men det gick nog inte hem.

Två haverier i slutet dödade definitivt Trumps chanser att vinna presidentvalet.
1. På den sista frågan från moderatorn om Trump avser att respektera valutslaget, svarade han att, vi får se. Jag kommer att tala om det, men han sa att hela valet var riggat av Clinton och media. Oj, det var som att sparka på väljarna. Du är riggad sa han till varje väljare. Goodbye Trump.
2. Det andra haveriet var "den sista minuten" där Clinton gjorde en fantastisk bra avslutning och vände sig till hela amerikanska folket och Trump vände sig till Clinton och kritiserade henne, som inte hade någon talartid kvar. Goodbye Trump.

onsdag 19 oktober 2016

Clinton leder med i genomsnitt 7 procent enligt opinionsmätningarna inför sista debatten i natt. Måtte det gå vägen.
Obegripligt att Trump har kommit så långt som han gjort. Det har jag skrivit flera gånger tidigare. Clinton har sin trovärdighet med mejlen att hantera, men Trump har trasslat in sig i allt utom sakfrågor som sexism, våld mot kvinnor och nu att hela presidentvalet är riggat av något etablissemang för Clinton. Ta hål på det Hillary. Det är mui direkt hånfullt mot väljarna.

Upptrappningen  i Mosel går in i ett nytt skede och det är främst de 1,5 miljoner innevånarna omvärlden måste skydda.
Det är bomber, minor, självbombare och boende som sköldar i kriget som är terroristernas vapen i det fortsatta kriget. Risken är stor att IS attacker på de som flyr blir fruktansvärd och att inte de irakiska trupperna hinner fram i tid till att stoppa detta, när IS nu lägger ut "dimridåer" för att försvåra för anfallarna.

Det bör gälla samma regler för invandrare och flyktingar som för svenskar som varit utomlands en längre tid, säger Centerns Emil källström.
Det handlar om garantipension, föräldrapenning och efterlevandeskydd. Man skall kvalificera sig för ersättningar. Det är grunden i välfärdssystemet. Viktigt här är att försöka få en blocköverskridande uppgörelse som räcker längre än till valet och det är också vad Emil Källström säger. Bra initiativ från Centern.

tisdag 18 oktober 2016

Världen är upp och ner när 60-70 länder slåss mot något som heter IS, ISIS eller dach, en muslimsk terrororganisation.
Striderna i Mosul med Världen mot IS är en tragisk verklighet. I koalitionen som leds av USA ingår 60-talet länder. Sverige finns med och har bidragit med militär utbildning av kurdiska peshmergasoldater, som nu framgångsrikt  närmar sig Mosuls mitt. Jag tror det är delvis IS taktik att få in så många fiender som möjligt nära Mosuls Center och sedan attackera med minor, krypskyttar och självmordsbombare och använda försvarslösa innevånare som sköldar.

Cecilia Wikström ett utmärkt val som förhandlare av EU:s framtida asylpolitik. Men lätt blir det inte.
Tanken är rätt att EU-länderna ska ta gemensamt ansvar för flyktingar som kommer in i EU. Fördelningen av de 160 000 kvotflyktingarna blev ett fiasko. Ungern, Slovakien, Polen och Tjeckien, Visegradländerna vill inte ta emot några flyktingar alls. Tyskland och Sverige har tagit emot mängder. Lycka till Cecilia som ska ansvara för avsnittet om permanent mekanism för omfördelning av asylsökande,

Bra att regeringen äntligen gör något åt Bert Karlssons och andras dyra HVB-hem för framför
allt ensamkommande barn
Vi betalar i Värmdö upp mot 4-5000 kronor dygnet för privata HVB hem som inte ens ligger i Värmdö kommun. De måste vi sluta med och satsa mer på lokala boendeformer.

Centern går fram rejält i stadshuset och går snart om Miljöpartiet
Vid valet 2010 hade Mp 13,9 procent och Centern 4,0 i stadshuset, Partierna har närmat sig varandra  och ligger snart lika. Mp är nere på kring 8 och Centern har 7. Vackert.

måndag 17 oktober 2016

Visst måste man säga att alliansfriheten varit framgångsrik för vårt land. När den introducerades första gången var det från en general som visste vad krig var.
Generalen hette Jean Baptise Bernadotte och var general i Napoleons armé under många år. När han till slut lämnade Frankrike och blev kronprins i Sverige försökte han hitta vägar för ett starkt land utan risk för krig. Neutralitet blev budskapet och det  har tillsammans med förtydligandena alliansfrihet och militär alliansfrihet varit bra för Sverige

Nu pågår sedan en tid en debatt om svensk anslutning till Nato och Rysslands annektering av Krim och krigen i Östra Ukraina och Syrien har skärpt debatten.
Centerpartiet har genom hela sin existens varit för neutraliteten och alliansfriheten, Så var det med Hedlund och så var det med Karin Söder. 2015 föreslog partistyrelsen att Centern skulle ansöka om medlemskap i Nato, tillsammans med Finland, och stämman gick på partistyrelsens linje. Illa tyckte jag och en stor grupp på stämman som var emot. Det var att bryta en genuin centerlinje, Därefter har det varit ganska tyst från C-ledningen när frågan diskuterats,

Regeringen och utrikesminister Margot Wallström står fast vid den militära alliansfriheten.
"Jag föredrar avspänning före avskräckning", sa Margot Wallström riktigt poetiskt i riksdagsdebatten förra veckan, "Det ska inte vara rysskräck som ska avgöra vilken säkerhetspolitik vi ska ha",sa hon också. "Ryssland ska inte få bestämma vår säkerhetspolitik", Nej det tycker inte jag heller och jag tror inte svenska folket tycker så heller. Varför göra ändringar i något som hållit oss utanför krig i 200 år?

söndag 16 oktober 2016

2016 kan slå alla värmerekord. Årets medeltemperatur kommer att vara mer än en grad varmare än medeltemperaturen under 1900-talet. Vi måste minska växthuseffekten.
Det är var klimatforskaren Philip Jones säger. Jones har fått kritik för sin forskning och fått mejl stulna, men hans temperaturserier visar tydligt åt vilket håll jordens uppvärmning går. Hur många varningar ska vi få innan verkligheten blir verkstad?

Ska vi ha asylboenden som placeras utanför samhällets övriga medborgare ofta med undermåliga anläggningar?
Det ifrågasätter två planarkitekter i dag på dn,se/debatt. Och det handlar om hur vi uppfattar, eller vill uppfatta våra medmänniskor. De asylsökande utmålas som en speciell kategori människor. Det kunde varit du eller jag om det var Sverige som var söndrat av krig och katastrof. Asylboendena är ofta också dåliga på gränsen till ovärdiga säger skribenterna. "Tak över huvudet" verkar vara det viktigaste.

Jag tror och hoppas att Trump är körd som USA-president nu när sprickan i republikanerna alltmer blir ett inbördeskrig.
Trump har talat nedsättande om mexicaner, kvinnor, muslimer, flyktingar, invandrare och funktionsnedsatta. Oj, säger man. Många kända republikaner har tagit sin hand från Trump, men några har också återgått till att stödja honom. Det handlar naturligtvis mycket om personernas politiska framtid inom republikanska partiet.
Inbördeskriget fortsätter och då är loppet kört, Det kan inte bli Trump....

lördag 15 oktober 2016

Farligt ökad användning av antibiotika till djur i EU. Medelhavsländerna sämst och Norden bäst.
Spanien, Cypern, Italien använder upp mot 100 gånger mer antibiotika i djuruppfödningen än Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark. Det är en falig risk att bakterierna blir resistenta och kan döda människor. Mer än hälften av det kött vi äter i Sverige är importerat. Ät Svenskt kött och kolla noga var det är producerat. EU måste sätta stopp för antibiotikaraseriet och komma med regler som minskar missbruket.

Bra att det ska gå att få uppskov med hela vinsten vid försäljning av bostaden och att amorteringskravet då minskar. Det ökar rörligheten på bostadsmarknaden.
Fler, särskild äldre som vill flytta till en mindre bostad kan göra det utan att göra direkta förluster. Rörligheten ökar, fler äldre och unga kan få en bostad som de vill ha utan att behöva vänta för länge och utan att det kostar för mycket.

Nu har landstinget och SL förhandlat klart med kommunerna om kollektivtrafiken och för Värmdö utökas den för buss 274. 
Det är mycket välkommet, särskilt som vi ska dras med Slussenbygget i tio år framåt. Det stärker kollektivtrafiken och fler åker buss.
För övrigt var det en vacker och välbesökt begravning av Elisabeth Dingertz i Värmdö kyrka i går och en fullsatt bygdegård på minnesstunden  efteråt. Tack Elisabeth för vårt samarbete i landstinget, Vaxholmsbolaget och i Socialnämnden här på Värmdö. Vila i frid.fredag 14 oktober 2016

Var inte det ett friskt drag att ge nobelpriset i litteratur till Bob Dylan? Jag visste inte att texterna var så poetiska bakom alla fina låtar
Och det tror jag inte många andra visste eller har tänkt på heller, Hörde i går många exempel på mångsidigheten bakom det som man mest förknippar med en bra låt och en bra artist. Låt kultureliten gnälla, men jag håller på Bob Dylan och tycker det var ett bra val.

Säkerhetsdebatt i riksdagen efter att försvarsutskottet begärt information från regeringen om mer fakta kring ryska hot
Fullt rimligt. Regeringen styr landet med riksdagens  godkännande. Vissa uppgifter måste vara hemliga för att inte öka osäkerheten. Sverige har också tidigarelagt stridsgrupper på Gotland efter tidigare ryska gränskränkningar som inte ska tolereras. Att Sverige inte ska göra några tvära kast i vår militära alliansfrihet tycker jag är självklart. Det är inte Ryssland som ska diktera vår säkerhetspolitik, det ska vi göra själva. Och den har hållit oss utanför krig i 200 år.

Skottland kanske röstar om självständighet en gång till efter Brexit. Det blir i så fall före 2019 då Storbritannien lämnar EU.
Det sa Skottlands mycket uppskattade regeringschef Nicola Sturgeon i går.Det är inte säkert att Skottlans uppfattning i dag är densamma som den var vid folkomröstningen om självständighet 2014, sa Sturgeon. Då blev det 55-45 för att stanna i Storbritannien. Men om Storbritannien lämnar EU kan läget bli ett annat och försämrat för Skottland om den inre marknaden. Storbritannien kan bli Lillbritannien.

torsdag 13 oktober 2016

Nya bud från Alliansen att fälla Löfvens regering oavsett hur det går i nästa val och få till stånd en talmansrunda med förhandlingar om en ny regering
Det är ett  nytt besked som Allianspartierna nu ger. Löven kan inte bara sitta kvar om det är ett oklart parlamentariskt läge. Detta är inget konstigt. Det betyder att allt återstående av DÖ nu är borta och att partierna på ett helt naturligt sett vid ett oklart läge tillsammans med talmannen ser hur en ny regering kan formas. Det har inte något med stöd eller inte från Sd att göra utan är en ansvarsfråga att det finns en regering i landet som har förutsättningar att bildas och skapa majoritet för sina förslag.

Det betyder att också Centern öppnar för blocköverskridande lösningar
och det är naturligtvis både rätt och bra. "Men det måste ske inom ramen för Alliansen", lägger Annie till. Det är den naturligaste processen i en sådan situation.Löfven ska inte bara räkna med att sitta kvar oavsett hur valresultatet faller ut. Det borde också vara självklart. Det förstod Reinfeldt och det får också Löfven lära sig.

Sd är inget miljöparti. Punkt
De som eventuellt tänkt sig att rösta på Sverigedemokraterna bör tänka ett arv till om man är intresserad av jordens framtid. Sd är det enda parti i riksdagen som inte godkänt Parisavtalet som förhandlades fram i december förra året med max 2 procents och helst ner till 1.5 procents ökning av utsläppen av växthusgaser. Man vill inte ha några begränsningar av koldioxidutsläpp helt enkelt. Lyssna på det. Tragiskt, men  nu vet vi. Tänk först.onsdag 12 oktober 2016

Allt svårare att förstå sig på Trump som nu drar på sig fiender i det egna partiet. Valsegern är lång borta, eller borta.
Det är närmast otroligt  hur han agerar gentemot de som nominerat honom och ska välja honom den 8 november. Paul Ryan, republikanernas talman i kongressen har tagit sin hand ifrån honom och Trump öser glåpord över honom som ineffektiv och viljesvag. "Bojorna har tagits från mig" säger han, och menar att han nu inte har några band till sin egen partiledning.

Hur kan man gå ut i media och säga att jag vann debatten
när den ena opiniosmätningen efter den andra visar motsatsen, 57-34 i en mätning för Clinton och 57-31 i en annan. Vem är killen? Men hans egna kampanjare hejar vidare. Byt ut honom mot vice presidentkandidaten, eller bättre avsäg dig med viss heder innan katastrofen.

Frankrike-Ryssland, allt kallare klimat pga Rysslands krig i Syrien till stöd för mördaren Assad.
Det är lätt att förstå Frankrike som nu anklagar Ryssland för krigsbrott genom sina mördarattacker med bomber och flyg mot civila i Aleppo. Ryssland har satt stopp för fem försök att skapa vapenvila i FN:s säkerhetsråd. Men Finland talar med Ryssland, men då om egna nära relationer.

Och Björklund byter ämne och säger nu Nej till regionreformen från L
Det kan betyda stopp för hela processen om storregioner. M är mot eller tveksamma, Kd också C är sådär, med starkt motstånd mot Storregionen Norrland. Vänta in remissvaren och ha inte så bråttom Löfven.


tisdag 11 oktober 2016

Ryssland med Putin fortsätter rusta upp med robotar i Östersjön som kan förses med kärnvapen. Provocerande.
Visst är det så. "Provokativ signalpolitik", säger försvarsminister Peter Hultqvist. Robotarna är sk Islanderrobotar som ska placeras i den ryska enklaven Kaliningrad mellan Polen och Litauen i Östersjön. De har en räckvidd på 50 mil och når till södra Sverige och precis vid gränsen till Stockholm. Det provocerar alla länder i Östersjön. Det ökar spänningen i Östersjön och skärper säkerhetsläget. Nu talas det om ryska militärbaser också på Kuba och i Vietnam. Syrien finns redan.Putin ska utmana världen och tala om för USA att de inte är någon ensam supermakt. Är det ett nytt kallt krig?

Sverige ska rusta upp det egna försvaret, vi ska så fast vid den militära alliansfriheten, vi ska fortsätta och stärka försvarssamarbete med andra länder som Finland, Danmark, USA och Baltikum.

Trump är död i presidentvalet om det inte händer något alldeles oförutsägbart
Det är ett tragiskt och motbjudande presidentval som Trump i huvudsak får ta ansvar för. Att prata om sexism, förtryck av kvinnor och provokationer mot muslimer, kvinnor, mexikaner och funktionshindrade är under värdigheten för vilket val som helst. Kongressens talman Paul Ryan tar nu sin hand från Trump och koncentrerar sig på att vinna valet för republikanerna, inte förTrump. Det säger allt.

måndag 10 oktober 2016

TV-debatten: Jan Björklunds förslag om blocköverskridande regering dominerade partiledardebatten på TV, men fick vi några tydliga svar?
Det var väntat att regeringsfrågan skulle dominera. Underligt,kan man tycka med två år k ar till valet där massor kan hända. Om Alliansen blir mindre än de rödgröna föreslår Björklund ett blocköverkridande samarbete mellan Allliansen och S. Mp kan också tänkas vara med i en sådan regering.Vem som ska vara statsminister har ingen talat om, men alla förstår att det ska det egna blocket ha...

Stefan Löfven svarar att i ett oklart parlamentariskt läge är han beredd att ta ansvar för Sverige. Han avgår inte som Reinfeldt om de rödgröna blir mindre än Alliansen.Han stannar och förhandlar.
Det är att ta ansvar, säger Löfven. Han berömmer Björklund för förslaget. Blockpolitiken är skadlig för Sverige. Är du beredd att ta stöd av Sd vid ett sådant läge frågade Löfven AKB. Jag ställer samma fråga till dig svarade hon. "Vi skiljer oss inte åt du och jag", svarade hon. Vem vann? Tycker Annie gjorde en bra debatt om integrationen och att vi måste tillåta familjeåterförening, nästan med tårar i ögonen.

Presidentdebatten:
Trump och Clinton blev en smutsig, tragiskt påhoppande debatt, där Trump var sämst.
Trump bad om ursäkt igen om kvinnopåhoppen, men fortsatte sedan anklaga Hillary Clinton för det som hände Bill och hon under Bill Clintons regeringsperiod. Hur otroligt uselt.Det är väl för fan ingen stor sakfråga för väljarna den 8 November. Rebublikaner bör byta ut honom mot v.presidentkandidaten eller han bör avgå själv.söndag 9 oktober 2016

I mina ögon är det obegripligt att Trump kommit så här långt i presidentkampanjen och efter gårdagens kvinnofientliga video borde han hoppa av, eller tvingas hoppa av.
Allt är obegripligt. USA:s presidentval handlar om helt andra saker än presidentfrågan och sakpolitiken. Inslag efter inslag handlar om Trumps  övertrump i den ena debatten efter den andra, mot mexicaner, mot handikappade, mot muslimer, mot kvinnor.

Det bästa vore om republikanka partiets ledning nu avsatte Trump och meddelade att vicepresidentkandidaten Mike Pence ersatt honom.
Den ena republikanen efter den andra i kongressen och på framträdande poster i USA meddelar nu att de inte längre stödjer Trump. "Jag kan inte se min 15-åriga dotter i ögonen", sa kongressledamoten Jason Chaffetz i går och meddelade att han inte längre kan stödja Trump. Tragiskt för USA och för hela demokratin med ett sådant presidentval. Meddela att Trump  är avsatt, eller hoppa av själv Trump.

Nu ger Anna Kinberg Batra tydligt besked och stänger dörren för samarbete med SD och Jimmy Åkesson. Det kunde hon gjort tidigare men nu är det klart.
Och nu är det bara otydliga Kd kvar bland Allianspartierna som naturligtvis måste ge samma besked om Kd inte ska komma helt utanför Alliansen och hela den fortsatta mandatperioden.
För övrigt var jag på ett hedervärt och informativt möte i går med en vänbok till Sören Wibe där hans insatser i EU-men framför allt EMU-folkomröstningen beskrevs av flera nära vänner, bland andra centerns Håkan Larsson som också deltog på mötet.


lördag 8 oktober 2016

Debatten "om Björklund" fortsätter och alla politikintresserade vet nu att Björklund föreslår olika regeringskoalitioner med S och Mp om Alliansen blir mindre än de rödgröna.
Om det blir ett sådant läge kan Kd och ev M tänka sig ett passivt stöd från Sd, Kd mer än M. M och Anna KB har inte svarat men har heller inte sagt nej. Kd har sagt ja , men inte något aktivt samarbete.

Statsminister Stefan Löfven har välkomnat förslaget eftersom han talat om den skadliga blockpolitiken många gånger tidigare.
Vem gynnas och vem missgynnas av den här debatten? Tror kanske inte att den påverkar väljarna så mycket. Det är ingen sakfråga och det är två år kvar till valet, där mycket kan hända. Jag vet inte hur mycket Björklund har informerat sina Allianskolleger om utspelet. Har han inte gjort det så kan det allvarligt skada samarbetet. Har han gjort det så blir det mindre skadligt, eller inget. M och Anna KB kan känna sig mest träffad av att svara på frågan om stöd från Sd, men här har hon tydligt satt ner foten att inte svara och det tror jag inte hon ändrar på.

Att Liberalerna och Centern sagt  Nej till beroende av Sd har dock blivit ännu tydligare av debatten och det är bra. Det är ett Nej som inte går att ändra på. Det betyder att om Alliansen blir mindre än de rödgröna efter valet så blir det en diskussion om de olika alternativ som Björklund presenterat...och kanske ytterligare några. Jag tycker heller inte blockpolitiken är så lyckad.

Men nu räcker det med spekulationer, åter till sakpolitiken så väljarna vet vad de röstar på. Här har Centern stärkt sina positioner och det ska vi fortsätta med.

fredag 7 oktober 2016

Björklund kommer med nya bud om samarbete över blockgränsen. Verkar mer vara för att synas än för något annat - det är två år kvar till valet.
Liberalerna och Björklund ligger illa till i opinionen. Björklund har en uppförsbacke strax över fyra procent och måste synas och höras. Nu vill han samarbeta över blockgränsen, när det är  två år kvar till valet.....Allianspartierna och Socialdemokraterna vill han ska bilda regering.Vem ska vara statsminister? Tror han att Löfven eller någon annan socialdemokrat vill vara statsminister i en regering med fyra borgerliga partier....?.

Men han säger också att han "kan tänka sig " att också Mp ingår en en sådan regering.
Då skulle Löfven lättare kunna acceptera ett blocköverskridande samarbete om han fick behålla det regeringstrogna Miljöpartiet i regeringen. Och Mp skulle bara nicka och stanna kvar i en regering med fyra borgerliga partier....?

Men det finns fler alternativ, ett är med bara M och S i regeringen
Det är väl inget  Liberalerna hurrar över med C och L tillsammans med Sd och V i opposition och Alliansen i bitar.

Det är bara ett alternativ han säger nej till det är att L och C ingår i regeringen med S.
Den får ingen majoritet säger Björklund och det måste en regering ha, nu med Sd som annars blir vågmästare. Och allt detta är ju tänkt för att utestänga Sd från just det. Men varför tar han inte med Mp i en sådan regering också? då blir det ju majoritet.....eller? Hur har Björklund tänkt att Allianssamarbetet ska se ut de återstående två åren om hans 4-5 regeringsalterantiv ska finnas i vågskålen under hela tiden till valet? Blir alla glada då....? L- Lek, Lek, Lek.

torsdag 6 oktober 2016

Lång och lite väntad debatt i kf i går där Alliansens skattesänkning gick igen i varje nämnd från oppositionen.
Det var 100 procent väntat och så blev det. Alliansens skattesänkning med 70 öre dominerade debatten. Kso Monica Petterson, M, inledde debatten med att tala om  vikten av ett gott ledarskap och att inte ha högre skatt än nödvändigt, Satsningar på skola,, höjd förskolepeng, trygg i Värmdö, fortsatt VA-utbyggnad var några prioriteringar. Fredrik Sneijbjerg,L "första gången som kommunalråd", talade om hur Värmdö växer och  "visionen" om att vara 60 000 invånare år 2030. Han beskrev Alliansbudgeten som "Modig"

Oppositionen med Mikael Lindström, S ställde frågan om vi ska ha satsningar eller nedskärningar.
Vi vill hellre ha 100 fler pedagoger än 100 kr mer i plånboken. Så gick debatten och oppositionen plockade fram siffror på varje nämnd som visade hur mycket mindre Alliansen hade för "satsningar" med skattesänkningen. Till slut blev det nog lite för mycket. Buden från SD var sänkt skatt med 1 krona och från Vänstern höjd skatt med 29 öre.

Också Allianspartiernas budgetförslag på riksnivå handlade om sänkta skatter för att minska utanförskapet.
Intressant att M,C och Kd vill sänka skatterna för låginkomsttagare genom jobbavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. L vill sänka skatten för höginkomsttagare och ta bort värnskatten för att det "ska löna sig med högre utbildning.". Vi har fyra olika förslag men alla handlar om att "det ska löna sig att börja jobba", sa Anna KB. Vi "kommer att komma överens ", sa Annie Lööf. Allt handlar om majoriteten och det avgör SD, som hade ett tydligt Alliansanpassat budgetförslag.

onsdag 5 oktober 2016

I dag har vi budgetfullmäktige och vi i Alliansen sänker skatten med 70 öre och når nu ned till nästan medelnivån i landet från att ligga väldigt högt.

Ina Ununger, vår gruppledare tar huvuddebatten, jag tar socialnämnden och flyktingfrågan.
-ordf, ledamöter, åhörare
En liten återträff.  Jag  var v.ordf i SocN i början på seklet,  2000-talet alltså, ja Fredrik Sneibjerg satt där också då, en ung gosse, ny konfirmerad…

Roligt, att Vision V-ö 2030, som C fick leda, 2009, fortfarande är grunden för styrande utveckling i Värmdö med ekonomisk, ekologisk och  social hållbarhet.
-Alla ska känna sig trygga i V-ö, valfrihet, hänsyn och individuella behov ska prägla omsorgen.
Fler trygghetsboenden, smålägenheter ,mötesplatser och  servicelägenheter.
Soc N höjer Ramen utöver kompensation för lön, för att  stärka bemanningen och klara prisökningar på platser.
Även för 2017, avsätts, 1 milj i förebyggande, arbete för barn o ungdomar, främst för att minska alkohol och drogberoendet.
Det är viktigt, vara ute bland ungdomar i föreningarna, idrottsklubbarna, civilsamhället, som V-ö polarna och nattvandrarna.
-Vi i Alliansen vill bredda utbudet av utförare till både privat, föreningar och kommunal

Vi har skyldighet att ta ansvar och visa solidaritet mot flykt och ensamkommande barn som slåss för sin överlevnad.
Osäkerheten är stor kring ekonomin, dyra lösningar, ö-tidsersättning,bemanningsföretag, dyra HVB- hem, fler soc.sekr, även om det  nu sker en minskning av flyktingar.

För ensamkommande barn,  vill jag  som ”gammal” överför, u-stryka att  kontakten med en engagerad god man, kan vara helt avgör f  framtiden - och att vi får detta att fungera i V-ö.
Regeringen ger ett schablonstöd som bygger på att barn bor i familjehem el stödboenden i st f HVB-hem men förslaget är alldeles för lågt och ger ett intäktsbortfall på 10-12 milj, halvår o 23 milj, helår 2017 för V-ö.
-Det pågår en Ö-syn o, omförhandl,  av avtal, för lägre kost, men här råder stor osäkerhet.
Social trygghet o omsorg är kärnan i ett välfärdssamhälle. Vi, här, ska se till att det uppnås i kommunen för våra mest utsatta.
Bifall till Alliansens budgetförslag.tisdag 4 oktober 2016

Så kommer man hem till Sverige efter några veckor i Kroatien och Ukraina och vardagen återgår med budgetfullmäktige i Värmdö.
Vi har med Alliansledningen, haft överskott i budgeten varje år sedan 2007 med mellan 37 - 127 miljoner kronor. Det har givit oss en stabil ekonomi. I år föreslår Alliansen en skattesänkning med 70 öre, som kommer att ge ett mindre överskott.

 Skattesänkningen påverkar inte utjämningssystemen.
Skattebetalarna i Värmdö får mer i plånboken och det är bra för kommunen. En skattesänkning kan också betyda att fler som i dag bor i Värmdö men inte är skriven här och inte betalar skatt här ändrar sig och gör det. De totala skatteintäkterna ökar ändå i kommunen med befolkningsökningen.Budgeten är i balans.

Och på rikspolitikens område försöker Storbritanniens nya premiärminister Theresa May (TM) behålla allt "gott" med EU men själv kunna bestämma över Storbritannien och t.ex invandringen.
Det kommer inte att gå för de andra 27 länderna är emot. TM säger dock tydligt att det inte är "någon ångerrätt" på Nej till EU i folkomröstningen. Brexit är Brexit. Våren 2019 lämnar Storbritannien EU och vi "bestämmer själva". Självständighet handlar det om säger hon.
måndag 3 oktober 2016

Hemkommen i går kväll från Ukraina och Kiev på en givande, kontakt och arbetskonferens med landstingsgruppen.
Här kommer ett sammandrag från de fyra dagarna i Ukraina. Gruppen leddes av vårt landstingsråd Gustav Andersson. Lars Nordgren som bott och arbetat i Ukraina och talar språket höll föredömligt i alla kontakter med besök och överläggningar. Vi var 30 personer.

Första dagen ägnades åt möte med vår nytillträdde ambassadör Martin Hagström och hans personal på ambassaden.
Rysslands annektering av Krim och krigen i Danetsk och Luthansk var naturligtvis ett huvudämne. Lite förvånad över att man inte upplevde situationen som så allvarlig längre, även om vapenvilan totalt havererat mellan separatisterna och ukrainarna och det dör personer varje dag. Det stora problemet i Ukraina är korruptionen som är oerhört utbredd, t.ex i domstolar som inte går att lita på. Vi pratade stadsplanering och trafik som är ett stort problem Inga avsatta parkerings platser t.ex i en stad på 2,3 miljoner innevånare och en region med över 4 milj. Man parkerar på trottoarerna.

Fredagen ägnades åt att träffa  Kievs stad i form av ett seminarium med talare från såväl Ukraina som Sverige.
Vi pratade om "sustainable Cities", helth system, E-health, kommunikation med allmänheten och miljö- och energifrågor. Gustav, Lucas Forslund, Catharina Mann och Stefan Bergström informerade om dessa frågor i Sverige.

Lördag var vi i parlamentet i Kiev och fick info om hur man arbetar och vad som var prioriterat.
Skola, trafik ligger högt men att få búkt med korruptionen prioriteras, Resten av dagen ägnades åt regionfrågan och egen internplanering i landstingsgruppen inför valet där våra ansvarsfrågor, liksom sjukvårdsfrågor diskuterades. En mycket trevlig och innehållsrik upplevelse. Tack till alla.