tisdag 30 november 2010

Vi får inte misslyckas i Cancún
Jag säger vi och menar vi alla, världssamfundet. Vi får inte misslyckas i Cancún. Misslyckas gör vi om ingenting händer som för processen och dialogen vidare. Det är en låg ambitionsnivå men det är som jag skrev i går bättre att ha en låg nivå och uppfylla den än en hög nivå där besvikelsen blir stor om man inte når den. På dessa fyra områden bör det kunna bli resultat.
1. En ny klimatfond
2. Stoppa skövling av regnskog
3. En formalisering i avtal av den fria överenskommelsen i Köpenhamn
4. En uppgörelse också om utvecklingsländernas klimatinsatser
Lågt kanske men, som sagt bättre än....

Två bra svenska besked - snabba jobb för nyanlända och 6,9 procents tillväxt
Det kom två bra besked om Sverige i går. Regeringens nya reform om att nyanlända snabbt skall få jobb och att arbetsförmedlinen tar över ansvaret. Omedelbart efter uppehållstillståndet skall en plan upprättas av arbetsförmedlingen och den sökande få en "lots" . I daga tar det i genomsnitt sju år för nyanlända att få jobb. Fullständigt fiasko som missgynnar invandrare och gynnar sd.
Det bör inte vara svårare att klara med en BNP- tillväxt på 6.9 procent. Heja Sverige.

Oförändrad skatt - beslut i landstinget i dag
Landstingsskatten fatställdes vid dagens landstingsmöte till 12.10 för nästsa år. Det är oförändrat. Miljöpartiet och vänstern ville höja med 17 öre - samma nivå som Alliansensen sänkte skatten med 2006. Socialdemokraterna som före Ilja Batljans ankomst som oppositionslandstingsråd också ville höja har nu sadlat om och ställde upp på oförändrad skatt. En intressant debatt mellan oppositionspartierna inleds på budgetdebatten i tinget om två veckor.....

För övrigt är det fortfarande -9 grader i Hemmesta, men jag gillar vinter....så gärna fortsättning

måndag 29 november 2010

Grekland . Irland - Portugal - Spanien och...
Irland får nu låna 800 mrdr svenska kronor av Internationella valutafonden, IMF, EU och bland annat Sverige med 6 mrdr. Det är ett måste för att Irland inte skall gå i bankrutt med banker och statsskuld. Av pengarna skall 35 mrdr användas till bankerna och 50 mrdr gå till staten för räntekostnader. Hårda åtstramningar drabbar befolkningen.
Orsaken? Lättvindiga lån till bostäder, dålig kontroll på bankerna, urusla ekonomiska kontrollåtgärder både nationellt och internationellt, euron som kanske inte skapar problemen men som försvårar en lösning. EU-länderna har inte följt sin egen stabilitetspakt som skall vara en sorts ersättning för att finanspolitiken är nationell. Nu finns risk att EU-skatter införs i stället. Krisen förvärras.

Wikileaks hotar världsfreden
Diplomatin - det som sker bakom det som syns i rampljuset är nödvändig för att skapa information och kommunikation mellan länder. Skvaller får tas för vad det är - enskilda personers omdöme om andra. Wikileaks rapportering hotar i förlängningen världsfreden. Så ungefär i telegramtext formulerar sig Carl Bildt i morgonekot och jag håller med. Öppenhet för dess egen skull kan hota världsfreden.

Cancún med mer realism
I Köpenhamn där vi deltog från KOMPASS, var förväntningarna stora. Det blev för mycket. Höga förväntningar som faller skapar besvikelse. I Cancún är förväntningarna låga. Blir det någon form av avtal, är det en framgång. Det är viktigare att samtalen fortskrider. Skulle Sverige och Norden få en starkare roll om vi förhandlade gemensamt? Gunnar Wetterberg föreslår det i sin bok om Förbundsstaten Norden. Ja, rätt tänkt men kanske börja lite försiktigare...

S höjer inte skatten i landstinget
De ursprungliga budet om höjd skatt i landstinget från s har nu förbyts i bibehållen skatt i s-budgeten och diskussion om minskad byråkrati. Bra båda. Att korta vårdköerna är samma inriktning som vi i Alliansen. Enhetstaxa i kollektivtrafiken tyckte jag var bra den korta tid den fanns, men det handlar också om vilka intäkter den ger och hur rättvist eller orättvist den upplevs av resenärerna. För låga intäkter kan ju i stället leda till högre skatter....

För övrigt är Sara och Hanna här i dag också med sin ögoninflammation..och jag skall gå till överförmynderitet.

söndag 28 november 2010

Grundlagsdebatt - men efter beslutet
Det är svårt att diskutera grundlagar och konstitutioner. Det är inte många som orkar gräva ner sig i författningar och juridiska grundlagstexter. Nu har riksdagen precis ändrat grundlagen igen med lägre trösklar för personval, samma i alla val, lättare att folkomrösta i kommunerna och mer självständiga domstolar. Först efter beslutet kommer debatter i gång på alla dessa tre områden.

Bra att uppenbarhetsrekvisitet försvinner
Ta den sista frågan om det sk uppenbarhetsrekvisitet i 1974 års grundlag. En domstol fick inte vägra tillämpa en lag såvida den inte "uppenbart" stred mot grundlagen. Regeln har en tydlig politisk förklaring, särskilt omhuldad av socialdemokraterna. Det är politikerna som fattar beslut om lagar och tolkningar i Sverige, inte domstolarna. Politikerna, med folkets makt i ryggen, står över juristerna. Det har inneburit att någon prövning i det närmaste inte förekommit alls om nya lagar stått i strid mot grundlagen. Nu tas uppenbarhetsrekvisitet bort och det är bra. Så gäller i mång andra länder. Domstolarna skall vara självständiga men måste då också ha instrument att vara det.

En sådan trevlig födelsdagsfest vi hade i går- Men nu är det söndag och då skall jag slå Micke igen i tennis, precis som Federer slog Djokovitz i går...

lördag 27 november 2010

Debatten går vidare s, kd och c...?
Nu är det plötsligt tyst med namn som är aktuella som partiordförande i s. Nu avgörs frågor om valberedning, ordförande i den och uppläggningen av kongressen i mars i tysthet. Utåt är det en debatt om bristen på öppenhet inom s och skillnaden mot t.ex miljöpartiet. I dag är det Luleås kso, Karl Petersen ( s ) som kritiserar slutenheten och kräver öppnare processer.
Det borde gälla alla partier. Jag hoppas att centern går i täten när det blir dags....

Och Göran Hägglund
får vara kvar, även om alla förstår att sex timmars diskussion i partistyrelsen måste ha frestat på. Beskedet att partistyrelsen "står bakom" sin partiledare är väl också ett ordval med något lägre entusiasm än "har fullt förtroende". Nu gror jag Hägglund är så förståndig att han lyssnar,
tar till sig kritiken och ser till att han blir omvald på nästa kongress. Han har mer att ge, men jag gillar Mars Odell...

Nya bud om Slussen - bättre för Värmdö?
Mitt under processen med utställning av det slutgiltiga planförslaget för Slussen kommer nya bud. Nu skall det undersökas om det går att bygga bussterminalen inne i Katarinaberget. Om det, som det sägs, innebär att bussterminalen kommer närmare T-banan så är det bra för oss Värmdöbor. Blir det mer plats över på kajplanet för gångare och cyklister är det också ett plus.
Men, vi måste bli bättre på att bevaka Värmdöbornas intressen i "utomkommunala frågor".

Centerns landstingskansli växer fram
Så har vi då anställt Fredrik Bojerud som kanslichef på centerns landstingskansli. Ett utmärkt val som vi var eniga om i gruppstyrelsen. Fredrik har lyckosamt drivit kampanjarbetet i Stockholm under valrörelsen och stärkt centern i storstaden. Nu tar vi nästa pilsner och lyfter frågor om vård, trafik, skärgård, miljö och regionplanering till nästa val.

För övrigt skall vi nu ha födeslsedagsfest för Sonja med hela familjen Åsa, Micke, Emma, Sara, Hanna, Stoffe, Stina, Sonja och jag. Lite sång ock så....

fredag 26 november 2010


Fredag 26.11
Bra besked om EU-skatt från Cemeron och Reinfeldt
Det är uppfriskande att se attbåde David Cameron och Fredrik Reinfeldt säger blankt nej till en EU-skatt som diskuterats i samband med finanskrisen och nu senast kring Irland. Det är illa nog med höga EU-avgifter och den ständigt växande EU-byråkratin som lägger sig i allt möjligt som EU inte har att göra med, som varjjakten i Sverige t.ex. Om det skulle bli en EU-skatt i någon form så vet alla vad det betyder. En liten EU-moms på 1 procent kommer att bli precis som Gunnar Strängs oms, som heller inte skulle bli mer än någon procent. Nu är det moms på 25-30. Håll emot EU-kramarna i EU-parlamentet.

Moderaterna är det nya folkliga partiet!
Dagens DN/Synovate ger moderaterna otroliga 30.7 procent. Det är en uppgång sedan valet med 7.4 procent eller ett och ett halvt centerparti...Socialdemokraterna får 30,7 och det är en nedgång sedan valet med 3 procent. Det skiljer 10 procent mellan m och s. Tio procent till förmån för m alltså...
Är moderaterna det nya folkliga partiet i Sverige. Ja, det ser så ut. Reinfeldt är bra och otroligt populär, Anders Borg är ännu bättre och ännu mer populär. Inom s råder hela havet stormar. Ingen är populär och ingen vågar säga att han eller hon vill bli populär.

Mp ökar
med 1.9 procent och blir allt större. Nu bryter vi samarbetet med s och v säger Mikaela Valtersson, ett av Mp:s tyngsta namn. Nu blir det bara grönt. Inom centern arbetar valanalysgruppen med varför och vad gör vi. Börja med interndemokratin, stämmor varje år och en bredare partiledning med 1:e och 2:e v ordf. Ta upp det på stämman i Åre.

För övrigt kommer Sara och Hanna hit om en liten stund...Både Åsa och Micke har "grejer" på jobbet och på dagis kan man inte gå när man har ögoniflammation....Bra med farmor och farfar.


torsdag 25 november 2010

Kriserna och euron skapar fattiga och rika i EU
En av huvudtankarna med euron var "cohision", sammanhållning. En annan var gemenskap och en tredje utjämning mellan fattiga och rika delar av EUropa. Kriserna och euron har givit oss motsatserna, splittring, interna strider och fattiga och rika. Nu senast föreslår Tysklands förbundskansler Angel Merkel utan förvarning eller förhandlingar med andra euroländer att också banker och finansbolag skall dela på kostnaderna när euroländer hamnar i kris. Varför? Det blir annars Tyskland som får bära det mesta och så långt sträcker sig inte solidariteten...
Eurokrisen har bara börjat...

Avskaffa inte världens äldsta tryckfrihetslag
Sverige var först i världen med 1766 års tryckfrihetsförordning. År 1991 kompletterades den med en yttrandefrihetsgrundlag som täckte nya medier. Våra regler krockar ofta med EU som inte har samma tradition av öppenhet. Nu skissar regeringen på att avskaffa dessa grundlagar och införa något nytt för att anpassa sig till EU. Gör inget dumt. Behåll vår gamla Tryckfrihetsförordning och behåll respekten för svensk yttrandefrihet...

Lång dags färd mot Värmdöbudget 0030
Så tog vi då budgetbeslutet till sist i kf efter många turer från flera håll med ny majoritet med Koalitionen och centern utanför Alliansen. Det är naturlitvis tråkigt för oss att bli uteslutna från majoriteten och alla nämnder och styrelser men nu får vi leva med det. Det ger samtidigt en möjlighet att "i lugn och ro" fokusera på centerns politik och det är bra.
Jag inledde...
debatten med Värmdöcenterns grundläggande idéer om varsamhet med Värmdös natur och skärgård men öppna för utveckling och byggnation främst i befintliga centrumområden. Skatten skall sänkas med 40 öre under mandatperioden, läs- och skrivgaranti i skolan från årskurs tre, garantier för ett gott liv på äldre dar som samboendegaranti för makar. Besparingar på central förvaltning. Jag, Ina, Henrik och Lasse med Karin bland hejarklacken hade en lång dags färd mot natt som började på onsdag vid 12.00 tiden och slutade torsdag morgon 01.00....

För övrigt kommer jag från Emma, Sara och Hanna som varit hemma några dagar med ögoniflammation. Nu skall jag bjuda Sonja på födelsedagsmiddag med god mat och varm brasa.. och...

onsdag 24 november 2010


Onsdagen den 24 nov 2010
Nordkorea hotar världsfreden
Varför anfaller Nordkorea gång på gång Sydkorea med militära attacker? Ubåtsattacker beskjutningar och nu senast bombning av en sydkoreansk ö. Man vill väcka uppmärksamhet. Men varför? Man vill sätta skräck i omvärlden. Men varför? Vill man tala om att kärnvapenprogrammet är på gång eller vill man vinna tid genom ständiga attacker på Sydkorea för att få världen att diskutera detta i stället för kärnvapen? Fler frågor än svar.
Genom Kinas stöd till Nordkorea hotas världsfreden. Låt bli att svara med militära repressalier från Sydkorea. Driv på genom FN. Provocera inte men var tydlig i att militära angrepp är oacceptabelt. Nordkorea behöver hjälp, mat, stöd.

Partibidrag på väg att lösas - äntligen
Det är nästan lite tragiskt att vi i Sverige av alla som gärna uppfattar oss själva som öppenhetens vägvisare i världen inte redovisar alla partibidrag. Nu är förhandlingar på gång och det kommer att bli förändringar åt rätt håll eftersom fp, c och kd nu alla står mot moderaterna.
Det behövs en tydlig öppen lagstiftning som redovisar alla gåvor men också stöd genom personliga insatser från facken . Bra att vår nye partisekreterare Mikael Arthurson driver på.

För övrigt skall jag nu förbereda lite inför budgetdebatten i kf och Sonjas födelsedagskalas på lördag.

tisdag 23 november 2010

Grekland - Irland - Portugal - Spanien - ?
Irland vill nu ha ekonomisk hjälp och Irland får det från flera håll EU, IMF och även från länder utanför euron som Storbritannien och Sverige. Oavsett vad man tycker om euron så skulle en kollaps för hela systemet negativt påverka Europa inklusive Sverige.
Vi har haft Grekland, som är mitt i återhämtningen. Nu är det Irland med ett budgetunderskott på 32 procent av BNP, där stabilitetspaktens gräns går vid 3 procent. Nu talas det i EU om att Irland måste ändra sin skattepolitik, främst sin låga bolagsskatt. Sedan kommer Portugal, Spanien och kanske nya bud om skatteändringar. Visst är detta steg mot en gemensam skattepolitk....?

S och V står närmast Sd om arbetskraftsinvandringen
Socialdemokraterna och facket är de som står närmast Sverigedemokraterna i fråga om arbetskraftsinvandring. Jag hörde Vanja Lundby-Wedin i TV häromdagen och hela inriktningen var regler och insatser som begänsar invandringen av utländsk arbetskraft i Sverige.
S tar upp exempel på mindre seriösa arbetsgivare och sådant skall åtgärdas men det får inte bli argument för att stoppa eller minska arbetskraftsinvandringen. Det räcker med Sd....

Centerbudget i Värmdö klar
Ett förslag till centerbudget har arbetats fram av kf-gruppen, kretsstyrelsen och de politiska sekreterarna. Det är en ny situation för Värmdöcentern att inte längre vara välkommen i samarbetet i majoriteten. Onödig men nu är det så. Det är samtidigt alltid välgörande att ordentligt gå igenom sin egen politik, vad vill, hur vi skall uppnå det och vilka resurser vi vill avsätta.

Värmdö har fantastiska förutsättningar.
Natur, miljö, skärgård attraherar. Vi måste därför vara varsamma med våra natur- och kulturmiljöer. Framtids- och klimatberedningens Vision 2030, har t.ex konkretiserats i att kommunens byggnader skall senast år 2018försörjas med lokal förnybar energi. Skolan, De äldre, trafiken....vi har ett bra budgetförslag. Tack alla medverkande.

För övrigt har Sonja och jag varit hos Emma, Sara och Hanna på eftermiddagen som är hemma med ögoninflammation. Men leka kan man ändå...

måndag 22 november 2010

Oroande ökning av utsläppen
Det kommer oroande besked om ökade co2 utsläpp. Kina ökade sina utsläpp med åtta procent och Indien sina med sex procent förra året. Det går åt fel håll. EU, Japan och USA minskade dock sina utsläpp. Forskarna tror på tre procents ökning i år trots en låg ekonomisk aktivitet efter finanskrisen. Mycket oroande siffror och verkligen något att bita i på klimatmötet som snart startar i Mexico. Sverige bör på allvar föreslå att EU tar täten. Vad säger du Andreas?

Irland i brygga
Irland gör helt om och tar nu emot EU-stöd. Det är i det här läget förnuftigt. Fastighetsbubblan har övergått i en djup finanskris där bankerna är på väg mot konkurs och staten inte har resurser att stötta mer. En total kollaps påverkar också resten av Europa inklusive Sverige. Därför bra att Anders Borg och Sverige är beredda att också stötta Irland enskilt.
Men grunden för problemen måste lösas. Det är inte euron som är huvudorsaken, utan de stora fastighetslånen, men euron försvårar en lösning när problemen kommer upp med den gemensamma räntan, där Irland kraftigt skulle behövt höja räntan.

Hägglund pressad
Såg en pressad Göran Hägglund i Agenda i går. Inga skämt längre. Ingen glad min. partifolket i landet reser sig lite varstans. Uttalandena om att "ta bort", "ersätta" eller "förbättra" ( först tar bort) vårdnadsbidraget var ett övergrepp mot interndemokratiska kd-beslut och har skapat stor oro i landet. Jag tror Göran Hägglund räddar sig kvar även nästa kd-kongress, men till 2014...
Är nästa parti till granskning centerpartiet? Maud har ju själv flaggat för två tänkbara efterträdare i Annie Johansson och Anna-Karin Hatt. Låt det då bli en öppen debatt där 4-5 kandidater får utrymme, tid och plats att presentera sig och tala om vad man vill inför stämman i Åre i september... Vilken chans att låta centerpolitiken vara i centrum i flera månader.

Nu är det näringslivsråd och vi skall prata om Företagscentret, Varumärket Värmdö, Översiktsplanen och planeringen i Centrala Gustavsberg....

söndag 21 november 2010

Rätt att jobba till 69 - bra
Det är inte alla som vill jobba till 69 men det regeringen nu föreslår att det skall vara en rätt att göra det om man vill är bra. Vi behöver fler som jobbar längre för att få in mer skattepengar till välfärden och till pensionerna. Här krävs dock att Alliansen och socialdemokraterna kan komma överens eftersom dessa partier står bakom pensionssystemet av i dag. Ta USA som exempel. Där är det ingen som frågar om åldrar och ingen som ifrågasätter att man arbetar så länge man vill. Det borde vara en rättighet också i Sverige.

Veronica Palm en tuff utmanare
Det är verkligen tufft av Veronica som jag känner väl sedan EU-parlamentet att utmana s och Thomas Östros i skattefrågan. Å andra sidan om man nu skall utmana någon så är Thomas Ösros den med minst förtroende både innanför och utanför s. Han stod för nyinförd fastighetsskatt och förmögenhetsskat i valet men har ändrat sig. Veronica står kvar vid skatt på fastigheter och förmögenhet. Det kommer inte att bli så men det är friskt vågat. Sven-Erik Österberg hittar en kompromiss.

Jonas Sjöstedt besvärad av SD:s EU-kritik
Jonas Sjöstedt (v), min vice ordrörande i Nej till EU under folkomröstningen och kollega i EU-parlamentet känner sig besvärad av att också SD är starka EU- kritiker, www.sd.se
Det gör jag med eftersom de har rasistiska och invandrarfientliga motiv som den EU-kritiska rörelsen aldrig tagit i sin mun. Det behöver dock inte vara fel att säga nej till att EU-medlemskapet skall skrivas in i vår grundlag men samtidigt bevaka att inte EU-staten kommer allt närmare. Det går att göra både och, Jonas.

För övrigt skall jag nu iväg och diskutera Värmdöcenterns förslag till budget för kommunen...

lördag 20 november 2010

Stadsbyggnad och trafik måste gå hand i hand
Det är en av slutsatserna på det heldagsseminarium som jag nyss kommit hem ifrån från "Omställningsruppen" i Sigtuna kommun som hade fått ihop 10-talet talare på temat "stadsbyggnad och trafik för ett uthålligt samhälle". Hur vill människor bygga och b0? Stad- och land i planeringen, kollektivtrafikens framtid, trafik i ett Europaperspektiv var några av rubrikerna. Föreläsare var bland andra Stella Fare, numera kolleta med mig i landstinget ( fp), Björn Sylvén konsult i planfrågor och jag som pratade om modern miljövänlig transportteknik som höghastighetståg, lightrail och spårbilar.

Slutsats:
Vi måste mycket mer integrera stadsbyggnad, samhällsplanering, lokaldemokrati, och trafik med varandra för att klara ett uthålligt samhälle. Lite som en återgång till lokalsamhällesdebatten och de framväxande byalagen på Kungsholmen på 60-och 70-talen. Defifnitivt något för centern att utveckla vidare. Vad säger du Micke A?

Pär Nuder - Personrepris
I dag fylls hela sidan 18 i Expressen med "framtidslöftet" Pär Nuder. Gärna för mig om socialdemokraterna vill fortsätta nedgången. Han är kunnig, erfaren, insatt, kan spelet, men jag tror inte att en Personrepis är rätt väg för s. Jag känner bara Pär lite ytligt men har svårt att tro att han skulle vara s-lyftet. Tror heller inte han passerar alla hinder på vägen. Sven-Erik Österberg är fortfarande min man. Bra, redig, fackligt och politiskt erfaren socialdemokrat utan åthävor.

För övrigt skall vi i morgon ägna oss åt Värmdöbudgeten från kf-gruppen. Lite mycket heldagar nu med politik mitt i förkylningen...

fredag 19 november 2010

Centern 100 år
Ja, det är värt att fira. Bondeförbundet med rötter i den svenska landsbygden övergick till centerpartiet som på 60-70-talen också tog sig in i storstäderna. I valen 1973 och 1976 fick centern 25,1 respektive 24.1 procent av rösterna. Fälldin bildade regering. Det är roligt med jubileum och det är värt att fira.
Men viktigt är också att se framåt. Dagens TV4/Novus undersökning är ingen upplyftande läsning för centerpartiet med 4.6 procent. Det är tvåprocent lägre än i valet i september som var 1.3 procent lägre än förra valet 2006. Micke Arthursson får något att bita i och det är naturligtvis bara en tidsfråga när debatten om centerns framtid blommar upp. Börja med att återinföra årliga stämmor.

En "stabil" landstingsbudget från Alliansen
I går presenterade vi Alliansens gemensamma budget i landstinget. Två miljarder mer till sjukvården och en halv miljard mer till kollektivtrafiken. Ekonomin är god med ett överskott på 1.6 miljarder som nu i delar tillförs verksamheten. Vårdvalet byggs ut till bland annat gynekologi och hudvård. Centern har drivit på för att se över ersättningssystemet, vilket nu skall ske. Det måste utformas så att patienter som kräver mer vård och mer tid verkligen får det och att ersättning utgår för detta. Centern får en egen rotel med miljö- och skärgård och 3 miljoner i nya pengar tillförs Skärgårdsstiftelsen. Nord-syd passagen skall vi jobba vidare med.

Centern tar fram eget budgetförslag i Värmdö
Värmdös expansion måste förenas med stor varsamhet och hänsyn till våra unika natur- och kulturmljöer. Vi har en stor låneskuld som måste ner. Kommunalskatten är hög liksom taxor och avgifter. Vi har en målsättning att kunna sänka skatten med 40 öre under mandatperioden utan att göra avkall på kvaliteten, välfärden eller servicen.
Framtids- och klimatberedningens arbete mot ett hållbart Värmdö i byggande, transporter och företag måste säkras genom en uppföljningaplan. Näringspolitiken måste knytas närmare kommunstyrelsen för att stödja våra företag, få fler arbetstillfälen och kunna minska pendlingen. Några förbifarter skall vi inte ha.

För övrigt skall vi nu prata landstingskansli igen och närmar oss en färdig bild. Roligt

torsdag 18 november 2010

Kris för euron - Irland i ekonomisk kris
Det går utför för euron. Grekland, Spanien, Portugal, Italien. Inget euro-land har hållit sig till stabilitetspakten om max 3 procents underskott i budgeten och max 60 procents statsskuld. De av euroländerna själva uppsatta reglerna följs inte. Anledningen till problemen är att förutsättningarna är så olika i olika länder. En gemensam valuta där den europeiska centralbanken sätter en gemensam ränta för alla håller inte. Detta konstaterar också professor Lars Calmfors på ett seminarium arrangerat av Junilistan i går.
EU-kommissionären Olli Rehn, min gamle bänkgranne i ELDRgruppen i EU-parlamentet, tycker irländarna behöver stöd av EU för att undvika att eurokrisen sprider sig. Förståeligt.
Bra för Sverige att stå utanför och kunna föra en egen penning- och räntepolitik.

Mikael Arthursson - ett utmärkt val till partisekreterare
Det är roligt och positivt att Mikael Arthursson bli ny partisekreterare i centern. Vi har samarbetat sedan 80-talet och han kan centerrörelsen inifrån. Gruppledare i Stadshuset på 90-talet, distriktsordförande i Stockholm, kampanjledare i årets val och med erfarenhet av näringslivet som småföretagare och konsult de senaste tio åren.
Micke har energi, erfarenhet, engagemang och idéer. Bra att stärka självförtroendet ute i centerrörelsen som Micke säger i morgonekot och det kan man göra genom att förbättra interndemokratin och den politiska dialogen både utåt och inåt. Börja med att återinföra stämmor varje år.

Skarven ett otyg i Värmdöskärgården..
..och efter hela Östkusten. Det går säkert att hitta biologiska argument där gödseln från skarven kommer till nytta, som botanikern Gundula Korb skriver i sin avhandling. Det är dock inget starkt argument för att låta skarven fördärva våra skärgårdar. Värmdöcentern och centern i landstinget kommer att fortsätta driva på kraven på att skarven skall minska i skärgården.

För övrigt skall vi nu fortsätta med ytterligare någon intervju för centerkansliet på landstinget och därefter ta tag i budgeten för Värmdö

onsdag 17 november 2010

Bra med stoppade utvisningar till Irak
Det var ett bra beslut av Migrationsverket att stoppa planet med de 30 utvisningshotade irakierna. Självklart skall Sverige följa Europadomstolens begäran om att tillsvidare stoppa utviningar på grund av det osäkra läget i Irak, där 50 kristna för en tid sedan omkom i ett blodbad. Bra Migrationserket. Motsatsen hade skämt ut Sverige.

Irland - skulderna och euron
Irland och euron är i kris. Grekland krisar fortfarande. Portugal, Spanien, Italien har stora skulder och svaga ekonomier. Irlands budgetunderskott är över 30 procent. Enligt EU:s stabilitespakt får det inte överstiga 3 procent...
Efter finanskrisen och Grekland finns i EU en räddningsfond på 750 mdr euro, men irländarna själva vill inte söka stöd ännu...men omvärlden är rädd att krisen sprider sig. Så är det med en gemensam valuta som skall passa alla där förutsättningarna är så olika.

Ny svensk grundlag med plus och minus
Varför skall EU-medlememskapet skrivas in i Sveriges grundlag? Har vi skrivit in FN, OECD, Europarådet. Nordiska rådet? Bra att spärren för personval sänks från 8 till procent men den borde vara noll. Bra med möjligheter till extraval i kommuner och landsting liksom att det bara krävs en tredjedel av kf-ledamöterna för en folkomröstning i kommunen.

Sven-Erik Österberg närmar sig...
Det var väl för någon vecka sedan jag nämnde Sven-Erik Österberg som ny ordförande i SAP. Det är också vad jag både tror och hoppas. En gosse med båda fötterna på jorden. Skogsarbetare, fackligt aktiv, pragmatisk. Ingen TV-stjärna men det är inte sådana samhällsarbetet behöver. Heja Sven-Erik.

Nu skall jag iväg och intervjua några sökande till tjänsten som kanslichef på centerns landstingsgrupp.

tisdag 16 november 2010

Den toppstyrda folkrörelsen ( s )
Nu har inbördeskriget inom SAP börjat. Det kommer att hålla på till dess valberedningen tillsatts på förtroenderådet den 4 december. Sedan blir det tyst fram till dess valberedningens förslag kommer ut några dagar före kongressen i slutet av mars. En toppstyrd och stängd folkrörelse.
Varför inte göra som i Storbritannien, öppna pandoras ask och låta de som säger sig vara kandidater tala om vad dom vill i en öppen debatt och dialog med medlemmar och medborgare fram till kongressen. Valberedningen skulle kunna arrangera öppna möten. Detta föreslås av Johan Hassel i dag på DN Debatt www.dn.se . Ett alldeles utmärkt förslag som borde kunna gälla för andra partier och folkrörelser också....

S i Sverige är i gott sällskap med s i Europa
I hela Europa går socialdemokraterna bakåt och tappar regeringsmakt och väljare. Det är samma utveckling som i Sverige. Storbritannien, Tyskland, Holland, Tjeckien, Ungern och Slovakien är några exempel. Arbetarrörelsen av 1900-talsmodell håller inte i dagens värld. Men det finns så mycket gott i sammanhållning, solidaritet och jämlikhet att rörelserna borde kunna anpassa sig till verkligheten men behålla den goda ideologiska kärnan. Folkrörelser har en stark positiv gemenskap och det är något att slå vakt om även när vörlden förändras.

För övrigt skojade jag lite med Ilja Batljan om partiledarjobbet på landstingsstyrelsens första konstituerande möte i dag i landstingshuset...men nej. Annars är han en sådan personlighet som skulle kunna skrämma alla andra kandidater genom att svara ja...

måndag 15 november 2010

Monas Sorti - öppnar personstriden
Den troliga följden av Mona Sahlins avgång i går är en öppen strid om partiledarskapet där personfrågorna dominerar. Det är tragiskt och synd men i det läge som uppstått är det ofrånkomligt. Mycket inom SAP har handlat om Monas Sahlin personligen och med avgången blir det en följetong in i framtiden också - till i mars när kongressen väljer ny ordförande.

Hård strid mellan höger och vänster
Morgan Johanssons hårda angrepp på Thomas Östros i veckan öppnar för en strid också om politikens intriktnting. Skånesossarna är mer vänster och Thomas Östros, som nära knuten till Mona är mitten/höger i partiet. Ingen av dessa kommer att bli partiledare. Det blir flera svåra avvägningar för den valberedning som skall väljas på fötroenderådet den 4 december.
En kvinnlig partiledare? Ulrika Messing ligger då bäst till. En nygammal sosse, som verkligen vill..då skall inte Pär Nuder underskattas. En mittensosse och kompromisskandidat som de flesta kan acceptera. Så blir det och då heter partiledaren Sven-Erik Österberg.

Men partiets storhetstid är över
Sven-Erik Österberg är traditionalist med stor erfarenhet och samtidigt öppen för förändringar. Han får dock leva med att partiets storhetstid är över och koncentrera sig på att föra in socialdemokraterna i tiden och bort från historien. Framtidssamhället, hur vill vi människor leva, jobb, fritid, skola, engagemang, kultur. Och glöm inte det internationella..där vår värd ständigt krymper.

För övrigt skall vi nu ha möte i kf-gruppen i Värmdöcentern och fortsätta vårt arbete med budgeten..

söndag 14 november 2010

Aung San Suu Kyi - fri?
En härlig känsla sprider sig i min kropp när beskedet kommer om att Aung San Suu Kyi släppts fri av juntan i Burma. Det var Kerstin Lundgren, disktriktsordförande i länscentern och tillika ledamot i riksdagens utrikesutskott som gav beskedet direkt på distriktsstämman i går. Hur fritt kan hon få röra sig frågar www.dn. se på nyhetsplats.
Den ännu viktigare fråga är vad får hon göra och säga eller vad hon inte får göra och inte säga. Det ser ändå ut som Juntan har slagit in på en ny linje men det kommer vi inte att få veta förrän om ett tag. Världen håller andan.

Distriktsstämma med valanalys i länscentern
I går genomfördes höstens distriktsstämma med länscentern på Best Western hotell på Döbelnsgatan..
Distriktsordföranden Kerstin Lundgren och vice ordföranden Stefan Bergström hälsade välkommen. CUF-ordföranden och nyvalda kommunalrådet i Solna, Magnus Andersson informerade om partiledningens eftervalsanalys där han ingår i gruppen med ordföranden Annie Johansson. Det var både ett bra och dåligt valresultat. Bra utifrån hur det såg ut två veckor före valet med sådär 4.8 procent i opinionsmätningarna. Dåligt med 6,6 procent jämfört med valet 2006 på 7,9 procent.

Några slutsatser i halvtid:
Centern för Allianstroget, kärnkraften var ett problem och gamla centerfrågor som decentralisering fanns inte med. Det saknas en vision och en centeridentitet, för smalt valbudskap. Skola, äldrefrågor, sociala frågor, internationellt var helt borta. Centern upplevs som ointressant och "ospännande"....
Och jag lade till om interndemokratin att vi bör ha centerstämmor varje år och också välja en 1:e och en 2:e vice ordförande för att bredda ledarskapet.

Värmöcentern informerade om valet och Ina Ununger som ny politisk sekretrare
Många frågor ställdes till mig och Ina Ununger om det framgångsrika valet i Värmdö som fick en sådan tragisk utgång med uteslutning ur Alliansen. Ina informerade direkt om valupplägget och satsningen på ungdomar och vi fick tillfälle att informera om positiva förändringar i kretsen med Ina som ny politisk sekreterare.
Jag informerade också om förhandlingarna och nomineringarna i landstinget där Gustav Andersson fortsätter som gruppledare och landstingsråd för en breddad rotel med milju- och skärgårdsfrågor och jag blir vice gruppledare.

För övrigt avslutade vi kvällen med födedelsdagsfirande hemma hos Gustav i hans lägenhet vid Fridhemsplan... och en sen buss till Hemmesta.

Stoffe och Stina förlovar sig - Mona Sahlin avgår
Strax efter vår lunch där vi gratulerat Stoffe och Stina till förlovningen, meddelar 18.00-nyheterna att Mona Sahlin avgår.


lördag 13 november 2010

Mona backar och rasar
Eftervalsdebatten inom s är nu fullt öppen. Mona Sahlin fick först backa på Jytte Gutelands förslag att alla i partistyrelsen skulle ställa sin platser till förfogande inför en extrakongress. Den skulle vara i maj /juni nästa år. Nu kommer nya bud om en mycket tidigare kongress i februari och Mona får backa igen. Reträtt efter reträtt.

Tror det blir omöjligt...
...att peta ett antal tunga fd ministrar och ledamöter i VU och partistyrelsen men behålla Mona. Det blir för många som då känner sig kränkta medan den som har yttersta ansvaret skulle gå fri.... men det är aldrig roligt med inre strider som blir allmängods för hungriga journalister och en nyfiken allmänhet.

Distriktsstämma med centerpartiet i länet
Själv skall jag först tillsammans med kf-gruppen gå igenom Värmdöcenterns alternativ till budget i kf nu på förmiddagen. På eftermiddagen blir det distriktsstämma med länscentern. Självklart skall valet diskuteras och utgången av detta. Det var inte heller för centern något bra val, även om vi klarade oss hyggligt i Stockholmsregionen.
Också centern måste fundera på framtiden. Börja med att stärka interndemokratin genom att återgå till stämmor varje år och tillsätt en 1:e och 2:e vice ordförande i partiet för att bredda ledarskapet. Mer av klimat, miljö, decentralisering, landsbygd. Ingen ny kärnkraft...men höghastighetståg och spårbilar.

För övrigt är jag nu på väg till budgetmötet i partilokalen i Skogsbo...

fredag 12 november 2010

EU-svindeln fortsätter
EU:s revisorer tvingas nu konstatera för 16:e året i rad att EU-budgeten inte går ihop. Så var det när vi fällde Kommissionen under Jacques Santer i EU-parlamentet 1998 och så är det nu också. 100 mdr kronor svindlas bort i felaktiga utbetalningar, fusk, svinn, bedrägerier och fejkade redovisningar. Främst handlar det som vanligt om jordbruks- och regionalstöd, utvecklingsbistånd och fiske. Vad är det för mening att revisorer granskar om ingen bättring sker? Bevare oss för en EU-skatt. Det är illa nog att en stor del av Sveriges 24 mdr i EU-birag försvinner.

S-turbulensen fortsätter också
Nu råder hela havet stormar, alla mot alla eller inbördeskrig, vilket ni vill inom socialdemokratin.
Mona Sahlin lossade tungobanden med beskedet att hela partistyrelsen bör lämna sina platser inför extrakongressen i vår.

Östros försöker komma tillbaka
Alliansens bäste lobbyist Thomas Östros försöker nu krampaktigt hålla sig kvar i partitoppen. Morgan Johanssons kritik var förödande och nu skriver Thomas en debattartikel i DN www.dn.se om en ny skattereform som skall sätta "s i centrum i den svenska politiken". Tillåt mig tvivla. Detta centrum verkar redan upptaget. Några exempel från artikeln.
-Det skall löna sig att arbeta
-mer kunskap
-sunda offentliga finanser
-inget passivt beroende av ersättningar
-och bidrag
-alla som kan jobba skall jobba
-matchning och kompetens
- det krävs fler arbetade timmar
Har ni hört det förut - Reinfeldt och Borg heter dom

En ny trafiknämnd i landstinget - ökar samordningen mellan land- och sjötrafik
Landstinget handlar redan i dag upp så gott som all trafik, både inom SL och i WÅAB. Nu skall detta samordnas genom en ny trafiknämnd där det blir lättare att genomföra de politiska besluten. SL Access införs också på landstingsbåtarna. Både land- och sjötrafik skall bli bättre och på sikt bör ett enda månadskort gälla för all trafik i länet. Men det måste garanteras att WÅAB kan fortsätta sin samhällsstödda kollektivtrafik till sjöss för skärgårdsbor, turister och sommargäster.

För övrigt var jag hemma hos tjejerna i går och tecknade och målade.. men dom tyckte inte alls att mina gubbar var bra...

torsdag 11 november 2010

S går i clinch med sig själv
Nu går alla tunga socialdemokrater in i ringen liksom de som tänker bli tunga... Mona Sahlins uppmaning i går till alla ledamöter i partiledningen att ställa sina platser till förfogande inför extrakongressen i maj/juni nästa år får många att röra på sig. Morgan Johansson tycker att Thomas Östros är den som är mest ansvarig för valförlusten med fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och bensinskatt. Ja, Thomas Östros var Alliansens bästa lobbyist. Inte bara innehållet utan lika mycket sättet.
Mona Sahlin går direkt ut och kritiserar Morgan Johansson. Varför? Jo, hon valde själv Thomas Östros i stället för Pär Nuder....Alla är välkomna i ringen.

Alliansen fortsätter reformera sjukvården - inte bara privatisera
"Alliansen vill ha ökad privatisering" skriver http://www.svd.se/ i dagens tidning medan http://www.dn.se/ har som rubrik "Inga förändringar inom sjukvården". Ingen har rätt. Plattformen bygger vidare på den mandatperiod som gått; Mer och bättre vårdval med bl a gynekologi och sjukgymnastik i vårdvalet.

Från centern...
...har vi fått med att ersättningarna till vårdcentralernas husläkare skall utökas för patienter som kräver mer vård och mer tid. Utmärkt. Centern har också fått ett tydligt miljöansvar med "Ett grönt landsting" på områden som klimat, miljö, energi, trafik, Östersjön och Skärgården. Det är positiva förändringar, något som Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt också säger i dag i Mediaplanets tidning Medicinsk Teknik.

För övrigt skall jag snart avtacka en av kommunens bästa medarbetare, Carin Blomberg som höll i det mesta i Framtids- och klimatberedningen. Konsultbranschen väntar. Roligt för Carin trist för Värmdö...

onsdag 10 november 2010

EU 35 om tio år
Visst, jag var ordförande i Nej till EU under folkomröstningen från 92-95. Jag och många med mig, ungefär halva befolkningen, sa Nej till EU-medlemskap. Självfallet måste jag och alla andra motståndare följa folkomröstningens resultat, trots ja-sidans miljarder de sista veckorna. Nu är vi medlemmar sedan 1995 och i dag har EU 27 medlemmar. Ju fler medlemmar ju mindre risk för en EU-stat. Viktigast är att få med Turkiet som medlem för att öka bryggan över till islam. Hela Balkan med Krotatien, Makedonien, Montenegro, Albanien, Serbien och Bosnien-Hercegovina skulle som EU-medlemmar dämpa en stark oroshärd. Island knackar också på dörren, men först skall vi prata om en gemensam Nordisk Union...

Minska regeringskansliet
Sverigedemokraterna och de rödgröna vill båda minska regeringskansliet med runt 700 miljoner kronor eller ca 1000 tjänster. Det skulle aldrig socialdemokraterna göra om de vore i majoritet, men det finns skäl att minska ett ständigt ökande regeringskansli som särskilt växte ut efter EU-medlemskapet. Nu står Sd och de rödgröna på samma sida. De visste väl s om... ?

Minska skarven i skärgården - Värmdöcentern fortsätter arbetet
I en insändare i dag i dn http://www.dn.se/ står att på två veckor äter en skarv lika mycket fisk som en odlat lax gör under ett helt liv. Skarven äter flera gånger mer per år än vad både yrkesfisket och fritidsfisket drar upp tillsammans.
Strax före valet uppvaktade Värmdöcentern Naturvårdsverket för att uppmärksamma skarvens härjningar. Christer Malmqvist, är den medlem som skall ha äran av detta arbete. Han har seglat runt kusterna i åratal och lagt märke till förändringarna. Färre måsar, tärnor och ejdrar. Mindre gädda, Abborre, sik och havsöring. Precis det jag och mina fiskekompisar såg i Allhelgonahelgen ute runt Notholmen och Ornö.
Värmdöcentern skall fortsätta sitt arbete för att minska skarven i skärgården.

För övrigt skall vi fortsätta arbetet i landstinget också inom ramen för vårt miljö- och skärgårdsansvar

tisdag 9 november 2010

Nej till mer kärnkraft
I sex år var jag vice ordförande i Folkkampanjen Nej till kärnkraft FNK, senare Folkrörelsen nej till kärnkraft och kärnvapen i åttiotalets början med Lennart Daléus, Karin Söder, Börje Hörnlund i när samarbete med centerpartiet och Torbjörn Fälldin, Olof Johansson...Så mycket energi, engagemang och tid har jag inte lagt ned på något förtroendeuppdrag som under den tiden...EU-frågan inte undantagen.

Vattenfalls tankar om nya kärnkraft
i Sverige måste stoppas, http://www.dn.se/ Det säger två av mina gamla kamrater från den tiden Anders Wijkman, nu vice ordförande i Tällberg Foundation och Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande i LRF och en som då knappast ens var född Svante Axelsson i Naturskyddsföreningen. Motivet är förutom utanbrytning, olycksrisker, kärnvapenspridning och avfallsförvaring också ekonomiskt. Det blir dyrare med ny kärnkraft än med alternativen, som vind, bioenergi och effektivisering. Vad säger Maud Olofsson, tidigare sakkunnig hos dåvarande arbetsmarknadsministern Börje Hörlund?

Repris från 80-och 90-talen i landstingshuset
Så har vi då haft det konstituerande mötet med nya landstingsfullmäktige i landstingssalen. Ersättaruppdraget från förra mandatperioden var också givande men inte samma sak. Det känns riktigt upplyftande att åter få ta tag i frågor som jag ägnade decennier åt som ordinarie ledamot på 80- och 90-talen, sjukvården, trafiken, miljön och regionutvecklingen.
Centern har fått ett brett och viktigt ansvarsområde med miljö-och skärgårdsfrågor och Gustav Andersson och jag valdes nu in i landstingsstyrelsen för att förvalta detta uppdrag. Roligt.

För övrigt håller vi också Värmdöcentern på att lösa våra problem och finna nya former för att påverka utvecklingen i Värmdö

måndag 8 november 2010

Var är fisken i Skärgården?
Waxholmsbolaget till Mefjärd och ett trevligt men sorgligt skralt Allhelgonafiske utanför Ornö, Prästön och Notholmen. Det är det årliga fiskemötet ute i Stockholms skärgård. Två dagars fiske med sex nät och sex gubbar som får dela på två halvstora torskar och två handstora plattfiskar. För tio år sedan fick vi 8-10 fiskar per nät, sik, torsk, gädda, abborre, plattfisk. Vad ha hänt? Vi frågade flera runt omkring vid avfärden och vid återkomsten och de som hade fiskat hade samma svar. Vi måste göra något? Först. Vad är orsaken? En fråga för skärgårdsansvariga förtroendevalda... och egentligen för alla.

Stärk skärgårdsarbetet i landstinget
Fisket och vattnet i Östersjön är ett helt avgörande område. Förstärkta resurserna till Skärgårdsstiftelsen, sjötrafiken med WÅAB och miljövänliga bränslen. Driv på för sjöbussar och pendelbåtar, nordsydpassagen med båttrafik i skärgården från Blidö till Nynäshamn är några av de frågor centern nu prioriterar i förhandlingarna i landstinget. I dag presenteras landstingsråden och i morgon väljs de liksom presidium och landstingsstyrelse i landstingsfullmäktige. Centern får ett bredaare trafik, miljö och skärgårdsansvar.

Regeringen måste lägga korten på bordet om USA:s övervakning
av svenskar i och kring amerikanska ambassaen. Hela inriktningen förstärktes efter angreppen på amerikanska ambassader i slutet av 90-talet och terrorattacken den 11 september 2001. Säpo har inte känt till något och inte regeringen heller, säger justitieminister Beatrice Ask. Regeringen kanske sant men Säpo? Då har man inte lyckats med sin uppgift. Något som pågått i tiotalet år och inte ens varit hemligt...

För övrigt var det en riktigt kylig morgon i terrängspåret i morse med-11 grader i Hemmesta men en underbar höstdag med en röd sol på väg upp.

lördag 6 november 2010

God Allhelgona Helg
säger bloggen och packar ner fiskegrejorna i ryggsäcken med lite öl, salami och...för det årliga skärgårdsfisket på Notholmen. Vi ser ut att bli 7-8 gubbar. Vi skall lägga ut några nät. Vi skall lägga upp en båt, vi skall bada bastu och vi skall skåla och skoja lite...och vi skall tänka på våra föräldrar och förfäder denna Allhelgona Helg.
Vi hörs på måndag.

För övrigt är Sonja med sina tjejkompisar i G´Dansk så vi kommer väl hem samtidigt i morgon kväll

fredag 5 november 2010

Klimat, energi, miljö, nedrustning och välfärd - försvåras i USA
Republikanernas kraftiga framgång i kongressvalet i USA skapar svårigheter för Obama och hans politik. Obama arbetar för nedrustning i startavtalet som kan komma att skrotas om inte beslutet hinner tas före årsskiftet. Grön energi, miljö, modern transportteknik som höghastighetståg och spårbilar, nedrustning, fortsatt välfärdspolitik efter sjukvårdsreformen och framför allt jobb riskeras. Republikanerna som vill ha "laisser faire" politik med så lite demokrati och samhällsstyrning som möjligt.
Konfrontationslinjen från i går från republikanerna att inte få Obama återvald kan stoppa en uppgörelse om klimatet t.ex i Mexico City.

Burma - en demokratisk katastrof
Det är ett tragiskt val som genomförs i Burma på söndag. Det är redan förbestämt hur det skall gå. Militären regerar och styr. Valen blir varken fria, allmänna eller demokratiska. Det är det första valet i Burma på 20 år. Förra gången vann Aung San Suu Kyi en jätteseger. Sedan dess sitter hon i husarrest och får inte kandidera. 2000 politiska fångar avtjänar långa fängelsestraff. Korrruption och svågerpolitk har fört Burma till konkursens brant.
Vad gör Sverige? Vad gör vi i vårt land och vad gör EU? Dags för utrikesminister Bildt att höja rösten.

Valanalys - Tyst från centern
Varför är det så tyst från centerpartiet på riksplanet? Klimatkonferensen i Mexico City närmar sig, glesbygden utarmas på folk, Miljöpartiet tar för sig, moderaterna lägger beslag på tidigare centerfrågor som trafik och transporter. Hur skall vi stärka interndemokratin?

Ta bort alla spärrar för personvalet
Driv på för borttagandet av alla spärrar för personvalet. Ett 100-procent fritt personval som i Finland med namnen i bokstavsordning där medborgarna väljer. Internvalen till EU-parlamentet har varit förödande för den interna medlemsdemokratin och måste göras om. Följ medlemsomröstningen eller ta bort den helt.

För övrigt skall det nu bli lite vinterfiske i skärgården under Allhelgonahelgen med abborre, torsk, sik, någon öring och en d-a massa simpor...

torsdag 4 november 2010

Obama i svårigheter
Det var en allvarlig motgång för Barack Obama. Han lyfte Amerika efter Busch. Han har kraftigt stöttat banker och samhälle efter finanskrisen, genomfört en svår sjukvårdsreform, ändat krigspolitiken i Afghanistan. Arbetslösheten är det stora problemet och det har han inte löst. Där sitter nog det mesta av förlusten. Där föll change-politiken. Eller, det blev change men åt fel håll...
Nu kan det bli dödläge och svårt att reparera förtroendet. Kan han skapa jobben kan han också omväljas 2012. Men detta blir svårt nu med 60 tappade platser i representanthuset och en minimal majoritet i senaten. Men...Yes we can.

Centern måste vända på flyttlassen
Centern drev på 60-, 70- och 80-talen en kraftfull politik för att stoppa flyttlassen till storstäderna. Det gjordes med skatteutjämning, regionalpolitik, vägar, industrisatsningar. Glesbygden och landsbygden var centerpartiet.... Det gjordes också inom länen - som den inomregionala skattekraftsutjämningen i Stockholms län under Knut Nilsson.
Detta har inte centern förvaltat och förädlat. I 205 av Sveriges 290 kommuner minskar befolkningen. Aftonbladets "Den glädjande folkvandringen" från landsbygd till storstad är verklighet i dag.

Eskil Erlandson,
vår nye landsbygdsminister gör rätt. Han försöker vända pessimismen. Det är bra med närmat och landsbygdsturism men det är centerideologin, värderingarna, våra kärnväljare, vår tradition det handlar om och den måste höras mer...

För övrigt skall jag nu ha ett samtal med näringslivschefen Lars Berlin om upplägget av nästa näringslivsråd...

onsdag 3 november 2010

Frankrike - Sorbritannien har glömt Waterloo
Nu går Frankrike och Storbritannien in i ett gemensamt försvarssamarbete i ett avtal mellan David Cameron och Nicholas Sarkozy. Det handlar om gemensamt samarbete kring kärnvapen som forskning, hangarfartyg och en insatsstyrka. Waterloo är glömt. Vad betyder detta för EU:s försvarssamarbete? Blir det inledningen till den utvidgade försvarsunion som flera unionskramare pratar om?
Då måste Sverige sätta emot.

Arkelsten - Sahlin - och mutor
Stora ord om mutor men inga förundersökningar. Men det är inte detta som är avgörande. Allt handlar om förtroende. Finns det minsta risk att förtroendet rubbas? Låt bli att resa, eller betala själv. Lätt att säga men ibland blir det fel. Förtroendevald skall ut i verkligheten, studera, lyssna, ta till sig, bedöma. Men det skall ske öppet. Inför ett register p alla politiska nivåer där förtroendevalda kan anmäla förmåner de fått eller erbjudits. Eller varför inte låta revisorer eller motsvarande granska förmånen innan...?

Torbjörn Rosdahl - finanslandstingsråd
Det kan nog bli bra med Torbjörn Rosdahl som nytt finanslandstingsråd med lång och bred politisk erfarenhet bakom sig. Han är lite för förtjust i Förbifart Stockholm för min del men är samtidigt positiv till spårutbyggnad. Eftersom båda är aktuella i Stockholmsregionen får vi tillfälle att pröva det nya finanslandstingsrådet. Varför inte göra förbifarten spårbunden?

För övrigt har jag nyss gratulerat vår ombudsman Christian Ottosson till uppdraget som kommunalaråd i Huddinge, men samtidigt beklagat att han slutar på distriktet....

tisdag 2 november 2010

En bra och nödvändig uppgörelse om Afghanistan
Alla parter har bjudit till utom vänsterpartiet. Är det bara fem procent av väljaropinionen som står utanför den breda uppgörelsen så är det acceptabelt. Synd bara att det är vänstern som i denna fråga haft den mest realistiska uppfattningen. Regeringen och inte minst statsministern har bjudit till liksom Mona Sahlin och Miljöpartiet. Det är totalt ointressant som Dagens Nyherter www.dn.se försöker få det till att regeringen har fått ge vika mest. Det är internationella frågor om krig och fred vi talar om och då är det enigheten och samarbetet som är det viktigaste.

Pierre Schori har också rätt
när han föreslår att Sverige skall ledas av FN i Afghanistan och inte Nato. Natokopplingen har "diskvalificerat" oss från att spela en traditionell roll som förhandlare och medlare, skriver Pierre Schori på DN Debatt www.dn.se . Svårt att bedöma utifrån men ideoligiskt och treditionellt utifrån svensk nautralitets- och alliansfrihet har han naturligtvis rätt.

Gör om Förbifart Stockholm för kollektivtrafik.
Visst skulle det gå att göra Förbifart Stockholm till något bättre än en motorväg för bilar. Gör om hela satsningen till en förbifart med kollektivtrafik "På spåret". Carin Jämtin, oppositionsråd ( s ) i Stockholm och en av de största entusiasterna för Förbifarten har också ett intressant inlägg i DN i dag, där hon talar om kollektivtrafik och spår på Förbifarten. Det är en bra början....För debatten vidare.

För övrigt skall jag nu till Emma, Sara och Hanna och ge dem några tröjor från San Francisco

måndag 1 november 2010

Hemma igen...
efter Podcar City konferensen. Jag är mycket nöjd både med själva konferensen och att vi medverkat till att bilda Podcar Candidate Cities, USA-nätverket för spårbilar, motsvarande KOMPASS. Det var upp på söndasgsmorgonen 04.15 och två timmars transfer med 10-sitsig shufflebil från San José till San Francisco. Incheckning och amerikanska kontroll stationer med "ta av dig skorna", livremmen...do as I say. Flygning San Francisco - Chicago drygt fyra timmar. Nya kontroller och väntan på flygplatsen tre timmar och flygning hem åtta timmar.... Det känns lite segt i kroppen.

Folkomröstning om fritt marijuana i Californien
Det sista jag noterade i Californien var majuriana-aktivister som demonstrerade för fri cannabis och marijuana. Samtidigt som mellanstatsvalen är det flera folkomröstningar och detta är en av dem. Det står ungefär lika mellan ja och nej...

...och Sverige är sig likt
Den första tidning jag läste efter sex dagar var Aftonbladet. Den påminde om sig själv innan jag åkte med en helsida om att den egna partiledaren skall avgå...

För övrigt är det nu öppna post och uppdatera sig på vad som hänt i Sverige som gäller...