tisdag 31 januari 2012

Europakten stärker Tyskland
Det är en stor framgång för Tyskland att få igenom europakten. Hårdare krav på budgetdisciplin på euroländerna och 25 länder med av 27 med endast Storbritannien och Tjeckien utanför. Tysklands ledande roll i förberedelserna kommer också att leda till att det nya "Stortyskland" kommer att ha störst inflytande över genomförandet. Förslaget om en särskild budgetkommissionär som ska hålla koll på Grekland visar hur Tyskland tänker och åt vilket håll man vill gå med "samarbetet".

Sverige
och andra icke-euroländer har förhandlat bra men det är ingen tvekan om att detta är ett steg mot euron, och det har svenska folket sagt nej till. Ett stort öga måste hållas på vad som nu sker.

För övrigt ska jag nu in till produktionsutskott i landstinget...något helt annat

måndag 30 januari 2012

EUrokrisen fortsätter
Hur mycket tid och kraft har inte ägnats åt detta havererade prestigeprojekt. Möte efter möte där insatserna ökas hela tiden. I kväll ska EU-ledarna godkänna den permanenta räddningsfonden för krisländerna ESM. Den ska tidigareläggaas och få en budget på 500 mdr euro eller 4445 mdr kronor. Är det någon som kan föreställa sig hur mycket pengar det är? Hur många sydeuropeer har inte fått se sin levnadstandard påverkas negativt av euron?

I kväll ska europakten  diskuteras
och Sverige ser nu med den nya ja-inställningen från socialdemokraterna ut att bli medlem. Men det är ologiskt och fel att vara med och rädda något som man inte är med i ....Ekonomiskt stöd till ländern i kris som ESM och EFSF fonderna ja, men europakten nej.

Regionerna dröjer
Tycker det var tråkigt att Mälardalssamarbetet tycks ha gått i stå om inte i kvav. Det dröjer med regionsamarbetet i hela Sverige. Det är synd eftersom det påverkar utvecklingen negativt. Det ökade samarbetet som behövs kring infrastruktur, utbildning och jobb förskjuts framåt.
Det gick på några veckor för Axel Oxienstierna att skapa länsstyrelserna på 1600-talet men nu tar det årtionden att skapa fungerande regioner....

För övrigt ska jag nu in till möte med samverkansrådet för handikapporganisationerna i landstinget.

söndag 29 januari 2012

Jacques Delors ångar inte euron trots krisen
Jacques Delors var EU-kommissionens ordförande 1985-1995.Han är eurons fader eller fadder tillsammans med Helmuth Kohl och Francois Mitterand. Han intervjuas i dag i DN, www.dn.se men ångar inte införandet. Han ångrar att inte Maastrichtfördraget var ännu tydligare och hårdare med gemensamma budgeregler och regler om arbeslöshet, dvs mer överstatlighet.

Nu måste vi rädda Grekland säger han.
Det vill han göra med euroobligationer där euroländernas upplåning skulle ske gemensamt. Han är kritisk mot de länder som Storbritannien, Tyskland och Finlad som säger nej. Han vill ha hårdare och mer överstaliga regler för euron. Han erkänner dock att Sverige har vunnit på att stå utanför....Vackert så.

Hägglund vann med 198-88 men nu måste Kd läka såren
Hägglund vann, men det var en Pyrrhusseger. En sådan seger till och han är förlorad eller hela kd. Kanske redan efter denna seger. 31 procent av Kd:s ombud på kongressen vill ha en annan ledare...En förlåtresa kanske med både Hägglund och Odell....

Lööf och Löfven - ett vackert par som kan hjälpa varandra och skapa fler jobb
If You can´t beat them -join them. Så ska c och s stärka varandra i fråga om jobb och näringspolitik. Annie Lööf kommer att få höra av Stefan Löfven hur han tycker att hon och regeringen ska skapa fler jobb. Allt han säger behöver inte vara fel. Ta tillvara de bästa. Det kan gynna båda partierna och alla bäst, det kan gynna företagandet och skapa fler jobb.

För övrigt har Sonja och jag varit hemma hos Emma, Sara och Hanna i dag. Micke och jag har spelat tennis  - jag vann inte - och jag har hunnit titta på delar av 6-timmarsfinalen i Australian Open mellen Nadal och Djokivitch. Vilken fantasisk prestation från båda. Synd att någon måste förlora....

lördag 28 januari 2012

Centerns partisekreterare Mikael Arthursson på Barkarby Gård: Framtidsagenda 2014
Det saknas en sammanhållen berättelse vad centerpartiet vill. Vi har varit för Allianstrogna. Nu ska vi i stället sätta värderingarna och idéerna först, tala om att det är centerpartiet som står för detta och sedan tala om att vi tycker att det bör bli hela Alliansens politik. Vi ska stärka det vi är bra på som entreprenörskap, grön ekonomi, jobb och ekonomisk trovärdighet. Vi måste tala mer om välfärden och vardagen.

Kvalitet i välfärden
och där lade jag till "livsbalans" från första kontakten med arbetsmarknaden till den sista vid 80-90 årsålder. Du ska bestämma hur mycket, hur litet och hur lagom du vill arbeta under olika livsperioder. Inga fasta fyrkantiga gränser om att du inte får jobba före 18 eller inte jobba efter 67. Det ska du bestämma och vi ska forma lagar som gör det möjligt.

För övrigt är klockan 0210 på lördag morgon och jag tänker sova några timmar innan morgonsdagens pass på centerns ledakonferens på Barkarby Gård

fredag 27 januari 2012

Stefan Löfven. En klok, förståndig, eftertänksam lagarbetare - och outsider
Oväntat eller inte. Nu har socialdemokraternas VU valt och det blir Stefan Löfven. Det gäller till kongressen i april 2013 då han ska kongressväljas.
Politiskt har han uppförsbacker som kärnkraftskramare, EU- och euro entusiast och ingen jämställdshetsivrare.
Det är personen Stefan Lövden som blivit vald, eller personligheten. Se rubriken. Där lagarbete och sammanhållning kommer först.

Sitter inte i riksdagen och  har ingen statsrådserfarenhet
Nackdelar men kan bli fördel ( s ) om han lyfter fram laget i en skuggregering där många gamla och nya sossar finns med och bevakar sina politikområden. Utgångsläget är så dåligt att opinionssiffrorna  knappast kan bli sämre med 23,7 procent i dagens DN/ Ipsos. Här för vi se upp  i centern som nu backar till bara 4,8 procent....

..och s backar om europakten
Det var väntat efter Juholts nej innan bläcket hade torkat i Bryssel före Jul. Man försöker få det att se ut om man pressat regeringen men det har man inte alls. De krav man ställt är redan uppfyllda, som att vi inte ska lämna över någon beslutanderätt kring vårt finanspolitiska ramverk till Bryssel. Heja.
Vad säger v och Mp i dagens EU-nämnd?

För övrigt är jag nu på väg till årets ledarkonferens med centern i länet, detta år på Barkarby Gård i Järfälla. Vi behöver prata...

torsdag 26 januari 2012

Pressmeddelande 12-01-26
Hans Lindqvist, ordf i EU-kritiska centernätverket
Tel  070/ 5485819

Nej till Europakten

-Vi ska inte ansluta oss till någon pakt för något som vi inte är med i. Nej till europakten.

Det säger Hans Lindqvist, ordförande för EU-kritiska Centernätverket och tidigare ordförande för Nej till EU under folkomröstningen med anledning av EU-nämndens möte på fredagen.
Svenska folket sa med en tydlig majoritet nej till medlemskap i euron vid en folkomröstning 2003. Opinionsundersökningar i dag visar på 80-90 procent nej till att införa euron.
-Det vore ett demokratiskt övertramp att då ansluta oss till en pakt för något som vi så tydligt sagt nej till.
Ska inte Sverige solidariskt ställa upp och stödja de länder i Europa som har ekonomiska problem?

Den frågan är berättigad men problemen är ju orsakade av många länders misskötsel av sin ekonomi där euron förvärrat lösningar genom den gemensamma räntan och den fasta växelkursen, precis som vi befarade under folkomröstningen.
-Sverige ska bidra ekonomiskt till den europeiska stödfonden EFSF och på så sätt visa vår solidaritet med länder med problem. Det är också bra för Svensk export att ekonomin hämtar sig i hela Europa.

-Att ansluta sig till europakten är att öppna en bakdörr till medlemskap i euron.

Obama vinner lätt
i President Obamas State of the Union tal föreslår han höjd skatt för de rika. I dag beskattas inkomst av kapital bara med 15 procent medan arbetsinkomster beskattas med 30 procent. Höjd skatt för rika, rättvisa och fair play. Det vinner Obama på och den hopplöst gammeldags högern i republikanerna förlorar.

Nu hör jag Stefan Lövdén: Tror inte på det - Eliasson hade varit mycket bättre val
Nu kommer förslaget till ny ordförande för socialdemokraterna från deras VU: Stefan Lövdén, Metalls ordförande. Säkert en bra person men... För ensidig med bara arbetsmarknadspolitik, ingen regeringserfarenhet, inte tillräcklig debatterfarenhet, sitter inte i riksdagen, kärnkraftskramare och euroanhängare...Hur kan man? Eliasson/Jämtin hade varit ett svårt lag att slå. Nu.....

Brist på bostäder huvudämne i kf i går, men...
Jag blir lite besviken att varken Koalitionen eller oppositionen berörde de frågor Värmdöcentern tog upp i en motion i höstas. 15.000 fritidshus står tomma 50 veckor om året, många villor har vindsvåningar, en eller några större båtar och  pråmar var några frågor vi ville undersöka för det första boendet, men inte ett ljud....

För övrigt ska vi ha årsmöte i landstingsgruppen i kväll
onsdag 25 januari 2012

Folkmorden i Armenien:  Turkiet - Frankrike
Det var folkmord i Armenien och massdödande av armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och greker 1915. Där finns vittnen och där finns forskare som beräknar att det rörde sig om 1-1,5 miljoner mördade av det osmanska väldet. Sverige beslöt också i riksdagen 2010 att benämna händelsen som folkmord.
Att som Frankrike har gjort straffbelägga personer som förnekar folkmordet genom en särskild lag är dock inte rätt väg. Yttrandefriheten med vittnen, sanningen, argumenten är bättre än lagar om munkavle.

LO går baklänges i DN
I DN i dag finns en artikel på DN debatt www.dn.se/debatt  från två LO-ekonomer. De vill ha en ny skattereform och börjar artikeln med att de vill ha "ett brett parlamentariskt stöd". Sen talar de om att de vill återinföra arvs- och gåvoskatten, fastighetsskatten och införa EU-skatter. Baklänges in i framtiden...

Jan Eliasson: Alla Nej är skadliga. Jag säger Nej
Det är lätt att få rubriker. Jan Eliasson en utmärkt, hederlig och gediget internationellt kunnig socialdemokrat kritiserar alla Nej som skadliga för partiet. Själv säger han Nej...

För övrigt ska jag nu läsa lite kf-handlingar till i kväll. Av ärendena är sex "riktiga" och resten interpellationer och motioner bland totalt 36 ärenden....Men vi har en duktig kf-ordförande så...

tisdag 24 januari 2012

Bra möte med Stockholmscentern och vården
Det är ett bra sätt att diskutera en aktuell fråga det som Stockholmscentern gjorde i går på partikansliet på Stora Nygatan. "vårdkrisen" med Carema, vinster, Skatteparadis och vanvård fick en ordentlig genomgång utifrån ett centerperspektiv.  Anders W Jonsson, Gustav Andersson och Fredrik Bojerud som alla är mitt i vården från olika utgångspunkter och sedan en mycket intresserad och kunnig publik.
Först kvalitetskrav vid upphandling, sedan ordentlig kontroll och uppföljning regelbundet och centern måste ta fram ett hållbart program inför valet 2014 där denna fråga blir central.

För övrigt ska jag nu in till möte med gruppledningen och därefter landstingsstyrelse

Omvända världen om vården i landstinget
Det blir aldrig några stora politiska diskussioner på landstingsstyrelsen. Besluten och positionerna är klara i landstingsrådsberedningen, LRB och det blir mest plats för beslut och reservationer.
I dagens SvD www.svd.se  står att läsa en rubrik på sid 14 "Räcker vården till fler? Detta när Stockholms växer med en halv miljon till 2030.
Filippa Reinfeldt ( M ) sjukvårdslandstingsråd : " Framtidens vård måste få kosta"
Helene Hellmart Knutsson ( S ), oppositionslandstingsråd : "Vi har redan landets högsta  landstingsskatt."
Omvända världen om vården. Varför ökar M och minskar S...?

måndag 23 januari 2012

Efter Juholt...
På lördag eftermiddag var det kallat till presskonferens av Håkan Juholt från Oskarshamn klockan 15.00. Det var precis då gästerna till mitt 100-årskalas började ramla in. Raymond, Bosse, jag och Stoffe satt framför TV:n och lyssnade. Det tog lite tid men sedan kom beskedet. Jag avgår.
Ny presskonferens med Karin Jämtin och verkställande utskottet, fler gäster som anländer. Vill bara förklara för bloggens läsare hur det kom sig att det inte stod något om denna verkliga politiska händelse den dagen. Att se på TV med ett öga mellan presenterna och de vackra orden det gick, men att skriva på datorn det gick inte....

Vem kommer nu?
Efter en ganska kort diskussion på några dagar kommer Sven-Erik Österberg att föreslås som ny partiledare och väljas av partistyrelsen på fredag....någon däremot..?

Illa för Paavo Väyrynen i finska presidentvalet
Sauli Niinistö tog hem segern i första primärvalsomgången i Finland. Inte riktigt övertygande men tillräckligt för att han vinner på andra varvet. Riktigt illa var det för Paavo Väyrynen, centerns kandidat som låg bra till efter poströsterna men förlorade andraplatsen till Miljöpartiets Pekka Haavisto. Paavo hade ett konkret förslag som gick hem, att ersätta euron med marken men det räckte inte riktigt.

För övrigt skall jag nu lämna nyckeln till Bygdegården till Margareta och mikrofon och högtalare till Gustavsbergsteatern så att de finns där när vi har kf på onsdag.

söndag 22 januari 2012

Tack alla glada gäster på 100-festen
Det var en rolig fest med början på Backvägen 8 i Hemmesta, en liten champagne och fackeltåg till Värmdö Bygdegård och en riktigt trevlig fest med 100 gäster och massor med sång och roliga tal med alldeles för mycket vackra ord till jubilaren. Med sådana vackra omdömen ska man kanske fylla år lite oftare...
Tack alla ni som var med och läser denna blogg, ingen nämnd och ingen glömd. Tror att också ni hade trevligt. Det hade jag och Sonja och hela familjen. Tack också för alla presenter.

För övrigt har alla övernattningsgäster nu åkt hem och i morgon börjar vardagen igen...

lördag 21 januari 2012

Den 21 januari 2012
I dag är det hundrafest. Jag har fyllt hundra (minus några år...) och det kommer hundra glada gäster till Sonja och mig för att sedan traska med facklor till Värmdö Bygdegård på en "liten" fest. Det blir inte mycket mer än detta på dagens blogg, trots att det verkligen finns massor att skriva om.

För övrigt ska vi nu upp till Bygdegården och duka och kyla drycker...

fredag 20 januari 2012

Juholt?: Varför inte Sven-Erik Österberg?
Ja, det är min favorit. En i rörelsen starkt förankrad socialdemokrat med rejäl facklig bakgrund och båda fötterna på jorden. Ligger mitt i partiet. Gör inga oöverlagda uttalanden. Har inga förberedda, klyschade retoriktexter med sig på debatterna och i mötena med pressen. Nu ska inte jag utse någon ny s-ledare men man får ju ha en uppfattning...
Nu tror jag inte att det blir så.Tror inte Juholt avgår. Han får en chans till, men bara en...

Miljöpartiet kräver permanent undantag från euron för ja till europakten
Det skriver i dag de tre miljöpartisterna Per Bolund, Ulf Holm och Peter Eriksson på DN Debatt, www.dn.se/debatt .Det är ett konkret krav eller villkor som vi från Nej-sidan krävde att Ulf Dinkelspiel skulle ställa redan vid EU-förhandlingarna 1994. Det gjordes inte då och inte heller efter svenska folkets tydliga nej till euron i folkomröstningen 2003. Nu är ett gyllene tillfälle. Det borde centern kunna kräva också, som det ledande nej-partiet i folkomröstningen.

Alliansen i landstinget driver på för bättre T-banetrafik
Alliansen avsätter nu drygt 7 mdr för upprustning och nya tåg på röda linjen. Nya signalsystem möjliggör också förarlösa tåg. Det minskar trängseln, ökar framkomligheten och stärker kollektivtrafiken.

 Lars Carlsson,
centerns representant i Trafiknämnden ska ha en fjäder i hatten för sitt konsekventa arbete för bättre både land- och sjätrafik.

För övrigt har vi nu varit på Bygdegården och planerat lite för 100-kalaset i morgon...100 år och 100 gäster...

torsdag 19 januari 2012

Partiledardebatten: Ordkaskader och idélöshet
Det blir telegramtexten från gårdagens partiledardebatt. Det går inte att som Juholt bara hälla ilskna ord över sin motståndare. Det är heller inte så bra att svara en sådan motståndare med kritik mot honom i stället för egna idéer. Juholt och Reinfeldt alltså. Ordsvall är inte retorik. Det slår tillbaka. Reinfeldts fråga om oppositionsledaren tog skruv. Ingen ville eller kunde svara på den. Privatiseringarnas baksida med Carema och rikskapitalbolagen tog Annie lugnt och säkert med Jonas Sjöstedt. Nästa gång ska Annie ställa frågor till Jonas. Det gillar han inte. Jag vet.

Eurokrisen stärker extremhögern i franska valet
Det är tragiskt att se hur eurokrisen nu stärker extremhögern i Frankrike. Den mindre lyckade valutan  ger Marine Le Pen gratisstöd i opinionen när hon nu kräver ett återinförande av francen. De som drabbas av krisen reagerar tydligast på sådana tydliga förslag. Eurokrisen stärker extrempartierna i Europa.. Illa.

Paavo Väyrynen kan gå vidare i finska presidentvalet
Vi jobbade nära ihop i EU-parlamentet. Två EU-kritiker från Finland och Sverige. Vi bildade en EU-kritkisk nordisk grupp tillsammans med Jens Peter Bonde från Danmark. Jag besökte Paavo och finska väljare i norra finland flera gånger. Otroligt att Paavo nu har chans att gå vidare till andra omgången eftersom Sauli Niinistö inte ser ut att få 50 procent i den första. Vackert Paavo.

För övrigt ska jag nu in till forskningsberedning i landstinget.

onsdag 18 januari 2012

Varför ska centern gå med i europakten?
Ja, den frågan ställer jag mig, och säkert flera, efter dagens besked från centerledningen på DN Debatt,
www.dn.se/debatt.  Det ligger i vårt intresse att skuldkrisen löses skriver Annie Lööf, Anders W Jonsson, Anna-Karin Hatt och Per Åsling. Det gör vi bäst genom att exportera vår ekonomiska politik, inte stödja euron. Formuleringen i artikeln att vi ser inga skäl att ompröva vårt förhållande till euron " förrän ett starkare mer robust ramverk har inrättats ..." tyder på ju på att centern håller dörren öppen. Att gå med och stödja europakten kan ju öppna för en sådan utveckling.....

Glesbygden tappar folk
Det går att läsa i DN i dag, www.dn.se . 148 kommuner tappar folk och 142 kommuner ökar sin befolkning i Sverige. Det är en stor obalans. Det är storstäderna och förortskommunerna som ökar och glesbygden, mest i Norrland som minskar. Varför är det så tyst om denna negativa utveckling. Varför är det så tyst från oss i centern.....? Det ska inte jag säga så mycket om kanske som bor i den kommun i Sverige som procentuellt har ökat mest de senaste 30 åren.

För övrigt har jag nu ett halvt öra i riksdagen och lyssnar på partiledardebaten i riksdagen där jobben verkar vara huvudfrågan  och där Jonas Sjöstedt och Gustav Fridolin verkar ta mest repliker...

tisdag 17 januari 2012

Eurokrisen förvärras: EU:s stödfond EFSF får sänkt kreditbetyg 
Det kom lite plötsligt. Efter sänkningarna av kreditbetyget för Frankrike , Spanien, Portugal kom i natt besked om att Standard & Poor sänker kreditbetyget också för EU:s stödfond. Det gör det dyrare för fonden att låna, när räntorna ökar. Det sätter ökad press på Tyskland att ge ännu mer pengar till fonden.
Det gör de än självklarare för Sverige att inte gå med i europakten.
Det gör det ännu naturligare för Centern och Annie och följa Expressen häromdagen och säga nej till Europakten.

V i Norden kräver hårdare reglering av finanssektorn: Säkert Jonas initiativ
En ny bankdelningslag som skiljer på traditionell bankverksamhet och spekulation, en Tobinskatt på internationella finanstransakttioner, en stabilitetsavgift för att finansiera omkostnader om banker går i konkurs.Det är några av V-förslagen. Tobinskatten måste vara internationell, annars fungerar den inte...De övriga förslagen är svåra att överblicka. Men de kommer vid rätt tidpunkt och de syns.

Juholtcirkusen fortsätter.
Tragiskt att han totalt tappar greppet om sitt bästa ämne, försvarspolitiken. Hur kan man komma med ett direkt felaktigt uttalande om att "vår statsminister drivit igenom en ny försvarspolitik tillsammans med Sverigedemokraterna". De satt inte i riksdagen då beslutet togs. Vem skriver hans tal och vem läser hans tal?

För övrigt var det en fantastisk idrottsgala i går kväll men Therese Alshammar eller Marcus Hellner borde fått Jerringpriset...

måndag 16 januari 2012

De sänkta EU- kreditbetygen: Både försvagar och förstärker Tyskland
Det kan se underligt ut med en sådan rubrik, men så kan det vara. På kort sikt innebär de sänkta kreditbetygen för Frankrike, Spanien, Portugal m fl ökade ekonomiska insatser i EU:s räddnings EFSF. De måste komma från Tyskland och det ökar den ekonomiska och politiska pressen på Merkel.
Under hela  eurokrisen  och  ännu mer om euron "räddas" ökar Tysklands makt i EU och Europa. Stortyskland blir då verklighet.
Sverige ska naturligtvis inte gå med i någon europakt som skapar ett Stortyskland.

Stärkt nordiskt försvarssamarbete i luften är bra
Stärkt nordiskt samarbete är bra. Förslaget från Överbefälhavaren Sverker Göranson om stärkt nordiskt försvarsamarbete av luftrummet över Norden är ett utmärkt sätt att stärka försvaret, stärka Norden och minska kostnaderna.

Vi 40-talister kräver särskilda vårdinsatser
Så kan man förkortat beskriva syftet med den utredning som Bo Könberg redovisar i dag på DN Debatt www.dn.se/debatt. Det handlar om hur vårdkrisen ska lösas med alla 40-talister. Tror det måste till ökade avgifter och mer av försäkringslösningar i stället för höjda skatter, Tycker också att Könbergs förslag om en särskild Äldreomsorgsfond verkar bra. Vi ställer ju krav....

För övrigt tycker jag att centerförslaget om ja till en palestinsk stat är välkommet. Nu väntar vi på förslaget om Nej till europakten, precis som Håkan Larsson skriver på Facebook.

söndag 15 januari 2012

Nej till Europakten: Väntrummnet för euron
Ser när jag läser texten från bloggen häromdagen att det kan tolkas som att jag förordar medlemskap i euopakten. Nej, det gör jag inte. Jag skrev mer utifrån vilka krav regeringen bör ställa om det nu blir ett förslag om svenskt medlemskap. Sverige ska inte vara med i något som vi inte är med i...Går vi med där så går vi in i väntrummet och det är ett brott mot vårt nej i folkomröstningen.

Centern ska svara så här:
Vi ställer upp med pengar till stödfonden EFSF. Det är stöd till länder i kris. Solidariskt men också bra för Sverige som land med vårt exportberoende. Vi säger nej till europakten som blir ett stöd för euron.
Centern och Annie Lööf  borde ge ett tydligt besked eftersom vi var drivande på Nej-sidan i folkomröstningen.

Kryssningshaveriet ett mycket oroande varningsteckaen
I höstas bjöd jag hela familjen med barn, hustrur och barnbarn på en Medelhavsresa under en vecka
Barcelona, Marseille, Genua,  Neapel, Palermo, Tunis, Mallorca och åter Barcelona. Fantastist. Hinner umgås, se på städerna....En kväll träffade jag en norrman i baren. Han var gammal sjöman och sa att de här stora fartygen är sjöodugliga. Precis som Wasa är dom för höga och faller lätt...Jag minns det nu när ett stort kryssningsfartyg som Costa Concordia kört på grund och gjort skeppsbrott. Mycket oroande. Över 4000 gäster, massor med barn. Fartygen är för stora. Fler och mindre är bättre....

Kerstin Lundgren: Bra artikel om erkännande av Palestina
En stjärna i himlen för Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson ( C ), som skriver på DN debatt www.dn.se/debatt att Sverige bör erkänna Palestina som stat och rösta för detta i FN. Bra Kerstin.  Förhandlingar bör nu tas upp med Alliansregeringen och med EU och enskilda EU-länder.

För övrigt har Emma i dag 6-års kalas med sina kompisar....

lördag 14 januari 2012

Sänkt kreditbetyg kan sänka euron
Det var det sämsta som kunde hända Nicolas Sarkozy. Han och Merkel har skött EU och eurokrisen. De har varit någotsånär jämspelta men med ett tyskt övertag. Nu tappar Frankrike och Sarkozy kraftigt i förtroende. Axeln Tyskland-Frankrike, blir nu ännu mera Tyskland - Tyskland. Det sänkta kreditbetyget för medelhavsländerna Italien, Spanien och Portugal med två punkter förvärrar krisen ytterligare. Det blir dyrare att låna för räddningsfonden EFSF. EUrons kris smittar av sig på Sveriges export. Vi ska vara glada att den inte smittar mer....

Bra artikel av seniorekonomen Klas Eklund om "kapitalismens kris"
Nej, han låter inte som Jonas Sjöstedt när han kritiserar kapitalismen. Men tar man bort de politiska övertonerna från vänstern så finns det i sak flera områden som sammanfaller. Kapitalismen måste ta ett mer långsiktigt ansvar, mer klimat- och miljöansvar, mer uthållighet, mer inkluderande.
Mest intressant är kritiken mot BNP-begreppet som är "omodernt", och inte tar hänsyn till humankapital och naturkapital - eller människor och miljö - som vi  icke-ekonomer skulle säga.
Nu behövs en ny grön BNP...sagt av en tidigare chefsekonom på SEB...Vackert

S-krisen: Självmål och dödgräveri
Bara en fråga till tunga s-företrädare, nu senast Wanja Lundby-Wedin. Varför älta s-krisen inför öppen ridå? Varför älta budgetförslagets tillkomst med eller utan pengar till a-kassan offentligt? Det underlättar ju inte för killen och partiet att komma tillbaka.....

För övrigt håller jag nu på att skriva en motion till centerns årsstämma om livsbalans. Tror det kan bli något riktigt bra....

fredag 13 januari 2012

Finanspakten ändrar skepnad till något helt nytt
Min första reaktion var naturligtvis nej. Vi ska inge ska gå med i något som vi inte är med i, dvs euron. På detta reagerade också Fredrik Reinfeldt kritiskt direkt efter decembermötet och ville ha tydligare besked. Håkan Juholt sa nej direkt. Nu har pressen från många EU-länder som tyckte som Sverige ändrat hela finanspakten. Budgetdisciplinen ska förstärkas. Bra, men det har vi redan lagstiftning för. Någon transaktionsskatt som skulle bli början till en EU-skatt finns inte med, inga gemensamma bolagsskatter och ingen samordnad arbetsmarkadspolitik.

Att gå med får inte bli något steg mot euron
Oavsett vad vi tycker om europn så vill inte jag att euro- och skuldkrisen ska göra att allt samarbete kollapsar. Euron var dumt och fel, men nu finns den. Om Sverige ska gå med ska det göras tydliga markeringar från regeringen att vi inte är bunden av kraven och att det inte betyder något i riktning mot euron, vår folkomröstning står fast.

Att få medverka  vid mötena är bra
men det ska vara helt utan krav. Krav däremot på euroländer som misskött sig är bra och motverkar krisens verkningar och kanske, kanske...kan föhindra nya. Dessa krav ska gälla för länder som har euron, inte vi som valt att stå utanför.

Bra reträtt av moderaterna om Serafen
Avknoppningen av Serafen var ett stolpskott. Att göra vinster på 20-talet miljoner på några år på en avknoppning av en vårdcentral är naturligtvis ett haveri. Bra att finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdal säger det tydligt, och det gör han som en klok kille.

För övrigt ska jag i eftermiddag köpa lite att dricka till 100-festen som närmar sig 100 personer och göra upp med Mats Eriksson om Cateringen och serveringen... bara roliga saker.

torsdag 12 januari 2012

USA-valet: Republikanerna blir allt mer konservativa
Det amerikanska primärvalen rullar på och de republikanska kandidaterna krigar om nomineringen mot Obama. Nu är det sex gubbar kvar. De tycks vilja slå varandra med att vara så Tea-party konservativa som möjligt. Då blir det en lätt seger för Obama. Mitt Romney, som bytt åsikt varje gång han blivit pressad, var tidigare just "Mitt", Dagens åsikter är dock inte längre liberala. Vad sägs om nej till abort, klimatet är en icke-fråga, nej till homoäktenskap, avskaffa sjukvårdsförsäkringen. Om han inte byter åsikt igen behöver Obama inte vara orolig....

Stefan Stern ( s ): Det är s-politiken det är fel på
Stefan Stern är inte vem som helst. Han har varit presschef, stabschef, statssekreterare, bitr. partisekreterare hos Göran Persson och Mona Sahlin. Han kan s-ledningen inifrån. Det är s-politiken det är fel på skrev han på DN Debatt i går www.DN.se/debatt Hans huvudtes: Det parti som har högst förtroende om ekonomin vinner. Enkelt, eller....

Bra förslag: Skärgårdsstiftelsen förnyar sig
Stiftelsen Stockholms Skärgård äger över 1000 fastigheter och byggnader i Stockholms skärgård. Många gamla och i dåligt skick. Avstyckning, tomträtter och upprustning ska öka intresset för stockholmarna att hyra och bo. Ett utmärkt förslag från vd Lena Nyberg och ordföranden, miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson

För övrigt ska vi ha gemensamt möte med styrelse och krets i Värmdöcentern i kväll och planera framtiden.

onsdag 11 januari 2012

M Schibbye och J Persson: Rätt att inte överklaga
Det var inget lätt beslut. Tycker ändå att MS och JP valde rätt utifrån att så snabbt som möjligt komma hem. Det var rätt att inte överklaga. Nu vinner domen laga kraft och den juridiska processen, som ändå är poitisk, ersätts med politiska samtal. Det kan vara svårt nog och ta tid men är trots allt en bättre väg. Något rättssamhälle är det inte tal om...

Uteslut Ukraina från fotbolls EM
Det borde vara EU:s krav på diktarregimen i Ukraina. Domen mot Julia Tymosjenko för gasavtalet med Ryssland är politik och har inget med brott och juridik att göra. Behandlingen av henne med häktning som nu övergår i fängelse 45 mil från Kiev med ständig videoövervakning är ett oacceptabelt rättsövergrepp. Nej till Ukraina som världnation för fotbolls EM.

Nedan ett pressmeddelande jag sände iväg häromdagen när jag reagerat på medias ensidiga kritik av reformen

Pressmeddelande 12-01-08
Hans Lindqvist ( c )

 Momssänkningen på restauranger  ger jobb åt ungdomar och invandrare
-Det är med  ökad förvåning jag tagit del av socialdemokraternas och många medias snabba beskrivning av momssänkningen på restauranger som ett misslyckande som inte sänkt några priser.
-Reformen har funnits i några dagar och vi får vänta ett halvår innan vi kan göra en samlad utvärdering.

 Det säger Hans Lindqvist, aktiv kommun- och landstingspolitiker (c) , från Värmdö som också drivit på i opinionsarbetet för den sänkta matmomsen.

-Jag engagerade mig främst för att jag tror sänkt restaurangmoms ger fler jobb  åt ungdomar och invandrare och har påverkat centerpartiet för en momssänkning.
-Jag var tidigt ute med den mycket pådrivande Cateringföretagaren Mats Eriksson på ”Momspromenaden” och frågade restaurangägare i Värmdö och Stockholm vad de trodde om en sådan reform och fick svaret lägre priser, fler  jobb och mindre svartjobb.
-Ytterligare ett motiv var den bristande logiken att betala 12 procents moms vid catering till dörren och 25 procent om maten serverade på 50-årskalaset.

Huvudmotiven för reformen är fler jobb och minskad svartmarknad.
- Det är inget man får svar på efter nio dagar.
Det är nu viktigt att vi lyssnar på de små företagen i mindre städer och glesbygd över hela Sverige innan vi gör en samlad utvärdering. De ska berätta sin vardagshistoria om vad detta betyder för dem.

-Kritiken från TV4, Aftonbladet och ”de oberoende” medierna SR och SVT om att inga priser sänkts kan ju betyda att restaurangerna väljer att ta ut momssänkningen i mer personal.
-Det  är rättvist med samma moms på all mat.
-Vänta med snabba slutsatser. Gör om och gör rätt om ett halvår.
För mer info
Hans Lindqvist 070/ 5485819
Mats Eriksson, www.momsbloggen.se

 För övrig skiner solen och fåglarna kvittrar och tror att de är vid Medelhavet....

tisdag 10 januari 2012

Iran: Världens största riskområde 2012
Det är nog så. Irans kärnkrafts- och kärnvapenupprustning är det största hotet mot världsfreden 2012.
Iran upparbetar nu uran vid ytterligare en anrikningsanläggning, nu under jord för att försvåra kontroll och stå emot eventuella angrepp. Den höga anrikningsgraden bara bekräftar att det är kärnvapen som ska framställas. Det är FN och världssamfundet som ska reagera, inte USA. Då blir allting fel och många stater, som Venezuela stödjer hellre Ahmadinejad än Obama.

Från regeringen: Bra krav mot finansbolagen
Det är många svenskar som liksom jag tycker att det är bra krav som regeringen nu ställer på finansbolagen. Det borde vara en naturligt bransch att kritisera för socialdemokraterna och vänstern. Men från dessa partier inget nytt i denna fråga.... Peter Norman, för det är hans initiativ, skall ha en stjärna i himlen. Skärpt tillsyn, fler tillstånd, bättre information, bättre villkor för sparare och stärkt konsumentskydd mot dyra krediter. Bra helt enkelt.

För övrigt var det en väldigt trevlig födelsedag i går med massor av brev, vykort, sms, telefonsamtal med sångkörer, besökare och 115 facebookgratulanter....Det var väldigt vad populär man blev när man fyllde 100 (minus 30)....Hur ska det inte låta när man verkligen blir hun...

måndag 9 januari 2012

6-timmarsdagen blir stor fråga i valet 2014
Det är ingen tvekan om det. Sex timmars arbetsdag kommer att bli en stor fråga i valrörelsen 2014. Miljöpartiet kommer att driva frågan, särskilt efter Gustav Fridolins egenhändiga förslag att överge kravet, som partimedlemmar direkt reagerade emot. Vänstern med Jonas Sjöstedt kommer att driva den stenhårt med mellanstationer om 37 timmars arbetsvecka i valet 2014 men med målet 30 timmars arbetsvecka.

Centerns svar skall vara livsbalans
med ett samlat program för rätten att arbeta mycket, lite, lite mindre och inget alls under olika tider av livet. Mycket direkt efter studierna, mindre när familj bildas, mer igen när barnen blir större och lite eller inget alls på ålderns höst. Efter studierna vill man och kan man jobba mycket. Föräldraförsäkringen måste vidgas för familjerna, där sex timmar kan vara en möjlighet. Men sex timmars arbetsdag för alla hela livet skall mötas med centerns förslag om livsbalans där alla människor skall ha rätt och ges lagliga, praktiska och ekonomiska möjligheter och förutsättningar att arbeta så mycket och så lite man vill under olika delar av livet.

För övrigt fyller jag 100 år i dag minus 30 och snälla människor hör av sig med brev och på telefon och genom den nya tidens kommunikationsmedel sms,  facebook och bloggar.
Så här lyder definitionerna.

Ungdomen
Ungdomen är den ålder då man är för ung för att förstå att det man gjort var ett misstag...Men misstar sig när man tror att det går över med åren

Medelåldern
Medelåldern är den ålder då man är tillräckligt gammal för att inse sina misstag....men tillräckligt ung för att göra om dem igen.

Ålderdomen
Ålderdomen är den ålder då man är så gammal att man inte längre minns de misstag man glömt. Och för gammal för att orka göra de misstag man aldrig hann begå...

söndag 8 januari 2012

S, Mp och C får en ny stark konkurrent i V
Det är ingen tvekan om det. S, Mp och C i den ordningen får en stark konkurrent i V med Jonas Sjöstedt.
Socialdemokraterna främst för att deras väljare traditionellt ligger närmast vänstern. Särskilt i dag med många som ifrågasätter Håkan Juholt, med svag politik, och med låga opinionssiffror. Mp för att V-kongressen och Jonas höjer kraven i klimat- och miljöpolitiken och lägger in det i den ekonomiska politiken och jobben. Mp:s uppgörelser med regeringen kommer att bli svårare. "Centern är inget miljöparti", sa Jonas på kongressen. Fel, naturligtvis men vi måste vässa argumenten och ta fajten på klimat, kärnkraft, miljö, landsbygd, transporter, höghastighetståg, spårbilar och livsbalans. Det blir än viktigare eftersom

Rörligheten i väljarkåren har ökat
vilket Peter Wolodarski visar i sin söndasgskrönika i www.dn.se/ledare. Det gör att inget parti går säkert. Den tidigare klassröstningen har minskat kraftigt och den största väljargruppen är i dag de "oberoende" med 39 procent.

Rut-avdrag på alla hushållstjänster
skriver socialdemokraten Luciano Astudillo på DN Debatt i dag, www.DN.se/debatt. Centern borde börja med att driva rot-avdrag för IT-tjänster. Nya affärsmöjligheter skulle öppnas och det skulle öka jobben för ungdomar. Många äldre som inte är vana vid tekniken skulle snabbare komma in i den och jämställdheten skulle öka mellan unga och gamla.

För övrigt vill jag nu berömma vår cateringföretagare på Värmdö, Mats Erikssom som så hårt och framgångsrikt drivit kravet på sänkt moms i restaurangbranschen som ger fler jobb för ungdomar och invandrare .

lördag 7 januari 2012

Jonas är duktig men farlig...
Det har jag skrivit tidigare och nu igen. Jag vet vilken kompetens Jonas har efter att ha jobbat ihop i Nej till EU under folkomröstningen där Jonas var vice ordförande och jag och Eva-Britt Svensson var ordförande. Vi arbetade också tillsammans i EU-parlamentet den första mandadperioden 95-99. Det kan ju tyckas lite underligt att jag som centerpartist har så mycket gott att säga om Jonas, men det måste man kunna, även om vi är verksamma i olika partiet. Jag har också gratulerat honom pesonligen till uppdraget.

Hans mandat är starkt i vänstern med 179 röster mot 39 för Rossana Dinamarca. Han är lugn, förklarande, tydlig, men också konstruktiv. Klimat, miljö, välfärd, landsbygd, livskvalité, kortare arbetetid. Utmanare till Mp,S, C och unga väljare. Vi måste vässa våra argument.

Bra artikel på DN Debatt om jämställdhet utan kvotering
av ordförandena i Liberala kvinnor, Bonnie Bernströn, ordföranden för Centerkvinnorna Gunilla Hjelm och Maria Fälth, ordförande  i Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Tio bra krav för att stärka jämställdheten och öka trycket på politiken och näringslivet där opinionsbildningen är vägen i stället för kvotering.

För övrigt har vi haft familjedag hos oss med Micke, Åsa, Emma Sara, Hanna, Stoffe och Stina, Sonja och jag. Vad trevligt och vad roligt de är att vara farfar...

torsdag 5 januari 2012

Vänsterpartiet debatterar delat ledarskap på kongressen
Det är vad jag nu hör på kvart i fem ekot i bilradion. Argumenten för är mångfald, jämställdhet, bredd och rimligare arbetsbörda - kanske inte sex timmars arbetsdag som någon sa utan ner till 12.... Min gamle kollega i landstinget Gunnar Ågren menade att ett kollektivt ledarskap minskar fixeringen vid en enskild partiledare. Risken med en ledare är enligt honom "att partiet som kollektiv hamnar i skymundan". Ett underligt argument.

Beslut ska fattas i kväll
Hur som helst i skrivande stund pågår debatten och beslut ska fattas i kväll om delat ledarskap eller ej.
Min uppfattning är att Rossana Dinamarca som satsat allt på sig själv som partiledare och med bara henne...kommer att hoppa av efter beslutet i kväll om delat ledarskap.....

För centerns del
är jag nöjd med förslaget att förutom partiledare införa 1:e och 2:e vice ordförande med Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt. Men det är viktigt att alla i ledningen syns och ges samma möjligheter att synas och höras.

För övrigt är vi nu på väg från Lofsdalen ner till snöfria trakter som vi förstår...

onsdag 4 januari 2012

Lofsdalens näringslsiv får mer jobb
Lofsdalens skidanläggning har byggt ut. Vi har åtta-tio bra backar och några mindre. Inte som Åre men både svårt och lätt finns. Längdspåren är många, långa och korta, på fjället och i skogen. Nu har man byggt After ski-restaurangen och ett lítet gym i källaren. Hotellet däremot har stått still i många år- Det är för stort med 300 bäddar och ägaren har tvingats gå ner i pris under flera år men ändå inte fått det sålt.

ICA Frank
som affären hette tidigare går bra och har byggt ut liksom skoteruthyrarna. Det var Fredrik på skoteruthyrningen som hjälpte oss med bilen. Nu var det inte bara batteriet utan startmotorn och kanske något mer. Då får vi stanna och ordna det i Lofsdalen. Näringslivet får mer jobb och vi blir lite försenade.
Världsliga ting med verkliga.

För övrigt kommer det snart en traktor och hämtar bilen...

tisdag 3 januari 2012

Vad som helst - men inget krig med Iran
Iran rustar för kärnvapen. Det är mycket farligt med missiler som kan nå Israel, närmare grannar och USA-baser. Varje användande av kärnvapnen i världen skulle vara ett hemskt misslyckande för FN och världssamfundet. Iran bryter mot NPT, icke-spridningsavtalet. Det är inte detsamma som att USA:s hot om oljestrypning är rätt väg. Det är överhuvudtaget inte USA som är rätt väg. Det är FN, IAEA, EU och de globala freds- och nej till kärnkraft och kärnvapenrörelserna. Inget krig med Iran.

Ylva Johansson håller liv i Juholtkrisen
Det är partiet och vår partiledare som försatt oss i "det oerhört allvarliga läge vi nu befinner oss". Så skrev Ylva Johansson på sin blogg i Nyårshelgen. Det gör inte läget bättre. Min tolkning är att frustrationen är enorm men ingen riktigt vet vad som bör göras. Om opinionsiffrorna ser ut som i dag framåt under vintern våren kommer några starka personer att enas om en ännu starkare person som kommer att kräva besked eller avgång av Juholt. Säg 3-4 månader....men Ylva Johansson blir det i alla fall inte.

Centern ligger stilla
Någon uppgång med Annie som partiledare har det inte blivit. Ingen nedgång heller. Nu ska vi arbeta fram det nya partiprogrammet.Vi måste stärka hela Sverige, vår politik för decentralisering och landsbygd måste stärkas. Detsamma gäller miljö- och klimatpolitiken. Den avgör mycket centerns framtid. Transport- och infrastruktur är ett annat ämne där vi måste bli tydligare med höghastighetståg, lightrail och podcars. Både bilister och kollektivtrafikresenärer ska komma fram.
Skolan och välfärden år två måsten. Vi måste ge besked om privatiseringar och vinster.
Vi har alla möjligheter. God fortsättning

För övrigt är det också svårt att förstå de mycket ärkekonservativa opinionerna inför republikanernas primärval i USA.

måndag 2 januari 2012

Mer Fred och mindre krig - mer demokrati och färre diktaturer.
Häromdagen skrev jag om nyårsförhoppningen om mer fred och mindre krig. Det hänger i hög grad ihop med hur världen utvecklas, vem eller vilka som styr  och var. Vem kunde tro att Nordafrika skulle genomgå en demokrativår och en diktaturutfrysning för ett år sedan? Vem kunde tro att Putin i Ryssland skulle ifrågasättas öppet av sina egna ryska medborgare så som nu skett i valet? Mycket är det den snabba it- utvecklings förtjänst. Det går inte att stänga inne makten längre. It öppnar dörrarna.
Var och när kommer nästa utfrysning och nästa vår? Burma, Kina, Iran, Nordkorea?

Danmark leder EU - på papperet
Danmark är ordförandeland i EU från den första januari. På papperet finns det rullande ordförandeskapet kvar, tanken att EU-ska styras av medlemsländerna själva. I verkligheten tog Lissabonfördraget bort det mesta av detta och nu styrs EU av en president eller ordförande, Herman Van Rompuy och en utrikesminister Catherine Ashton. Danmarks nya statsminister Helle Thorning- Schmidt får mycket lite makt. Den har gått över till icke-valda tjänstemän och byråkrater. Det ger också mer makt åt de stora EU-länderna som Tyskland och Frankrike, där Merkel dominear. Ett nytt Stortyskland?

Bra krav om tydligare redovisning av räntemarginalerna från Riksbankchefen Stefan Ingves
Regeringen, finansmarknadsministern Norman och nu Riksbanchefen Stefan Ingves kräver att bankerna ska redivisa sina räntemarginaler mellan det vi får i ränta när vi sätter in pengar och det vi får betala när vi lånar. Mer sån´t.

För övrigt har nu Stoffe och Stina åkt hem och vi lämnar härliga, vintriga Lofsdalen om några dagar.

söndag 1 januari 2012

Nyårsdagen den 1 januari 2012
Det är något speciellt med NYårsdagen. Den kommer varje år men ingen vet om man får uppleva den...
Årtalet 1912 - för hundra år sedan, påminner om tre händelser, Strindbergs död, Titanics undergång och OS på Station i Stockholm. Det påminner också om upptrappningen inför första världskriget. Man undrar vad det kommer att bli för händelser i år som påminner Hans Lindqvists och andras efterträdare år 2112. Några vet vi redan, som kronprinsessans tronföljare om monarkin består om hundra år....Kanske firas det första beslutet om en spårbilsbana i Sverige....?
God Fortsättning på det nya året.