måndag 30 september 2013

Bra  med Socialdemokraterna och Folkpartiet - SPÖ och ÖVP - kvar regeringsställning i Österrike, men invandrarkritiken och högernationalismen går framåt
SPÖ och ÖVP tappade båda 2,2 procent i valet. Det är illa men inte tillräckligt för att byta regering, trots att högerpartierna med FPÖ, BZÖ och det nya Team Stronach gick framåt. De gröna gjorde ett bra val och gick fram en procent till 11,5.
EU- och eurokritiken är stark men det är tragiskt att den alltför ofta blandas med invandrarfientlighet, högernationalism och faschism.

Illa med minskat förtroende för Alliansregeringen - och vi måste bryta nedgången för Centern
Det är ett kraftigt tapp för Alliansregeringen sedan i juni. Då tyckte 50 procent att regeringen gjorde ett bra jobb, nu är det bara 42. Och detta trots Obama, budgetproposition och stor uppmärksamhet. Men, en orsak är det femte jobbskatteavdraget. Det blev fel. Det skulle ha ersatts med direkta satsningar på välfärden, skolan och pensionärerna.

Nu måste vi ta fram Plan C i Centern.
DN/ipsos omröstningen gjorden 5-24 september, alltså till efter stämman. Trots det minskar vi med 0.6 procent. Inte bra. Men....Jag har frågat tio halvpolitiskt intresserade personer om vad de tyckte om centerns stämma...och fick svar..vadå...stämma...jag vet inte..vad sa ni. Nu måste vi ta fram Plan C.

För övrigt gratulerar jag Kent Johansson till en tydlig seger i medlemsomröstningen inför EU-valet.

söndag 29 september 2013

Nej, vi ska inte gå med i Nato - Sverige ska inte dras in i Natos kärnvapen
Kristdemokraterna har nu tagit beslut på sitt riksting efter hurrarop från partiledningen att Sverige ska utreda Natomedlemskap. Göran Hägglund driver på och hade nog gärna tagit ett beslut redan nu liksom nuvarande och tidigare försvarspolitiska talesmän som motionerat i saken. Nu blev beslutet en parlamentarisk kommitté som ska utreda ett medlemskaps för- och nackdelar.

Reinfeldt är klok nog att säga nej
så länge den starka folkopinionen är emot ett Natomedlemskap. I Centern säger vi också nej. Skulle det bli tal om något annat måste det bli en folkomröstning.

Mp:s  satsning på skola, klimat och avvecklad kärnkraft kan bli en vinnande mix.
Vi börjar  nu se konturerna av valrörelsen om ett år. Skolan kommer att bli ett huvudtema, sjukvården ett annat liksom klimatet, kärnkraften, pensionärerna och välfärden. Skola och klimat ser allt mer ut att bli Mp:s huvudfrågor i valet. På båda dessa områden måste vi i Centern stärka vår profil. På skolan är det tyst. Lena Ek gör ett bra jobb för klimatsatsningar trots Borg och Regeringen. Men... Vi måste kraftigt skärpa profilen och det kan vi, men vi ska också kräva en tydligare plan för utveckling av förnybart och en avvecklingsplan för kärnkraften.

Sen måste vi satsa mer på människan. Orden har betydelse. Livsbalans är ett sådant.

För övrigt är Sara och Hanna här och har just bjudit mig på pizza på deras hotell. Nu bakar vi sockerkaka...

lördag 28 september 2013

IPCC - Det var värre än jag tänkte med jorden vi ärvde...
Man blir nästan lite gråtfärdig. Det var hård ord om hur vi har tagit hand om vår jord -eller rättare inte tagit hand om den. Fyra viktiga slutsatser visar hur verkligheten ser ut; temperaturen höjs, isarna smälter, haven stiger och och vattnet försuras. Illa, illa. Och den viktigaste slutsatsen; till 95 procent är det människan som påverkar förändringarna i klimatet. Haven tar också upp mycket av de växthusgaser som släpps ut. Därför den något dämpade uppvärmningen i luften de senaste åren. Fisk, skaldjur, plankton, koraller kan dö inom några decennier.

Vad gör vi.?
Alla politiska beslut måste vara klimatsmarta. Från dagis, över skolan, till, maten, livsmedel, energi, industri, transporter, bostäder, tjänster. Det behövs en total omställning av vår livsstil. Men det går att producera miljö- och klimatvänligt och det går att hålla upp en god välfärd bara vi bestämmer oss över världen. Det är bara detta bara...

Vi fortsätter kampen för Slussen Plan B -sista ordet är inte sagt ....
Det blev ja till stadshusets Nya Slussen med de tre rösternas övervikt. Illa, mycket illa. Men det är inte klart för det. Detaljplanen för Katarinaberget har överklagats. Blir det Nej, faller Nya Slussen. Stadens ansökan om miljö- och vattendom har överklagats. Det krävs inlösen av fastigheter för att driva igenom Katarinaberget.
Sista ordet är inte sagt. Kampen för ett hållbart, säkert, miljö- och serviceinrikat Slussen fortsätter.

För övrigt åker jag nu in och deltar i firandet av Stockholms läns landsting 150 år

fredag 27 september 2013

Om några timmar vet vi.....IPCC panelens förslag om klimatet och....
Vilken verklighet som än är sann bland forskarna, den som talar om lägre temperaturökning de senaste åren eller den som talar om höjning av vattennivåerna som det stora hotet, så måste vi ändra vår livsstil. Bort från fossilberoende till förnybara energikällor. Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser och där är det enklast att införa elbilar, biogas och automatbanor som spårbilar.
Såg en rapport som säger att efter 100 är är 40 procent av utsläppen kvar i luft eller vatten och efter 1000 år är 20 procent kvar....

Om några timmar vet vi.... Mark- och miljööverdomstolens beslut om Slussen och...
Det skall offentligöras klockan 11.00. Vilket beslutet än blir är striden om Slussen inte avgjort. Får staden ja fortsätter vi arbeta för Plan B. Förlorar staden kommer borggarråden med sina tre rösters övervikt säkert att överklaga.
Men det borde bli ett Nej till stadens usla förslag som
-tar 8 år att genomföra
-har dåliga trafiklösningar med köer för Nacka-Värmdö bor i ett decennium
-bygger en farlig bussterminal i Katarinaberget som leder till
-200-400 meter längre gångsträckor  till T-banan
-och kostar 8 miljarder plus 1.5 miljarder för bussterminalen
Plan B kostar hälften, går dubbelt så fort att bygga och blir dubbelt så bra.
För övrigt blir det lite budgetarbete, förberedelser inför podcar Conference i Washington och sedan ett besök hos tandläkaren...

torsdag 26 september 2013

Kd utreder Nato-medlemskap - Alf Svensson driver på - Men varför? 
Det är lite svårt att förstå varför Alf Svensson vill avsluta sin politiska karriär med att hans parti, som han var partiledare för i 31 år, ska gå med i Nato. Nu vet vi inte om det blir så. Göran Hägglund och partiledningen sträcker sig till en utredning efter en motion till partikongressen från partiets försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarsson och fem andra.
Det tyngsta argumentet emot är Natos kärnvapen som varje land blir indraget i som Nato-medlem. Sverige är emot kärnvapen och då ska vi inte gå in i en försvarsorganisation som har en doktrin om ett ensidigt kärnvapeangrepp som en möjlighet.

Också inom Centern har det funnits förespråkare för Nato-medlemskap men där inser man nu det omöjliga sambandet med kärnvapnen.

Intressant artikel i dn.se/debatt om att riva upp den byråkratiska, detaljinriktade och EU-styrda Lagen om offentlig upphandling, LOU, för friare inköpsregler
Jag har inte hört någon tidigare som så tydligt tar upp den frågan. Det är Ilmar Reepalu, tidigare kso i Malmö, och Christina Ramberg, professor i civilrätt som vill att Sverige ska bli ett tioårigt försöksområde i EU för friare regler. Varför inte?

För övrigt åker jag nu in till sammanträde med landstingets forskning- och utvecklingsberedning där vi bland annat ska ta beslut om klinisk behandlingsforskning.

onsdag 25 september 2013

Värmdöcenterns budget:Vi sänker skatten liksom koalitionen med 17 öre men sparar mer på administrationen och satsar mer på skolan
Centerpartiet tar inte fram något samlat eget budgetförslag.Vi finner det svårt i en politisk situation där vi inte sitter med i några nämnder och styrelser. Vi ställer oss i huvudsak bakom koalitionens förslag till budget för 2014 med en skattesänkning på 17 öre.Våra förslag till uppdrag med några undantag handlar om uppdrag till kommunstyrelsen och andra nämnder utan ekonomiska förändringar i budget.
Vi redovisar också på vilka punkter vi stödjer förslag från socialdemokraterna också dessa i huvudsak uppdrag. Vårt förslag om att minska kostnaderna för administrationen med 10,0 milj beräknas täcka utökade satsningar på skolan under finansieringsnämnden för utbildning och utredningsuppdrag.

Bostäder på vatten, näringsriktig kost, stöd till förnybar energi, pendelbåtar till Slussen, fler arbetsplatser i Värmdö, utökad kollektivtrafik, fler och säkrare cykelparkeringar, förbättrad vägbelysning på väg 222, helikopterlandningsplats till Värmdö, nej till broavgifter på Skurubron, stöd Slussen Plan B, Nej till neddragningar på kyrkskolan och skärgårdsskolorna, körkort under skolutbildningen
är några av de förslag vi lägger som utredningsuppdrag till kommunkansliet

För övrigt har datorn inte hämtat sig riktigt ännu. Jag analyserar problemet

tisdag 24 september 2013

Nu har Sami opererat datorn åt mig så nu blir det bloggar igen. Det var något program som hakat upp sig

Engagerade elever på Gurraberg frågar ut oss Värmdöpolitiker om klimatkrisen
Det är alltid roligt att träffa elever på skolorna. Ösby skolan och Lemshaga hade förberett dagen med eget seminarium och arbete i smågrupper på förmiddagen.  Eleverna hade också förberett frågor till oss politiska företrädare för Värmdö. Vilken fråga är viktigast för att minska utsläppen av växthusgaser och klara klimatet? Trafiken, bostäderna, industrin, energi, miljö...?

Vad gör ni i kommunen? Svar: Har just beslutat om vindkraft, skall sätta upp solceller på våra fastigheter. Från mig och centern vill vi ha fler arbetsplatser i kommunen för att minska resandet, bättre cykelparkeringar, mer kollektivtrafik pendelbåtar...

Christian Azars artikel i SvD idag visar problemen väldighet i tusentals år framåt.
Hur lång tid tar det innan utsläpp av koldioxid försvinner? Svar: Efter hundra år är 40 procent av vårt initiala utsläpp kvar. Efter tusen år är det 20 procent. Havsnivån kommer att stiga i hundratals år, även om det är lite per år...
För övrigt fick vi veta att vi kommer att få nya inbjudningar från eleverna inför valet. Det ser jag fram emot. Ungdomen är framtiden.

söndag 22 september 2013

Vi måste vara öppna för en mycket mer EU-kritisk debatt i Centern inför EU-parlamentsvalet
Stämmokommittén om EUuropa kom fram till ett huvudsak bra yttrande. Jag hade två reservationer
1. att centern ska verka för att en subsidiaritetsombudsman inrättas i EU
2. att centern ska verka för att frågor kan återföras från EU till medlemsstaterna
På debatten i plenum fick jag stöd för det först yrkandet av CUF-ordföranden Hanna Wagenius och flera andra inlägg. Det hjälpte inte. Kent Johansson och företrädare för partiledningen yrkade avslag och vi förlorade omröstningen. Jag begärde votering men det var ett klart nej. Också den andra frågan om återförande av makt från EU förlorades, dock med ett bättre stöd efter omröstning.

Jag kommer att återkomma inför EU-valet  när en valplattform ska tas av partiet, kanske med lite omformuleringar.

För övrigt var det en mycket bra centerstämma där enminutsinläggen fungerade utmärkt men där det måste gå att presentera yrkanden också under plenum. I morgon blir det samrådsgruppen med handikapporganisationerna på förmiddagen i landstinget och möte med bidragsgruppen och på kvällen kretsmöte. 

Hej läsare av bloggen Hemmestahasse
Har problem med uppkoppling av bloggen och måste få hjälp med detta hos ngn  dataservice så snart som möjligt. Återkommer på bloggen så fort dett är åtgärdat.
Vi hörs
Hälsar Hans
Centerstämma med god stämning, med idéstämman glömd och gömd och och med konkreta förslag som stärker den gröna centeridentiteten.
Gårdagens Centerstämma I Karlstad har handlade om socialförsäkrigsfrågor, miljö, energi, grön omställning, utbildning och kultur. Partistyrelsens förslag "att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle med 100 procent förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning" blev också stämmans beslut.  Bra, men inte tillräckligt. Det behövs en tydligare avvecklingsplan och det var därför jag hade skrivit min motion om en sådan; att Centern ska verka för avveckling av två kärnkraftverk per mandatperiod med början 2014-2018. Det gick dock inte igenom. Det var synd, särskilt nu som Miljöpartiet föreslår just detta och även socialdemokraterna talar om avveckling av kärnkraften.

Men inget hindrar partistyrelsen från att själv ta fram en mer konkret avvecklingsplan
eller ännu bättre en utvecklingsplan för förnybar energi och en avvecklingsplan för kärnkraft och fossilenergi.
Stopp för uranbrytning och uranprospektering stärker dock avvecklingslinjen. Att också säga nej till prospektering var ett tydligt besked från stämman. Med de goda förslagen om "nettodebitering" från Centern i regeringen, det vill säga att kunna sälja överskott på nätet från t.ex egna solpaneler, så kommer det förnybara att fortsätta att öka vilket underlättar en avveckling av kärnkraften.

I dag blir det EU-debatt med ett riktiga bra förslag från stämmokommittén som jag själv satt med i men där jag har två tillägg; att centerpartiet ska verka för att en subsidiaritetsombudsman inrättas i EU och att frågor ska kunna föras tillbaka från EU till nationell nivå.


  


fredag 20 september 2013

Europafrågor, spårbilar och migration på C-stämman

Europafrågor, spårbilar och migration var tre områden jag engagerade mig i på torsdagen på centerstämman i Karlstad - med blandat resultat
Europadebatten i kommittén var konstruktivt kritisk. Ett smalare men vassare EU är fortfarande grundinställningen. Vi tog också med formuleringar som visar vad vi anser vara EU:s kärnområden som fred, frihet och demokrati. Jag fick inte med mig kommittén på två förslag som jag reserverade mig för. Det ena var förslaget om en subsidiaritetsombudsman i EU och det andra var ett förslag att frågor också ska kunna föras tillbaka från EU till nationerna, i Sverige t.ex rovdjursjakten. Den debatten kommer i plenum  på söndag.

Statligt stöd till spårbilar blev också Nej men med en förbättrad formulering om innovationsstöd de närmaste fem åren som kan vara en öppning.
Det var många som var uppe på frågan i plenum och det finns ett stöd från fotfolket, men det är något obegripligt som förhindrar partiledningen från att satsa på en ny grön och framtida miljövänlig transportteknik som både ger jobb och export.

Och så gjorde jag ett TV-inslag med TV4 om att centern ska driva att flyktingar ska kunna söka asyl på våra ambassader i sina respektive länder
Enda vägen idag är för de flesta flyktingsmugglare. Om Sverige tar ett initiativ eller är först så ska vi naturligtvis försöka få med fler länder att göra på samma sätt. Ett gemensamt ansvar är målet.
För övrigt är klockan nu snart 01.00 och jag behöver sova lite innan stämman fortsätter 08.00 i morgon. Godnatt.  

torsdag 19 september 2013

Nu åker jag till centerstämman i Karlstad och stärker den gröna centeridentiteten

Pressmeddelande 130918
Hans Lindqvist, ombud på C-stämman i Karlstad
tel  070/ 5485819

Nu ska vi stärka den gröna centerprofilen i Karlstad och lyfta oss från fyraprocenten till ett starkt Centerparti i valet 2014

- En avvecklingsplan för kärnkraften, satsa på landsbygden och decentralisering inför EU-valet är tre sådana frågor, säger Hans Lindqvist

Jag var med på Centerstämman i Luleå 1973 då vi beslöt stoppa Kärnkraften och fick 25 procent i valet samma år.
-Nu  ska vi föreslå att två reaktorer per mandatperiod avvecklas med början i valet 2014-2018, för att skapa en hållbar framtid och stärka centerrörelsen.
Vi ska satsa på landsbygden
-Då ska vi  lyssna på Krokomscentern i Jämtland och den norska distriktspolitiken och föreslå en geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna i Sverige för att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar och
-att fastighetsskatten på vattenkrafts- och vindkraftsanläggningar förs över till berörda kommuner och regioner.
Och vi ska driva kravet på decentralisering och föreslå
-att en subsidiaritetsombudsman inrättas i EU för att minska de ständigt ökade kraven på överstatlighet  i riktning mot en EU-stat.
-Det är tre frågor som stärker sammanhållningen i Sverige, miljön, hållbarheten och Centern som parti.
-Vi ska stärka den gröna centerprofilen, lämna de fyra procenten och visa att centerpartiet är ett parti för framtiden, säger Hans Lindqvist.
www.hemmetahasse.blogspot.com
tel 070/ 5485819
För övrigt går jag nu till Hemmesta vägsskäl och tar bussen till Slussen och vidare till tåget och Karlstad


onsdag 18 september 2013

Bra prioriteringar från centern i statsbudgeten - vi måste se till att de kommer ut i hela landet
Har just avslutat ett telefonmöte med Anders W Jonsson och Magnus Wallerå om centerns prioriteringar i budgeten för 2014. Jobb för unga, nettodebiteringar för satsning på solceller, dvs man kan sälja sin överskottsel på nätet, starka landsbygds- och sammanhållningsprogram och förbättrad skatteutjämning.Jobb, miljö, landsbygd. Vackert. Ungdomsjobben slår vi sossarna med, energi och solcellerna slår vi Miljöpartiet med och landsbygdssatsningarna slår vi alla partier med som nu vill utmana oss där.

Och Anders Borg håller stilen i sin presentation 
där fyra bra frågor dominerar
1. Ge energi till ekonomin för att öka jobben
2.satsa på skola med kunskap och konkurrenskraft
3.stärka välfärden och sammanhållningen i landet
4. skydda miljö och klimat
där jobben och ekonomin är det starkaste och klimatet det svagaste.
Men det är naturligtvis rätt att stimulera tillväxt och ekonomi nu  när konjunkturen är svag och hålla igen när den är stark. Det är inte att låna till satsningar. Det är ansvarig ekonomi över en konjunkturcykel.

Och det är ingen bra information som nu kommer fram om sjötrafikupphandlingen med brottsutredningar på bolaget Serco - det är allt bäst att göra om, göra rätt och göra bra från början.

För övrigt blir det nu lite finslipningar på budgeten för Värmdöcentern och inskick  för utskick till kf.

tisdag 17 september 2013

Här kommer den tredje av mina motioner till C-stämman, förutom Livsbalans och avveckling av kärnkraften. Medborgartjänst bifölls av kretsen, avslog av distriktet och av partistyrelsen. mötet med ombuden i helgen möttes den positivt och vi ska försöka lägga in tankarna i något av de program som ska tas på stämman.

Motion till centerns årsstämma i Stockholms län och partistämma den 19-22 september i Karlstad om medborgartjänst
När detta skrivs pågår konferensen "Folk och försvar" på Högfjällshotellet i Sälen. ÖB Sverker Göransson har nyligen talat om att Sverige bara kan försvara sig "en vecka" på egen hand.  
Denna motion är ett förslag att stärka den folkliga förankringen i försvaret av vårt land och öka ansvarstagandet för gemensamma insatser i det samhälle vi alla är en del av.
Många röster har höjts för att nu stärka Sveriges försvar. Något jag saknat har varit hur vi får frågor om försvar, säkerhet och en värld i fred att bli en del av hela svenska folkets vardag. Värnpliktens avskaffande kan förstås men kanske behövs något bredare i dess ställe? Österrike har när detta skrivs just folkomröstat om att behålla värnplikten. Att ha ett folkligt stöd för försvaret av vårt land, våra liv, våra barn och vårt samhälle är en tillgång. Samtidigt som det framtida försvaret nu kommer att diskuteras i försvarsberedningen är  det viktigt att försvaret inte bara diskuteras och tas hand om av "generaler". Det är en i högsta grad folklig angelägenhet. Kanske den naturligaste och viktigaste av alla frågor som handlar om att slå vakt om en nation, en samhörighet, en gemenskap.
Att försvara sitt land, att ta ansvar för annat än sig själv, att känna solidaritet och att något är gemensamt stärker sammanhållningen mellan  människor. För ungdomar är det särskilt viktigt att tidigt se sig själv i ett bredare sammanhang. Att få kontakter med andra, att hjälpas åt och kämpa för något gemensamt.
Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar i 19-20 årsåldern får göra en medborgartjänst på förslagsvis 6 månader, där man väljer själv om det ska vara inom försvars- och säkerhetsområdet, Civilförsvaret, eller i någon annan offentligfinansierad verksamhet i kommun, landsting eller stat, eller något område som stärker krisberedskapen t.ex vid miljö- och naturkatastrofer, teknologiska hot som IT-attacker och utslagning av el-och vattenförsörjningen.
Vad har vi för samhällsberedskap vid en gisslansituation som den i Algeriet?  Hur agerar och reagerar vi med en "svensk Breivik", en stor naturkatastrof, en hacker attack? Säkerhet är något som byggs tillsammans med andra - och varandra.
Kungliga krigsvetenskapsakademin har nyligen släppt boken "För Sveriges säkerhet". Där diskuteras  säkerhet både i det lilla perspektivet i bostadsområdet och det stora globala  perspektivet - den organiserade brottsligheten, integration, utanförskap, social oro, grogrund för terror. Hur skapar vi en samhälle som stärker säkerheten, tryggheten  och sammanhållningen?
En frihet ska finnas att kunna flytta tid mellan olika samhällsområden efter eget intresse och önskemål. medborgartjänsten ska gälla svenska medborgare, både män och kvinnor. För att uppehålla kunskapen kan en eller flera "repmånader" diskuteras. Någon form av ersättning ska utgå för de insatser och det arbete som görs. Medborgartjänsten bör vara obligatorisk men med möjlighet att frikallas av särskilda skäl.
Ett sådant förslag skulle stärka sammanhållningen för det som är gemensamt i landet. Varje generation skulle göra större eller mindre insatser för samhället. Medborgartjänsten skulle ge viktiga kontakter med arbetslivet, försvaret, sjukvården, skolan, äldreomsorgen, och andra  samhällssektorer. Vi skulle alla se var och hur våra skattepengar används och kunna ge och få förslag till förändringar och förbättringar. Det skulle också öka förståelsen för att vi behöver avsätta resurser för att klara viktiga, gemensamma insatser i vårt samhälle.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att distriktsstämman beslutar
att centerpartiet föreslår att en medborgartjänst inrättas för svenska medborgare, män och kvinnor på förslagsvis 6 månader.
att medborgartjänsten ska bestå i arbete och insatser inom försvars-, och säkerhetsområdet, Civilförsvaret eller annan offentligfinansierad verksamhet som sjukvård, äldreomsorg eller olika former av samhällsservice och krisberedskap
att någon form av ersättning ska utgå
att ett mer detaljerat förslag  utarbetas av centerpartiet inför valrörelsen 2014
att motionen vidaresänds till partistämman i Karlstad i september
Värmdö den 25 februari 2013
Hans Lindqvist
Värmdö
Vid Värmdöcenterns årsmöte den 25 febr 2013

Beslöts att ställa sig bakom motionen och överlämna den till partistämman 

måndag 16 september 2013

Väntad men tragisk och farlig uppgång för Sverigedemokraterna i kyrkovalet och Centern backar. Det påverkar hela valrörelsen nästa år.
Det var inte oväntat att Sd skulle gå upp i kyrkovalet. Man har satsat hårt där och Jimmy Åkesson ägnade halva talet i Almedalen åt "Sverige och svenska kyrkan". SD går upp från 2,9 till 6.2. Allianspartierna tappar, främst tror jag för att moderaterna inte ställer upp som parti utan går under en gemensam beteckning "borgerligt alternativ". Centern minskar 1.6 procent. Inte mycket kanske men det är trenden.... Många av dumheterna från idéprogrammet sitter kvar....Men. stämman i Karlstad ska nu bli vändpunkten uppåt för Centern.

En viktig fråga som kan stärka Centern är att stoppa diskrimineringen av samer och ta fram en ny urfolkspolitik - läs dn.se/debatt.
Här beskriver diskriminerinsobudsmannen Agneta Broberg hur det ser ut i dag med en växande gruvindustri som tar över samers urgamla rätt till rennäring och mark. Varghoten finns där dagligen. Nuvarande politik innehåller ingen lagstiftning som säkerställer samernas rättigheter. FN:s rasdiskrimineringskommitte kritiserar Sverige för att vi inte respekterar samernas urgamla rättigheter till  mark och rennäring.

Centern bör därför driva på för att Sverige ska godkänna ILO konventionen 169 om urfolk
och stamfolk och att Sverige anpassar sin lagstiftning efter den.
För övrigt blir det nu lite förberedelser inför landstinget i morgon och Centerstämman i Karlstad som inleds på torsdag.

söndag 15 september 2013

Bra att diplomatin vinner över kriget - men det gäller att inte släppa på trycket mot al- Assad
En uppgörelse är bättre än krig.
1. al-Assad regeringen ska lämna en "detaljerad" lista över sina kemvapen inom en vecka
2.FN-inspektörer ska ges tillträde i november till platser där kemvapnen finns
3.I mitten av 2014 ska kemvapnen ha förstörts eller flyttats ur landet.
Vackert, på papperet. Men uppgörelsen måste först bli verklighet och sedan följas upp. FN:s säkerhetsråd ska vara granskare. Nu måste diplomatin rikta in sig på att stoppa det konventionella kriget.

Om Katalonien bli självständigt påverkar det hela EU
Det är ingen större debatt i Sverige. Men i Barcelona, Kataloniens huvudstad samlas miljoner människor för att kräva självständighet från Spanien. Nu stödjer Lettlands och Litauens premäirministrar den katalanska självständighetskampen,och Litauen är nu ordförandeland i EU....Folkomröstning äger rum 2014. Det kan väcka fler regioner...och vända upp och ner på EU.

Mycket positivt att ombuden från Stockholms län backade upp mina motioner om Livsbalans och medborgartjänst.
Formuleringen om livsbalans blev så här: Centerpartiet ska ta fram ett program som stärker människors livsbalans och moderniserar arbetsrätten för ökad valfrihet och flexibilitet.
Medborgartjänst ska vi ta in i programmet om välfärd och skriva en artikel om till världspressen.

Och kärnkraften ska vi avveckla

För övrigt blir det nu tennis med Micke och lite hemarbete.


lördag 14 september 2013

Jobb och företagande avgörande för ett värdigt liv - men ....
Antalet sysselsatta mellan 15 och 74 år har ökat med 48.000 sedan augusti förra året. Totalt arbetar en kvarts miljon fler sedan Alliansregeringen tog över 2006. Det är en framgång. Att kunna försörja sig och sin familj är avgörande för ett gott liv. Men...
Det jag vill säga är också att de som har ett jobb ofta jobbar så hårt att de blir stressade, sjuka och inte orkar med vardagen. Några har inget jobb alls.  Många som har jobb känner sig pressade. Jobb är avgörande för en bra vardag men också hur människorna upplever sitt jobb och sin vardag.

Därför mitt förslag om Livsbalans som jag skrivit en motion om till Centerns stämma i Karlstad nästa vecka. Ungefär så här ser ja det.                                                                 

Det är viktigt med ett jobb. Men det är också viktigt att vi är tillfreds med vardagen

Vi behöv livsbalans mellan jobb, familj, fritid. Sjukskrivningarna ökar. Mest på grund av stress och psykisk ohälsa.

Arbetslivet avgör mycket hur vardagen blir, om livsdrömmarna blir verklighet eller om det känns tungt och stressigt.

Mp och V driver 6 tim arbetsdag och 30 tim arbetsvecka. Det låter lockande men är fel väg. Det blir för fyrkantigt. Människor måste få välja mer själva i samråd med arbetsgivaren. Centerns svar ska vara förslag som ökar valfriheten att själv bestämma hur mycket eller lite man vill arbeta under olika perioder i livet.

Det skapar fler hela, glada och livsbejakande människor. Livsbalans ska vara centerns linje.

För övrigt åker jag nu in till en heldag med centerns ombud från Stockholms län till C-stämman nästa vecka och går igenom 500 motioner som ska behandlas av 521 ombud från hela Sverige. Folkrörelse.fredag 13 september 2013

Katarinaberget som bussterminal vid Slussen kan bli en miljökatastrof.
Det var vad som kom fram i går på vårt möte om Slussen Plan B på ABF.
Tor Edsjö, arkitekt: En enda tillfart för bussarna, ingen utfart framåt. Längd 320 meter, 50-talet bussar, bara 8 meter bred. Bussarna backar ut från sin hållplats. Bakre dörren kan inte användas, för trångt. SL har krävt att man ska kunna bärga bussar i garaget, men fått nej. I genomsnitt 2300 personer i garage och vänthall, vid max  är det 7600 personer, plus 255 bussfolk. Rulltrappor och hiss 9 meter upp till Katarinavgen och 9 meter  ner till bussterminalen. Facket inte fått yttra sig.

Vad händer vid terrorattack, olycka, gasutsläpp, bränder?
Bo Andersson, MSB Myndigheten för samhällsberedskap: Mycket kritisk. Biogasbussarna har sina gastuber på busstaket. Brandbilar kommer inte in i garaget om det står bussar före. Rökgaserna farligast. "Det kan räcka med två andetag så blir man kvar i bussen....". I genomsnitt har vi 122 anmälda bussbränder i Sverige per år.

Tom Bellander SLL och Institutet för miljömedicin:
Risk för höga mängder kväveoxid. Finns inga gränsvärden inomhus. Mycket underligt.
Huvudskyddsombud Anders Lönnmark KEOLIS: Katarinaberget skulle bli fyra gånger större än Liljeholmen. 1900 trafikrörelser in och ut varje dag. Facket har inte fått yttra sig om förslaget. Chaufförerna är oroliga och har inte fått svar på sina frågor från staden.

Varför kom inte Stockholms stad och SL trots inbjudan?
Jag,  Rickard Murray, Tor Edsjö, Lennart Klaesson, Carl Tham (som var moderter) krävde svar från stad och SL. En ny inbjudan och en fristående jämförande utredning av stadens förslag och Plan B diskuterades.

torsdag 12 september 2013 Här kommer fortsättningen på vad jag tänker framföra på EU-debatten på Centerstämman i Karlstad om en vecka.

Alla EU-länder behöver inte vara med i allting. 
Ett flexibelt EU, med rätt att stå utanför euron, Schengen och gemensamt försvar blir ett starkare samarbete för alla. Medlemsländerna blir nöjda. EU stärker sammanhållningen. 

Vi ska göra ett bra val i Centern.
Det blir en öppning för bra riksdags-, landstings och kommunval. Centern står för decentralisering och subsidiaritet.

Jag var ordförande för Nej-sidan i folkomröstningen, men jag respekterar folkomröstningsresultatet. Mer samarbete - mindre EU.stat, är min paroll i EU-valet. EU ska koncentrera sig på de stora gränsöverskridande frågorna som fred, öppenhet, frihandel, hållbarhet, klimat och gemensamma överlevnadsfrågor.
Sverige ska i en omförhandling av anslutningsfördraget kräva ett formellt undantag från euron. Vi ska inte ha någon bankunion, ingen gemensam upplåning i euroländerna och inget eurofinansdepartement som liberalernas ordförande Guy Verhofstadt föreslog i går efter Barrosos "state of the Union" tal.

För övrigt åker jag nu in till ett möte på ABF och Slussen plan B och det mindre kloka förslaget om en bussterminal i Katarinaberget.onsdag 11 september 2013

USA:s krigspress har tvingat Syrien till reträtt och att lämna över sin kemiska stridsmedel under FN-kontroll
Ja,så ser det ut att vara i världspolitiken. Hur det har gått till är dock mera oklart. Har det förts hemliga förhandlingar mellan USA, Ryssland och Syrien? Eller var det ett hugskott från USA:s utrikesminister John Kerry, mera som ett litet högtänk, där han sa att al-Assad skulle kunna undvika ett USA-anfall om han överlämnade sina kemiska vapen till FN. Jag har svårt att tro att han bara tänkte högt, särskilt som Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov genast hängde på med samma förslag. Diplomati på högsta nivå som faktiskt kan leda till minskat lidande.

Här nedan kommer  några tankar om EU som jag kommer att framföra på Centerstämman i Karlstad nästa vecka. Detta är del ett och del två kommer i morgon. En minuts talartid är inte mycket...

Centervänner,
Det kommer att bli ett annat EU-val denna gång än tidigare. Euron har sänkt EU och EUropa. Byråkratin växer, demokratin krymper, centralisering och överstatlighet ökar.
Stödet för EU har minskat.  Camerons krav på ny folkomröstning för att ta tillbaka EU-makt påverkar alla medlemsländer. Också Sverige. Och vi i Centern har  tydligt markerat i Framtidprogrammet att frågor också kan flyttas tillbaka från EU till nationell nivå, som t.ex jakt.

 Jag var ordförande för Nej-sidan i folkomröstningen, men jag respekterar resultatet. Mer samarbete och Nej till EU-stat, är min paroll i EU-valet.  Fred, öppenhet, frihandel, hållbarhet, klimat och gemensamma  överlevnadsfrågor är EU:s huvuduppgifter.

För övrigt ska jag nu läsa S-förslaget till budget i Värmdö och precisera C-förslaget inför kretsmötet i kväll

tisdag 10 september 2013

Ny regering i Norge med höger och framtidsparti i ledningen - Vad blir det?
Visst är det lite oroligt? Ett starkt högerparti på väg uppåt och ett starkt Fremskrittsparti. Vad får vi för regering i vårt grannland? Och vad händer nu mer Senterpartiet som lämnar den gamla regeringen.?
Nog vore det bättre med en  bred samlingsregering än bara högern och fremskrittspartiet.

Och i Västerbotten röstar nio av tio mot nedläggning av vård och ambulans i Åsele och Dorotea.
Mer övertygande än så kan väl knappast en folkomröstning falla ut. Kruxet var det låga valdeltagandet på under 30 procent. Det får ändå inte vara avgörande när majoriteten är så förkrossande. Vad ska vi med folkomröstningar till om inte en sådan tydlig folkomröstning följs? Varför har centern varit så tyst?

Starkt stöd för att bygga ut spårvägar från ledande kommunpolitiker i spårvagnsstädernas styrelse.
Det är bra. Vi behöver moderna miljö-, energi-och klimatsatsningar på transportområdet. Spårvägar är en sådan. Tvärbanor och spårbilar en annan. Bästa argumentet i artikeln dn.se/debatt i dag är formuleringen
"Rätt trafikslag på rätt plats". Spårbilar är enklare, billigare och tar ingen mark i anspråk. Men ställ inte bra trafiksatsningar mot varandra...rätt trafikslag på rätt plats, vid rätt tid var det.

För övrigt jobbar jag vidare med budgeten i Värmdö, landtingsmöte, C-tämman, KOMPASSkonferensen i Washington, och....inte svårt att få tiden att gå

måndag 9 september 2013

FRA måste granskas parlamentariskt
Det är uppenbart att vi inte bara kan se på om det kommer fram att FRA överskrider sina befogenheter och inte lyssnar på granskningen av SIUN. Hur tillstånd för signalspaning ska sökas regleras i lag och om det är ett legitimt svenskt behov. Först därefter får FRA börja spana.  Reglerna i det tekniska utvecklingsarbetet kan dock tydligen kringgå detta.
Tillsätt en parlamentarisk granskningskommitte som regelbundet granskar hela spaningsarbetet.

Vi behöver en satsning på digital omställning som Andes Björk och Mats Bergstrand skriver i dag på dn.se/debatt men finns det inte skäl att behålla det nuvarande presstödet tills vidare.
Det är min reaktion på artikeln i dag i DN. Pappertidningen tappar läsare. Det kommer att fortsätta och går fort. Ett digitalt eller innovativt, näringsposlitiskt stöd är bra som författarna skriver men innan det finns vänta med att avskaffa presstödet.

Det är klart fastighetsägarna som vinner på en trafikutbyggnad ska vara med att betala
Så sker i många länder, Frankrike t.ex som vi fick del av på landstingsgruppens resa förra året till Paris.
COOP, ICA, IKEA tjänar stora pengar på att folk åker kollektivt och kommer till stationerna. Värdet hamnar mellan 1.3 -1,5 miljarder enligt en utredning av WSP dn.se/stockholm.
Spårbilar från  bostadsområden ner till T-banestationer efter nya T-babab  till Nacka ska delfinansieras av företag som vinner på transporterna.

För övrigt blir det budgetarbete,  förberedelser inför C-stämman, och spårbilskonferensen i Washington om ngn månad.

söndag 8 september 2013

Positiv enighet om Syrien från EU:s utrikesministrar;  vänta på rapporten från FN:s vapeninspektörer och invänta en diskussion i FN:s säkerhetsråd
Det var ett oväntat positivt besked på utrikesministermötet i Vilnius, Litauen om enighet om dessa två krav innan ett "tydligt och starkt svar" ges till Syrien. Assad-regimen pekas nu ut av EU:s alla 28 medlemsländer som skyldig till kemvapenattacken, också Tyskland som tvekade dagen innan i St Petersburg.
Ibland är det bra med lite tid, innan man drämmer till med något som inte är riktigt genomtänkt. En mer enad värld är också mycket mer värt än en ensamattack av USA.

Apropå utrikesministrar så är det nu tio år sedan Anna Lindh mördades, den 11 sept 2003 - ett positivt eftermäle - men inte avvisningen av de två egyptierna i december 2001.
Jag satt på en debatt inför folkomröstningen om euron i Hässelby, tror jag det var. V i skulle just börja, Chris Heister, 5-6 till och jag för centern. Det var moderaterna som arrangerade debatten, Plötsligt kommer en politisk sekreterare springande med andan i halsen och viskar något till ordföranden. Han blir alldeles blek och tyst... Så får vi höra att utrikesminister Anna Lindh blivit skjuten på NK....tyst,tyst, några viskningar mellan varandra och vi meddelade vad vi fått höra och att debatten var inställd.Någon dag senare var Anna Lindh död.

Stoltenberg ser ut att överges av det norska folket - tragiskt om Fremskrittspartiet får chans att driva igenom sin främlingsfientliga politik efter Utöya.
För övrigt blir det nu tennis och
sedan bad med Emma, Sara, Hanna igen i det otroliga septemberädret.


lördag 7 september 2013

Varför skriva ner kollektivtrafiken från utredarna - lyft fram fossilfria bränslen i både kollektivtrafiken och för bilen, dn,se/debatt
Blir lite irriterad att de forskare som ska utreda hur vi ska uppnå regeringens ambition om en fossilfri fordonsflotta 2030 (FFF)  talar kritiskt om kollektivtrafiken. Inte ens en dubblering av kollektivtrafiken skulle ge en mer än marginell minskning av växthusgaserna. Visst, forskarna ska redovisa fakta, men varför inte lyfta fram att även den ökning av bilismen som forskarna menar kommer, kan ske med fossilfria drivmedel. Det är inte bilen i sig, eller lastbilen heller som är problemet utan vad den drivs med.

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring från regeringen och Mp - men socialdemokraterna är emot, de vill helst inte ha någon arbetskraftsinvandring alls för det försvagar facket.
Ylva Johansson är vår bästa valarbetare. Hon är emot allt, höjer rösten och gnäller ut sitt motstånd mot allt som Alliansregeringen gör för att skapa fler jobb. Fortsätta med det, det vinner regeringen på, men inte de som söker jobb. S vill återinföra om det alls behövs någon som kommer hit och söker jobb,,, ni kommer ihåg Göran Perssons tal om arbetsturism, utlänningar som kommer hit för att få våra förmåner och ta våra jobb..

För övrigt var Sonja, jag Sara och Hanna och badade på Grisslingebadet i går, den 6 september och åt glass på Delselius....Nu blir det Miljöseminariet med Centern om buller och partikelutsläpp från trafiken.

fredag 6 september 2013

Hörde jag rätt på nyheterna, eller...EU ska öka sin militära kapacitet med särskilda EU-drönare...
Det var vad jag uppfattade på 11-nyheterna, dvs alldeles nyss. Hoppas jag hade fel, men vilket uselt förslag. När kritiken mot ett alltmer tydligt federalt statsbygge ökar kommer EU-kommissionen med ett förslag om ett utvidgat militärt samarbete -med drönare....Och detta inför EU-valet  om  nio månader. Drönare....Har man inte hört någonting om kritiken mot USA och Obama.

Men det är inte sådana drönare hann jag höra vår försvarsminister Karin Enström säga. 
Det är drönare som ska införskaffa information om problem och riskområden, migration..nämndes visst.
Hur lätt omvandlas en sådan drönare till en militär attackdrönare....? Bara oron, frågorna och debatten borde ha avskräckt. Lägg av, säger jag.

"Lagom" Ingves behåller 1-procentsräntan. - Med fortfarande hög arbetslöshet hade det varit läge att sänka 0,25.
Det var också vad många hade velat se, också i hans egen direktion. Inflationen är ju långt under 2 procent.
När ska en ränta sänkas annars?

För övrigt blir det nu budgetförberedelser och lite inläsning på stämmohandlingar inför C-stämman i Karlstad om två veckor. Har sänt in en artikel till den lokala världspressen om att Värmdö stödjer Slussen Plan B. Hälften så dyrt, dubbelt så snabbt och dubbelt så bra.

torsdag 5 september 2013

Min respekt och mitt förtroende för Obama har inte minskat under besöket...
Jag tror aldrig jag läst en sådan översvallande ledare i hela mitt liv som den i DN i dag,dn.se/ledare. Detta är skrivet av en tidnings journalister som ska granska, kontrollera, kritisera....Noggrannt förberedd, svarar utan arrogans på alla frågor, en attityd som förtjänar respekt, känslomässigt berörd av botten mot mänskligheten.
Uttalanden av inflytelserika senatorer  tyder också på att ett ja till ingripande mot Syrien vinner terräng. Tycker fortfarande av Obama ska pröva FN:linjen en gång till innan någon militär attack sker.

Har därför stor respekt för Fredrik Reinfeldt också som tydligt står fast vid Sveriges linje som "en liten nation" som måste tro på FN-processen"
Också Obama tyckte att detta vore det bästa och kanske ska han ta Putin lite avsides på G 2 mötet som nu följer och testa honom personligen. Det vore en politik för mänskligheten och försvar för mänskliga rättigheter på högsta nivå.

Mycket bra satsning i budgeten på små och medelstora miljöteknikföretag i en artikel i dag av Annie Lööf och Anna-Karin Hatt också i DN dn.se/debatt
Regeringen satsar 700 miljoner kronor i riskvilligt kapital till miljöteknikföretag i en ny grön investeringsfond med medel från EU, Almi Företagspartner och Energimyndigheten.Nya transportsystem nämns och det räknas upp ett tiotal som miljöbilar, laddningssystem, bilpooler. Men ordet spårbil finns inte med, inte automatbanor heller...

För övrigt ska jag nu ägna lite tid åt kommunens  budget och Värmdöcenterns förslag.

onsdag 4 september 2013

Det hade varit en fin gest om Sverige kontaktat de nordisk länderna innan beslutet om att ge alla syrier permanent uppehållstillstånd.
Reinfeldt och regeringen ska ha en eloge för att man bjudit in Finlands president och de nordiska statsministrarna till kvällens middag med president Obama. Sverige ska också ha en eloge för beslutet av Migrationsverket att ge alla syrier i Sverige permanent uppehållstillstånd. Det kommer mycket lägligt inför Obamabesöket och kan ge en vink också till honom och USA.
Ännu bättre hade det varit om Norden kunna visa upp en enad front men tiden har nog varit för knapp att samordna sig.

Inte en dag utan nya rapporter om radioaktiva läckor från Fukushima - Centern har mycket goda argument för avveckling av två reaktorer per mandatperiod
Det är en tragisk upprepning.Strålning som är 18 gånger högre än tidigare, dödlig efter fyra timmar, tre nya miljarder  ska bygga en mur av frusen jord runt de havererade kärnkraftsreaktorerna för att förhindra grundvattnet att komma i kontakt med strålvattnet....

Målet ska vara hundra procent hållbar energi och inte bara hundra procent förnybart - i klimat och miljöarbetet.
Kärnkraft är inte hållbart och kärnkraften ska därför avvecklas.

För övrigt ska några från oss i Värmdöcentern träffa Hans Peters i Nakacentern och diskutera Slussen och Plan B.

tisdag 3 september 2013

Syrien får inte bli en politisk teater med ständigt  nya regissörer och skådespelare. Jag tycker USA och de länder som säger sig ha bevis för regeringens gasattack ska konfrontera al-Assadregeringen med detta omedelbart.
Om man säger sig ha så tydliga bevis för al-Assadregeringen gaskrig mot den egna befolkningen så är det väl naturligt att man lägger fram dem i sin helhet från USA och även Frankrike. Konfrontera al-Assad med de uppgifter man har så faller hela bevisbördan på Syrienregeringen.

Tycker också det vore naturligt att ge FN:s säkerhetsråd all den information
som USA och Frankrike har om gasattackerna och begära ett omedelbart extrainkallat möte för att behandlade åtgärder och aktioner som ska vidtas från världssamfundet. Sluta prata om vad som finns och visa det i stället- nu.

För övrigt åker jag nu in till möte med landstingsstyrelsen och solen skiner över Hemmesta

måndag 2 september 2013

Obama gör rätt med demokratiskt stöd från Kongressen. Beslut i Säkerhetsrådet bör vara Sveriges linje 1.
Obama kommer att få lite tid på sig. Kongressen inkallas den 9 september och analyserna av FN-inspektörernas prover kommer ungefär samtidigt. Sverige bör driva kravet på Säkerhetsrådet i första hand. Går inte det så får man bedöma läget. Något nytt krig som världen inte vet hur det slutar vill vi inte ha.

Bra förslag från Thomas Hammarberg i DN dn.se/debatt om samarbete om fångar på Guantanamo. Sverige bör ta upp frågan.
Likaså måste klimatet tas upp av Sverige. Vi måste tydligt markera att 2-procentsmålet är ett minimum. Vi måste tydligt markera och att vi inte kan acceptera genmanipulerade produkter och hormonbehandlat kött i frihandelsavtalet USA- EU.

Centerstämman blir viktig för att lyfta Centern från 4-procent
Det är ingen rolig läsning att ha 4.1 procent C-stöd, månad efter månad, nu i DN/Ipsos nya mätning. Centerpartiet måste återta det som medlemmar, medborgare och väljare känner igen som Centern; hela Sverige, energi, miljö, livsbalans och en avvecklingsplan för kärnkraften. med två reaktorer per mandatperiod.

För övrigt blir det nu samverkansråd i landstinget med handikapporganisationerna. 

söndag 1 september 2013

Bra av Obama att begära kongressbeslut före militär attack - stärker ett beslut, stärker demokratin
Obama vill ha Kongressen med sig på ett beslut om militär attack mot Syrien. Det är klokt. Det stärker demokratin oavsett vilket beslut det blir. Idag visar opinionsmätningarna att åtta av tio amerikaner också anser att Kongressen bör få rösta innan en attack. Obama hänvisar till Cameron i Storbritannien. Det kan också betyda att ett nytt beslut kan fattas i London om det blir ett ja till attack i Kongressen i USA. Då har FN-granskarnas rapport kommit och USA har fattat ett beslut. Både Cameron och Obama stärker sin ställning och ett beslut blir bättre förankrat.

Det bästa hade naturligtvis varit att få ett beslut i FN:s säkerhetsråd och det är också vad Sverige och Carl Bildt anser.
Syrien blir ett måste att diskutera vid Obamas besök i Sverige på onsdag och då är det bra att Sverige har ett tydligt besked. Vi följer vår linje att sådana beslut ska tas av FN:s säkerhetsråd. Det är också bra att regering och opposition talar samlat.

Återta Centerpartiet - eller dö.
Så, lite utmanande, kan man beskriva Centerns situation i dag. Läs Håkan Larssons artikel i Östersundsposten "Ta hela landet i bruk". Återta Centerpartiet eller dö - satsa på landsbygd, energi och miljö.

För övrigt blir det nog sista baddagen i dag på Grisslingebadet