Conchita vann rättvist Eurovision Song Contest med en bra låt, en bra text, ett engagerande budskap ett ovanligt framförande med en särpräglad ansiktsklädsel....Om det bara hade handlat om låten och framförandet skulle Sanna ha vunnit..

Slussenfrågan går nu in i en ny andning. Börja rusta upp nu enligt den plan som finns. Varför vänta på en ny detaljplan om Katarinaberget från staden? Idioti, förseningar, försämringar och fördyringar. Se här.

"Stoppad bussterminal kan göra Slussen bättre"

De två vänsterpartister som tycker att det var synd att Mark- och miljödomstolen stoppade planen för en bussterminal djupt inne i Katarinaberget behöver inte vara ledsna. Beslutet var välgrundat och öppnar faktiskt för en både snabbare och bättre lösning för Nacka-Värmdö-bussarna, skriver företrädare för Plan B.
annons 
Ingen myndighet har godkänt eller ens analyserat säkerhetsfrågor eller luftkvalité i den planerade bussterminalen i Katarinaberget. Förslaget var utformat utan hänsyn till EU:s tunneldirektiv eller luftkvalitetsnormer. Risken för allvarliga brandolyckor skulle ha varit överhängande.
Förslaget innebar dessutom fördubblade bytestider och gångavstånd. Det var helt enkelt ett dåligt och lagstridigt förslag. Att göra om försöket att ta fram en ny plan för en bergterminal – om någon nu vill det – skulle innebära en försening av Slussenprojektet med tre, fyra år och stadens Nya Slussen skulle i så fall vara klar framemot 2025.
Stoppandet av bergterminalen och avsaknaden av en klar miljödom innebär ett totalstopp för stadens Nya Slussenprojekt. Eftersom det ännu inte finns en godkänd helhetslösning går det inte att genomföra bygget som det var tänkt.
Men det finns en bra lösning på problemet. Plan- och bygglagen ger staden rätt att förnya Slussen utan någon ny långvarig planprocess. Det går bra att riva den svårt skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen, i stort sett som den ser ut idag, men helt moderniserad. Då kan man använda stora delar av dagens överdimensionerade bilytor till mer generösa gångytor, breda dubbelriktade cykelstråk och genomgående bussfiler på alla gator i Slussenområdet.
Då kan man bygga en ny modern bussterminal, med passagerarna inomhus och bussarna utomhus, med korta och bekväma byten till t-bana, stadsbussar och båtar.
En sådan lösning finns redan framtagen av en expertgrupp. Påwww.SLUSSENplanB.nu finns bilder, filmer, ritningar och beskrivningar. SLUSSEN plan B kostar hälften så mycket, byggs på halva tiden och klarar i motsats till stadens förslag det stigande havet under de närmaste 100 åren.
Tor Edsjö och Lennart Klaesson, arkitekter SAR/MSA
Stellan Hamrin (V), Miljönämnden i Stockholm