onsdag 21 november 2018

Jag blir inte så lätt oroad men ser vad som händer kring försvarssamarbetet i EU i dag i möte med försvarsministrarna för ökat samarbete på 17 områden i det sk Pescos,
Nu låter det mycket och så är det också, men många områden handlar inte om vapen utan om säkerhetsfrågor, medicin och transporter för sjuka och skadade i händelse av konflikt, Men ändå,
Försvar skulle vi ju inte samarbeta om i folkomröstningen 1994, men nu gör vi det. Jag är inte mot allt, som en del tror, säkerhetspolitiken är ju helt avgörande för ett lands existens och där ska Sverige självklart vara med.

Jag tycker att försvarsminister Hultqvist,S har skött sig alldeles utmärkt med Sveriges bilaterala samarbeten med Norge, Finland och USA.
Säkerhets- och övningssamarbetet med Nato går också att försvara. Det är ett alternativ till medlemskap och det tycker jag går att motivera om vi då kan minska kravet på just medlemskap.

Macrons och Merkels planer på en EU-armé går i fel riktning. EU och Europa ska utvecklas till en "global maktspelare", säger Macron.
Nej EU och Europa ska stärka samarbetet inom de handel, marknad och mellanstatlig samverkan där frihet för varor, tjänster, människor och kapital är kärnan som går att utveckla ytterligare. Läser i dg att EU-parlamentet har röstat igenom ett forskningsprojekt på 120 miljarder euro. Utan att känna till detaljerna tycker jag det är ett naturligt område att stärka samarbetet på.

Inga kommentarer: