söndag 28 april 2019

En mycket bra och välbesökt Valupptakt på Friends Quality Hotell i Solna i fredags där såväl, Annie, Som Fredrick och Mikael Arthursson gjorde utmärkta framträdanden med Centerkraven inför EU-valet
Det handlade om djurens rättigheter för alla djur i hela Europa och att stoppa antibiotika som bara delas ut utan sjukdomar eller skador. Det handlade om att stoppa de främlingsfientliga högernationalistiska partierna med mer av grön, öppen och frihetlig politik och det handlade om klimatet där Centern ställer större krav på minskning av växthusgasutsläppen med 55 procent. Vi vill inte ha någon koldioxiskatt utan det är kraven på utsläppsrätterna som ska höjas. Mer pengar ska betalas av de som släpper ut och antalet utsläppsrätter ska minska.EN koldioxidskatt skulle lätt bli en början på fler EU-skatter och då tar vi ett sort kliv närmare EU-staten.

En sak jag inte är nöjd med från Centern är att Federley är att han så ensidigt och snabbt gått med på en höjning av Sveriges EU-avgift med 15 miljarder kronor om året. 
Med dagens 42 miljarder blir det en EU-avgift på sådär 57 miljarder kronor om året. Vi får tillbaka 15-17 miljarder men Sverige är ändå det land som b bidrar mest till EU utifrån befolkningen och får tillbaka minst. om man till detta lägger det beslut som försvarsberedningen verkar komma fram till att vi ska höja försvarsinsatserna från dagens ca 50 miljarder med 20-30 miljarder fram till 2025 så förstår alla att det det blir stora skattehöjningar och inga pengar över till sjukvård och äldreomsorg.

Inga kommentarer: