fredag 12 januari 2018

Det är alldeles för många misstag inom it-och säkerhetsområdet i Sverige och här måste regeringen reagera och Myndigheten för samhällsskyd och beredskap stärkas.
Nu kommer nya bud om att styrsystemen till fastigheter om ägs av staten legat helt vidöppna för intrång på internet. Bristerna upptäcktes redan i mars 2016 men inta åtgärder vidtogs. Det handlar om  4-5 residens för landshövdingar och länsstyrelsernas ledning.

Nu kommer man att stänga av
enheterna för att säkra att de inte begås intrång av något slag, men det är illa att den ansvariga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har havererat igen, den som ska vara bäst på just it-säkerhet. Löfven och regeringen måste reagera, eller ännu bättre agera så att säkerheten garanteras.

Totalförsvaret med civilförsvaret ska stärkas och regeringen tillsätter nu en utredning som försvarsminister Peter Hultqvist och justitieminister Morgan Johansson håller i.
En bra och nödvändig satsning, säger jag.
Stärkt svenskt militärt försvar är nödvändigt men inte det enda som löser säkerhetsproblemen i en allt skakigare värld.. Det nationella och internationella säkerhetsarbetet och de militära samarbetsavtal regeringen ingått med USA, Finland, Danmark Norge, Baltikum, Storbritannien, Nato med flera är nödvändiga. Medlemskap i Nato är inte aktuellt. För att klara säkerheten måste civilförsvaret fungera. Det handlar om energi, transporter, skyddsrum, finansiell verksamhet, sjukvård mm. Funkar inte el.it, väg- tåg- och sjötransporter är Sverige illa ute.

MSB ska få större ansvar men då måste myndigheten skärpa sig. 1.3 miljarder avsätts och landshövdingarna ska regionalt få ett ökat säkerhetsansvar. I stort bra. Hultqvist är stjärnan i den här regeringen. Säg det.


Inga kommentarer: