lördag 13 januari 2018

Så drar det ihop sig om en Natostrid om FN:s kärnvapen konvention ska skrivas på eller inte från Sverige. Jag ska erkänna att jag är kluven - idealist eller realist.
Inget anat land står närmare Nato än Sverige säger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Den komplicerade frågan är om det undertecknande som Margot Wallström gjorde, preliminärt när konventionen antogs, ska gälla eller om Sverige ska avvakta. Orsaken är vad försvarsminister Peter Hultqvist sagt att ett undertecknande kan försvåra genomförandet av de försvarsavtal Sverige har slutit med USA, Finland, Norge, Danmark Baltikum, Storbritannien, Nato.... Vi,ska inte låta Nato bestämma vad vi ska göra har Margot Wallström svarat.

Nu säger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg från Norge samma sak inför försvarskonferensen i Sälen.
Han säger i dn.se/nyheter att om Sverige skulle skriva under konvention  om kärnvapenförbud
"kan det inte uteslutas" att det får konsekvenser för samarbetet med Nato. Är det ett hot eller, är det ett besked till Sverige vad vi bör göra? Nej, varken eller säger Stoltenberg. Jag ger inte råd till Sverige säger han,

Detta blir den stora försvarspolitiska frågan som kan hänga med ända in i valrörelsen. Själv är jag kluven. Idealisten och kärnvapenmotståndaren säger Ja till att skriva under konventionen mot kärnvapen men,
realisten och säger att våra militäravtal med andra länder som främst Peter Hultqvist har drivit fram inte får riskeras. De är bra för Sverige, för Europa och vi säger där Nej till Natomedlemskap.

Inga kommentarer: