tisdag 11 november 2008

Bra möte med socialnämndsordförandena och socialcheferna i Nacka, Tyresö och Värmdö på lunschen. Tror att det går att göra mycket mer i framtiden med samordding för både lägre kostnader och bättre effektivitet och service till våra medborgare inom individ- och familjeomsorg, placeringar, psykiatri, insatser på hemmaplan och samordning av frågor för äldre och funktionshindrade,
Till Nacka tingsrätt om ett vitesärende. jag har som överförmyndare förelslagit utdömande av vite i ett fall,när en god man inte kommit in med årsräkningar och sluträking trots påminnelser och en mängtd utsatta möten.Tycker egentligen inte om att människor som ställer upp och åtar sig sådana uppgifter för en mycket blygsam ersättning skall behöva riskera viten , men läsnsstyrelsen har tydligt i en granskningsrapport uttryckt att vi mer bör använda oss av dessa instrument...
Gör ett sista försökl att få in en artikel om folkomröstning om Lissabonfördraget. Sänder den artikel som vi aldrig fick in i våras till Sören med lite omarbetningar och där han tar kontakten med i första hand DN. Stor skandal att det inte är ngn debatt inför riksdagsbeslutet den 20 nov, då det är tänkt att Lissabonfördraget skall ratificeras av riksdagen "under största möjliga tystnad". Och det ser man ju ut att lyckas med. Men vänta om ngt halvår när folk ser vad fördraget innebär med EU-president, EU-utrikesminister och EU-armé. Och mängder med ökad EU-makt genom att 56 nya politikerområden som regionalpolitik, energi mm förs över till EU-beslut, vetorätten tas bort på 60 områden, alla EU-institutioner stärks och de stora länderna får ökat inflytande. God bless Europe.

Inga kommentarer: