fredag 28 november 2008

Centern och kärnkraften
Jag är inte nöjd med Maud Olofssons svar i energidebatten häromdagen om kärnkraften. Att offensivt säga att Sveriges och underförstått centerns energimix vilar på tre ben, vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebara energikällor ger fel signaler. Inget tal om avveckling av kärnkraften som varit ett centerkrav sedan snart 40 år tillbaka.... Vilket stöd har Maud för detta? Jag har fått flera mail från många som följt energiresan från 70-talet och fram till nu som undrar liksom jag.

Värmdöcentern och Ekobacken
Nu blev det ett bra beslut om att Ekobacken skall fullfölja ambitionerna från det att diskussionen startade om etabliering av miljöteknikföretag utifrån kommunens miljöprogram. Något som Värmdöcentern drivit från början. Det blev det tack vara att Yvonne Blombäck, mp tog kontakt med JM och fick in detta i etaberlingsavtalet och avsiktsförklaringen. Något som självfallet Alliansen borde sett till själva...

...och Ljung
Och visst måste väl kommunens personal själv få vara med och bjuda i upphandlingen av äldreboendet i Ljung. Visst, vi skall stimulera vårdföretag att komma till Värmdö och genom ökad konkurrens få ner priset och stärka kvaliteten, men det måste ske successivt och inte genom att utestänga den egna personalen från att vara med och konkurrera.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej! Det är bra att du sätter ner foten och gör en klar markering mot moderaternas privatiseringsfundamentalism och även låter kommunen vara med och konkurrera om verksamheten vid Hemmestahöjden. För det är väl så jag ska tolka ditt besked idag på din blogg? Jag tror att många sett centern och även kd som en garant för att m och fp inte ska få utlopp för alla sina nyliberala idéer men att många blivit besvikna på att ditt parti intagit en så passiv hållning. Förhoppningsvis är dagens besked en fingervisning om att ni fortsättningsvis kommer att agera mer självständigt.