söndag 16 november 2008

Nyss hemkommen från centerns framtidskoncent i Norrköping. Nedmontering av EU-kritiker var temat från partiledningen och det lyckades man med. Undertecknad är helt bortplockad från EU-listan och Håkan Larsson nedflyttat efter votering. Det är en tydlig och dirigerad inriktning.
Många har mejlat och ringt under eftermiddagen men vi får diskutera detta vidare. Strategin bakom denna utmaning mot medlemmarna och väljarna verkar minst sagt underlig.
Å andra sidan är jag själv nu en fri man och kan ha synpkter på EU-valet som centermedlem och kommer också att visa det i EU-valet.
Jag är inte säker på att det blir ngn framgång.
Är heller inte nöjd med upplägget av framtidskonventet. Alldeles för styrt från toppen och inga möjligheter till debatt och diskussion med partiledningen. Det ger en fadd eftersmak som kommer att visa sig.

Inte ett ord om spårbilar
Det var en bra artikel i DN om att 2025 och 2020 som tydliga årtal för att ta bensindrivna bilar ur drift mm. Men varför tar man inte upp alternativet med modern miljövänlig spårteknik som spårbilar som ett alternatv? Det är positiva initiativ som behövs för att komma till rätta med klimatproblemen. Bra med procentminskningar av utsläpp och stopp för fosslibränslen och fosslidrivmedel men ännu bättre om man kan visa på alternativ.

Inga kommentarer: