fredag 14 november 2008

En ny bra överläggning majoritet och opposition i Skogsbo om andra halvlek. Är redan överens om 11+11 i nämnderna, en samlad utbildningsnämnd med 13+13 med arbetsutskott och blir överens om arhetsutskott i ks, beredningsutskott eller au i andra nämnder,en fullmäktigeberedning inför nästa mandatperiod med start senast i april. Återstår frågan om fördelning av politiska resurser majoritet - opposition. Vi återkommer nästa vecka om detta. Tycker alla lägger manken till, Lars-Erik, Lars B, Monica P och alla övriga för att komma framåt och det ser bra ut...
Funderar på morgondagen. Ringer folk i dag också om valberedningens förslag och jag åker ner till centerns framtidskonvent i Norrköping och förtroenderådet om EU-listan. Varför inte föreslå en klimatkommission i EU som får förbereda och följa klimatförhandlingarna i EU inför COP i Köpenhamn i december nästa år och fortsättningen på Kyoto-avtalet? Kunde vara ett bra centerförslag. Skall ta upp modern miljävänlig transportteknik, som spårbilar i morgon på miljöseminariet med Andreas Carlgren.

Inga kommentarer: