fredag 2 juli 2010

Fredag den 2 juli

Med ett svagt Belgien stärks EU
Belgien har en expeditionsministär. Det är en svag regering. EU:s makt stärks. Inte bara av detta utan av det faktum att Lissabonfördraget nu börjar få genomslag och presidentens och utrikesminiserns makt börjar bli verklighet. Belgien förstärker den rollen. Med förre premiärministern Herman Van Rompuy som EU-president får den svaga regeringen fråga sin president om råd. Rådet stärks och det rullande ordförandeskapet lever på upphällningen. Hur många halvår till?
Ett stärkt råd betyder stärkta stats- och regereingschefer i medlemsländerna. Det är rätt om man ser till att de är demorkratiskt valda men det är fel utifrån att de nationella parlamentenss roll kraftigt försvagas. Här behövs reformer.

Räntehöjningen är rätt men hur upplevs den inför valet?
Det är egentligen en dum fråga, eftersom Riksbanken skall handla helt professionellt och inte ta sådana hänsyn. De gör den inte heller, men frågan kan i det prespektivet ändå ställas hur medborgarna, väljarna uppfattar beslutet.
Det höjer bolånen, men jag tror de flesta inser att det är därför att Sverige går bra. Tillväxten blir närmare 4 procent i år enligt Riksbanken, arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar.
Då är det rätt att redan tidigt förhindra en inflationsekonomi.

Kd stärker idédebatten
Kd: partiledare Göran Hägglund stärker kd genom den idédebatt om verklighetens folk, frihetens parti och politikens gränspoliser mot för mycket stat som han talade om när han öppnade rikstinget. Tycker också att kravet på att myndigheternna sköter sig är bra. Medborgarna får ju inte missköta sig mot arbetsförmedling, försäkringskassa och byggnadsnämnd utan hålla tider och följa handläggares krav. Det bör gälla också omvänt.
Det är mer av idé, framtidssamhälle, visioner och berättelser som behövs.

För övrigt åker jag nu till Sanhamn för att medverka i invigningen av Alliansens satsning på hyresbostäder i skärgården.

Inga kommentarer: