torsdag 1 juli 2010

Belgien EU-ordf: Förhandlingarna med Turkiet kan få problem
EU-förhandlingarna med Turkiet har varit problematiska ända sedan förhandlingarna inledes för fem år sedan. De var problem redan innan dess med EU:s tullunionsavatal med Turkiet, som jag röstade nej till i EU-parlamentet 1995. Det gjorde jag för att Turkiet förföljde kurderna och inte levde upp till kravet på mänskliga rättigheter. I dag och sedan länge tycker jag att det är bra om Turkiet blir medlem i EU. Det kan bli den brygga över till muslimska regimer som Västerlandet så väl behöver.
Cypernfrågan blocker fortfarande EU-förhandlingarna och Belgien prioriterar inte utvidgningen i sitt halvårdprogram som EU-ordförandeland. Kan bli ödesdigert.

Kristdemokraterna lyfts av rikstinget
Kd har nu riksting och från Värmdö deltar Kd:s gruppledare Stefan Dozzi. Ett riksting på försommaren före valet kommer att lyfta kd. Och det behövs bara lite för att ta sig över riksdagsspärren och de kommer kd att klara. Om centern hade stått kvar vid att ha sin centerstämma varje år och i juni så hade vi också haft ett bättre utgångsläge. Ett av flera okloka beslut partiledningen drivit igenom, främst utifrån den försämrade medlemsdemokratin.
Familjen, omsorgen, vardagens folk och de äldre är tunga samhällsfrågor där kd har tyngd.
"Broder 4 procent" kan också hjälpa till i valrörelsens slutskede, liksom Alf Svensson...

En nord-sydlig tvärförbindelse med Waxholmsbolaget lyfter skärgården
Centerpartiet i länet driver nu på för en nord-sydlig tvärförbindelse med båt från Blidö till Utö. Turister, båtluffare och skärgårdsbor får en helt annan möjlighet att ta sig mellan öarna. I dag tar det fem timmar att ta sig från Nämdö till Ornö med fyra byten från båt till buss och pendeltåg. Med vårt förslag tar det 30 min....
Och till detta skall läggas fler båtförbindelser från Gustavsberg och kanske Kolvik eller Ålstäket till Slussen som komplement till den ofta igenkorkade motorvägen över Skurubron.

För övrigt skall jag nu hyra motorsåg och såga lite ved i helgen innan det blir dags för Almedalen

Inga kommentarer: