måndag 10 juli 2017

AKB i Almedalen: Så var det då Anna K Batras tur i Almedalen. En hygglig dag på jobbet säger jag, med tanke på M:s situation och hennes egen där kritiken nu börjar närma sig mobbning.
Det är nya mediaopinioner varje dag om hennes bristande förtroende som nu börjar likna mobbning. Det är starkt att stå ut. Hon ska försöka vara mindre stel och hon har beklagat att hon varit otydlig. Hon tog själv upp kritiken från sina egna och sa nu räcker det.

Batra hade flera avsnitt om att hålla ihop Alliansen. Hon berömde sina Allianskollegors insatser under veckan och det var bra.
Dels för att hålla ihop Alliansen men också för att tala om att det är hon och inte någon annan som är ledare för Alliansen. Integration, jobbskapande och trrygghet var tre huvudteman

och det som gav mest applåder var riktat till de närvarande flaggande nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen, NMR. "Åk härifrån Sverigehatare." Med årets längsta applåd.

Brexit går i clinch. Storbritannien vill göra EU-medborgarna till "tredjelandsmedborgare" med förlorad rösträtt i lokala val och krav på minimiinkomst.
Nej, det håller inte. Det måste handla om samma rättigheter för EU-medborgare i Storbritannien som britter i EU. Punkt.

Turkiet: Och den stora frågan, hur möter Erdogan den väldiga folkliga demonstrationen mot hans fängslande av turkar i det egna landet. Kan bli farligt.

Inga kommentarer: