lördag 1 juli 2017

Roligt och positivt med utvecklat Rut-avdrag, De ger fler enkla jobb, det skapar nya småföretag, det gör svarta pengar vita, det underlättar vardagen för många människor
Det är telegramtexten på Rut-avdraget. Nu går Alliansens partier vidare med det som Maud Olofsson och Centern startade upp för tio år sedan. Fyra nya avdrag läggs till som tillsyn i hemmet, klädtvätt utanför hemmet, bortforsling av möbler och trädgårdsavfall. nNvån på avdraget höjs från 25 tusen till 70 tusen kronor. Äldre får ett ytterligare utvidgat avdrag. Positivt för allmänheten och roligt för Alliansen att  driva på i en sakfråga i stället för allt prat om framtida regeringar.

Till och med finansminister Magdalena Andersson tycker "att Alliansens förslag är intressanta"
Vi kan absolut diskutera detta, säger hon. Regeringen  utvidgade avdraget 2016 men det kan vara intressant att bredda det ytterligare, säger hon. Roligt med en regeringskommentar som inte bara är, ja du vet....

Utmärkt att Sverige deltar i JEF-samarbetet om försvaret, Joint Expedition Force
Det är något varje land själva bestämmer vad man vill medverka i och hur deltagandet ska gå till. Beslut om att att sätta in styrkor och insatser kräver heller ingen enhällighet. Ett frivilligt samarbete för utökad säkerhet där Storbritannien , Norden och Baltikum är deltagarländerna.

Inga kommentarer: