fredag 21 juli 2017

Om transportstyrelsens haveri mot säkerheten finns  två saker att säga
1. Myndigheter och tjänstemän har fått för stor makt.
2. Kontrollen från ansvariga förtroendevalda och politiker är för dålig.
Det är telegramtexten, men det är också de två huvudorsakerna till att it-skandalen på Transportstyrelsen har blivit så uppenbar. Tjänstemännen har fått för stort inflytande över viktiga,samhällsfrågor som upphandling, kontroll och tillsättning av chefer. Det håller inte. Den politiska kontrollen och styrningen måste vara tydlig. Det är den inte i många kommuner i flera landsting som Stockholm, efter bristerna i upphandling som uppdagats  i bland annat Nya Karolinska sjukhuset.

Om vi följer vården vidare så är  regeringens beslut att utbilda flera specialistsjuksköterskor bra, men
"för lite och för sent" som den förre s-finansministern Thomas Östros alltid hade som kritisk kommentar mot regeringen. Här är ett typexempel dessutom av min tidigare bänkgranne i Stockholms läns landsting Helene Hellmark Knutsson(S) som nu är forsksningsminister. Det här har vi ju känt till och kritiserat i flera år.

Polen driver igenom en lag som ger regeringen politisk kontroll över rättsväsendet. Mycket allvarligt att demokratin undergrävs.
Samtliga ledamöter i Högsta domstolen får sparken och ersätts med domare som utsetts av presidenten.
Och vad gör EU åt detta flagranta brott mot EU:s samarbetsregler? Hårda tag ja, men låt inte Putin få chans att splittra EU ännu mer som han bara väntar på att få göra.

Inga kommentarer: