torsdag 14 juli 2011

Bra artikel av Eskil om EU:s fiskepolitik
På DN Debatt skriver landsbygds- och fiskeminister Eskil Erlandsson att EU-kommissionens förslag till ny fiskepolitik går i rätt riktning men inte räcker. Eskil, Sverige och regeringen har drivit på för utkastförbud av fisk, för att stoppa subventionerna, minska överstatligheten och driva på det hållbara fisket. Mycket av detta finns nu med i förslaget. Att kasta ut fisk skall stegvis fasas ut, ökad regionalisering och subventioner ska upphöra. Fisket ska vara hålbart 2015. Bra.

Eskil menar
att också målen efter 2015 måste tydliggöras. Miljöorganisationerna som Greenpeace är kritiska till fiskerilobbyns stora påverkan och "att det saknas åtgärder för att minska fiskeflottan."
Stå nu på dig Eskil och ta stöd av miljöorganisationerna när 14 av EU:s 27 länder är emot förslaget och kräver mer bidrag.

Bevara allemansrätten - nej till lagstiftning
Allemansrätten är en grundlagsfäst sedvanerätt. Den är unik i världen. Den skall inte regleras med detaljbestämmerlser. De flesta vet vad missbruk och överträdelse är. Det finns redan bestämmelser i brottsbalken om skadegörelse mm som kan tillämpas vid missbruk.

Japan öppnar för nej till kärnkraft
Fantastiskt, men nu öppnar Japans premiärminister Naoto Kan för nej till kärnkraft efter Fukushima. Vackert. Och Sverige? Och Centern? Men också vi går åt rätt håll. Ju mer förnybart ju mindre anledning satsa på dyr och riksfylld kärnkraft.

Ingen förhastad Österled
Hur mycket folk ska vi ha i Nacka och Värmdö? Den frågan ska besvaras när konsultföretaget Sweco:s förslag om både tunnelbana och motorväg nu presenterats. Socialdemokraterna i landstingtet med oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson vill redan efter en dag bjuda in näringslivet till diskussioner om förslaget. Ta det lugnt och låt oss som är berörda först få diskutera frågan.

För övrigt blåser det kall västanvind i dag på Bohus-Malmön...

Inga kommentarer: