torsdag 7 juli 2011

Torsdag morgon i Almedalen och centerns dag
Så är det då centerns dag i Almedalen. Pratet runt Donners handlar om Mauds tal. I centerkretsar tycker jag och många att Maud helt ska prata om framtiden för centern, visionärt som Reinfeldt och  med mycket kraft och energi som hon är bra på. Inget bakåt och inget om avgången. Det kommer hon att få frågor på i alla fall under hela dagen. Annie, Eskil och Anna- Karin har jag alla träffat här i Visby och de finns på plats. Har inte sett Lena Ek ännu.

Centern måste återfinna
sambandet mellan vår historia, värdegrund och framtidens samhälle. Den gröna identiteten måste återerövras. Talet borde också vara brett och inte bara handla om våra ansvarsfrågor i regeringen. Det är en fantastisk plats i Almedalsparken och det rymms hur mycket folk som helst....

Nu ska jag och Lasse Carlsson och jag i väg till dagens första centerseminarium om Nybyggarlandet Sverige...en ny rolig dag i Almedalen.

Inga kommentarer: