lördag 16 juli 2011

Libyen: Khadaffi måste bort - inga förhandlingar
Allt annat än att Khadaffi tar sig själv av daga, avsätts eller ställs inför Haag-domstolen och hämtas är uteslutet. Att förhandla med Khadaffi skulle vara ett otroligt nederlag för hela det internationella samfundet.

Stärk EU-demokratin
Förre franske presidenten Giscard dÉstaing vill kalla in de folkvalda i EU och stärka den EUropeiska demokratin. Nu är vi medlemmar, vi får respektera folkomröstningen och då gäller det att göra EU så demokratiskt som möjligt. Inrätta en kongress för Europa föreslår Giscfard dÈstaing med representanter för de nationella parlamenten och EU-parlamentet, http://www.dn.se/.
Demoktarin i EU är för långt bort, är för tyst och för mycket tjänstemannabyråkrati. En kongress; Kanske, med en senat med valda representanter från alla nationella parlament med säg 20 parlamentariker per land och med EU-parlamentet som underhus. Ändra fördraget mot minskad överstatlighet, stärkt nationellt infllytande med vetorätt i senaten

Lagstiftga inte om allamansrätten
Allemansrätten är unik; en grundlagsfäst sedvanerätt, Varje lagstiftning blir en krånglig detaljstyrning. Andreas Carlgren vill komma åt det kommersiella, storskaliga bruket/missbruket. som skräpar ner,skadar och förstör. För det finns redan lagstifning i brottsbalken. Lägg ner.

För övrigt går vi nu till Kalven och badar.

Inga kommentarer: