onsdag 16 maj 2018

Nej, Stefan Löfven har fel: Arbetskraftsinvandrare tar inte jobben från svenskar.
Deg går att läsa i dagens dn.se/nyheter som gått igenom statistik på området. Om man går igenom arbetstillstånden så ser man att 74 procent av tillstånden ges i yrken där det enligt Arbetsförmedlingen "är liten eller mycket liten konkurrens om jobben".
Nu tycker jag detta inte är det viktigaste i frågan utan inskränktheten hos Stefan Löfven och S att inte se människan utan till en svensk som ska gå före invandrare.

Blandade boenden med barn, ungdomar äldre ger en bättre samhörighet i samhället där generationer möts.
Det är vad Värmdöcentern skrivit i vårt valprogram och det arbetar vi för. Där är det också naturligt med samlingslokaler där generationer kan samspråka och umgås med varandra. Dagisbarn och äldre kan mötas i samma lokaler och lära känna varandra. Se närmare dn.se/debatt.

I går var jag på spårbilsnätverket Kompass årmöte. Jag blev inte upphöjd av glädje att se 7-8 personer  samlas runt mötesbordet i Sigtuna kommun.
Roligt med återträff med vänner och personer jag samarbetat med sedan jag avgick som ordförande 2015 efter 7 år.. Tre kommuner, Södertälje, Botkyrka och Uppsala har lämnat och nu är bara 5-6 kommuner kvar. Vi  utökade Kompass arbetsområde också till automatbussar och ska ha den årliga Podcar Citykonferensen i Gävle i år, min födelsestad, som bör öka intresset. Jag åtog mig också att vara ordförande i valberedningen. Roligt.

Inga kommentarer: